Saturday, December 05, 2009

Lyndon LaRouchen kahden viimeisimmän webcast -seminaarin inspiroimaa ajatustenvirtaa NWO -agendaa vastaan

Päättyneen marraskuun 11. päivänä ja tällä viikolla torstaina Lyndon LaRouche on pitänyt kaksi webcast-seminaaria; The Great Change of 2009 ja The Real Change Is Coming sekä uutisjutut Harley Schlangerin kiteytyksillä; OTC: PM Report Wednesday November 11, 2009 ja OTC: PM Report Thursday December 3, 2009. Tuosta ensimmäisestä minun piti jo tehdä yhteenvetoa, mutta tehdäänpä nyt molempien innoittamana kaksoisyhteenvetoa suodattamalla sitä oman ajatustenvirtani läpi. Blogini säännölliset lukijat tietävätkin jo, että olen ollut erityisesti Lyndon LaRouchen teesien tutkija tässä NWO -tilanteen hahmottamisessa. Edelleen olen sitä mieltä, että hän on kyennyt ajattelemaan asioita pisimmälle ja parhaiten kaikista tuntemistani vaihtoehtomedian aktivisteista. Siispä hänen näkemyksiensä tuominen esille on tärkeää, joten siirrytäänpä asiaan:

Lyndon muistuttaa, kuinka hän varoitti jo heinäkuun 27. päivänä vuonna 2007 tästä monetaristisen talousjärjestelmän globaalista kuolemasta ja että tuolloin oli alkamassa lopullinen romahdusprosessi käytännössä. Eli koko ajan siitä lähtien talouden tilaa hyvänä / toipuvana pitäneet ovat olleet väärässä ja he ovat virheellisesti luulleet ja uskotelleet monetarismin olevan pelastettavissa. He ovat joutuneet elvytyspakettilinjalle siinä uskossaan ja toimineet siksi ihmiskunnan vastaisesti hyysätessään ja palvellessaan ko. toimillaan pörssien eliittipelureita, jotka ovat käytännössä ja pääasiassa Lontoon cityn ja Wall Streetin pankkiiri- ja korporaatioeliittiä johtajinaan britti- ja Hollannin monarkia sekä vähemmässä määrin Euroopan muut monarkiat ja saudieliitti.

Lyndonin luoma triple curve -kuvaaja on jälleen keskeisenä esillä, missä kolmen käyrän avulla kuvataan tätä globaalin talousjärjestelmän kestämätöntä luonnetta: 1. Yksityiseen rahaan ja rahanvaltaan perustuva finanssi-imperiumi (Monetary aggregates -käyrä), 2. Finanssisysteemit valtioiden välillä, tavarakauppa jne. (Financial aggregates -käyrä) ja 3. Fyysinen ekonomia eli vaurauden fyysinen tuotto per pinta-ala, jossa määräävänä tekijänä myös työn tuottavuuden teho per pinta-ala; Productive powers of labour (Physical economy -käyrä).

Ensimmäisen käyrän tapauksessa ko. rahanvaltaa käyttäneet pankkiiri- ja korporaatiospekuloijat ja -huijarit eli tämä kuuluisa oligarkkieliitti pyrkii edelleen pelastuttamaan itseään itse tekemästään velkakuplasotkusta teettämällä itselleen lisää rahaa ja samalla velkaannuttamalla ko. tavalla valtioita, jotka joutuvat lainaamaan rahan eliitin omistamilta keskuspankeilta koron kanssa; raha siis tulee kiertoon valtioiden kautta, jotka sijoittavat ne pankkiiri- ja korporaatioeliitille takaisin koron kera ja koska raha menee uudestaan lähinnä eliitin pörssipelailuun (Josta johtuu pörssien vielä suhteellisen hyvät tilanteet huolimatta koko ajan huononevasta taloustilanteesta; tämä hämää suurta määrää ihmisiä luulemaan, että talous elpyy tai on alkamassa elpymään), niin johdannaismarkkinoilla rahan määrä kasvaa moninkertaisesti vivuttamalla ja sekasotku lisääntyy suorastaan samassa suhteessa, kun entisiä velkoja on pohjalla saastuttamassa koko systeemiä ja uusi pörssispekulointi lisää saastumista entisestään.

Seurauksena on se, että mitä enemmän näin elvytetään, niin sitä enemmän myös tulevaisuuden sukupolvet velkaantuvat velkaantuvien valtioiden takia ja joilla on jo ennestään sekä valtion kassa rajusti miinuksella että harteilleen kaatumassa valtavasti tuon pörssipelaamisen aiheuttamia pilaantuneita velkapapereita. Näin hyperinflaation riski kasvaa koko ajan rahan määrän kasvaessa koko ajan monetaristisessa järjestelmässä vailla mitään kunnollista, joka takaisi ko. rahalle tuottoa ja luottoa reaalitalouden puolelta.

Toisen käyrän tapauksessa valtioiden väliset ja sisäiset finanssisysteemit kuihtuvat, koska monetaristisen järjestelmän pelastamisyritykset tuhoavat reaalitalouden pohjaa yllä kuvatun prosessin takia ja siksi kaikki yhteiskunnallinen toiminta hiipuu. Näin valtioiden finassisysteemit tuhoutuvat ja vaikutus mm. valtioiden velanmaksukyvyn heikentymiseen kasvaa, josta vakavana merkkinä on esim. äskettäinen Dubai Worldin n. 60 miljardin dollarin velkataakan maksuongelma. Lisäksi globalisaation takia kaikki tällaiset velanmaksuongelmatkin ovat kytkettynä toisiinsa globaalisti ja on vaara ketjureaktiotuhoille; kaikki ovat keskenään velkaa toinen toisilleen eri tavoilla ja kaikkien harteilla on yhtäältä tuo monetaristinen velkakuplasekasotku ja valtioiden rajusti pakkasella olevat ja yhä enemmän pakastuvat kassat haittaavat kokonaisuutta toivottomasti.

Kolmannessa tapauksessa reaalitalouden rapautuminen kiihtyy yhä lisää, koska monetaristisen järjestelmän pelastaminen vaatii niin paljon rahaa ja koska valtioiden väliset finanssisysteemit jatkavat koko ajan rapautumistaan. Näin ollen reaalitalouden toiminnat hiipuvat ja aiheuttavat jatkuvasti pahenevaa fyysisten olosuhteiden heikentymistä ihmisten ja kansojen keskelle. Tämä ilmenee mm. hullujen fasistista niukkuutta ja tyranniaa aiheuttavien lakimuutoksien tekemisenä muka elvyttämään taloutta; karsitaan terveydenhuoltoa, koulutusta, infrastruktuurin hoitoa, elintarvikekauppaa, maataloutta, teollisuutta jne.

Suomessa räikeät esimerkit juuri tästä reaalitalouden tuhosta ovat olleet mm. Helsingin kaupungin äskettäinen päätös karsia rajusti kirjastoja ja sen budjettiongelma (Hesarin jutut; Helsinki aikoo lopettaa viisi kirjastoa ja Helsinki ylittää budjettinsa sadalla miljoonalla eurolla). Tämä johtuu alkujaan juuri tuosta oligarkkieliitin aiheuttamasta monetaristisesta pörssispekulaatiokuplasta ja nyt sen valepelastamiseksi tehdyistä elvytyspaketeista. Huomaamme tästä tarkasti siis sen täällä Suomessakin, kuinka rujosti ihmiskunnan vastaisella tiellä länsimaat ovat koko ajan olleet pari viimeistä vuotta aiheuttaen tahallista tuhoa ja pahenevaa on tiedossa tällä tiellä jatkettaessa! Se on luonteeltaan myös sellaista tuhoa, joka heijastuu moniin tuleviin sukupolviin; siemenet tulevaisuuden koulumassamurhiin ja vakaviin mielenterveyshäiriöihin kylvetään näin ja tämä on juuri yksi osa sitä uutta pimeää aikaa, josta Lyndon LaRouche varoittaa. Nälänhädän ja tappavien tautiepandemioiden (Myös tahallaan aiheutetut; suoraan laboratorioista ja välillisesti elinolosuhteita heikentämällä, jota Lyndon tähdentää) kasvu kuuluvat myös asiaan kaikkialla länsimaissa tällä tiellä jatkettaessa. Lopulta länsimaat muuttuisivat pimeimmän Afrikan kaltaiseksi kehitysmaajätökseksi.

Saksan Weimar -esimerkki on Lyndonin puheissa edelleen esillä ja siinä vuonna 1923 hyperinflaatio tuhosi Weimarin valuutan juuri samaan tapaan, mitä nyt uhkaa käydä dollarille ja siten alkaisi globaalisti etenevä taloustuho. Nytkin syynä on se, että painetaan rahaa monetaristisin metodein ja samaan aikaan jätetään fyysinen talous retuperälle romuttumaan.

Lyndon muistuttaa, että Eurooppa on EU:n vallassa ja se tarkoittaa käytännössä tuon monetaristisen oligarkkieliitin vallassa oloa eli Brittiläisen imperiumin kahleet pitävät kaikki Euroopan valtiot tuon yksityisen rahanvaltadiktatuurin alla, missä valtiot ovat vailla kunnon vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihinsa ja jossa ne ovat pakotetut yllä kuvattuun tuhoprosessiin taloustilanteen "elvyttämiseksi". Lyndon tähdentää, että ko. elvyttäminen johtaa pakotetusti tuhoon, koska koko järjestelmän puitteissa oleva määrä velkataakkaa on niin suuri, että monetaristisen finanssi-imperiumin pelastamiseen ei löydy reaalitaloudesta lähellekään vaadittavaa takuuta sen onnistumiseksi; monetarismi ahmaisee siis reaalitalouden perkeleelliseen kitaansa. Koko järjestelmän tuho on näin kirjoitettu sen itsensä sisälle vääjäämättömänä dynamiikkana, jota tuo triple curve -kuvaaja havainnollistaa.

Barack Obama on Yhdysvaltain perustuslain vastaisesti näiden yksityisten ja ulkomaisten oligarkkiintressien ohjailussa oleva nukke, jossa Obaman hallinnon teot pikemminkin tuhoavat Yhdysvaltoja samaan tapaan kuin EU:n tapauksessa ja toivoa paremmasta ei sen takia ole tulossa. Obama on joko laitettava tilanteen oikealla tavalla ymmärtävän porukan kontrolliin tai hänelle on annettava potkut, sanoo Lyndon. USA:n tilannetta pahentaa se, että fyysinen ekonomia eli reaalitalous on ollut rapautumassa koko ajan vuodesta 1968 alkaen ja etenkin John F. Kennedyn murhan jälkeen on muutos huonompaan tullut voimakkaasti esille eri presidenttien hallintojen oltua niin paljon tämän Brittiläisen imperiumin ihmiskunnan vastaisten intressien käskyläisiä.

Lyndon käyttää vanhahtavaa termiä "Indo-Kiina" puhuessaan Yhdysvaltojen Aasiassa käymistään sodista aina Vietnamista alkaen. Ko. sodat ovat olleet kaikki turhia tämän päivän Afganistanin ja Pakistanin tapauksiin saakka ja ne ovat olleet Brittiläisen imperiumin manipuloimia juonia yhtäältä heikentää Yhdysvaltoja, missä Brittiläinen imperiumi valloittaa ko. heikentymisen turvin viimeinkin Yhdysvallat sen sisältä käsin luottaessaan asettamiensa agenttien toimintaan sen keskeisillä hallinnon ja finanssimaailman paikoilla Wall Streetillä, kongressissa ja valkoisessa talossa. USA:n kaappaus näin eliitin haltuun tekee siitä keskeisen "siirtomaaosan" maailmanhallitukseensa.

Babyboomers -sukupolvessa kiteytyy ihmiskunnan rappioitumisen huipentuminen Lyndonin mukaan. Jälkiteollisen yhteiskunnan monet negatiiviset muutokset ovat jäljitettävissä suuren ikäluokan parissa tapahtuneisiin mielipiteiden ja kulttuuritottumusten vääristymiin; populaarikulttuurin eri muodot huumeineen kaikkineen. Tämä kulttuurin vääristyminen on paljolti seurausta Brittiläisen imperiumin agendojen vaikutettua monella yhteiskunnan tasolla ja muokattua yleistä ilmapiiriä hallinnoimansa valtavirtamedian avulla. Useita vuosikymmeniä kestänyt prosessi on täten tuottanut nykytilanteeseen liikamäärän yhteiskuntien kantokykyyn nähden mm. omasta tuhon tiestään tietämättömiä hetkessäeläjiä, ahneita ja moraalittomia peluri(sieluja), metafyysiseen ja pitkäjänteiseen ajatteluun liian kykenemättömiä behavioristi-opportunisteja, eliitin median välityksellä ehdollistamiin dogmiviidakoihin (Väärä ilmastonmuutoshypetys, vääristynyt taloususkonto jne.) eksyneitä alammaisia ja pahimmillaan syvälliseen pahuuteen uskovia saatananpalvojia, joilla on uskonnollistyyppinen näkemys maailmasta olla heidän vallassaan oleva ultrafeodaalinen fasisti-imperiumi, jota maailmanhallitukseksikin kutsutaan ja jota he pyrkivät hyväuskoisten hölmöjen avulla rakentamaan ko. uutena maailman järjestyksenä. Seurauksena on sekä fyysinen tuhoprosessi (Ilmenee eniten tuona talousjärjestelmän luhistumistilanteena) että henkinen tuhoprosessi.

Tuo jälkimmäinen ilmenee mm. näinä: Orjamoraali valtaa alaa herramoraalilta (Tuotetaan pahuuden imperiumin tarpeisiin lakeja, joissa mm. salaa vanhemmilta saadaan lapsia rokotustesteihin ja joiden avulla poliisivaltio- ja isovelivalvontatyranniaa kiristetään), kansakuntien kyky nähdä omaa tuhoprosessiaan hämärtyy (Mm. taloustilanteen kestämättömyyden huomiottajättämisen tuhoisat seuraukset, kun päättäjät jatkavat tuhoprosessia eliittiohjauksessaan ja kansan vaatimus oikeaan muutokseen jää vajaaksi sekä ilmastonmuutoshuijauksen ymmärtämättä jättäminen naivien aivopesu-uskomusten takia) sekä yksittäisten yksilöiden kyky tajuta suurimman vihollisensa olemusta ja paikkaa heikkenee, jonka takia mm. itsetuhoa ja kanssaihmisten tuhoa - heikentämistä aiheuttavat moraalikäsitykset, toimintamallit ja ideologiat lisääntyvät.

Katsotaanpa tarkemmin noita yksilötason heikkoja kohtia havainnoitaessa NWO:n olemusta. Ongelmana on ensinnäkin se, että eliitin ehdollistamaan maailmankuvaan jumittuneet ihmiset eivät osaa nähdä kokonaisuudessa piileviä vaaroja, joita Brittiläinen imperiumi agendoineen edustaa. Ja koska erittäin valtavalla tavalla pahojen asioiden tajuaminen on psykologisesti äärimmäisen vaikeaa ja siksi ymmärrettävästi kovin luonnollista, niin seurauksena on hyvin tiivistä vastarintaa juuri NWO:n piirissä ilmenevien asioiden ja kokonaisuuksien vastaanottamiseen ja ymmärtämiseen.

Lisäksi ymmärtämisen rajalla olevat ihmiset saattavat helposti paeta uudestaan eliitin ehdollistamaan dogmiuneen, koska liian vakavien ja uskomattomien yhteiskunnallisten epäkohtien ja vaarojen vastaanotto on niin hurjaa ja ahdistavaa psykologisesti. Näin myös hyvyyteen lujasti uskovat ihmiset ovat liian helposti valtavirtamedian johdatuksella ohjailtavissa uudestaankin uneen NWO:n havainnoinnista ja kritisoimisesta. He ovat sitten sitä kuuluisaa jumissa olevaa reserviä, jota tarvittaisiin NWO -pahuuden tunnistamiseen, vastustamiseen ja tuhoamiseen. Tämä osa ihmiskunnasta ei siis kunnolla näe omaa tuhoprosessiaan ja on tavallaan pahuuden vallan johdateltavissa.

Tällaisesta ovat esimerkkeinä käytännössä mm. tämä ja tämä kirjoitus, joissa on yhtäältä intellektuellisti ja harjaantuneesti opittu näkemään asioita, mutta juuri valtavirtamedian luomasta kapeasta ja hämärtävästä kulmasta ja siksi ei nähdä riittävän laajalla skuupilla riittävän konkreettisesti todellisen - varsinaisen vihollisen luonnetta ja paikkaa (Brittiläinen imperiumi oligarkkiagendoineen kaiken yläpuolella ja taustalla kuvatuilla tavoilla). Sen sijaan pitäydytään tarpeettoman itsepintaisesti ehdollistettujen sisältöjen piirissä, joita on nautittu koulutussysteemin ja valtavirtamedian piiristä kaikkine sanomalehtineen, tv -ohjelmineen ja kirjoineen ja tämä koskee keitä tahansa NWO -agendaa vain epäuskottavana salaliittoteoriana pitäviä.

Tällainen ei sinänsä ole väärin tai pahaa, mutta ymmärrämme tässä katsannossa kuitenkin tämänlaisen puutteen haittaavan kansakunnan ja laajemmin koko ihmiskunnan vastustuskykyä näitä imperialistisia pahuuksia vastaan, kun tämä puute on edelleen hyvin laajaa ja syvälle tunkevaa. Se on myös erittäin vaikeasti parannettavaa, koska näin suuren vihollisen havaitseminen ja ymmärtäminen vaatii paljon henkistä ja älyllistä kapasiteettia ylittää ehdollistettu maailmankuva, nähdä naamioiden ja kulissien taakse. Ei Josef Göbbels aikoinaan turhaan todennut, että riittävän isoa valhetta uskotaan herkästi ja tämä pätee tässä esille tulleessa ilmastonmuutoshuijauksessakin.

Selvennettäköön näkemystäni siitä vielä kerran tässä: Ilmastonmuutoksen koko olemusta nuo paljastuneet väärinkäytökset eivät kyseenalaista, mutta tieteen uskottavuudelle ne ovat kova kolaus ja ilmastonmuutoksen oikeanlainen tutkiminen on kärsinyt siksi vakavan tuhon. Sen seuraukset ovat yllättävän vakavia, joista monikaan ei ole älynnyt keskustella; tieteen politisoituminen osaksi NWO -agendaa tällä tavalla murentaa uskottavuutta koko länsimaiseen koulutussysteemiin. Laajemmin ajateltuna tilanne heijastaa koko ihmisyyden rappion tilaa tällä tavalla: Ihmisyyden parhaimmat puolet (Kuten tiedekin) on valjastettu epähumaanien oligarkki-intressien käsikassaroiksi, jossa ko. tuotteistaminen on surkastuttanut ihmisyyden luonnollisen olemuksen keinotekoiseksi ja siten rampauttavaksi ja jopa tuhoavaksi häkkirakenteeksi. Tässä auktoriteettiusko juuri tieteen olemukseen on kärsinyt vakavalla tavalla; ilmastonmuutoksen oikean luonteen havainnollistaminen on hämärtynyt paljon taaksepäin ja pakka on entistäkin enemmän sekaisin.

Kaikkein tärkein asia kokonaisuudessa on kuitenkin siis se, että noiden vääristeltyjen tietojen ja agendojen avulla on ollut tarkoitus pohjustaa ilmastopolitiikkaa eliitin maailmanhallituksen tyranniseen tarpeeseen, missä tulevassa Kööpenhaminan kokouksessa on tarkoitus päättää ko. raskaista kansallisvaltioiden jo ennestään tuhoisien taloustilanteiden kontolle lisää tuhoa aiheuttavista ilmastoveroista ja reaalitalouden rajoituksista sitä kautta, joista rahavirrat menevät eliitin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin pystyttämisyritykseen tämän tuhoutuvan monetaristisen järjestelmän pohjalta.

Kokonaisuus ja dynamiikka pitää ymmärtää tässä juuri siten kuin eliitti on sen suunnitellut: Ko. ilmastoagendalla on loppuviimeksi tarkoitus saada aikaan kansallisvaltioiden yhä paheneva heikentyminen, jotta ne voidaan alistaa yhä helpommin eliitin maailmanhallituksen valtaan. Samalla monelle eliittipirulle tärkeä eugeniikka ja väestönvähennys saavuttavat paremmat toteuttamismahdollisuudet, kun tuhoprosessissaan kiihdytetyt valtiot joutuvat tätä kautta fasististyrannisiin elinolosuhteiden romahduttamisiin --> Kuolema ja kärsimys taatusti lisääntyvät ja tästä näemme moisen ilmastomuutosagendan sisältävän pahuutta hyvyyden sijaan, vaikka valtavirtamediaan kritiikittömästi uskova on virheellisesti ajatellut päinvastaista. Katsokaapa tämä video, jossa erinomaisesti selitetään kiteytetysti tämän ilmastonmuutosagendan todellinen luonne. Ilmastonmuutokseen voidaan reagoida ilman noista oligarkkiagendoista kumpuavia väärällä tavalla tarkoitushakuisia liioitteluja ja väärennöksiä sekä vain eliitin hyväksi perustettavaa pahuuden maailmanhallitusta. Tämän on jokaisen ymmärrettävä!

Palataanpa hiukan taakse päin: Vakavampi paikka noista yksilötason ongelmista havaita NWO:n olemusta ovat nuo itsetuhoa ja kanssaihmisten tuhoa - heikentämistä aiheuttavat moraalikäsitykset, toimintamallit ja ideologiat. Moraalikäsityksistä ovat ilmeisinä eliittiä edesauttavina esimerkkeinä sellaiset, jotka yhtäältä madaltavat ihmismielen kynnystä tehdä yhteiskuntaa tuhoavia tekoja; mm. itsekäs pörssispekulointi muiden ja yhteishyvän rajulla kustannuksella. Toisaalta sellaiset, jotka korottavat ihmismielen kynnystä ottaa käyttöönsä yhteiskuntaa kehittäviä tekoja; rohkeus vastustaa ja kyseenalaistaa pahuutta eli yhteiskuntaa tuhoavia tekoja. Esim. juuri tässä mielessä tämä heräämiseni NWO:n luonteeseen ja vastustamiseen näyttäytyy sellaisten ihmisten mielessä kummalliselta - epäuskottavalta, joilla ei ole riittävän hyvin kehittynyt moraalikäsitys ja / tai ymmärryskyky.

Toimintamalleista ja ideologioista voin tässä vaiheessa todeta sen, että maailman havainnointi kapeasta, moraaliltaan vajaasta ja ennakkoluuloisesta (Salaliittoteoreetikot ovat hörhöjä) näkökulmasta johtaa tässä maailman tilanteessa helposti vääristyneisiin ratkaisuihin; nähdään esim. liian stereotyyppisiä vastakkainasetteluja, kuten "Venäjä vastaan Suomi". Tai otetaan käyttöön liian valtavirtamediaehdollistettuja ratkaisuja asioihin, jotka ovat luonteeltaan paljon laajempia ja syvempiä kuin mitä meille valtavirtamediassa (kaikki mediamuodot kouluista, kirjoihin ja valtiollisten - yksityisten mediatalojen - korporaatioiden tarjontaan) juuri tarkoituksella tarjotaan ja annetaan ymmärtää. Siksi tuo varsinainen vihollinen jää liiaksi piiloon ja ratkaisut maailman tilanteeseen saattavat sisältää sitä kautta liiaksi siemeniä uusien totalitarismien ja ääriliikkeiden syntyyn.

Ääriliikkeiden energiansaanti tulee juuri siitä tässä maailman tilanteessa, kun moraaliltaan ja ymmärryskyvyltään vajaita ihmisiä haluaa vajaita ratkaisuja väärään ongelmaan, kun oikeampi ongelma on piilossa kaiken takana juonimassa. Ko. oikeamman ongelman eli Brittiläisen imperiumin valta onkin juuri perustunut mm. siihen, että se yhtäältä syöttää moraaliltaan ja ymmärryskyvyiltään vajaille ihmisille "salaa" syöttejä vastakkainasetteluun, jossa ääriliikeleimaa voidaan myös hyödyntää vallankäyttömuotona ko. oligarkki-imperiumin toimesta eli hajoita ja hallitse; vasemmisto vs. oikeisto -illuusio ja eipäs-juupas -tappelukset huomion keskittämiseksi pois tuosta oikeammasta ongelmasta jne. Pahimpana vaarana on siis kehittää ko. ääriliikeideologioista vihollisvoimia toisiaan vastaan ja niiden avulla eliitti pitää ihmisiä keskittyneitä ko. vihanpitoon eikä kansat siten huomaa varsinaista vihollistaan ko. juonen takana.

Viime aikoina on ollut onneksi merkkejä etenkin Yhdysvalloissa siitä, että NWO:n vastustajat eivät ole menneet tuohon lankaan, vaan osaavat kiertää ansat ja tähdentää riippumatonta ja libertaaria asennetta vastustaa ja osoittaa väkivallattomasti varsinaista vihollista ---> Oligarkkieliitti - Brittiläinen imperiumi - Illuminati. Lisäksi Lyndon LaRouche asettuu myös edukseen tässä kuviossa: Hän ja porukkansa nimenomaan eivät ole vajaamoraalista ja vajaaymmärryskykyistä ääriliikettä, koska he nimenomaan tunnistavat varsinaisen vihollisen ja heidän parantamisagendansa sen tilalle on juuri ääriliikkeetkin eliminoiva yhteishyvään tähtäävä kokonaisratkaisu.

Onko se ääriliikettä, että haluaa perustavaa laatua olevan haittatekijän (Ko. eliitti-imperiumi) pois maailmasta, jollaiseksi se on tuhansin eri keinoin jo tunnistettu, tunnustettu ja tuomittu?! Eipä taida olla! Ko. haittatekijän tunnistamisesta ovat osoituksena esim. nämä Lyndonin huomiot: "Yhdysvaltain tällä hetkellä läpiajossa oleva terveydenhuoltouudistus on kopio natsi-Saksan syksyllä 1939 tekemästä T4 -laista. Tämä nykyinen natsilakiuudistus on peräisin Britanniasta, jossa sen pääpromoottoreita ovat olleet brittimonarkia ja Tony Blair oligarkkieliitin hyväksi.".

Jatkaaksemme filosofista katsantokantaa tässä Brittiläisen imperiumin ongelmassa, ottakaamme Lyndonilta lisää arvioita ihmiskunnan luonteesta: "Ihmiset eivät ole eläimiä, vaan heillä on kyky universaalien periaatteiden ja platonilaisen ideamaailman käyttöön toimissaan ja ajattelussaan. Vain ihminen voi luoda tarkoituksella uutta olemassaolevasta ja sen avulla ja vain ihmisellä on mahdollisuus luoda sukupolvet ylittäviä tieteen, taiteen ja yhteiskuntaelämän jatkumoja tähtäimessään yhteiskunnallinen jokatason kehittäminen pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja hyvyyteen uskoen.". Brittiläisen imperiumin agendat pyrkivät mitätöimään juuri tämän mm. ekonomian manipuloinnin ja eugeniikan avuilla. Viime vuosikymmeninä molempia on tehostettu ko. natsi-ideologien valtaansa kaappaamalla viheraatteella eli viherfasismilla, josta tuo ilmastonmuutoshuijaus ja sen avulla operoitava maailmanhallituksen pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri juuri ovat esimerkkejä.

Brittläinen imperiumi haluaa valtansa jatkamiseksi ja turvaamiseksi rivikansalaisten pysyvän ns. eläinten tasolla, jossa he kaipaavat lähinnä vain hetkellisiä nautintoärsykkeitä välttäen samalla epämiellyttäviä ja liian vaikeita älyllisiä ja henkisiä haasteita eivätkä kykene kunnolla metafyysiseen ajatteluun ja abstraktien sekä universaalien periaatteiden havaitsemiseen ihmiskunnan kokonaisvaltaisen kohtalon juonteessa omaksi hyväkseen ja asioiden ymmärtämiseen planetaarisen - universuminkin mittakaavoissa sijoittaen ihmiset osaksi kokonaisuutta luonnollisella tavalla ilman tuota keinotekoista Brittiläisen imperiumin tyhmentävää, tyrannista ja feodaalista mallia. Tämä on ko. oligarkkieliitin ihannetavoite hallitessaan meitä alammaisia! Siksi se tulee tunnistaa ja tuhota pois eliitin vallasta!

Tähän maailman ongelmaan Lyndon tähdentää neljän suurvallan ratkaisua, jossa Venäjä, Kiina, Intia ja Yhdysvallat ovat keskeinen blokki Brittiläistä imperiumia vastaan. Tämä blokki olisi riittävän suuri voimaltaan vastustaa ko. oligarkkieliittiä ja se voi siten muodostaa tuon vaaditun luotottavan talousjärjestelmän ko. blokin yhteisellä sopimuksella. Lyndon tähdentää, että Yhdysvalloissa edelleen oleva kansannousu on potentiaalinen astinlauta tarvittavaan muutokseen Yhdysvalloissa, mutta se tulee kanavoida oikein: Ihmisten tulee ymmärtää Yhdysvaltojen historiallinen ja alkuperäinen perustuslakiin kirjoitettu rooli olla juuri Brittiläistä imperiumia ja sen oligarkkimalleja vastaan. Juuri tässä USA:n perustuslaki on erityisen tärkeä ja kansan luovuuden ja yhteiskuntavalmiuden kehittäminen ja tässä esille tulleen kokonaisuuden tunnistaminen ihmiskunnan parhaaksi on keskeistä. Siksi minua onkin häirinnyt monesti joidenkin muiden NWO:n vastaisten bloggaajien tietämättömyys / välinpitämättömyys ko. Yhdysvaltojen olemusta kohtaan. Esim. Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin kirjoittaja ei tuo tätä seikkaa esille ja on siksi tavallaan jopa haitaksi tunnistaessamme oligarkkieliitin aiheuttamaa ongelmaa ja parantamisohjelmaa sille.

Yhdysvaltojen maailmanhistoriallinen tehtävä on ollut tuoda ko. mantereelleen ensin Euroopan oligarkkityranniasta turvaan eurooppalainen paras kulttuuri edellisen Renessanssin näivetyttyä Brittiläisen imperiumin juonien alle. Istuttaa ja viljellä sitä sitten USA:n maaperällä ja kuljettaa sitten takaisin Eurooppaan ja koko maailmaan sopivalla hetkellä tulevaisuudessa. Yhdysvaltojen tehtävä on edelleen tänäkin päivänä juuri tämä sama, mutta se on oleellisesti vaikeampaa nyt, kun USA:n hallintoelimet ovat niin pahasti saastuneita Brittiläisen imperiumin agenteilla tavoitteenaan Yhdysvaltojenkin alistaminen NWO:n piiriin ja tuhoten siten sen alkuperäistarkoituksen ja näin ollen myös perustuslain. Moni aktivisti tämän onneksi tunnistaa, kuten on esim. Alex Jonesin kohdalla. Webster Tarpley tunnistaa sen erityisesti, koska hän on ollut aikaisemmin Lyndon LaRouchen porukoissa mukana historioitsijana.

Käytännön olosuhteista Lyndon muistuttaa, että viime lokakuuksi ennustamansa muutos nopeampaan talousjärjestelmän globaaliin romahtamiseen on tapahtunut valtavirtamedian valheista huolimatta. Seurauksena on siksi yhä selvemmin se, että ko. imperumin aika on ohi. Vaikeutena on kuitenkin se, että ko. romahdus tuottaa joka tapauksessa radikaalia tuhoa, vaikka oligarkkieliitti ei onnistuisikaan kaapimaan prosessissa maailmanhallitustaan kokoon. Siksi on tärkeää, että juuri tuo neljän supervallan blokki eliittiä vastaan saadaan aikaan ja siitä on tosiaan ensimmäisiä rakentuvia merkkejä esillä Kiinan ja Venäjän äskettäisissä infrastruktuurisopimuksissa, missä Kiinan hallussa olevaa USA:n velkaa on laitettu ko. sopimukseen mukaan tuottamaan reaalivaurautta.

Tämä juuri on Lyndonin pointti: Yhteiskunnan tulee tuottaa kansalaisilleen reaalivaurautta, jotta sen avulla kulttuuri kaikkineen kehittyy ja jalostuu lähemmäksi ihmisen ydinolemusta, mikä on olla toimiva, luova ja hedelmällinen osa universumia ja yhteiskuntakudosta. Lyndon myös tähdentää, että tämän uuden ekonomian nousun järjestämiseksi tarvitaan tieteellinen vauhdittaja; avaruuseksploraatio aina Marsiin asti. Tässä on oleellista se, että suuri tavoite ensinnäkin innoittaa nuorisoa ja toisekseen luo perustaa reaalitalouden ja kulttuurin kehittymiselle. Brittiläinen imperiumi haluaa valtansa lujittamiseksi päinvastaista eli se haluaa tieteen ja kulttuurin näivettymistä ja tuhoamista etenkin juuri tässä vaiheessa, kun se pyrkii pystyttämään maailmanhallitustaan. Niinpä näemme heidän ilmastonmuutoshypetyksen tässäkin valossa selvästi; siihen liittyvä eugeniikka, niukkuuden tyrannia, reaalitalouden alasajo ja väestönvähennys ovat tieteen ja taiteen alasajoa samalla kertaa. Se on myös kansalaisten tyhmentämisprosessin yksi osa, jossa meidät alistettaisiin entistä pahemmin eliitin haluaman uusfeodaalisen systeemin palvelijoiksi.

Lyndonin yksi ydinajatus on päinvastoin juuri se, että tieteen, taiteen ja luovuuden korostaminen johtaa sivilisaation nousuun, kun samalla panostetaan ekonomian parantamiseen reaalitalouden puolelta käsin. Tällaista ei tule tapahtumaan tällä nykyisellä oligarkkiagendatiellä jatkettaessa, mistä hyvänä esimerkkinä täällä Suomessakin on juuri tuo Helsingin kaupungin raju palvelujenkarsinta; tiede, kulttuuri ja luovuus näivettyy ja jopa suorastaan tuhoutuu eliitin suunnittelemalla tavalla. Nykyinen imperialistinen oligarkkimalli johtaa siis laajasti päinvastaiseen tulokseen eli sivilisaation tuhoon. Siitä on uusimpana merkkinä myös tuo Dubain kriisi osana Brittiläisen imperiumin saastaa ja se on osa laajempaa kansallisvaltioiden tuhoprosessia, kuten yllä kuvattiin talousjärjestelmää havainnollistettaessa.

Näistä monetaristisen järjestelmän tuhoprosesseista huolimatta Britannian kuningatar Elisabeth II julisti äskettäin "Commonwealth -perheensä" parissa ottavansa maailman haltuun (Commonwealth can lead again: Queen Elizabeth II). Arroganssia hänellä tai kokonaisuudessaan ko. monarkialla riittää näemmä huvittavuuteen saakka. Tämä kuningattaren julistus on tunnistettu LaRouchen porukoissa epätoivon ja paniikin merkiksi imperiuminsa kohtalosta (Näytellään vahvaa tuhon partaalla), koska kuningattaren julistus tuli vain vähän Dubain tilanteen paljastumisen jälkeen. Tässä on muistettava se, että Dubaista kävi kuningattaren puheilla valtuuskunta vähän ennen tilanteen paljastamista eli kytkökset ovat selvät. Dubai World on nimittäin myös tunnistettu Brittiläisen imperiumin likaisen ja vähemmän likaisen rahan suojarahastoparatiisiksi, joka on nyt siis kaatumassa ko. monetaristisen oligarkkijärjestelmän kuoltua. Se on voi voi brittimonarkialle, jos ja kun (toivottavasti) heidän NWO -suunnitelmansa ei onnistu ongelmansa ratkaisemiseksi. Ihmiskunnan tulevaisuuden laatu (Helvetti vai Renessanssi?!) riippuu tästä.

Lisäksi ongelmia Yhdysvalloille tuo lisää Afganistanin sodan kärjistäminen Obaman hallinnon lähetettyä useita tuhansia sotilaita lisää alueelle. Se todistaa Yhdysvaltojen liikkuvan ihmiskunnan vastaisilla teillä Brittiläisen imperiumin ohjauksessa ja manipulaatiossa vastustaessaan kyseenalaista vihollista (talebanit) ja sekasorto maassa jatkuu orkestroituna näytelmänä (Jossa Suomikin on mukana ns. rauhanturvaajana) ja Obaman saama "rauhanpalkinto" saa siksi yhä pahempia "keisari ilman vaatteita" -muotoja. Meidän on muistettava, että Afganistan on puolestaan tunnistettu Brittiläisen imperiumin huumeplantaasiksi, jonka toimintaa ko. sotilaat osaltaan valvovat ja turvaavat talebanien vallalta. Dubai on suurelta osin rakennettu ko. huumerahoilla ja Dubain rakennus- ja pankkiiritoiminnoissa ovat olleet keskeisillä paikoilla juuri brittiläiset rakennusfirmat ja finanssilaitokset, joilla on suorat yhteydet oligarkkieliitin korkeimmille paikoille Lontoon cityssä ja Wall Streetillä. Samalla Afganistan on siis yksi Yhdysvaltojen nöyryytys- ja heikentämismetodi alistaa USA:kin NWO:n piiriin tahriinnuttuaan tarpeettomissa sodissa.

Siis kertaus: Ainoastaan Lyndonin ehdottama ratkaisu maailman tämän hetken ongelmaan auttaa Eivät Obaman hallinnon toimet eivätkä Brittiläisen imperiumin ihmiskunnan vastaiset ideologiat ja käytännöt. Lyndon vaatii, että nykyinen monetaristinen pankkiirikeinottelijoiden systeemi julistetaan vararikkoon (Missä se onkin!) ja lakkautetaan. Sen tilalle pitää rakentaa välittömästi kiinteisiin valuuttakursseihin perustuva luotottava järjestelmä, joka sovitaan globaalisti neljän suurvallan avulla (Venäjä, Kiina, Intia ja Yhdysvallat) ja johon blokkiin eliitti-imperiumia vastaan voivat liittyä kaikki muutkin maat tavoitteena aluksi tuhota Brittiläinen imperiumi ja kehittää sitten sivilisaatioita itsenäisinä kansallisvaltioina, jossa lähtökohta on Yhdysvaltain perustuslain malli; vain valtio voi luoda rahaa ja silloin vain oman valtion tarpeisiin reaalitalouden vaurauden kasvattamiseksi yhteishyvän maksimoimiseksi kestävällä sukupolvet ylittävällä juonteella. Globalisaatio on siinä kielletty ja finanssijärjestelmät alistetaan yhteiskunnallisen kehittämisen alle.

LaRouche PAC on myös aktivoitumassa laajalla rintamalla yhä lisää mm. haastamalla tulevissa kongressin vaaleissa Nancy Pelosin ja Barney Frankin laittamalla ehdokkaiksi omaa väkeään: Rachel Brown, Summer Shields ja Kesha Rogers. Brownilla on vastassaan Barney Frank, Shieldsillä on vastassaan Nancy Pelosi ja Rogers tuo LaRouche -agendaa esille Texasissa, jossa on ko. agendan kannalta tärkeä NASA ja siellä alueella on myös ollut eniten syyllisyyttä Glass-Steagall -standardin purkamiselle Yhdyvaltain taloudessa.

Lyndonin vaatimus on, että ko. standardi palautetaan tuossa uudessa luotottavassa talousjärjestelmässä, jotta pankeista voidaan karsia järjestelmällisesti pois nämä pankkiiri- ja korporaatiohuijareiden spekulaatiovelkakuplat ja jotta pankkeihin voidaan palauttaa sitten yhteiskunnan toimivuuden ja kehittämisen kannalta tärkeät toiminnot eliminoiden lopullisesti Brittiläisen imperiumin oligarkkieliittiä edesauttavat rikolliset toiminnot. Tämä merkitsee mm. johdannaismarkkinainstrumenttien kieltoa ja "kasinopelaamisen" rajua rajoittamista pörsseissä. Ekonomian tarkoitus ei ole palvella pörsseissä, pankeissa ja korporaatioissa mahtailevia ja sen avulla epähumaaneja maailmanvalloitusagendoja viljeleviä oligarkkipiruja, vaan kansaa ja yhteiskuntien kokonaishyvää!

2 comments:

Lars Osterman said...

Hui mitä tekstiä. Siehän se vasta hurja oot..!

Olen myös itse seurannut Lyndonia mota vuotta tämän Yrsan kotisivun kautta.

http://nyapolitiken.biz"

Huomaa sivun allapäässä tämä hyvin ajankohtainen kirjoitus toisella kotimaisella:

Köpenhamnsmötet måste avvisa Londons folkmordspolitik

När stats- och regeringscheferna för världens ledande nationer träffas i Köpenhamn den 7 december måste de bestämt ta avstånd från den folkmordspolitik som har propagerats i decennier av framstående miljövänner som prins Philip och hans klimatbluffsskojare.

Planerarna av detta s.k. miljömöte har redan gjort klart att deras avsikt är att minska befolkningen, som ett sätt att minska människans påstådda påverkan på klimatet, och ansluter sig därmed till den av Philips WWF förda avfolkningspolitiken. Den avsikten är inte bara folkmordsmässig, utan den stöder sig på det som upprepade gånger har bevisats vara lögner om en av människan skapad global uppvärmning.


Niin ja vielä - Tervetuloa ensi lauataina 12.12 Töölön kirjaston Mika Waltari-saliin klo 11-16.

Suomen Talousdemokratia ry järjestää keskustelutilaisuuden maamme tuhoisasta velkaperusteisesta rahajärjestelmästä ja kaikenlaisesta muusta ajankohtaisesta.

Pohdimme myös millä aikataululla aiomme puolueeksi.

Mika said...

Kiitos kommentistasi ja kutsusta Lars! Katsotaan pääsenkö paikalle...

Joo, tekstini on kyllä varsin hurjaa. Silti se ei niinkään kuvaa sitä, mitä oikeasti olen; olen kyllä varsin kiltti ja leppoisa kaveri. Tunteellinen ja voimakkaasti ajatteleva tosin, jotka katson hyveiksi.

Huomattuani maailman tilanteen aikaisempaa paremmin olen yhtäältä halunnut tuoda sananvalinnoillani esille korostettuna tuntemuksiani, jotta pointeillani olisi selkeimmät mahdolliset osoittimet määritellä hyvyyden ja pahuuden ongelmaa, joka maailmassa on nyt niin keskeistä.

Toisaalta olen kokenut tämän NWO -kirjoitteluni myös ihan puhtaasti itseilmaisun harjoitteluna ja kirjoituskyvyn lisääjänä. Siksi myös ehkä joidenkin mielestä tarpeettomankin värikäs kielenkäyttö.

Tärkeänä tehtävänä kielenkäytölläni on tässä ollut kuitenkin myös se, että mahdollisimman rehevällä kirjoitustyylillä sisältöjen voima ja monipuolisuus kasvaa ja luo edellytyksiä löytää seastaan se ns. totuus mahdollisimman hyvin.

Jatkan siis edelleen totuusharjoituksia ja maailman tutkimista. Tämä on sitä paitsi ollut hyvää itsetutkiskelunkin kannalta; maailman, muiden ihmisten näkemysten ja oman itsen väliset vuorovaikutukset kohentuvat ja tarkentuvat. Hyvä näin :)