Saturday, November 24, 2012

John F. Kennedyn salaliittojen, imperialismin ja totalitarismin vastainen puhe

Toissapäivänä tuli kuluneeksi tasan 49 vuotta Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn salamurhasta. Siksi päätinkin ottaa tähän väliin esille hänen hyvin vähälle huomiolle valtamediassa jääneen, mutta muutoin oikeastaan monessakin mielessä kaikkein merkittävimmän puheensa; poimin sen esille tämän kirjoituksen lopussa.
 
John F. Kennedy oli Yhdysvaltain viimeinen kunnollinen ja humaani presidentti huolimatta hänen joistakin vioistaan; kuten yksityiselämänsä jotkin hämärät seikat. Myös presidenttikautensa aikana hankalat poliittiset tilanteet olivat tahroina; mm. Kuuban ohjuskriisi ja Vietnamin sodan alkutahdit. Se sota sai kuitenkin kunnollisen eskalaation vasta Kennedyn kuoleman jälkeen Lyndon B. Johnsonin kaudella ja JFK itse asiassa oli pidätellyt sotaan lähtöä niin paljon kuin se oli neuvonantajiensa ja toki silloisen transatlanttisen eliitin painostuksessa mahdollista.

JFK oli kuitenkin tunnettu vahvasta intellektuaalista ja kultturellisesta elämäntyylistä ja asenteesta eli yhteiskunnallisesta edistyksellisyydestä ja humaanisuudesta, jota kuvasti hyvin paljon kansalaistensa hyväksi toimiminen mm. reaalitalouden asettamisessa tärkeämmäksi kuin rahatalous >> kansantalouden, yhteiskunnan ja sosiaalisten olojen parantamisen asettaminen ensisijalle pankkiiri - oligarkki -kerman intressien sijaan; JFK jopa pyrki luomaan FED:in toimintaa syrjäyttänyttä rahapolitiikkaakin. Tällaiseen pohjana oli paljon Yhdysvaltain 1930- ja 40-luvun presidentti Franklin D. Rooseveltin yhteiskunnallispoliittinen perintö, joka kulkeutui JFK:lle FDR:n lesken Eleanor Rooseveltin kautta.

Sillä perinnöllä oli ja on toki edelleenkin vahva historiallinen side Yhdysvaltain alkuperäistarkoitukseen olla humaanin edistyksellinen irtiotto rahataloustotalitaristisesta eli oligarkki-imperiaalisesta eliitistä, jota edusti USA:n itsenäistymisjulistuksen aikaan Brittiläinen imperiumi ja sen nykyjatkeena on parasiittinen rahataloususkonto häikäilemättömän imperialisminsa eskaloituessa ns. Uutena maailmanjärjestyksenä. Niinpä tuo perintö on tänään jopa ajankohtaisempi ja tärkeämpi kuin se oli JFK:n aikana.

Sen perinnön historialliset polut Yhdysvalloissa kiteytyvät perustajaisiensä luomina kansallisvaltioperiaatteessa, missä ekonominen osa siitä on Alexander Hamiltonin peruja ja sen poliittista viestikapulaa ovat parhaimmin kuljettaneet sittemmin mm. Abraham Lincoln, FDR ja viimeisenä siis JFK. Sittemmin asiat ovat liukuneet lähinnä vain alamäkeä ja viimeiset kaksi USA:n presidenttiä George W. Bush ja Barack Obama ovat olleet suorastaan jopa kaikkien aikojen katastrofeja USA:n historiassa toimien juuri ko. rahatalousparasiitin nukkeina.

JFK:n aikana tuo rahataloustotalitaristinen parasiitti ja imperialismi oli silti entisestäänkin valtaamassa ja jo vallannutkin Yhdysvaltain yhteiskunnallista toimintaa. Alunperin John F. kuului Kennedynä yhteen tätä parasiittia - imperialismia edustaneeseen mahtisukuun, mutta oli presidenttikaudellaan siitä ns. käännynnäiseksi pyrkivä uudistaja, joka halusi alkaa mitätöimään ko. parasiitin toimintaa ja yhteiskunnallista haittaa. Niinpä vähän ennen kuolemaansa hän piti kansalaisilleen valtamediassa tämän esille otettavan puheen, jossa hän toikin tämän aikeensa hyvin selkeästi ja päättäväisesti esille ja kaipasi siinä tehtävässään kansalaistensa apua.

Se olikin viimeinen kerta (toistaiseksi) valtamediassa, kun moisen salaliiton paljastamiseen ja mitätöimiseen tähdännyttä radikaalia informaatiota jaettiin. Sen jälkeen kaikki vastuu tähän päivään saakka ko. salaliiton - ko. rahatalousparasiittisen imperialismin paljastamisesta ja mitätöimiseen pyrkimisestä on jäänyt suorastaan yksinomaan vain kansalaisjournalismin ja -aktivismin eli vaihtoehtomedian harteille. Viime vuosina se on tosin onneksi saanut tuulta purjeisiinsa hyvin paljon etenkin internetin ansiosta, mutta myös ongelmia ja esteitä siinä on ollut edelleen paljon, kuten tässäkin kirjoituksessani olen tuonut esille: Valveutumisen problematiikkaa, ominaisuuksia ja dynamiikkaa lännen rappion ja USA:n presidentinvaalien avulla analysoituna.

Toki tuo JFK:n puhe sai aikanaan ja paljon sen jälkeenkin mustamaalaamista ja vääristelyä, missä sitä mm. yritettiin mitätöidä koskemaan vain silloista vastakkainasettelua lännen ja idän välillä kylmässä sodassa; ko. "salaliitto" olisi muka koskenut puheessa vain Yhdysvaltain vastaisia kommunistisia voimia ja tähdellisesti siinä silloista Neuvostoliittoa. Kuitenkin ko. puheen sisällöstä havaitaan erittäin selkeästi juuri se, että JFK tarkoitti nimenomaan kaikkea mahdollista Yhdysvaltain omaa sisäistä vihollisaineistaan, jolla on siis yhä nykyäänkin Lontoon City -keskeinen alkujuuri rahataloustotalitaristisena parasiittina - Brittiläisenä imperiumina.
Tämä rahatalousimperialismi söi salamurhaamalla JFK:n sekä edustamansa em. perinnön ja meno onkin ollut sen jälkeen koko ajan rappioituvaa ja pahenevaa rahataloususkonnon voittokulkua nykyiseen fasistiseen neofeodaalikierteeseen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.

JFK tarjosi parhaimpien esimerkkiensä avulla sitä vastaan lääkkeitä ja asennetta, mikä on meille esimerkkinä ja vaatimuksena neorenessanssiin myös tänään ja kauas huomiseen. JFK:n puhe kuvaa nykyistäkin transatlanttista rahataloustotalitarismia - salaliittoa - oligarkkieliittiä erittäin täsmällisesti ja sisältörikkaasti - kaukonäköisyyden hyvänä mallina pitkälle tulevaisuuteen, totuutena valheen sijaan.

Siksi ihailen suuresti JFK:n antamaa panosta kaikenlaisiin yhteiskunnallispoliittisiin seikkoihin ja erityisesti hänen rohkeutensa tässä esille otettavassa puheessaan on suuremmoista ja aitoa humaania johtajuutta kuvastavaa.

Pidemmittä alustuksitta tässä lopuksi ko. puhe Youtube -videona, jossa se on suomennettu. Poimin ko. suomennoksen kokonaisena alle lainaukseksi vihreällä fontilla --->

ZEITGEIST I - JOHN F. KENNEDY´S SPEECH - FINNISH SUBTITLES - SUOMI TEKSTITYS

>> Suomennos lainauksena: "Hyvä naiset ja herrat.
Salailu on ikävä sana avoimessa ja vapaassa yhteiskunnassa.Olemme kansana perinteisesti ja historiallisesti vastustaneet salaisia järjestöjä, salaisia valoja ja salaisia menoja. Mutta maailmalla meitä vastustetaan suureellisena ja häikäilemättömänä salaliittona, joka käyttää lähinnä kyseenalaisia keinoja vaikutuspiirinsä laajentamiseen:
Soluttautumista, ennemmin kuin maihinnousua. Harhauttamista, eikä vaaleja. Pakottamista, eikä valinnanvapautta. Se on järjestelmä, joka on laittanut suuret määrät ihmisiä ja luonnonvaroja erittäin tehokkaan koneen rakentamiseen, joka yhdistää armeijan, diplomatian, tiedustelun, talouden, tieteen ja politiikan käyttöönsä. Sen suunnitelmat piilotetaan, eikä julkisteta. Sen virheet haudataan, eikä otsikoida. Sen seurauksista vaietaan, eikä riemuita. Ei vastattua kysymystä, ei paljastettua salaisuutta. Meidät saadaan tuntemaan itsemme niin mitättömiksi, luomalla rikos, jonka rinnalla jokainen kalpenee. Pyydän teiltä apua suunnattomassa urakassa tiedottaa ja varoittaa amerikkalaisia ihmisiä. Luottavaisena, että teidän avullanne me vielä olemme sitä, mitä ihminen on syntynyt olemaan: Vapaa ja itsenäinen.".

Aivan lopuksi poimin vielä omista kirjoituksistani esille juuri Franklin D. Rooseveltiä koskeneen koosteeni, missä olinkin jo myös ottanut esille tämän JFK:n puheen (Uusinta on kuitenkin tarpeen näin vuoden - parin välein): LaRouche -liikkeen keskeisesti ihannoimia poliitikkoja NWO -agendaa vastaan: Franklin D. Roosevelt.

No comments: