Sunday, May 10, 2009

Maailman NWO -oligarkkieliitin vuosikymmeniä vanha salakerho Bilderberg-ryhmä kokoontuu alkavalla viikolla päättämään kohtalostasi

Länsimaailman monista asioista on oikeasti päätetty jo vuosikymmeniä aivan muulla tavoin kuin meille rivikansalaisille on annettu ymmärtää. Teille lukijoilleni on jo tullut selväksi viimeisen 8 kuukauden aikana millaiset ihmiset ja intressit ovat siihen syynä ja mitä seurauksia niistä on jo ollut. Nämä ihmiset ovat länsimaiden rikkaimpia ja vaikutusvaltaisimpia pankkiireita ja pankkiirisukuja, bisnesmiesten eliittiä ja intellektuelleja, jotka ovat haalineet itselleen vanhasta Brittiläisestä imperiumista periytyvän maailmankuvan ja asenteen sekä "juoksupojikseen" joukon maailman valtioiden hyväuskoisia / tarkoituksellisen pahoja valtiomiehiä, pankkiireita, bisnesmiehiä, asiantuntijoita yms. silmäätekeviä.

Yhteinen nimittäjä heille on ollut parin viime vuosikymmenen aikana globalisaatio ja sen nimissä ylläpidettävät satanismi-ideat, kuten tekaistu terrorismin vastainen sota, fiktiiviseen rahoitukseen perustuva monetarismi, kontrollin kasvattaminen natsimaisilla lakiuudistuksilla sekä rivikansalaisten pitäminen ruodussa ja poissa heidän suunnitelmiensa tieltä invalidisoivan massaviihteen ja propagandistisen uutisoinnin avulla. Myös sensuuri kuuluu asiaan ja sen alalaji mediapimento. Nykyään yhteiseksi nimittäjäksi heille on paljastunut New World Order eli Uusi maailman järjestys.

Nämä porukat hännystelijöineen ovat halunneet luoda toimiensa turvaksi ja kokoontumisfoorumeikseen koko joukon mystisiäkin organisaatioita ja ryhmittymiä, joista ei käytännössä koskaan puhuta valtavirtamediassa mitään ja joiden puitteissa tapahtuu silti eniten maailman asioiden suunnittelua ja toteuttamista sekä kokonaisuuteen liittyvien ideologioiden levittämistä. Yksi tällainen ryhmä on Bilderberg-ryhmä, joka kokoontuu kerran vuodessa täydellisen mediapimennon turvissa "keskustelemaan" (luetaan: suunnittelemaan, päättämään ja levittämään satanistista propagandaa muiden päättäjien päähän) maailman asioista talouden, politiikan, tieteen ja sota-alan puitteissa.

Tuo mediapimento ei ole kuitenkaan koskenut jo muutamaan vuoteen vaihtoehtomediaa, joka on pyrkinyt paljastamaan myös tämän kerhon pahuutta tihkuvat suunnitelmat intensiivisesti. Nyt tuo Bilderberg-ryhmä kokoontuu juuri alkavalla viikolla Kreikassa 14. - 17.5. ja vaihtoehtomedia on sielläkin paikalla, kuten ko. ryhmää pitkään tutkineet Jim Tucker ja Daniel Estulin. Tapahtuma on maailman kohtalon suhteen äärimmäisen tärkeä ja vaikutuksiltaan kauaskantoinen. Siitä huolimatta huomaatte, että valtavirtamediassa ko. kokoontumisesta ei kerrota mitään. Annankin teille nyt tehtävän, jossa seuraatte koko ensi viikon ajan herkeämättä kaikkea valtavirtamediaa ja yritätte löytää sieltä juttuja tästä tapahtumasta. Voin melkein vannoa, että ette tule löytämään yhtään!

Viimeistään ensi viikon päätteeksi huomaattekin sitten jutun jujun: Mitä voidaan sanoa sellaisesta organisaatiosta, joka kerää yhteen maailman johtavia poliitikkoja, talousihmisiä, pankkiireita, tiedemiehiä jne. "keskustelufoorumiin", mutta jonka sisällöstä ei haluta kertoa ulkopuolelle mitään ja jota ainoastaan ns. vaihtoehtomedia yrittää murtaa esille suorastaan väkipakolla?! Selvä keittiöpsykologia kertoo selkeästi sen, että tällainen foorumi haluaa salata jotain, joka ei kestä päivänvaloa rivikansalaisten edessä; sinun ja minun ... meidän! Kiitos internetin ja ihmisyyttä arvostavien uudenlaisten (internet)aktivistien olemme nyt alkaneet viimein päästä jyvälle näistä heidän suunnitelmistaan ja toimistaan sekä kerhoistaan. Siksi ns. toisinajattelijuus ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kuin nyt, kun voimme vihdoin kyseenalaistaa kunnolla ja perustellusti maailman eliitin kyhäilemiä tyranniavisioita yms. huonosti ihmisyyden edistämiseen sopivia suunnitelmia ja asenteita.

Tässä on seuraavaksi muilta internetin aktivisteilta tuota Bilderberg-ryhmää ja sen ensi viikon kokousta koskevia arvioita ja juttuja:

Havaintoja uudesta maailman järjestyksestä -blogista: On taas Bilderberg ryhmän aika kokoontua miettimään miten uusi maailmanjärjestys saataisiin pysymään aikatauluissaan.

Alex Jonesin Infowars -sivustolta: Leaked 1955 Bilderberg Docs Outline Plan For Single European Currency.

Tuo alempi juttu valottaa karua tosiasiaa siitä, kuinka olemme olleet tähän asti autuaan tietämättömiä ko. eliitin suunnitelmista jo monta vuosikymmentä. Tosiasiassa jatkumoa voidaan havaita jopa vuosisatoja taakse päin monissa asioissa, kun ymmärrämme alkuperäisen Brittiläisen imperiumin olevan nykytilanteessa lähes kaiken pahan alku ja juuri. Silloinen parin vuosisadan takainen eliitti peri aikoinaan maailmankuvansa ja asenteensa Välimeren oligarkkiryhmiltä Venetsiasta ja aikaisemmasta Rooman imperiumista. Nyt sama utilitaristinen maailmankuva on kiteytynyt Toisen maailmansodan jälkeen uudestaan ja nykyisen globaalin kulttuurin ja teknologian mahdollistamana se pitää otteessaan ennen näkemättömän laajasti maapalloamme. Sen sisälle piilotettu pommi (NWO -agendaan liittyvät epävarmuudet ja rivikansalaisten haluttomuus lopulta taipua sen valtaan) on omiaan aiheuttamaan vaaraa, mutta myös toivoa; NWO:n läpivieminen ei todennäköisesti ole niin läpihuutojuttu kuin oligarkkimafia haluaisi uskoa... Ihmisten tietoisuuden heräämistä uuteen Renessanssiin ja uusparatiisilliseen maailmankuvaan pitääkin nyt alkaa rakentaa ja vahvistaa!

Tässä on puolestaan taannoisessa TV Nelosen Maria! -keskusteluohjelmassa Jyrki Kataisen kovistamista Reino Nordinin toimesta. Se paljastaa paljon tästä maailman tilanteesta suomalaisten kannalta ja tähdennänkin tätä; tuossa ym. wikipedia-artikkelissa on suomalaisten päättäjien ja silmäätekevien osallistujalistoja näihin Bilderberg -seminaareihin vuosien mittaan. Emme voi todistettavasti sanoa, minkälaisilla agendoilla tarkalleen suomalaisia on näihin kokouksiin osallistunut, mutta kaiken tutkimani ja esilletuomani valossa näitä suomalaisiakaan ei pidä päästää helpolla tässä maailman kriisissä ja NWO -agendan pystyttämisessä.

Todennäköisesti useimmin noissa kokouksissa aikaa viettäneet ovat pahiten tämän NWO -maailmanherruussatanismin vallassa ja heitä on syytä pitää perustelluimmin maanpettureina ja ihmisyyden halventajina oli se tahallista satanismia tai tahatonta hyväuskoista hölmöyttä. Näemme, että tällaisia henkilöitä ovat mm. Martti Ahtisaari, Jaakko Iloniemi, Paavo Lipponen ja Jorma Ollila. Nykyään juuri Jyrki Katainen on "loistanut" tässä foorumissa ja osallistuu myös ensi viikon Bilderberg -kokoukseen. Suomi on siis myös valitettavan vahvasti osa Brittiläisen imperiumin sairaita NWO -suunnitelmia!

Tulen jatkamaan tämän salaseura-asian tonkimista ja analysoimista vielä ensi viikon aikanakin ja varmasti vaihtoehtomediassa tulee lisää esille ko. kokouksesta tihkuneita tietoja. Siispä seuratkaa tilannetta. Maailman kohtalosta päätetään juuri ensi viikolla!

No comments: