Monday, November 20, 2006

Blogitrilogiapäivitys sää- ja valokuvalinkkien kera - A blog trilogy update with weather and photo links

Olen nyt päivittänyt kolmeen uuteen blogiini Maisema - Landscape, Maan povi - The Bosom Of The Earth ja Taivaankansi - Firmament linkkejä niiden aiheisiin liittyen. Linkit löytyvät ko. blogien sivujen oikeasta reunasta.

Ylimpänä uusista linkeistä on kaksi sääarkistoa, joiden valikoista valitsemalla pääsee kuvauspäivieni säätilanteisiin käsiksi 100 kertaa paremmin ja mielenkiintoisemmin kuin aikaisemmin. Lisään näiden arkistojen linkit pian myös jokaisen kuvan kohdalle ja selostan sitten kussakin uudessa blogissa paremmin arkistojen käyttöä ja mitkä ovat niiden käyttökelpoisimpia Euroopan sääkarttoja.

Lisäksi olen laittanut esille kaksi kenties parhaimpiin kuuluvaa suomalaista valokuvablogia linkkeihin. Niissä on paljon omien blogieni aiheisiin liittyviä kuvia; mm. luonto ja ympäristö...

Kahdessa viimeksi mainitussa uudessa blogissani on nyt myös tietoutta pilvistä, joka mahdollistaa tutustumisen hyvin tarkkaan eri pilvityyppeihin.

Laitan jossakin vaiheessa taas lisää linkkejä...
I Have now updated links to my three new blogs Maisema - Landscape, Maan povi - The Bosom Of The Earth ja Taivaankansi - Firmament associating with their themes. The links can be found on the right side of the pages in these blogs.

Upmost of the new links are two weather archives, where choosing from the menus you can delve into the weather conditions of my photoshooting days 100 times better and more interestingly than before. I’ll soon add links of these archives to the every taken picture as well and then i’ll give better information in my every new blog how to use the archives and which are the most usefull weather maps of Europe in these archives.

Further more i have added two perhaps the best finnish photoblogs to the links as well. They have a lot of same kinds of photos related to the themes in my blogs; for example nature and environment...

In the latter two mentioned blogs of mine there is now also knowlege concerning clouds, which makes possible very detailed observing of the different cloud types.

In the future at some point i’ll add again more links...

No comments: