Thursday, September 01, 2011

Roskien poltosta aiheutunut ympäristötuho Tapiolan urheilupuiston vieressä
Tässä palaan taas tuomaan esille ympäristön rakentamisessa ja hoidossa ilmenneitä epäkohtia. Tämän kertainen virhe onkin sieltä törkeimmästä päästä ja se ilmenee yllä olevan valokuvallisen todistuksen kautta. Kuvasta näemme, kuinka nuo metsämännyt (Pinus sylvestris), rauduskoivu (Betula pendula) ja etualan pajupensaikko (Salix sp.) ovat ruskeentuneet kuolleiksi lähes kauttaaltaan. Kyseessä on ison roskakokon polttamisesta aiheutunut puustotuho. Polttaminen on tapahtunut ilmeisesti muutama viikko sitten. Kuva on otettu tänään 1.9.2011.

Kohta on tarkalleen Espoon Tapiolan länsipuolella Koivu-Mankkaan tien ja Merituulentien risteyksen luoteispuolella olevan asuinkerrostalon kulmalla, missä Koivu-Mankkaan tien ja ko. talon kulman välillä on pieni neliön muotoinen niitty. Nuo puut ovat luoneet oleellista suojaa ko. asuinkerrostallolle ko. teiden liikenteen haittavaikutuksilta, mutta nyt tuo suojavaikutus on menetetty, sillä näistä puista ja pensaista ei ole enää eläjiksi noilta ruskeentuneilta osiltaan. Lisäksi tämä on myös noilla teillä liikkujille selvä esteettinen haitta.

Miten tämä pääsi syntymään? Olen seuraillut tilannetta tästä ohi ajeltuani tämän kesän aikana ja vastaus löytyy ko. kohdalla kuvaajan selän takana eli Koivu-Mankkaan tien toisella eli itäpuolella olevalta laajalta Tapiolan urheilupuiston jatkeen työmaalta, jonne rakennetaan mm. uuteen länsimetrolinjaan liittyvää infrastruktuuria. Ko. rakentamisen tieltä ko. pikkuniitylle kasattiin tänä kesänä runsas keko raivattuja pajun ja muun taimikon oksia - runkoja, mikä on varmaankin ollut aivan sallittua ko. niityn kuuluessa julkisiin alueisiin ja siihen on ilmeisesti saatu lupa.

Lupa on ilmeisesti saatu myös ko. oksakokon hävittämiseen polttamalla se ko. niityllä, vai onko?!... Joka tapauksessa tässä vaiheessa onkin tapahtunut tuo puiden kuolemisen aiheuttanut paha moka! Nimittäin ko. isoa roskakokkoa poltettaessa ei ole mitä ilmeisimmin osattu ottaa huomioon sitä, kuinka kauas sen kasvillisuutta haittaava lämpövaikutus ulottuu. Suuressa kokossa liekkien kasvillisuutta haittaava lämpövaikutus voi ulottua sopivalla tuulella jopa useiden kymmenien metrien päähän tuulen suunnassa.

Noiden puiden ruskeaksi "palamiseen" riittää vain muutaman minuutin ajan yli +50 asteen lämpötiloja eikä liekkien siis tarvitse edes olla mitenkään ilmeisen lähellä etenkin, jos tuuli käy suoraan palavalta roskakokolta puita kohti. Tuollainen vaurio ei myöskään ilmene aina välittömästi roskakokon polttamisen jälkeen, vaan siihen voi mennä 1 - 5 päivää riippuen lämmön lähteen etäisyydestä ja siten voimakkuudesta.

Tällainen sanan mukaisesti ympäristörikokseksi muotoutunut virhe on törkeä monessakin mielessä, mutta erityisesti: Ensinnäkin se on aiheuttanut kuvan tapaan yksityisellä maalla olevalle omaisuudelle vaurioita ja suorastaan tuhoa. Toisekseen on aiheutettu jopa tulipalovaaraa noiden puiden kautta ko. asuinrakennukselle, joka onkin jo hyvin vakava juttu! Ko. niittypalsta onkin moiseen polttosessioon liian pieni (Voitte muuten mennä katsomaan Googlen Street View -palvelusta, kuinka pienestä niittytilkusta on kyse; se näkyy erinomaisesti Koivu-Mankkaan tieltä). Niinpä minua epäilyttää suuresti se, että onko tässä ollut edes mitään lupaa moiselle, koska moisten suurten oksa- ja runkomäärien polttaminen näin lähellä rakennettua miljöötä on sekä tyhmää että vaarallista!

Miksi sitten tällaiseen typeryyteen on ryhdytty? Ilmiselvästi syynä on ollut säästäminen, missä ko. oksamäärän poiskuljettamisessa paremmille poltto- / hävittämispaikoille on muka säästetty, kun on päätetty polttaa ne tuolla pikkuniityllä. Tällaisessa typerässä ympäristöä vioittavassa ja asukkaita vaarantavassa säästämisessä kuvastuu puolestaan juuri tämän ajan henki pankkiirioligarkian ikeen alla, joka suostuttelee tai suorastaan pakottaa eri toimijoita mm. menemään ali sieltä, missä aita on matalin jopa selvästi pahaa haittaa tuottaen.

Keskeisenä päätöksiä ohjaavana tekijänä on siis tässäkin pankkiirioligarkkinen raha, joka tämän hetken monetaristisilta olemuksiltaan on omiaan pakottamaan yritysten ajattelua muokkaantumaan tällaisiksikin pähkähulluiksi rahanvaltatoiminnoiksi. Näin ilmiselviä ympäristörikoksia vailla järkeä ja välinpitämistä ei muutoin juuri synny, ellei sitten kyseessä ole hyvin ajattelemattomat, tietämättömät ja tyhmät ihmiset!

No comments: