Sunday, November 14, 2010

Damon Vrabelin vakuuttava opetusvideosarja keskuspankkikartellin ja monetarismin haittaluonteesta: Pitkä analyysi-yhteenveto

Löysin Kaninkolo -blogista (Juttu; Parit viteot) erinomaisen viiden Youtube -videon sarjan, jossa Damon Vrabel esittää tussilla piirtäen ja kirjoittaen hämmentävän vakuuttavasti ja kansantajuisesti lähes kaiken tähän keskuspankkikartelliin ja heidän monetaristiseen systeemiinsä liittyvän ongelman ja pahuuden; rahan valhe historiassa ja tulevaisuuden uudessa maailmanjärjestyksessä. Videosarja on ilmeisesti jatkoa saava opetussarja, jonka sisältö on erinomainen havainnollistamistyökalu kuvaamaan tätä eliitin kourissa ja kulttuurimme rapautuvissa rakenteissa vellovaa maailmaamme. Niinpä kokoan nuo tähän mennessä ilmestyneet osat tähän perinpohjaiseen esittelyyn ja tulevaisuuden linkkireserviksi useisiin linkityskertoihini.

Päivitys lauantaina 17.9.2011 klo. 12:30: Damon Vrabelin ko. videot ovat olleet kadoksissa taas pidemmän aikaa, mutta nyt ne on onneksi löydetty esille YouTubeen. Niinpä olen laittanut ne paikoilleen tuonne tekstiin jälleen kerran. Mehän emme luovuta rahan valheen paljastamisessa! :)

Päivitys tiistaina 25.1.2011 klo. 19:50: Damonin nuo alkuperäiset videot olivat poistuneet, mutta ne ovat löytyneet uudesta paikasta osittain. Laitan ne tähän yhteen kasaan --> 1. Damon Vrabel - Debunking Money, Myth and Machiavelli, 2. Damon Vrabel - Debunking Money and Orwell's Animal Farm, Debunking Money (3) Authenticity vs Corporate Facade ja bonuksena video, jota ei alunperin ollut tässä jutussani mukana; Debunking Money The Civil Rights Issue of the 21st Century.

Aivan tähän alkuun johdantona tarjoan Alex Jonesin uskottavinta ja parasta antia (Kannattaa katsoa tämä ensin, ennen kuin alkaa lukemaan ja katsomaan läpi alla olevaa pitkää yhteenvetoa):
Alex Jones: The Real Pyramid of Power. Siinä hän kuvailee piirtämänsä kaavion avulla tämän keskuspankkikartellin ylintä henkilö- ja hierarkiakoostumusta, jossa ylin eliitti ohjaa maailmaa ylhäältä alaspäin. Tämä pyramidikuvaus on täydellisesti yhteensopiva sen kanssa, mitä Damon Vrabel kuvaa tässä omassa videosarjassaan omalla tavallaan. Yhteensopivuutta Damonin kuvaukseen verrattuna löytyy erinomaisesti myös Lyndon LaRouchen havainnoissa ja teeseissä sekä jopa David Icken maanläheisimmässä ja rationaalisimmassa annissa.


Damon Vrabel on erittäin kiinnostava persoona, jolla on tullut aikoinaan takinkääntötilanne entisestä keskuspankkikartellin systeemiä hyväksikäyttäneestä ylisuorittajasta nykyiseksi NWO:n ja keskuspankkikartellin vastaiseksi humaaniksi aktivistiksi; hyvä roolimalli siis! Hänellä on sekä akateeminen sotilaskoulutus (United States Military Academy) että korkeakoulututkinto ekonomian alalta (Harvard Business School). Hän on ollut töissä Wall Streetillä ja monilla johtajapaikoilla Silicon Walleyssä IT- / teknologia-alan parissa. Tässä on Canada Free Press -sivustolta kuvailu hänestä ja sivulta löytyy laajasti hänen kirjoituksiaan ja videoitaan!

Damon on siis erittäin pätevä antamaan erinomaisen kuvauksen maailmamme tilanteesta juuri ekonomispainotteisen näkökulman kautta. Olenkin erittäin hämmästynyt hänen tavastaan kertoa asioita hyvin perinpohjaisesti ja laajasti, mutta silti ytimekkään selkeästi. Pidemmittä esipuheitta tässä on itse videot suomeksi kääntämieni selvennyksieni ja omien lisäpointtieni maustamina; kannattaa siten tutkia vuorotellen sekä Damonin esityksiä että omia arvioitani hänen esityksensä pohjalta, niin siitä saa tyrmäävän kattavan, uskottavan ja vakuuttavan kuvauksen maailmamme tilasta ;) Toki tämä esitykseni ei ole täydellinen, mutta tähän mennessä pisimmälle muokkaantunein --->

Debunking Money (#1): Money, Myth, and Machiavelli ---> Damonin mukaan rahan luonnetta ei yleisesti ymmärretä ja nykyinen ekonomia ammattina koulukuntineen ja "ismeineen" on joko ulalla tilanteesta tai vääristelee sitä tarkoituksella kansalaisille. Velkaperusteisen rahanluonnin olemuksen alustukseksi Damon tarjoaa aluksi taloudenpidon perustyökalun eli kirjanpitotaulukon sisäistämisen; debet ja kredit - "velka" (debet) ja "saaminen" (kredit) eli rahan lähde (kredit) ja rahan käyttö (debet). Monetarismissa ekonominen toiminta on kanavoitu tämän kirjanpitotyökalun kautta, jossa yksityisomisteiset keskuspankit luovat rahaa siten, että ko. kartellille itselleen syntyy saamisten vaatimus (kredit) ja ns. muille toimijoille velkasuhde ko. kartellille (debet), kun he ottavat lainaa ja kaikki raha on alunperin jonkun ottamaa lainaa tässä järjestelmässä. Muut toimijat voivat olla kaikki eliittiin kuulumattomat yksityishenkilöistä yrityksiin, kuntiin ja valtioihin saakka.

Velkasuhteeseen sisältyy myös muiden toimijoiden niskaan tuleva korkovaatimus, josta johtuen ko. kartellin kredit -saaminen on kussakin lainatapauksessa oikeasti suurempi ko. koron mukaisesti kuin "muiden toimijoiden" debet -velan käyttömahdollisuus käytännössä kullakin lainalla. Kokonaisuuteen sisältyy täten ns. machiavellismi, jossa ko. kartelli pitää vallanhalussaan huolta vain omasta saamisvaatimuksestaan koron kera kansalaisista muutoin liiemmin välittämättä. Keskuspankkikartelli siis lähtökohtaisesti kasvattaa valtaansa "muiden toimijoiden" kustannuksella; "muut toimijat" joutuvat rapautumisen ja kärsimyksen kierteeseen ennen pitkää, elleivät uhraa elämäänsä ko. talousvoiman vastustamiselle tekemällä ylisuorittajana velkaorjan toivottomia töitä. Nykyään juuri tämä on kärjistymässä.

Ihmisiltä on nykysysteemissä hyvin paljon evätty mahdollisuus oikeaan säästämiseen eli rahavirrasta ottamiseen heidän (Muiden toimijoiden) kirjanpidon kredit -puolelle. Kokonaisuus täten myös jakaa maailmaa yhä radikaalimmin jatkuvasti rikastuviin keskuspankkikartelli-piirin eliitteihin - heidän hännystelijöihin ja vastapuolella jatkuvasti köyhtyviin ja / tai velkaantuviin valtioihin ja ns. rivikansalaisiin.

Rikkain eliitti on napannut ko. keskuspankkikartellin ohjailun ja edelleenrakentamisen itselleen, jolloin tilanne pahenee koko ajan entisestään mm. tuon ym. suhteen. Näin ollen keskuspankkikartellia ohjaava eliitti omaa maailman ylimmän vallan yli kaikkien muiden ja haluaa edelleen vahvistaa tätä valtaansa mm. juuri NWO -agendan (New World Order - Uusi maailmanjärjestys) kautta. Tämä valta on siis yksityistä, jossa valtioilla ei ole mitään tekemistä muuta kuin olla sätkynukkeina ja välikäsinä. Valtiot eivät päätä rahajärjestelmän ohjaamisesta! Huutomerkki!

Keskuspankkikartellin piiri vetää puoleensa kuitenkin alansa "huippuja" mm. juuri ekonomian ja lakialan parista edesauttamaan ko. systeemin sairasta vellomista valheessa ja kärjistymisessä; maailman jako rahan luojiin ja heidän hännystelijöihin vs. velkarahan käyttäjiin jyrkkenee. Keskuspankkikartelli ostaa näin kaikki keskeiset tahot (valtapoliitikkoihin ja jättikorporaatioiden pomoihin saakka) mukaan systeemiinsä, jossa illuusio vallasta ja mammonasta houkuttelee uskomaan siihen varsinkin, jos ei tajua systeemin sisältämää katalaa luonnetta ja / tai omaa itsekkään, ahneen ja empatiakyvyttömän persoonallisuuden. Näin ollen opportunistit hyödyntävät systeemiä raakana pelikenttänä muiden kustannuksella ja edesauttavat näin myös omaa vääjäämätöntä tuhoaan hyväuskoisina hölmöinä toimittuaan, koska systeemin alasajovaihe länsimaissa on käynnissä sekä eliitin ohjaamana että järjestelmän parissa toimivien hyväuskoisten hölmöjen edesauttamana. Kaikki pelinappulat ovat tämän mukana paljolti uudelleen järjestettävinä äärimmäisen groteskilla tavalla ylimmän eliitin mielihalujen mukaan.

Ekonomian teoriat esim. juuri velkaisuuden asteen hillitsemisen suhteen (Vaaditaan jatkuvaa "talouskasvua" tasapainon säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi) eivät tässä päde ollenkaan, koska ne jättävät huomiotta systeemin todellisen luonteen kekuspankkikartellin ohjaamana velkaperusteisena rahanluontisysteeminä kuvatulla tavalla; lisää rahaa eliitille = lisää velkaa plus korot "muille toimijoille" ja velan muka tasapainottamiseksi vaaditaan ko. pelin hurjistamista yhä sairaammin eli mm. juuri lisävelan ottamista pitäisi tehdä korkoineen yhä enemmän. Tästä johtuu esim. Yhdysvaltojen nykyinen räjähdysmäinen velkakierre, johon poliittinen järjestelmä ei osaa antaa vastausta niin kauan kuin se ei ymmärrä ottaa (Tarkoituksella harhaanjohtaa ja valehtelee!) itse systeemiin rakennettua perustavaa laatua olevaa vikaa huomioon kaiken määrittävänä ydinongelmana.

Debunking Money (#2): The US Monetary System and Orwell's Animal Farm ---> Tässä videossa on tarkempi analyysi Yhdysvaltain monetaristisesta järjestelmästä ja Federal Reserven osallisuudesta siihen. Tämän videon anti perustuu paljolti tuon ensimmäisen videon analyysiin kirjapitotyökalun avulla havainnollistetusta monetarismista, jossa pääoman hallitsijana on juuri keskuspankkikartelli ja kansalaiset eli "muut toimijat" ovat sille velkasuhteessa korkoineen; rahaa päätyy keskuspankkikartellille monetarismissa AINA enemmän kuin "muut toimijat" ko. kartellilta sitä lainasivat, mikä tulee eteen viimeistään velanhoidon yhteydessä.

Muut toimijat sisältävät juurikin siis myös Yhdysvallat valtiona sekä liittovaltion että yksittäisten valtioiden tasoilla, joiden ekonomisessa toiminnassa toteutuu tuo sama kirjanpitotyökalun kautta tapahtuva velkasuhteeseen joutuminen keskuspankkikartellille! Yhdysvaltain perustuslain mukaan tämä on valtionpetosta, koska tällaista keskuspankkikartellin rahanluontisysteemiä ei pidä olla edes olemassa. Rahanluontioikeus pitää olla USA:n perustuslain mukaan ainoastaan valtiolla itsellään, missä pankit voivat olla valtiollisia ja paikallispankkeja.

Näin ollen nykysysteemissä sekä liittovaltio että sen yksittäiset valtiot ovat tavallaan ko. keskuspankkikartellin "ideoiden" toimeenpanevia alusmaayksikköjä. Paikalliset pankit on jo hyvin kattavasti juonittu mukaan monetarismin huijaukseen mm. siten, että ko. pankki on esim. lontoolaisen (Juurikin City of London) pääoman ohjailtavana ja siinä eliitti rahavirran kokoa ja luonnetta säädellessään (inflaatio - deflaatio) paikallispankin asiakkaat (Esim. maanviljelijät ja pienyritykset) joutuvat ko. monetaristisen finanssikikkailun pyörteissä hankaluuksiin hoitaa talousvelvoitteitaan. Velkasuhde johtaa näin mm. vararikon uhkaan ja omaisuutta - varallisuutta joudutaan myymään pankeille eli eliitille. Tämä on osaltaan ollut tämän velkaperusteisen systeemin tarkkaan suunniteltu tarkoitus viime vuosina kiihtyvällä tahdilla; eliittiin kuulumattomien yksityisten ja valtioidenkin eli "muiden toimijoiden" omaisuuden - toiminnan kaappaaminen velkaraha- ja korkoaseella eliitin haltuun heidän luomansa monetaristisen systeemin rakenteiden kautta!

Yhdysvaltain historiassa tällaiseen systeemiin joutumista yritettiin vastustaa valtion perustamisesta lähtien ko. perustuslain mukaan, mutta viimeistään vuonna 1913 Federal Reservin perustaminen käänsi kelkan keskuspankkikartellin hyväksi. FED:in systeemi markkinoitiin kansalle eli "muille toimijoille" harhaanjohtavasti muka valtiollisena elimenä, joka muka hoitaisi valtion luomaa rahavirtaa. Näin ei ole! Kyseessä on päin vastoin keskuspankkikartellin käsikassara, jossa liittovaltio ja sen yksittäiset valtiot ajetaan kuvattuun velkasuhteeseen korkoineen keskuspankkikartellille. FED on täten puhtaan selkeä esimerkki fasistisesta ekonomianpidosta, jossa ns. korporatismin mukaan valtiollinen elin on yhdistetty yksityisen suurimman pääomahaltijan toiminnan kanssa edesauttamaan ko. yksityistä intressiä valtion ja sen kansalaisten rapauttavalla kustannuksella.

FED:in toimintavallasta vastaakin täten 18 pääasiallista keskuspankkikartellin omistamaa yksityispankkia; mm. Yhdysvaltalaiset JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America ja Citi Bank. Britannialaisista mm. Barcleys, HSBC ja RBC. Saksalaisista mm. Deutche Bank ja monien muidenkin maiden isoimpia ylikansallisia pankkeja mm. Ranskassa, Sveitsissä ja Japanissa. Damon kysyy; Mitä ihmettä Japani ja Saksa tekevät osana FED:in ja tätä kautta tämän pankkikartellin toimintaa? Vastaus; Toisen maailmansodan eräs tavoiteltu lopputulos ko. eliitin juonimana oli juuri mm. Japanin ja Saksan (Ja Hitlerin valloitusretkien tarkoituksellisesti edesauttamana muunkin Euroopan valtioiden) systeemeiden kaappaaminen lopullisesti tämän keskuspankkikartellin piiriin ja valtaan!

Damon kuvaa tätä keskuspankkikartellin luomaa maailmantilaa siten, että aluksi eliitin päävallan alue kehittyi ns. pohjoisen ja lännen piireissä (Ns. länsimaat), missä 1900 -luvun "talouskasvu" oli ko. pankkikartelli-imperiumin rakennusvaihetta luoda riittävän iso ja toimintakykyinen ekonominen ympäristö heidän intressinsä edistämiseksi tulevaisuuden koko maailman kaappaamista varten (NWO). Siinä ns. hyvinvointivaltiokonsepti menestyi ikään kuin sivutuotteena monta vuosikymmentä, mutta on nyt ko. eliitin tulilinjalla tarpeettomana ja heitä haittaavana "kulueränä" uuden suunnitelma- ja toteutusvaiheensa puitteissa (NWO); tästä lisää alempana omienkin havaintojeni pohjalta.

Damon väittää dollarin olevan tämän imperiumin mahtavin työkalu valuuttojen suhteen, mikä pitää osittain paikkaansa; Oman havaintoni mukaan dollari on juurikin ollut oiva pelinappula keskuspankkikartellille (Saavat yhtäältä tuhottua USA:n sisältä päin ja toisaalta käyttävät sitä globaalina käsikassaranaan huolimatta dollarin arvosta suhteessa muihin valuuttoihin), mutta juuri siitä syystä dollari on ollut myös Yhdysvaltain perustuslain vastaisesti väärissä käsissä ja ei siis siksi tavallaan ollenkaan liity Yhdysvaltoihin itseensä. Monet uumoilevat keskuspankkikartellin myös tahallaan tuhoavansa dollarin lähiaikoina, mihin löytyy vastauksia alempaa...

Lyndon LaRouche osaa selventää tämän dollari- ja USA:n rooli -asian kaikkein parhaiten osoittamalla tämän keskuspankki-intressin olevan juuriltaan edelleenkin nimenomaan Brittiläisen imperiumin toimintaa. Se valta on syytä täten kartoittaa historian kautta ja mitä se merkitsee sisällöllisesti? --> Keskuspankkikartellin kehittymisprosessi on sisällöllisesti nimenomaan eurooppalaista alkuperää (Välimeren antiikin aikaisista diktatuureista Venetsian kautta levittyen keskeisimmin Habsburgien vallan yhteyteen ja Alankomaiden sekä Lontoon Cityn pääkallopaikoille) ja siinä Yhdysvallat oli alunperin ko. vallasta irtiottoa havitellut omaa ko. oligarkkipahuudesta vapaata systeemiä luova kansallisvaltiokonsepti!

FED:in perustamisesta lähtien Yhdysvaltain kaappaus keskuspankkikartellin vääriin käsiin on toteutunut ja USA on täten liattu sisältäpäin kiihtyvällä tahdilla keskuspankkikartellin alusmaatyökaluksi. Monien muidenkin valtioiden keskuspankkijärjestelmien tarkoitus on edesauttaa juuri tätä velkaperusteisen monetarismisysteemin pyörittämistä, missä "muut toimijat" eli valtiot kansoineen joutuvat velkasuhteeseen korkoineen ko. oligarkki-intressille. Samaan tapaan Yhdysvalloissa FED on kuin jättiläisase, joka osoittaa Yhdysvaltain liittovaltiota ja sen yksittäisiä valtioita otsaan vaatien alistumista ko. monetarismin pahuudelle.

Täten konkreettisena käytännön seurauksena on mm. juuri valtion kansalaisten juotuminen valtion elinten harrastaman "eläintarhauksen" ja tyrannian alle, jossa kansalaisia aletaan yhä enemmän pakottamaan alistumaan ko. velkapahuuden pyörittämiseen mm. leikkauslistojen, hintojen korotusten ja muun kontrollin sekä alasajon kiristämisen avuilla. Valtioiden poliitikot, asiantuntijat ja päättäjät ovat siten välikäsiaseita keskuspankkikartellin vaatimusten pakkosyöttämiseksi kansalaisten kurkuista alas ja tilanne tulee pahenemaan koko ajan sekä ko. systeemin ylläpitoyrityksissä että sen alasajossa uuden eliitin systeemin (NWO) hyväksi.

Ihmisten tarpeisiin kehittynyt hyvinvointivaltiokonsepti täten tuhoutuu kiihtyvällä tahdilla sekä pankkitoiminnan kautta suoraan että enemmän kiertoteitse valtion elinten kautta ja hyödyt siitä pyrkii keräämään ko. keskuspankkikartelli eli Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitti, jota myös Illuminati -nimellä on kuvailtu. Ihmiset ovat siten orjasuhteessa kiristyvässä tahdissa eliitille, missä he tekevät töitä alenevassa hyötysuhteessa ja kontolleen kaatuvassa kohoavassa riistosuhteessa eliittiin nähden.

Eliitti yrittää kuitenkin pitää huolta siitä, että sen tarvitsemat keskeiset toimintaelimet käytännön asettamiseksi ja ylläpitämiseksi pysyvät riittävän elinvoimaisina; näitä ovat juuri valtioiden keskeiset elimet (Poliisi, armeija, tärkeimmät poliittiset instituutiot jne.) sekä sopivaksi katsotut pankit ja jättikorporaatiot (Mm. tärkeimmillään mainos-, media-, IT- ja viihdeteollisuuden aloilla; kuten Hollywood). Tärkeimmät käytännön toiminnan elimet kytkeytyvät täten juuri myös ihmisten mielten manipuloimiseen ja hallitsemiseen taivuttaa kansoja hyväksymään ja alistumaan ko. keskuspankkikartelli-intressin eri suunniltemien toteuttamisiin. Armeija ja sotaintressit kuuluvat siinä myös oleellisiin voimiin muokata maailmaa ko. oligarkki-intressin vaatimuksien mukaisesti. Maailma on kuitenkin epävakaa näiden pähkähullujen eliittisuunnitelmien toteuttamisvaiheessa, jonka takia monet varoittavat systeemin leikkaavan kiinni.

Globaalia rahajärjestelmää on rakennettu työläisten niskalimasta ja globalisaatio on siinä edesauttamassa ko. monetarismin kohdistamista kansainvälisellä tavalla; Siinä rahavirtoja luodaan keskuspankkikartellin ohjaamina siten, että velka- ja korkoaseen vaikutukset pitävät yhtäältä työlaiset nuhteessa ja pelinappuloina eli työvoimaa esim. viedään ulkomaille halpatyömaihin ja talouskasvun illuusiota ylläpidetään vaatimalla yhä enemmän ja tehokkaammin "tuottavuutta", joka on siis oikeasti käyttövoimaa tuon kuvatun velkaorjasuhteen kärjistämiselle eliitin ja kansalaisten välillä. Siinä varallisuutta ja rahavirtoja siirrellään ja manipuloidaan häikäilemättä keskuspankkikartelli-intressin maksimoimiseksi globaalisti välittämättä juurikaan tuon taivaallista kansojen ja valtioiden kehitys- ja ylläpitotarpeista.

Nyt tiedämme siis jopa sen, että valtioiden kehitys- ja ylläpitotarpeet ovat nyt pikemminkin eliitin alasajoagendan kourissa suunnitellusti, jota tämä monetaristinen systeemi edesauttaa vääjäämättä hyvin tuhoisasti! On samalla huomioitava, että pienet pankit ovat samaan tapaan eliitin hallitsemien isoimpien pankkien käsikassaroita ja orjaentiteettejä ja siten alisteisia globaalille monetarismille ja sen eri toiminnoille.

Eliitin isoimmat pankit saivat vuonna 1999 perutun Glass-Steagall -lain jälkeen harjoittaa vapaasti monetarismiaan myös ns. johdannaisinstrumenttien avuilla, missä tätä velkaperusteista rahaa on ollut mahdollista myydä manipuloituina paketteina ja arvopapereina investointi- ja pörssispekulointiin vivuttaen sen avulla eliitille ja hännystelijöilleen sekä systeemin "mahdollisuuksia" hyväksikäyttäville opportunisteille lumevoittokertoja lähes rajattomasti vailla pohjaa todellisesta varallisuudesta ja varsinkin reaalitalouden puitteista välittämättä.

Koko monetaristinen systeemi on näin liattu näillä virtuaalipaketeilla ja pienet pankitkin on pakotettu siten nielemään näitä velkasaastoja taseisiinsa - varantoihinsa ja koko systeemi on täten entistäkin enemmän ja peruuttamattomasti viallinen. Lyndon LaRouchen teesit tähtäävät yhtäältä juuri tämänkin ongelman poistamiseen, missä Glass-Steagall -lain uudelleenasettaminen toimii kaksitasoisesti; se sekä kieltää ko. johdannaispekuloinnin että peruuttaa hallitusti siinä tähän mennessä syntyneet velkasitoumussotkut, joilla ei ole ainakaan todellista arvoa reaalitalouden toiminnan kannalta. Suuri osa ko. roskasta on myös erittäin vahingollista kärjistäessään velkaraha- ja korkoasevaikutuksia kerrannallisina määrinä, missä usein alkuperäisiä esim. asuntolainojen ottajia ei pystytä enää löytämään vivutusten seasta.

Vielä olemassa olevia eliitin hallinnan ulkopuolisia paikallispankkeja (Esim. eräs Pohjois-Dakotassa Damonin mukaan) tullaan tässä monetarismin avulla tapahtuvassa pelissä pakottamaan eliitin haltuun, jossa ko. systeemin avulla mahdollistuvat kriisit toimivat pakottajina: Konkurssi ja siitä eliitin haltuun uudelleen muokattuna. Nythän on ollut paljon puhetta siitä, että tämä talousromahdustilanne olisi tulossa pian lopulliseen alasajovaiheeseen kriisiaseen tällaisenkin hyötykäytön maksimoimiseksi. Lyndon LaRouchen mukaan tällainen systeemin riskialttius on kuitenkin olemassa jopa eliitin haitaksi saakka, missä koko systeemiromahdus voi viedä mukanaan myös eliitin intressin ja olemassaolon totaalikonkurssiin eli "uuteen pimeään aikaan"; mustansurman aikaisen kaltainen kaaos ja anarkia tulisi kuvaan mukaan silloin...

Debunking Money (#3) - Financial Power and the question "End the Fed?" ---> Tämä video käsittelee Federal Reserve -systeemin lopettamisvaatimuksia noiden kahden ensimmäisen videon sisällön pohjalta. Damon vertaa aluksi tätä velkaperusteista monetarismia Las Vegasin kaltaiseen kasinomenoon; pankin laina on kuin pelimerkkikasa, jota saat mahdollisuuden käyttää yrittäessäsi pelata monetarismin salliman pelin avulla itsellesi jotain voitontähteitä kirjanpitosi kredit -puolelle. Pelimerkit ovat luonnollisesti sinulla aina alunperin debet -puolella, kuten tuossa yllä on kuvattu. Pelin joistakin mahdollisuuksista huolimatta olet silti aina loppuviimeksi velkaa debet -puolelta eliitille koron kera (pelimerkkisi plus korko) ja kredit -puolelle keräämäsi tähteet jäävät sen varjoon kuihtumaan. Johdannaisvoitot ovat lisäksi äärimmäisen riskialttiita ja vailla reaalipohjaa yllä kuvatulla tavalla.

Keskuspankkikartellin hallitseman pääoman hoito on juuri sitä, että lopulta he tulevat halutessaan keräämään tässä systeemissä pelimerkkinsä pois käytöstä korkojen kera ja siksi tässä vaiheessa valtiot joutuvat nyt erilaisten leikkaus- ja niukentamisohjelmien kierteeseen yrittäessään luovuttaa pelimerkkejään eliitille, joista radikaalein esimerkki ilmeni tällä viikolla Britanniassa, missä sikäläistä korkeakoulusysteemiä vaaditaan alasajetuksi jopa kymmenien prosenttien leikkauslistoilla ja opintomaksujen KOLMINKERTAISTAMISELLA! Ei ole yhtään ihme, miksi nuoriso alkoi saman tien mellakoimaan: Tässä tilanteesta Russia Todayn Youtube -videot (London Riot: Tory HQ smashed by British students ja 50,000 on streets as UK students fury descends in fire & smashed glass)... Moisia niukkuus-, tyrannia- ja tuhontamenetelmiä ei ollenkaan tarvita esim. Lyndon LaRouchen ja talousdemokratian vakuuttavasti osoittamien vaihtoehtoisten menetelmien ollessa toimivampia ja inhimillisempiä. Niukkuus- ja leikkauslistat osoittavat täten vain pahoja aikeita kuvatuilla tavoilla ihmiskunnan vastaisena vihollisuutena ja äärimmäisen petosmaisena rikollisuutena!!

Monetarismin haittapuolien näkemiseltä aivopestyt ekonomistit menevät metsään siinä, että heidän teorioissaan yksityisten yritysten toiminta olisi muka luonteeltaan yksityisten voittojen maksimointia ja vieläpä kansalaisten hyväksi. Loppupeleissä näin ei ole juuri monetarismin sisään piilotetun kokonaistilanteen takia! --> Yritykset ajautuvat saamiensa "pelimerkkien" eli velkarahojensa plus koron takia pakonomaiseen valloitus- ja kasvupeliin sotastrategioiden tapaan toinen toisiaan vastaan ja yrittävät siksi nähdä globalisaation avattuna pelikenttänä moiselle sotatoiminnalle.

Ydinongelma on kuitenkin juuri se, että ko. "pelimerkit" ovat velkaa, joka pitää maksaa takaisin korkoineen ja yritysten tavoittelema voitto valuu siksi hyvin herkästi hukkaan paljolti tämän korkoaseen takia. Siksi yritykset joutuvat arvioimaan toimintaansa tuotteiden ja palvelujen kehittämisen sijaan liikaa tätä velkaraha- ja korkoaseen vaikutusta vastaan. Näin ihmiskunnan semihyödyksi tulevat yrityspalvelut ja -tuotteet myös vääristyvät mm. tarpeettoman ja ympäristöä haittaavan tavarameren tuottamiseen, kun yritykset ovat pakotettuja nyhtämään niitä voittotähteitä "kredit -puolelle" mm. yhä uusilla ja uusilla tavara- ja muotivillityksillä vailla todellista tarvetta.

Tästä toivottomasta käytännön pelivääristymästä Lars Österman on tuonut hyvät esimerkit esille IT- ja kosmetiikka-aloilta (Masentava tarina nykypäivän elektroniikasta), jotka parhaiten kuvastavat tätä monetarismin ydinogelmaa reaalitaloudessa; monetarismi ei todellakaan palvele loppupeleissä ihmiskuntaa, vaan on suunniteltu palvelemaan nimenomaan vain ko. systeemiä hallitsevaa oligarkkieliittiä. Sillä taas ei tunnetusti ole haluja palvella ihmiskuntaa, vaan hyperitsekkäästi vain itseään! Kansalaisten "hyödyksi" on tullut vain osallistuminen päättömänä kuluttajana ja velkatyöorjana systeemin sairaaseen ylläpitoon ja sitäkään ei kohta enää ole sellaisena kuin me ns. hyvinvointivaltion olemme tunteneet.

Vain eliitin kannalta keskeisiksi pelinappulatoteuttajiksi muodostuneita jättikorporaatioita suositaan keskuspankkikartellijärjestelmässä niin, että niillä on mahdollisuuksia kerätä oikeaa voittoa paljonkin sinne "kredit -puolelle". Suurimmat pankit ja korporaatiot ovat täten kuin keskuspankkikartellin johtaman feodaalisysteemin osahallintakeskuksia ja kasinotaloja kullakin valtaamallaan maa-alueella, jossa niiden valta menee kukin valtion yli ja siinä niiden voitontavoittelu ei ole lopultakaan rahallista, vaan alueiden valtaamista ja alistamista sotien sijaan ekonomisin keinoin; ns. economic hitmen on termi tällaisten agendojen parissa puuhailevista suurisijoittajista, jotka pelaavat investointi-, rahoitus- ja pörssipeliään ko. keskuspankkikartellin hyväksi ja tästä selkein esimerkki on vaikkapa George Soros, josta LaRouche PAC -sivustolla on paljon puhuva dokumentti; Your Enemy, George Soros. Tällaisten "pelimiesten" avulla keskuspankkikartelli keskittää ja uudelleenjärjestää valtaansa tavoitteena lopulta se NWO -projektin kautta toteutuva pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurin huipentuma uusfeodaaliseen maailmanfasismiin.

Tässä ekonomisessa sodassa ko. eliittipankkien taseissa vellovat johdannaispelimerkit ovat olleet kuin maailman mahtavin tykistö, jolla valtiot ja kansat pakotetaan polvilleen orjuuteen ja palvelijoiksi tälle keskuspankkikartelli-intressille; Esim. isoimmilla eliittipankeilla voi olla täten jopa yli 20-kertainen "budjetti" Yhdysvaltain valtionkassan varantoon nähden ja jopa viisinkertainen koko USA:n ekonomiaan verrattuna. Ja siihen kun lisätään vielä ko. eliittipankkeja ympäröivät suoja- yms. rahastot, niin voimme todella ymmärtää, että oligarkkieliitin varallisuus on ollut viime aikoina kaikkien aikojen suurin valta maapallolla. Tavallaan äärimmäisen tragikoomisen hassua on kuitenkin se, että hyvin iso osa tästä rahanvallasta on ollut spekulatiivista virtuaalirahaa. Valtiot ovat siinä kuin näkymättömän leikkivoiman alla.

Kansat ovat joka tapauksessa todellakin joutuneet kuin lapsen asemaan keskuspankkikartelliin nähden ja ko. kartelli todellakin on siinä "isänä ja äitinä" kuin seinähullun perheen väkivaltainen helvetingeneraattoriyksikkö. Ko. "yksikkö" ei ole kuitenkaan sopusointuinen elementti, vaan sekin on äärimmäisen ja jopa tappavan kilpailun ja taistelun kenttä, jossa "raha-altaiden" luonne ja suuruus ratkaisee pikälti valta-asemien hierarkkian. Heidän (Kartellin oligarkkieliitin eri henkilöiden) on kuitenkin oltava sen verran yhtenäisessä linjassa, että he voivat ylläpitää alistavaa valtaansa valtioihin ja kansoihin nähden.

Olemme nähneet tänä vuonna esim. Kreikan ja aikaisemmin Islannin tapauksissa, kuinka niiden valtioiden hätään saattaminen ko. eliitti-intressin juonimana on ollut samaa kuin niiden valtioiden saattaminen ko. keskuspankkikartelli-intressin valtaan yhä enemmän velkaraha- ja korkoaseen oltua moottorina. Siinä valtioiden päämiehet ovat joutuneet tilanteeseen, missä heidän on alistuttava ko. pankkiirikartellin saneluun ja tästä tulee olemaan jatkossa pahenevia esimerkkejä systeemin kiristäessä ym. tapaan velkapyramidiponzihuijauksenakin tunnettua monetarismin harjoittamista; paheneva suunta ilmenee nimenomaan kansalaisten tyranniaan, niukkuuteen ja kontrolliin yhä tiukemmin asettamisessa, jotta valtiot eliitin välikäsinä voivat kerätä kansan niskoista yhä raadollisemmat ja pahuudellisemmat voitot ja velat keskuspankkikartellin laariin ja samalla yksityistää (Tarkoittaa samaa kuin myydä eri korporaatio- ja pankkiirivälikäsien kautta lopulta eliitille esim. ko. monetarismivelan hoitamiseksi!) varallisuutta eliitin ohjailtavaksi valtion ja eliittiin kuulumattomien yksityisten hallinnan ulkopuolelle! --> Vrt. Suomen vesien yksityistäminen (Juttu viime helmikuulta Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogista; Suomen luonnonvarojen yksityistäminen käynnissä). Kyse on siis siitä, kenellä eliitistä on "parhaimmat" edellytykset machiavelliseen voimannäyttöön!

Voiko Yhdysvalloissa tilannetta korjata vain lopettamalla Federal Reserve, kuten monilla tahoilla on kansannousun osana ajatus mielessään? Damon alustaa tilannetta huomauttamalla siitä, että itse asiassa ko. keskuspankkikartellin sisältä löytyy ryhmä, joka itsekään ei enää niinkään perusta Yhdysvalloista ja FED:in toiminnasta, koska ko. kartelli on alkanut perustamaan toimintansa uudeksi keskuspaikaksi Aasiaa ja siellä etenkin esim. Kiinaa (Hyvä, nyt alkaa selkenemään Kiinan osallisuus), Japania ja Hong Kongia käytetään lisääntyvässä määrin heidän pelinsä alustoina. Tässä on myös syy siihen, miksi dollaria oltaisiin tuhoamassa valuuttana ja yksi syy on myös se, että eliitti olisi yhä pykimässä yhteen maailmanvaluuttaan, joka olisi myös vain digitaalinen.

Kiinassahan olemme nähneet esim. Shanghain äärimmäisen rajun nousun pilvenpiirtäjämerineen tällaiseksi maailman pääoman yhdeksi uudeksi keskukseksi. Oligarkkieliitillä olisi kuitenkin vielä pitkä matka rakentaa systeeminsä siellä päin maailmaa valmiiksi... Joka tapauksessa jo nyt on ollut nähtävissä yhtäaikaa juuri lännen vajoaminen ja toisaalta idän nousu selvänä prosessina.

FED:in lopettaminen ei ratkaise kuitenkaan mitään Yhdysvalloissa kansalaisten eduksi, koska FED edustaa vain julkisivua ja käsikassaraa keskuspankkikartellin välikätenä, jolloin FED:in poistaminen ei vaikuta itse eliittikartelliin ja hallitsemansa monetarismin velkaraha- ja korkoase-elementtiin. FED on vain väylä, jonka kautta keskuspankkikartelli asettaa valtion ja kansalaiset monetaristiseen velka- ja kontrollisuhteeseen itselleen.

FED ja muutkin maailman keskuspankit ovat näin toimiessaan pakottaneet valtiot tavallaan muuttumaan eräänlaisiksi yksityisiksi korporaatioiksi (Ylityöstettyä korporatismia), jotka vastaavat oligarkkieliitille kansalaisten kustannuksella ja heidän selkänahasta revittynä tai jopa monista tuon taivaallista välittämättä. Tästä Damon johtaa ajattelemaan sitä, kuinka eroja esim. sosialismin vs. kapitalismin / oikeiston vs. vasemmiston / bisneksen vs. valtionhallinnon väleillä ei enää ole ja on pelkästään myytti ajatella sillä tavalla. Kaikki on nykyään "hoidettu" tuon keskuspankkikartellin marssimisohjeiden mukaan ilman yhteiskunnallisia orientoitumisen eroja virallisessa toiminnassa ja tätä eliitti pyrkii edelleen tehostamaan ja uudelleen järjestämään NWO -projektissaan.

Valtiot joutuvat toimimaan kuin raadollisimmat korporaatiot päästäkseen mm. hyvittämään keskuspankkikartellille velkasuhteensa korkoineen ja siksi valtiot joutuvat asettamaan kansalaisensa jatkossa yhä totalitaarisempaan velkaorjatyöhön ja kulueräleikkuuseen kärsimyksen, kulttuurin tuhonnan ja jopa kuolemankin uhalla. Kansalaisilla on tässä kuviossa helposti se ongelma ajattelussaan, että vain katkaisemalla valtion välikätenä tekemät tyrannia-, leikkuu- ja kontrolliagendat (Vähennetään valtion valtaa) kansalaiset muka saataisiin ns. vapaiksi monetarismin haitallisuudelta. Näin ikävästi kävi ilmi äskettäisissä USA.n kongressivaaleissa, jossa Tea Party -liike sisälsi paljon juuri tätä virhepäätelmää ja se johti kansan huijaten ojasta allikkoon -tyyliin tukemaan Rand Paulin kaltaisia itävaltalaisen koulukunnan fasisteja (Tämä koulukunta on perinyt teesinsä ym. Habsburgien -hallitsijasuvulta), jotka toitottavat juurikin valtion vallan vähentämisen perään ja samalla juurikin budjetti- yms. leikkuu- ja kontrolliagendat ovat tärkeinä aseina kansalaisia vastaan keräämässä eliitille voittoa ja valtaa heikennetyn ja siten kansalaisiaan yhä enemmän suojelemaan kykenemättömän valtion kautta! Ja valtiothan siis ovat jo muutenkin lähes kuin eliitin hallitsemia korporaatioita.

Oikeasti monetarismissa päättävä ja ohjaava valta on siis aina joka tapauksessa oligarkkien raadollisissa kourissa, joka ei kumarra valtioita eikä edes suuriakaan yrityksiä. Poistamalla valtiolta työkaluja toteuttaa itseään kansalaisten eduksi joudutaan vain harhaan ja yhä pahemmin keskuspankkikartellin valtaan, missä Rand Paulin kaltaiset eliitti-intressin agentit ilmenevät petollisina paholaisina. Juuri näin Rand Paul on kansan pettänyt ja "vapaiden markkinoiden" toitotus häneltä on ollut vain eliitin pussiin pelaamista.

Oikea ratkaisu ei siis ole valtion vallan vähentäminen, vaan valtion vallan kasvattaminen sen jälkeen, kun sopivat uudelleen järjestelyt oligarkkieliitin vallan ehkäisemiseksi ja valtion rakenteiden korjaamiseksi on tehty. Tähän perustuu myös tärkeimmät Lyndon LaRouchen teesit --> Ensin keskuspankkikartellin valta eliminoidaan Glass-Steagall -lain avulla ja sen jälkeen voidaan ns. turvallisesti ryhtyä palauttamaan valtion sille kuuluvaa perustuslaillista valtaa itselleen ja alemmille hallinnon tasoille, missä kansanvallan toteutuminen kasvaa vaiheittain ekonomisen vallan poistuessa keskuspankkikartellin käsistä.

Oikeasti vapaat markkinat alkavat toteutua sitten, kun rahanluontioikeus palautetaan tällaiselle kansanvaltaa kunnioittavalle perustuslailliselle valtiolle, missä se rahoittaa niiden tuotteiden ja palvelujen toteutumista ja rakentamista, joilla on merkitystä yhteiskunnan ja sen ihmisten ylläpidossa ja kehittämisessä. Tällaisen syntyneen oligarkkilähtöisen tuhon jälkeen on luonnollista se, että tällainen tervehtymisprosessi tulee kestämään vähintään useita vuosikymmeniä ja sitä ennenkin on kärsittävä keskuspankkikartellin eliminoimisesta syntyvät haittavaikutukset. Se on kuitenkin parempi tie kuin jatkaa paljon pahempaan yhteiskuntatyranniaan ja -tuhoon tässä kuvatussa eliittipahuuden kourissa, mikä on vääjäämätön tie yritettäessä ylläpitää monetarismia ja puuhata sen tilalle eliitin uutta pankkiiri- ja korporaatiotyranniaa, joka on riskialttiutensa takia kansalaisten niskan päälle kaatuvaa saastaa joka tapauksessa!

Damon ottaa tässä kohtaa esille kansannousupiirin parissa olevia ajatuksia asettaa ko. eliittipankit vararikkoon ja siis sulkea ne kokonaan. Damon huomauttaa, että tämä olisi virheellinen lähtökohta ajatella tilanteen korjaamista, koska nykyään Yhdysvaltoja ei hallitse perustuslaki (Jonka puitteissa vararikkoproseduuri olisi selvempi ja vaarattomampi), vaan eliitin ekonominen yksinvaltalaki, jossa kansalaiset ym. asiakkaat ovat jo niin riippuvaisia eliitin pankeista, että niiden julistaminen vararikkoon päätyisi vain ko. asiakkaiden itsensä lisähaitaksi heidän menettäessään varallisuutensa mm. pankkien konkurssipesiin. Eliitin pankit ovat myös tarkoituksella juonineet suojaamattomia osakkeita moniin pankkeihinsa, jolloin ko. pankin konkurssissa vapautuu eliitin haltuun pankin suojaamattomat osakkeet ja näin eliitin muihin ydinpankkeihin joutuu ko. asiakkailta lisää varallisuutta, mikä voi olla esim. juuri asuntolainojen yms. muodossa.

Lyndon LaRouchen teesit tulevat tässä puuttumaan parantavasti väliin siten, että tuon Glass-Steagall -lain tueksi laitetaan voimaan ns. Homeowners and Bank Protection Act -laki, jossa eliitin pankit julistetaan suunniteltuun selvitystilaan niin, että yhtäältä edelleen turvataan kansalaisten, reaalitalouden ja valtioiden toimintojen kannalta keskeiset pankkitoiminnot ja toisaalta aloitetaan keskuspankkikartellin virtuaalirahan ja johdannaisroskan setviminen pois roskiin haittaamasta systeemiä; selvät roskat deletoidaan kylmän rauhallisesti ja hyvälaatuinen materiaali säilytetään. Uusitaan siis sovellettuna 1930 -luvulla silloista pankkisotkua selvittämään laitettu ns. Pecora -komissio. Pankkien vararikkoon julistamista ei siis voida tehdä ilman koko systeemin uudelleen järjestelyä sopivalla tavalla, kuten Damon videon lopuksi sanookin.

Debunking Money (#4): 20th Century - Where We've Been ---> Tässä videossa Damon selittää kaaviomaisesti maailman rakennetta ja sen poliittista historiaa tämän keskuspankkikartellin ohjailun ja rahanvallan luomana prosessina. Kaaviossa maailman tärkeimmät osat on sijoitettu ympyrän muotoiseksi sommitelmaksi, missä osat ovat ilmansuuntasijoitteluineen seuraavat.

Lännessä --> USA, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti. Pohjoisessa --> USA, Kanada, Eurooppa, Japani, Hong Kong ja Singapore. Tämä länsi-pohjoisasetelma on siis keskenään limittyvää ja yhtenevää johtuen keskuspankkikartellin eli Brittiläisen imperiumin alkuperäisestä pääalueen järjestelystä 1800- ja 1900 -lukujen mittaan eli nämä maat ovat olleet tunnettuja ns. rikkaina teollisuusmaina.

Sitten idässä --> Venäjä ja Kiina. Etelässä --> Intia, Afrikka sekä latinalaisen Etelä-Amerikan maat, kuten Brasilia, Chile ja Argentiina. Intia soveltuu limittyen myös itään. Itä ja etelä ovat olleet suurelta osin keskuspankkikartellin eli Brittiläisen imperiumin alusmaita ja sen vuosisataisen kolonialismin uhreja eli ns. kehitysmaita. Venäjän ollessa kuitenkin tästä eräänlainen oma suurvaltapoikkeus muita enemmän liittyneenä myös lännen - pohjoisen piiriin.

Damon aloittaa tähdentämällä sitä ristiriitaa, mikä johtuu meille syötetyn valheellisen maailmankuvan kohdatessa oikean todellisuuden (Keskuspankkikartellin hallitsema ekonominen tyrannia ja monetarismipahuus kuvatuilla tavoilla); aiheuttaa mm. psykologista stressiä, hämmennystä ja turhautumista toiminnassamme ja havainnoissamme. Tähdennettävä seikka on siis se, että pääasiallisiksi uutislähteiksi meille opetetut valtavirtamedian "päivittäiset meluäänet" johtavat meidät harhaan kuvittelemaan maailman rakennetta muka sellaisena, jossa eri valtiot olisivat muka enemmän tai vähemmän sattumanvaraisia omia suvereeniteettejään, missä valtioiden ylimmillä elimillä on päävalta toimia maailman poliittisekonomisilla kentillä. Näin ei siis ole (Eikä oikeastaan koskaan kunnolla ollut lyhyitä eliitistä tapahtuneita hetkellisiä irtiottoja lukuun ottamatta; Yhdysvaltain eniten perustuslailliset vaiheet, Otto von Bismarckin Saksa 1800 -luvulla, tsaarinajan Venäjä jne.), koska päävalta on kuvatuilla tavoilla juuri keskuspankkikartellilla!

Tämän virhepäätelmän debunkkaamiseksi Damon ottaa nykytilanteesta selkeän esimerkin asettamalla aluksi kysymyksen; miksi niin moni maailman valtio on samaan aikaan samalla tavalla menossa valtionvelassaan kohti vararikkoa ja tarvitsee samaan aikaan keskuspankkien "elvytysrahaa" samalla tavalla? No, tietenkin juuri siksi, koska ne ovat keskuspankkikartellin vallassa monetarismin rapauttavassa ja tyrannisoivassa prosessissa menossa kohti uuden maailmanjärjestyksen diktatuuria!

Damon jatkaa; miksi pohjoista ja länttä ryyditettiin parin viime vuosisadan aikana hurjaan ekonomiseen kasvuun, mutta samalla itää ja etelää painettiin alas kehitysmaiksi? Vastaus on edelleen sama; syynä on keskuspankkikartellin juonima ekonominen peli kohti uutta maailmanjärjestystä tavoitteena yksi maailmanhallitus!

Damon selventää tilannetta siten, että koko maailman keskuksena toimii ikään kuin sydän, joka on tämä ko. keskuspankkikartelli, missä se toimii eräänlaisena "keskuspääomakoneena". Sen syöttämä rahavirta on kuin verisuonisto, joka on pitänyt eri tavoin yllä yhteiskunta- ja ihmistoimintaa. Huomaamme kuitenkin, että ei missään nimessä optimaalisella tavalla, kuten olen havainnollistanut tässäkin kirjoituksessa. Ne harvat maat, jotka eivät vielä ole kunnolla - ollenkaan tämän "keskuspääomakoneen" hallinnassa ovat juuri niitä, jotka ovat sotatoimien ja terrorisyytösten kohteena; esim. Irak, Iran, Afganistan, Pohjois-Korea jne. Eli siis painostettavina eliitin haltuun ja samalla ne ovat hyviä lähteitä tuottaa eliitin käsikassarana koko maailman kansojen pelossa pitämiseksi false-flag -terroriuhkaa.

Tämän keskuspääomakoneen luonne ja rakenne maailman mittakaavassa ei ole kuitenkaan stabiili, vaan senkin sisällä on omat kilpailuasetelmansa ja kitkansa. Rakenne sisältää mm. tärkeät globaalit pankkielimet, kuten IMF ja Maailmanpankki sekä ylimmän eliitin erilaisia rahastoja. Myös ne 18 pääpankkia, jotka hallitsevat maailman valtioiden keskuspankkeja ja USA:ssa Federal Reserve -systeemiä, ovat osa tätä sydäntä. Tuo ylinnä tässä kirjoituksessa oleva Alex Jonesin kuvaus eliitin pyramidirakenteesta soveltuu tähän siten, että pyramidin ylin huippu koostaa tämän Damonin kuvaaman sydämen ja heti ylimmän pyramidikiven alla olevat toisen tason eliitit (kuten George Soros) tukevat sydämen toimivuutta ns. "juoksupoikina".

Jättikorporaatioiden pääjohtajat ovat vielä vähän alempana eli on huomioitava myös se, että maita ja mantuja globalisaation turvin valloittavat ylikansalliset suurkorporaatiot eivät ole tämän sydämen ydintä, vaan ko. kapitalistinen ylin pääomakone on juuri pankkiirikeskeinen ja sen alle alisteisesti menevät suuryrityksetkin. Ne voivat toimia kuitenkin oivallisina välikäsinä levitettäessä eliitin maailmankuvaa ja rahanvaltaa. Tämä keskuspankkikartellin kapitalistisydän on siten myös sellainen, joka asettaa pelisäännöt niin korporaatioille kuin valtioille pelata peliään ja pelisäännöt rakentuvat juuri monetarismin velkaraha- ja korkoaseen piiriin.

Pelisääntöinä toimivat myös erilaiset "ismit", jotka luovat toimivaltamuotoja esim. neoliberalismin tapauksessa siten, että on "vapautta" tunkeutua valtioiden rajoista piittaamatta harjoittamaan kuvatunlaista pankkiiri- ja korporaatiotyranniaa voittojen asettamiseksi oligarkkieliitille ja velkaorjuuden / varallisuuden yksityistämisen sysäämiseksi ko. valtion ja kansan niskaan toiminnan lopullisena seurauksena. Juuri sitä on globalisaatio.

Tuon keskuspankkikartellisydämen yhtenä ilmentymänä havaitsemme myös sen, että kaikkien näiden mainittujen rahaeliittien ja heidän edustamiensa elinten piirissä tapahtuu koko ajan yhteisiä seminaari-, kerho- ja foorumitapahtumia. Tässä Damon ei tarkemmin selitä asioita, mutta näitä "kansalaisfoorumeita" ovat olleet juuri mm. Bilderberg -ryhmä, 300:n komitea, Roman klubi, Trilateraalinen komissio ja erilaiset epävirallisemmat salaryhmät alkaen ylimmistä vapaamuurariasteista ja päätyen Bohemian Grove- ja Skull & Bones -tyylisiin satanistikerhoihin.

Sitten on tietenkin tämän pääeliitin salafoorumi- / salakerhosisällön ohella sellaisten hyväuskoisten hölmöjen armeija, joka ei tajua olevansa osa tällaista kuvattua keskuspankkikartellin pahuutta, vaan kuvittelee olevansa vain "hyvä myyntimies", "hyvä lakimies", "hyvä ekonomisti", "hyvä poliitikko", "hyvä suuryritysjohtaja", "hyvä sijoittaja", "hyvä investoija" tai vain "hyvä rivikansalainen omissa missä tahansa toimissaan", joka on osannut käyttää järjestelmää hyväkseen ja mielestään ansainnut siten miljoonatienestinsä tai vain rivikansalaisen kuuliaisen paikkansa.

Juuri tällaiset hölmöt ovat osaltaan vaarallisia, koska heidän päähänsä on osattu istuttaa aivopesun täydellisin muoto; he näkevät käyttämänsä systeemin annettuna jumalallisuutena, jonka ulkopuolella ei ole mitään ja kaikki sitä kyseenalaistavat ovat heidän mielestään hulluja, kuten esim. minäkin tätä kirjoittaessani. Niinpä valitettavana skenariona tässä NWO -tyrannian vastustamisen prosessissa tulee tulevaisuudessa todennäköisesti olemaan yhä enemmän kärjistyvä vastakkainasettelu myös siinä, missä NWO:n pahuuteen heränneet / heräävät ja siitä kuvatulla tavalla tietämättömät aivopestyt hyväuskoiset hölmöt kohtaavat käytännön tilanteiden ja periaatteellisten asenteiden kentillä.

Kukaan ei tiedä, mikälainen se vastakkainasettelun lakipiste tulee olemaan, mutta toivon mukaan se tulisi olemaan mahdollisimman rauhanomainen. Väistämätön se joka tapauksessa tulee olemaan, koska tämä nykysysteemi on joka tapauksessa alasajovaiheessa kuvattujen seikkojen takia ja niiden mukaisesti kohti eliitin maailmanhallitustavoitetta ja siksi historian väärälle puolelle joutuvat väistämättä nämä hyväuskoiset hölmöt, elleivät sitten matkan varrella osaa herätä todellisuuteen... Oma kokonaisuutensa ovat myös ne ns. puoliheränneet, joita on siis helppo ohjailla katalien ja puolivillaisten eli siten vääristävien poliittisten agendojen pariin, minkä puitteissa Rand Paulin kaltaiset petturikonnat pääsevät valtaan.

Tätä keskuspankkikartellin hallitsemaa todellisuutta kuvastaa myös arkkitehtuuri, jossa kartellin keskeisten toimintojen piiriin maailman metropoleihin on rakentunut viime vuosikymmeninä kaikkein mahtavimmat rakennukset --> pankit, lakifirmat, suurkorporaatiot, investointifirmat yms. Mukaan on luettava myös kokonaiset "talous- ja teknologiakaupungit", kuten Dubai, Hong Kong ja viimeisimpänä Shanghai. Kaikille näille rakennuksille - kaupungeille on yhteistä juuri tämän globaalin keskuspankkikartellin olemassaolo ja kontrolli. Näitä rakennuksia yhdistää visuaalisella ja "taiteellisella" tasolla usein myös kylmä ja kolossaalinen monumentaalisuus, joka kuvaa ko. eliittisysteemin pahaa sydäntä: Machiavellismin visuaalinen ilmentymä --> Kilpailu kartellin keskuudessa siitä, mikä eliitin hallitsema pilvenpiirtäjä on maailman korkein...

Sitten Damon selittää tuon 1900 -luvulla huipentuneen maailman kehitysmallin, jossa rikkaat teollisuusmaat (länsi ja etenkin pohjoinen) sekä köyhät kehitysmaat (itä ja etenkin etelä) muodostivat maailman jakautumisen radikaalisti kahtia; eliitti alusti länttä ja pohjoista ekonomiseen superkehitykseen, missä sivutuotteena syntyi ns. hyvinvointivaltiokonsepti. Itää ja etelää eliitti käytti puolestaan mm. raaka-aineiden ryöstöalustana ja muutenkin kehittymättöminä alusmaina; taantuminen kurjuuteen oli niiden maiden kohtalona. Tämähän on tunnettu jako, mutta juuri kukaan ei ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että tämä on ollut kirkkaanterävästi tehtyä keskuspankkikartellin suunnitelmaa alusta saakka eikä se johdu esim. kulttuurieroista tai elinolosuhteista sinänsä!

Idän ja etelän alaspainamisessa olivat 1800- ja 1900 -luvuilla oivallisena apuna keskuspankkikartellin juonimat "ismit". Venäjä ja Kiina saatiin polvilleen kommunismin avulla, missä keskeinen keskuspankkikartellin sponsoroima ideologi oli Karl Marx. Intia saatiin vähän aikaisemmin polvilleen Brittiläisen imperiumin kolonialismilla ja vapaakauppa -ideologialla, jossa keskeiset keskuspankkikartellin sponsoroimat ideologit olivat Adam Smith ja Thomas Malthus. Lopulta edes Gandhin vastarinta ei auttanut, vaan Intia on nykyään varsin pitkälti keskuspankkikartellin ohjauksessa. Afrikan polvilleenlaitossa Malthusin väestönvähennys- ja eugeniikkaideologia on purrut aivan erityisesti ja raaka kolonialistinen "vapaakauppa" on toiminut paikallisten sotilasjunttien ja diktaattoreiden avustuksella "erinomaisesti" myös alusmaavaiheiden jälkeenkin. Etelä- ja Keski-Amerikan valtiot on saatu polvilleen monesti Yhdysvaltain sotaisalla avustuksella ja keskuspankkien monetarismi on purrut ilman aseitakin kuvatuilla tavoilla.

Joka tapauksessa tuo keskuspankkikartellisydän on etenkin 1800 -luvun jälkeen pyrkinyt hallitsemaan suuria maa-alueita siten, että heidän systeemiänsä vastaan ei syntyisi kilpailevia voimia. Tämän keskuspankkikartelli on varmistanut 1900 -luvulla juurikin erilaisilla ylhäältä alaspäin ohjatuilla "ismi"-tyrannioilla, jossa ko. valtio toteuttaa välikäden ominaisuudessaan sellaista yhteiskuntamallia, joka ei salli kilpailevien poliittisekonomisten mallien syntymistä keskuspankkikartellin monetarismin uhaksi kansan syvistä riveistä. Näistä tyypillisimmät "ismit" ovat olleet monetaristinen kapitalismi, fasismi ja kommunismi.

Monetaristinen kapitalismi suunniteltiin tuota 1900 -luvun rikkaiden teollisuusmaiden talouskasvua varten, missä samalla kansalaisten harhaanjohtamisen takia illuusioksi luotiin paljolti sitä varten rakennetun valtavirtamedian avulla sekä hyvinvointivaltiokonsepti että populaarikulttuuri ja todelliseksi operaatioksi niiden alla junailtiin tämä monetarismin velkaraha- ja korkoasekonsepti kuvatuilla tavoilla huipentuen kahdessa rintamassa ensin 1971 dollarin kultakannasta irrottamisen ja sitten 1999 Glass-Steagall -lain perumisen avuilla.

Miksi rikkaita teollisuusmaita haluttiin kehittää näin etenkin toisen maailmansodan jälkeen? Siksi, koska sen avulla niiden sisältämä kasvanut varallisuus on ollut nyt alustana keskuspankkikartellin vallan kasvattamiselle uuteen sfääriin, ennen kuin kartelli on aloittamassa NWO -projektinsa seuraavaa vaihetta. Siinä rikkaiden teollisuusmaiden varallisuuden hyväksikäytön avulla mahtavoitunut oligarkkieliitti on tehokkaammassa kunnossa valtaamaan globaalisti kaiken omaan haltuunsa pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurinsa pystyttämiseksi maailmanhallitustavoitteeseensa. Kommunismin ja fasismin osallisuudesta tähän keskuspankkikartellipeliin jatkan tuossa viimeisen videon kohdalla, jossa Damon jatkaa havainnollistamista mm. näistä "ismeistä".

Debunking Money (#5): 21st Century - Where We're Going ---> Tässä Damon siis jatkaa siitä, miten globalisaatio ja uusliberalismi kypsyttää maailmaa kohti keskuspankkikartellin hallitsemaa maailmanhallitusta. Ennen sitä selvitykset kommunismista ja fasismista: Kommunismi on toiminut 1900 -luvulla alistetussa etelässä - idässä sellaisten yhteiskuntien poliittisekonomisena mallina, missä näitä maita haluttiin pitää tasaisessa ja vakaassa kehittymättömyyden tilassa. Päältä päin systeemi näytti siis muka ihanteellisen vakaalta ja rauhalliselta, mutta sen sisällä oli edelleen valtion kautta harjoitettu keskuspankkikartellin valta puettuna julkisivuunsa kansalaisten tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä korostavilla harhaanjohtojuonilla; kuten yhteisomistus ja yksipuolueellinen poliittinen järjestelmä.

Tavoitteena oli pitää näin yhtäältä kansalaiset ruodussa suorittamassa tarkkaan määriteltyä osaansa yhteiskunnassa eli estää siten vastavoimien muodostuminen lopulta keskuspankkikartellia vastaan. Toisaalta valtiota itseään pidettiin samalla ruodussa, missä yksipuoluejärjestelmä ehkäisi vastaavalla tavalla eliittiä uhkaavien voimien nousun, kun ko. yhden puolueen virkamiehet toimivat suorassa keskuspankkikartellin käskytysnuorassa; Mao, Lenin, Stalin ja Castro olivat kaikki ko. kartellin nukkehallitsijoita, joskin esim. Castron omapäisyys on aiheuttanut vaivaa kartellille ja siksi USA on välikätenä joutunut ojentelemaan Kuubaa.

Miksi kommunistisia maita haluttiin pitää tällä tavalla hallitun tasaisessa kehittymättömyyden tyranniatilassa? Se oli oiva keino yhtäältä pitää ko. maat odottamassa kurissa ja nuhteessa NWO -projektin sitä vaihetta, missä rikkaiden teollisuusmaiden ekonomioiden kehittäminen oli saatu loppuun. Keskuspankkikartelli saattoi alkaa ryöväämään ko. rikkauksia haltuunsa ko. monetarismijuonen avulla oman voimansa kasvattamiseksi vasta vuosikymmenten kypsyttelyn jälkeen. Näin kommunistivaltiot saatiin ikään kuin reserviin jatkotoimenpiteiden toteuttamista odottamaan, kunnes rikkaat teollisuusmaat ovat viimein olleet pakotetut ns. myymään itsensä ja kansansa eliitille kuvatuilla tavoilla.

Rakoilua tässä skenariossa eliitin kannalta edustaa Venäjä, joka kommunismin kaaduttua ei ilmeisesti ole ollut riittävästi enää mukana keskuspankkikartellin suunnitelmissa; siksi Venäjä on ollut mm. mustamaalaamisen ja sisäisen likaamisen kohteena; Georgian sota ja sisäiset jännitteet poliittisten liikkeiden (Putinnuoret yms. totalitaarisilta haiskahtavat, missä on aina epäilys keskuspankkikartellilähtöiseen tukemiseen...?) takia. Toisaalta Venäjän hallinnon teesien nojaamiset Brittiläisen imperiumin ideologioihin ovat edelleen olemassa --> Bertrand Russell -lähtöinen ja siten keskuspankkikartellivaikutteinen aivoriihi IIASA eli the International Institute for Applied Systems Analysis, josta Venäjän hallinto on ottanut monia teesejä käyttöönsä. Tämä viimeksi mainittu on Lyndon LaRouchen korostama haitta Venäjälle.

Mikä on sitten ollut fasismin tarkoitus? Fasismi on työkalu asettaa tämän hyvinvointivaltiokonseptin sokaisemat rikkaat teollisuusmaat ruotuun ja nuhteeseen juuri tämän uuden maailmanjärjestyksen nykyvaiheen saattamiseksi loppuun kohti maailmanhallitusta. Siinä yhteiskunnan kuria, kontrollia ja tyranniaa kasvatetaan siten, että valtio välikätenä ohjaa "muut toimijat" pakottamalla osallistumaan velkasuhteen hoitamiseen korkoineen eliitille ja fasismi varmistaa tämän kolmea kautta -->

Yhtäältä ns. korporatismi valaa entistäkin enemmän valtion ja yksityisen keskuspankkikartelli-intressin samaksi voimaksi toteuttaa valtiossa olevien kansalaisten "viljelyä" ja "tarhaamista" velkaorjatavarana ja sitä tehostetaan ja varmistetaan poliisivaltiotyranniaa kiristämällä, jossa terroripelotteilla (False-flag -pommi-iskut ja Al-Qaida) taivutetaan kansalaisia hyväksymään ko. tyrannia (Mukaan kuuluu myös valvontakamerasysteemit, lentokenttien kokovartaloskannerit ja salakuunteluoikeuksien lisääminen) ja kohtalonsa velkaorjana.

Toisekseen hyvinvointivaltiovaiheessa kansalaisten tarpeiden ja vaatimusten noustua eliitin kannalta tässä uudessa vaiheessa tarpeettomiksi ja haittaaviksi kulueriksi, on edessä eliitin vaatimana ko. kuluerien radikaali pienentäminen ja tässä astuu kuvaan mukaan fasismin parissa käyttökelpoiset kululeikkaustyranniat (Karsitaan sosiaalietuuksia, koulutusta, kulttuurielämää ja korotetaan eliitin laariin meneviä maksuja ja veroja) sekä eugeniikka- ja väestönvähennysmenetelmät (Käännetään esim. ilmastonmuutos sekä rahanteko- eli vallakasvatusvälineeksi eliitin hyödyksi että ihmisiä syyllistämällä yhteiskunnan ja kulttuurin alasajokoneeksi kuluerien eliminoimiseksi; syntyy viherfasismi).

Kolmanneksi fasismi on oiva keino pakottaa keskuspankkikartelliin vielä kuulumattomat varallisuusosat kartellin haltuun ylläpitämällä tuota monetarismikikkailun viimeistä velankeruuvaihetta kuvatuilla tavoilla ja luomalla sitäkin tukemaan terrori-, sota- ja sosiaalisen levottomuuden uhkia, mistä johtuen kansalaisia on helpompi taivutella "sopeutumaan" keskuspankkikartellin vaatimiin kuri-, kontrolli- ja tyranniamenetelmiin yhteiskunnan alasajossa.

Miksi rikkaita teollisuusmaita halutaan nyt alasajaa ja mikä rooli aikaisemmin kehittymättöminä pidetyillä kommunistivaltioilla on nyt? Kuten Damon kuvaa tilannetta, niin maailmanhallitusta varten keskuspankkikartellin pyörimään saattamat voimat edellyttävät tuon itä-etelän nousua samalla kun länsi-pohjoisen kohtalona on lasku. Damon väittää näitä voimia jopa matemaattisen väistämättömiksi. Koko maailma on siis asettumassa eräänlaiseen tasapainotilaan sitä varten, jossa keskuspankkikartellin on helpompi muodostaa globaali pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri kaavailemillaan totalitaarisilla tavoilla.

Siksi esim. Kiinaa on päästetty nousemaan niin paljon viime aikoina. On sitten eri asia se, kuinka paljon Kiinan hallinto on nyt ollut mukana tässä juonessa... Kiinan diktatuurimalli on kuitenkin yhdenlainen esikuva länsimaiden asettamisessa fasismin kontrolliin yhä enemmän ja joka tapauksessa eliitin toivoma tämä vaihe vaatii sitä, että länsi-pohjoinen rapautuu riittävästi ja fasismin kiristäminen on turvaamassa tätä prosessia monella kuvatulla tavalla. Siitä on esimerkkinä myös näitten rikkaiden G20 -maiden talouskokousten yhteydessä (Kuten viimeksi juuri tällä viikolla Etelä-Korean Soulissa) kaikkialla maailmassa esiinpantavat poliisivaltiovoimannäytökset Damonin sanoin tähtiensotatyyliin, jossa suuri armeija "Darth Vader" -tyylisiä poliiseja ja sotilaita näyttää kansalaisille hyvinkin selkeästi paikan alammaisina ja keskuspankkikartellin todellisen sisällön globaalina diktatuurivaltana tällaisena hetkellisen tilanteen kristallisoitumana.

Natsi-Saksan rooli fasismin suhteen olikin havaintoni mukaan eräänlainen koekenttä harjoittaa sitä tyrannian muotoa ja vaihetta, jota ollaan nyt tarvitsemassa keskuspankkikartellin tässä NWO -projektin vaiheessa saattaa länsi-pohjoinen globaalisti sopivaksi osaksi tulevaa pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria ja siis harjoittaa myös kuluerien eliminoimista ja velankeruun tehostamista. Natsi-Saksassa esiintyivät kaikki nykyhetken elementit toki silloin hyvin kärjistetysti. Nykyään eliitti haluaa olla salakavalampi ja hienovaraisempi, jotta he pystyisivät viemään suunnitelmansa läpi sujuvasti. Eliitti ei kaipaa yhtä sekoa diktaattoria kuin mikä Hitler oli, vaikkakin Lyndon LaRouche vertaa Barack Obamaa ja nyttemmin osaksi myös Rand Paulia sekä Hitleriin että Rooman keisari Neroon.

Kuitenkin natsi-Saksa sisälsi siis kaikki samat talous- ja poliisivaltiotyrannian sekä eugeniikan elementit, jotka hallitsevat kiristyvinä tätä länsimaiden nykytilannettakin. Siinä ihmisestä tehdään ns. ekonominen haitta eliitin silmissä, koska ihminen on haitallinen kuluerä kuvatulla tavalla alasajettavassa yhteiskunnassa. Ihmistä tullaan sen takia kohtelemaan lisääntyvässä määrin mm. sekä velkaorjatyöläisenä (Mm. korotetut eläkkeellepääsyiät, ammattiyhdistystoiminnan vaikeuttaminen ja tuottavuuden tyranninen kiristäminen muka talouskasvun vauhdittamiseksi) että poisheitettävänä kulueränä (Mm. terveydenhuollon alasajo ja hyvin kalliiden vakuutusmaksujen sekä korottaminen että laajentaminen koskemaan yhä useampia Obaman hallinnon äskettäisen terveysreformin tapaan. Myös eliitille hyödyttömien yritysten ja valtioiden pakottaminen vararikkoon / pakkomyymään itsensä yksityistämällä toimintansa eliitin haltuun tämän monetarsimikikkailun avulla ja hyvittämään siten ko. velkasuhteensa eliitille korkoineen), jossa kärsimystä ja kuolemaa ei vierasteta ylhäältä kaadettavana kohtalona tässä rapautumisprosessissa!

Natsi-Saksa on tässä NWO-vaiheessa malli Kiinan ohella, joskin tuskin siis tulemme näkemään vastaavanlaista suorasukaista tuhontaa kuin mitä Hitlerin hallinto teki... Toivottavasti!! Tosin NWO -kriitikot ovat yleisesti toitotelleet, että eliitin tavoite on kuitenkin lopulta vähentää maailman väestöä jopa reippaasti yli puolella! Damon arvelee, että keskuspankkikartellilta menisi jotakuinkin vielä noin vuoteen 2050 saakka, ennen kuin he olisivat saaneet tämän uuden globaalin systeeminsä paikalleen kunnolla ja siis yhtenä maailmanhallituksena, missä ajassa tuo väestönvähennys olisi ns. paljon huomaamattomampaa kuin Hitlerin tahdilla.

Tiivistettynä Damon lataa siis tämän "ismeistä" --> Velkaperusteinen ja korkoaseinen kapitalismin muoto on yhteiskuntamalli valtiolle, jota halutaan aluksi kehittää voimakkaasti paremmaksi ekonomiaksi, mutta kansalaisten raadollisella kustannuksella ja eliitin myöhempää uudelleenjärjestely- ja alasajovaihetta varten. Kommunismi on yhteiskuntamalli valtiolle, jota halutaan pitää odottamassa seuraavaa siirtoa vakaassa kehittymättömyyden tilassa ja kansalaiset kurissa omilla paikoillaan. Kommunismi oli oman havaintoni mukaan myös oivallinen elementti Kylmän sodan vastakkainasettelussa, joka sekin oli silloinen eliittilähtöinen tavoite pitää maailmaa ko. kahtiajakopakotteessa ja pelkokontrollissa. Fasismi on puolestaan yhteiskuntamalli valtiolle, jota ollaan uudelleen jäjestämässä keskuspankkikartellin velka- ja korkoaseen viimeistä käyttövaihetta varten; alasajamisessa ja / tai virtaviivaistamisessa valtiota ja kansaa kohti täydellistettyä globaalia pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria.

Toisaalta Damon huomauttaa vielä siitä, että nykytilanteen globaalissa yhteensulauttamisvaiheessa keskuspankkikartellin agendaa palvelee näiden kaikkien "ismien" yhteensulautettu käyttö, jossa kaikkien ilmenemismuodot ovat yhtäaikaa voimassa ja tavoitteena olisi istuttaa se sekasikiö kuhunkin valtioon sovelletusti. Tämä prosessi johtuu juuri sitä varten luotujen globalisaation ja uusliberalismin vaikutuksesta ja näin juuri ovat oikeisto vs. vasemmisto -vastakkainasettelut tuhoutuneet ja menettäneet merkityksensä. Tässä kuviossa mm. Kiinan johtavat talouskaupungit (Shanghai etunenässä) ovatkin alkaneet imemään vaikutteita sekä monetaristisesta kapitalismista että fasismista. Kiinan maaseutu on puolestaan vielä kommunismin tyylistä kontrollialuetta.

Yhtäkaikki ko. systeemiä ylläpitäneet ja rakentaneet sekä hyväuskoiset hölmöt että tarkoitukselliset eliittitaustapirut ovat luoneet todella kauhistuttavan globaalin hirviön, jonka vaikutuksen alla elämistä joudun ilmeisesti minäkin varmaan miettimään tulevaisuudessa osaltaan jopa kokonaan uusiksi...? Historian muodostuminen ei ole milloinkaan ollut yhtä intensiivistä ja massiivista maailman historiassa kuin nyt ja vaarallistakin se on valitettavasti. Valitettavaa mielenrauhaa vaurioittavalla tavalla on myös se, että todellisia vaihtoehtoja ei ole olemassa "perinteisessä" poliittisessa järjestelmässä, jossa vaihtoehto löytyisi muka vasemmisto - oikeisto- tai demokraatti - republikaani -akseleilta. Sellaisesta uneksiminen on sellaisen mielen illuusio, joka vielä uskoo muka valtion olevan asioiden ylimpänä päättäjänä. Mutta kun ei ole enää lisääntyvässä määrin!

Ei ole myöskään olemassa vastakkainasetteluja ja siten vaihtoehtojen löytymistä edes bisneksen harjoittamisen ja valtion toiminnan välillä, koska valtio ja bisnes on jo yhdistetty keskuspankkikartellin käsikassarasysteemiksi kuvatuilla tavoilla. Valtion vallan vähentämisvaatimukset siten edesauttavat vain keskuspankkikartellin vallan pääsemistä yhä enemmän voitolle valtion kansalaisten varalle tarkoittamista hyvistä intresseistä. Siksi Yhdysvalloissa Rand Paul on äärimmäisen vaarallinen poliitikko tällä hetkellä!

Harhaluulot maailman rakenteesta ilmenevät täten monella tavalla; esim. vapaakaupan nimiin vannovat kansalaiset käsittävät väärin tilanteen siinä kohtaa, kun vaativat valtion vallan vähentämistä ko. ideologian tieltä ja he kokevat valtion vallan sotkeentumisen kauppaan merkitsevän automaattisesti muka kommunismia / sosialismia ja nimenomaan huonolla tavalla. He eivät huomaa, että valtio on jo sotkeentunut kauppaan täydellisesti, mutta keskuspankkikartellin ohjaamana. He eivät myöskään huomaa, että valtion oikea rooli on olla sotkeentunut kauppaan, mutta ilman keskuspankkikartellia ja kansanvaltaa kunnioittavalla tavalla. Tällaisten ja monenlaisten muidenkin harhaluulojen levittäminen johtuu joko siitä, kun levittäjä ei ole perillä asioista tai siitä, että hän tarkoituksella johtaa harhaan. Molemmissa tapauksissa häntä ei ole syytä kuunnella!

Tuohon Damonin loppuvetoon päättyy tämä erittäin pitkä analyysi-yhteenvetoni. Tulevaisuudessa lainaan tätä tiiliskiviselvitystäni varmasti monta kertaa osoittamaan taustoja eri tilanteille ja pohdinnoille (Mm. ratkaisuja eri ongelmiin) tätä maailmamme tilannetta havainnollistaessani.

4 comments:

Aki said...

Oletettavasti nuo videot on poistettu dailymotionista, koska niissä lukee "Too laaate...
The video has been removed by the user."

Mika said...

Joo, näin havaitsin käyneen eikä niitä tahdo löytyä enää muualtakaan netistä...

RogerB said...

Youtubesta löytyi (?). Tosin niissä oli katkoksia, joten sensuurista/moderoinnista en tiedä...

Mika said...

Kiitos RogerB tiedosta! Nyt videot ovat taas laitettuna paikoilleen tutkittaviksi, mutta tosiaan ne eivät liene aivan millilleen samalla tavalla editoituja kuin alkuperäiset videopostaukset...