Thursday, March 07, 2019

Nicky Suttonin analyysi valveutumisen sosiaalisista ja psykologisista vaikeuksista suhteessa ystäviin ja sukulaisiin

Kahden edellisen blogikirjoitukseni (Analyysiä elämästäni aktivistina, koulukiusattuna, itsenäisenä ajattelijana ja kuoleman portilta selviytyjänä - Ihmisenä kehittymisen sosiologiaa ja psykologiaa... jAjattelun sokeat pisteet - Alustavaa analyysiä niiden sisällöstä ja rakenteesta traumakompensaation mekanismeina) jatkoksi päätin julkaista tämän Facebookin puolellakin laittamani postauksen myös tähän, koska se sopii niiden sosiologisten ja psykologisten teemojen kanssa hyvin yhteen.

Kyseessä on alla olevassa Youtube-videossa Nicky Suttonin analyysi vaikeasta valveutumiseen jsen tuomiin henkilökohtaisiin muutoksiin liittyvästä ongelmasta - miten ystävien, sukulaisten ym. tuttujen / läheisten suhtautuminen sinuun voi muuttua hyvinkin negatiiviseksi ja torjuvaksi kyseisessä muutoksessa, ja mitä sellaisen ongelman kanssa olisi tehtävissä... >>
"SPIRITUAL AWAKENING: Should We Cut Ties With 'Unawakened' Or 'Toxic' Family Members & Friends?" >> Tässä onkin paljon oleellista ja helpottavaa asiaa! - Tämä Nicky Sutton muutenkin on sellaista Teal Swanin kanssa saman tyylistä viisasta ja vahvaa, mutta samalla empaattista ja kaunista feminiinistä energiaa ilmentävä valistaja, jollaisesta olen alkanut viime vuosina tykkäämään yhä enemmän.

Tässä ko. aiheessa on tietenkin myös omakohtaisia kokemuksia, koska oma valveutumiseni ja aktivistiroolini on vuosien mittaan aiheuttanut antipatiaa ja torjuntaa osassa läheisistäni aina etäisemmistä fb-kavereista sukulaisiin.

Näiden tietojen valossa on hyvä miettiä minunkin mm. sitä, miten oma suhtautumiseni heihin voisi jatkossa rakentua ja muuttua: onko syytä jatkaa etäisyyttä "toistaiseksi", ottaa lisää etäisyyttä, kokeilla taas jossain vaiheessa "kepillä jäätä", kohdistaa lempeän taktista valistamista sopivalla hetkellä, muutoin vain kokeilla lähestymistä yms.? ...

On myös ollut niin, että oma valveutumisprosessini on ollut sillä tavalla omaehtoista kasvamista omanlaisenaan terapiana vaativa kokonaisuus, ettei siihen ole luontevasti soveltunut muiden tahoilta negatiiviset ja torjuvat suhtautumiset itseäni kohtaan, joten seurauksena on ollut siksi luonnollisesti vaikkakin tietysti ikävästi kuilujen muodostumisia ihmissuhteissa - usein sitä ei ole jaksanut / kyennyt käsitellä siinä olevia asioita, vaan etäisyys on ollut ainoa "hedelmällinen" olemisen tapa...

Valveutumisprosessi länsimaissa on siis myös sosiaalisesti ja psykologisesti hyvin hyvin vaikeaa, koska kunkin henkilökohtaisten henkisten sisältöjen lisäksi vaikuttavat monenlaiset ryhmäpsykologiset seikat, joista mm. kulttiajattelun ongelmat ja ansat ovat hyvin moninaiset erilaisissa ryhmävahvistautumisten, sosiaalisten sidonnaisuuksien, ryhmäpaineiden, auktoriteetteihin nojaamisten, häpeän ja kunnian tuntojen ristiriitaisuuksien, tunnustuksellisten merkkien mukaan elämisten yms. ominaisuuksissa ja vaikutuksissa...

No comments: