Saturday, December 31, 2011

Uuden Vuoden 2012 tervehdys oligarkkisen periaatteen murskajaistunnelmissa: Esimerkkinä Jyrki Kataisen teesien kyseenalaistaminen!

Aluksi: Viime päivinä bloggaamismahdollisuuteni ovat merkittävästi heikentyneet, koska kotitietokoneeni on lakannut toimimasta. Pääsen vain silloin tällöin korvaavalle koneelle ja siksi alkavaa vuotta 2012 sävyttää tämä ongelma toistaiseksi. Siksi mm. Facebook -materiaalini koostaminen tänne blogiin viivästyy ja hidastuu. Samasta syystä en vieläkään pääse aloittamaan sinne mainostamaani uuteen mediaan kirjoittamista. Minulle on tärkeää, että pelit ja vehkeet pelittää, jolloin jätän kylmästi ongelmissa projekteja tuonnemmaksi. Pyydän siis kärsivällisyyttä.

Joka tapauksessa ainakin kerran viikossa on todennäköistä päästä pariksi päiväksi valmistelemaan blogiini jotain, kuten nyt tähän rakoon Uuden Vuoden tervehdystäni, jonka aiheeksi poimin tähän transatlanttisen maailmamme moraaliseen, ekonomiseen ja poliittiseen rappioon sopivia pomintoja viime päiviltä keskeisenä elementtinä Suomen oligarkkisen periaatteen kätyrin Jyrkin Kataisen teesit:

Ottakaamme siis kaiken pahuuden ja rappion vertailupaaluksi Jyrki Kataisen ns. Uuden Vuoden tervehdys: Katainen povaa kovia aikoja: Kansalaiset, ottakaa vastuuta -->

Siitä minulle tulee heti kärkeen mieleeni tällaisia ajatuksia: Jyrki Kataisen uudenvuodentervehdys on kuin mafiooson ukaasi!: "Teidän on alistuttava pankkiirien orkestroimaan kurjuuteen ja tuhoon, vaikka se on räikeän rikollista ja epähumaania"! Eli tällaiset transatlanttisen maailman kätyripirut manaavat vuodesta 2012 todellisen vihan ja kaaoksen tosi vittumaisen paskadegeneraation! Kiitti helvetisti saatanan ihmiskunnan vastaiset viholliset :(

Suomennetaanpa Jyrkin sanomiset tuossa jutussa ja otetaan erittäin kriittistä kantaa:

" – On paikallaan luvata, että teemme itseämme säästelemättä ne lupaukset, jotka ovat välttämättömiä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustamiseksi, Katainen sanoo tervehdyksessään." --> Jyrki tässä kertoo, että on luvattava pankkiirioligarkiamafialle antaa heille rahat ja hyvinvointi pois kiltisti, kun he meiltä varastavat rahat edelleen jatkossakin manipuloinneillaan väkinäiseksi kuolevan systeeminsä muka pelastamiseksi eli oikeasti valtansa sementoimiseksi yhteiskuntia neofeodalismiin alasajamalla!

"Valtion velanottoa on Kataisen mukaan vähennettävä, jotta velkojen korot eivät nousisi kestämättömälle tasolle. Valtio ottaa jatkossa vuosittain kuudesta seitsemään miljardia uutta velkaa. Pitkällä aikavälillä velkaantuminen uhkaa vauhdittua entisestään.
Velanoton sijaan talouden kestävyysvaje on pääministerin mielestä paikattava menoleikkauksilla ja veronkorotuksilla. Verotuksen painopistettä on hänen mukaansa siirrettävä työn verotuksesta kuluttamisen verotukseen.
" --> Jyrki kertoo velan olevan pahasta, mutta tähdentää silti, että pankkiirioligarkiamafialta on pakko ottaa lisää velkaa, koska meidän on rahoitettava ko. pankkiirikartellin kaikki rikolliset ja epäinhimilliset pelit maksamalla heille myös korkoa ja vivutettava lainaa + korkoa johdannaismarkkinallisessa pyramidihuijauksessa kaikesta huolimatta ja siksi meidän on myös muka uhrattava elämisemme ja olemisemme puitteet sen hyväksi, jotta oligarkkimafialle jää pelaamistilaa. Kestävyysvaje onkin siis suomeksi = Valtion ja muiden takaisinmaksukyvyttömyys pankkiirioligarkiamafialle ja etenkin korkojen suhteen.


" – Maamme hyvinvointi nojaa kansainvälisesti kilpailukykyisiin yrityksiin, joilla on varaa työllistää. Talouskasvun vauhdittaminen edellyttää Kataisen mukaan kasvuyrittäjyyden, innovaatioiden ja vihreän talouden edistämistä. Hyvinvointivaltion säilyttämiseksi tarvitaan myös pidempiä työuria, parannuksia työelämän laatuun, työvoiman tarjontaa parantavia uudistuksia, parempaa tuottavuutta julkisella sektorilla sekä muita rakenteellisia uudistuksia, pääministeri luettelee. " --> Jyrki tässä kertoo, että kasvuyrittäjyys, innovaatiot ja vihreä talous tulee yhdenmukaistaa pankkiirioligarkkisen mallin kaavaan, joka tuottaa neofeodalismia. Häneltä unohtuu kuitenkin kertoa, että se juuri vaatii yhteiskuntien alasajamista, koska pankkiirioligarkian pyörittämä monetaristinen pyramidihuijaus ei voi mitenkään ylläpitää kunnollista reaalitaloutta enää tässä vaiheessa. Imaginaarisen tunnustukselliseksi radikalisoitunut rahatalous on irronnut reaalitodellisuudesta parasiittisen tuhoavaksi voimaksi fyysisen ekonomian niskan päälle. Niinpä "innovaatioista", "rakenteellisista uudistuksista", "työn laadusta", "paremmasta tuottavuudesta" yms. puhuminen on vain pinnallista sanahelinää yleisön hämäämiseksi, jotta vielä voitaisiin pitää yllä harhaa oligarkkiseen periaatteeseen perustuvasta monetarismista, jotta se voisi tuoda "salaa" yhteiskuntien kaatumisen neofeodalismiin.

" – Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan myös kuntatasolla, Katainen puolustaa kuntauudistusta." --> Jyrki kertoo tässä, että kuntauudistuksen pohjana on oligarkkiseen periaatteeseen perustuvat mallit yhteiskunnan neofeodaalistamiseksi.

"Tervehdyksensä pahaenteisestä sävystä huolimatta Katainen näkee Suomella vielä toivoa.

– Tulevaisuutemme on hyvin pitkälti vielä omissa käsissämme, Katainen lohduttaa, ja toivoo suomalaisilta vastuullisuutta.


– Tarvitsemme vähemmän puhetta ja enemmän tekoja ja yhteen hiileen puhaltamisen henkeä.
" --> Jyrki uhkaa tässä meitä sillä, että meidän on pankkiirioligarkkisten periaatteiden mukaisesti taivuttava vastuullisesti tekoihin yhteen hiileen puhaltaen, jotta yhteiskunta voidaan hallitusti (Muka) alasajaa neofeodalismiin.


Humaanina ja hyvyyteen uskovana ihmisenä en halua tukea kansainvälistä hyper-rikollisuutta ja siksi minulla on tähän loppuun huomautettavaa Jyrkille omana uudenvuodenlupauksenani vuodelle 2012! ---> VANKILAN JA KUOLEMAN UHALLA EN TULE OSALLISTUMAAN OLLENKAAN TUOLLAISEEN YHTEEN HIILEEN PUHALTAMISEEN JA KEHOTAN MUITAKIN TOIMIMAAN SAMOIN!!

Verrataanpa Jyrkin asennetta ja teesejä vielä John F. Kennedyn vastaaviin --->

JFK sanoi: "There exists in this country a plot to enslave every man, woman, and child. Before I leave this high and noble office I intend to expose this plot"!

Facebookista löydettynä tämän jatkoksi: "Maximus Payne
On June 4, 1963, a little known attempt was made to strip the Jewish Created & Controlled Federal Reserve Bank of its power to loan money to the government at interest. On that day President John F. Kennedy signed Executive Order No. 11110 that returned to the U.S. government the power to issue currency, without going through the Federal Reserve. Mr. Kennedy's order gave the Treasury the power "to issue silver certificates against any silver bullion, silver, or standard silver dollars in the Treasury." This meant that for every ounce of silver in the U.S. Treasury's vault, the government could introduce new money into circulation. In all, Kennedy brought nearly $4.3 billion in U.S. notes into circulation. The ramifications of this bill are enormous.


With the stroke of a pen, Mr. Kennedy was on his way to putting the Federal Reserve Bank of New York out of business. If enough of these silver certificats were to come into circulation they would have eliminated the demand for Federal Reserve notes. This is because the silver certificates are backed by silver and the Federal Reserve notes are not backed by anything. Executive Order 11110 could have prevented the national debt from reaching its current level, because it would have given the gevernment the ability to repay its debt without going to the Federal Reserve and being charged interest in order to create the new money. Executive Order 11110 gave the U.S. the ability to create its own money backed by silver.

After Mr. Kennedy was assassinated just five months later, no more silver certificates were issued. The Final Call has learned that the Executive Order was never repealed by any U.S. President through an Executive Order and is still valid. Why then has no president utilized it? Virtually all of the nearly $6 trillion in debt has been created since 1963, and if a U.S. president had utilized Executive Order 11110 the debt would be nowhere near the current level. Perhaps the assassination of JFK was a warning to future presidents who would think to eliminate the U.S. debt by eliminating the Federal Reserve's control over the creation of money. Mr. Kennedy challenged the government of money by challenging the two most successful vehicles that have ever been used to drive up debt - war and the creation of money by a privately-owned central bank. His efforts to have all troops out of Vietnam by 1965 and Executive Order 11110 would have severely cut into the profits and control of the Jewish New York banking establishment. http://www.john-f-kennedy.net/executiveorder11110.htm".

LaRouche -liikkeen tähdennykset JFK:n fyysiseen ekonomiaan perustuvista teeseistä --> JFK Speeches Toward a Nation Wide TVA: "To better understand the significance of NAWAPA 1964, LaRouchePAC presents to you the memory of JFK, by means of six speeches on the subject of national resources. In this period of national amnesia, and on the eve of general war to which our nation is being dragged by this same amnesia, remember our last expression of national pride, John F. Kennedy; remember through these films a legacy which is your own, even if you are unaware of that fact.".

NAWAPA 1964 --> "Released on Thanksgiving 2011, NAWAPA 1964 is an LPACTV documentary. This is the true story of the fight for NAWAPA, spanning the 60s and early 70s, told through the words ofUtah Senator Frank Moss.".

Myös viimeisin LaRouche -liikkeen viikkoraportti tarjoaa paljon oleellista tuttuun tyyliin: LPAC Weekly Report December 28th 2011. Eräs raportin keskeisimmistä kiteytyksistä, jota Jyrki Katainen muiden oligarkkisen periaatteen kätyrien mukana ei ymmärrä: "Talouden tuottavuus ei ole tuotannosta saatavat voitot yksityisille (Varsinkin suurpääoman diktatuurille), vaan voitot yhteishyvään reaalitalouden tuotantoon investoinneista (LaRouche -liikkeen mukaan Hamiltonialaiselle kapitalismille)". Toisin sanoen talouden tuottavuus ei ole rahatalouteen investointia, vaan fyysiseen ekonomiaan investointia! Nyt ollaan menty syöksykierteellä oligarkkisen periaatteen mukaisessa monetarismissa täysin väärään suuntaan, missä rikollisuudessa, pahuudessa ja moraalittomuudessa kuolevaa rahataloutta yritetään "pakkoinvestoida" rikollisestikin fyysisen ekonomian tuhoisalla kustannuksella! Monetaristinen rahatalous on juuri se, mihin oligarkkinen pahuus pesii ja missä se lisääntyy!! ...Mehän jo tiedämme tähän ongelmaan oikeita ratkaisuja! :) ...

Ajankohtamme tilannetta em. verrattuna ja muutenkin kiteyttävät erinomaisesti myös nämä seuraavat sisällöt. Niihinkin on monia syitä hyvä palata myöhemmin tarkemmin, mutta tässä vaiheessa jätän nämä ilman omia kommenttejani teidän arvioitavaksenne -->

Critique of Ron Paul’s Austerity Plan « TARPLEY.net

'Elämme mielenkiintoisia aikoja' - tervetuloa odotettu vuosi 2012!

Näistä asioista valtamediat vaikenevat.

No comments: