Sunday, April 17, 2011

Talousdemokratialiikkeen Ville Iivarinen on valintani Eduskuntaan

Olen antanut nyt ääneni Eduskuntavaaleissa 2011 ja ratkaisuni oli seuraavanlainen: Asetin tärkeimmäksi valintakriteeriksi ekonomian ja talouden tilan ymmärtämisen sekä globaalilla että Suomen tasolla, missä potentiaalisimmat ehdokkaat valikoituivat tämän vuoksi talousdemokratian ymmärrystä ja teesejä viljelevien mukaan. Pitkään pohdin tämän joukon parista sopivinta ja lopulta päädyin Ville Iivariseen. Hänen valikoitumistaan puolsi yhtäältä johdonmukainen keskittymisensä vaalikamppanjassaan itse asiaan eli tärkeisiin rahareformistisiin teeseihin; hän ei ole esim. mennyt suinpäin mukaan ydinvoiman vastaiseen liikehdintään ainakaan julkisesti Japanin Fukushiman takia. Toisekseen Villen nuoren iän myötä syntyy hyvä reservi myös näiden vaalien yli menevään tulevaisuuteen tästä hetkestä alkaen; hänellä on mahdollisuus toimia talousdemokraattisten ideoiden kehittelyyn ja eteenpäin viemiseen jopa usean vuosikymmenen ajan.

Tässä on Villen vaaliteeseistä oivallisesti kiteyttävä lainaus: "Kiinnostukseni kohde politiikassa on raha. Rahajärjestelmän toimintamekanismit, ihmisten tietämättömyys niistä ja julkisen keskustelun täydellinen puuttuminen aiheesta ovat yhteiskuntamme ehdottomasti suurimmat epäkohdat. Suurin osa aikamme ongelmista johtuu vain ja ainoastaan siitä, että rahamme luodaan yksityisesti pankeissa ja että se luodaan velkana. Olipa kyse talouskriisistä, velkaantumisesta, eriarvoistumisesta, ekologisesti tuhoisasta talouskasvun pakosta tai demokratiavajeesta, ne kaikki juontuvat tästä yhdestä seikasta. Rahareformi on avain kaikkien aikamme ongelmien ratkaisemiseksi ja ilman rahareformia meidän ei ole mahdollista ratkaista niistä yhtäkään. Ehdokkuudellani haluan kiinnittää huomiota tähän aikamme kaikista tärkeimpään asiaan, josta useimmat eivät ole vielä kuulleetkaan.".

Tässä on hänen bloginsa juttuja --> Rahan valhe: Kysymys valtionvarainministerille, Kysymys valtionvarainministerille ja Neljä kysymystä, joista ei tulla keskustelemaan vaaleissa. Villellä on myös toinen blogi; Rahan valhe. Palaan vielä lisäämään päivityksen tähän siitä, että pääsikö Ville läpi vai ei ja tarkastelen samalla muidenkin talousdemokratialiikkeen ehdokkaiden menestystä... Olen päivittänyt tietoja tähän kirjoitukseen; Talousdemokratia -liikkeen ratkaisevan tärkeä osallisuus NWO:n kaatamisessa huonosta 2011 vaalimenestyksestä huolimatta.

No comments: