Sunday, April 21, 2013

Bostonin terrori-iskun paljastama tähdellisin väkivaltamuoto länsimaissa: Tuhoisat eliitti-intressit suojanaan poliisivaltiotyrannia

Koko tämän viikon velloneet Bostonin terrori-iskun (Bostonin terrori-isku USA:n hallinnon tekemänä valtioterrorismina eli false-flag -operaationa länsieliitin maailmanhallintotavoitteiden edistämiseksi) sisällön ja sen jälkiseuraamusten selvittelyt ovat osuneet maailmanhistoriallisesti äärimmäisen merkittävään länsimaiden kokonaistilanteeseen. Siksi tämän kirjoitukseni tarkoitus on palauttaa mieliimme sitä, mikä se kokonaistilanne on ja miten tätä Bostonin tapausta on syytä alkaa tarkastella sen piirissä. 

Kuten olen jo paljon osoittanut, niin länsimaisten yhteiskuntien rappiokierteeseen johtaneiden syiden verkko on hegemoniallisesti hyvin kattava ja monisyinen; Seppo Oikkonen sanoisi myös, että ajatushistoriallinen >> Taloususkonto, yli-individuaali sokeus, imperiaalinen länsieliitin valtaliittohegemonia, Agenda 21 osana näitä kaikkia ja valtamedian reaalitodellisuuden vastainen propaganda ja valehteleminen kokonaisuuden tukitoimintana......

Tässä koostan alle viimeaikaisten esimerkkien valossa taas kuvaa näistä kokonaisuuden osista ja itse kokonaisuudesta. Tästä on heti syytä ottaa vakavaksi varoitukseksi yhteiskuntiemme luhistumisvaara hyvin moraalittomaan ja vaaralliseen poliisivaltiodiktatuuriin osana länsieliitin valtahegemonioiden suojelemista kansalaisten kustannuksella:

>> New York state senator on Boston suspect: “Who wouldn’t use torture on this punk?”: Jos yhtä vastaan promotoidaan oikeuslaitoksen ja julkisen hallinnon piirissä laitonta kidutusta, niin kohta kaikkia rikosepäilyjä (Olkoon muuten kyse aiheettomista tai aiheellisista) voidaan yhä helpommin pyörittää kidutuskammion kautta --> Fasismi ja totalitarismi rulaa saatanallisesti! 

Meidän täytyy muistaa nyt se, kuinka Bostonin terrori-iskuun junailtujen syntipukkien (Tsarnajevin veljeskaksikko) kohdalla oikeus ei ole tapahtunut ollenkaan sivistyneiden hyvinvointivaltioperiaatteiden mukaisesti! >> Toinen mitä ilmeisimmin teloitettiin kylmäverisesti kuin Muammar Gaddafi vuonna 2011 ja molemmat ovat olleet ilman esitutkintaakin jo täysin syyllisiksi tuomittuja ja brutaalisti näytöstyyliin poliisivaltiopahuuden pyörittämiä ilman selviä todisteita. 

Tämä ei ole enää sivilisaatiosisältöä, vaan totalitaristista barbariaa! --> HÄLYTYS!

Tämä on vakavaa esimakua siitä, että tällaisia poliisivaltio-otteita voidaan jatkossa runnoa tämän ennakkotapauksen mukaisesti entistä tyrannisemmin koko länsimaisessa yhteiskuntapiirissä!... 

Suomi ei ole tältä länsimaiden vaaralliselta kehityssuunnalta turvassa, kun havaitaan meidän yhteiskunnan olevan samaa taloususkonnollista rappiomaaperää transatlanttisessa piirissä. Tästä esim. Saku Timonen kertoo lyhyen ytimekkäästi. Häneltä siis vakava varoitus! - Hyvin vakava! Eli ottakaapa kädet pois taskuistanne, kun luette tätä: 

>>  Maailmaa muutetaan väkisin | Uuninpankkopoika Saku Timonen:

Lainaus: "Kuten on nähty, eivät kansalaiset oikein hyväksy tätä ryöväystä. Nyt ovat kuitenkin asialla sellaiset roistot, että pullikointi ei auta. Vastustajista tehdään työttömien massaa, joilta viedään vähätkin etuudet. Kun he vastustavat tätäkin, niin he saavat kyynelkaasua silmilleen. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja sanoakseen, että kohta  ammutaan kumiluodeilla ja siiten kovilla. Maailmaa muutetaan nyt väkisin.".

----------

Oleellista tässä maailmantilanteessamme on ymmärtää siis yhtäältä väkivallan rooli! Näemme nyt selvästi, kuinka länsimaiden eliittihegemonian pahuudessa korruptoituneet virkamieskoneistot mm. juuri poliisivaltiodiktatuurina ovat alkaneet harjoittamaan täysin ylimitoitettua ja moraalitonta väkivaltaa yhteisöjä ja humaaneja sääntöjä vastaan entistä kauhistuttavammin. 

Bostonin terrori-iskun tärkeimpiä tavoitteita eliitti-intressien tahoilta ovat olleet kääntää tämäkin terroritilanne ylösalaisin väittäen väkivallan tulevan muka suoraan kansalaisten ja "terroristien" tahoilta. Se olisi muka syy kiristää ko. poliisivaltiopahuutta ja leimata sitä käänteispsykologisesti muka "turvallisuuden" lisäämiseksi. Tämä on kohtalokas harha-ajatus, koska nyt mikään tällainen terrori-isku ei hyödytä ketään muuta kuin juuri ko. länsieliittiä ja sen suojana eskaloituvaa poliisivaltiodiktatuuria. 

Kukaan valveutuneesti täysjärkinen patriootti ja näistä asioista kokonaisuutena ymmärtävä ei koskaan tee mitään tällaisia pommi- tai muita vastaavia iskuja. Ei ole missään tapauksessa syytä olla mikään Breivik! --> Kyse näissä nykyisissä massaväkivaltatilanteissa on aina joko valtioterrorismista eli false-flag -operaatiosta tai korkeintaan täysin kajahtaneen ja valveutumattoman yksittäisestä sekoilusta, joka on valtioterroriin verrattuna paljon harvinaisempaa. 

Kollektiivisella tasolla mahdollisuutena on ideologisesti sellainen joukkoliikehurmoksellisuus ja totalitaarisesti ryhmäsitova opillisuus, joka ihannoi rakenteessaan väkivaltatoimintaa kutsumuksensa ja sisältönsä ajamiseksi ja voi uuttaa sitä yksilöiden käyttäytymiseen ryhmäpsykologisena pakotteena. Väestöjen suhteen tällä hetkellä sellaista on pikemminkin lähinnä ääri-islamistien joukossa, kuten Syyriassa ns. "kapinallisten" taholta olemme hirvittävällä tavalla joutuneet näkemään. 

Transatlanttisen eliitin ja heidän maailmanhallinnollisen rahatalous- ja imperiaalidiktatuurinsa vastustamisessa meidän aktivistien ja vastaliikeihmisten on muistettava, että me emme saa ajatua tuollaiseen sokean ideologiseen ja väkivaltaiseen tajunnan tilaan tässä patriootti- ja humanismitaistelussamme, vaan erityinen valveutuminen ja valistaminen on oltava aseemme nimenomaan rauhanomaisesti luodaksemme vastavoimaa havaitulle NWO -pahuudelle!

----------

Haluan tähdentää em. muistuttamalla asiasta elokuvallisen esimerkin avulla. Kyseessä on vuodelta 1999 peräisin oleva  Fight Club, joka yllättävän sopivasti tähän nykyaikaamme soveltuvasti kertoo tilanteestamme. Näin leffan itse asiassa vain muutama päivä sitten pitkän tauon jälkeen televisiosta YLE:n kanavilta:

Fight Club on nimittäin yksi tärkeimmistä väkivallan vastaisista elokuvista ja erityisesti se on sokean projektiivisen vihan / pahan olon ja siihen liittyvien irrationaalisesti uskonnollis-opillisten ja ryhmäsitovasti tunnustuksellisten (väkivalta)liikkeiden vastainen. Kannattaa katsoa ennakkoluulottomasti!

Yli-individuaalin sokeuden aikakaudellamme tämä on hyvin tärkeää tietää, koska siihen kuuluva todellisuuden objektivoinnin vammautuminen on vaarallisten / vääristyvien liikkeiden synnylle tai vain projektiivisellekin vihalle / pahalle ololle hedelmällistä syntypohjaa. Sokea ja projektiivinen viha - väkivalta eivät kuulu NWO:n vastaiseen aktivismiin!

Keskeisin elokuvan tausta on kuitenkin aikamme taloususkonto. Elokuva osoittaa, kuinka siinä rahataloustotalitaristinen kapitalismi ja siihen kuuluvat rappioelementit ovat alkaneet haittaamaan länsimaista yhteiskuntaa kieroon ja sairaaksi - Pahasti. 

Fight Club osoittaa tiukasti sormella, että taloususkonto on tähdellisesti tuhottava, mutta sitä ei kuulu mitenkään tehdä siten, että harhaudumme projektiivisen vihan, yli-individuaalin sokeuden ja irrationaalisten mielenhäiriöiden muokkaamana tekemään ojasta allikkoon johtavan vastustamismetodin kieroutuneiden uskonnollis-opillisten liikkeiden parista käsin!

Taloususkonnon ja eliitti-imperialismin vastaisuus vaatii siis erityistä valveutumista, mutta ei opetettua valveutumattomuutta eikä varsinkaan Bostonin terrorin kaltaisia pommi-iskuja eikä muutakaan väkivaltaa minään menetelmänä; viimeiseen saakka sellaista on vältettävä. Tämänhän jokainen valveutunut ymmärtää. 

Vakavin väkivaltauhka länsimaissa tulee kuitenkin tällä hetkellä nimenomaan poliisivaltiotyrannian kiristymisestä ja sitä tukevista false-flag -operaatioista. Kollektiivisella tasolla väkivaltaa tulee myös niiden pohjana olevasta taloususkonnosta osinaan reaalitalouden tuhoaminen rahatalousirrationaalisuudella sekä yhteiskuntien humaanien ja sivistyksellisten ominaisuuksien - arvojen mitätöinti imperiaali-intressien takia. 

Bostonin terroriteko on heijastanut näitä kaikkia uhkia esille vakavasti!

----------

Länsimaiden yhteiskuntarappion keskeinen pääaiheuttaja hegemoniallisena vääristymänä on siis taloususkonto sekä sitä eskaloivat hallitukset, jotka eivät enää noudata kansallisvaltioperiaatteita, vaan fasismia - Yksityisen suurpääoman antihumaania totalitarismia. Tästä olen koonnut seuraavaksi taas muutamia esimerkkejä kommenttieni kera:

>> Täydellinen holtittomuus irti Kataisen hallituksessa >> Rappioeskalaation merkit etenevät juuri niinkuin on ollut odotettavissa osana länsimaiden ajatushistoriallisia vääristymiä ja käytännön tasolla antihumaanien imperiaali- ja rahatalousintressien toteutusyrityksiä. Kaaostuminen johtuu juuri siitä, kun moiset yritykset joutuvat välttämättä radikaaliin ristiriitaan reaalitodellisuuden kanssa!

>> Saksan keskuspankin johtaja: euroalueen kriisi voi kestää vielä 10 vuotta >> Transatlanttiselle eliitille moinen olisi hyvää aikaa muodostaa imperiaalista maailmanhallintoa rahataloustotalitarismin avulla - Tahallaan olosuhteita näin luoden ja ylläpitäen. 

Eliitin ko. pelit on katkaistava Glass-Steagall -reformilla!

>> Näin Suomen kriisitaakka kasvaa taas vaivihkaa >> Transatlanttinen eliitti pyrkii vaivihkaistamaan rahataloustotalitaristista imperialismiaan, mutta pahuudellisena saastana se yhä säilyy siitä huolimatta!

>> Uncovered: $20.3 Trillion Hidden in Offshore Banks by Global Elite >> Transatlanttisen eliitin rahankäyttö ei ole humaania, ei edistyksellistä, ei moraalista, ei yhteiskuntaan sopivaa, vaan taloususkontoa valtauskontona ja valtaliittopahuutena.

>> Professori kohahdutti Lontoossa: Pankkikriisin syynä pankkiirien kokaiinin käyttö >> Nonni! Yli-individuaalia sokeutta edesauttavaa toimintaa. Ilmankos rahasta on tullut kuin poppamiesten luciferilainen amuletti megataloususkontona...

----> Kypros -malli & muut oligarkiamenetelmät rahatalousdiktatuurin ja imperialismin tahallisena totalitarisoijana EU -kriisissä

----> EU:n ja euron hajoamisprosessin Kypros -eskalaatio osana vuonna 2007 alkanutta rahatalouden systeemiromahdusta.

Yksi seuraus moisesta >>> Poliisi kyytii kodittomia Detroitissa: Fyysisen ekonomian tuho rahatalousdiktatuurin ikeessä tuottaa mm. tällaista pahuutta.

----------

On myös syytä muistaa, että taloususkonnon oheistoimintaa on sellainen "vihreys"- "luonnonsuojelu", joka luo agenda- ja toimintapohjansa eskaloituvasti tyrannian ja imperialismin mukaisesti niin, että se on yhtenevä ko. taloususkonnollisten intressien ja poliisivaltiodiktatuurinkin kanssa. Tätä transatlanttinen eliitti on ajatushautomoissaan, lobbausarmeijoineen ja kartellirakenteidensa piirissä pyrkinyt jo vuosikymmeniä rakentamaan omaksi hyödykseen "globalisaation" alle sijoittuvana osa-alueena. Tuloksena siitä on syntynyt mm. Agenda 21 -niminen YK:n alla tapahtuva valevihreys:

>> Transition Towns: Agenda 21 Comes to Life: Lisää Agenda 21 kataluudesta osana transatlanttisen eliitin maailmanhallinto- ja imperiaalitavoitteita.

>> Ilmatieteenlaitos: Ilmastonmuokkaajat korkealla ilmakehässä lakien yläpuolella

Lainaus Janus Putkosen kommentista: "On taas aika valtamediauskovaisille kansalaisille raottaa foliopipojaan ja havaita mitä maailmassa aikuisten oikeasti tapahtuu. Vaihtoehtomediat ja laajat kansalaispiirit ovat jo vuosia tutkineet, jakaneet tietoa ja laatineet riippumattomia tutkimuksia ilmastonmuokkauksesta - kemikaalivanoista ja HAARP-tekniikoista - pilkkanauruista huolimatta.

Rohkean kyseenalaistamisen tulokset ovat olleet varsin huolestuttavia ja ohjelmat saattavat epäilysten valoon "ilmastonmuutos" politiiikan todelliset tarkoitukset sekä todelliset syy-yhteydet. Laajamittaisten toimien salaaminen ei ole parantanut luottamusta globalistien ilmastokysymyksissä harjoittamaan "ongelma-reaktio-ratkaisu" -doktriinin tarkoitusperiin. Kannattaa mieluummin katsoa kuin katua.

Lopputerveiseni on omistettu valtamedian muutamille erittäin ahdasmielisille ja auktoriteettiuskovaisille toimittajille: Laajasti dokumentoidut tiedot ja väitökset eivät ole mielikuvituksen tuotetta vaan ne luovat todellisen tehtävänne vaatimukset.".

Vertailuksi ihmeteltävää >>> Tuulen nopeus Venuksella on kasvanut jatkuvasti jo seitsemän vuoden ajan: Hyvin mielenkiintoista! Itse arvelen ainakin osasyyksi aurinkokuntaan liittyviä muutoksia, joihin vaikuttaa mm. sykliset vaihtelut linnunratamme puitteissa ja joista Maapallon ilmastokin lienee saamassa osansa....

Kaikkea ei voida kuitenkaan liittää väkinsinkään ns. ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen syyksi.

----> Earth Hour ja ilmastonmuutosalarmismi rappiollisena osana länsimaiden ajatteluvääristymiä: Agenda 21 ja taloususkonto.

Lopuksi >>> Hieno viisaus bongattu Infowarsin lukijakommenteista: "In the Land of the Blind, the One-eyed Man is King".

No comments: