Sunday, August 10, 2014

Länsi vs. Venäjä -eskalaation talouspakotekierre ja maailmankuvaerot: Länsi imperialismiinsa & rahatalouteensa kahlittuna neofeodaalistajana ja Venäjä - BRICS-maat reaalitalouksiensa kehittäjinä neorenessanssiin

Tällä viikolla 32 länsieliitti vs. Venäjä -eskalaatio kulminoitui kauppasota-asetelmaksi, missä Venäjä asetti vastapakotteita niille länsimaille tai paremminkin sanottuna länsieliitin hallitsemille niille maille, jotka olivat asettaneet talouspakotteita yhä lisää Venäjälle mm. MH17-matkustajakoneen pudottamisen tiimoilta, kun se muka olisi ollut Venäjän syytä. Siitä ei ole ollut mitään todisteita eikä aktuaalinen geopoliittinen tilanne puolla sitä läntisen valtamedian valhesumun takana!

>> Putin bans agricultural imports from sanctioning countries for 1 year

Luvut uusiksi? VM veti yllättäen jo julkaistun budjettiehdotuksen pois >> Seuraukset länsieliitin kauppasotahuorina olemisesta Venäjää vastaan alkoivat välittömästi Suomessa.

EU menettämässä jopa 12 miljardia euroa Venäjän vastapakotteista elintavikealalla | RIA Novosti >> Länsi ampuu koko ajan itseään jalkaan kykenemättömänä käsittelemään omaa pahuuttaan ja systeemivikaansa samalla Venäjän porskuttaessa mitä todennäköisimmin voitosta voittoon BRICS-maiden kanssa, joilla on uusi tieto fyysisen ekonomian parantamisesta LaRouche-liikkeen teesien tapaan...

Länsieliitin ja asiamiestensä vastaus haasteeseen siis on sokea ja ääri-ideologinen russofobia, mutta se menee pieleen. Seuraavaksi analysoidaan tältä russofobialta pohja ja tarkoitus pois antihumaanina ajatusvirheenä!


Länsieliitin eskaloima Venäjän vastainen kauppasota ja valtamediansa russofobinen propaganda osa heidän rappioitunutta imperiaaliarsenaaliaan >>

Tästä kehittyneestä kauppasodasta on tietenkin muotoiltu länsimaiden valtamedioissa länsieliitin maailmanherruusintressien ja heidän systeemivikaisen talousjärjestelmän pelastamisen hyväksi ääriagendallinen propaganda-arsenaali - Siinä sisältönä on ollut yhtäältä oman agendan eli Venäjä-pakotteiden valkopesu "välttämättömiksi", "tavoitteissaan onnistuviksi" sekä "ei niin kovin haitallisiksi itse länsimaille" << Mikään noista ei pidä paikkaansa!

Toisaalta Venäjä-pakotteiden muka-oikeuttamiseksi on otettu ikään kuin taustavyyhdiksi Venäjän - Putinin mustamaalaaminen entistäkin härskimpien ja valheellisempien keinojen avulla - Venäjä on muka "Italian kokoinen talous", jossa "ei tuoteta mitään merkittävää" ja jonka väestö "on hyvin kehittymätöntä ja takapajuisen heikkoa". USA:n presidentti Obama jopa sanan mukaisesti väitti näin tällä viikolla.

Tämän länsipropagandan rooli on kuitenkin hyvin selkeästi hatara ja harhainen sumuverho ja sisältö lähtökohtaisesti ilkeä, moraaliton ja tuhoisa, mikä yrittää peittää länsimaisilta ihmisiltä tämän geopoliittisen tilanteen oikean tilan ja muodon sekä haluaa eskaloida mieliimme vastakkainasettelun illuusiota yhä aggressiivisemmin. 

Tässä kirjoituksessa havainnollistavien esimerkkien ja muiden aineistojen avulla tähdennän, että juuri näin on, ja kyseenalaistan sen rajusti! Kerron toki lisäksi siitä oikeasta sumuverhon takaisesta maailmasta ja geopoliittisesta tilanteesta, mikä ei ole länsi-ihmisillä lähimainkaan kunnolla tiedossa, joskin ilmeisesti alkanut parantumaan....

Alustuksena tälle laitan edelliskertaisen tätä länsi vs. Venäjä -eskalaation geopoliittista historiaa ja nykyluonnetta analysoineen kirjoitukseni >> Länsi vs. Venäjä -eskalaatio kesällä 2014 osa Brittiläisen imperiumin oligarkiasotaa ihmisyyttä ja kansallisvaltioperiaatteita tuhoten.


Venäjän ja BRICS-maiden maailmankuva nousemassa yhteishyvän ja fyysisen ekonomian parantamisessa maailman johtoon mm. LaRouche-liikkeen teeseillä >>

Läntisen valtamedian ja länsieliitin asiamiesten ko. agendat voidaan kyseenalaistaa mm. juuri LaRouche-liikkeen hyvällä geopolitiikan ja talouden tietoudellaan - ymmärryksellään. Tässä seuraavana listaan heiltä viime aikoina pakoteaiheeseen liittyneitä aineistoja. Niissä tulee erinomaisesti esille tämän länsi vs. Venäjä -eskalaation talousjärjestelmällinen ja maailmankuvallinen luonne, missä mm. Venäjä ja Kiina toteuttavat parhaillaan erittäin edistyksellistä ja länsimaihin verrattuna jopa scifimäistä talouspolitiikkaa. 

Koko geopolitiikan tilanne kiteytyykin siinä, kuinka länsieliitin ja asiamiestensä (Mukaan lukien ko. valtaliiton hallintaansa kaappaamat EU-valtiot ja muut transatlanttisen talousjärjestelmän maat-organisaatiot) talousjärjestelmä on muodostunut rappiossaan äärimmäiseksi kontrastiksi Venäjän ja BRICS-maiden nopeasti uudistumaan ja kehittymään pyrkivälle talousjärjestelmien sarjalle - lännen yksinapaisuus vs. BRICS-maiden moninapaisuus! Katsotaanpa >> 

August 8th, 2014 Webcast >> "Lyndon LaRouche returns to the LaRouchePAC Friday webcast, in an intense, far reaching discussion. A thorough elaboration of the distinction between the prospect representated by China's commitment to developing Space science, especially with regard to utilizing Helium-3 deposits uniquely found on the moon, to the prospect of Thermonuclear War. Dennis Small, Jason Ross, and Ben Deniston join, Matthew Ogden hosts.".

LPAC Weekly Report: The New Paradigm for Mankind >> Tärkeää tietoa fyysisen ekonomian ensisijalle ottamiseksi, jota BRICS-maat ovat alkaneet toteuttamaan! >> "Megan Beets, member of the LaRouchePAC Science Research team, gives a thorough presentation on nuclear fusion technology. She discusses the history of the development of Nuclear Fusion, with most of the technological breakthroughs occurring in the United States. She juxtaposes that to the question of our failure to continue leading the world in Nuclear science to the emerging leadership of China. Liona Fan-Chiang joins and Ben Deniston hosts.".

The Empire Resorts to Old Tricks to Hold on to Power: Now is the Time to Bring the U.S. Fully into the BRICS >> "The answer to this existential threat to the survival of mankind lies in winning the fight here in the United States. If we get Obama removed from office by Constitutional means, and reinstate Glass Steagall, the United States can immediately align with the BRICS and create a new global dynamic free from the horrors of Empire. For more than 20 years, Lyndon LaRouche has been promoting the idea that the key to the future lies in scientific cooperation between the United States, Russia, China, and India. Such an alliance is sufficient to bring about the end of the British Empire—permanently. Nothing short of that can alter the thrust towards war.".

Sekä >> Blood Drenched Farce Plays in London 

THE BRICS SUMMIT: Half of Humanity Launches a New World Economic Order.


Yhteenvetoa Venäjä - BRICS-maat vs. länsieliitti -eskalaation maailmankuvien törmäyksestä äärijuopaisesti talousjärjestelmäeroineen >>

Näistä LaRouche-aineistoista käy hyvin ilmi tuo sisällöllinen vastakkainasetteluero länsieliitin systeemin ja Venäjän - BRICS-maiden asenteen välillä seuraavalla tavalla: 

Läntinen talousjärjestelmä perustaa toimintansa eritoten monetaristisiin ja elitistisiin käsityksiin eli siihen, miten raha ja rahatalous muodostaa muka rungon järjestelmälle. Toisin sanoen länsieliitti kuvittelee rahan olevan muka itseisarvoista ja siksi raha ja rahatalous on länsimaissa muodostunut jopa hyvin vakavaan irrationaalisuuteen saakka omaksi autonomiseksi toimijasubjektiksi, ja sen keskeinen tavoite on rahan tuottaminen 

>> Seuraus on ollut siitä se, että rahatalous on irronnut parasiitiksi reaalitalouden ja yhteiskuntatoimintojen päälle; käytännössä siis sekä määräämään taloutta ja politiikkaa diktatuurillisesti oman sisältönsä rahantuotannollisesta nollapisteestä käsin että pakottanut muuta todellisuutta siksi taipumaan myös kaikkiin omiin vikoihinsa - oikkuihinsa. 

Ja niitä vikoja - oikkuja riittääkin todella paljon: On ahneutta, moraalittomuutta, numeerisiin arvoihin seonnutta vale-eksaktiutta eli sanalla sanoen taloususkontoa. Näiden vikojen - oikkujen seurauksia ovat neofeodaalistaminen sekä imperiaalinen aggressio, jota tämä länsi vs. Venäjä -eskalaatio länsieliitin promotoimana on ollut käyttäen hyväksi Ukraina-kriisin tapaisia luomiaan "esivalmisteluja".

Sen sijaan nämä läntisen illuusion äärivaletta kyseenalaistavat tiedot kertovat, kuinka Venäjällä ja BRICS-maissa on talousjärjestelmän muodostamisessa alettu toimimaan jopa aivan päinvastoinkin. Järjestelmän perustaksi ei ole siellä otettu enää monetaristisia käsityksiä, vaan nimenomaan reaalitalous ja sen kehittäminen ovat nyt keskiössä! 

Esim. >> Oligarkia on ollut Putinin Venäjällä yhä enemmän pannaan laitettu tapa toimia ja sekä Venäjällä että Kiinassa talouskehitys näkyy parhaillaankin voimakkaasti mm. infrastruktuurin ja elinolojen parantumisena paikoin jopa suurin harppauksin. 

Tätä ei länsimaissa ole viime vuosina tapahtunut, vaan päin vastoin rahatalouden pönkittämisyritysten ja sen seurannaismuotojen (neofeodalismi, ekofasismi) kustannuksella reaalitalous on ollut länsimaissa selkeässä rappioprosessissa >> Lännessä teollinen hyvinvointi uhkaa vakavasti laskea, mutta idässä se nousee kohisten. Lisäksi lännessä tämän rahataloususkonnon seurassa pyritään junttaamaan yksinapaista maailmanherruusjärjestelmää, jota vastaan BRICS-maat moninapaisuudessaan ovat - Iso syy länsieliitille olla rappiossaan russofobinen.

LaRouche-liike tähdentää tätä itämaiden neorenessanssia mm. nyky-Kiinan avulla >> Tuossa yllä olevassa Webcast-seminaarissa Jason Ross havainnollistaa mm. seuraavia seikkoja Kiinan reaalitalouden kehitysaskeleista. Kiinassa on tehty ja tehdään mm.: vesivoimaa varten innovatiivista patoteknologiaa, maailman kehittyneintä Maglev- ja highspeed-junarataverkostoa, satojen uusien kaupunkien rakentamista, ydinvoimatuotantonsa kolminkertaistamista tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, maailman johtavia fuusioenergian kokeiluja sekä siihen liittyvän huippuinsinööri- ja tiedemiestyövoiman kasvattamista 2000 hengellä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä jne.

Kaikkein oleellisin uusi reaalitalouden innovaatio on Kiinalla tänä vuonna huipentumaan alkanut avaruusohjelmansa, jonka tarkoitus on nimenomaan reaalitalouden parantaminen! >> Kiina alkaa hankkimaan Kuusta Helium-3 isotooppia, jota se alkaa käyttämään uusien fuusioydinvoimaloiden raaka-aineeksi! >> Tämä voi mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa mm. ennen näkemätöntä teollisen hyvinvoinnin, tieteen ja insinööritaidon kehittymistä. 

Tämä Kiinan esimerkki on juuri sellaista reaalitalouden / fyysisen ekonomian kehittämisen systeemi- ja kokonaiskuvatason asennetta ihmisten yhteishyväksi jopa globaalisti, mitä LaRouche-liike on tähdentänyt jo vuosikausia mm. länsimaihin, mutta täällä siis erittäin tuloksettomasti vieläkin....

Kiina on ehdottanut lisäksi, että Yhdysvallat osallistuisi kanssaan rahoittamaan ja rakentamaan kehitysmaihin (Kuten Afrikkaan) infrastruktuuria tuollaisen em. neorenessanssi-asenteen kera. Selväksi on kuitenkin valitettavalla tavalla käynyt, ettei USA ole Obaman rappiohallinnon takia kiinnostunut siitä ja muutenkaan länsimaissa tuollaista infrastruktuurin ja reaalitalouden kehittämisasennetta ei ole ollenkaan missään virallisissa piireissä tällä erää.

Venäjällä tällaiset asenteet ovat reaalitalouden ja yhteishyvän kehittämisessä hyvin paljon linjassa Kiinan kanssa, koska Venäjä on mm. tehnyt tänä vuonna siinä isoja yhteistyösopimuksia Kiinan kanssa sekä alkaneet luopumaan yhdessä dollarista / petrodollarista reservivaluuttana. Erittäin merkittävä osa siinä on juuri BRICS-maiden uudella kehityspankilla, jonka päämaja tulee Kiinan Shanghaihin. 

On myös huomattava, kuinka Venäjälläkin on ollut Putinin hallintokausien aikana voimakasta infrastruktuurin ja kaupunkirakentamisen edistystä teollisen hyvinvoinnin ja yhteishyvän parantamiseksi, josta alla on kaksi lähdettä esimerkkeinä.

Venäjällä on valmistettu ainutlaatuinen merisatama >> Venäjä tuottaa fyysisen ekonomian innovaatioita edelläkävijänä esim. tällä tavalla! - Ei tämä olisi mahdollista "Italian kokoiselta taloudelta". Vai mitä? Tuo "Italian kokoinen talous" muuten perustuu tässäkin monetaristisiin harhoihin reaalitaloudellisen ymmärtämisen sijaan.

BRICS-maat ottavat tämänkin edelläkävijyyden vastaan innoissaan, mutta lännessä ollaan irrationaalisesti ja itsepetoksellisesti rahatalousparasiitin taloususkonnollisissa kuplanpuhalluspuuhissa taas ja yhä sekä russofobisesti projisoimassa näitä omia vikojaan ulkopuolisiin syntipukkeihin - Putiniin.

Ja muistetaanpa Obaman tokaisu: "Venäjällä ei valmisteta mitään". Uskomatonta, miten vähällä järjellä länsimaissa tosiaan mennään!

Seuraava kirjoitus valaisee myös hyvin sitä, kuinka Venäjän asenne talouden järjestämiseksi reaalitalouden ja yhteishyvän parantamiseen on vastakkainen länsimaiden tämän hetken rappiohegemoniaan:

Is Putin incorruptible? U.S. insider's view of the Russian president's character and his country's transformation >> Oikein hyvä analyysi ja syvempää ymmärrystä omaava kirjoitus Putinin Venäjästä ja siitä kuinka se Venäjä on itse asiassa muuttunut koko ajan parempaan suuntaan ja jota vastaan projektiivisen russofobian keinoin länsieliitti asiamiehineen toimii, koska Venäjän moninapaisen maailman vaatimus on uhka länsieliitin yksinapaisen maailman pakkomielteelle.

Lainaus: "My 2013/14 Trips to Russia 

In addition to St.Petersburg and Moscow, in September I traveled out to the Ural Mountains, spent time in Ekaterinburg, Chelyabinsk and Perm. We traveled between cities via autos and rail - - the fields and forests look healthy, small towns sport new paint and construction. Today's Russians look like Americans (we get the same clothing from China). Old concrete Khrushchev block houses are giving way to new multi-story private residential complexes which are lovely. High-rise business centers, fine hotels and great restaurants are now common place - - and ordinary Russians frequent these places. Two and three story private homes rim these Russian cities far from Moscow. We visited new museums, municipal buildings and huge super markets. Streets are in good repair, highways are new and well marked now, service stations looks like those dotting American highways. In January I went to Novosibirsk out in Siberia where similar new architecture was noted. Streets were kept navigable with constant snowplowing, modern lighting kept the city bright all night, lots of new traffic lights (with seconds counting down to light change) have appeared. It is astounding to me how much progress Russia has made in the past 14 years since an unknown man with no experience walked into Russia's presidency and took over a country that was flat on its belly. 

So why do our leaders and media demean and demonize Putin and Russia??? 

Like Lady MacBeth, do they protest too much? 

Psychologists tell us that people (and countries?) project off on others what they don't want to face in themselves. Others carry our "shadow" when we refuse to own it. We confer on others the very traits that we are horrified to acknowledge in ourselves. 

Could this be why we constantly find fault with Putin and Russia? 

Could it be that we project on to Putin the sins of ourselves and our leaders?".

Juuri näin olen itsekin havainnut geopoliittisen kokonaistilanteen olevan!

Gap between rich & poor in Russia among world's biggest >> Paljon on toki tehtävää Venäjälläkin, että yhteiskunta parantuu köyhyyden poistavaksi; mm. BRICS-maiden uusi kehityspankki osana reaalitalouden kokonaisparantamisen maailmankuvaa on siihen silti yksi hyvä mahdollisuus, joka transatlanttisesta piiristä puuttuu. 

Toisaalta tämän jutun lähteenä oleva Credit Suisse ko. arvioineen on myös esimerkki juuri rahataloudellisesta ajattelusta, joka länsimaissa on ylikorostunut ja vääristynyt varallisuuden ja kaiken muunkin taloudellisen toiminnan määrittämisessä - Venäjää ja BRICS-maita nykyään ymmärtääkseen on em. pohjalta hylättävä monetaristinen ajattelu ja alettava ymmärtämään asioita mm. juuri LaRouche-liikkeen fyysisen ekonomian oleellisuutta tähdentävien seikkojen valossa. 

On tajuttava, että varallisuuden ja hyvinvointiarvojen lähteenä ihmisyhteisöille on teollisen hyvinvoinnin asettaminen taloustoiminnan nollapisteeksi ja lähtökohtaiseksi määrittäjäksi rahatalousharhojen sijaan! >> Näin juuri Venäjä ja Kiina - BRICS-maat seuralaisineen ovat alkaneet tekemään esimerkillisesti!

On toki totta, että Venäjällä ja Kiinassa on molemmissa ollut viime vuosisadalla sosialistisen diktatuurin ihmisoikeus- ja sosiaalisen konstruktion ongelmia, mutta historiallisesti kuitenkin on yleensä ollut myös niin, että niidenkin tilojen parantumista tapahtuu teollisen hyvinvoinnin ja yhteishyvän kehittämisen kanssa enemmän tai vähemmän käsi-kädessä. Parhaiten se toteutuu tietenkin kansallisvaltioperiaatteiden mukaan, missä länsimaissa ja juurikin oligarkiaa-imperialismia alunperin vastustaneessa Yhdysvalloissa sitä varten on historiallinen perintö etunaan.

Venäjällä sekä jossain määrin Kiinassakin on siis silti alkanut tapahtumaan liikettä näiden em. kehitysprosessien mukana myös yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti parempiin muotoihin. Se liike on siis kuitenkin länsieliitin intressejä vastaan.

Länsimaat varsinkaan länsieliitin kuvatuilla rappiollisilla keinoilla hallitsemiensa valtioiden osalta eivät voi enää olla mitään kunnollisia esimerkkejä Venäjälle ja Kiinallekaan, vaikka täällä on vielä joissakin yksittäisissä asioissa liberaalimpaa ja parempaa ihmisoikeus- ja sosiaalisen konstruktion tilannetta. 

Täällä länsimaissa on siis kuitenkin vakavaa puutetta teollisen hyvinvoinnin turvaamisesta kuvatulla tavalla, mikä on omiaan aiheuttamaan rappio- ja taloususkonnollis-neofeodaalistavan prosessin takia uutta totalitarismin uhkaa ja siten täällä länsimaissa ihmisoikeudet ja -vapaudet eivät nekään ole enää itsestään selvästi turvattuina! - Ukraina-kriisi osoittaa, kuinka ne ovat jopa tuhottavina tietoisesti!...

Länsimaiden pitäisi näyttää esimerkkiä! - Olenhan minäkin LaRouche-liikkeen tapaan tähdentänyt sitä, miksi ja miten juuri täällä lännessä kansallisvaltioperiaatteiden mukaisesti olisi parhaimmat historialliset edellytykset toteuttaa yhteishyvällistä ja teollisen hyvinvoinnin kyllästämää vapauden, tasa-arvon ja moraalisen asenteen yhteiskuntaa. 

Nyt vain on erittäin valitettavasti niin, että länsi ko. rappiopakkomielteissään ei siihen kykene ja siksi on toistaiseksi tyydyttävä siihen, että Venäjä, Kiina ja BRICS-maat näyttävät siinä esimerkkiä - Mikäli länsieliitin sitä kohtaan suunnattu Kolmannen maailmansodan tuhoamisagenda ei toteudu... Jos toteutuu, niin se olisi kaiken hyvän loppu!!


Venäjän vastainen taloussota iskemässä länsieliitin omaan jalkaansa itsepetoksensa ja ääriagendallisen imperiaalipakkomielteensä takia >>

Tässä yllä olevassa valossa onkin erittäin havainnollista tarkastella tätä länsi vs. Venäjä -taloussotaa ja asettaa se oikeisiin mittasuhteisiin geopolitiikan kuvatussa nykytilanteessa. Lähdetäänpä tarkastelemaan sitä seuraavaksi The Saker -bloggaajan havainnollistuksen avulla - Tässä on poiminta Facebook-seinältäni oman kommenttini kera: 

The Vineyard of the Saker: You wanna be Uncle Sam's bitch? Pay the price! >> Ai että, miten hyvä analyysi The Saker -bloggaajalta Venäjän vastapakotteista: Putinin "judomainen" vastaliike onkin osoittautunut nerokkaaksi ja verrattuna länsimaiden rappioilmapiiriin ja eliittihegemoniansa pahuuteen se on hatunnoston arvoinen ja me täällä lännessä olemme toki ansainneet tämän vastapakotearsenaalin vaikutukset, koska meistä valistajista huolimatta kulttuurimme ei ole kyennyt nousemaan eliittiämme ja heidän imperiaaliagendaansa vastaan eikä siksi lopettamaan sen eskaloimaa seinähulluuttamme täällä.

Putin, sinä olet tehnyt meille aivan oikein!

Ja kuten sanottua >> Länsi ampuu vain omaan jalkaansa ja Venäjä tulee porskuttamaan voitosta voittoon. Länsieliitillä ja russofobeilla on seuraavaksi kovimpana vastaliikkeenään käytettävissä tosiaan enää vain sotaretki Venäjää vastaan ja aika näyttää pystyykö heidän sellaiseen lietsontansa samaan aikaan lännessä sitä varten tarvittavan joukkopsykoosin...

Lisäksi >> Obama haukkuu väärää puuta eli länsieliitin propagandistien sokeat valheet oikaistuna näinkin!


Länsieliitin ja heidän taloustotalitaristisen imperiaaliagendan vastaisuus on Venäjän, Kiinan ja BRICS-maiden johdolla yllättävän rajua ja siitä on länsimaissa äärimmäistä sensuuria >>

Seuraavaksi tuon esille lähteen tämän kesän sensaatiosta, joka on huolellisesti piilotettu pois länsimaiden valtamedioista ja länsieliitin asiamiespoliitikkojen puheista - Sinut ja minut täällä Suomessakin on haluttu pitää tästä täysin tietämättömänä sen toimiakseen länsieliitin intressien hyväksi ja se on siksi itsepetoksessaan äärimmäinen harhautus kaiken em. valossa.

133 G77 Nations Vow to Destroy America's New World Order >> Transatlanttisen piirin maailmanherruusdystopiaa vastaan on nimittäin BRICS-maiden lisäksi toiminnassa nyt jopa 133 maata yhteensä! Tästä heidän allianssistaan sovittiin tänä kesänä kesäkuussa - Tätä agendaa toteuttaa paljon yli puolet koko Maapallon väestöstä, mutta silti länsi elää eliitin asiamiehineen totaalisessa illuusiossa kuin bunkkerissa juuri ennen perikatoa...

Lainaukset: "They’ve had enough of the New World Order. And an alliance of 133 countries, two-thirds of the nations on Earth, signed an agreement this weekend to end the West’s New World Order and replace it with a fair, honest and legitimate World Order – one that lets everyone participate and benefit, not just the super rich."!

"There’s a reason this news is being censored across the West. And it’s only the latest global news story over the past two weeks on this subject blacked out from the American people. Read on to find out why.".


Valveutunutta ajattelua pakoteaiheesta kahden lukijakommentin verran >>

"Suomi ei enää harmaalla vyöhykkeellä", Stubb: Venäjä-pakotteet välttämättömiä >> Mikko Punkari lukijakommenteissa: "Kuka on äänestänyt tällaista ääliötä? Miksi koko asiaa ei ole käsitelty eduskunnassa ja hallituksessa? Kokoomus on taas palannut diktatuurinsa juurille. Kataisen kymmenien miljardien laskun jälkeen nyt meillä on tällainen hölmöläinen.

Talouspakotteet vaikuttava 10-kertaisina EU-maihin. Jos Venäjä ei anna raaka-aineita ja energiaa länteen, supistuu jalostusarvoltaan moninkertainen tuotanto täällä. Näin tuhoamme vain oman taloutemme. Finnair lopettaa toimintansa samana päivänä kun Venäjän ylilennot kielletään. Koko yhtiön toiminta perustuu Aasian lentoihin.

Jo nyt suomalaiset osakkeenomistajat ovat kärsineet miljarditappiot kun yritystemme osakkeiden hinnat ovat romahtaneet. Venäläisten yritysten arvo taas nousee kun kilpailu vähenee siellä. Tämä johtaa valtavaan pääomavirtaan Venäjälle.

Miksi Suomen politiikkaan ei saada ammattilaisia. Syy on kansassa, joka äänestää tällaisia "urheilumiehiä" jotka ovat niin cooleja kun uskaltavat pilkata Venäjää - siis kansa saa yhtä tyhmät edustajat kuin mitä itse ovat.".

Venäjä vastasi länsimaiden julistamaan kauppasotaan >> Eetun lukijakommentti: "Eurooppa tulee olemaan vielä liemessä toimiensa vuoksi. Ja se saa globalistit hykertelemään ja läpsyttelemään high fivea. Suunnitelmat etenee. EU:ssa aletaan kohta nähdä ja tuntea nahoissaan se hinta, mikä Yhdysvaltalais-Brittiläisen imperiumin jalkavaimona olo tuottaa.

Mitä jää, nyt vallan huumassa eläville päättäjille jäljelle, kun talous romahtaa, sekasorto lisääntyy ja maailmansota kolkuttelee ovelle? Ei mitään muuta kuin vallan rippeet, turmeltuneet sielut, veren tahrimat kädet ja sydänjuuria myöten pettyneet kansat.

Venäjä toimii mielestäni juuri niinkuin terve valtio tekee; laittaa rajat anarkialle, joka nyt US/EU-liitossa vallitsee. Mitä ihmettä tämä liitto oikein kuvittelee itsestään? Olevansa Ylijumala, jolla on ainoana valta tuomita ja vieläpä omien oikkujensa mukaan? Pikemminkin tämä korruptio-liitto on osoittautunut salakavalaksi syöpäkasvaimeksi, jonka kansa havaitsee vasta kun on liian myöhäistä.

Venäjä ei tätä taloussotaa aloittanut, US/EU sen teki. Karma really is a bitch.".


Muita aihetta koskevia kirjoituksia >>

Stubbin törkeä valehtelu tuhoaa Suomen historiallisen Venäjä-politiikan viisauden

Interfax: Toinenkin vastapakoteaalto valmisteilla Venäjällä?

Venäjän vastaiset pakotteet ovat umpikujaan johtava tie

Moscow’s food ban could cost EU $16bn, spark crisis in Europe

BRICS…Breaking The Jewish Money Power | Real Jew News

Eurooppa kysyy nyt: kuka kärsii taloudellisista pakotteista?

Russian Sanctions Are Political Nightmare for Brussels

Talvisodan hengessä kauppasotaan 

Pääministeri Stubb käyttäytyy kuin nulikka

Stubb hieroo verta nenästä

Päätöksenteko Suomen Venäjä-pakotteista huteralla pohjalla

Jakomielistä politiikkaa

Presidentti Obaman ja presidentti Niinistön dilemma; itsenäinen Venäjä | Pirkko Turpeinen-Saari

Suomea viedään EU-sotaan.


Lopuksi laitan oivallisen analyysin siitä, kuinka länsieliitin psykopaattinen mielenrappio on nyt ohjannut erityisellä tavalla transatlanttista piiriä kuvattuun rappiokierteeseensä ja asettumaan nyt vaarallisesti vastakkain Venäjän - BRICS-maiden kanssa:

Psychopaths Rule The World >> Erittäin havainnollistava kirjoitus etenkin juuri länsimaiden systeemivikaisessa järjestelmässä pesivästä erittäin pahasta psykopaattiongelmasta, jonka kärkenä tuhoa ja pahuutta viljelevä Barack Obama otetaan tässäkin keskeisesti esille.

Tässäkin tuodaan toki esille myös se, että länsimaiden rappio- ja tuhoprosessi on systeemilähtöinen kokonaisuuden ongelma, joka on nyt viljelyalusta psykopatialle ja sosiopatialle hyvin ennen näkemättömään tapaan ja mistä hyvin radikaali ilmiö osaltaan on ollut tämä viime kuukausien länsieliittipromotoima Venäjä-viha ja Putinin mustamaalaamismissio.

Koska kyseessä on keskeisesti systeemivika, niin mm. siksi juuri LaRouche-liikkeen promotoima ja alun perin FDR:n hallinnon keksimä Glass-Steagall -laki pankkimaailman suitsimiseksi ja muuttamiseksi on myös sosiaalisen kontrollin mekanismiksi tarkoitettu, koska se vie kuvatulta psykopaattiselta käyttäytymiseltä toteuttamisolosuhteet pois - Nykyinen pankkimaailmahan on rahatalousparasiittisen diktatuurin suossa muuttunut psykopaattien keskeisimmäksi "paratiisiksi", jonka palvelija Obama on. Se on mitätöitävä!

Psykopatian ja sen kaikkien tällaisten lieveilmiöiden hallinta perustuukin paljon mm. systeemitason toimiin ja ymmärrykseen, joka tarvitsee koherenssin ja kokonaiskuvien hallintaa taakseen. Tuloksena on silloin humaani ja edistyksellinen arsenaali äärimmäisen pahojen valta- ja imperialismi-ilmiöiden selättämiseksi ja niiden sijalle teollisen hyvinvoinnin, yhteishyvän ja sosiaalisen parantumisen laitto... 

Tällä hetkellä siis ainoastaan Venäjä ja Kiina mukanaan BRICS-maat sekä em. 133 maan allianssi ovat alkaneet tulla sellaisen asenteen rakentajiksi!.... Tulevatko länsimaat mukaan siihen näyttämään esimerkkiä?!

No comments: