Sunday, April 17, 2011

Eduskuntavaalit 2011 - Muutamia arvioita poliittisyhteiskunnallisesta tilanteestamme vaalipäiväaineistoksi

Koostan tähän muutamia keskeisiä kohtia poliittisyhteiskunnallisen tilanteemme arvioimiseksi eduskuntavaaleja varten. Kerkeän tekemään kuitenkin vain ns. puutteellisen lyhyen yhteenvedon, joka saa tällä kertaa jäädä panostuksekseni antaa teille oman näkemykseni mukaista tietoa. Kaiken kattavaa analyysiä on siten turha odottaa, mutta toki omasta mielestäni muutamia keskeisen tärkeitä seikkoja haluan vielä tähdentää viime metreillä äänestyksen tueksi.

Eilen teinkin jo ekonomiaan - talouteen liittyvän kirjoituksen (Eduskuntavaalien 2011 aineistoksi monetarismin ihmiskunnan vastaisen pahuuden luonnehdintaa), johon ei ole enää liiemmin lisättävää muuten kuin mainita, minkä puolueiden parista löytyy pahinta vs. parasta talouspolitiikkaa. Kuten on käynyt tunnetuksi, niin pahimmat puolueet tässä katsannossa ovat Kokoomus, Keskusta ja RKP. Niiden politiikka nojaa selkeimmin globalistien intressien maksimoimiseksi ja NWO -prosessin vyöryttämiseksi uusfeodalismiin. Hyvällä puolella parhaimmat teesit löytyvät talousdemokraattisiin periaatteisiin nojaavilta ehdokkailta. Heitä löytyy ainakin Itsenäisyyspuolueen, Piraattipuolueen ja Muutos 2011 -puolueen parista.

Olen saanut tietooni, että Vasemmiston Paavo Arhinmäkikin olisi jossain määrin jo perillä talousdemokratian havainnollistamista ongelmista, muttei olisi ratkaisumalleissaan osannut hyödyntää sitä. Muiden puolueiden parissa ymmärrys globaalin ekonomian ja talouden tilasta tässä katsannossa on havaintoni mukaan vain "vähän sinne päin" ja varsinkaan monetarismin ydinogelmasta eli rahan syntymekanismista heidän piireissään ei olla puhuttu yhtään. Täten oligarkkista kapitalismia muka vastaan vaaliteeseissään profiloitunut SDP ei ole sellaista kunnolla ja sama koskee myös Perussuomalaisia; huolimatta heidän leiriinsä viime syksynä liittyneen Markku Uusipaavalniemen talousdemokratian ymmärryksestä.

Tähän ymmärtämättömien piiriin kuuluvat myös kommunismiin / äärivasemmistoon päin kallellaan olevat puolueet; Suomen Työväenpuolue ja Kommunistinen Työväenpuolue, vaikka he ovat olevinaan niin kapitalismia ja oligarkkista systeemiä vastaan. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan on ymmärrettävä nimenomaan kapitalismin ja oligarkian perustana olevan monetarismin ydinongelman eli rahan syntymekanismin haitallisuus, josta hyvin moni muu haitta juontaa juurensa lähtökohtaisesti. Tämän ongelman ja parannusteesit sitä varten ovat kaikkein parhaiten ymmärtäneet juuri talousdemokratialiikkeen aktiivit.

Suomen talousdemokratialiikkeen isänä pidetty eduskuntaehdokas Lars Österman on listannut blogissaan tässä jutussa (Uusinta: Talousdemokraatisen liikkeen ehdokkaat) vaaleissa keskeisimmin talousdemokratiaa suosivia vaaliehdokkaita. He ovat seuraavat henkilöt, vaikka muitakin lienee löytyy etenkin juuri valtapuolueiden ulkopuolelta (Lainaus): "Aki Järvinen, Kuopiosta on Muutos 2011 ehdokkaana Pohjois-Savon vaalipiirissä. / Tuomas Santakallio, Jyväskylästä on Piraattipuolueen ehdokkaana, Keski-Suomen vaalipiirissä. / Olli Kingelin, Turusta, on Piraattipuolueen ehdokkaana Varsinais-Suomen vaalipiirissä. / Jukka Rintala, Turusta, on Itsenäisyyspuolueen ehdokkaana Satakunnan vaalipiirissä. / Mira Kettunen, Helsingistä, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. / Patricia Broas, Espoosta, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. / Alexander Torfayeh, Helsingistä, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. / Ville Iivarinen, Helsingistä, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. / Lars Österman, Porvoosta, on Piraattipuolueen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä.".

Perussuomalaisista on povattu erittäin massiivista vaalivoittajaa ja joissakin arvioissa he saattaisivat nousta ehkä jopa suurimmaksi puolueeksi... Selkeästi on siis kyse ainakin protestipuolueesta, jonka laariin kanavoitunee näyttävästi viime aikoina harjoitetun globalistiagendoja suosivan politiikan vastustus. Onko ko. protestin takana mitään oikeaa ja kunnollista? Katsotaanpa vähän tarkemmin muutamia kohtia, joiden takia epäilen Perussuomalaisten hyvyyttä merkittävimmin:

Ensinnäkin mm. edellä tuli jo ilmi se, että persut eivät ole kunnolla ekonomian - talouden tilasta perillä, kun he ovat vältelleet monetarismin ydinongelman eli rahan syntymekanismin paljastamista ja sen sijaan he ovat menneet jossain määrin mukaan globalistien agendoja tukevien leikkauslistojen pauloihin huolimatta esim. heidän EU -vastaisuudestaan. Lisäksi kansainväliseltä kentältä on kuulunut omituisella tavalla ristiriitaista arviointia persuihin liittyen:

Yhtäältä (Iltasanomien juttu; Soini-huoli leviää maailmalla) persujen valtava vaalivoitto voisi muka vaarantaa koko EU -systeemin, joka kuitenkin kertoo enemmän itse systeemistä (Globalistien ja monetarismin tuhoisa uusfeodaalivyörytys) kuin persujen teeseistä tai mistä tahansa muusta "protestista" globalistien politiikkaa vastaan. Toisaalta (Financial Times Soinista: "Euroopan uudet kasvot" Vaalit Iltalehti.fi) persut olisivatkin sitä vastoin muka ihannoitava "uusi kasvo" Euroopassa ja kun FT:n kaltainen näin näyttää suitsuttavan, niin se taas kielisi vaarallisesti persujen olevan salainen globalistien agendoja tukeva muka-protesti, joka johtaisikin ojasta allikkoon.

Hyvin epäilyttävää persuihin siis liittyy jo em. katsannossakin, mutta eipä siinä vielä kaikki. Nimittäin persujen riveissä olen minäkin havainnut uhkaavan äärinationalistista aineista, kuten mm. kyseenalaista mainetta niittäneen ns. hommafoorumin piireissä vaikuttaneiden ehdokkaiden voidaan havaita suosivan. Ongelma on äärinationalismissa juuri se, että se vastaa virheellisesti äärimmäisiin tai mihin tahansakin ongelmiin. On nimittäin hyvin usein niin, että vastaus äärimmäisiin ongelmiin ei ole symmetrisesti siirtyminen toiseen äärimmäisyyteen.

Oikeampi menetelmä on siirtyminen kohtuullisuuden ilmentämään optimiin! Ei siis ole hyväksi esim. siirtyä globalistien promotoimasta uusliberalismista umpikonservatiivisuuteen, ei tuhoavan hajaannuttavasta ja etäännyttävästä globalismista eristäytyneeseen diktatuuriin eikä holtittomasta vapaamielisyydestä ahdistavan ja pakkopaitaisen kahlitsevaan konformistiseen moralismiin. Nämä äärimmäismuodot ovat juuri haitallista äärinationalismia, jonka tunnetusti muistamme huipentuneen mm. natsi-Saksassa.

Ensimmäisestä äärimmäisyydestä toiseen siirtymisen vaara ja ongelma yhteiskunnan lääkitsemisyrityksissä syntyy oppimani mukaan liian helposti juuri siinä, jos maailmankuva on lääkitsijällä tarpeettoman entrooppinen. Sen sijaan pitäisi osata soveltaa ja mieltää luovempaa ja humaania ihmisyyttä rakastavampaa antientropiaa. Suomeksi tämä tarkoittaa seuraavaa: Entropia uskottelee, että maailman elämistapa olisi hajoamista liian vaarallisesti palasiksi ja sitä varten ko. hajoamista pitäisi hallita ja ehkäistä voimakeinoin tyrannialla, konformismilla ja rajoittamalla.

Sen sijaan antientropia tähdentää, että maailman elämistapa on pikemminkin luovaa rakentamista alemmista ylempiin olemisen ja toteutumisen muotoihin ja siksi sitä tuleekin edesauttaa sopivasti kohdennetuilla liberalismin ja konservatismin yhteensovitusmuodoilla, jossa tasapaino niiden välillä tähdentää hyvyyden kasvattamista ja pahuuden ehkäisemistä juuri tuossa kohtuullisuuden optimissa. Globalistit ihmisyyden vastaisia agendojaan punotakseen tietenkin pakottavat maailmaan entropiaa, mutta meidän on pyrittävä ohjaamaan maailma pikemminkin onnettomuustorjunnasta uuden rakentamiseen!

Tuo em. koskee kaikkia äärinationalismia viljeleviä eikä pelkästään persuja. Esim. Kristillisdemokraattien piirissä havaittua ns. äärimoralismia voidaan havainnoida samalla tavalla: Viime vuoden puolelta jatkunut radikaali homovastaisuus ja heteronormiuden korostaminen on mennyt mielestäni kohti juuri sellaista äärimmäisyyttä, jossa ahdistavan ja pakkopaitaisen kahlitseva konformismi ilmentää pikemminkin juuri ihmisyyttä kaventavaa lääkitsemistä toiseen (virheelliseen) äärimmäisyyteen.

Älkää käsittäkö väärin: Mielestäni globalistien promotoima ja rapautuvan kansan levittämä moraali- ja maailmankuvakäsitys on luonut maailmaamme liikaa edellytyksiä haitallisiin elämäntapoihin ja eettisyyden rapautumiseen. Näemme siitä ilmentymiä runsaasti populaarikulttuurissa Lady Gagoineen kaikkineen ja sitä toki tarvitseekin lääkitä paremmaksi. Mutta siis kohtuudella ja antientrooppisesti eikä esim. persujen parissa havaitulla kulttuuriohjelmallaan; muistattehan aikaisemmin kevättalvella persujen "postmodernistinen tekotaide" -teesit.

En toki mustamaalaa kaikkia persuehdokkaitakaan haitallisiksi, kun esim. mielestäni Markku Uusipaavalniemi on aivan oivallinen eduskuntaehdokas talousdemokratiaymmärryksensä kera. Voidaan myös sanoa hyvänä puolena, että persujen raju vaalivoitto avaisi tien joka tapauksessa kaivatulle muutokselle, vaikkakin se jäisi vain epämääräiseksi välivaiheeksi ja kokeiluksi. Persujen todennäköisesti odotettavissa olevaa isoa vaalivoittoa tuleekin mielestäni tarkastella tässä katsannossa ja ohjata sitä sen myötä turvallisemmille ja rakentavammille antientrooppisille teille tulevalla vaalikaudella! Ja esim. laajentamaan heidänkin piireissään yhä enemmän talousdemokraattista tietoisuutta :)

Japanin maanjäristys- ja tsunamikatastrofin aiheuttama Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus on tuonut esille vaikean ongelman energiapolitiikkaan, joka on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta oleellista ja siksi näissäkin vaaleissa hyvin tärkeää. Muistatte minun kirjoittaneen jo tuoreeltaan ko. onnettomuuden tiimoilta tämän arvioni tilanteesta; Japanin Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus globaalia eliittiä tukevana ydinvoiman demonisoimisaseena.

Lisään siihen seuraavaa asioita jonkin verran enemmän jo tutkittuani: On tärkeää nähdä kokonaisuudessa ongelma monetarismin ikeessä haitallistuneesta ydinvoimasta. Se on sitä vanhan sukupolven rapistunutta ydinvoimaa, joka on vaarallista ja josta pitää päästä eroon. Sen sijaan ns. neljännen sukupolven fuusioreaktioon perustuva uusi ydinvoima on tähdellisesti promotoitavaa ja turvallista ydinvoimaa; olen oppinut mm. sen, että tällaisen uuden ydinvoiman piirissä on mahdollista keskeyttää ydinreaktiot hallitusti onnettomuuden sattuessa...

Olen myös edelleen sitä mieltä, että ydinvoima on niin oleellisen tehokas energiantuotantomuoto ihmiskunnalle, että siitä tietoisesti kokonaan luopuminen johtaa väistämättä kansanmurhaiseen ihmispopulaation kurjistumiseen ja määrän radikaaliin vähenemiseen, mikä on globalistien agendoja tukevaa. Toki on hyvä pitää myös ns. uusiutuvia energianmuotoja kehityksen ja suosimisen piirissä monipuolisesti, mutta yksinään ne eivät vain koskaan voi korvata koko ydinvoima-arsenaalia. Näitä asioita on varmasti hyvä pohtia monta kertaa lisää toisillakin kerroilla...

Yhteenvetona vaaleja varten tästä aiheesta on kuitenkin sanottava, että eduskuntaehdokkaista ydinvoimaa eniten ja kokonaan vastustavat ovat täten haitallisen näköalattomia; esim. etenkin Vasemmiston, Suomen Työväenpuolueen ja Vihreiden piireissä heitä on ja valitettavasti tendenssiä tähän suuntaan olen havainnut myös talousdemokratiaa suosivien kohdalla, mikä on ristiriitaista hankaluutta aiheuttavaa...

Viimeisenä aiheena otan vielä esille Suomen Työväenpuolueen piirissä esille tulleet kummallisuudet liittyen terrorismiin. Ko. puolue on lähes yhtäkuin Suomen Antifasistinen Komitea, jonka eduskuntaehdokas Juha Molari on kohdannut vaarallista ja kummallista mustamaalaamista ja uhkailua, kun hän on paljastanut intensiivisesti ja perinpohjin jo monen kuukauden ajan ns. Kavkaz Centerin tsetseeniterroristien kuvioita liittyen jopa vaarallisesti Suomeenkin. Lisäksi ko. komitea on seurannut tarkkaan ns. Anton Salosen lapsikaappaustapaukseen liittyviä ongelmia, joissa Suomi ei siinäkään ole päässyt puhtain paperein.

Tässä on valikoima ko. komitean juttuja näistä kahdesta aiheesta viime ajoilta: Valehteliko Heidi Hautala poliisikuulustelussa? FINROSFORUM osallistui islamistiterroristien laittomaan maahantuontiin, Storsjön rikosjuttu paljastaa myös Pohjois-Kaukasiassa toimivien terroristien rahoituskuvioita, Shamil Basajevin serkku kuului Al-Qaida -yhteyksistä tunnetun rikollisjärjestö IHH-piiriin, Bäckman Russia Todaylle: Suomen mediat kannustavat terrori-iskuihin Venäjää vastaan, Finrosforum on terroristijärjestö - Mikael Storsjö rahoittaa terroristeja, Mikael Storsjön (KavkazCenter/Finrosforum) tsetseeniterroristit tuomitsivat kirkkoherra Juha Molarin kuolemaan, Miten ministeri Stubb liittyy Antonin huoltajuuteen?, Stakesin valkoinen terrori ja Eva Biaudet aloitti kampanjan minua vastaan.

Tämän komitean aktiivithan tunnetaan ns. russofiileinä, mutta jonkin verran heidän kirjoitteluaan seuranneena olen havainnut kaiken lapsellisen russofiili vs. russofobia -asettelun yläpuolelle aivan uskottavasti ja vakuuttavasti menevän juuri nuo terrorismiin ja lapsikaappaukseen liittyvät ongelmapaljastukset omina itseinään Suomen kohdalla ja siinä haitalliset poliitikot ovat olleet juuri mm. Aleksander Stubb ja Heidi Hautala. Niinpä onkin selvää, että sellaisia henkilöitä ei pidä päästää minnekään eduskuntaan tai muuhun päättävään asemaan, vaan hyvin mieluusti heidänlaisiaan katselisi vain valtakunnanoikeudessa tuomittavina!

Tämä saakin nyt riittää tarjoamastani aineistosta tämän vuoden eduskuntavaaleja varten ja tästä eteen päin kaikki onkin sitten ns. korkeammassa kädessä ja jääkäämme jännityksellä odottamaan vaalin tulosta. Mikä se sitten onkin, niin sen kanssa on sitten elettävä sunnuntain 17.4.2011 jälkeen ja pohdittava asioita sen mukaan...

No comments: