Saturday, September 03, 2011

Facebook -keskustelukoosteita: Seksuaalisuus ja ihmissuhteet länsimaisen yhteiskunnan alasajossa globalistiagendojen hyväksi

Jatkan Facebook -statuksiini kertyneen yhteiskunnallispoliittisen materiaalin purkamista blogiesittelyyn ottamalla esille ko. tilapäivityksissä esille tulleista keskustelutyyppisistä pohdinnoista ensimmäisen. Tällä kertaa tosin keskustelua ilmentää ainoastaan yksi toisen facebookkaajan kommentti, mutta joka tapauksessa päätin liittää tämän osaksi näitä keskustelukoosteita. Aikaisemmasta tuttuun tyyliin nimitän keskustelijaa / keskustelijoita diskreetisti nimimerkeillä X tai Y. Halutessaan ko. keskustelijat voivat toki tulla tänne blogiin jatkamaan kommentointia.

Tällä kertaa koosteen aiheena on länsimaisten ihmisten seksuaalisuus ja ihmissuhteet ylipäätäänkin, mitkä - yllätys yllätys - ovat myös olleet vakavasti globalistieliitin eli ns. Illuminatin huomion kohteena, jotta heidän eugeniikkaan ja väestönvähennykseen perustuvat tavoitteensa mahdollistuisivat sitäkin kautta. Huomaammekin tämän agendavyyhdin olevan perustavaa laatua olevalla tavalla länsimaisten yhteiskuntien sosiaalisten ongelmien yksi raju alkulähde. Ko. eliittihaitta ilmenee myös epäsuorasti pankkiirioligarkismin tuottaessa yhteiskuntaan uusliberaalia asennetta, jonka käytännön prosessit koostuvat mm. behavioristisista ja utilitaristisista minä -toimijan sairaista vääristymisistä ja terveen ryhmäsosiaalisuuden häviämisestä.

Tämän pidemmittä alustuksitta tarjoan tästä aiheesta kuitenkin nyt vain ko. tilapäivitysmateriaalini, joka koostuu yhden statuksen alle merkitystä Erkki Seväsen kirjoituksesta ja siitä poimimistani lainauksista sekä Henry Makowin (Wikipedia-artikkeli ja sivustonsa) kirjan "Cruel Hoax: Feminism and the New World Order" -esittelystä. Seväsen kirjoitus on peräisin jo maaliskuulta 2008, mutta otin sen esille Facebookissa vasta viime huhtikuussa. Tämäkin toimii tulevaisuuden kirjoitusteni yhtenä hyvänä tausta-aineistona. Seuraavaksi ko. Facebook-materiaali:

Kaupallisuus vie seksuaalisuudelta syvän inhimillisen merkityksen www.hs.fi Uusliberalistisesti toimiva yhteiskunta pornoistaa median ja lapsipornoistaa pornon, kirjoittaa Erkki Sevänen --->

Lainaukseni yllä olevasta kirjoituksesta: ‎"David Harvey ja suomalainen Heikki Patomäki tutkimuksissaan toteavat, uusliberalismi kohtelee koko yhteiskuntaa markkinoina, joilla periaatteessa lähes kaiken tulee olla tuotteistettavissa - siis myytävissä ja ostettavissa. Tätä ilmiötä, yhteiskunnan läpäisevää kaupallistumista, tutkijat kutsuvat tavaroitumiseksi.".

Lainaukseni yllä olevasta kirjoituksesta: ‎"...kaikkialla nykyinen globaali turbokapitalismi tukeutuu informaatioteknologian kehitykseen. Samalla uudet mediat tarjoavat pornoteollisuudelle ennennäkemättömän tehokkaat levityskanavat. Ne osoittavat konkreettisesti, millaiset mittasuhteet eroottisuuden ja seksuaalisuuden tavaroituminen on nykykulttuurissa saavuttanut.".

Lainaukseni yllä olevasta kirjoituksesta: ‎"Tavaroituminen muuntaa ihmisten väliset suhteet hyötysuhteiksi ja rapauttaa näin sosiaalisen solidaarisuuden ja vastuuntunnon muotoja.".

Lainaukseni yllä olevasta kirjoituksesta: ‎"Markkina-arvojen kyllästämässä nyky-yhteiskunnassa pornotähden tai seksityön ammattilaisen osasta on jopa muodostunut eräänlainen toiveammatti, jonka alkeita monet tytöt alkavat opetella hämmästyttävän nuorina ja ilman, että heitä siihen suoranaisesti pakotetaan. Näin tehdessään he lähinnä vastaavat markkinoilla esiintyvään kysyntään.".

Lainaukseni yllä olevasta kirjoituksesta: ‎"Perinteisesti eurooppalainen kulttuuri piti tavaroitumista taiteen ja seksuaalisuuden kannalta ongelmallisena ilmiönä. Kuten saksalainen filosofi Jürgen Habermas toteaa, mikäli tavaroitumiskehitys pääsee läpäisemään taide-elämän, se saattaa muuttaa taiteen pelkäksi esteettiseksi stimulantiksi tai harmittomaksi viihteeksi. ".

Lainaukseni yllä olevasta kirjoituksesta: ‎"Sitä, millaista tuhoa lapsiporno aiheuttaa lapsille ja koko yhteiskunnalle, voi vain arvailla. Lähellämme on silti jo tarpeeksi merkkejä siitä, millaisia inhimillisiä ja sosiaalisia vaurioita uusliberalistisesti toimiva yhteiskunta seksuaalisuuden alueella aiheuttaa. ".

Minä ‎---> Eli ihmisyyttä vastaan toteutuu todellakin tarkkaan harkittu ja valloilleen päästetty sota ja tuhonta niin monella tavalla! Käänteisesti kohti hyvyyttä toteutuva maailmankuva on otettava aseeksi sitä vastaan!

Minä: Mielenkiintoinen lisäys hieman toisesta näkökulmasta samaan asiaan: Cruel Hoax: Feminism and the New World Order sekä lainaus ko. Henry Makowin kirjan kuvauksesta; "FEMINISM, HOMOSEXUALITY AND HOW HETEROSEXUALITY WORKS -- Feminism, our official gender ideology, masquerades as a movement for women's rights. In reality, feminism is a cruel hoax, telling women their natural biological instincts are "socially constructed" to oppress them. Feminism is elite social engineering designed to neuter both sexes. It makes women less fit for marriage and motherhood, and men unable to lead and sacrifice for family. As a result, both sexes suffer from arrested development. The Rockefellers and Rothschilds created feminism to poison male-female relations (divide and conquer.) Their objective is totalitarian world government. Why? These bankers create money out of nothing and think they are God. "Cruel Hoax" shows the connection between feminism, Communism and 9-11. It examines male-female relations and how we can take back our heterosexuality.". Tässä myös pidempi arvio kirjasta: Cruel Hoax: Feminism and the New World Order by Henry Makow, Book Review by Ingri Cassel.

Keskustelija X: Ajatus siitä, että joku tekee lapsipornoa päivätöikseen... päivästä toiseen. On vaikea kuvitella millainen henki ja sielu tällaisissa olennoissa elää, miten he eivät hajoa sisäisesti. Sama mysteeri liittyy pornoteollisuuteen yleisemminkin. Mikä tämän prosessin evolutiivinen vaikutus on päivän päätteeksi.

Minä: Ehkä sitten tosiaan on olemassa jonkinlainen ns. negatiivinen pimeä "henki" / "sielu", joka pysyy koossa vain niin pitkään, kunnes valo tai kuolema hajottaa sen... Oppimani mukaan valo voittaisi aina lopulta pimeän, mutta nähtävästi pimeä ehtii olla varsin monessa paikassa punomassa antievoluutiota; entrooppisia ja itsekkäitä rakennelmia...

No comments: