Tuesday, April 10, 2007

Uuden lämpöaallon kynnyksellä - On the steps of a new wave of warm weather

Eilen kävin jatkamassa lannoitusta arboretumalueellani. Tällä kertaa en ottanut valokuvia alueella, mutta sain taas yhden kolmasosan lannoituksesta valmiiksi. Nyt on siis jäljellä viimeinen kolmasosa lannoitettavaa. Koska mainittavia sateita ei ole ollut ensimmäisen lannoituskerran jälkeen, niin lannoiterakeet eivät ole vielä alkaneet liueta; ensi yönä tosin sataa. Eilisistä huomioista voin kertoa tässä vaiheessa, että viime joulukuussa istuttamistani kontortamännyistä (Pinus contorta) hirvet (Alces alces) olivat syöneet suurimman osan. Takaisku ei ole kuitenkaan merkittävä, sillä tätä lajia on vielä runsaasti jäljellä taimikasvatuspaikallani. Aika yllättävä menetys silti oli, koska alueella on runsaasti luontaisia metsämännyn (Pinus sylvestris) taimia, joita ei ole syöty ollenkaan. Ulkomainen aines on näemmä suurta herkkua hirville. Niinpä torjunta-ainekäsittely on välttämätön kontortamännyillekin ensi talvea varten. Arboretum asioista vielä, että viime viikolla en vielä saanut tehtyä aikaisemmin mainitsemiani kylvöjä, mutta tänään valmistelut siihen alkavat joidenkin siementen liotuksella. Palaan asiaan kuvien kanssa myöhemmin.

Pääsiäisenä oli edelleen kylmää ja voimakkaiden tuulten tyynnyttyä yöpakkaset kiristyivät tyypillisesti Etelä-Suomessa jopa -5 ja -10 asteen välille kahtena viime yönä. Etelärannikolla oli kuitenkin lauhempaa (parisen astetta pakkasta), koska jäät ovat sulaneet Suomenlahdesta käytännössä pois jo n. viikko sitten ennätysaikaisin. Kasvukausi on siis ollut keskeytynyt tämän kylmän sään takia. Yöpakkaset ovat myös koetelleet kasvussa olevia kasveja, mutta oman havaintoni mukaan pakkasvauriot ovat pysyneet hyvin vähäisinä jo pitkälläkin kasvussa olevilla kasveilla; esim. monet sipulikasvit eivät ole kärsineet yhtään.

Näinä kahtena edellisenä yönä maan pinta jäätyi uudestaan n. kahden sentin verran, mutta aikaisemman arveluni mukaan maa suli helposti auringon paisteessa joka iltapäivä joitakin varjoisia ja savisia maita lukuun ottamatta. Tulevaksi viikonlopuksi lämmin sää palaa ja lämpötilat saattavat kohota silloin päivisin jopa lähelle +20 astetta ainakin sisämaassa. Kasvukausi alkaa siis etenemään uudestaan ja entistä nopeammin. Tähän liittyen tarkistin blogitrilogiassani käyttämästäni Helsingin Puistolan säätilastosta kasvukauden tarkan alkamispäivän ja lämpösumman kehityksen tähän mennessä. Tämän mukaan kasvukausi alkoi 24.3. ja lämpösumma oli maaliskuun viimeisenä päivänä arvoltaan 7 ko. paikalla. Sen jälkeen summa karttui vielä parilla - kolmella asteella huhtikuun kahtena ensimmäisenä päivänä.

Tuota maaliskuun lämpösummaa kertyi Etelä-Suomessa heikkotuulisessa ja selkeässä korkeapainetilanteessa, joka aiheutti lämpötiloihin suurta paikallista vaihtelua. Tämän takia em. paikan lämpösumman kertymä jäi alle 10:n, mutta toisilla paikoilla sitä kertyi jopa n. 15 ja ylikin. Tämä näkyy kasvillisuudessakin, sillä esim. joillakin paikoilla haapa (Populus tremula) oli täydessä kukassa jo kuun vaihteessa, kun taas joillakin toisilla paikoilla aivan lähellä haapa on tänä päivänäkin vasta aloittamassa kukintaa. Vaihtelut ovat suuria niin pienessä mittakaavassa saman kaupunginosan sisällä kuin laajemmin koko eteläisen Suomen mittakaavassa. Eroihin vaikuttivat mm. merituulten esiintymisen vaihtelut, yöpakkasten esiintymisen erot (tyynessä ja selkeässä säässä paikalliset erot ovat suuria eritoten yöllä), maalajit ja valo-olosuhteet. Kasvu jäi selvästi jälkeen muista alueista esim. varjoisilla metsän reunoilla, pohjoisrinteillä ja alavilla savipelloilla.

Tuleva lämpöaalto pitää kasvukauden yhä kolmisen viikkoa edellä tavanomaisesta aikataulusta ja tässä vaiheessä lämpö voi tietää jo ensi viikon alkuun mennessä luonnon selvää vihertymistä ja esim. koivujen (Betula sp.) kukinnan alkua. Jos huhtikuun loppupuoli jatkuu lämpimänä voi Etelä-Suomen ympäristö olla kuun loppuun mennessä poikkeuksellisen kesäisen näköinen ja ehkä nurmikoitakin on sitten leikattu ensimmäistä kertaa historiassa huhtikuussa. Saa nähdä miten käy...Yesterday i went to continue the fertilizing at my arboretum area. At this time i didn't take pictures in the area, but i finished yet another one third of the fertilizing. So now there is the last one third left of the fertilizing. Because there haven't been mentionable precipitation since the first round of fertilizing, so the fertilizer grains haven't been started to dissolve yet; there will be rain during the next night though. I can tell about the observations of yesterday at this stage, that mooses (Alces alces) had been eaten most of the Lodgepole Pines (Pinus contorta) i planted last December. However the setback isn't notable, because there is yet plenty of this species left in my nursery. The loss was rather surprising though, because there are a lot of native young trees of Scots Pine (Pinus sylvestris) in the area, which haven't been eaten at all. Foreign substance is clearly very delicious for the mooses. Therefore a pesticide treatment is necessary for the Lodgepole Pines as well for the next winter. About the arboretum matters yet, that i didn't make the sowings last week as i mentioned earlier, but today preparations for that will start with the soaking of some seeds. I will return to the matter with pictures later on.

There was further cold during Easter and as the strong winds calmed down the night frosts got typically more severe in southern Finland and the readings were even between -5 C and -10 C during the last two nights. However there was milder by the southern coast (couple degrees of frost), because the ice have been melted away in practice from The Gulf Of Finland allready about a week ago record breaking early. So the growing season have been interrupted due to this cold weather period. The night frosts have also been stressed the growing plants, but according to my observation frost damages have been staying very minor in the case of also plants grown far; for example many bulbous plants haven't been damaged at all.

During these two last nights the surface of the soil froze again about two centimetres, but according to my earlier supposition the soil melted easily in the sunshine every afternoon not counted for some shadowy and clay filled grounds. The warm weather will return until the next weekend and temperatures may rise then even near +20 C during afternoons at least in inland areas. So the growing season will start to proceed again and faster than before. Associating with this i checked the precise starting day of the growing season and the progression of the effective temperature sum so far from the weather chart of Puistola in Helsinki, which i use in my blog trilogy. According to that the growing season started at the 23rd of March and the value of the effective temperature sum in the last day of March was 7 at the place in question. Since then the sum was added yet with couple of degrees during the first two days of April.

That effective temperature sum of March accumulated during a calm and clear high pressure situation in southern Finland, which resulted big local differences to temperatures. Therefore due to that the accumulation of the effective temperature sum at the mentioned place remained under 10, but in some other places there were accumulations of even about 15 and more. This is showing among plants as well, because for example in some places European Aspen (Populus tremula) was in full bloom allready at the turn of the month, but in some other places just very near European Aspens are yet even today only starting their blooming. Variations are big both in small scale within the same area of a town and in a wider scale within the whole southern Finland. The variations were affected amongst others by the variation in the appearances of sea breezes, differences in the appearance of night frosts (the local differences are large during a calm and clear weather especially at nights), soil types and light conditions. As compared to other areas the growth was left clearly behind for example in shadowy forest edges, in northern slopes and in low clay fields.

The forthcoming warm weather period will hold the growing season further about three weeks ahead of the usual schedule and the warmth can mean allready until the beginning of the next week nature to turn clearly green and for example the start of the Birch (Betula sp.) blooming. If the latter part of April will stay warm, then the environment of southern Finland can be unusually summery looking by the end of the month and maybe then lawns have been mowed for the first time in history in April. It remains to be seen, what the outcome will be...

No comments: