Thursday, July 28, 2011

Kesän 2011 ukkosseuranta; torstai 28.7.2011 (Etelästä saapuneen heikon rintamasysteemin aiheuttamaa kohokonvektio- ja lämpöukkostelua)

Tänään oli Etelä-Suomessa helteinen ukkostilanne, jota en kuitenkaan ehtinyt laittaa tänne blogiin reaaliaikaisena seurantana, mutta mainitsenpa ukkostilanteesta nyt tässä jonkin verran ns. takautuvana seurantana.

Myrskyvaroitus.com -sivusto laittoi jo eilen illalla ko. päivän tilanteesta ennusteanalyysin. Siinä ukkostavimmaksi alueeksi arvioitiin eteläisimmän Suomen sisämaata ja ukkosten arvioitiin lainauksen mukaan olevan seuraavanlaisia: "Odotettavissa on jälleen yksi ”matalan dynamiikan” kohtalainen salamapäivä. Ukkosia voi esiintyä jo yöllä ja aamulla lounaisilla merialueilla, mutta merkittävin aktiivisuus rajautuu (iltapäivällä ja alkuillasta) varsin kapealle vyöhykkeelle maan eteläosan sisämaahan. Syntyvät ukkoskuurot ovat hidasliikkeisiä ja tämän vuoksi taajamatulvariski on kohonnut. Paikoin myös salamatiheys voi nousta runsaaksi. Keskiviikon Baltian ukkosista saattaa ajautua ukkoskuurokehitystä hidastavaa pilvisyyttä maan eteläosaan, mutta mikäli pilvisyys ei ole kehityksen esteenä, veikkailisin ainakin muutaman tuhannen maasalaman päivää kartan osoittamalle alueelle maan eteläosaan.".

Koska tämä on takautuva seuranta, niin en sen takia laitakaan tähän tällä kertaa tuttuja seurantalinkkejäni, vaan siirryn seuraavaksi itse asiaan eli kellotettuun seurantaselitykseen. Seurantapaikkani oli koko päivän Espoon Tapiola:

Torstai 28.7.2011 klo. 10:30: Aamun aikana ennen tätä Suomenlahdelle oli syntynyt kohokonvektioukkosta aivan Helsingin edustalle runsaaseen pilvivyöhykkeeseen, joka merkkasi etelästä tulleen heikon rintamasysteemin jälkipuolen kosteimman alueen paikkaa. Seurantapaikallani tämä näkyi kokkareisena hahtuva- ja kumpukerrospilvisyytenä, jonka seassa oli kehittymässä kuuroja tummina ja kukkakaalimaisina osina. Harvahkoa ukkosen jyrinää kuului jo ja tällä kellon lyömällä alkoi vähitellen kuurotella. Lämpötila oli kohonnut jo lähes +25 asteeseen yön +20 asteen paikkeilta.

Torstai 28.7.2011 klo. 11:00: Tässä vaiheessa päivän rankimman sateen kuuro osui tarkastelupaikalle Espoon Tapiolaan ja heikkotuulista kaatosadetta kesti muutaman minuutin; seurauksena mm. vuolaasti virtaavaa katualuetta ja tulvivia nurmikon notkoja ko. alueella. Ukkosalue oli alkanut laajentumaan pääkaupunkiseudun yllä kohti pohjoisluodetta. Toinen ukkostava alue oli etelärannikolla Kymenlaakson tienoilla. Yleinen virtaus kävi heikosti itäkoillisesta, mutta ukkostelun alettua tuulen suunta vaihteli ajoittain länteenkin ja oli puuskissa hetkittäin kohtalaista. Lämpötila lähti tässä kohtaa laskuun.

Torstai 28.7.2011 klo. 11:40: Ukkosalue jatkoi laajenemistaan aluksi luode-kaakkosuuntaisena jonona pääkaupunkiseudun yllä ja seurantapaikkaan nähden itäpainotteisesti; tässä vaiheessa ukkosen jyrinä oli tihentynyt ja täten voimakkaimman salamoinnin vaihe oli alkanut. Kuurottainen sade piti välillä taukoja tarkastelupaikalla ja tuuli oli ajoittain tyyntäkin udun tihetessä ilmassa. Lämpötila oli laskenut +19 asteeseen, mutta muualla Etelä-Suomen pouta-alueilla oli jo hellettä +26 asteen tienoille saakka. Seurantapaikalla taivaan täyttivät edelleen tumman kokkareiset ukkospilvien alaosat kumpukerrospilvimäisinä ja itäpainotteisesti näkyi laajasti sadeseinämien harmaata tasaisuutta ajoittain päälle tullen.

Torstai 28.7.2011 klo. 12:15: Ukkosalue alkoi jäämään vähän enemmän itään seurantapaikkaan nähden, mutta jatkoi runsaahkoa jyrinäänsä ja ajoittain paikalle ulottui yhä kohtalaisen runsasta kuurottaista sadetta. Länsitaivaalla oli ajoittain pientä rakoilua pilvipeitteessä. Ukkosalue oli laajentunut jo lähes Hyvinkään tasalle pohjoiseen.

Torstai 28.7.2011 klo. 13:30: Ukkosalueen pääosa alkoi jäädä pääkaupunkiseudun itä- ja pohjoispuolelle vähitellen heikkenevänä, missä ukkostavin solu liikkui Hyvinkään tienoilla pohjoiseen. Tarkastelupaikan itäpuolelle noin 10 - 15 km:n päähän jäi etelä-pohjoissuuntaiseen jonoon heikompaa ukkoskuurottelua liikkeessä pohjoisluoteeseen; näkyi seurantapaikan itätaivaalla hauskan tummina kumpukerrospilvimäisinä kokkarelaattoina ja vyöhykkeinä, joiden alla taivaanrannassa sadejuovaseinämää. Ukkosen jyrinä oli harventumassa olemattomiin ja länsitaivaalta alkaen aurinko alkoi paistaa ajoittain hahtuva- ja kumpukerrospilvilauttojen välistä udun vähetessä. Lämpötila lähti nousuun +20 asteen yläpuolelle heikossa koillistuulessa.

Torstai 28.7.2011 klo. 14:50: Pääkaupunkiseudun itäpuolelle jäänyt pois heikkenevä vanha ukkosjono näkyi itätaivaalla vielä verhopilvimäisenä hahtuva- ja palleropilviraitojen sävyttämänä kilpenä, jonka eteläpäässä kaakossa meren yllä eräs pieni kuurosolu tuotti vielä hetken kukkakaalimaista uutta kumpupilvitornia samean sinistä taivasta vasten. Muutoin aurinko paistoi harvan hahtuvapilvilautan lomista ja lämpötila oli kohonnut jo +23 asteen paikkeille edelleen heikoissa itä-koillistuulissa. Muualla oli ukkostelua tässä vaiheessa Hyvinkään tienoilta tulleena Lahden seudulla ja Turun tienoilla - lounaissaaristossa. Virossa oli alkanut ukkostamaan voimakkaasti monin paikoin.

Torstai 28.7.2011 klo. 19:00: Tässä vaiheessa Etelä-Suomessa oli ollut ed. kellonlyömän jälkeen kuurottelutaukoa (Lähinnä harso- ja hahtuvapilvilauttoja tarkastelupaikalla ja uudestaan n. +25 asteen lämpötila ylimmillään), mutta Virossa alkaneen voimakkaan ukkostelun mössöönnyttyä nyt tasaisemmiksi kuurottaisen sateen alueiksi Viron pohjoisrannikolle (Näkyi etelätaivaalla tasaisena verhopilvikilpenä) oli sen pohjoispuolelle Suomenlahden ylle kehittynyt itä-länsisuuntaiseen jonoon uusia pieniä ukkoskuuroja; pääkaupunkiseudulta katsottuna melko etäälle itä-kaakkois- ja lounaispuolille oli sijoittuneet yhdet ja ne näkyivät kukkakaalimaisina torneina jo klo. 18:00 aikaan.

Torstai 28.7.2011 klo. 20:00: Nuo uudet ukkoset rantautuivat etelärannikolle, mutta pääkaupunkiseudun ulkopuolille; yhtäältä Porkkalanniemelle ja siitä vähän länteen sekä toisaalta Porvoon tienoilta jonona kaakonkulmalle. Seurantapaikalla pilvisyys tosin lisääntyi: Kumpukerrospilveä kokkareisena ja aaltomaisena kantena liikkeessä luoteeseen ja seassaan kukkakaalimaista muodostusta. Lämpötila oli edelleen +23 astetta ja itä-koillistuuli heikkoa, mutta utuisuus oli vähentynyt päivän mittaan.

Tämän jälkeen ko. ukkosalueet heikkenivät vähitellen länsiluoteeseen (Liikesuunta muuttui alkupäivästä enemmän länteen) liikkuessaan, mutta ukkostelua oli vielä klo. 22:00 tienoille saakka Porkkalanniemeltä Lohjanjärvelle ulottuvalla alueella ja pienenä soluna lähellä Hankoniemeä. Loppuillan Espoon Tapiolassa taivasta sävyttivät iltaruskoiset ukkospilvien harsopilvimäiset yläosajäänteet; lännessä vielä hetken ukkospilvimäisempänä kilpenä ko. Lohjanjärven ukkosessa. Myös kokkareistakumpukerros-, hahtuva- ja palleropilveä oli edelleen liikkeellä lauttoina. Lämpötila on pysynyt +20 asteen yläpuolella koko loppuillan.

Tähän päätän tämän takautuvan seurannan, mutta tässä on vielä lopuksi uutisointia tämän ukkosepisodin aiheuttamista tulvatilanteista, kuten tuossa ennusteessakin varoitettiin: Iltasanomien video Klaukkalan ukkossadetulvasta ja Iltalehden juttu Helsingin ukkossadetulvasta.

No comments: