Saturday, December 19, 2015

Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Eliitin sairas psykologia historiansa vankina ja lapsen asteelle jääneenä kehittymättömyytenä

Viime elokuussa löysin Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin, ja havaitsin sen erinomaiseksi tiedon ja ymmärrystä laajentavan oppimisen lähteeksi yhteiskunnallispoliittiseen aktivismiin ja muutenkin asioiden ja maailman ymmärtämiseen - Pian ko. blogia ensikahlattuani päätin ryhtyä kirjoittamaan ylös sen inspiroimia huomioitani ja pohdintojani, joista koostin luonnoksia FB-seinälleni viime syyskuussa.

Ensimmäinen tuotokseni tänne blogiini sen piiristä oli juuri syyskuussa tämä kirjoitukseni >> Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Eliitin kontrolli ja valta tiedon jakautumisessa eksoteerisiin ja esoteerisiin tasoihin.

Päätin nyt viimein laittaa loput FB-luonnokseni aiheen parista myös tänne blogiin hieman jalostettuina ja täydennettyinä kirjoituksina. Niitä tulee 6 eri osaa, jotka pyrin julkistamaan tämän joulukuun loppuosan aikana tiuhaan tahtiin. Niinpä ne ovat teille kaikille erinomaista joululomien aikaista luettavaa ja pohdittavaa.

Nythän moni teistä on jo varmaan tutustunut ainakin jonkin verran Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogiin tuon syyskuisen ensimmäisen esille ottoni jälkeen, joten näistä tulevista pohdinnoistani ko. blogin inspiroimana saattekin jo varmasti hedelmällisiä oivalluksia ja oleellisia havaintoja irti oikein hyvin >> Suosittelen siis jatkamaan yhteiskunnallispoliittista pohdintaa tämänkin avulla edelleen.

Lisäksi näissä EES-blogin tutkimuksissani ja sen inspiroimissa kirjoituksissani on ollut erinomaisen hedelmällistä syntetisoida ajatuksia ja havaintoja etenkin Seppo Oikkosen ajattelun (Alkon Kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan) kanssa, mistä näyttää juontuvan uusia keskeisiä oivalluksia ja ymmärrys syvenee.

Tässä osassa pohdinnan ja huomioinnin kohteena ovat länsieliitin
emotionaaliset ja psykologiset ominaisuudet heidän valtapeliensä ja pakkomiellemissioidensa taustalla, mitä voin päätellä EES-blogin ja jo tähän mennessä saavuttamani tietoisuuden tason keskeltä seuraavalla tavalla >>


Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Eliitin sairas psykologia historiansa vankina ja lapsen asteelle jääneenä kehittymättömyytenä:

Länsieliitin olemuksen syvimmät salaisuudet paljastuvat yhä paremmin EES-blogia tutkimalla, ja olen tullut nyt siihen tulokseen, että heidän ydinpiirissään on tavallaan jääty sellaiseen taantumuksen ja kehittymättömyyden tilaan, joka oli tyypillistä ei pelkästään esiteolliselle ihmiselle, vaan jopa esihistoriallisellekin ihmiselle. Tai vaihtoehtoisesti ko. taantumus oli tyypillistä keskiajan mielenpysähtymiselle.

Kaikilta näiltä Euroopan uuden ajan kartesiolaista paradigmaa edeltäneiltä aikakausilta on piirteitä nykyisen länsieliitin käyttäytymisessä ja psykologiassa, koska se on vaalinut periaatteellisesti ajattelu- ja valtaperinnettään vähintään antiikin ajoista saakka lähes muuttumattomana.

Eliitin ei ole tarvinnut historiassa oppia aitoa sivistystä eikä siten välittää oikeasti kartesiolaisen paradiman voittokulkuvaiheesta, mikä on ollut nykyään päättymässä. He ovat voineet jäädä sosiaalispsykologisesti lillumaan lapsenomaiseen ja pölyttyneen antiikkiseen maailmankuvaansa jatkuvasti, josta tässä siis analyysiä.

Sellaista muuttumattoman rappioajattelun eliittiperinnettä leimaavat esoteerisessa tasossa mm. taikauskoisuus, primitiiviset rituaalit, jyrkät hierarkkiset jaot ja luokitukset sosiaalisissa konstruktioissa sekä ihmisen alkulaumoista saakka vallinneisiin kehittymättömiin rooleihin pakkomielteisesti yhä samastuminen; eli heidän mielestään yksinkertaisesti kiteytettynä > "me ollaan yli-ihmisillisiä johtajia" ja "muut ovat meitä täydellisesti tottelevia ali-ihmisillisiä alammaisia / orjia".

Eksoteerisella tasolla tämä on ollut 1900-luvulla ja vielä nykyäänkin erityisellä tavalla piilotettua, kun länsieliitti on sen verran muokannut julkisivuaan vastaamaan harhauttavasti ja suggestioina kartesiolaisen paradigman edellyttämiä sivistysmuotoja ajattelussa ja teoissa > Eliitin ytimelle "sivistys" on ollut vain manipulaation yksi muoto ilman moraalia ja aidosti ymmärtävää tietoisuutta eli siksi vain yksi keino monista näytellä eksoteerisella tasolla teatraalisesti ja mimeettisesti alammaisilleen "yli-ihmistä" edistyksellisenä "hyvyytenä" ja palvottavana "edustuksellisuutena".

Kuten sanottua - Länsieliitin ytimelle itselleen sivistys on vain haihattelua ja leikkiä; he halveksivat muiden sivistystä ja itse ottavat siitä vain äärinarsistisia hyötyjä petoksella ja valehtelemisella ja / tai vain nauttiakseen itsekkäästi sen hedelmien parhaista puolista muilta ne eväten.

Nykyinen eliitin NWO-missio pyrkii uudestaan voimistamaan tätä tuhatvuotista maailmakuvaansa länsimaisen sivistyksen saavutusten sijalle eli se pyrkii tuhoamaan kartesiolaisen paradigman viimeisen 400-vuoden aikana mahdollistamat eurooppalaisen yhteishyvän ja kehittyneen kulttuurin rakenteet ja sisällöt riittävän hyvin omia tarpeitaan varten - Siihen tähtäävistä keinoistaan lyhyesti alempana pidemmän havainnollistuksen jälkeen >

Eliitti on siis jäänyt transatlanttisessa piirissä monilta osiltaan sellaiseen mielenjumiin, että heidän on mahdotonta tiedostaa moraalitavoitteita ja sen myötä hyväksyä niitä edellytyksiä, jotka ovat keskeisesti länsimaisen sivistyksen ja hyvinvointivaltioperiaatteiden luovia ja ylläpitäviä pohjia. Sen sijaan he ovat mieleltään pakotettuja toimimaan oman kehittymättömän maailmankuvansa sisältä, joka kirkuu pääasioina heille itselleen hyödyttäviä imperialismia, taloususkontoa ja neofeodaalistamista - Niitä tuttuja nyky-yhteisöjen päävihollisvoimia.

Eli esim. sellaiset ihmiset kuin kuningatar Elisabeth II ja monet muut monarkit ovat juuri heitä.
Miettikääpä tässä katsannossa myös esim. Rothschildin dynastiaa - Kun he ovat voineet määrätä rahan luomista ja käyttöä mielin määrin maailmassa, niin heille valta ja rikkaus ei ole enää satoihin vuosiin ollut sitä, mitä ns. perinteiselle miljardöörille. Heille valta ja rikkaus on ihmisillä ja kulttuureilla leikkimistä - Lapsenomaista Pokerin, Monopolin, Afrikan Tähden ja Tarot-korteilla leikkimisen risteyttävää pelaamista planeetan kokoisessa mielisairaalassa.

Näissä mielenjumeissaan oikeastaan he ovat "vain" lapsen asteelle jääneitä ja mielenvikaisia roolipelaajaleikkijöitä, joilla "vain" sattuu nyt olemaan eniten valtaa maailmassa, ja jotka "vain" ovat vuosisatojen ajan verilinjojaan, toimintaansa ja asenteitaan vaalimalla ja "kehittämällä" kyenneet täydellistämään ja loppuun saakka hiomaan paholaismaisesti hupsun leikkinsä maailman "valtiaina".

On toisaalta syytä havaita, että monet heistä ovat toki erittäin älykkäitä, mutta oleellinen pointti onkin juuri se, että he ovat hyvin järjestelmälliseen tapaan emotionaalisesti ja henkisesti kuin lapsia - paremmin sanottuna > traumatisoituja ja kieroon kasvaneita lapsia, joille on hyvin hyvin tärkeää upeat univormut, hierarkkiset rituaalit ja initaatiot, symbolirikas ja pramea toiminta- ja olemistapa sekä harhaiset kaikkivoipaisuuskuvitelmat kaiken määrittäjänä.


Lisäksi asiaan monilla heistä kuuluu päivänvaloa kestämättömät "mieltymykset" ja "huvittelumuodot", mikä sopii hyvin yhteen rappioituneen, järkkyneen, taikauskoisen ja lapsenomaisen mielen pirtaan, ja jolle seurauksista ei ole mitään uhkaa - No, voitte vain kuvitella, mitä tapahtuu kulisseissa ja piilossa, kun vastuuta ja rikosoikeudellista seuraamusvaaraa ei tietyille henkilöille ole ollenkaan olemassa... 

On täysin turha kuvitella, että esim. kuningatar Elisabeth II koskaan edes joutuisi epäiltäväksi mistään rikoksesta, vaikka kaikki viranomaiset tietäisivät erittäin paljon "yhtä ja toista"... Mitä arvelette täytyvän tapahtua, jotta esim. tämä kuningatar joutuisi "jostain" vastuuseen?... Niinpä.

Niinpä jos olette miettineet sitä, miltä vaikuttaisi maailma lastenkodin ongelmalapsien johtamana, mutta joilla on paljon tietoa ja jotka ovat tavallaan ääritraumaattisia "lapsineroja" maailman suurimman vallan käyttäjinä, niin tästä länsimaiden eliitin historiasta ja nykytilasta sitä voidaan havaita.

Autonomiseen ja omantunnon etiikalliseen aikuisuuteen kasvanut ihminen ei koskaan juonittelisi em. tapaan ja loisi yhteiskuntiin olosuhteita sodille, väkivallalle, alistamiselle, tuhoamiselle ja kurjistamiselle, niin kuin juuri tämä länsieliitti on aina tehnyt ja tekee edelleen. Sellaista rappiota vastaan olevia ihmisiä ei länsieliitin piirissä ole lähes koskaan ollut; vain harvoja ko. eliitin piirissä havahtuneita poikkeuksia on ollut, kuten esim. USA:n presidenteistä mitä ilmeisimmin FDR, JFK ja Abraham Lincoln.

Ajatushistorialliselta kannalta katsottuna ja lukuun ottamatta em. kaltaisia poikkeuksia onkin kuin ko. länsieliitin ytimessä ei olisi koskaan missään vaiheessa edes tullut kartesiolaisen paradigman tuottamaa ajattelulaatua, mikä muutoin on ollut länsimaissa viimeisten 400 vuoden aikana eliitin ko. rappion vieressä rinnakkaistrendinä todellinen kehityksen ja humanismin nousun ihme ja äärimmäinen poikkeus koko ihmiskunnan historiassa > Siksi myös herkkä haavoittumaan ja tuhoutumaan!


Länsieliitti tietää kyllä sen haavoittuvuuden!

On ymmärrettävää, miksi he (eliitti) juuri haluavat tuhota mahdollisimman optimaalisesti tai itselleen sopivasti juuri kartesiolaisen paradigman tuottamia yhteiskuntaedistyksen hedelmiä > demokratiaa, ihmisoikeuksia ja -vapauksia, teollisen hyvinvoinnin saavutuksia ja kootusti sanoen yhteishyvän ja kansallisvaltio- tai hyvinvointivaltioperiaatteet heidän imperialismiaan haittaavilta osiltaan vähintään.

Länsieliitin ytimelle näet kartesiolaisen paradigman mahdollistamat ko. yhteiskuntaedistyksen hedelmät ovat merkinneet uhkaa heidän em. kaikkivoipaisuuskuvitelmilleen ja maailmanherruuden roolipelileikkimiselleen - Laaja sivistys ja yleinen hyvinvointi ei mahdollista kunnolla maailmanvaltiasrooleja ja -pelejä.


Eiväthän monet heistä kieroina ja traumaattisina "lapsineroina" eli historiallisesti taantuneen ajattelulaadun omaavina edes tunne kartesiolaisen ajattelulaadun prosesseja, ominaisuuksia ja merkityksiä oikeasti, vaan kokevat ne yhtäältä vain tarpeettomina "pseudointellektuellismeina" ja alammaisten "haihatteluina" > Heille todellisuus on totaalista elitismiä ja "saavutettujen" etujensa radikaalia käyttöä kaikkivaltiaina ja myyttisenä ikuisuutena, mitä mikään ei saa heidän mielestään häiritä liikaa tai se muutoin romahtaa omaan mahdottomuuteensa hyvin pian.

Länsieliitti kyllä tietää senkin dilemman! 

Länsieliitin vallan kyseenalaistuminen onkin ollut viime vuosina yksi keskeinen trendi sekä sisältä itsestään päin että ulkoa suuntautuvana haasteena - Länsieliitin sisältöjen ja pelaamisen iskeytyminen yhä epäloogisemmin ja tuhoisammin maailman fyysisten ja reaalisten edellytysten kanssa sovittamattomaan ristiriitaan on näet etenevä prosessi länsimaiden rappiossa.

Siksi he ovat ko. traumaattisessa lapsenomaisuudessaan ja oman kaikkivaltiasolemisensa menettämisen pelossaan paniikissa manipuloineet, mutta erittäin älykkäästi juonitelleet systeemin, agendan ja sosiaalisen kontrollimanian länsimaisen sivistyksen alistamiseksi valtaansa ja hyötykäyttöönsä varautumisena ja varmistamisena, ja joka on ollut eskaloitumassa juuri ns. NWO-missiona.


Siinä heillä siis on jo ollut monta keinoa > rahataloustotalitarismi velka-ansoineen, ilmastonmuutosalarmismi viherfasismina, värivallankumoukset ja proxysodat imperialismina, fobioiden ja traumojen viljely mielenmuokkaamisena, hajota ja hallitse -metodit dualismien ja luovan tuhon kautta yhteisöheikentämisenä, hajottavan ja alistavan kansainvaelluksen luominen militarismillaan geopoliittisena pakotteena, aivopesun asettaminen eksoteerisella teatterilla sivistyksen ja ajattelun harhauttamiseksi ja ohjaamiseksi jne.

Kaikki nämä keinot ovat mieleltään lapsen asteelle järkkyneen ja jääneen keinoja, vaikka olisivat kuinka älykkäästi tahansa suunniteltuja ja toteutettuja! - Manipulointi, vääristäminen, tuhoaminen, valehtelu, hyväksikäyttö ja alistaminen ovat sairaan statuseliitin pyrkimyksiä
 kontrollin ja vallan tiukentamiseen sekä niiden edelleen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi "ikuisina totuuksina".

Kierot, järkkyneet ja traumaattiset "lapsinerot" ovat juuri sellaisia - Neuroottisesti kiinnostuneet pakottamaan kaikki äärinarsistisen mielenlaatunsa haluamaan maailmaan ja muottiin ilman vaihtoehtoja ja keinoilla millä hyvänsä.

Koska kyse on siis "lastenkodin ongelmalapsien" tuottamasta "politiikasta", mille on vahvistunut viimeisen 10 - 20 vuoden aikana vaarallisen hegemoniallinen trendikasvu, niin se on juuri syy siihen, miksi sellainen on ollut nyt uhkaamassa länsimaita perikatoon pääsyynä! Eli on aivan oikein todettu, että sivilisaatioperikato seuraa, jos kierot ja traumaattiset lapset päästetään päättämään kaikesta...

Erittäin valitettava tosiasia on se, että nämä "lapset" ovat jo saaneet nykyajassamme aikaan paljon tuhoa ja saastuttaneet oman maailmankuvansa jatkuvalla pakkosyötöllä länsimaisia ihmisiä asiamiehikseen sekä jo niin pahaan ajattelurappioon, ettei enää vaikuta olevan paljoa jäljellä työkaluja heidän vastustamisekseen ja paremman maailman tilalle saattamiseen...


Meistä "alammaisista" ja "haihattelijoista" sekä "pseudointellektuellisuudestamme" silti riippuu mahdottomalta vaikuttavasta tilanteesta huolimatta jatkossa se, kuinka hyvin voimme tämän pahimman skenaarion etenemisen estää ja jopa kääntää sen (länsi)maailman tervehtymiseksi! > Länsieliitin ydin ei koskaan itse tee aloitetta mihinkään maailmaa ja yhteisöjä oikeasti parantavaan prosessiin!

No comments: