Sunday, April 08, 2012

Kymmenen merkkiä orjuudesta: Transatlanttisen maailman yhteiskuntarappio kuvattuna vapaudenriiston eri muotoina

Yhteiskunnallispoliittista aineistoa on tarjolla taas runsaasti ruodittavaksi tämänkin viikon tarkkailuni myötä; tässä otan siitä esille löytämäni 10 kohdan analyysin orjuudesta ja orjamentaliteettiin vajonneesta yhteiskunnasta sen eri muotoineen. Tämän avulla voimme tunnistaa nykyisen transatlanttisen piirin yhteiskuntaepäkohtia oikein hyvin ja huomaammekin olevamme siinä jo varsin pitkällä orjuutettuina kokonaisuudessaan epähumaaneihin olemisen periaatteisiin. Alla on ko. analyysin linkki ja otan siitä seuraavaksi kunkin 10 kohdan sisällöt lainauksina ja omien kommenttieni kera havainnollistukseen:

10 Signs You Might Be A Slave --->

"1. You hate when your alarm clock buzzes: If you don’t wake up everyday with fantastic anticipation to be alive, you might be living under someone else’s command. In fact, if you have to wake up at the same time everyday, you’re probably someone’s slave. --> Tämä on kaksipuolinen kolikko; yhtäältä on tosiaan orjuutta työskennellä sellaisen systeemin hyväksi, joka kuitenkin lopulta alistaa sinua ja etsii hyötyjä liikaa vain pienelle eliittiporukalle. Juuri tällainen on nykyisen monetaristisen talousjärjestelmän piirissä työskentely hyvin pitkälti, koska työllä on siinä arvoa liikaa eliitin rahataloudellisten "voittojen" eli heidän taloususkonnollisten sisältöjen moraalittomaan ja irrationaalisen tunnustukselliseen pönkittämiseen. Tämä on fanatisoitumassa ja tyrannisoitumassa nykyään kiihtyvään tahtiin! Toisaalta työ, joka palvelee humaanisti eli rakentavien ja edistyksellisten moraalikoodien avulla sekä yhteishyvällistä että yksilöllistä etua tasa-arvoisesti, on omiaan olemaan toivotulla tavalla epäorjamaista myös tiukassa ja raskaassa muodossa sekä ns. vähäpätöisinäkin pidetyissä ammateissa / työtehtävissä. Tästä tunnistaakin hyvin olemassa olevan yhteiskuntasysteemin luonteen, kun kysyy itseltään ja tutkii; miltä minusta tämä työ tuntuu? Ketä se lopulta palvelee? Minkälaista hyötyä siitä on minulle ja yhteisölle, jossa elän? Kuinka se asettuu suhteessa valtaapitäviin ja olemassa olevaan talousjärjestelmään? jne...

2. You’re forced to pay for causes you vehemently oppose: If you’re a peaceful person but forced to pay for wars done in your name, you might be a slave. Likewise, if you’re forced to pay for corporate welfare of failed institutions while you struggle to stay healthy, you’re surely a slave. --> Tässä tulee esille nimenomaan viimeaikaiset monetaristiset velka- ja korkoviljelykeinot ylläpitää nykyistä tuhoon ja rappioon tuomittua transatlanttista talousjärjestelmää jopa seinähulluuteen vajonneena itsepäisyytenä. Valtamedia on pyrkinytkin esittämään, että meillä ei muka ole mitään vaihtoehtoa kuin vain ko. tapaan alistua yksityisten liikepankkien ja heidän eliitti-isäntiensä vaatimiin neofeodaalistaviin tyrannian ja rahatalouden uskonnollisten dogmipakotteiden muotoihin. On itsestään selvää orjuuteen alistumista, jos hyväksyy tällaisen ja ei osaa nähdä sille mitään vaihtoehtoja! Valtamedian puolelta tällaisen esittäminen ainoana vaihtoehtona on itsestään selvää harhaan johtavaa propagandaa ja valehtelua!


3. You expect someone else to take care of you: If someone other than yourself takes care of you, then you’re likely beholden to them in countless ways. Be careful, you might be a slave if you demand that the government give you something other than freedom. --> Nykyiset länsimaiset hallitukset ovat hyvin pahasti pakotettuja olemaan transatlanttisen eliitin rahataloudellisten dogmien ja vaatimusten toteuttajina eli siinä kyse on fasismista, jossa valtio ja yksityinen rahatalouden intressi ovat yhdistetty samaa tyranniaa runnovaksi järjestelmäksi ja siinä valtiot ovat olleet esim. Euroopassa muokattavina myös EU:n ja euron kautta moisen fasismikartellin yhä totalitaarisemmaksi osaksi.

4. You must follow laws that your Master may break: If the rule of law only applies to you and your lowly peers while the Masters get away with murder, you’re clearly a slave in an unjust system. --> Transatlanttisen eliitin kätyreinä toimivat poliitikot ovat tosi hanakoita kiertelemään lakeja, mistä täällä Suomessa on hyvänä esimerkkinä mm. Jyrki Katainen (Jyrki Kataisen valheet: Onko Jyrki Katainen rehellinen asiakirjaväärentäjä? ). Taannoinen vaalirahajupakkakin käy hyvin tästä esimerkkinä ja sekin on hyväveli-Suomessa vasta jäävuoren huippua. Itse ydineliitti ei pelkästään kierrä lakeja, vaan säätää ne omien intressiensä hyväksi muiden kustannuksella ja lobbaamiensa kätyrien avulla, kuten on nähty kiihtyvään tahtiin transatlanttisessa piirissä viimeisen 5 vuoden aikana; Obamacare, Patriot Act, NDAA, SOPA, ACTA, ERVV jne.

5. You think mob rule is better than personal freedom: If you believe that majority rule is always better for you than free will, then you’re most certainly a slave.“Even if you are a minority of one, the truth is the truth.” Mahatma Gandhi. --> Kaksipuolinen kolikko on tämäkin; Yhtäältä on väärin olla sellaisen "enemmistövallan" alla, jonka parissa systeemi perustuu alistamiseen ja neofeodaalistamiseen eliitin intressien hyväksi. Toisaalta on hyväksi olla sellaisen enemmistövallan alla, jonka piirissä systeemi perustuu mm. humaaniin kansallisvaltioperiaatteeseen ja sen viljelemään antientrooppiseen edistyksellisyyteen ja luovuuteen. Länsimaisessa rappiossa olemme yli-individualisoituneita ja emme siksi osaa tunnistaa kunnolla ryhmäpsykologisia ominaisuuksia ja sitä kautta emme osaa käsitellä kunnolla ryhmäilmiöitä, kuten juuri tunnistaa meitä haittaavat joukkointressit meitä hyödyttävistä joukkointresseistä. Siksi meitä pystytään myös hyväksikäyttämään törkeästi eliitin taholta, jonka piirissä tunnetaan heitä hyödyttäviä joukkointressejä menetelmineen meidän "alammaisten" kustannuksella. Juuri siitä on "globalisaatiossa" ja "uudessa maailmanjärjestyksessä" kokonaisagendoina kyse. Kansallisvaltioperiaatteessa on puolestaan vaikeaa tunnistaa se, kuinka välttyä joutumasta äärinationalistiseen joukkointressin tyranniaan, mutta luoda "valtiopersoona" kuitenkin riittävän suojaavaksi ja perustaltaan vahvaksi kansalaisilleen mm. imperiaalisia agendoja vastaan...

6. You condemn beliefs of others: If you’re taught to hate the beliefs of others who have never harmed you, then your mind has been thoroughly confined by your Master’s implanted beliefs. --> Nykyään erittäin yleistä on juuri globalistieliitin intressejä palvelevien valheiden ja "istutettujen uskomusten" upottaminen meidän mieliimme mm. koulutuksen, uutisoinnin, mainonnan ja viihteen tarjoamin keinoin. Viimeaikaisista tällaisista propagandaprojekteista räikein on Syyrian tilanteen kääntäminen osaksi transatlanttista imperiaalista militarismia; Julkinen oikaisuvaatimus YLE:n uutisille - Syyrian armeija taistelee kapinallisia vastaan.

7. You believe people should be caged for consuming a product: If you believe that it’s okay to cage humans for consuming a product in private, then you probably love your enslavement. --> Tässä kohtaa tarkoitetaan ilmeisesti sitä, kuinka olemme valmiita tuomitsemaan ja ylikorostuneesti arvioimaan toisia hyvin vähäpätöistenkin pinnallisten ja tavarallisten seikkojen perusteella; länsimainen taloususkonnollistunut ja yli-individuaalistunut hegemonia aiheuttaa kokonaisprosessia, missä kaikenlaisten asioiden tavarallistuminen ja numerollistuminen synnyttää alustaa harjoittaa yhä totalitaarisempaa utilitaristista arvottamista, vertailua, tuomitsemista ja laskelmointia sekä ryhmä- että yksilöintressien hyväksi niin, että se ulottuu siinä sellaisiin ihmiselämän paikkoihin, missä sellainen on irrationaalista, moraalitonta ja hajottavaa - Sanalla sanoen jopa silkkaa pahuutta.

8. You sit in traffic for more than one hour a day: If you waste over 360 hours a year (10,800 hours over a 30-year career, that’s 450 days) commuting to a job you despise, you’re time and life belongs to someone else. --> Länsimaiden taloususkonnollistunut hegemonia tarkoittaa myös sitä, kuinka fyysinen ekonomia on liian alistunutta rahatalouden parasiittisen tyrannian alle. Siitä on ollut jo lähtökohtaisestikin seuraksena mm. infrastruktuurin muodostaminen liian lyhytnäköisesti ja liiaksi vain rahatalouden voittoja ajatellen eikä ole ajateltu tarpeeksi hyvin kokonaisuutta ylhäältä alaspäin ja tulevaisuudesta nykyhetkeen ihmiselämän ja sen ympäristöön sijoittamisen kannalta. Tästä on seurauksena mm. huonosti - puutteellisesti järjestettyä liikennetoimintaa, jossa on ongelmia ajankäytön järjestämisessä, logistiikan tehottomuudessa, ympäristön saastumisessa jne. Lisäksi nykyinen rahatalouden diktatuuri omassa mahdottomuudessaan uhkaa rapauttaa entisestäänkin jo olemassa olevaa infrastruktuuria hyvin pahasti lähivuosina...

9. You’re forced to wear a uniform: If you are forced into a dress code of any kind, including a suit and tie, you’re a show clown with someone to impress in order to receive your daily bread. --> Puku ja kravatti ovatkin tavallaan nykyisen taloususkonnon päätoimijoiden messukaapu; valkoiset kaulukset osoittavat entistä symbolisemmin sen, kuka on isoin rosvo ja huijaaja!

10. You watch over 20 hours of TV per week: If you occupy your amazing mind in front of a glowing box in the room for 1,040 hours a year (43 days), then your unlimited creativity is impossibly chained to a lifetime of mindlessness. --> Selvähän se on, että TV on varmaankin kaikkien aikojen tehokkain eliitin intressejä palvelevien ajatusten ja mielihalujen istuttamisen propagandaväline ja siten selkeä merkki orjuuteen perustuvasta yhteiskuntamallista. Toki TV voisi olla mitä parhain valveutumisen ja humaanin oppimisen väline myöskin, mutta nykyinen länsimaiden taloususkontohegemonia sallii TV:ssä liikaa vain rahataloudellisten intressien hyväksi toimivaa sisältöä; mainostamisessa behavioristista kuluttamista manipuloiva, viihteessä asenteiden ja kulttuurin muokkaamista aiheuttava ja uutisoinnissa maailmankuvan poliittista ohjaamista runnova - Kaikissa syntyy moraalityhjiön ja tavarallistumis-numerollistumisen aiheuttamaa rappiota; luovuuden taantumista, ajatusten jumittumista ko. propagandasisältöihin, olemisen alistumista neofeodalismia edesauttaviin mielikuviin. Mielen orjuutta!".

No comments: