Tuesday, June 09, 2009

NWO -agendan tähdentämistä eliittipahuutena Jukka Davidssonin näkemysten avulla analysoituna

Viime viikolla luin Hämeenlinnan Viikkouutiset -lehteä ja hämmästyin totaalisesti. Sinne oli tehty juttu tästä taloustilanteesta, missä ekonomi Jukka Davidsson laukoi siitä hyvinkin Lyndon LaRouchemaisia näkemyksiä. Tämä on ensimmäinen kerta valtavirtamediassa (Lasken valtavirtamediaksi myös tällaiset pienilevikkiset paikallislehdet), kun joku asiantuntija kertoo tilanteesta näin rehellisesti ja suorasukaisesti! Tämä juttu saakin nyt erityishuomiotani ja jaan sen sisällön teidän kanssanne! Se saa toimia myös tämän maailman tilanteen selvityksen apuna. Ensin laitan jutun linkin ja lainaan jutun aivan kokonaisuudessaan tähän alle, koska sen jokainen sana on merkittävä. Kiitos siis Kari Karppiselle jutun kirjoittamisesta!

Hämeenlinnan Viikkouutiset -lehdestä juttu (Ko. näköislehdestä toinen sivu):

" ”Tosi rytinä alkaa ensi syksynä”
Ekonomi Jukka Davidsson ennakoi talouskatastrofia.


Hämeenlinna
Kari KarppinenEkonomi Jukka Davidssonin ennuste lähitulevaisuuden talouskehityksestä on tyly: – Tosi rytinä alkaa vasta ensi syksynä. Kahden seuraavan vuoden aikana nähdään aikaisemmin kokematon konkurssiaalto. Yritysjohdolla ja yrittäjillä on nyt viimeinen hetki valmistautua Suomenkin yli pyyhkäisevään taantumatornadoon. Davidsson luennoi IT-Palvelu Oy Finlandin yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa järjestämässä seminaarissa, jossa käsitellään taantuman taustoja ja annetaan työkaluja taantumaan varautumisessa. Seminaari järjestetään ensi viikon torstaina.

Poliittinen riski iso tekijä

Ekonomi Davidsson on tutkinut vuosien ajan 1990-luvun finanssikriisiä Suomessa ja vuodesta 2006 lähtien hän on käyttänyt aikaansa kyseisen talouslaman tarkasteluun kansainvälisessä geopoliittisessa yhteydessä. Hän on perehtynyt talouden poliittisen riskiin muun muassa tutkijana Uppsalan yliopistossa. Jukka Davidssonin mielestä on täysin selvää, että esimerkiksi Suomen 1990-luvun finanssikriisiä ei voi selittää taloustieteellisiin teorioihin nojautuen:

– Se oli tahallaan tehty, tilattu juttu. Hänen mielestään mikään toimiva yhteiskunta, saati pk-yritykset, eivät kestä sitä, että kymmenen–viidentoista vuoden välein taloudellisen laman turvin taloudelliset toimijat putsataan ja aloitetaan jälleen keinotekoinen nousu, jossa vain aniharvat hyötyvät.

– Talouskriisi on geopoliittinen vallankäytön väline. Kokonaisuutta heiluttaa todellisuudessa muutamien kymmenien ihmisten joukko, joka pystyy rakentamaan laman ja uuden nousun omilla toimenpiteillään. Esimerkiksi nyt menossa oleva pörssin nousuvaihe on keinotekoisesti synnytetty, todellinen syöksy on vasta edessä. Tästäkin pienestä väliaikaisesta noususta hyötyy globaalisti kourallinen ihmisiä, Davidsson synkistelee.

–Taloudellisella vallankäytöllä kaadetaan kokonaisia valtioita, jos niin tahdotaan. Pienillä yrityksillä ei ole vastaan pyristelemistä. Davidsson sanoo, että kaikista talouteen vaikuttavista asioista ei kerrota julkisuteen.

– Euroopassa on tällä hetkellä salaista tietoa esimerkiksi se, kuinka paljon pankeilla on todellisuudessa ”huonoja lainoja”. Joka tapauksessa se on käsittämättömän suuri potti. Kukaan ei uskalla paljastaa totuutta.

– Sama salailu ja vaikeneminen kuuluu valtionjohdon työsarkaan, niin myös Suomessa, Davidsson väittää.

– Johtavat poliitikot yrittävät vain rauhoitella, tai ovat hiljaa, vaikka uhkakuvat ovat isoja.

Työkaluja varautumiseen

Jukka Davidsson ja IT-Palvelu Oy Finlandin toimitusjohtaja Seppo Kervinen sanovat, että tulevaan ”rytinään” voi varautua, vaikka syvenevän laman vaikutukset purevat.

– On hyvä ymmärtää mitä tapahtuu ja miksi. Nyt alkaa olla viimeinen aika perehtyä kokonaisuuteen, Seppo Kervinen sanoo. Jukka Davidsson näkee, että Suomi selviää tulevaisuudessa vain vahvan pk-yrityskentän voimin. Esimerkiksi puuhun tukeutuva teollisuus jo laskeva ala.

– Uudessa tilanteessa tarvitaan uutta ajattelua. Nousukauden yritysjohtaminen ei sovellu laskuvaiheessa. Nyt on kriittisen strategian tarkastelun aika. Toimintamallit on hiottava tehokkaammaksi ja parannettava riskien hallintaa. Asiakashallinta sekä myynnin ja markkinoin tehokkuus nousevat arvoon arvaamattomaan. Näihin asioihin seminaarissa pureudutaan, Davidsson sanoo.".


Seuraavaksi jaan keskeisimmän osan ko. jutusta palasiksi tarkastelua varten tuossa alla ja viittaan maailman ja Suomen tapahtumiin, muiden ihmisten sanomisiin sekä omiin näkemyksiini:

"Jukka Davidssonin mielestä on täysin selvää, että esimerkiksi Suomen 1990-luvun finanssikriisiä ei voi selittää taloustieteellisiin teorioihin nojautuen: – Se oli tahallaan tehty, tilattu juttu." -->

Tässä pätee se seikka, että Suomikin oli jo 1990 -luvun alussa tarkassa länsimaiden oligarkkieliitin ohjailussa ja silloiset johtavat poliitikot ja talousasiantuntijat joko tiesivät tämän ja olivat täysillä mukana tai sitten olivat hyvässä uskossa muka luomassa "upeaa uutta maailmaa globalisaation tuomana" vailla tietoa oligarkkieliitin NWO -agendasta. Viime laman tarkoitus oli näin saada Suomi vastaanottavaisemmaksi EU:lle ja myöhemmin eurolle. Nämä kaksi (EU ja euro) ovat siis olleet välineitä oligarkkieliitin NWO -agendassa luoda pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurista mahdollisimman pysyvä, kattava ja tehokas kaikkialla Euroopassa. Tavoitemallin alkuperä on Mussolinin Italian korporatismi ja fasismi ja nyt mallia kehitetään yhä ja olosuhteita lopulliselle mallin istuttamiselle muokataan edelleen uuden laman varjolla globaalisti.

Käytännössä näillä välineillä ko. pelaaminen tavoitemallin saavuttamiseksi on käynyt Euroopassa mm. näin: Geopoliittisella tasolla kansallisvaltiot ylittävä poliittinen ja taloudellinen unioni on tekosyy vähentää kansallisvaltioiden vaikutusta oman kansansa ja kulttuurinsa parissa keskittämällä päätöksiä pois paikalliselta tasolta ja luomalla uusia ylikansallisia päätäntäelimiä. Tuon kansallisvaltioiden vaikutuksen korvaa vähitellen korporaatioiden ja yksityisten pankkien (Kaikki pankit Euroopassa ovat käytännössä yksityisiä) sanelu, koska poliittisen päätäntävallan vähennyttyä paikalliselta ja valtiolliselta tasolta ylikansalliseen ja yksityiseen päätäntävaltaan, on helpompaa ympätä tuo korporaatio-osa paikalleen. Lakeja muutetaan tukemaan tätä. Kokonaisuus vaatii silti vielä uuden laman varjolla tehtäviä operaatioita -> Siksi tämä nykyinen lama.

Korporaatiot (Etenkin siis pörssi-sellaiset) ja yksityiset pankit ovat oligarkkieliitille välineitä hallita taloutta ja politiikkaa fasistisen periaatteen mukaisesti: Yksityinen ja valtiollinen valta yhdistetään ja synnytetään siitä yksityisen eliitin tyrannia. Tyrannia = Valtaa käytetään väärin alammaisia kohtaan eliitin yksityisten intressien ajamiseksi. Juuri näin tapahtuu NWO -agendassa! Tapahtumaa tukee ylikansallisten mediayhtiöiden uutis- ja viihdetulva, jotta rivikansalaiset saadaan hyväksymään tavoite vaivihkaa sumutuksen, salailun ja valehtelun sekametelisopalla. Ehdollistuminen on syvällistä ja osin jopa vuosisatoja pitkää: Valtaosa väestöstä kuvittelee illuusion olevan yhtäkuin todellisuus ja siitä pakeneminen / sen kyseenalaistaminen vaatii luopumista paljosta löytääkseen oikean totuuden. Näitä totuudenetsijöitä nimitetään täten helposti "tabun rikkojiksi", "sekasorron lietsojiksi" ja "väärälle puolelle menijöiksi". Näin on varmistettu pakemisen ja kyseenalaistamisen mahdollisuuden eliminointia hyvin pitkälle pelkällä psykologisella operaatiolla. Palaan tähän alempana toisesta näkökulmasta.

"...mikään toimiva yhteiskunta, saati pk-yritykset, eivät kestä sitä, että kymmenen–viidentoista vuoden välein taloudellisen laman turvin taloudelliset toimijat putsataan ja aloitetaan jälleen keinotekoinen nousu, jossa vain aniharvat hyötyvät." -->

Tuo "aniharvat" tarkoittaa tässä nimenomaan sitä oligarkkieliittiä. Katsotaanpa taas kerran keistä sen on arveltu koostuvan. Tässä täytyy muistaa, että tämä ylin eliitti haluaa pitää erittäin matalaa profiilia ja se on välttänyt tähän mennessä monin keinoin identifioitumasta sellaiseksi eliitiksi. Tässäkin valtavirtamedia auttaa: Ko. henkilöistä tehdään joko yksinomaan vallitsevan illuusion mukaisia hyviä uutisia / juttuja tai jätetään kertomatta kriittiset kohdat, jotka voivat paljastaa liikaa. Tai noudatetaan lähes - kokonaan täydellistä mediapimentoa ko. henkilöiden kohdalla.

Olen käynyt läpi paljon vaihtoehtomediaa viimeksi kuluneen 11 kuukauden aikana ja seuraavat nimet ovat usein ponnahtaneet siellä esille, kun on ollut kyse tästä länsimaiden oligarkkieliitin koostumuksesta: Britannian ja Hollannin kuningashuoneet (Tähän viittaa Lyndon LaRouchen käyttämä termi Anglo-Dutch liberal system puhuttaessa länsimaiden talousjärjestelmästä) sekä maailman rikkaimmat pankkiiri-, yritys- ja teollisuussuvut; mm. Rockefeller ja Rothschild. Nämä ovat havaintoni mukaan sitä ylimmäisintä kermaa. Euroopan muut kuningashuoneet ovat ilmeisesti vähemmässä osassa.

Noiden alapuolelle sijoittuvat sitten mm. Bushien dynastia (Molemmat USA:n entiset presidentit), rikkaimpia sijoittajia, teollisuus- ja yritysjohtajia sekä mediakeisareita, kuten George Soros, Ted Turner ja Bill Gates. Sitten tällä oligarkkieliitillä on ylimpinä juoksupoikatyyppisinä ihmisinä eliitin tahdon mukaista poliittista ja taloudellista vaikuttamista varmistamassa melkoinen joukko: Mm. Al Gore, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Rahm ja Ezekiel Emanuel, Peter Orszag, Nancy Pelosi, Larry Summers jne. Sekä entisiä johtopoliitikkoja; Tony Blair, Bill Clinton, Jimmy Carter, Dick Cheney jne.

Tämä koko joukko päättää siitä, kuka päätyy ehdokkaaksi länsimaailman keskeisimmille poliittisille ja taloudellisille johtopalleille tämän eliitin nukeksi ja rivikansalaisten näkökulmasta illusoriseksi johtajan julkisivukuvaksi; USA:n presidentti, Britannian pääministeri, EU:n Komission puheenjohtaja, Maailman pankin pääjohtaja, YK:n pääsihteeri, NATO:n pääsihteeri, Federal Reserven pääjohtaja jne. Niissä kohdissa, joissa rivikansalaiset pääsevät äänestämään ko. johtajasta, on ehdokasasetelma löyty mahdollisimman tiiviisti lukkoon oligarkkieliittiä miellyttävällä tavalla. Myös alemmilla johtajatasoilla on oligarkkieliitin "agentteja" ja nukkeja: Kuten esim. New Yorkin pormestari Michael Bloomberg ja Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger.

Sitten tällä eliitillä on niitä salaisia organisaatioita ja "kerhoja", joiden kautta levitetään oligarkkieliittiä palvelevia ideologioita, käytäntöjä ja päätöksiä. Ne toimivat myös rekrytointi- ja aivopesupaikkoina, joissa tarkastellaan uutta poliittista ja taloudellista materiaalia tulevaan oligarkkieliitin juoksupoikakäyttöön. Näin esim. viimeksi Jyrki Katainen ja Matti Vanhanen ovat olleet syynissä ja vastaanottamassa ideologioita ja käytäntöjä Suomeenkin istutettaviksi, kun he olivat Bilderberg -ryhmän seminaarissa. Näitä organisaatioita ovat tuon Bilderberg -ryhmän lisäksi mm. Trilateraalinen Komissio ja Rooman Klubi. Oligarkkieliitillä ja näillä läheisimmillä juoksupojillaan on myös ihan omia kokoontumisfoorumeita. Niitä ovat mm. Skull & Bones ja ylimmät Vapaamuurariasteet (Osa niistä on tiemmä jopa salaisia oletetun ylimmän eli 33. asteen yläpuolella). Osassa näistä kasvatetaan tulevaisuuden NWO -juoksupoikia ja -nukkeja ja osassa niistä tämä oligarkkieliitti pitää vain "hauskaa" ja vaihtaa näkemyksiä keskenään. Eliitistä näytetään rivikansalaisille vain sallittuja ja muokattuja fasadeja valtavirtamedian avulla.

Kuten havaitaan, niin ylintä päätäntävaltaa tämän oligarkkiporukan piirissä käyttää sellainen koostumus henkilöitä, joiden perusteella voidaan todeta Brittiläisen imperiumin olevan edelleen hengissä. Britannian kuningashuone on näin ollen pyrkinyt pitämään kaikkien aikojen suurinta salaisuutta edelleen pystyssä: Länsimaiden politiikasta ja taloudesta päättävät etunenässä Elisabeth II ja prinssit Philip sekä Charles. Heidän vallassaan ovat edelleen myös vanhat siirtomaansa mm. Afrikassa pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin sekä poliittisen ja taloudellisen manipuloinnin avulla; tästä jälkimmäisestä ovat vastanneet mm. George Soros ja Lord Marc Mallock-Brown. Larry Summers on häärännyt vastaavissa toimissa myös Venäjällä ainakin 1990 -luvulla. Näin ollen Yhdysvaltain presidentti ei ole päättänyt maailman politiikasta ja taloudesta juuri paskan vertaa sitten 1960 -luvun siinä mielessä kuin meille rivikansalaisille on annettu ymmärtää. USA on nykyään kaapattu Brittiläisen imperiumin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuriunelman toteuttamista varten.

Muuten: Se hieno nimi "New World Order" heidän suunnitelmalleen keksittiin itse asiassa juuri Britannian kuningashuoneen vaikutuksen alla toimineen tieteiskirjailija H.G. Wellsin toimesta. Hän kehitteli tätä nykyistä NWO -tilannetta tieteiskirjoissaan ikään kuin tulevaisuuden kansan ehdollistamiseksi ja totuttamiseksi. Hän on jopa todennut aikoinaan tilanteita ennakoiden, että "Valtava määrä ihmisiä tulee aikanaan vastustamaan Uutta maailman järjestystä". NWO -suunnitelma on ollut itse asiassa käynnissä siitä saakka, kun Brittiläisen imperiumin ytimen muodostanut British East India Company (Eli suomeksi Englannin Itä-Intian kauppakomppania) perustettiin, jossa se alkoi toteuttaa tuota yksityistä oligarkiaintressiä. Lähivuosina he haluaisivat saada suunnitelmansa lopullisesti täytäntöön.

"Talouskriisi on geopoliittinen vallankäytön väline. Kokonaisuutta heiluttaa todellisuudessa muutamien kymmenien ihmisten joukko, joka pystyy rakentamaan laman ja uuden nousun omilla toimenpiteillään." -->

Tuo yllä kuvattu porukka on juuri se muutamien kymmenien ihmisten joukko, joka käyttää ko. geopoliittista valtaa. Vallankäyttö tapahtuu nimenomaan ko. maailman hallituksen eli NWO:n rakentamista varten. Tässä mielessä tätä viimeaikaista lamaa rakennettiin juuri siinä toivossa, että sitä voidaan käyttää hyväksi tässä New World Order -projektin luomisessa. Käytännössä se tapahtuu mm. niin, että etenkin keskiluokkaa köyhdyttämällä siirretään rahaa eliitin hallitsemille pankeille ja korporaatioille, jotta niitä voidaan tämän rahan turvin muotoilla paremmin ko. pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria varten. Näin onkin jo tehty, kun bailout -rahaa saaneita pankkeja on yhdistynyt ja kartellisoitunut investointipankkien kaatumisen jälkeen mm. Yhdysvalloissa; esim. Bank of America.

Rahansiirrossa kätevä tekosyy on ollut juuri laman vaikutusten hoitaminen näillä bailout -paketeilla. Siinä käytännössä valtiot velkaantuvat ja kansalaiset köyhtyvät, koska samalla johdetaan kapitaalia pankeille ja yrityksille muka reaalitaloudessa näkyvien lamaongelmien hoitamiseksi. Oikeasti rahaa menee tähdellisimmin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin pystytykseen. Tämä on juuri se tarkoitus, johon laman rakentamisella pyrittiin. Koska valtiot ja kansalaiset joutuvat ahdinkoon, niin tilanne on silloin eliitille helpompi pistää toimeen NWO:n pystyttäminen.

"Esimerkiksi nyt menossa oleva pörssin nousuvaihe on keinotekoisesti synnytetty, todellinen syöksy on vasta edessä. Tästäkin pienestä väliaikaisesta noususta hyötyy globaalisti kourallinen ihmisiä." -->

Tuo paljastaa ko. karun totuuden. Laman rakentaminen ei suinkaan ole vielä ohi. Tämä keinotekoinen nousu on juuri sitä rahan nyhtämistä kansoilta ja valtioilta eliitille elvytyspakettien avulla ja heidän hallitsemilleen pankeille ja korporaatioille senkin uhalla, että se osaltaan aiheuttaa tilannetta pahentaen vielä jopa paljon katastrofaalisemman vaiheen tässä laman koko luonteessa. Tuleva suurempi talousromahdus olisi sitten viimeinen astinlauta NWO -totalitarismiin. Eliitti tietää, että heidän manipuloimansa velka- ja roskalainataakka tämän monetaristisen talousjärjestelmän sisällä on niin valtava, että sen varjolla voidaan aluksi helposti lypsää rahaa pelastuspakettien avulla ja uskotella, että niillä lama muka taittuu. Tämä näkyy nyt mm. pörsseissä nousuina, kun hyväuskoiset hölmöt käyvät ostamassa osakkeita, vaikka niiden takana on vieläkin järjetön määrä velkaa ja pahanlaatuista osakepaskaa.

Reaalitaloudessa tämä keinotekoinen elvytysnousu ei kuitenkaan toteudu kunnolla -> Luisu jatkuu, vaikka vähän hidastuukin näennäisen elvyttämisen takia. Kansa pysyy näin vielä suhteellisen rauhallisena, kun pääosa NWO -lamatuhosta rakennetaan salassa loppuun. On myös sanottava, että tietysti tähän sisältyy riskiä myös oligarkkieliitin itsensä kontolle; He ovat voineet mm. laskea laman vaikutuksia väärin ja kirves voi sattua myös heidän omaan nilkaan hyvin vakavasti ja sitä he nytkin itse asiassa pyrkivät välttämään meidän muiden kustannuksella. Ei pidä aliarvioida NWO:n vastustajiakaan...

Tästä voitte lukea viimeisimmän ja tällä hetkellä uhkaavimman riskitekijän, jota oligarkkieliitti yrittää työntää siitä huolimatta eteenpäin saavuttaakseen nopeasti haluamansa lamatuhon loppuvaikutuksen: LaRouche PAC; London Continues Push to Dump Dollar At St. Petersburg Economic Forum ja Insanity from China, Russia and Brazil on Dumping the Dollar.

"Taloudellisella vallankäytöllä kaadetaan kokonaisia valtioita, jos niin tahdotaan." -->

Tämä juuri on tämän oligarkkieliitin yksi tärkeä tavoite ja tämä käynnissä oleva talousromahdus on sen toteuttaja numero yksi. NWO -projektiin kuuluu se, että kansallisvaltioiden vastustuskykyä ko. ylikansallista pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria vastaan heikennetään. Parhaiten se käy juuri laman rakentamisen avulla, missä valtioiden velkataakan kasvu sekä kansalaisten köyhtyminen ja työttömyys nakertavat kansallisvaltioiden toimintakykyä ja valtaa. Kansoja hallitaan asettamalla ne velkataakan alle. Sitten tuon lopullisen romahduksen tullessa eliitin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri toimii ikään kuin "pelastajana" ja he tarjoavat sen kuolleen talousjärjestelmän tilalle totalitaarisesti vaikka väkisin; eli vastustajat tullaan laittamaan ilmeisesti vaikka keskitysleireille ja syytetään terrorismista. Lakejakin vielä varmaan rukataan tukemaan NWO:n vastustamisen leimaamista rikolliseksi toiminnaksi...

"Euroopassa on tällä hetkellä salaista tietoa esimerkiksi se, kuinka paljon pankeilla on todellisuudessa ”huonoja lainoja”. Joka tapauksessa se on käsittämättömän suuri potti. Kukaan ei uskalla paljastaa totuutta." -->

Tämä salailu kuuluu tässä vaiheessa asiaan, koska halutaan NWO -projektin salaisen istuttamisen varjolla uskotella kansalaisille sitä, että nämä pelastus- eli elvytyspaketit (Bailout) muka riittävät taittamaan laman niskan. Eivät riitä! Ja meille siis VALEHDELLAAN! Lyndon LaRouche on tiennyt tämän jo monta vuotta ja minullekin tämä on ollut selvää viime syksystä saakka; velkataakat ja pilaantuneet arvopaperit ovat määrältään niin suuria globaalissa talousjärjestelmässä, että se on peruuttamattomasti tuhon oma. Se, että "kukaan" ei "uskalla" paljastaa tätä totuutta on vähintään kaksipiippuinen juttu; Kuten on ollut puhe, niin osa on tarkoituksella ja tietoisesti liikkeellä ja toinen osa taas hyväuskoisina hölmöinä muka "taittamassa lamaa". Niinpä osa pimittää tietoa suunnitellusti ja osa ei ehkä edes itsekään tiedä mistä on lopulta kyse, vaan he elävät illuusiossa. Osalle hyväuskoisista on toisaalta varmaan valjennutkin tilanteen katastrofaalisuus viime aikoina ja he eivät nyt sitten uskalla paljastaa totuutta. Voi hyvinkin olla myös niin, että johtopaikoilla olevia on uhkailtu mafiatyyliin vaikkapa kidutuksella tai kuolemalla, jos livauttaa liikaa tietoa. En ihmettelisi, jos näin olisi ...Jopa täällä Suomessa. Tässä on muuten Iltasanomien uutinen tällaisesta salailusta; Sauli Niinistö jyrähtää yllättäen tietojen pimittämisestä. Onko joku säällinenkin poliitikko siis olemassa...?

"Sama salailu ja vaikeneminen kuuluu valtionjohdon työsarkaan, niin myös Suomessa, Davidsson väittää." -->

Totta kai tämä kuuluu ohjelmaan myös täällä Suomessa, koska hallituksemme on ottanut asiakseen osallistua NWO:n pystyttämiseen. Oli se sitten tarkoituksellista juonittelua tai tahatonta hyväuskoista hölmöyttä -> Yhtä kaikki saatanallista pahuutta se on! NWO -agendan huomaa mm. siitä, kuinka päättävissä ja vaikuttavissa elimissä olevia ihmisiä on ottanut osaa mm. tämän eliitin Bilderberg -ryhmän seminaareihin ja siinä, kuinka poliittisella kentällä oikeiston suosiota on pyritty kasvattamaan ja siinä valitettavasti onnistuttukin. Se, että oikeisto on näin saatu hallitsevaan asemaan ja vasemmisto on nujerrettu, toimii yksinkertaistavana operaationa NWO -projektin istuttamiselle; Paremmin imperialistisia tavoitteita saadaan läpi yhden NWO:a tukevan ajatussuunnan vallitessa kuin moninapaisessa tai kaksinapaisessa systeemissä. Yksipuolisuus ja näköalattomuus kohti NWO -dystopiaa on näin luotu ja sen piirissä mm. tämän laman todellisen luonteen salaaminen onnistuu hyvin.

EU -vaalien tulos kertoo tilanteesta Suomessa: Perinteinen oikeisto eli Kokoomus esiintyy muka hyvällä tavalla EU-, vapaakauppa- ja globalisaatiomyönteisenä (Oikeasti siis NWO -myönteisenä) ja soraääniä sitä vastaan kerännyt Perussuomalaisten puolue toimii näennäisenä, mutta riittämättömänä ja osittain potentiaalisesti vaarallisenakin vastalauseena. Vaarallisuus tulee sisällöstä, joka on liian äärioikeistolaista ja siten oligarkkieliitin pussiin pelaavaa. Tästä tilanteesta havaitaan siis se seikka, että nykyinen puoluejärjestelmä on liikaa tämän NWO -agendan saastuttama ja vastavoimat sille ovat riittämättömiä, koska jo osaltaan lähtökohtaisestikin ne kuuluvat systeemin sisälle ja käytännässä koko systeemi on siis nyt yhtäkuin NWO -agenda. Tästä nyt havaitsette sen, miksi olen toitottanut sitä, että oikeisto vs. vasemmisto -polaarisuus on kuollut ja ollut illuusio jo pitkään ja sen parissa olevassa puoluejärjestelmässä ei saada aikaan vastavoimia NWO -agendan vastustamiselle.

Sven Laakso on todennut: "Koko systeemi perustuu kusetukselle". Niinpä ainoat kunnolliset vastavoimat NWO -agendalle olisivat koko systeemin ulkopuolisia; puoluejärjestelmän ulkopuolisia. Vaikeus tässä onkin juuri se, että ihmisten ehdollistuminen systeemin sisälle on tehty oligarkkieliitin toimesta jopa yli 100 vuoden aikana niin totaalisesti, että suurin osa ihmisistä ei kykene kuvittelemaan sellaisia systeemin ulkopuolisia vastavoimia, joista voisi olla vastusta NWO -agendalle. Tilanne on jopa sellainen, että NWO -agendaa ei edelleenkään laajasti edes tunnisteta ja siksi ei edes ole oikealla tavalla suuntautunutta tarvetta ko. vastavoimien etsimiselle. Lisäksi NWO:n saastuttamasta systeemistä on tehty niin korvaamaton ihmisille monien riippuvuus- ja hyötysuhteiden takia (Systeemin tarjoamat koulutus, hyvinvointi, viihde jne.), että systeemin vastustaminen on leimautunut helposti oman pesän tuhoamiseksi ja tabun rikkomiseksi, vaikka vastustaisi vain systeemiin tullutta pahuutta eli NWO -agendaa. Tähän oligarkkieliitti on suunnitelmassaan juuri tähdännytkin; Sen vastustaminen on nerokkaasti kahlittu ja kirottu.

Alex Jones puhuu tästä ehdollistumisesta tuoreeltaan taas kerran: The Alex Jones Show {Sunday Edition} 1/8 "Scientifically Conditioned": A B C D E F G H.

Huvittavan traagista oli muuten tähän liittyen seurata Jyrki Kataisen EU -vaalitenttivastauksia: Hän toitotti eräässäkin yhteydessä, kuinka "emme saa hyväksyä vapaakaupan kahlitsemista ja protektionismin tekemistä". Heh, että osaakin olla paljastavan saatanallinen lausunto ja se onkin juuri sitä systeemin vastustamisen kiroamista oman pesän tuhoamiseksi, vaikka kyse ei ole ollenkaan siitä pohjimmiltaan. Protektionismi ja vapaakaupan rajoittaminen tarkoittaa oikeasti oligarkkieliitin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin eli NWO:n hankaloittamista ja sitähän he eivät tietenkään halua, vaikka sitten uhrataan kansat ja kansallisvaltiot sen alttarille. Oikea oman pesän tuhoaminen on osallistumista NWO -agendaan! Jyrki Katainen näin ollen paljasti ja tunnusti varjokuvana olevansa osa NWO -agendaa! Hyväksymme Jyrki tunnustuksesi. Vastuu seuraa kyllä aikanaan. Toivottavasti!

"Johtavat poliitikot yrittävät vain rauhoitella, tai ovat hiljaa, vaikka uhkakuvat ovat isoja." -->

Kyseessä ei ole "rauhoittelu", vaan johdonmukainen ja rikollinen vihollisuus ihmiskuntaa kohtaan ja maanpetturuus kansallisvaltiota kohtaan! Tähän Lyndon LaRouchen toteamukseen onkin hyvä päättää tämä analyysi: "LaRouche noted that there are some in Russia and elsewhere, who are trying to adapt rather than revolutionize the present crisis situation. He said that we can create a new credit system to replace the present monetary system, create our own credit among ourselves, the United States, Russia, China, India and others, and move from the present system, a monetary system, into a credit system. "...We can discard many features of old monetary system and go to credit, mass production. If we go in that kind of program and take a generational view, we can come out nicely. If we try to find a monetarist solution, the planet is doomed."". Pahuudesta ja peruuttamattoman kuolettavasta rakenteellisesta vauriosta kärsivä nykysysteemi on siis vaihdettava uuteen eikä pidä sopeutua tämän nykysysteemin säilyttämiseen fasistisen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin avulla, jolla sitä ainoastaan voisi muka "korjata". Siis vallankumous tarvitaan! Toivottavasti mahdollisimman veretön!

No comments: