Thursday, June 28, 2012

Eduskunnan maanpetoksellinen EVM-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta

Viime viikon EVM -äänestykseen perustuva Suomen Eduskunnan pankkiirioligarkiamyötäilevyyden analyysini on nyt viimein valmis ja vaikka en saanutkaan aivan "heti Juhannuksen jälkeen" sitä tänne julkaisuun, niin tämän analyysin sisältö on aina ajankohtainen hamaan tulevaisuuteen, kunnes EVM ja kaikki siihen liittyvä on kokonaan mitätöity lakina!

Viime kerran vastaavan analyysini (Eduskunnan maanpetoksellinen ERVV-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta) mukaisesti olen rakentanut tämänkin analyysin, joten sen rakentamisperiaatteet ovatkin jo teille tuttuja. Olen tuonut tällä kertaa kuitenkin muutamia muutoksia, joista kerron nyt lyhyesti: Sulkeisiin olen laittanut tietoja muutoksista jo viime kerralla käytettyihin analyysikomponentteihin. Sen lisäksi uusina analyysikomponentteina ovat; > -merkki, joka ottaa esille edelliskerran äänestyksestä (ERVV) poissa olleet kansanedustajat sekä pr+ ja pr- -merkit, jotka ottavat esille viime talven presidentinvaaleissa edukseen tai epäedukseen esiintyneet ehdokkaat - kansanedustajat pohjautuen tähän analyysiini (Taustapohdintojeni tuloksena syntynyt Suomen presidentinvaalien 2012 ensimmäisen kierroksen äänestysvalintani).

Lisäksi on todettava ? -merkin käytöstä seuraavaa tällä kertaa --> ERVV -äänestykseen mennessä ilmenneet ? -merkin veroiset edustajaryvettymiset olen antanut tähän EVM -äänestykseen mennessä anteeksi, jos ko. äänestysten välillä ei ole ilmennyt niiden lisäksi muuta yhtäläisesti vakavaa. Sen sijaan näyttävästi ovat nyt esillä hallituspuolueiden parissa ko. äänestysten välillä ilmenneet - esillä olleet korruptioepäilyt yms. väärinkäytökset, jossa esiintyvät keskeisesti Stefan Wallin (Dragsvik -gate), Ilkka Kanerva (lahjukset), Pekka Haavisto (USA:n suurlähetystöltä kallis tontti Pekalle; korruptio) ja Jutta Urpilainen (Kreikan tukipaketin vakuussekoilu ym. EU -talouden kätyriys).

Ei -äänien kategoriassa ? -merkin aiheutti tällä kertaa ainoastaan James Hirvisaareen liittynyt ns. hihamerkkikohu, joka oli yhtäältä ? -merkin veroisen miinuspistemäärän ansainnut tapaus, mutta toisaalta sympatiapisteitä tulee kohuun liittyneestä valtamedian hallituspuolueiden hyväksi harjoittamastaan turhasta ja tarkoitushakuisesta ajojahdista. Samalla tavalla olisin käsitellyt Jussi Halla-ahon ääntäkin (Muinaisten kirjoitustensa takia äskettäin hänelle tuomittu sakkorangaistus ja siitä syntynyt kohu ja ajojahti), mutta hänpä olikin EVM -äänestyksestä poissa.

Tämänkertaisissa analyysituloksissa olen lisäksi huomioinut näiden kahden äänestyksen tuloksia vertailuna, missä olen poiminut yhteistuloksena muutamia kansanedustajia esille ääripäinä joko "Potentiaalisina yhteiskunnan vihollisina" tai "Potentiaalisina yhteiskunnan hyvinä esikuvina".

Lopuksi ennen varsinaista analyysiosaa tässä on analyysin pohjana käytettyjä lähteitä: ERVV -äänestystulosEVM -äänestystulos (Verkkomediasta), YLE:n vaalikonetuloksia keväältä 2011 sisältävä ERVV -äänestystulos (Kansan muisti -sivusto) ja Luettelo Suomen vaalikauden 2011 kansanedustajista.


SUOMEN UUDEN EDUSKUNNAN PANKKIIRIOLIGARKKISEN ASTEEN SELVITYS


EVM-äänestys: Jaa -ääniryhmän analyysikomponentit selityksineen --->

Boldaus - Tunnettu henkilö valtamediassa viime aikoina ja siten vahva mielipidevaikuttaja; jokainen miinus- tai pluspisteiden yhteenlaskettu summa - 2 tai yksinään kaksi miinuspistettä. Perusteita: Henkilön tunnettuvuudella on melkoisen suora vaikutus siihen, kuinka hänen äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa lisäävästi annetun äänen painoarvoon negatiivisesti. Tässä Jaa -äänen tapauksessa vaikutus on nimenomaan huomattavan negatiivinen sen perustuessa haitallisen pankkiirioligarkian imperialismin ja neofeodalismin voimistamiseen.

Tumma punainen - Nykyinen ministeri hallituksessa; yksi miinuspiste. Perusteita: Uuden eduskunnan hallitusohjelma on kasattu hyvin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten sellaisen hallinnon ministerinä oleminen aiheuttaa negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

Kirkas punainen - Nykyinen pääministeri hallituksessa; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Uuden eduskunnan hallitusohjelma on kasattu hyvin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten sellaisen hallinnon pääministerinä oleminen aiheuttaa erityisen raskauttavasti negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle (Pääministeri oli tällä kertaa poissa äänestyksestä).

XX-merkki - Edellisen hallituksen ministeri; yksi miinuspiste. Perusteita: Myös edellisen eduskunnan hallitusohjelma oli kasattu niin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten senkin hallinnon entisenä ministerinä oleminen aiheuttaa nykytilanteeseen negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

X-merkki - Antanut antiporvarillisena tunnetun puolueen (Vas ja SDP) riveissä Jaa -äänen; yksi miinuspiste. Perusteita: Pankkiirioligarkian tukeminen porvarillisena tunnettujen puolueiden ulkopuolelta on eräänlaista yhteiskunnallista maanpetturuutta, jolla on raskauttava haitallinen ominaisuus myös tässä äänestyksessä.

Z-merkki - Antanut nykyisen oppositiopuolueen (Ps ja Kesk) riveissä Jaa -äänen; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Pankkiirioligarkian tukeminen porvarillisena tunnettujen puolueiden ulkopuolelta on eräänlaista yhteiskunnallista maanpetturuutta, jolla on raskauttava haitallinen ominaisuus myös tässä äänestyksessä. Uuden eduskunnan oppositiosta käsin tehtynä se on erityisen merkittävää negatiiviselta painoarvoltaan (Ei esiintynyt tälläkään äänestyskerralla!).

O-merkki - Antanut viime vuoden keväällä ennen eduskuntavaaleja vastakkaisen äänen vaalikonekyselyssä eli muuttanut mielipidettään negatiiviseksi; yksi miinuspiste. Perusteita: Ennen vaaleja henkilön esittämien mielipiteiden täyskäännös tukemaan pankkiirioligarkiaa on raskauttavan haitallinen seikka ja siten myös vaalilupausten pettäminen (Ei käytössä tällä kertaa, koska asia on sen verran vanhentunut ja oli esillä jo riittävästi viime kerralla).

OX-merkki - Ollut viime vuoden keväällä ennen eduskuntavaaleja vaalikonekyselyssäkin voimakkaasti Jaa -äänen kannalla; eli yksi miinuspiste. Perusteita: Kaikkein johdonmukaisimmin ja jääräpäisimmin pankkiirioligarkiaa tukevalla tiellä pysyminen jo vaaleja edeltäneeltä ajalta saakka on myös yhteiskunnalliselta haitaltaan raskauttavaa (Tämä sen sijaan on käytössä, koska tämä asenne on äärimmäisyydessään ja yleisyydessään koko ajan tärkeä).

! -merkki - Puolue (Vas ja Kd) toimi edellisessä eduskunnassa oppositiossa pankkiirioligarkiaa vastaan, mutta antoi nyt Jaa -äänen; eli yksi miinuspiste. Nykyisen eduskunnan ensikertalaiselle ei miinuspistettä. Perusteita: Tämäkin on esimerkki takinkäännöstä pankkiirioligarkiaa tukevalle tielle, mikä on sekä yhteiskunnallisesti haitallinen elementti että petturuutta kansalaisia kohtaan. Ensikertaa uudessa eduskunnassa istuva tällainen henkilö saa vielä synninpäästön tällä kertaa.

Boldattu kursiivi - Pankkiirioligarkiaa eniten tukeva porvaripuolue (Kok); kaksi miinuspistettä. Perusteita: Puolueohjelman rakentuminen jo historiallisista syistä johtuen pankkiirioligarkian kannalle aiheuttaa kokonaispolitiikan taustalle raskauttavan varjonsa. Suuri puolue on tässä tapauksessa painoarvoltaan merkittävä.

Kursiivi - Pankkiirioligarkiaa toiseksi eniten tukeva porvaripuolue (r); yksi miinuspiste. Perusteita: Puolueohjelman rakentuminen jo historiallisista syistä johtuen pankkiirioligarkian kannalle aiheuttaa kokonaispolitiikan taustalle raskauttavan varjonsa; pieni puolue on tässä tapauksessa painoarvoltaan vähäisempi.

? -merkki - Mediassa eniten ryvettynyt; korruptioepäilyjä ym. väärinkäytöksiä ilmentänyt kansanedustaja; kolme miinuspistettä. Perusteita: Yhteiskunnallisen omantunnon ja ymmärryksen puute on merkittävimmillään tässä pankkiirioligarkian hegemoniassa joko räikeää korruptiota ko. hegemonian puitteissa tai sen hegemonian (muka) vastustamista yhteiskunnallisesti haitallisilla äärikeinoilla / hyödyttömillä lumetoimilla (Koskee tällä kertaa sekä Jaa- että Ei-äänikategoriaa!).

> -merkki - Oli poissa viime syksyn ERVV -äänestyksestä; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Hallituspuolueen jäsenenä ja siten todennäköisenä Jaa -äänen antajana välinpitämättömyys Suomen etua kohtaan ja oligarkiamyötäilevyys ovat ilmeiset.

pr+ -merkki - Esiintyi edukseen viime talven presidentinvaaleissa; yksi pluspiste (Käytännössä vain Jaa -kategorian Paavo Arhinmäki).

pr- -merkki - Esiintyi epäedukseen viime talven presidentinvaaleissa; yksi miinuspiste (Käytännössä vain Jaa -kategorian Pekka Haavisto).

Yhteispistesymbolit selityksineen eniten miinuspisteitä saaneille ----- A - Ilmiselvin - voimakkaasti vaarallinen pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö, B - Kohtalaisen vaarallinen pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö ja C - Lievästi vaarallinen pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö. Ei yhteispistemerkintää (Yhteispistemäärät 0 ja -2 välillä) - Neutraalihko pankkiirioligarkian kätyri / hyväuskoinen hölmö.

EVM-äänestys: Ei -ääniryhmän analyysikomponentit selityksineen --->

Boldaus - Tunnettu henkilö valtamediassa viime aikoina ja siten vahva mielipidevaikuttaja; jokainen miinus- tai pluspisteiden yhteenlaskettu summa + 2 tai yksinään kaksi pluspistettä. Perusteita: Henkilön tunnettuvuudella on melkoisen suora vaikutus siihen, kuinka hänen äänestyskäyttäytyminen vaikuttaa lisäävästi annetun äänen painoarvoon joko negatiivisesti tai positiivisesti. Tässä Ei -äänen tapauksessa vaikutus on nimenomaan huomattavan positiivinen sen perustuessa haitallisen pankkiirioligarkian imperialismin ja neofeodalismin kyseenalaistamiseen.

Vihreä - Nykyinen ministeri hallituksessa; yksi miinuspiste. Perusteita: Uuden eduskunnan hallitusohjelma on kasattu hyvin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten sellaisen hallinnon ministerinä oleminen aiheuttaa negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle huolimatta valitusta Ei -äänestä (Ei esiintynyt tällä äänestyskerralla!).

Sininen - Edellisen hallituksen ministeri; yksi miinuspiste. Perusteita: Myös edellisen eduskunnan hallitusohjelma oli kasattu niin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten senkin hallinnon entisenä ministerinä oleminen aiheuttaa nykytilanteeseen negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

Violetti - Edellisen hallituksen pääministeri; kaksi miinuspistettä. Perusteita: Myös edellisen eduskunnan hallitusohjelma oli kasattu niin paljon pankkiirioligarkiaa tukevaksi / ylläpitäväksi, joten senkin hallinnon entisenä pääministerinä oleminen aiheuttaa nykytilanteeseen erityisen raskauttavaa negatiivista yhteiskunnallista vaikutusta tämänkin äänestyksen taustalle.

H-merkki - Antanut porvarillisena tunnetun puolueen (Kok, r) riveissä Ei -äänen; yksi pluspiste. Perusteita: Pankkiirioligarkian kyseenalaistaminen porvarillisena tunnetun puolueen ohjelman vastaisesti on merkittävästi hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa (Ei esiintynyt tälläkään äänestyskerralla!).

Y-merkki - Antanut nykyisen hallituspuolueen riveissä Ei -äänen; kaksi pluspistettä. Perusteita: Pankkiirioligarkian kyseenalaistaminen pankkiirioligarkiaa tukemaan ja ylläpitämään rakennetun uuden eduskunnan hallitusohjelman vastaisesti on erityisen merkittävästi hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa (Ei esiintynyt tälläkään äänestyskerralla!).

W-merkki - Antanut viime vuoden keväällä ennen eduskuntavaaleja vaalikonekyselyssä vastakkaisen äänen eli muuttanut mielipidettään positiiviseksi; yksi pluspiste. Perusteita: Takinkääntö pankkiirioligarkiaa kyseenalaistavalle tielle on myös hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa (Ei käytössä tällä kertaa, koska asia on sen verran vanhentunut ja oli esillä jo riittävästi viime kerralla).

WO-merkki - Ollut viime vuoden keväällä ennen eduskuntavaaleja vaalikonekyselyssäkin voimakkaasti Ei -äänen kannalla; eli kaksi pluspistettä. Perusteita: Kaikkein johdonmukaisimmin ja jääräpäisimmin pankkiirioligarkiaa kyseenalaistavalla tiellä pysyminen jo vaaleja edeltäneeltä ajalta saakka on erityisen hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa (Tämä sen sijaan on käytössä, koska tämä asenne on periksiantamattomuudessaan koko ajan tärkeä).

! -merkki - Puolue (Kesk) toimi edellisessä eduskunnassa hallituksessa pankkiirioligarkian hyväksi, mutta antoi nyt Ei -äänen; eli yksi pluspiste. Nykyisen eduskunnan ensikertalaiselle ei yhtä pluspistettä lisää. Perusteita: Takinkääntö pankkiirioligarkiaa kyseenalaistavalle tielle edellisen eduskunnan hallituksesta on toki tässäkin tapauksessa hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää politiikkaa, mutta uudessa eduskunnassa ensikertaa istuvan kontolle ei tämä mielipiteen muutoksen hyväksikatsominen tietenkään ulotu.

Boldattu kursiivi - Eniten pankkiirioligarkiavastaisena profiloitunut puolue (Ps); kaksi pluspistettä. Perusteita: Suureksi puolueeksi kasvanut tällainen ryhmä omaa erityisen merkittävästi hyvää yhteiskunnallista omaatuntoa ja ymmärrystä ilmentävää puolueohjelmallista ainesta yhteiskunnan kokonaispolitiikan taustalle.

Kursiivi - Toiseksi eniten pankkiirioligarkiavastaisena profiloitunut eduskuntaryhmä (Vr); yksi pluspiste. Perusteita: Kevään - kesän hallitusneuvotteluissa periksiantamattomuutta pankkiirioligarkian kyseenalaistamisessa ilmentäneet Vasemmiston kaksi edustajaa ovat sen verran merkittävä ilmiö, että heille tulee tässäkin tapauksessa hyväksikatsominen yhteiskunnallisessa omassatunnossaan ja ymmärryksessään.

? -merkki - Mediassa eniten ryvettynyt; äärinationalistista / fasistista kommentointia tai korruptioepäilyjä ilmentänyt kansanedustaja; kolme miinuspistettä. Perusteita: Yhteiskunnallisen omantunnon ja ymmärryksen puute on merkittävimmillään pankkiirioligarkkisen hegemonian (muka) vastustamista yhteiskunnallisesti haitallisilla äärikeinoilla / hyödyttömillä lumetoimilla (Koskee tällä kertaa sekä Jaa- että Ei-äänikategoriaa!) --> Tässä Ei -kategoriassa yksi poikkeustapaus; James Hirvisaari, jonka eduskunta-avustaja aiheutti ? -merkin veroista ryvettymistä, mutta jota käytettiin valtamediassa hallituspuolueiden hyväksi ajojahtina. Siksi ensin mainitusta syystä -3 pistettä, mutta jälkimmäisestä syystä sympatiapisteinä +1,5 pistettä.

> -merkki - Oli poissa viime syksyn ERVV -äänestyksestä; yksi miinuspiste. Perusteita: Oppositiopuolueen jäsenenä ja siten todennäköisenä Ei -äänen antajana välinpitämättömyys Suomen etua kohtaan ja oligarkiamyötäilevyys ovat korkeintaan heikot.

Yhteispistesymbolit selityksineen eniten pluspisteitä saaneille ----- A - Eniten - hyvin pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava / Alkanut ymmärtää talousasioita hyvin, B - Kohtalaisesti pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava / Alkanut ymmärtämään talousasioita kohtalaisesti ja C - Vähän pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava / Alkanut ymmärtämään talousasioita vähän. Ei yhteispistemerkintää (Yhteispistemäärät 0 ja +2 välillä) - Neutraalihkosti pankkiirioligarkiaa kyseenalaistava - Liian vähän kyseenalaistava / Ymmärtää vielä liian puutteellisesti talousasioita.


Äänestystulos kansanedustajittain ja jako ko. äänestyksen vastapuolitarkasteluihin analyyttisenä tutkimuksena, missä luonnehditaan joko pankkiirioligarkian myötäilemisen tai kyseenalaistamisen astetta kunkin nykykansanedustajan kohdalla:

Jaa -ääniä ko. äänestyksessä antaneet: Henkilö, puolue, äänityyppi ja parametrimääritykset (Pisteitä 0 ja -2 välillä ei ole määritelty) --->

Ahvenjärvi Sauli /kd Jaa !
Myller Riitta /sd Jaa x
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr Jaa
Myllykoski Jari /vas Jaa x ! > -- -3
Mäkelä Outi /kok Jaa -- -2
Mäkinen Tapani /kok Jaa ox -- -3
Arhinmäki Paavo /vas Jaa x ! pr+ -- -4 ----> C
Autto Heikki /kok Jaa > -- -4 ----> C
Backman Jouni /sd Jaa x
Männistö Lasse /kok Jaa -- -2
Blomqvist Thomas /r Jaa
Brax Tuija /vihr Jaa xx -- -3
Mäntymaa Markku /kok Jaa -- -2
Eestilä Markku /kok Jaa > -- -4 ----> C
Nauclér Elisabeth /r Jaa
Eloranta Eeva-Johanna /sd Jaa x > -- -3
Feldt-Ranta Maarit /sd Jaa x
Nylander Mikaela /r Jaa
Gestrin Christina /r Jaa
Nylund Mats /r Jaa > -- -3
Grahn-Laasonen Sanni /kok Jaa -- -2
Gustafsson Jukka /sd Jaa x -- -2
Ojala-Niemelä Johanna /sd Jaa x
Guzenina-Richardson Maria /sd Jaa x -- -4 ----> C
Orpo Petteri /kok Jaa -- -2
Gästgivars Lars Erik /r Jaa
Haapanen Satu /vihr Jaa > -- -2
Haavisto Pekka /vihr Jaa ? > pr- -- -8 ----> A
Palm Sari /kd Jaa ! > -- -3
Harkimo Leena /kok Jaa -- -4 ----> C
Pekonen Aino-Kaisa /vas Jaa x ! -- -1
Pelkonen Jaana /kok Jaa -- -4 ----> C
Heinonen Timo /kok Jaa -- -2
Peltonen Tuula /sd Jaa x
Hemmilä Pertti /kok Jaa > -- -4 ----> C
Piirainen Raimo /sd Jaa x
Henriksson Anna-Maja /r Jaa -- -2
Hiltunen Rakel /sd Jaa x
Rajamäki Kari /sd Jaa x
Holmlund Anne /kok Jaa xx -- -3
Rauhala Leena /kd Jaa ! > -- -3
Huovinen Susanna /sd Jaa
Jaskari Harri /kok Jaa -- -2
Jokinen Kalle /kok Jaa -- -2
Räsänen Päivi /kd Jaa ! -- -4 ----> C
Jungner Mikael /sd Jaa x -- -3
Jääskeläinen Jouko /kd Jaa !
Salonen Kristiina /sd Jaa x
Sankelo Janne /kok Jaa -- -2
Sarkomaa Sari /kok Jaa -- -2
Kalliorinne Risto /vas Jaa x ! -- -1
Satonen Arto /kok Jaa -- -2
Kanerva Ilkka /kok Jaa xx ? -- -8 ----> A
Kantola Ilkka /sd Jaa x
Karhu Saara /sd Jaa x
Kari Mika /sd Jaa x
Skinnari Jouko /sd Jaa x > -- -3
Karimäki Johanna /vihr Jaa
Soininvaara Osmo /vihr Jaa -- -2
Stubb Alexander /kok Jaa xx -- -6 ----> B
Kauma Pia /kok Jaa -- -2
Suutari Eero /kok Jaa -- -2
Taimela Katja /sd Jaa x > -- -3
Tainio Hanna /sd Jaa x
Kiljunen Anneli /sd Jaa x
Kiuru Krista /sd Jaa x -- -2
Tiainen Eila /vas Jaa x ! -- -1
Kiuru Pauli /kok Jaa -- -2
Toivakka Lenita /kok Jaa > -- -4 ----> C
Toivola Jani /vihr Jaa
Tolvanen Kari /kok Jaa -- -2
Kopra Jukka /kok Jaa > -- -4 ----> C
Korhonen Martti /vas Jaa x ! -- -2
Tuppurainen Tytti /sd Jaa x
Koskinen Johannes /sd Jaa x
Tynkkynen Oras /vihr Jaa
Kumpula-Natri Miapetra /sd Jaa x
Kurvinen Esko /kok Jaa > -- -4 ----> C
Uotila Kari /vas Jaa x ! > -- -4 ----> C
Kuusisto Merja /sd Jaa x
Urpilainen Jutta /sd Jaa x ? -- -7 ----> A
Kyllönen Merja /vas Jaa x ! -- -3
Vahasalo Raija /kok Jaa -- -2
Kymäläinen Suna /sd Jaa x
Wallin Stefan /r Jaa xx ox ? -- -9 ----> A
Kärnä Jukka /sd Jaa x
Wallinheimo Sinuhe /kok Jaa -- -2
Vapaavuori Jan /kok Jaa xx -- -5 ----> B
Lapintie Annika /vas Jaa x ! -- -2
Lehti Eero /kok Jaa -- -2
Wideroos Ulla-Maj /r Jaa
Viitamies Pauliina /sd Jaa x
Viitanen Pia /sd Jaa x
Vikman Sofia /kok Jaa -- -2
Lindtman Antti /sd Jaa x
Virkkunen Henna /kok Jaa xx -- -6 ----> B
Virolainen Anne-Mari /kok Jaa -- -2
Lipponen Päivi /sd Jaa x
Virtanen Erkki /vas Jaa x ! -- -2
Väätäinen Tuula /sd Jaa x
Matikainen-Kallström Marjo /kok Jaa > -- -6 ----> B
Zyskowicz Ben /kok Jaa -- -4 ----> C
Modig Silvia /vas Jaa x ! -- -3
Östman Peter /kd Jaa !.

Yhteenveto pankkiirioligarkian myötäilevyyden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein -6 ja -9 välillä) --> Haavisto Pekka, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta ja Wallin Stefan. B (Yhteispistein -5 tai -6) --> Stubb Alexander, Vapaavuori Jan, Virkkunen Henna ja Matikainen-Kallström Marjo. C (Yhteispistein -4) --> Arhinmäki Paavo, Autto Heikki, Eestilä Markku, Guzenina-Richardson Maria, Harkimo Leena, Pelkonen Jaana, Hemmilä Pertti, Räsänen Päivi, Toivakka Lenita, Kopra Jukka, Kurvinen Esko, Uotila Kari ja Zyskowicz Ben.

Esiintynyt kummassakin äänestyksessä (ERVV+EVM) kategorioissa A tai B (Potentiaalinen yhteiskunnan vihollinen) ----> Stubb Alexander, Wallin Stefan, Virkkunen Henna, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta ja Vapaavuori Jan. On myös huomioitava, että tästä EVM -äänestyksestä poissa olleista ainakin Risikko Paula, Katainen Jyrki ja Tuomioja Erkki olisivat olleet helposti tälläkin kertaa joko A tai B kategorioissa, jos olisivat olleet äänestämässä.

Ei -ääniä ko. äänestyksessä antaneet: Henkilö, puolue, äänityyppi ja parametrimääritykset (Pisteitä 0 ja +2 välillä ei ole määritelty) --->

Alatalo Mikko /kesk Ei ! -- +3 ----> C
Anttila Sirkka-Liisa /kesk Ei ! -- +2
Mäkipää Lea /ps Ei wo -- +4 ----> B
Mäntylä Hanna /ps Ei wo -- +4 ----> B
Eerola Juho /ps Ei wo -- +4 ----> B
Mölsä Martti /ps Ei wo -- +4 ----> B
Elomaa Ritva /ps Ei wo -- +6 ----> A
Niikko Mika /ps Ei wo -- +4 ----> B
Niinistö Jussi /ps Ei wo -- +6 ----> A
Packalén Tom /ps Ei -- +2
Hakkarainen Teuvo /ps Ei wo -- +6 ----> A
Paloniemi Aila /kesk Ei !
Pekkarinen Mauri /kesk Ei ! -- +2
Hautala Lasse /kesk Ei !
Heikkilä Lauri /ps Ei wo > -- +3 ----> C
Pirttilahti Arto /kesk Ei !
Puumala Tuomo /kesk Ei !
Hirvisaari James /ps Ei wo ? -- +4,5 ----> B
Rantakangas Antti /kesk Ei ! >
Hongisto Reijo /ps Ei wo -- +4 ----> B
Rehula Juha /kesk Ei !
Reijonen Eero /kesk Ei !
Immonen Olli /ps Ei wo -- +4 ----> B
Jalonen Ari /ps Ei wo -- +4 ----> B
Rossi Markku /kesk Ei !
Rundgren Simo /kesk Ei ! >
Ruohonen-Lerner Pirkko /ps Ei wo -- +6 ----> A
Joutsenlahti Anssi /ps Ei wo -- +4 ----> B
Saarakkala Vesa-Matti /ps Ei wo -- +4 ----> B
Jurva Johanna /ps Ei -- +2
Saarikko Annika /kesk Ei !
Jääskeläinen Pietari /ps Ei wo -- +4 ----> B
Kaikkonen Antti /kesk Ei ! -- +3 ----> C
Kalli Timo /kesk Ei !
Kalmari Anne /kesk Ei wo ! -- +3 ----> C
Savola Mikko /kesk Ei !
Sipilä Juha /kesk Ei wo ! -- +3 ----> C
Soini Timo /ps Ei wo -- +6 ----> A
Katainen Elsi /kesk Ei !
Soukola Ismo /ps Ei wo -- +4 ----> B
Kerola Inkeri /kesk Ei wo ! -- +3 ----> C
Kettunen Pentti /ps Ei -- +2
Tiilikainen Kimmo /kesk Ei !
Kivelä Kimmo /ps Ei wo -- +4 ----> B
Kiviniemi Mari /kesk Ei !
Kiviranta Esko /kesk Ei !
Tolppanen Maria /ps Ei wo -- +4 ----> B
Kokko Osmo /ps Ei wo -- +4 ----> B
Torniainen Ari /kesk Ei !
Tossavainen Reijo /ps Ei wo -- +4 ----> B
Korhonen Timo V. /kesk Ei !
Turunen Kaj /ps Ei wo -- +4 ----> B
Koskela Laila /ps Ei wo > -- +3 ----> C
Tuupainen Kauko /ps Ei wo -- +4 ----> B
Tölli Tapani /kesk Ei !
Kääriäinen Seppo /kesk Ei ! -- +3 ----> C
Vehkaperä Mirja /kesk Ei !
Vehviläinen Anu /kesk Ei !
Leppä Jari /kesk Ei ! >
Lindström Jari /ps Ei wo -- +4 ----> B
Lintilä Mika /kesk Ei !
Lohela Maria /ps Ei wo -- +4 ----> B
Virtanen Pertti /ps Ei wo > -- +5 ----> A
Lohi Markus /kesk Ei !
Vähämäki Ville /ps Ei wo -- +4 ----> B
Louhelainen Anne /ps Ei wo -- +4 ----> B
Väätäinen Juha /ps Ei wo -- +6 ----> A
Maijala Eeva Maria /kesk Ei !
Yrttiaho Jyrki /vr Ei wo -- +3 ----> C
Mattila Pirkko /ps Ei wo > -- +3 ----> C
Mustajärvi Markus /vr Ei wo -- +3 ----> C.

Yhteenveto pankkiirioligarkian kyseenalaistavuuden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein +5 tai +6) --> Elomaa Ritva, Niinistö Jussi, Hakkarainen Teuvo, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo, Virtanen Pertti ja Väätäinen Juha. B (Yhteispistein +4 tai +4,5) --> Mäkipää Lea, Mäntylä Hanna, Eerola Juho, Mölsä Martti, Niikko Mika, Hirvisaari James, Hongisto Reijo, Immonen Olli, Jalonen Ari, Joutsenlahti Anssi, Saarakkala Vesa-Matti, Jääskeläinen Pietari, Soukola Ismo, Kivelä Kimmo, Tolppanen Maria, Kokko Osmo, Tossavainen Reijo, Turunen Kaj, Tuupainen Kauko, Lindström Jari, Lohela Maria, Vähämäki Ville ja Louhelainen Anne. C (Yhteispistein +3) --> Alatalo Mikko, Heikkilä Lauri, Kaikkonen Antti, Kalmari Anne, Sipilä Juha, Kerola Inkeri, Koskela Laila, Kääriäinen Seppo, Yrttiaho Jyrki, Mattila Pirkko ja Mustajärvi Markus.

Esiintynyt kummassakin äänestyksessä (ERVV+EVM) kategoriassa A (Potentiaalinen yhteiskunnan hyvä esikuva) ----> Elomaa Ritva, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo ja Väätäinen Juha.

No comments: