Saturday, August 25, 2012

Lännen oligarkkieliittikartelli vs. Venäjä -vastakkainasettelun geopoliittista tutkimista: LaRouche-, Brother Nathanael- ja Syrian Girl-sisältöjä

Tämä viikko onkin vierähtänyt pitkälti yhteiskunnallispoliittisen materiaalin tutkimisessa ja blogikirjoittaminen on yhä ollut hiljaista. Päätin tähän väliin koostaa eteeni tulleesta linkkikokoelman ennen lupaamaani Venäjä - Pussy Riot -aiheista analyysiä; se saattaa vielä valitettavasti viivästyä ensi viikolle...

Olen nimittäin tullut siihen tulokseen, että maailman tämän hetken geopoliittista tilannetta ymmärtääkseen on kiinnitettävä huomiota entistä enemmän Venäjään ja siinä etenkin länsi vs. Venäjä -vastakkainasetteluun, josta on muodostunut viime aikoina hyvin vakava Kylmä sota - osa 2 -vaara eskaloitumiskierteessä jopa kuumaksi (ydin)sodaksi, Kolmanneksi maailmansodaksi!...

Olenkin perehtynyt viime aikoina etenkin tähän liittyviin sisältöihin. Haluan tuoda tätä esille nyt yhtenä alustavana tukimateriaalina jatkoa varten ja niinpä alla oleva linkkikokoelma tuo esille sisältöjä varsin paljon tämän kokonaisuuden taustoja, kokonaisuuksia, prosesseja, dynamiikkaa ja yksityiskohtia havainnollistamaan. Toki myös muutakin maailmamme geopolitiikkaan liittyvää ilmenee samalla, kuten menossa oleva globaali talousterrori kansallisvaltioiden tuhoamiseksi ko. länsieliittikartellin hamuamaan imperiaalisen neofeodalismin ikeeseen ja Syyrian - Iranin tilanteet. Pidemmittä esipuheitta lyhyine kuvauksineen itse sisältöesittely:

Lyndon LaRouche, The Ron Paul of the 80s and 90s: Part 1 of 4, Part 2 of 4, Part 3 of 4, Part 4 of 4 ---> Tämä vuodelta 1991 peräisin oleva LaRouche -liikkeen seminaari on erinomainen esimerkki paljastuksineen siitä, kuinka lännen rahataloususkonto ja imperiaalinen maailmankuvavääristymä ko. eliitti-pankkiiri-monarkia-siionisti -kartellin komennossa oli ollut silloinkin oleellinen rappion ja tuhon aiheuttaja. Nykyäänkin tuossa videosarjassa esitellyt monet asiat ja ko. eliittimenetelmät ovat edelleen yhtä ajankohtaisia, kuitenkin ollen moraaliltaan entistäkin rappioituneempia ja tuhoisampia eli siten vaarallisempia. Aivan, kuten olen viimeiset 4 vuotta havainnollistanut.

Tuossa seminaaripuheessa Harley Schlanger tuo esille silloista Yhdysvaltain politiikkaa vikoineen analysoimalla kaikkea silloiseen presidenttiinsä George H. W. Bushiin eli "isä-Bushiin" liittyen. Tuohon aikaanhan itse Lyndon LaRouche oli vankilassa, mikä oli poliittinen manipuloitu operaatio hänen poistamiseksi ko. eliittikartellin tieltä; ko. videosarjan lopussa on siitäkin juttua. Pikanttina lisänä tässä on itse George H. W. Bushin kyseisen vuoden NWO -puheestaan pätkä: 1991 - Bush Announces The New World Order.

Harleyllä oli kuitenkin jossain määrin optimismia tuossa 1991 -puheessaan, koska hän uumoili tuolloin Bushin NWO:n kuitenkin kaatuvan. Nyt olemme sen sijaan nähneet Obaman hallinnon jatkaneen NWO -agendaa potenssiin 10 siitä, mihin "poika-Bush" eli George W. Bush sen jätti.

Harley Schlanger Interviewed on the Glass-Steagall Act --> Tässä on vertailun ja kuriositeetin vuoksi kahden vuoden takaa eli suunnilleen nykyaikaan siirryttynä Harley Schlangerin ajatuksia Glass-Steagall-reformin tarpeellisuudesta. Voimme huomata tästä, kuinka Harley osaa tuoda edelleenkin asiansa erittäin artikuloidusti ja luontevan hallitusti esille; pikantti merkki erittäin pitkälle kehittyneestä ymmärryksen ja perehtyneisyyden tasosta sekä huippuunsa virittyneestä humaanin sisällön käsityksestä.

Intelligence Report: Georgia vs Russia & WWIII, Stop Obama, Prevent the Economic Collapse, the British --> Noita vanhoja videoita katsellessani tuli mieleeni se, kuinka olisi ollut hienoa herätä yhteiskunnallispoliittisesti kunnolla jo tuolloin 1991 ja vaikkapa juurikin tuon ylimmän sisällön myötä. Tässä kuussa tuli sen sijaan täyteen tasan neljä vuotta ko. heräämisestäni ja se sattui tapahtumaankin elokuussa 2008 juuri LaRouche -sisällön myötä ja kyseisenä aktivoijana oli silloin juuri tämä video!

Siinäkin tuli silloin ilmi länsi vs. Venäjä -selkkaus eskaloitumisvaarassa kohti globaalia sotaa. Silloin elettiin myös aikaa juuri ennen vuoden 2008 finanssijärjestelmän romahdushuipennusta eli koko järjestelmän ensimmäistä systeemivikaromahdusvaihetta. Tähänkin videoon tämän hetken tilanteita vertaamalla voidaan täten hyvin havaita, kuinka lännen imperiaaliset ja taloususkonnolliset voimat ovat yhä tähänkin päivään mennessä harjoittaneet samaa sokeaa ja tuhoisaa antipolitiikkaansa luoden pohjaa yhä pahemmalle perikatoprosessille!

Your Enemy: George Soros --> Tuon edellisen viikkoraporttivideon sisällössä mainittu tämä kesäkuulta 2008 peräisin oleva LaRouche -dokumentti George Soroksesta oli myös tuolloin oleellinen havainnollistus transatlanttisen eliitin toimintamenetelmistä. Itse Soros onkin ollut havaittuun tapaan hyvin keskeinen pelipukari tuottamaan rahoitusta ja strategista koordinointia länsieliitin geopoliittisten agendojen toteuttamiseksi mm. juuri militarististen moraalittomuuksien kautta, josta vuonna 2008 Georgian selkkaus oli tärkein ja mistä viimeisen vuoden aikana Libya ja Syyria ovat olleet erittäin vakavia esimerkkejä. On huomattava, että kaikissa tapauksissa George Soros on ollut lännen eliittikartellin pääkätyrinä manipuloimassa!

Tämä dokumentti antaa myös oleellisen kuvan silloisesta Yhdysvaltain presidentinvaaliprosessista, jossa George Soros oli myös tärkeä manipuloija. Tuossa vuoden 2008 viikkoraporttivideossa Jeff Steinberg osaakin aivan oikein osoittaa silloin mahdollisesti tulossa olleen Barack Obaman hallinnon luonnetta, joka onkin nyt tuottanut juuri "Georgia - Osa 2" -selkkausta potenssiin 10 sitä varten suunnitellun "Arabikevään" laukaisemana!

The Brother Nathanael Foundation ---> Tämä yhdysvaltalainen ortodoksimunkki Brother Nathanael on hyvin kiinnostava ja erittäin runsaasti asioihin perehtynyt tapaus. Jossain määrin tällaisen uskonnollissävytteisen paasauksensa ongelmana on opilliseen tunnustuksellisuuteen vajoamisen haittaava vaara, mutta toisaalta nyt hänen videoitaan saavuttamani aikaisemman oppimiseni ja ymmärrykseni tason puitteissa intensiivisesti tutkittuani näen hänen pikantisti koostamissaan maailman tilanteen kuvauksissaan myös hyvin suurta ymmärrystä erittäin monipuolisesti. Hänen ymmärryksensä vakuuttavuutta lisää se henkilökohtaisen historiansa seikka, missä hän oli sanojensa mukaan lapsena juutalaisuuteen / siionismiin kasvatettu, mutta on nyttemmin (Itse asiassa jo kauan sitten) hylännyt sen ortodoksisen kristinuskon hyväksi.

Länsi vs. Venäjä -vastakkainasettelu on keskeinen teema alle poimimissani hänen Youtube -videoissaan, missä nähdään periaatteessa aivan samaa geopoliittista ymmärrystä toisesta näkökulmasta katsottuna kuin esim. LaRouche -liikkeen sisällöissä. Tarkastelukulmaeron takia Brother Nathanael kutsuu länsieliittikartellia termillä "juutalainen / siionistinen imperialismi", kun taas LaRouche -liike nimittää sitä termillä "Brittiläinen imperiumi". Yksi ja sama asia joka tapauksessa on kyseessä!

Jewry’s Plan To Blackball Russia --> Tämä on Brother Nanthanaelin viimeisin Venäjää koskeva tekstiraportti, josta otan pari pikanttia lainausta havainnollistamaan länsi vs. Venäjä -asettelun ongelmia:

"Bremmer (founder of the Eurasia Group as a means of bringing Jewish hegemony over Eurasia) and Roubini (touted as an innovative economist) are calling for Russia to be “blackballed” and justify their wishful Jewish fantasy with a pack of Jewish lies: “Corruption is endemic in Russia. Graft is a particular problem. Capital flight has reportedly accelerated since Putin’s re-election in March.

Russia’s population is falling – because healthcare is poor, socially driven diseases such as alcoholism is rampant, and well-educated Russians are leaving in search of better opportunities elsewhere.”.".

"Both Putin and Medvedev (after 80 years of Jewish Bolshevik domination), are addressing corruption and graft issues.Rumours of capital flight occurring since Putin’s re-election are exactly that, “rumours.” The rouble under Putin is actually being promoted by investment experts as the least risky investment.

And as regards “social diseases” such as alcoholism, Putin has revived the Orthodox Church; closed down all the casinos in Russia; taken over the Jew-owned TV stations and instituted religious programming; introduced Orthodoxy 101 into Russia’s public schools; forbidden “gay parades” — all of which are part of Putin’s efforts to stave off vice and immorality.

Moreover, for Bremmer and Roubini to heap praises upon communist China (a hundred times more repressive than Russia) while hell-bent on blackballing Russia for being an “authoritarian” state, one wonders if these Jewish ‘experts’ are simply blinded by their fear of Putin. For there is no man Jewry fears more than Vladimir Putin.".

Seuraavaksi siis Putin- ja Venäjä-aiheinen kooste Brother Nathanaelin videoista, joissa keskeisenä ovat aiheeseen liittyen esillä myös Syyrian ja Iranin tilanteet:

- Pussy Riot's Global Showdown

- Putin Foils The Jews In Syria

- Kissinger & The Jews

- Jewish Imperialism & The US Military

- How Putin Will Change The World

- Putin Trumps Zionist Plan For Syria

- Jewry's Push For War On Iran

- Obama's Unshakable Bondage To Bibi

- The Jewish War On Vladimir Putin

- Attack On Iran Means WWIII

- The Difference Between Putin & Obama

- The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II.

Lopuksi otan esille Youtubessa sensaatioksi ja kiistellyksi nousseen anonyymiaktivistin Syrian Girl, joka tuo esille syyrialaisena maansa ko. imperiaalista tuhoamista. Näin hän ilmentää myös selkeää vastustusta lännen NWO -agendoja vastaan. Katu-uskottavuutta hänen kohdallaan lisää fakta, jonka mukaan hän ilmeisesti oli ollut aikaisemmin perheineen al-Assadin hallinnon kaltoin kohtelema ja siksi "maanpaossa", muttei siitä huolimatta ollenkaan hyväksy nyt käynnissä olevaa länsieliitin organisoimaa Syyrian tuhoamista ja valloittamista lännen imperiaalisten agendojen hyväksi. Ei ole olemassa mitään hyväksyttävää syytä korvata semityranniaa 100 kertaa pahemmalla tyrannialla / kaaoksella, joka on aiheuttava äärimmäistä humaania kärsimystä!...

Syrian Girl -aktivistin Youtube-kanavan videokooste -->

- Obama Supported 'Syrian Rebels' Caught Engaging in War Crimes!

- SyrianGirl on Alex Jones Update on the Situation

- Chemical Weapons False Flag Against Syria Update

- Kony2012 for Syria Planned by US Mercenary

- Israel Wants The Syrian Government to Fall

- Wikileaks Syria Emails - NATO's Final Media Card

- Footage Proves Turkish Jet Violated Syrian Airspace

- Amnesty International Killing Syrians

- Syria Responds to Chemical Weapon Threat Through Escalation of Force

- Democratic protesters beat up pro-Assad Syrians in NY

- Syrian Houla Massacres: Divide & Conquer Strategy Exposed

- Syrian parliamentary elections today! Syrian Girl

- Ex-Blackwater Mercenaries Training Syrian Insurgency.

All Thingz Anti-Imperialist! -kanavalla on myös paljon SG -aktivistin haastatteluvideoita: Syrian Girl -kooste.

No comments: