Tuesday, December 05, 2017

Teal Swan länsimaiden valveutumisaallon hengellisenä esikuvana - Aktivismin psykologisesta ja sosiologisesta roolista parempaan maailmankuvaan ja ihmisyyteen

Nyt alkaa taas pyrkimys aktiivisempaan blogikirjoittamiseen! - Blogini päivittämättömyyteen myös päättyneen syksyn aikana on ollut hyvä syy > Olen jatkanut monenlaista yhteiskunnallispoliittista, sosiologista ja psykologista itseni kehittämistä, eli siis valveutumisprosessini on jatkunut edelleen intensiivisesti.

Julkinen alusta osalle sellaista on kuitenkin ollut edelleen oma Facebook-seinäni, jossa ikään kuin pohdintaharjoitelmina ja muina luonnosteluina sekä erilaisina linkkien esittelyinä muiden aktivistien materiaaleihin on ollut helpointa ja nopeinta jakaa kehittymisprosessini tulosta muille kiinnostuneille. 

Nyt haluan koostaa niistä luonnoksista tähän sellaisen yhteenvedon, jossa poimin näytille viime kuukausina omaan ajatteluuni yhdeksi uudeksi ja merkittäväksi vaikuttajaksi tulleen henkilön > Nimittäin Teal Swanin: olen viime kesästä saakka tutustunut hänen netistä löytyvään materiaaliinsa ja ajatteluunsa runsaasti ja säännöllisesti, kuten etenkin hänen Youtube-kanavansa videoihin.

Teal Swan on etenkin sosiologiaan, psykologiaan, hengellisyyteen ja ihmisen / ihmisyyden eri rooleihin kaikenlaisissa ihmissuhteissa sekä niiden parantamiseen keskittyvä aktivisti, joka kuvaa itseään "hengelliseksi katalyytiksi" (spiritual catalyst) - Hän on siis eräänlainen uuden ajan poppamies tai hengellinen johtaja, mutta kieltää silti olevansa negatiivisessa mielessä mikään "guru" tai "kulttijohtaja", millaiseksi häntä on joidenkin taholta syytetty etenkin mustamaalaamis- ja mitätöimistarkoituksessa; siitä lisää alempana...

Tealin henkilöhistoria on dramaattinen, mistä hän on ollut tarkoituksella hyvin avoin aktivistitoiminnassaan > Hänellä oli radikaalisti traumaattinen lapsuus-nuoruus uskonnollisissa kulteissa monella tavalla hyväksikäytettynä ja mielenkontrolloituna tyttönä Yhdysvaltain "raamattuvyöhykkeellä", ja hän on nyttemmin käyttänyt sitä historiaansa yhtenä merkittävänä pohjana valistamiseen ja kaikenlaisten parantamisprosessien havainnollistamiseen, kun hän omissa ko. traumoistaan parantumisen vaiheissaan löysi roolinsa siihen > siinäpä muuten onkin yksi havainnollinen tapa, miten vaikeuksien kautta voi löytää itsestään hyvinkin edistyksellisen ihmisen.

Itse olen nyt hänen ajatteluunsa tutustuessa havainnutkin, miten osuvasti ja hedelmällisesti hänen pohdintansa soveltuu tai vertautuu nykyisen valveutumisaallon ja aktivismin eri sisältöihin; niinpä esim. aikaisempina vuosina käyttämieni muiden keskeisten ajattelijoiden teeseistä muodostuneessa parantuneessa maailmankuvassani Teal Swanin osuus on nyt tuottanut yhä syvempää ja avartavampaa näkemystä eri asioissa. 

Esim. Lyndon LaRouchen (LaRouche PAC), Seppo Oikkosen (Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataan) tai aktivistikaverini Arhi Kuittisen (Finnsanity blog) sekä toisaalta tieteen ns. kauhukakaroiden, kuten Rupert Sheldraken ajatteluihin verrattuna Tealin teesien havainnollisuus ja oleellisuus tulee hyvin ilmi ja muodostaa yhteiskunnallisesta-sosiologisesta kokonaiskuvasta ja ihmisyyden luonteesta / tarkoituksesta entistä koherentimpaa maailmankuvaa, kunhan vain jaksaa ajatella esiteltyjä asioita itsekin läpi. 

Toki Tealilla on joitakin ns. äkkivääriäkin näkemyksiä, joihin siis suhtaudun varauksella hänen ajatteluunsa tutustumisen tässä vaiheessa.... Silti ennen kaikkea kyse on mielestäni oleellisesti hyväntahtoisesta ja edistyksellisestä aktivistista, jonka kokonainen mustamaalaaminen perustuu lähinnä valveutumattomuudesta ja ismillisistä umpikujista käsin töräytettyihin tyhmyyksiin. 

Teal on siis joka tapauksessa yksi niistä aktivisteista, joiden kautta tähdentyy sekin, miten valveutuminen on tiedon haalimisen ja jalostamisen ohella myös vahvasti psykologisen ja sosiologisen parantumisen prosessi!...

Seuraavana myös johdannoksi Tealin ajatteluun alla listaan kaksi Youtube-videota, missä otan käsittelyyni kaksi hänen puolustuspuheenvuoroansa ja oman elämäntarinansa julkista käsittelyä mm. juurikin noita yksipuolisia ja valveutumattomia mustamaalaajiaan vastaan; näitä kahta videotaan kommentoin samalla muodostamalla niiden herättämistä yhteiskunnallis-poliittisista ja sosiaalis-psykologisista seikoista analyysiä.

Minulla oli valmiiksi koottuna Facebook-sivultani Tealin Youtube-videoista myös varsinaista sisältöään omine kommenttiaihioineni, mutta päätinkin nyt niin, että teen niistä valmiiksi erikseen blogikirjoituksen jossakin vaiheessa myöhemmin. 

Tässäkin kirjoituksessa on varmasti sitä ennen riittävästi pohdittavaa itse kullekin, ja noista em. linkeistä pääsette itse oman ajankäytön puitteissa tutustumaan Tealin varsinaiseen ajatteluun - onkin itse asiassa parasta teille Tealia ennestään tuntemattomille, että teillä on sitten myöhemmin jo valmiiksi hänen ajattelustaan käsitystä, ennen kuin otan sitä omaan ruodintaani tarkemmin ja aihe aiheelta....


Teal Swan Answers To The Allegations Made Against Her (Exposed, Fraud, Fake, Scam) >>

Tämä on yksi parhaimmista puolustuspuheenvuoroista, jonka olen koskaan kuullut nykyaktivismin puitteissa! - Teal ansaitsee kyllä hatun noston vähintään.

On jotenkin lohdullista ja energisoivaa, että valistajana voi olla myös näin läpikotaisin rehellinen ja empaattinen, mutta samaan aikaan jopa melkein päällekäyvän vahva ja päämäärätietoinen ihminen, ja silti myös haavoittuvainen ja hyvin herkkä vuorovaikutuksissaan.

Tämä onkin itselleni eräs samaistumisen kohta Tealiin nähden, koska olen ns. erityisherkkä introvertti, mutta samalla myös mieleltäni vahva ja luova - Esim. tämänlaisen aktivistiroolin hahmottaminen antaa itsellenikin omalla valistajan ja elämästä yleensäkin oppijan tielläni hyvää perspektiiviä omien vahvuuksieni ja heikkouksieni kanssa elämiseen ja paremmaksi työstämiseen.

Näistä Tealin sanoista käy esim. ilmi se, miten aina ns. edelläkävijöiden / toisinajattelijoiden taakkana usein on totunnaiseen / pysähtyneeseen / vallan taholta manipuloituun (tahallaan tai tahattomasti pahantahtoinen aivopesu mm. valtamedian tapaan) ajatteluun juuttuneiden parista tulevia erilaisia torjunnan, vihan ja pelon projektioita sellaisia aktivistipersoonia vastaan.

Toisaalta tietynlaiset edelläkävijät pystyvät olemaan asioista kokonaisvaltaisesti perillä, joka on yksi valistamisen ja valistumisen edellytys, ja tässä Tealin puheenvuorossa se kokonaisvaltaisuus käy erinomaisesti ilmi ja sekin siis paljastaa Tealin olevan aito ja rehellinen toiminnassaan.

Samalla on kuitenkin myös niin, että ei pidä pelkästään tukeutua vain yhden valistajan, kuten yksinomaan Tealin sanomien asioiden auvoisaksi tekemisen mahdollisuuteen, vaan kokonaisvaltaisuuteen kuuluu informaation kerääminen ja prosessointi mahdollisimman laaja-alaisesti monilta eri valistajilta.

Kuten olen myös sanonut, niin eräs toinen valistumisen edellytys em. lisäksi on myös todellisen informaation ja disinformaation välisen rajapinnan tiedostaminen ja näkemään oppiminen; eli sen hahmottamaan oppiminen, mikä tieto (ajattelu) johtaa ihmisenä kasvamiseen ja yhteisönä kehittymiseen, ja mikä tieto (ajattelu) sen sijaan harhauttaa taantumiseen, kriisiin, rappioon ja huonoon ihmisyyteen niin yksilön kuin ryhmien katsannoissa...

Disinformaatiota (huonoa / haitallista ajattelua) oppii erottamaan aidosta informaatiosta (hyvää / edistyksellistä / rakentavaa ajattelua) kuitenkin parhaiten tai kunnolla vasta sitten, kun on ensin jaksanut kerätä tuon riittävän kokonaisvaltaisen ja syvälle syiden, prosessien ja objektien juurille menevän informaatiomäärän maailman ja oman itsensä (ihmisyyden) tilasta & ominaisuuksista.

Samalla tiedon laatua on huomioitava myös niin, että yhtäältä tiedostaa opillisen / ismillisen / tunnustuksellisen tiedon sudenkuopat sekä toisaalta oppii ihmisyydestä keskeisinä asioina mm. ryhmäpsykologiana ja joukkokäyttäytymisenä ilmenevän perustavaa laatua olevan sosiaalisuuden; miten se sosiaalisuus toimii ihmisyyttä ja yhteisöjä parantavana lajiominaisuutena, ja toisaalta miten se voi tuottaa esiin myös haittaavia / tuhoavia prosesseja esim. juuri tuon disinformaation (huonon ajattelun) kautta...

Samalla pitää opetella havaitsemaan, miten se sosiaalisuus ilmenee laajassa historiallisessa ja ryhmäpsykologisessa perspektiivissä globaalisti mm. eri kehitysasteissa olevina eri kulttuureina ja että ihminen on siksi kehittyvä olento sekä yksilönä että osana monenlaisia sosiaalisia viitekehyksiään >> kukaan ei ole lopullisesti tuomittu olemaan vain yhtä kehitysastetta eikä takapajuisinkaan kulttuuri ole ikuisesti kahlittu pysymään siinä tilassaan... 

Voidaankin siitä havaita länsimaiden nykyisessä tunnustuksellisten ismien ja yli-individualismin kyllästämissä vääristävissä puitteissa mm. seuraavaa >>

-- Ns. aidot natsit / fasistit kuvittelevat, että ne kulttuurilliset kehitysasteet ovat muka pysyviä ja ikuisia, ja poliittinen toiminta on muka laadittava sen mukaan > mm. rotuun / tarkkaan ihmisryhmään sidottava eugeniikka.

-- Ns. sosialistit / kommunistit (nykyään pikemminkin ns. valevasemmistolaiset...) puolestaan kuvittelevat, että niitä kehitysasteita ei ole ollenkaan olemassa, ja poliittinen toiminta on muka asetettava sen mukaan > mm. monikultturismi ja globalismi, jossa eri kulttuurit sekoitetaan vahingollisen pakotetusti samuudeksi osana imperialistista prosessia.

Kumpikin katsomus on siis mielestäni aivan väärä! 

>> Kultainen keskitie tuossa löytyy mm. siten, että osaa havaita ihmisyydessä yhtäältä tuon perustavan sosiaalisuuden, ja ymmärtää yksilöiden parhaan kehittymisen olevan siinä sellaista yksilöllistä eriytymistä autonomiaan, jossa säilyy riittävän harmoninen, turvallinen ja kehittyvää ihmisyyttä mahdollistava kollektiivinen prosessi pohjana eri ryhmäpsykologioineen ja -dynamiikkoineen pienistä intressijoukoista valtioiden kokoluokkiin... 

Valistajan ja maailmanparantajan on siis oikeasti mietittävä myös sitä, minkälainen politiikka paikallistasoilta aina geopolitiikkaan saakka kehittää sekä yksilöitä että eri kulttuureita nousemaan omista hyvinkin erilaisista lähtökohdistaan yhä kauniimmaksi ja edistyksellisemmäksi ihmisyydeksi, missä yksilöpsykologiaa osataan erottaa ryhmäpsykologisista prosesseista periaatteellisesti ja toiminnallisesti. 

-- Siinä globaali harmonia löytyy sitä kautta, että yhteinen kehitysdynamiikka etenee valtioiden välisen solidaarisuuden muodossa ja samalla erilaisuudet tunnustava ylevöittävä hierarkkisuus kannustaa kutakin joukkoa (intressiryhmistä valtioihin) sille sopivaan kehitykseen haitallisesti samuudellistavan ja alistavan globalismin sijaan...

Ymmärrettävästi tuollainen on satoja vuosia kestävä prosessi......

Siinäpä on joka tapauksessa kaikille oleellista mietittävää yhteiskunnallispoliittisessa katsannossa! - ja toki Teal Swan muiden muassa on jo antanut avautuneisiin kysymyksiin ja ihmettelyihin vastauksia, vaikka havaintoni mukaan geopolitiikka ei olekaan hänen vahvinta aluettaan....


Teal Swan interview with Chris Oswalt on 8/5/2014 >>

Mielestäni vaikuttaakin siltä, että olisi hyvä ainakin jokaisen maailmanparantamista haluavan aktivistin oleellista tutustua läpi tämä koko Tealin tarina ja siihen suhtautumisen ilmiöt > eli tämän hänen hurjan taustansa (ko. haastattelussa hän kertoo sen hyvin seikkaperäisesti) lisäksi on ilmeisen oleellista ymmärtää myös niitä sosiologisia / psykologisia dynamiikkoja-sisältöjä, jotka ovat luoneet Tealia vastaan hyvin suorasukaisia vihakampanjoita ja viharyhmiä.

--- Mikä joitakin ihmisiä Tealissa ärsyttää todella paljon ja miksi?....

Olen tässä vaiheessa päätynyt havaintojeni mukaan sen suhteen ajattelemaan niin, että Teal-vihaajista yksi ryhmä ovat ne, jotka eivät syystä tai toisesta ollenkaan tai juurikaan pysty psykologisesti käsittelemään saati ymmärtämään näin hurjia asioita kuin mitä esim. Tealin henkilöhistoriaan liittyy > syntyy klassinen torjuntamekanismi, joka pukeutuu Teal-vihaksi ja se projisoidaan Tealin persoonasta keksittyyn näennäiseen rooliin karikatyyrillisenä viholliskuvana - Sitä edelleen edesauttaa kateusaspekti, koska Teal on todella hyvän näköinen nainen ja on menestynyt toiminnassaan erinomaisesti...

Toinen ryhmä Teal-vihaajia ovat tieteen maailmassa ns. vulgaaripositivistit, jotka eivät voi sulattaa mitään virallisen tieteen tai kovien luonnontieteiden määrittämän "totuuden" ulkopuolisia käsityksiä todellisuudestamme, ja he osaltaan siksi myös karsastavat syvien sosiaalis-psykologisten mekanismien ja sisältöjen havaitsemista ja ymmärtämistä, mikä on kuitenkin Tealin ajattelussa oleellisessa keskiössä. 

Niinpä etenkin fanaattisimmat sellaiset ihmiset virheellisesti leimaavat joidenkin Tealin esittämien "out there" -asioiden perusteella koko naisen karikatyyrillisesti huuhaaksi tai tieteen vastaiseksi pahuudeksi, jottei heidän tarkasti varjelemansa maailmakuvarakenteensa tulisi itselleen vaarallisesti uhatuksi > Vulgaaripostitivisteillehan on tyypillistä juuri se, että heidän maailmankuvansa on äärimmäisen hallittu ja konformistinen, eli herkkä hajoamaan pienimmästäkin kyseenalaistuksesta psykologiseen kriisiin; yhdessä mielessä he ovatkin hyvin haavoittuvia ihmisiä, jotka ovat "vain" muuranneet ympärilleen liian kovan "tietomuurin" sielunsa suojaksi...

Kolmas ryhmä Tealin mustamaalaajia näyttää olevan tietyt uskonnolliset ryhmät, kuten fundamentalistiset kristityt - Heille Tealin tietyt käsitykset esim. "Luojasta" ovat myös heille uhka eli aihe vihaprojisointiin, koska niillä tiedoilla on taipumusta kyseenalaistaa sellaisten uskontojen ja lahkojen sekä ryhmään että yksilöön kohdistuvia kontrollimekanismeja ja siihen kiinnittynyttä ismillistä oppikäsitystä todellisuuden luonteesta. 

-- Eli toisin sanoen Tealin havainnollistukset helposti purkavat ja vähintään kyseenalaistavat niiden dogmien määräämiä totalitaristisia ryhmäsidonnaisuuksia sekä epäterveitä kunnian- ja häpeäntuntoihin perustuvia sosiaalisia mekanismeja, jotka ovat tyypillisiä hyvin hierarkkisissa ja ismirakenteellisissa uskonnoissa-lahkoissa... Tietenkin samanlaista tilannetta pätee myös poliittisissakin ismeissä....

Teal-vihassa on myös oikeastaan neljäskin ryhmä, jotka ovat laajasti käsitettynä juurikin ne kuuluisat globalistit (NWO-imperialistit) - Heillehän valveutuva ja itsetietoinen väestö on kauhistus, koska se on pois heidän manipuloimis- ja kontrollitaktiikoistaan maailmanherruuspakkomielteitään varten.

Tealin pyrkimys on kuitenkin joka tapauksessa em. "out there" -asioistakin huolimatta maailmanparannus ja ihmisten parhaaksi toimiminen, eli siis kaikkien väestöjen valveutumis- ja kehittymisprosessin kiihdyttäminen, missä se toimii osaltaan hyvin globalismia ja sen piirin agentteja vastaan. 

Niinpä globalistienkin taholta varmasti tulee antipatioita ja viharyhmien organisointitarvetta myös Tealia vastaan; siinä on mielestäni aivan todennäköistä, että tämän neljännen ryhmän eli globalistien piiristä (rikkain ja vaikutusvaltaisin kun on monin osin toiminnassaan) on jo tapahtunutkin Teal-vihaan manipuloimista noiden muiden ryhmien piiristä "rekrytoituna"...

Tämä koko Teal-kuvio on itse asiassa hyvin havainnollinen peilauspinta jopa koko länsimaisen yhteiskuntatilanteen psykologis-sosiologisista ilmiöistä! > Yhtäältä maailmassamme on sellaista isoa pahuutta ja tuhoisuutta, jota on hyvin vaikeaa käsittää olevan edes olemassa, ja se on yksi aihe torjunta- ja projisointimekanismeille joka tapauksessa, ja missä Tealin ajattelun luonne aiheuttaa reaktiivisuutta niiden mekanismien käyttöön helposti epäsuoralla tai piilevälläkin tavalla...

Toisaalta on nimenomaan hienoa ja tarpeellista, että tietyt Tealin esittämät asiat triggeroivat ja ärsyttävät juurikin em. ihmisryhmiä, koska olen omassa aktivismissani oppinut heidänlaisten olevan enemmän tai vähemmän jarruna maailmanparantamisessa, ja siksi heitä kuuluukin koko ajan ravistella ja haastaa valveutumaan oikeasti, vaikka se on tietyllä tavalla hankalaa ja sosiaalisia suhteita vaikeuttavaa & jopa osaksi yhteisöllisesti hajottavaakin hetkittäin...

Teal Swan on siis ollut myös erityisesti disinformaatioagentiksi luokittelun kohteena, mutta taitaa olla edelleen nykyään länsimaissa niin, että jokaista vähänkin syvemmin asioita ajattelevaa & prosessoivaa kohden on vastaava / "sopiva" disinformaatioleimakirves aina valmiina iskemään, oli siihen oikeutus tai ei.

Siksi jokaisen onkin hyvä opetella sitä itsenäistä ajattelua ja kokonaiskuvan hahmottamista mahdollisimman paljon, mutta toki kannattaa reflektoida oppimistaan / puutteitaan myös ns. epäilyttävien henkilöiden / tietojen kanssa, koska he eli myös jokin ihmisryhmä / se eli myös jokin idea tai informaatiokokonaisuus ei ehkä sittenkään ole väärän tiedon lähde ensinkään, kun pääsee tarkastelemaan sitä / niitä kokonaiskuvallisessa ymmärtämisessä esim. jostakin ismistä ulos päästyään!...

>> Informaation kerääntyminen ja jalostuminen yksilöille ja ryhmille on siis hyvin monimutkainen ja toki myös sosiaalis-psykologinen prosessi...

Laitan loppuun vielä yhden tunteellisen aspektin vertailuksi ja emotionaaliseksi peilaajaksi tähän Tealin henkilön tarinaan > Aloin siis sympatiseeraamaan ko. Tealin tarinaa, ja mieleeni nousi siitä 80-luvun hittibändi Tears For Fearsin debyyttialbumi "The Hurting", joka on itse asiassa teema-albumi monenlaisista traumoista, kuten esim. juuri lapsuuden aikaisista hyväksikäytöistä ja kaltoinkohteluista. Aiheeseen liittyen ko. albumilta poimintana tässä on kaksi biisiä alle >>

-- Tears for Fears - "The hurting".

-- Tears For Fears - "Suffer The Children".


Aivan lopuksi toki laitan kaikki suorat linkit Teal Swanin sisältöihin:

>> Teal Swanin kotisivut.

>> Teal Swanin blogi.

>> Teal Swanin Youtube-kanava.

>> Teal Swanin Facebook-sivu.

>> Teal Swanin Instagram-kuvat ja -videot.

No comments: