Tuesday, May 22, 2012

Vihreiden eutanasiapromotointi vaarassa olla osa transatlanttisen eliitin ihmiskuntavihamielistä viherfasismia, väestönkontrollia ja eugeniikkaa

Suomessa on uutena kuumana puheenaiheena eutanasia, sillä viime viikolla Vihreät hyväksyivät eutanasian ja se on aiheuttanut sitä kuuluisaa myrskyä vesilasissa sekä vastakkainasettelua taas kerran Vihreiden ja eutanasiaa vastustavien Perussuomalaisten kesken. Minulla on koherentin tiukasti ja hyvin pohdittu kommentti tähän, jonka kirvoitti osaltaan tämä Vihreiden Tuomas Tuuren kirjoitus; Mistä puhumme kun puhumme eutanasiasta?. Hänellä tuntuu olevan terve ja järkevä suhtautuminen asiaan moniin muihin Vihreisiin verrattuna...

Minun kommenttini kuuluu seuraavasti jatkopohdiskelua varten:

Eutanasia voisi olla laillistettuna ok vähäisessä määrin ja tarkasti säänneltynä, jossa sen käytöstä saisi viimekätisesti päättää omalta osaltaan vain yksilö omasta vapaasta selkeästä tahdostaan viimekeinona tapauskohtaisesti kuoleman jo muutenkin olevan porteilla. Se on kuitenkin ehdottoman väärin, jos eutanasia otetaan keppihevoseksi esim. monetarististen "säästöjen" edesauttamiseen - perustelemiseen (Ei ole "varaa" hoitaa, "resurssipulaa" täytyy kiertää jne...), joka onkin jo tie eugeniikkaan ja väestönkontrolliin neofeodaalistavana ja rahatalouden diktatuuria pönkittävänä luisumana tässä nykyisessä maailmassa.

Transatlanttisessa eliitissä kätyreineen on piirejä, jotka selkeästi edelleen promotoivat eugeniikkaa ja väestönvähennystä ja siinä heillä on viime vuosina ollut pehmeinä peiteniminä mm. "eutanasia" ja "kestävä kehitys", joista juuri ensin mainittua on ujutettu terveydenhuollon piiriin osana nykyistä sairaanhoitosysteemin alasajoa juuri monetaristisiin "säästöihin" peiteajatuksena vedoten. Ja ne säästöthän ovat siis osa perusteetonta oligarkkisen periaatteen käyttöä ja sen aiheuttamaa rappiota monisyisenä romahdusprosessina, joka on pahentumassa vaarallisesti länsimaissa.

Nykyajan yli-individuaali ryhmäpsykologisia ominaisuuksia heikosti tunteva aikalaisajattelu ei tajua tätä ryhmäsosiaalista vaaraa vajota näiden vääristyneiden ihmiskäsitysten ja maailmankuvaharhojen pyörteisiin. Se jo lähtökohtaisesti asettaa nykyisessä taloususkonnollisessa hegemoniassa eutanasian vaaralliseksi aseeksi mm. juuri oligarkkisen periaatteen ja ihmiskuntavastaisten eliitti-intressien hyväksikäytettäväksi.

Vihreissä on ilmeisen paljon heitä, jotka eivät tätä ymmärrä. Ja mikä kauhistuttavinta!; olisi jopa heitä, jotka ymmärtävät sen osana heidän "vihreitä" ideologiaharhojaan; eli eutanasia on siinä pehmeä nimi myös viherfasistisen ajattelun sille osalle, missä malthusilaisin periaattein tähdennetään ihmisväestön radikaalia vähentämistä "pois haittaamasta luontoa, luonnon kantokykyä ja luonnon muka oletettavaa tasapainotilaa".

Se puolestaan perustuu periaatteen tasolla harhaiselle ajattelulle maailmasta termodynamiikan toisen pääsäännön eli käytännössä entropian - hajeen / lämpöhäviön vallassa. Siitä juontuu yhdenvertaistamisharha ihmiselämänkin käsittämisenä "hajeennuttavan" käytöksen - vaikutuksen mukaisena vääjäämättömyytenä, joka muka on lähtökohtainen haitta luonnon muka oletetun tasapainotilan säilyttämiselle.

Tämän harhan vallassa korostuneesti olevat uskovat ihmisen olevan lähinnä vain haitallinen olento vailla kykyä antientrooppiseen luovuuteen, mikä puolestaan on oikeasti luonnon ja elämän perustavaa laatua oleva ominaisuus. Luonnossa ei ole olemassa pyrimystä tasapainotilaan, vaan luonto on antientrooppinen (koostava ja kehittävä dynaaminen prosessi korkeampiin ja edistyneenpiin systeemeihin - olentoihin) evoluutioprosessi, jossa entrooppiset ilmiöt ovat tavallaan vain osa kokonaisuuden "prosessijätteitä" ja nekin ns. uudestaan hyötykäytettävissä antientrooppisesti.

Niistä toki osa on oikeita ympäristöuhkia myrkkyinä, roskina, saasteina ja jätteinä, mutta ne ovat antientrooppisesti tahdonalaisen ihmismielen hallittavissa niin valittaessa. Ihmismieli on evoluutiossa muodostunut "antenniksi - prosessoriksi", joka ymmärtää itse tahdonalaisesti luonnon (Universumin) antientrooppista luonnetta ja se suomia mahdollisuuksia ihmiskuntatoiminan organisoimiseksi parhaalla tavalla.

Sen sijaan luonnon alkuperäisimmin pahimmat sairaudet ja jätteet löytyvät Maapallolla noosfäärin eli kollektiivisen tietoisuuden "epäkuntotoiminnasta", jossta merkittävimpiä on siis oligarkkinen periaate; se aiheuttaa jo havainnollistetusti monenlaista kärsimystä ja tuhoa sekä entrooppista rappiota juuri myös myrkkyinä, roskina, saasteina ja jätteinä sekä väärillä rahan ja ihmiskäsityksen käytöillään kokonaisten systeemien jumittamista ja romahtamista, kuten tällä hetkellä on ollut käynnissä monetaristisen talousjärjestelmän kohdalla.

Nykyajan yli-individuaali sekä taloususkonnollisena utilitaristinen ja materialistinen ajatteluhegemonia länsimaissa vielä tehostaa tätä vaikutelmaa käsittää ihminen - ihmisyys kollektiivisen ehdollistamisen kautta sellaisena "tavarana" ja "suorittajana", jota voidaan siksi tarkastella paitsi monetarististen intressien niin juuri eugeniikan, väestönkontrollin ja siis myös eutanasian kautta virheellisen korostuneesti ja siksi vaarallisen liitettävästi transatlanttisen eliitin tavarallisen ja suorittajallisen objektihahmottamisen maailmankuvaansa ja siinä rahataloustekemisiinsä oligarkkisen periaatteen mukaisesti.

Nykytilanteessamme eutanasian laillistamista ei siksi pidä puoltaa ollenkaan, sillä sen käyttö voisi mahdollistua oikealla tavalla vasta kunnolla - oikealla tavalla sellaisessa tosi sivistyneessä yhteiskunnassa, missä ei ole olemassa oligarkkista periaatetta eugeniikkaan ja viherfasismiin perustuvine osineen, missä ilmapiiri on puhdistettu taloususkonnollisesta hegemoniasta ja missä ihmiset tuntisivat kunnolla tasapainoisesti sekä yksilö- että ryhmäsosiaalisuuden periaatteita ja käytäntöjä omaksi ja yhteishyvälliseksi parhaaksi. Joidenkin asioiden asettaminen ei vain sovi tiettyihin yhteiskuntatilanteisiin tietyllä hetkellä / aikakautena... Nyt ei ole aika laillistetulle eutanasialle. Tässä kohtaa olenkin enemmän Perussuomalaisten (Timo Soinin) kuin Vihreiden kannalla asiaa koskien! Ihmiselämä on tämän perusteella juuri niin pyhää ja tärkeää, että sen kanssa ei pidä leikkiä liian liberaalisti!

Niin, ja nykyinen länsimainen sivilisaatio ei siis ole sivistynyt, vaan barbaarinen, aivopesty ja rappioitunut ja juuri siksi vääränlainen
asettaa se entisestäänkin enemmän alttiiksi antihumaaneille voimille...

Kommenttini lopuksi tarjoan ajattelemisen aihetta juuri antientropiaan liittyen: See The Birth Of A Solar System ---> Siihen kommenttini: Avaruus on antientrooppisesti luova; se on "älykäs entiteetti", jonka työskentelyperiaatteista yksi on jatkuvasti luoda puitteita elämälle. Ihminen on tässä paikassa linnunrataamme yksi sen periaatteen kehittyneimpiä tuloksia, jos vain tajuaisimme sen ja parantaisimme itsestämme sitä haittaavia noosfäärisairauksia, kuten oligarkkisen periaatteen.

Tausta-aineistoksi ja lähteeksi tarjoan nämä:

Interview 496 – Anton Chaitkin on the Eugenics / Euthanasia Agenda

The Nazi Euthanasia Program: Forerunner of Obama's Death Council

British Psychiatry: From Eugenics to assassination

Eugenics and Population Control -- The 1935 Nazi World Population Conference, and the 1994 UN Cairo Conference -- More of the Same

The Ecology of Anti-Entropy

Anti-Entropy, Toppling the Tyranny of the 2nd Law

Evolution as Anti-Entropy: Destroying the Second Law.

No comments: