Saturday, January 07, 2012

Fortumin oligarkkisen periaatteen paljastuminen Tapani- ja Hannu-myrskyjen tuhojen korjaamistoimintansa ontumisessa

Tapani- ja Hannu-myrskyt paljastivat muutakin kuin vain suoraa fyysistä tuhoa ympäristölle ja yhteiskuntarakenteelle. Ne osoittivat myös sen, kuinka oligarkkinen periaate on saastuttanut myös Suomen infrastruktuurista vastaavia organisaatioita - yhtiöitä. Suurin silmätikku tässä mielessä on ollut nyt Fortum ja tarkastelkaammekin tätä asiaa sen tarjoaman varoittavan esimerkin valossa. Tähän alkuun aiheeseen sopivat uutiset -->

Fortum valehtelee tiedotteessaan - vihtiläiset raivoissaan Kotimaan uutiset Iltalehti.fi, Sähköliitto: Sähkökatastrofin syynä yritysten ahneus ja 1 391 921 € - Fortumin johdon palkat raivostuttavat.

Lainaukset toisesta jutusta: "Kritiikin aiheena on se, että sähköyhtiöt ovat ulkoistaneet verkostojen rakennus-, huolto- ja kunnossapitotyöt itsenäisille urakointiyhtiöille. Niiden toiminta on kilpailutettu lähes kannattamattomaksi, mikä on johtanut irtisanomisiin ja osaavan työvoiman vähenemiseen koko alalla. Ammattiliitto sanoo vaatineensa korjauksia laiminlyönteihin jo vuodesta 2006."

"Sähköliiton sektoripäällikkö Sauli Väntin mielestä firmojen "toimintaa ohjaa pelkästään omistajille jaettavan, mahdollisimman suuren liikevoiton hankkiminen".

Väntin mukaan esimerkiksi Fortum jakaa vuosittain omistajilleen mittavia osinkoja ja johtajilleen merkittäviä bonuksia, mutta sillä ei ole palveluksessaan enää yhtään sähköverkoston korjaukseen kykenevää henkilöä.


Alan noin 4 000 työntekijästä on Sähköliiton arvioiden mukaan irtisanottu pelkästään vuonna 2011 satoja asentajia, samalla kun noin 10 prosenttia alan ammattilaista on työttöminä. Myös investoinnit jakeluverkostoon ovat liian vähäiset.
". ...Siispä taustahuomioina --->

Oligarkkiseen periaatteeseen kuuluu oleellisesti ja erottamattomasti se, että valehdellaan! Totuus ja asioiden ymmärtäminen on pääsääntöisesti kielletty oligarkkisen periaatteen saastuttamissa rakenteissa ja toiminnoissa!

Nykyajan monetaristinen taloustiede on kuin keskiajan tähtitiede - Astrologiaa ja sen pohjalle muodostunutta totalitaarista uskontoa epäjumalanaan "kaikkivoipa" korollinen yksityispankkiiriraha!

Eli ---> Oligarkkinen periaate tuottaa rahataloudessa rahan väärän syntymekanismin kanssa juuri tämän: Fyysisen ekonomian rapautumisen ja siinä neofeodaalistumisen kautta väestöjen kaatumisen köyhyyteen ja olosuhteiden kurjuuteen (mukaan lukien infrastruktuurin rapautuminen) samalla kun eliitti pyrkii yhä korkeampiin rahatalouden utopioihin. Tämä meno alkaa pikapuoliin saavuttamaan kyllästyspisteensä ja romahtaa omaan mahdottomuuteensa jo pelkästään sosiaalisten reaktioidenkin kautta... Eri asia sitten on se, että sallitaanko meidän hoitaa homma "kotiin" hallitusti ja humaanisti neorenessanssia tavoitellen vai onko kohtalona jopa sivilisaation romahtaminen...

Rahatalous ei loppupeleissä tuota meille elämisen edellytyksiä, vaan se on juuri nimenomaan fyysinen ekonomia, joka tuottaa meille ruoan, terveydenhuollon, kodin kaikki fyysiset osat, liikkumisen mahdollisuudet eri ajoneuvoilla, opettavan koulutuksen propagandistisen doktrinoimisen sijaan, yltäkylläisen yhteishyvän neofeodalismin sijaan, puhtaamman ympäristön, järkevämmän ja tehokkaamman energiantuotannon, humaanimman ja ideaalimman tieteenharjoittamisen jne.

Nyt rahatalouden diktatuurillinen taloususkontoharha estää toiminnan ja ajattelun optimaalisesti kaikkien noiden hyväksi, kun se lisäksi omassa vararikossaan vaatii itselleen yhä totalitaarisemman huomion muka sen itsensä pelastamiseksi. Siksi on huippuvaarallista, kun rahatalous on karannut irti reaalitaloudesta omaksi taloususkonnokseen, joka käyttää yhä tyrannisemmin hyväkseen fyysistä ekonomiaa parasiittisen ja moraalittoman tarpeensa täyttämiseksi. Ns. "voittojen maksimointi" ja "yksityisille ulkoistaminen" onkin siinä lähinnä vain dystooppista virheuskoa rahanvaltaan ja kaiken ko. taloususkonnon aiheuttaman katastrofin ja tuhon epätoivoista viivyttämistä epähumaaneilla, moraalittomilla ja rikollisilla keinoilla.

Eli summa summarum: mm. Fortum kiteyttää toiminnallaan tätä kaikkea ja osoittaa sen, kuinka ko. tavalla oligarkkisen periaatteen takia rapautuva / rapautunut yhteiskunta ei kykene tuottamaan tarvittavan sopeutuvaa ja hyvää infrastruktuuria ihmiskunnan tarpeisiin. Ja tämä sähkökatastrofiepisodi osoittaa puolestaan myös sen, kuinka oleellisen tärkeää yhteiskunnille on infrastruktuurin kunnollisuus ja sen mukana energiantuotannon riittävyys. Esim. LaRouche -liike osaa tällä hetkellä perustella näihin liittyviä asioita parhaiten maailmassa.


Lisäksi -->

Jos järjestelmä on oikealla tavalla humaani, niin oikeastaan lähes kaikki verot voidaan poistaa ja korkoa ei tarvitse periä lähes ollenkaan. Nämähän ovat juuri oligarkkiseen periaatteeseen nojaavan nykyisen monetaristisen systeemin helmasyntejä. Onhan ollut joskus aikoja maailman historiassa, jolloin niitä ei ole ollut ja silti ihmiskunta on tullut toimeen. Verot ja korko ovatkin siksi lähinnä vain taantumista regressiiviseen ja nimenomaan oligarkkisen periaatteen lävistämään epäyhteiskuntaan. Nykytilanteessa on se ilkeä haitta, että vieläkään hyvin suuri osa transatlanttisen maailman ihmisistä ei osaa ajatella kunnolla tämän laatikon ulkopuolelle eli ovat vielä vankina nykyisen maailmankuvan ikeessä.

Tällaisen maailmankuvan operatiivinen ilmentymä on juuri siinä, missä fyysistä ekonomiaa virtaviivaistetaan (Runtataan ja tuhotaan) rahatalouden ehdoilla; lopulta kaikkia asioita kidutetaan herisyttämään monetaristisen pyramidihuijauksen ja sen oheistoimintona kasvavan velkavuoren takia koko ajan kasvavaa vaatimusta "voittoihin" ja "talouskasvuun" systeemin ylläpitämiseksi. Se talouskasvu on juuri eritoten rahatalouden kasvattamista sen ehdoilla, jolloin fyysisen ekonomian ylläpito ja kasvu jää kasvavasti hunningolle vaatimuksenaan lähinnä luoda vain kestämättömästi ja lyhytjännitteisesti tavaraa ja eugeniikan perusperiaatteilla yli-ihmisiä ja karsittuja alammaisia pseudotuotantoon ja orjatyöhön ko. rahatalouden "tavoitteiden" saavuttamiseksi.

Yhteiskunta romahtaa siinä helposti tyranniseen neofeodalismiin sekä totalitaarisiin fasismin ja kommunismin keinoihin väestönkontrollimekanismeina tukea kasvavaa epäsuhtaa rahatalouden hyväksi fyysisen ekonomian eli kansalaisten kustannuksella. Tämä vaara ja epäsuhta on kasvanut koko ajan viime vuosikymmeninä ja kiihtynyt kestämättömäksi ja todella uhkaavaksi viimeisen 3 - 4 vuoden aikana.

Tämän kaameuden sijaan oikein päin tapahtuu niin, että rahataloutta virtaviivaistetaan fyysisen ekonomian ehdoilla! Siinä oligarkkisen periaatteen poiskitkeminen on oleellista, koska sen avulla poistetaan rahataloudelta diktatuurillinen valta ja taloususkonnollinen luonne sekä alistetaan se tarpeenmukaisesti humaanien prosessien ja yhteiskuntaperiaatteiden kontrolliin. Sen jälkeen on mahdollista laittaa toimintaan humaanempia rahajärjestelmiä, jotka toimivat ei rahatalouden ehdoilla, vaan fyysisen ekonomian ehdoilla. Näistä Suomessa talousdemokratialiike on kertonut hyviä esimerkkejä ja Yhdysvalloissa LaRouche -liike osaa havainnollistaa näitä kaukaa historiasta pitkälle tulevaisuuteen universaalien periaatteiden, geopolitiikan ja juuri fyysisen ekonomian pohjilta!

---> Suomen Talousdemokratia -sivusto ja Kysymyksiä ja vastauksia talousdemokratiasta.

---> LaRouche PAC ja Executive Intelligence Review.

No comments: