Sunday, June 19, 2011

Ihmissuhteiden ja perheen oikea hoitaminen myös osana yhteiskuntien kehittämistä pois pahoista globalistiagendoista

Sunnuntain ja viikon lopuksi eteeni on tullut vielä oivallinen kooste siitä, kuinka itse asiassa pitkällä tähtäimellä eli sukupolvetkin ylittävässä mittakaavassa ihmiskulttuuria voidaan yleisesti nostaa humaanisti pois vihasta, surusta, yksinäisyydestä ja masennuksesta! Se on eräänlainen antiteesi siis myös pahojen globalistien ahtaalle ja vihamieliselle maailmankatsomukselle ja siksi erinomainen asia ottaa tähän esille. Kyseessä on Aamulehden juttu Puheenaihe: 8 syytä, miksi lasta täytyy halata tarpeeksi ja otan siitä alle lainauksia sekä boldattuina alaotsikoina että iskevimpinä niiden luonnehdintoina vihreällä fontilla. Kokonaisuudessaan teksti ja luonnehdinnat löytyvät tuon linkin kautta.

Jotenkin tämä juttu iskee minuun nyt hyvin voimakkaasti, kun yhtäältä olen tullut niin tietoiseksi maailmassa olevasta hyvin tarpeettomasta pahuudesta ja hyvyyden ahtaallaolosta. Toisaalta olen tavallani joutunut olemaan niin paljon yksin aikuiselämässäni ilman tarpeellista määrää ihmisläheisyyttä, että sekin mietityttää tämän kautta ja tekee surulliseksikin. Eräs ystäväni onkin sanonut tästä samasta Aamulehden jutusta, että "Myös aikuisia voi muistaa halata :) koska harva meistä on muuta kuin vähän isommaksi kasvanut säikky lapsukainen.". Hyvin totta!

En kommentoi juttua ja noita alla olevia lainauksia tämän enempää, mutta lopuksi annan teille sen sijaan hedelmälliselle ajatusleikille aihetta; koittakaapa ajatella näitä jutun asioita laittamalla subjektin tilalle esim; vaimo, mies, isoäiti, isä, kansalaiset, kaupunkilaiset, naapuriyhteisö, seurakunta jne. Verbin tilalle voi laittaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivasti mm. ohjata, johtaa, kehittää, vaalia, turvata jne... Ja sitten lainaukset --->

"1. Suomalaiset kasvattavat lapsiaan vielä turhan etäisesti ja välttelevästi." --> Meillä ihannoidaan yksin pärjäämistä, vaikka ihminen on luonnostaan äärimmäisen sosiaalinen laji.

"2. Yksin selviämisen ihanne johtaa siihen, että lapsi ei saa riittävästi tukea." --> Lapsen on luonnollista pelätä yksinäisyyttä. Kun hänen avunhuutoonsa ei vastata, hän tottuu odottamaan sitä ja hyväksymään sen. Samalla lapselle syntyy käsitys siitä, ettei hänen tunteensa hädästä ja avuntarpeesta ole todellinen. Hän oppii, ettei tunteisiin kannata luottaa.

"3. Lapsi, joka ei luota omiin tunteisiinsa, toimii aikuisenakin usein pelkän järjen varassa." --> Pelkällä järjellä ei edes voi tehdä kokonaisvaltaisia päätöksiä, koska aivot eivät toimi niin.

"4. Lapsen tukeminen lisää hänen itsenäisyyttään." --> Uskomme turhaan, että maailmassa selviää karaistumalla. Itse asiassa lapselle annettu nopea ja riittävä tuki parantaa itsevarmuutta ja mahdollisuuksia menestyä elämässä.

"5. Oma lapsi täytyy tuntea, jotta häntä osaa tukea oikein." --> Lapsen viesteihin pitää vastata sensitiivisesti eli juuri hänelle sopivalla tavalla. Se on erilainen kuin se, mikä sopii hänen veljelleen, siskolleen tai kaksoselleen.

"6. Lasta pitää koskettaa." --> Seksuaalisen hyväksikäytön pelko on johtanut vääristyneeseen asenteeseen koskettamista kohtaan. Koska kosketusaisti on varhaisin ja sosiaalisin aistimme, se kytkee meidät yhteen toisten kanssa paremmin kuin mikään muu. Koskettamalla voi lohduttaa, ilahduttaa – ja tietenkin myös satuttaa, mutta niin tekee myös kosketuksen puute.

"7. Kosketusta vaille jääneestä lapsesta saattaa kasvaa todennäköisemmin epäsosiaalinen aikuinen, joka käyttää päihteitä." --> Tutkimusten mukaan koskettaminen lisää myönteistä sosiaalisuutta välittävien aivojen välittäjäaineiden pitoisuuksia. Meidän olisi otettava tosissaan eläintutkijoiden löydökset, joiden mukaan kosketuksen puute lisää taipumusta muun muassa aggressiivisuuteen, lyhytjänteisyyteen, masennukseen ja alkoholismiin. On kaikki syy olettaa, että sama on totta ihmisillä.

"8. Kasvatuskulttuuria voi muuttaa tietoisilla valinnoilla." --> Meillä on oikeus ja mahdollisuus valita toisin, mutta jos emme tee työtä sen eteen, todennäköisesti etäinen kasvatuskulttuuri jatkuu. On helppo tapa, mitä neuvolassa voisi opettaa: Lapsia kannattaa rutistaa ja halata ainakin tuplasti sen verran, mitä tekisit luonnostaan.

No comments: