Thursday, August 20, 2009

Lyndon LaRouchen uudistettu Triple Curve ja maailman kriisi

Jotta asiat tulisivat juurta jaksain selviksi kaikille, niin otetaanpa tässä välissä tarkastelun alle Lyndon LaRouchen uudistettu Triple Curve -kuvaaja. Sen hän paljasti mm. siinä äskettäisessä elokuun 1. päivän webcast -seminaarissaan. Tämä kuvaaja on paras esitys koko tämän hetkisestä maailman kriisin pääaiheuttajasta eli tämän monetaristisen talousjärjestelmän perustavaa laatua olevasta ongelmasta, joka on aiheuttava vääjäämättömästi koko systeemin tuhon, jos sitä itsepintaisen idioottimaisesti pyritään säilyttämään. Ko. kuvaaja on kolmen käyrän avulla esitetty integroitu malli koko monetaristisen talousjärjestelmän luonteesta, missä funktiot käyrien välillä ovat vuorovaikutteisia ja jossa käyrien etenemisluonteet ovat vääjäämättömästi kohtalonomaista laatua.

John Hoefle esittelee Triple Curve -kuvaajan: Tässä alla on ko. sisällöstä oma käännökseni ja tulkintani --->

Käyräelementit ovat:

Yksi: Financial aggregates ---> Rahoitusinstrumenttien määrän - arvon käyrä; osakkeet, johdannaiselementit, optiot jne. pörsseissä.

Kaksi: Monetary aggregates ---> Rahan määrää globaalissa talousjärjestelmässä kuvaava käyrä.

Kolme: Physical Economy ---> Reaalitalouden arvoa (Kuntoa) kuvaava käyrä; kaupat, koulut, sairaalat, vienti ja tuonti, liikenne, maatalous, infrastruktuuri jne.

Tapahtumat vuodesta 1968 vuoteen 2001: Financial aggregates -käyrä ja Monetary aggregates -käyrä etenevät aluksi yhtäjalkaa ylöspäin, koska mitä enemmän rahoitusinstrumentteja ja niiden avulla tapahtuvaa pörssitoimintaa on, niin sitä enemmän rahaa tarvitaan järjestelmässä kattamaan tuossa pörssitoiminnassa tapahtuvat vaihdot ja sitoumukset.

Physical Economy -käyrä vajoaa koko ajan, koska reaalitalouden kehittämistä jätetään sitä enemmän hunningolle, mitä enemmän Financial aggregates -käyrän kuvaamaa arvoa - määrää nostetaan tuon pörsseissä tapahtuvan rahoituspelin turvin ja saadaan näin sitä kautta varallisuutta lähinnä eliitille. Pelin näennäisen helppouden turvin tyydytään vaarallisesti harha-ajatukseen ja -filosofiaan, että ko. saatu varallisuus olisi vakaata ja sen turvin jätetään reaalitalouden kehittämistä toissijaiseksi asiaksi. Rahaa siis luodaan ja sijoitetaan enenevässä määrin pörssipelailuun reaalitalouden kustannuksella.

Tapahtunut noin vuonna 2001: Monetary aggregates -käyrä meni nousussaan edelle Financial aggregates -käyrää, jolloin rahaa syötetään kiihtyvällä tahdilla järjestelmään, jotta se kattaisi nuo Financial aggregates -käyrään sisältyvät ko. pörssipelailussa tapahtuneet velat ja häviöt. Tässä on huomattava ensinnäkin se, että näillä johdannaiselementeillä aikaansaatu varallisuus kasvaa kiihtyvällä tahdilla, mutta toisaalta ko. pelailussa tapahtuneet häviöt ja velat alkavat myös kasvaa kiihtyvään tahtiin ja niiden kattamiseen tarvitaan yhä enemmän rahaa, koska velat ja häviöt alkavat virheellisen järjestelmän (Rikolliset ja idioottien sössivät keinottelut pörsseissä) takia jopa ohittaa kaiken varallisuuden määrän. Seuraus on se, että tapahtuu inflaatiota, missä raha menettää arvoaan sitä enemmän, mitä enemmän sitä on järjestelmässä suhteessa reaalitalouden ja rahoitusinstrumenttien määrään / arvoon. Joudutaan kierteeseen, jossa saavuttaakseen saman vaikutuksen tietyllä rahasummalla on sitä työnnettävä yhä enemmän järjestelmään. Samaa efektiä ei kuitenkaan saavuteta enää, koska velka ja häviö rahoitusinstrumenttien parissa kasvaa nopeammin kuin systeemiin voidaan luoda uutta rahaa.

Tapahtunut vuoden 2007 keskivaiheilla: Koko monetristinen järjestelmä kuolee ja alkaa vääjäämätön tuhoprosessi globaalisti. Se nähdään siinä, kuinka Financial aggregates -käyrän kuvaama arvo - määrä alkaa vajota ja se johtuu siitä, kun tuossa pörssipelailussa syntyneet velat ja häviöt ovat kasvaneet niin suureksi ja yhä kiihtyvään tahtiin, että tulee mahdottomaksi pitää niiden arvoa yllä rahan luomisella ja sen avulla ko. syntynyttä rahoitusinstrumenttiaukkoa täyttämällä. Näin syntyy rahoitusinstrumenttien raju deflaatio. Se nähtiin ensimmäisenä ns. mortgage kuplan puhkeamisena, joka oli vain yksi osa koko rahoitusinstrumenttiongelmaa - Sen heikoin lenkki.

Näin rahoitusinstrumentit luovat järjestelmään siis valtavan alati kasvavan aukon ja aukkoa on yritetty nyt täyttää tuomalla järjestelmään kiihtyvällä tahdilla lisää rahaa tyhjästä ilmasta ja tätä toimintaa on nimetty valtavirtamediassa termillä "bailout", "elvytys". Eli näin syntyy yhtäaikaa sekä deflaatiota että inflaatiota, mikä näkyy Triple Curve -kuvaajassa ylös ampuvana Monetary aggregates -käyränä ja alas syöksyvänä Financial aggregates -käyränä. Jälkimmäisen käyrän alassyöksyä tulee siis yhä mahdottomammaksi kääntää ylöspäin ja ylöspäin kääntäminen aiheuttaa vain yhä lisää hyperinflaatiovaaraa.

Samaan aikaan reaalitalous menee yhä enemmän hunningolle eli Physical Economy -käyrä syöksyy alas kiihtyen, koska ensinnäkin rahaa syötetään koko ajan lähinnä vain tuohon rahoitusinstrumenttiaukkoon reaalitalouden kustannuksella ja toisaalta ko. rahoitusinstrumenttiaukko tuottaa seurannaisvaikutuksiltaan reaalitalouteen koko ajan kiihtyvään tahtiin vaikeuksia; toiminnat (Vienti, tuonti, koulut, sairaalat, kaupat, infrastruktuuritoiminnot, maatalous jne.) hyytyvät mm. lainaongelmien ja työttömyyden lisääntyessä sekä toimintojen ylläpitämiseen tarvittavan rahan vähentyessä. Sektoreittain alkaa siis dominoefektimäinen fyysisten olosuhteiden rapautuminen ja romahdus. Syntyy itseään vahvistava syöksykierre.

Tänä vuonna 2009 tapahtumassa: Ylitsepääsemätön ogelma on nyt se, että rahoitusinstrumenttiaukko on niin suuri, että lisärahan luominen sen aukon täyttämiseen on mahdotonta ja sillä polulla jatkaminen aiheuttaa ainoastaan hyperinflaation ja lisää aukon suuruutta entisestään yhä jatkuvan tuhoavan pörssipelailun takia. Tätä ongelmaa viralliset tahot yrittävät nyt peittää rikollisilla kirjanpitoväärennöksillä ja syöttämällä valheita ja puolitotuuksia valtavirtamediaan. Samaan aikaan on nyt lähdetty säästö- ja leikkauskuurille reaalitaloudessa uskoen virheellisesti, että säästämällä reaalitaloudessa tuon rahoitusinstrumenttiaukon kokoa voidaan sen avulla pienentää. Tämä aiheuttaa reaalitalouteen yhä syvenevän syöksykierteen toimintojen yhä jähmettyessä ja työttömyyden yhä lisääntyessä. Puheet talouden elpymisestä perustuvat siis valheeseen ja siihen harhaluuloon, että tuota rahoitusinstrumenttiaukkoa voi loputtomasti täyttää luomalla järjestelmään loputtoman määrän uutta rahaa ja että loputtomasti reaalitaloutta supistamalla rahaa voidaan ohjata reaalitalouden toiminnoista tuon rahoitusinstrumenttiaukon täyttämiseen.

Nyt kaikkien pitäisi tästä nähdä, että tämä ei voi jatkua aiheuttamatta koko systeemin räjähtämisen lopullisesti ja erittäin lähellä sitä jo olemmekin; yhtäältä Monetary aggregates -käyrän kuvaamana syntyy hyperinflaatio eli raha menettää arvonsa äärettömän suuren lisärahan tarpeen takia ja toisaalta reaalitalous jumittaa suorastaan kokonaan monella sektorilla rahoitusinstrumenttiaukon täyttämiseen tarvittavan riiston takia ja rahan arvon tuhouduttua tuohon hyperinflaatioon.

Tässä täytyy muistaa, että vain hyvä reaalitalous (Physical Economy -käyrä ylöspäin suuntautuen) voi luoda kunnolliset olosuhteen ihmiselämän ylläpitämiselle. Siksi tämän nykyisen järjestelmän tuhouduttua ja ilman uutta tervehdyttävää systeemiä sen tilalle -tilanteessa voi nyt käydä niin, että lähivuosikymmeninä ihmisille ei voida esim. enää järjestää kunnolla ruokaa, koulutusta, sairaalatoimintoja jne., jolloin lopputuotteena on sairauksia ja kuolemaa ennen näkemättömässä mittakaavassa. Samalla sivilisaatio tuhoutuu, kun koulutus näivettyy ja ihmisten toiminta alkaa keskittymään lähinnä vain elossapysymiseen itsensä kehittämisen ja sivistämisen sijaan. Syntyvyys myös vähenee ja kuoleminen kiihtyy, jolloin väestömäärä voi jopa reilusti puolittua globaalisti. Oligarkkieliitti itse asiassa laskee tämänlaisen romahduttamisen varaan, jotta se saisi sen avulla totaalisen yksinvallan ja kansa vajoaisi köyhiksi ja vähälukuisiksi orjiksi ---> ultrafeodaalinen fasisti-imperiumi. Mutta kuten todettua; eliitinkin kannalta tilanne on epävakaa ja epävarma monessakin mielessä...

Elämme siis tällä hetkellä kuoleman talousjärjestelmässä, jossa olevaa vikaa ei voida korjata. Mitä enemmän sitä yritetään korjata yllä kuvatulla tavalla (Bailout), niin sitä enemmän koko järjestelmä tuhoutuu ja sitä enemmän ihmisten kurjuus lisääntyy. Niinpä kaikki elvyttämistä tässä nykyisessä järjestelmässä ym. tavalla vaativat ovat idiootteja, hulluja ja ihmiskunnan vihollisia! Se, että nimellisesti laitetaan reaalitalouteen elvytysrahaa esim. jonkun putkiremontin nimissä on vain hukkaanheitettyä rahaa, koska suurin ongelma (se rahoitusinstrumenttiaukko) nielee kuitenkin lopulta niin suuren osan siitäkin rahasta pohjattomaan nieluunsa.

Ainoa keino selviytyä on siis tämän järjestelmän lakkauttaminen kokonaan ja uuden perustaminen täysin uudelta luotottavalta ja protektionistiselta pohjalta, jolloin päästään eroon tuosta rahoitusinstrumenttiaukosta, joka on kaiken pahan alku ja juuri. Se on voivoi niille, jotka ko. pörssipelailussa menettivät rahansa ko. aukkoon, mutta rivikansalaisten kannalta tämä Lyndon LaRouchen vaatima toimi on ainoa mahdollisuus elämän elpymiseen. Siksi onkin hyvä, että USA:n viimeaikaisten tapahtumien takia Lyndon on saanut uudestaan palstatilaa vuosikymmenienkin tauon jälkeen valtavirtamediassa! Lyndonia aletaan kuuntelemaan kriittisillä hetkillä uudestaan, mutta nyt aika käy jo todella vähiin, koska USA:n budjettivuoden päätös tuonee romahduttavasti esille tuon yllä kuvatun prosessin tuloksena syntyneet tuhot ja mahdottomuuden pelastaa ko. systeemi. Joka tapauksessa joudumme lähiaikoina vastakkain täydellisen talousjärjestelmän vallankumouksen kanssa ja nyt riippuu yllättävänkin paljon lähiviikkojen toimista se, johtaako vallankumous äärimmäiseen kurjuuteen ja kuolemaan vai uuteen renessanssiin...

Tässä onkin lopuksi LaRouche PAC -sivustolta kattava kamppanjapaketti asioiden selventämiseksi siihen, miksi nykyinen talousjärjestelmä on vaihdettava täysin uuteen, joka sisältää Alexander Hamiltonin, Franklin Delano Rooseveltin ja laajemmin USA:n perustuslain mukaisia katsantokantoja!

No comments: