Tuesday, June 13, 2017

Länsieliitin käyttämien aivopesutaktiikoiden analyysiä rappioprosessimme osana - Alustavaa johdantoa niiden aiheuttamien yhteiskuntaoireiden tutkintaan ja havaitsemiseen

Viimeisen kuukauden tai parin aikana länsirappion eskalaatio näyttää vain kiihtyneen terrori-iskuineen kaikkineen, ja kotimaassammekin on samaa havaittavissa omine rappiomuotoineen! 

--- Aivan erityisesti tietenkin parin-kolmen viime päivän aikana kriisi maassamme hurjistui selvästi, kun Perussuomalaisten puoluekokous valitsi viime lauantaina kokonaan uuden puheenjohtajiston ns. halla-aholaisista syrjäyttäen ns. soinilaiset > Jussi Halla-aho valittiin varsinaiseksi puheenjohtajaksi.

Tähän sekä Sipilän hallitus että valevasemmisto valtamedian lietsoessa reagoivat äärimmäisen fanaattisesti ja fobiallisesti >> Seurauksena Sipilän hallitus uhkasi hallituksensa pikaisella erolla ja perussuomalaiset laitettiin samalla pois hallituksesta hyvin suoraviivaisesti; hallituksen uskoteltiin siis olevan aivan kohta kaatumassa tai jo kaatunutkin.

Tänään sitten Perussuomalaiset hajosivat kahteen osaan siten, että nuo soinilaiset irtosivat omaksi eduskuntaryhmäkseen, joka sanoi olevansa yhä osa hallitusta. Se reilun 20 ko. henkilön voimalla turvasi hallitukselle enemmistön > Halla-aholaiset huijattiin näin ollen oppositioon pois hallituksesta, ja pääministeri Juha Sipilä ilmoitti hyväksyvänsä soinilaiset hallitukseen; sitten lopuksi hän totesi kylmän viileästi, että "hallituskriisi on ohi", ja että "hallitus jatkaa samoilla perussuomalaisten ministereillä"; eli siis niillä soinilaisilla "persuilla" kuin ennenkin.....


Tässä blogikirjoituksessa en vielä kuitenkaan ota tuota eriskummallisuudessaan ja petollisuudessaan ennen näkemätöntä farssia tarkempaan ruodintaan, vaan asetan senkin alkuun yhdeksi oireiden tutkimiskomponentiksi myöhempää analyysiä varten tässä koko länsirappion saagassa - Sen sijaan nyt katsonkin taktillisista syistä johtuen ensin tärkeämmäksi havainnollistaa senkin oireen kokonaiskuvalliseksi taustoitukseksi ja prosessien paljastamiseksi sitä, miten länsieliitin globalisaatiomissiossa ja tässä rappioprosessissa aikalaisajattelumme ja poliittisen tietoisuutemme tahallisen vääristämisen ilmiöt ovat etenemässä.

Toisin sanoen analysoin tässä länsimaisten ihmisten aivopesemisen keinoja ja ominaisuuksia länsieliitin imperialismitaktiikoissa, jossa kontekstissa paljon paremmin tulee ymmärretyksi siis myös tuo viime päivien "perussuomalaiset vs. hallitus ja valevasemmisto" -jupakka. 

Toki monenlaisia muitakin länsirappion oireita tulee vastaavasti paremmin ymmärretyksi samalla, joita tulee blogikirjoittelussani varmasti myöhemminkin myös esille esim. tämän kesän mittaan...

Aloitan analyysini ottamalla esille myös aivan äskettäisestä ns. Kultarantakeskusteluista Nobelilla palkitun taloustieteen professori Bengt Holmströmin väitteitä politiikasta - Ne paljastavat erinomaisesti sen, miten länsieliitti käyttää propagandassaan ja aivopesussaan normaalista ja reaalitodellisuudesta ylösalaisin käännettyjä puolitotuuksien ja puolivalheiden yhdistelmiä.

>> kyse on ns. oxymoronien tarkoituksellisesta viljelystä, jossa aivopesun kohteena oleva suggestoidaan ajattelemaan maailmaa sellaisten näennäisten ristiriitojen varassa, missä eliitin väestölle tahtoma näkemys pyritään maalaamaan totena, vaikka se on ko. puolivalheissa se valheosa. 

>> Samalla vastaavasti sen puolivalheen totuusosa pyritään eliitin tahtomana vääntämään väestön silmissä joko valheeksi tai jollakin tapaa epäolennaisuudeksi, pahuudeksi tai haitaksi.

>> Tämän myötä syntyy siis informaation jako eksoteeriseen tietoon ja esoteeriseen tietoon - Ensin mainittu on siten eliitin ko. aivopesukäytössä sitä, että eliitti haluaa valtamediansa avulla valheen olevan totta ja totuuden valhetta aina tarkoituksen ja tilanteen mukaan sovellettuna. 

Esoteeriseksi tiedoksi jää sitten se todellinen tilanne, missä valhe ja totuus ovat ns. omia itsejään, mutta etenevät tuon eksoteerisen suggestion alla piilotettuina agendoina ja toimintamuotoina sekä aitoina tilannekuvauksina.

>> Juuri siksi länsieliitin propaganda sisältää niin paljon asioita ylösalaisin kääntävää valehtelua. Se puolestaan toimii myös eliitin toisen väestönhallinnan ja aivopesun taktiikan perustana - nimittäin ns. "hajota ja hallitse" -manipulaation osana - Se tarkoittaa sitä, että tuo informaation jakautuminen eksoteeriseen ja esoteeriseen osaan mahdollistaa väestön jakamisen toisiaan vastaan oleviin leireihin sen mukaan, miten kulloinkin ko. puolitotuuksien totuus- ja valheosat poimiutuvat kullekin ryhmälle ideologia"totuuksiksi" tai viholliskuvasisällöiksi - Näin on syntynyt osaltaan myös se ns. valevasemmisto, jonka otan jatkossakin hampaisiini kriittiseen tutkintaan erityisesti, ja mistä tässäkin kirjoituksessa jo tulee alustavia havaintoja.

Joka tapauksessa eksoteerinen tieto ideologia"totuutena" voi siten olla esim. päivän polttaviin tilanteisiin liittyen tyypillisimmillään mm. sitä, että monikultturismi on yhden mielestä "suvakkiutta" ja toisen mielestä sen vastustaminen "natsismia"...

Puhtaasti tiedon määrittelyissä tuollainen eksoteerinen valhetieto voi olla eliitin tahtomana aivopesuna mm. seuraavaa:

-- Ilmastonmuutosalarmismissa luodaan kuva siitä, että elämälle oleellinen hiilidioksidi on muka haitallinen saaste.

-- Taloudessa luodaan kuva siitä, että rahatalouden toiminnat ovat vastuullista talouspolitiikkaa, vaikka ne ovat oikeasti haitallista pörssi- ja johdannaiskeinottelua. 

-- Maahanmuuttopolitiikassa luodaan kuva siitä, että pakolaisten auttaminen ottamalla heitä avokätisesti maahan on aina arvokasta humaanisuutta, vaikka samalla sen mukana tapahtuu sekä huolimatonta rajakontrollia että vastaanottajamaan tahallista kurjistamista pakolaisaaltoa hyväksikäyttäen.

-- Geopolitiikassa luodaan kuva siitä, että Venäjä on syyllinen siihen ja siihen, vaikka syyttäjä itse eli siis lännen valtaapitävät ovat itse tehneet sitä paljon enemmän tai jopa ainoastaan vain he.

-- Lisäksi käännetään asioiden / termien merkityksiä ylösalaisin siten, että julkisella pinnalla muka hyvinä esitetyt seikat ovat pinnan alla / kulissien takaisissa varsinaisissa aikeissa päinvastaisia

Eli mm. "vastuu" on oikeasti jopa rikollista vastuuttomuutta, "isänmaallisuus" on oikeasti isänmaan vastaista politiikkaa, "länsimaiset arvot" ovat oikeasti diktatuurin ja totalitarismin edesauttamista, "talouskasvu" on oikeasti rahvaan edelleen kurjistamista, "monikultturismi" on oikeasti kansallisvaltioperiaatteiden tuhoamista, "feminismi" on oikeasti perheinstituution hajottamista edesauttavaa ja miehiä alistavaa rappiota.... 

Sekä tietenkin päivän polttavaan aiheeseen liittyen: "soinilaisten poliittinen koti eli perussuomalaiset tuhottiin" on oikeasti sitä, että soinilaiset ovatkin aina olleet kokoomus-keskustan globalistinen apupuolue ilman mitään kotia... Jne.

Samalla käänteisesti mustamaalaamistarkoituksessa julkisella pinnalla muka pahoina esitettyjen osalta: "rasismi" on oikeasti tervettä maahanmuuttopolitiikkaa, "nationalismi" on oikeasti tervettä patriotismia, "salaliittoteoriat" ovat oikeasti tervettä ja edistyksellistä geopolitiikan analyysiä, "putinismi" on oikeasti tervettä suhtautumista Venäjään, "ilmastonmuutosskeptikko" on oikeasti huijauksen läpi näkevä realisti... Jne.


Katsotaanpa seuraavaksi ihan käytännön esimerkin avulla eli niiden Holmströmin väitteiden muodossa sitä, kuinka tämä aivopesutaktiikka toimii suomalaistenkin päänmenoksi >> 

---> Kansalaiset pitävät kaikkia politiikan ratkaisuja huonoina – Nobelisti Holmström kritisoi turhaa läpinäkyvyyttä - Aamulehti:

Tässä tulee siis esille Bengt Holmströmin tekopyhä asenne, jota tämän kera ruodin nyt enemmänkin - hänen väitteistään havaitaan hyvin selvät globalistien agendaa tukevat asiat em. tapaan ylösalaisin kääntävänä logiikkana.

Sellaisen tarkoitus tässä yhteydessä on toimia suggestiivisena harhautuksena väestöille niin, että he kuvittelisivat globalismin ihanteena ja kritiikin sitä vastaan huuhaana. 

Kyse on samalla siis myös esoteerisen ja eksoteerisen tiedon keskinäisestä metavaikutuksesta em. tapaan, josta myös väestön kahtiajakamisen voimistaminen hajota ja hallitse -taktiikkana juontaa lähtökohtiaan > Holmströmkin harrastaa siis hyvin tarkkaan suunniteltua aivopesua, ja se jo sinälläänkin paljastaa hänen olevan vain yksi globalisti humaaneja arvoja, demokratiaa ja kansallisvaltioperiaatteita vastaan.

Katsotaanpa seuraavaksi Holmströmin väitteitä; lainaan niitä tähän muutaman, ja jokaisen oheen laitan omia analyysejäni kunkin väitteen absurdiudesta ja valheellisuudesta tässä aivopesutaktiikoiden katsannossa >>

1. "Nobelistin mukaan nykymeno johtaa siihen, että äänestäjät kääntyvät vahvojen johtajien puoleen.".

--- Tässä johtajaluonnehdinnassa johtajan "vahvuus" rinnastetaan negatiivisessa katsannossa muka yhteiskunnan kannalta pahaksi asiaksi. Sen sijaan Holmström ilmeisesti liittää ns. heikon johtajan osaksi muka "hyviä liberaaleja arvoja" - Vahvan johtajan mitätöintipyrkimys tarkoittaa siis sitä, että juuri vahvoihin johtajiin yleensä rinnastuvat kansallisvaltioperiaatteet halutaan näin symbolisesti asettaa huonoon valoon, koska ne ovat globalistien taloususkonnollista imperialismia haittaavia esteitä.

2. "Nobelisti Bengt Holmströmin mukaan kansalaiset ajattelevat nykyään, että heillä on paljon tietoa, vaikka näin ei ole.".

--- Tässä on hyvin selvä väestön valveutumisprosessin mitätöintiyritys, jossa mustamaalataan väestön poliittinen ja tajunnallinen herääminen negatiiviseksi asiaksi leimaamalla se "harhaluuloksi" heidän keräämänsä tiedon laadusta ja määrästä; ovat muka huuhaan äärellä aidon tiedon sijaan - Näin Holmström suoraan suojelee globalistien maailmanherruusagendaa väestön poliittisen aktivismin runttaamisella alas.

3. "–Läpinäkyvyys on saanut politiikan näyttämään huonolta, Holmström sanoi.
Hänen mukaansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korostava julkisuustrendi on johtanut siihen, että kansalaiset pitävät kaikkia politiikan ratkaisuja huonoina. Tällöin äänestäjät nostavat politiikkaan yhä enemmän kokemattomia ihmisiä, jotka eivät ole ryvettyneet kohussa. Kokeneet poliitikot taas saavat väistyä syrjään.".

--- Tämä on tavallaan jatkoa tuolle kakkoskohdan kuvaukselle, mutta nyt Holmström tekee orwellilaisen sanakikkailun avulla lisää väestön poliittisen heräämisen mitätöintiä niin, että itse asiassa demokraattinen ja avoin yhteiskunta olisikin muka huono asia: "läpinäkyvyys on huono asia", kun "kaikki" politiikan ratkaisut väestö muka "näkee huonoina".

Hän siis toisin sanoen kannattaa totalitaristista sensuuriyhteiskuntaa, mutta sanoo sen eksoteerisen harhauttavasti kivalla tavalla, jotta se muka näyttäytyisi suggestion kautta humaanina arvona. Esoteerinen sisältö siinä on kuitenkin se, että näillä globalisteilla on tavoitteena selkeästi kansallisvaltioperiaatteiden sekä sen myötä demokratian ja kansanvallan lakkauttaminen kokonaan eli diktatuurin palauttaminen kaikkialle, jotta sitten "kaikki politiikan ratkaisut huonoina näkevät kansalaiset" voidaan sivuuttaa päätöksenteossa.

Siksi Holmströmin puheessa "kokemattomat poliitikot" itse asiassa rinnastetaan muka negatiivisena asiana poliittiseen toimintaan, ja samalla suggestiona esitetään "kokeneet politiikot" hyvänä asiana - tuo on siis eksoteerisen tiedon avulla aivopesua, mutta esoteerinen sisältö on siis samalla sitä, että "kokemus" hyvänä asiana tarkoittaa itse asiassa ko. globalististen pakkomielteiden asettamista etusijalle ja "kokematon" huonona asiana tarkoittaa globalismia kritisoivien humaanien arvojen, kansallisvaltiosisältöjen ja demokratian mitätöintiä.

4. "Hän halusi sanoillaan herättää keskustelua siitä, miten lisääntynyt julkisuus on tehnyt järkevän politiikan toteuttamisesta hankalaa.

–Poliitikkojen käyttäytyminen tulee ongelmalliseksi, jos kaikkea syynätään koko ajan hyvin tarkkaan. Minun mielestäni tämä on aika selvästi näkyvissä.".

--- Tässä kohdassa Holmström jatkaa samalla linjalla niin, että noilla "kokeneilla" poliitikoilla pitäisi muka olla toimintarauha, jotta he pystyisivät tekemään "järkevää politiikkaa" - tässäkin siis tuo on eksoteerista tietoa väestön harhauttamiseksi kuvittelemaan sitä "kokemusta" ja "järkevyyttä" hienoksi asiaksi, mutta esoteerinen tieto on samalla sitä, että globalistisille (kokeneille) poliitikoille on muka annettava tila saattaa loppuun totalitarismia synnyttävä ja demokratiaa lakkauttava (järkevä) politiikkansa aivan rauhassa kritiikiltä.

5. "–Ehkä meille tulee vielä joku postdemokraattinen järjestelmä, koska nuorten mukaan tämä edustuksellinen demokratia ei toimi.

–Mielestäni on vaarallista lähteä sellaiselle polulle, jossa tämä uusi malli ei ole vielä nähtävissä.".

--- Tässä kohdassa Holmström sitten jo ottaa esille sen, että mikä ihmisryhmä on eniten alkanut olla haitaksi ko. globalistien pakkomiellevisioille eli "kokeneelle ja järkevälle" politiikalle > "Nuoret". 

Tässä viittaankin omaan äskettäiseen FB-analyysiini (muodostan siitä seuraavaksi tämän kirjoituksen lopulle jatkoa) siitä, miten sukupolviasetelmissa näitä globalistien totalitarismisuunnitelmia parhaiten kyseenalaistamaan on alkanut muodostua kehittymässä oleva uusin sukupolvi Z >> he ovat siis muodostumassa globalismia ja kaiken maailman Holmströmejä parhaiten kyseenalaistavaksi etujoukoksi.

Ei siis ihme, miksi Holmström näyttää fanaattisestikin pelkäävän juuri "nuoria" ja heidän "edustuksellisen demokratian kritiikkiä" > asiat ovat tässäkin aivan ylösalaisin, kuten eliitin ja siten Holmströminkin taktiikkaan ko. aivopesussa kuuluu - nuorten tekemä kritiikki ei siis ole niinkään tuota Holmströmin uskottelemaa haitallista versiota, vaan juuri tarpeellista globalismin vastaista aktivismia entistä enemmän.

Toki on olemassa edelleen se valevasemmistolaisen kultin mukainen aktivismiprosessi myös, joka oikeasti on edustukselliselle demokratialle vaarallista; se onkin juuri globalismia tukevaa liikehdintää > Holmströmin promotoima kritiikki ko. aivopesuna ei siis kohdistu sellaiseen, vaan nimenomaan konservatiivinen, patrioottinen ja kansallisvaltioita suojeleva aktivismi on hänen mielestään huonoa, joka muka on siis hänen uskottelemana eksoteerisena huijauksena muka "edustuksellisen demokratian vastaista", ja vaikka asia on juuri päin vastoin kansallisvaltioperiaatteiden ollessa edustuksellisen demokratian edellytys.

Johtopäätöksenä tässä vaiheessa voidaankin siis sanoa, että Holmström itse on tyypillinen esimerkki edustuksellisen demokratian vastaisesta globalistista ja totalitaristista taloususkonnon ja imperialismin hyväksi > monille hänkin alkaa olla vain yksi typerä keisari ilman vaatteita hölisemässä hullua ja ylösalaisin olevaa jargonia.

Tässä on vielä jatkoanalyysiksi ja -kommentiksi samoista Holmströmin puheista:

---> Nobelisti Bengt Holmström toivoo joustoja työmarkkinoille: Maahanmuuttajille pitää sallia työnteko alemmilla palkoilla >> No niin, eli lainaus!: "– Toivoisin, että maahanmuuttokriittisyys ei nousisi, koska Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, mutta maahanmuuttajille pitää sallia työtä. Se tarkoittaa sitä, että heidän pitäisi saada tehdä työtä alemmilla palkoilla, Holmström paaluttaa.".

Tuossa paljastuu se maahanmuuttokritiikin / monikultturismikritiikin yksi oleellinen kohde, eli globalistit todella ovat puuhaamassa neofeodaalistamista maahanmuuton varjolla, ja tämä on ollut suunniteltua jo kauan > Kritiikki on ollut aivan oikeassa!


Sitten jatkan tuolla em. sukupolviasetelmalla, jossa se ns. Z-sukupolvi olisi tulossa globalismia parhaiten kyseenalaistavaksi väestönosaksi >>

---> The Coming Generation Z (Strauss Howe): Tämän kaverin videoita olen aikaisemminkin kehunut, mutta tämä kyseinen vaikuttaa olevan erityisen mielenkiintoinen! > Nimittäin tämä sukupolviasetelman esilleotto kuvaamaan aikamme globalistista & valevasemmistolaista aivopesua vaikuttaa olevan varsin pätevä, ja minkälaista olen itsekin metatietona havainnut tutkiessani aktivistikauteni puitteissa näitä kaikkia asioita. Lisäksi somessa erittäin aktiivisena olleena havaintoja on tietenkin kertynyt ihmisten käyttäytymisestäkin paljastaen ko. asetelmaa...

Eli tässä sukupolviasetelmassa hänen mukaansa on kyse siitä, kuinka hänen sukupolvensa "milleniaalit" sekä melko suureksi osaksi edeltänyt "sukupolvi X" (johon itse puolestani kuulun) ovat globalistien intresseihin eli harhautuksiin kaikkein pahiten aivopestyjä, ja suurin osa heistä on siksi edelleen aivan kuutamolla siitä, mistä syistä ja seurauksista on kyse lännen rappiossa globalistien pahentamana...

Sen sijaan tuorein muodostumassa oleva "sukupolvi Z" osoittaa paljon parempaa potentiaalia kyseenalaistaa ensinnäkin juuri noiden kahden edeltäneen sukupolven aivopesun, ja heillä on havaittavissa siis ihan sukupolvikapinaakin vanhempiaan kohtaan > Ko. kapina onkin siksi mm. uuden konservatiivisuuden nousua, eli valevasemmistolaisten & globalististen ideologioiden hylkäämistä ihan vastareaktionakin > uusin sukupolvi siis alkaa voimakkaasti kyseenalaistamaan globalismin kaikkia osia eli mm. monikultturismin, ilmastonmuutosalarmismin, eu:n ym. sellaiset ylikansalliset globalistien imperialistirakenteet, ja tilalle alkaa nousta voimakkaasti mm. nationalismi...

Mielenkiintoinen tilanne tosiaan! - otan tämän jatkopohdintojeni yhdeksi rungoksi...

Tuon videon katselijakommenteista aiheeseen kuuluva hieno kiteytys lainauksena >> "I'm a gen-Xer, born in 1974. On a knee-jerk reactionary basis I see:

Baby-boomers as: selfish never-want-to-age fuckers-of-the-planet - the architects of neoliberalism and globalisation

Gen-Xers as: subdued pummeled and overwhelmed by neoliberalism and globalization

Millennials as: iPhone-licking consumer ignoramuses, enslaved by neoliberalism and globalisation.

Gen-Zers as: Hopefully understanding that neoliberalism and globalisation are forms of enslavement".

Myös reipas kommentti ko. aiheeseen: The anti-millennials: Generation Z is looking bright.

---> Why Today's Teenagers Are So Conservative: Palaan tässä tuohon esilleottooni siitä, miten sukupolviasetelmat ovat ilmenneet nykyihmisten ajattelussa ja erityisesti miten heitä on aivopesty globalismin (eliitin imperialismin hyväuskoisiksi kanssatoteuttajiksi) kaikkiin osa-alueisiin eri sukupolvissa.

Tällä videon miehellä on tosi osuva analyysi aiheeseen, kun hän on ottanut tarkastelukulmaksi erityisesti medioiden roolin historiassa ja nyt ko. asetelmien pohdinnassa. Lisäksi hän tähdentää geneettisiä ominaisuuksia, mutta mielenkiintoisin osuus videostaan on sen kahden kolmasosan mittainen loppuosa, jossa tätä media-asiaa ruoditaan.

Hänen lähtökohtahavaintonaan ko. aivopesun suhteen on myös se, että globalismiin pahiten aivopestyt sukupolvet ovat käytännössä kaikki maailmansotien jälkeiset sukupolvet paitsi viimeisin muodostumassa oleva > eli voimakkaimmin globalistien imperialismia edesauttaviin harhoihin nukutettuja ovat: suuret ikäluokat (babyboomers) sekä aivan erityisesti sukupolvi X & milleniaalit. Sen sijaan sekä kaikkein vanhimmat ennen sotia syntyneet että tuorein sukupolvi Z ovat paljon vähemmässä määrin aivopestyjä moiseen.

Z-sukupolvi on lisäksi aivan erityinen, koska sillä on ollut ensimmäistä kertaa historiassa tavallaan koko maailman tieto käytettävissään koko elämänsä aikana vain ns. parin-kolmen klikkauksen päässä internetistä... 

Keskeinen syy tämän sukupolviasetelman synnylle on ollut medioiden historiallisten roolien kehitys osana valtaapitävien intressejä & hallintaa / kontrollia / aivopesua >> Hän puhuu videossa kolmesta medioiden aikakaudesta: "aika ennen televisiota", "televisioaika" sekä "aika television jälkeen".

Noissa aikakausissa on ollut merkityksellistä globalismiin aivopesun kannalta se, että juuri tuo "televisioaika" (eli siis n. 1950-luvulta 2000-luvun aivan alkuun em. sukupolvineen) on ollut kaikkein tehokkain valtaapitävien kannalta harjoittaa ja etenkin voimistaa sen avulla ko. aivopesua, koska televisio on ollut mediana erityisen keskitettyä, yleistä ja siten vallanpitäjien (globalistien) voimakkaassa / voimistuneessa kontrollissa, eli ajattelun tehokkaassa muokkaamisessa - Televisioaikana jopa sanomalehdetkin otettiin sitten mukaan ko. kontrolliin ja aivopesuun osaksi ko. keskitettyjä mediataloja viimeistään 90-luvulta lähtien > NWO:n eli globalismin tehostaminen.

Sen sijaan ennen televisioaikaa sellaista median ja ajattelun keskitettyä kontrollia ei vielä ollut länsimaissa (Yhdysvalloissa), ja viimeisen reilun 10 vuoden aikana puolestaan sosiaalisen median, blogien, vlogien, youtuben yms. vaihtoehtomedioiden eli sanalla sanoen internetin voimakkaan nousun takia median suhteen kokonaisuutena tuo keskitetty ajatuskontrolli-aivopesu on hajonnut ja jatkaa edelleen rajusti hajoamistaan > tilalle on tullut ennen näkemättömän epäkeskitetty ja monipuolinen informaatiomeri ennen näkemättömän voimakkaine kritiikki- ja kyseenalaistamismahdollisuuksineen!

Selvää on jo ollut siis se viime aikoina, että sellaiset kritiikki- ja kyseenalaistamismahdollisuudet ovat alkaneet kohdistumaan nimen omaan globalismiin eli tuon edeltäneen keskitettyä ajatuskontrollia sisältäneen "televisioajan" luomaan aivopesuun. > Z-sukupolven kohdalla se on tämän mukaan alkanut toimimaan eniten, koska heillä on siis valttina tuo koko elämänsä mittainen kokemus internetin käyttämisessä.

Tavallaan onkin omalta kannaltani mielenkiintoista myös se, miten olenkin oikeastaan lähes 10 vuotisen aktivistikauteni puitteissa omannutkin tuollaista Z-sukupolven asennetta. Eli olen oikeastaan hylännyt oman X-sukupolveni roolin monilta osin ihan tyystinkin, josta on käytännön esimerkkinä vaikkapa se, kun olen hylännyt oikeastaan melkein kokonaan television katselun internetissä vietetyn poliittisen ajan hyväksi, eli en esim. seuraa nytkään mitään televisiosarjoja, enkä ole oikeastaan tietoinen siitä, mitä televisio nykyään oikeastaan sisältääkään > katson tämän "puutteen" olevan kasvattava ja parantava kokemus sinälläänkin... 

On myös mielenkiintoista sekin, miten tuollaisessa oman sukupolvensa roolin hylkäämisessä saattaa piillä myös tuttu ryhmäpsykologinen ilmiö, ja mikä voi olla tavallaan väestöjä jakava prosessin osa myös > hylkääjään voidaan suhtautua oman sukupolvensa muiden roolissaan pitäytyvien taholta vastahylkäävästi (projektiot ja ulkopuolisen demonisointi oman mielenrauhan hyväksi) juuri siksikin - no, tässä aivopesukatsannossa se on muutenkin ilmeistä, koska esim. minä tuollaista "Z-sukupolven asennetta" eli "televisioajan" aivopesun vastaista roolia omaksuttuani olen siis n. vuosien 1950 - 2000 välisten sukupolvien enemmistöedustajien mielestä muka paha harha-ajattelija...

Eli tämänkin valossa on siis alkanut muodostumaan suorastaan sukupolvien välistä taistelua, jossa Z-sukupolvi joutuu vastustamaan edeltäneiden pahasti aivopestyjen sukupolvien ajatustaantumaa sekä yrittämään tuottaa samalla parempaa ajattelua...

Ko. taistelussa ja prosessissa on odotettavissa varmasti niinkin "mielenkiintoisia" käänteitä, että popcorneja voidaan otella välillä useinkin esille parin seuraavan vuosikymmenen aikana ;) ...


---- Kriisimme on joka tapauksessa vakava, ja siksi aikamme parasta ajattelua tällä hetkellä edustaakin oikeastaan sellainen, joka ei sitoudu ryhmäpaineiden ja ryhmäsidonnaisuuksien pauloihin, koska maassamme niiden parissa piilee nyt erityisen paheneva kahtiajakojen ja ideologisen irrationaalisuuden hurjat karikot. 

Aivan erityisesti näin on ollut nyt tietenkin valevasemmiston kultissa, koska se on sidottu globalistien intresseihin vahvasti, ja koska se perustuu niin oleellisilta osin sivistysperiaatteisiin nähden ylösalaisin käännettyyn maailmankuvaan em. aivopesutaktiikoiden osaltaan edesauttamana.

Siksi itse pitäydyn mahdollisimman itsenäisenä ajattelijana edelleenkin, ja toki on selvää myös se, ettei sen takia valtamediaa voi pitää esim. lähteenä enää uskottavana, koska sen ajattelu- ja toimintamallit ovat karaneet juuri ideologiseen ja agendalliseen irrationaalisuuteen erityisen pahasti > valtamedian toiminta valevasemmistolaisen kultin ja fasististen-taloususkonnollisten-imperialististen globalistien kanssa yhdessä on tämän hetken tärkein totalitarismia aiheuttava mekanismi!

Olen toki jo vuosien mittaan havainnut sen, miten tämä itsenäisen ajattelun mallini on ollut joillekin hyvin punainen vaate, ja siksi esim. FB-kavereistani on kadonnut aimo annos ihmisiä merkiksi siitä, että he ovat mielenosoituksellisesti halunneet sillä poistumisellaan osoittaa ajattelutapani olevan muka hyvin väärää.

Aloin miettimään, että mitä he pitävät hyvänä ajatusmaailmana sellaisen muka väärän tilalle, ja kas! > muisteluni tuloksena sieltä paljastuikin juuri tuo valevasemmistolainen kultti heidän ajattelussaan, kun heitä olin ehtinyt kuitenkin tuntemaan tuttavuuden kestäessä; hyvin paljastavaa siis reaktioidensakin tasolla.

Tuollaiset projisoivat torjuntareaktiot ovat tietenkin totalitarismin muodostumisessa hyvin tyypillisiä, koska ko. tavalla aivopestyillä alkavat korostumaan mielessään kahtiajaot "hyviin vs. pahoihin" sekä omaan oikeassa olemisen ideologiseen ja ryhmäsidonnaiseen ehdottomuuteen, ja projektiot sitä uhkaaviin vihollisiin, jotka tietenkin määritellään valtamedian promotoinnin tuloksena nykyään "parhaiten" saatavilla olevan ideologian eli valevasemmistolaisen kultin ismi"sisällöillä".

Minut torjuneilla varmasti yksi mielenmekanismi siksi on ollut se, kuinka minä olen objektivoitunut projektion kautta heille ns. "viholliseksi", jottei ko. kulttilaisen ole tarvinnut kohdata ajattelunsa ko. onttoa ideologisuuttaan ja hyväuskoista osallisuuttaan ko. kataliin maailmanherruusintresseihin globalismissa > ja koska olen erityisen kriittinen itsenäinen ajattelija, niin sitä kovempaa projisointia ja torjuntaa se on joillekin sitten ilmeisesti vaatinut, joka tavallaan myös paljastaa ko. aivopesun syvyyttäkin...

Niinpä oikeastaan ainoa tapa selvitä tässä etenevässä kriisissä humaanina ihmisenä, on olla mahdollisimman itsenäinen ja edistyksellisesti kriittinen ajattelija! 

>> Vain siitä edes mahdollistuu riittävän kokonaiskuvan hahmottaminen ja ymmärryksen ylläpito / saavuttaminen kriisin prosesseista & parantamismetodeista.

>> Ideologinen kulttimielentila johtaa tilanteessa vain totalitarismia edistävään umpimielisyyteen, ja sen kera karikatyyrillisiin kahtiajakoihin & viholliskuvaleimaamisiin - Ei voida ajatella maailmaa yksinkertaisella "hyvä vs. paha" -akselilla, vaan moniarvoisesti ja omantunnonetiikallisesti poisjättäen ideologisen ryhmävahvistautumisen ja normimoraalin.

On myös huomioitava seuraava! > vaikka suurimmassa vaarassa & jo pahasti toteutuneessakin tilassa sellaisiin mielen regressioihin joutumisessa ovat olleet ns. valevasemmistolaiset (oikeastaan termeistä huolimatta aina juuri globalistit), niin ei ole sanottua se, etteikö jossakin vaiheessa tulevaisuudessa kriisin pahentuessa myös ns. uusoikeiston (alt-right) puolella regressio voi edetä kahtiajaossa valevasemmistolle vastareaktion kaltaisesti yhtä pahaan tai pahempaankin kulttimielentilaan...

Toisaalta on osattava puolustaa sivistystä oikeiden asioiden suhteen, vaikka ne osaltaan olisivatkin näennaisesti jompaa kumpaa tai toista kulttia > esim. kansallisvaltioperiaatteet ovat niin oleellisia sivistyksen perustoja, että niiden puolustamiseksi ko. globalismia vastaan on oltava riittävästi patrioottinen nationalisti! > Globalismi ja sen mukana olevat irrationaalisuudet valevasemmistoineen kaikkineen ovat jo osoittaneet niin käytännössä kuin periaatteiden / ajattelun tasoilla pahasti kelvottomuuksiaan & tuhoisuuksiaan!


---- Sanotaan yhtenä kiteytyksenä sekin, että ns. valheellisen vasemmistosta on tehnyt se, että se on sisällyttänyt globalismin kulttuurimarxistisen osan ohjelmaansa. Olen tämän kritiikin yhteydessä jakanut ko. asian historiallisesta taustasta kertovaa tätä luentoa; se sopii nytkin >> Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete).

Em. Bezmenovin videosta erinomainen katselijakommentti >> "Yuri is correct, but I fear the levels of conspiracy are much deeper than Yuri mentions. Research who funded the Bolshevik revolution and who gave the Soviets nuclear and space technologies. Communism (subversion) and extreme unregulated centralised banking systems are two sides of the same coin and are both are part and parcel of the same globalist agenda. The former is merely a subversion process to bring a country under the control of the latter.".

Sanottakoon vielä, että Arhi Kuittisen blogissa Finnsanity on valevasemmiston ominaisuuksista paljon asiaa vuosien varrelta >> Finnsanity blog.

On tosiaan totta, että vasemmistolla on usein ollut tiettyä "internationalistista" halua, mutta se on ollut leimallista etenkin kommunismi-versioon siitä eikä niinkään sitä aitoa vasemmistolaisuutta, joka haluaa olla paikallisen työväestön / rahvaan tuki ja turva ns. mietona sosialismina > Viime vuosisadan lopun pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli. 

Nykyään tietenkin tuo väärä "internationalistinen" vasemmistolaisuus on saanut erittäin helpon kasvualustan globalismin mukana. Voin sanoa kulttuurimarxismista siksi mm. sen, että se on esim. juuri sitä sosiaalisten konstruktioiden manipulaatiota em. Bezmenovin havainnollistamaan tapaan osana NWO-missiota. 

Kun "kommunistinen" vallankumous ei onnistunut talouden avulla globaalisti 1900-luvulla, niin nyt toki rahataloudellisen / fasistisen globalismin mukana ja sosiaalisen aivopesun avulla sitä yritetään kulttuurimarxismin muodossa > "demoralization" > "destabilization" > "crisis" ...

Toisaalta on aika turha puhua ismitermein, koska kulisseissa narua veteleville George Soroksille, Rothchildeille, Bilderbergiläisille ym. g l o b a l i s t e i l l e on aivan se ja sama, mitä ismiä tietty aivopesusysteeminsä edustaa heidän maailmanherruuttaan varten; se ns. valevasemmisto sopii siis tosi hyvin yhteen oman roolinsa kera globalistien taloustotalitarismin kanssa. 

Rahvas kuitenkin tunnistaa tässä länsimaiden tilanteessa itseään liian herkästi ideologioiden avulla eri ryhmiksi.

Itse olenkin oppinut, että kaikki ismit ovat vain aivopesua & harhauttamista varten, eli tarkasti vältettäviä.


---- Globalistien promotoima moinen aivopesutaktiikka on siis ollut tekniseltä kannalta tarkasteltuna aivan nerokas viimeiset n. 50 vuotta! - Sisällöllisesti toki pahuuden ydintä, ja se voi jatkossa aiheuttaa osaltaan sivilisaatioperikadon, jossa edes ko. eliittikään ei voita...

Miksi? > Katsokaamme sitä vielä tämän pitkän kirjoituksen lopuksi >>

Monet keskeiset asiat kun on käännetty maailmankuvassamme ylösalaisin mm. valtamedian ja koulujen hyväuskoisella avulla em. globalistiaivopesun hyväksi, ja kun siihen yhdistyy jo aikoinaan Göbbelsinkin tähdentämä "kaikkein suurin valhe, joka uskotaan juuri siksi" -tyylinen kollektiivinen mielenmekanismi, niin suurin osa ihmisistä ei uskalla tai edes tajua kääntää maailmankatsomustaan uudestaan ylösalaisin ko. valheista, kun uskovat sellaisen käänteismaailman olevan oleellinen ja ainoa tosiolevainen oman mielenrauhansa pystyssä pitämiseksi.

Pelkkänä sielunmekanisminakin moinen ylösalaisin kääntäminen - joka hyvälle nykyaktivismille on kuitenkin ko. tilanteen takia yksi oleellinen itsensäkehittämisen muoto - on vain riittävän laajaa sielun määrää ja henkistä vahvuutta omaaville juuri ja juuri kestettävissä oleva tehtävä > ja toki sellainen vaatii myös laajaa tietopohjaa, josta käsin sellainen kääntäväkin kyseenalaistaminen ja jatkona valtaapitävien kritisoiminen voi vasta kunnolla alkaa...

Niinpä koko elämäntapamme aivan liian helposti nivoutuu yhteiskunnassa sellaisen valheen ympärille kollektiivisena psykoosina ja siinä valhe tekee itsestään elimellisesti niin tarpeellisen aivopestyille, että sen kunnollinen kyseenalaistaminen koetaan lopulta pahimmillaan sisällöllisesti samana kuin ihan itsemurha, eli sitä ei usein edes ajatella tehtävän > pikemminkin ajattelu sen kera sitten kuolee tai vähintään jumittuu totunnaisen vankilaan...

Kuvitelkaa sen piirissä mm. sellainen esimerkki, jossa nykyajassamme on jo ainakin parinkymmenen vuoden ajan ollut valtava määrä ihmisiä, joiden koko sen aikainen työura tai elämäntarkoitus on perustunut-liittynyt vahvasti ja / tai ainoastaan yhdelle tyypillisimmistä ylösalaisin olevista ko. asioista eli ilmastonmuutosalarmismille; se tarkoittaa siis toimintadraivia ja totaalistakin omistautumista hiilidioksidin vähentämiseen pyrkiville toimille, ja se on siksi kaikkein tärkein maailmankuvaa selittävä-muokkaava osa heidän tietoisuudessaan - Sen valheen ylösalaisin kääntämisen seuraus olisi siis samaa kuin koko elämäntyönsä tappaminen...

Niinpä esim. ns. valevasemmiston maailmankuvassa (jossa mm. tuo alarmismi & monet muutkin ylösalaisin olevat asiat ovat hyvin vahvoja) erityisesti esiintyvän moisen ongelman analyysi auttaa ymmärtämään myös sitä, miksi valevasemmistossa esiintyy niin rajua ja paniikinomaista torjuntaa niitä valheita osoittavia eli ko. ylösalaisin käännettyä maailmankuvaa kyseenalaistavia kohtaan.

Tavallaan kuitenkin jossain alitajunnassa tai jotenkin osittaisesti oikein valevasemmistolaiseen kulttiin aivopestykin on kokenut asioiden olevan transatlanttisessa piirissä aivan hurjalla tavalla vinksallaan, väärin ja tuhoisasti eteneviä, mutta em. syistä johtuen äärimmäiseksi muodostunut kognitiivinen dissonanssinsa aiheuttaa silti niin paljon ulkoistavia projektioita ongelman määrittelyssä, ettei sisäinen maailmankuvansa pysty paranemaan eikä oikeasti saavuttamaan ko. ylösalaisin olevien asioiden koko valheluonteen havaitsemista, saati korjaamaan siksi maailmaa paremmaksi - Ko. ylösalaisuus kun myös sisältää totalitaristisia petoksia eliitin maailmanherruutta varten, kuten havainnollistin tässä koko kirjoituksessa...

Siksikin on tavallaan ymmärrettävää se, miksi sellaisen kulttimielentilan vallassa projektiot ja emotionaaliset reaktiot itsessään ovat monesti myös aivan hurjia > yhtäältä henkilö siis tajuaa asioiden olevan aivan hurjasti pielessä ja siksi kokee luonnollisesti sen takia voimakasta pahaa oloa, mutta hän ei osaa aivopesultaan havainnoida, kohdistaa ja ratkaista ongelmavyyhtiä riittävän oikein / kunnolla, vaan päätyy siis toiminnassaan ja ajattelussaan mieluummin virheellisiinkin sijaiskohteisiin pahan olonsa ja ongelmanratkaisupakkomielteensä ulkoistamisissa ylösalaisin olevassa todellisuudessaan...

Sellaisen pahan olon ja sumentuneen ongelmanratkaisupakkomielteen sijaiskohteet moisessa tilanteessa löytyvät kulttilaisen mielessä siksi mahdollisimman karikatyyrimäisistä ja helpoista suunnista; eli syyllistetään ja mustamaalataan yliampuvasti ja siis virheellisestikin mm. Trumpia, Putinia, rasisteja, misogynisteja ja muita sellaisia, mitkä onkin sopivasti esim. juuri valevasemmistolaisen kultin ideologiassa oleellista tunnistamissanastoa "vihollisesta", eli siis todellisuudessa ovat noita "turvallisia" & "välttämättömiä" projektioiden sijaiskohteita oman mielenrauhansa turvaamiseksi.

Samalla ko. kulttiin kuuluva ryhmävahvistautumisen ja ideologisen leimautumisen moodi pakottaa sen piirissä olevia yksilöitä pysymään kultin vaatimalla totunnaisella reitillä, eli siis pitämään ensinnäkin omaa ko. ylösalaisia asioita sisältävää maailmankuvaansa / ideologiaansa muka ainoana oikeana, ja kokemaan dualistisesti ja em. takia myös "itsesuojelullisesti" sen ulkopuolista "pahuutena" ja "harhaisuutena". 

Ulkopuolisen demonisointi siis tavallaan pelastaa kulttilaisen siltä, ettei hänen tarvitsekaan kääntää maailmankuvaansa ylösalaisin ko. globalismivalheista "normaaliksi", ja siten hän "pelastaa" sen torjunnan avulla itsensä ko. kääntämisestä aiheutuvalta "itsemurhalta" eli elämäntyönsä / kutsumuksensa tappamiselta...

Sellainen tilanne on kuitenkin epärehellisyyden muodoista pahimpia ja salakavalimpia, koska karikatyyrillisiin sijaiskohteisiin ja harhaiseen projektiokäyttäytymiseen keskittyminen todellisen ongelman havaitsemisen & ratkaisemisen sijaan mahdollistaa sen todellisen pahenemista kauhistuttavastikin, koska siinä jää eskaloituvastikin elämään em. globalistieliitin katala missio... 

Samalla tämä kuvattu aivopesutaktiikka ja tuo kulttimielentila osana sitä harhauttaa tai muokkaa analyysin kohteen ajattelussa usein / helposti tyystin vinksalleen ja kritisoinnin ohi oleellisemmista kohteista.

Lisäksi sellaisessa tilassa omatuntoon jää muhimaan väärinpäin käännetyn maailmankuvan takia reaalitodellisuuden puolelta monet käsittelemättömät aidot haitat ja ongelmat, mitkä moinen hyväuskoisuus vain tilapäisesti peittää alleen näennäiseen uneen...

>> Kuka pystyy kyseenalaistamaan ylösalaisin olevan maailmankuvansa ja osoittamaan sen piirissä virheet, syyt ja seuraukset??... Kukaan ei varmaan hevin pysty heti tunnustamaan itselleen, että he itse ovatkin olleet totaalisesti huijattuja, ja peräti osa huijaajien projektejakin hyväuskoisuudessaan... 

Tilanne on nähdäkseni yhteiskunnan sosiaalisen eheyden ja terveyden kannalta katsottuna katastrofi, jos oikeita lääkkeitä ei pian löydy! - Ainakin tilanne on äärimmäisen vaikeasti parannettavissa... 


Viimeiseksi >> Eliitin manipulointiin kaappaamansa ihmismielen dualistinen luonne (Suomessa maailman pahimpiin kuuluvaa tyyppiä 1000-vuotisesta alistamishistoriastamme johtuen - kts. Seppo Oikkosen blogit - Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan), ja sen piirissä ko. ylösalaistenkin valheiden luominen-promotoiminen on aivopesuaseena hyvin kohtalokasta!....

No comments: