Thursday, May 21, 2009

Tuskallista yhteenvetoa maailman ja Suomen vajoamisesta yhä enemmän henkiseen ja fyysiseen katastrofiin

Maailman ja Suomen politiikan koukerot ovat sisältäneet taas niin dramaattista materiaalia, että on ollut vaikea tulla kirjoittamaan niistä tänne. Nimittäin VITUTTAA taas niin paljon tämä sonta, jonka keskellä en halua olla, mutta jota pakoon ei pääse minnekään! No, tulen taas vuodattamaan yrjöävää vihaani tätä maailmaa vastaan, jossa ilmenee kaikkien aikojen salakavalin ja saatanallisin totalitarisminpystytysprojekti, joka ihmiskuntaa on koskaan kohdannut. Sen paljastavat seikat viimeisen n. viikon sisältä ovat tässä:

Bilderberg-seminaari Kreikassa viime viikolla: Tässä asiaankuuluvia vaihtoehtomedian juttulinkkejä.

Alex Jonesin Infowars -sivusto: Alex Jones Interviews Jim Tucker at Bilderberg 2009, Dutch Prime Minister Grilled Over Bilderberg Following Prison Planet Article, Another Photographer Arrested at Bilderberg 2009, Tucker from Greece: Bilderbergers own President Obama, Bilderberg Wants Global Department Of Health, Global Treasury, Bilderberg Fears Losing Control In Chaos-Plagued World, Meanwhile: The Bilderbergers are advancing in Norway, Guardian Writer Hounded And Threatened Over Bilderberg Reporting, Bilderberg 2009 Attendee List (revised), John Kerry At Bilderberg 2009?, Skelton: Stop Bilderberg’s Nightmare Future At All Costs ja Alex Jones: Bilderberg Club’s plan.

Havaintoja uudesta maailman järjestyksestä -blogi: Bilderberg ryhmän tuoreita suunnitelmia.

Noista linkeistä kannattaa heti aluksi katsoa ikään kuin johdannoksi tuo boldattu Alex Jones -linkki. Ko. videossa Alex Jones vetää onnistuneesti yhteen tämän Bilderberg -seminaarin ja -ryhmän olemuksen. Maailman satanistisimmat agandat ovat todellakin olleet piilevinä jo pitkään luomassa nykyistä kapitalistista totalitarismia ja vain äärimmäisen harvat ovat edes epäilleet jotain hämärää olevan siinä tekeillä. Nyt toisinajattelijoiden joukot kasvavat, mutta edelleen on liikaa hyväuskoisia ja valveutumattomia idiootteja kaikissa yhteiskuntaluokissa ...ja lisäksi aivan liikaa niitä eliittisaatanoita.

Katsokaapa myös tuota linkkiä, jossa on tuon Bilderberg -seminaarin osallistujalista. Sieltäpä hyvinkin löytyvät myös Matti Vanhasen ja Jyrki Kataisen nimet. Jyrkin nimi on tosin muodossa "Girki Katainen", koska suomenkielistä nimeä ei olla osattu kirjoittaa oikein. Kun olemme tutustuneet näihin länsimaailman oligarkkieliitin "herrakerhoihin" ja agendoihin nyt tämän blogini avulla näin perinpohjin viime kesästä lähtien, niin hyvällä syyllä voimme todeta sen, että moisiin herrakerhoihin ja ko. NWO -agendaan tavalla tai toisella osallistuvat ovat ihmiskunnan vihollisia. Siltä kannalta pitää nyt myös Matti Vanhasen ja Jyrki Kataisen toimia ja ajatuksia arvioida. Huomio kannattaa kiinnittää myös kaikkiin niihin, jotka myötäilevät Vanhasen ja Kataisen agendoja ja tästä lähtien kaikki vähänkin NWO -agendaan ja sen edistämiseen viittaava on tuomittava alimpaan helvettiin saatanallisen pahuuden ilmentymänä vastustaen niitä johdonmukaisesti!

Yhdysvalloissa Obaman hallinnon natsi-Saksan hengessä toteutettava terveydenhuoltolakiuudistus:

LaRouche PAC -sivustolta juttuja: Videot; LPACTV: Obama's Useless Eaters Program, LPACTV: Is Hitler Whispering into Obama's Ear? ja LPACTV: Making Sacrifices. Tekstit; LPAC Release: Dragging Their Feet for Hitler, Obama's Nazi Doctors And Their `Reforms', Soros Sponsored the Genocide Agenda Which Orszag Now Proposes, The British (Hitler) Model For Orszag's Health-Care Demolition ja Alabama Legislator Drafts Resolution Condemning Administration Health Care Policy.

Barack Obaman hallinto on nyt osoittamassa selkeästi sen, kuinka se on lähtenyt Adolf Hitlerin natsi-Saksan aikoinaan viitoittamalle tielle. LaRouche PAC:n ja Executive Intelligence Review magazine -lehden John Hoefle muiden muassa on todennut (tässäkin LaRouche PAC:n uusimmassa viikkovideokatsauksessa), että massiivisen laman muka oikeutuksena syntyy äärimmäisen helposti kontrolliin, niukkuuteen, tyranniaan ja ihmisyyden alasajoon perustuva fasistinen mentaliteetti, joka konkretisoituu sitten idioottien, kontrollifriikkien, egomaanikoiden yms. sairaiden ihmisten käsissä todellisiksi poliittisiksi natsiagendoiksi. Nyt Yhdysvalloissa ns. HMO -terveydenhuoltolaki on yksi esimerkki juuri tästä; biljoonien dollarien säästöjä perustellaan sairaanhoitokulujen leikkaamisella ja sairaalatoimintojen "tehostamisella".

Toisin sanoen ihmisarvosta tingitään rahan palvonnan takia. Samaa tehtiin natsi-Saksassa, kun sen alkuvaiheen lamaa torjuttiin; Määriteltiin ihmiselämien rahallinen arvo ja kategorisoitiin sitten sen mukaan aluksi kaikkein "joutavimmat" ihmiselämät sairaanhoidossa, jotka olivat ikään kuin rahallista haaskausta ja eivät ansaitse siksi sairaanhoitoa ...Ainakaan oikeaa sellaista, vaan he olivat sitten mm. kansanmurhakoekaniineja. Joka tapauksessa muka oikeutettujen eutanasiakuolemien laaja salliminen johtaa hyvin helposti kansanmurhiin ja se on vaarana myös tässä nykytilanteessa; Asettamalla lain ja yhteiskunnan virallisissakin puitteissa tiettyjen ihmisten elämät arvottomammiksi kuin toisten ihmisten elämät luodaan alkutilanne kuoleman ja murhien vaaralliselle trivialisoimiselle. Juuri siitä on nytkin kyse, kun sairaalasäästöjä perustellaan mm. ns. toivottomasti sairaiden yms. kohdalla eutanasiaohjelmien sallimisella, jotta olisi vähemmän kustannettavia potilaita. Mitä seuraavaksi?!

Obaman hallinto tekee siis nyt käytännössä samaa kuin natsi-Saksa aikoinaan ja on selvä vaara tässä NWO -agendassa, että vastaavaa ideologiaa levitetään lähitulevaisuudessa muuallekin...Myös Suomeen! Se "globalisaatio", nähkääs. Eli siis NWO. Suurimmat saatanat tämän Obaman hallinnon terveydenhuoltopolitiikan takana ovat: Peter Orszag, Ezekiel Emmanuel, Larry Summers ja Barack Obama itse, kun haluaa moisia neuvonantajia kuunnella ja toimia heidän mukaansa. Mokoma wannabe Hitlerimme / keisari Neromme!

Hyvät naiset ja herrat: Olemme täten saapuneet NWO -agendassa taas astetta vaarallisemmille vesille, jossa ihmisarvon ja ihmiselämän kunnioituksesta on luovuttu taas useita pykäliä lisää. Liukumäki kansanmurhaskenarioihin yms. satanismiin on vauhdittunut pelottavasti. Niinpä Barack Obaman vertaaminen Hitleriin ja keisari Neroon on saanut perustellun konkretian. Pääsyylliset kaiken takana ovat edelleen samoja kuin Adolf Hitlerin aikana: Brittiläisen imperiumin Lontoossa ja Wall Streetillä majaansa pitävät finanssi-, pankki- ja korporaatioalan oligarkkieliitit.

Heidän ideologiansa (mm. utilitarismi ja behaviorismi) on myös juureltaan samaa kuin Rooman imperiumissa. Se ideologia konkretisoituu nyt parasiittisena ja näivettävänä verkkona kansallisvaltioiden ja rahanvallasta poikkeavien ihmisyyden hyvien puolien yllä. Se ideologia on ollut ihmiskunnan henkisen kehityksen suurin este, vaikka materiaalinen hyvinvointi on lisääntynyt. Ko. materiaalien tarkoitus on kuitenkin ollut olla lähinnä ko. ideologiaa palvelevien korporaatioiden rahantekovälineitä eikä siinä ole ollut riittävää sijaa ihmiskunnan optimaalisimman hyvinvoinnin lisäämiseen.

Rahanvallan lisääminen ja säilyttäminen on siis ollut tärkeää NWO -agendassa, mikä näkyy nyt siinä, että rahasta on jopa luotu virtuaalinen entiteetti vailla riittävää kytkentää reaalitalouteen ja ihmiselämän konkreettiseen todellisuuteen ihmisten itsensä hyväksi. Sen avulla rahanvaltaa on voitu kasvattaa utopistisiin mittoihin. NWO -ideologia puristuu saatanallisimpaan muotoonsa juuri silloin, kun ko. rahanvalta kohtaa vaaran, jossa se uhkaa menettää asemansa; oligarkkieliitti on vaarassa mureta (Paradoksaalista on juuri se, että osittain oligarkkieliitin oman pelailunsa takia he ovat asettaneet rahanvaltansa vaaraan). Tätä oligarkki-imperiumin turvaamistarkoitusta varten rahaa pyritään nyt suojelemaan kaikin mahdollisin tavoin ihmisyyden kustannuksella, jotta oligarkkieliitti ei murenisi.

Viimeisen 100 vuoden aikana tehokkain tapa näin suojella rahaa ja jopa lisätä ko. pääomia on ollut fasistinen politiikka ja sodat. Tähän suuntaan on menty taas kerran jo aivan liian paljon. Sen sijaan ainoa oikea tie on se, että rahan suojelemisen sijaan pitää suojella ihmisiä ja ihmiskunnan kehittymistä. Nyt ihmiset ja ihmiskunta ovat murenemisen tiellä rahan suojelemisen takia. Siksi Lyndon LaRouchen ajatusten ja teesien kuunteleminen ja oppiminen on tärkeää, koska ne tähdentävät ihmiskunnan hyvinvointia ja rahanvallan asettamista nykyisestä virtuaaliutopiasta sen oikealle paikalle ihmiskunnan palvelijaksi.

Yhdeltä kannalta katsottuna kaikkein saatanallisinta asiassa on se, että se ylisuojeltava raha on juuri virtuaalirahaa; siis olemme pahuuden kynsissä sellaisen asian takia, jota ei oikeasti ole tavallaan edes olemassa! Kuulin tähän liittyen viime viikonloppuna osuvan arvioinnin; nykyään tuota virtuaalirahaa ovat pyörittäneet tietyssä mielessä ihmisten sijaan lähinnä vain tietokoneet keskenään erilaisine finanssialaa palvelevine ohjelmineen ja tilastotieteellisine skenarioineen; raha on digitaalista ja siten sen käyttäminen on reaalimaailmasta erossa ja ymmärryksen tuolla puolen suurimmalle osalle ihmisistä. Osittain pitää siten paikkansa se, että etenkin finanssi- ja pankkiala ovat karanneet ihmisten käsistä ja ymmärryksestä tietokoneavaruuteen ja tietokoneet eivät ole siinä tavallaan osanneet laskea inhimillisiä ja yhteiskuntaa kestävällä tavalla parantavia aspekteja asioissa. On jouduttu jo lähtökohtaisesti väärille raiteille, jonka aika on lopulta paljastanut asioiden ajauduttua pitkään väärään suuntaan.

Toisaalta juuri tämä virtuaaliaspekti on varmasti ollut näiden oligarkkiporukoiden tiedossa ja he ovat voineet käyttää sitä hyväkseen tarkoituksellisen itsekkäästi ja saatanallisesti, jotta he voisivat rakentaa ko. NWO -suunnitelmaansa paljolti juuri sen pohjalta. Lisäksi on ollut niitä hyväuskoisia idiootteja, jotka eivät ole tajunneet tämän virtuaalirahamaailman pahuutta ja toivottomuutta olla oikeasti ihmiskuntaa palveleva. Paljastunut seikka esim. siinäkin, että EU on ollut tämän oligarkkieliitin pääomien turvaamisjuoni ja fasististen mielihalujen eräs uudelleenpystyttämisalue, kertoo myös sen laadun toiminnasta, johon kunnollisten ihmisten ei pidä osallistua. On siis harhaista sairautta luulla, että moinen virtuaalikapitaali olisi ollut hyvällä tavalla ihmiskunnan onneksi viime vuosikymmeninä; se on ollut pääasiassa valheellista ja rikollista monopolin väärinpelaamista, jonka sisälle on piilotettu pommi ja joka on nyt ollut johtamassa ihmiskunnan degeneroitumiseen monelta suunnalta.

Aivan samalla tavalla on nytkin tapahtumassa tämän finanssi-imperiumin mureneminen kuin miten vastaavanlaiset imperialistiset ideologiat ja "sivilisaatiot" ovat murentuneet lopulta aina ennenkin; Rooma, Bysantti jne. Valitettavana huomiona olen joutunut siis havaitsemaan sen, että elämme nyt aivan vastaavanlaisessa imperiumissa (kuin vaikkapa Rooma, mutta nykyteknologian ja nykyuskomusten ryydittämänä versiona), jonka kohtalona on murentuminen aivan lähitulevaisuudessa imperiumia yhä totalitaarisemmaksi finanssidiktatuuriksi pystyttävien oligarkkieliittiporukoiden ahneuden, tyhmyyden ja hulluuden takia ja kaiken sen henkisen, moraalisen ja fyysisen rapautumisen takia, joka siitä seuraa myös välillisesti. Yhdessä mielessä se on helpottava tieto (Oligarkkieliitti ei enää kauaa heilu vallassa), mutta ko. imperiumin mureneminen tulee aiheuttamaan mukanaan todennäköisesti ennen näkemättömän paljon pahaa ja kärsimystä joka tapauksessa...

Suomeen kaapatun Anton Salosen tapauksen kytkökset Suomen valtion ylimpään johtoon saakka: Valtavirtamediasta näkemyksiä:

Hesari: Venäjä: Kaapatun pojan palauttaminen rikkoo lakia, Venäjälle kaapattu poika tuli takaisin ulkoministeriön työntekijän autossa, Antonin salakuljetus Suomeen jakaa venäläismedian mielipiteet ja Venäjä jätti Suomelle nootin Anton Salosen salakuljetuksesta.

Vaihtoehtomediasta näkemyksiä:

Johan Bäckmanin "eurovaaliblogista": Tässä kohtaa on aluksi huomioitava Johan Bäckmanin Uudessa Suomessa olleen varsinaisen eurovaaliblogin poistaminen, josta aiheesta Johanin juttu; Lehdistötiedote: UUSI SUOMI SULKI SUOSITUIMMAN EUROVAALIBLOGINSA. Tämä on vastaavanlaista sensurointia, jota Alex Jones joutui kohtaamaan taannoin. Hyvä asia Alex Jonesin kannalta on se, että painostus on johtanut YouTubessa Alex Jones Channelin uudelleenpystyttämiseen. Kaikki vanhat videot ovat siinä siis taas nähtävissä omissa linkeissänikin. Käykääpä katsomassa. Johan Bäckmanin kannalta tällainen sensuuri on ikävä ja se kertoo Suomenkin harrastavan ko. totalitarismiin sopivaa tyranniaa ja sananvapauden rajoittamista. Sensuuri ilmeni juuri sillä hetkellä, kun valtiomme johtoa alettiin ansaitusti ja perustellusti kritisoimaan. Se kertoo jo paljon maailmasta, jossa täällä länsimaisessa diktatuurissa elämme.

On hyvä, että Johan Bäckmanin kaltaisia toisinajattelijoita on olemassa, koska tässä maailman tilanteessa NWO -agendan luomat rapautumisprosessit, jännitteet ja ristiriidat ovat ennen näkemättömällä tavalla haittaamassa ihmiskunnan kunnollista elämistä ja kehittymistä. Tällainen haittaaminen on kritisoitavaa ja se on tuomittavaa! Valtavirtamedian uskottavuus ei ole hääppöinen siinä ja siksi tarvitaan vaihtoehtomediaa, joka tuo rohkeasti esille kaikkein saatanallisimpiakin aspekteja tästä sairaasta maailmastamme, jotta niitä voitaisiin torjua ja jotta ne voitaisiin vähintään asettaa kyseenalaisiksi.

Sitten tuosta "uudesta" Johan Bäckmanin blogista varsinaisia Anton Salosen tapauksen juttuja: Mitä valtiojohto tiesi Anton Salosen kaappauksesta?, Valtakunnansyyttäjä tutkii valtiojohdon kytkökset ihmisryöstöön Venäjällä, Mitä Suomen valtiojohto tiesi Anton Salosen kaappauksesta (Osa 2)?, Stubbin viimeiset päivät, Paavo Salonen on "huora joka kaupittelee omaa lastaan", Rimma Salonen sanoo; Simo Pietiläinen valehteli Antonin äidille (videohaastatteluita), Stubb soitti lapsenryöstäjälle rikoksen jälleen ja Pietiläinen ei myönnä toimineensa yksin; Stubb ja ryöstetyn lapsen salakuljettanut konsuli puhuvat ristiin.

Kun on tutustunut tuohonkin materiaaliin, niin selvästi tulee esille asiaan liittyvä kaksipuolisuus, jossa Suomen valtavirtamedia ja valtiomme ylin johto pyrkivät sulkemaan pois sen toisen puolen; Rimma Salosen puolen, joka on vähintään aivan yhtä validi kuin Paavo Salosen puoli. Erittäin tärkeää tässä tapauksessa on tietenkin arvioida myös sitä, kumpi puoli olisi enemmän oikeassa, mutta näillä näkymin sen arvioiminen tuntuu mahdottomalta molemmat puolet huomioiden; huoltajuuskiistat tuskin koskaan muutenkaan ovat yhden totuuden sisältäviä ja siksi Suomen valtavirtamedian Paavoa paapova asenne on väärin ja yleisemmällä tasolla tarpeetonta russofobiaa ja venäjävihaa lietsovaa epäpolitiikkaa. Tämä tapaus paljastaakin paljon tärkeämmän ja saatanallisemman tilanteen kuin vain ko. huoltajuuskiistan. Nimittäin Suomen valtion luihut toimintatavat ja sen huonon moraalin. Se nyt ei ole kuitenkaan yllätys, koska Suomen oltua jo vuosikymmeniä osa tätä länsimaiden finanssipääomien pyörteissä viipottavaa oligarkkieliittisatanismia, moraalin ja toimintatapojen pahuus ovat vain "luonnollista" "kehitystä".

On näemmä siis ok suorittaa jopa valtiollisia ja poliittisia rikoksia ja hymysuin valehdella sitten moisten toimien olevan "linjassa lain kanssa" tai "olevan lapsen puolella" tai "vastaamme noottiin asiallisesti ja hyvällä omallatunnolla". Hyvät naiset ja herrat: Olemme saapuneet tilanteeseen, jossa Suomi on paljastumassa kunnolla Georgian, Ukrainan yms. rosvovaltioiden kaltaiseksi satanistientiteetiksi, jossa valtaapitävät suunnittelevat ja toteuttavat rikollistakin toimintaa muka oman etunsa tai muiden muka oikeutettujen päämäärien turvaamiseksi, vaikka ei ole ollenkaan vedenpitävää selvyyttä niiden päämäärien oikeutuksesta tai niiden kohteena olevien asioiden sisällöistä ylipäätään. Ilmaisen siksi suuren kuvotukseni vastuussa oleville tahoille ja suhtaudun siten asiaan kuuluvalla mielellä mm. Alexander Stubbin (Ilmeisesti suurimmaksi pääpukariksi paljastumassa), Matti Vanhasen ja jopa Tarja Halosen kommenteille asiaan liittyen: Hevonpaskaa te jauhatte!! Painukaa vittuun haittaamasta ihmisten ja ihmiskunnan hyvinvoinnin kunnollista toteutumista!! Te olette osa länsimaiden NWO -agendaa tavalla tai toisella ja te kuulutte aikanaan tuomittavaksi näiden rikosten sekä ihmiskuntaa halventavan ja tuhoavan ideologianne ja asenteenne takia!!

Säälittävää ja pelottavaa tilanteessa on myös se, kuinka niin moni rivikansalainen ei tajua tätäkään tilannetta, vaan esim. kommentoi ihaillen ja kiittäen tuota lapsenryöstäjäkonsulia tuolla Hesarin juttujen kommenttipalstalla. Ovatko ihmiset todellakin menettäneet valtavirtamedian propagandan alla niin totaalisesti oikeustajunsa ja asioiden ymmärtämistajunsa?! Eivätkö ihmiset osaa erottaa kaikkea tätä pahuutta, joka jo niin selvästi kiiltää pinnan alta esille?! Haluavatko ihmiset siitä huolimatta elää pää piilotettuna pensaaseen kuin strutsi ja uskotellen asioiden olevan ainakin muka "riittävän hyvin"?! Hei haloo!! Taas tunnen lisää sitä toivotonta mielialaa, jossa haluaisin vain päästä pois tyhmien ihmisten vaikutuspiiristä oikeasti hyvään yhteiskuntaan.

Jotkut sentään ymmärtävät asioita ja tässä on siitä lopuksi esimerkkejä Johan Bäckmänin blogissa olevien muutamien kommenttien verran:

"Kuinkahan pitkään valtiojohto kuvittelee voivansa kierrellä ja kaarrella. Luulisi jo poliitikkojen viime aikoina oppineen, että suurin vahinko koituu pitkittyneestä valehtelusta. Tosiasioilla kun on on ikävä taipumus paljastua.

Kauheata seurata kuinka Suomen kansaa johdetaan harhaan, mielipidekirjoituksia ja blogeja sensuroidaan ja suljetaan perustelematta. Poliitikot suoltavat pakon edessä täyttä roskaa.

Monella netissä uivalla on oikeasti vaikea hahmottaa manipulaation määrää. Vääristeltyjä ajatusmalleja esitetään sitten omina mielipiteinä ja puolustetaan yhtä vakaasti kuin omaa identiteettiä.

Ei ihmisapina tyhmä ole, mutta niin kovin helposti johdateltavissa..." nimim. Nykyjohtoon pettynyt


"Rikoksella ei voi korjata rikosta, aivan kestämätön ajatus. Vielä käsittämättömämpää että MINISTERI puhuu muuta. Vieläpä tärkeimmän kauppakumppanin maaperällä tehtynä.

Stubin täytyisi erota HETI!

Oikeusministeriön sivut:

Edustustot eivät voi:

* avustaa lapsen takaisinkaappaamisessa

* toimia asianajollisissa tehtävissä
* vaikuttaa oikeudenkäyntiin ja tuomioistuimen päätöksen lopputulokseen
* toimia asiassa vastoin kyseisen maan lakeja ja määräyksiä

Ulkoasiainministeriö ja edustustot pyrkivät aina saamaan asiassa kaiken mahdollisen virka-avun, mutta kyseisen maan oikeusjärjestelmän vaatimaa prosessia lapsen palauttamiseksi ulkoasiainministeriön tai edustuston toimenpiteet eivät voi korvata.

http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Kansainvalinenlapsikaappaus/Lapsionkaapattueisopimusvaltioon"


"Siinä tapauksessa, että Simo Pietiläinen olisi tehnyt rikoksen yksin, hänet olisi välittömästi erotettu virastaan. Eli hänellä on ollut maan korkeimman johdon siunaus teolleen. Pysähdyin ajatuksissani aluksi tässä asiassa Stubbiin, ja odottelin Halosen ja Vanhasen ärähtävän tuolle tomppelille. Mutta Halosen ja Vanhasen haastattelut kertoivat päinvastaista. Mukana rikoksessa on ollut koko kopla. Tässä on meille esimerkkiä kerrakseen!

Siihen, kumpi olisi parempi huoltaja, en edelleenkään osaa ottaa kantaa, kun en pojan vanhempia henkilökohtaisesti tunne. Mutta kahden pienen pojan äitinä uskallan väittää, että näin ei lapselle pidä tehdä. Tällaisesta ei seuraa mitään hyvää - ei pojalle, ei äidille eikä isä-papalle. Ei myöskään meille suomalaisille."


"Todella vaikea uskoa, että valtiojohto on päätynyt toimintaansa ainoastaan sillä perusteella, että Paavo nyt vaan on pojalle parempi huoltaja. Puuttumatta isän ikään, jota tosin on kertynyt aika runsaasti, voitiin Suomi expressin uskomattoman asenteellisessa haastattelussa tutustua selvästi tasapainottomaan hahmoon.

Edes johdatteleva kertojanääni ei pystynyt peittämään koko asetelman falskiutta. Entäs kommentti "elävänä me ei venäläisille jäädä". Uhkasiko vanhus siinä riistää ennemmin hengen itseltään ja pojalta?

Jos asiantila jäisi entiselleen ei voi kuin todeta laittomuuksien johtaneen inhimilliseen tragediaan, joka nyt ei savun laskeuduttua asian junailleita suuria humanisteja enää lainkaan hetkauta. Se on politiikkaa se"


"Kun Rimma ja Anton muuttivat Venäjälle, ei tapauksessa ollut mitään yllättävää dramatiikkaa. Äiti ja poika nousivat junaan tai linja-autoon ja matkustivat kaikessa rauhassa kuin millä tahansa lomamatkalla. Lapsen näkökulmasta siinä ei ollut mitään eroa tavalliseen perheiden matkantekoon.

Sen sijaan kaappaus Suomeen tapahtui tuomalla kaaos lapsen elämään. Ensin sieppaus puskista ja ero äidistä sanomatta sanaakaan, sitten vieraaseen viranomaistaloon viikkokausiksi, sitten tungetaan pimeään takakonttiin, sitten viedään seiskaan ja muihin laatumedioihin.

Onko joku todella sitä mieltä että tämä kaikki oli lapselle hyväksi?".

No comments: