Sunday, August 18, 2013

Oligarkkinen taloususkonto ja imperialismi kesällä 2013: Rahataloustotalitarismin radikaali eskalaatio yhteiskuntien neofeodaalistamisen kiihdyttämiseksi

Nyt on aika koostaa yhteen tänä kuluneena kesänä 2013 ilmenneet länsimaiden talousjärjestelmän systeemivialliset ja rahataloustotalitaristiset ongelmat sekä niiden pakottamina ihmiskunnan vastaiset ilmiöt neofeodaalistamisina ja totalitarismin pystyttämisinä! 

Aineiston olen saanut kasaan julkaisemalla koko kesän ajan Facebook-seinälläni uutterasti kulloisiakin ajankohtaisia aiheeseen liittyviä linkkejä ja kommenttejani; alla oleva kooste kattaa niitä julkaisujani kesäkuun alusta tähän elokuun 18. päivään saakka kronologisesti niin, että alinna ovat vanhimmat jutut. 

Tässä koosteessa olen jonkin verran editoinut ja täydentänyt aineistojen sisältöjä yhä tarkemmaksi aseeksi elitismin ja taloususkonnon kyseenalaistamista varten.

Juttuja on kertynyt koosteeseen erittäin paljon, mikä onkin hyvin kuvaavaa aikamme talouskriisin vakavuudesta ja sen radikaalista hyödyntämisestä moraalittomiin imperiaali- ja taloususkontointresseihin yhteiskuntia neofeodalismirappioon alistaen.

Tämä kooste saa olla ensimmäinen osa tämän kesäiseen Facebook-aineistooni perustuvassa taloustrilogiassa, missä tässä osassa painopiste on havaittujen ilmiöiden ponteva esilletuominen megakritiikkinä ja niille humaanien vaihtoehtojen osoittaminen alustavasti. 

Toisessa osassa tuon esille analyyttisemmän ja perustavalaatuisemmin systeemitason havainnollistuksen asioihin poimimalla pidempiä - pohditumpia lähdejuttuja esille.

Kolmannessa osassa puolestaan selvitän lääkitsemistarkoituksessa lisää Glass-Steagall -reformin ja LaRouche-taloustieteen sisältöä, koska niiden ymmärtäminen tuntuu olevan suomalaisille vielä kovin kovin vähäistä. Julkaisuaikataulu on avoin, mutta pyrin tuottamaan trilogian noin kuukauden sisään...

Pidemmittä alustuksitta tässä on monipuolisen pitkällinen ja syvä kritiikki länsieliitin taloususkontoa ja imperialismia vastaan kesällä 2013! >>

Pörssiomistukset piiloon kaikessa hiljaisuudessa | Kansan Uutiset | Verkkolehti >> Tässä hallintarekisteriuudistuksessa kiteytyy juuri se, kuinka rahatalous on irronnut reaalitaloudesta autonomiseksi harhaisten uskomusten totalitarismiksi, joka tuhoaa reaalitaloutta, yhteishyvällisiä yhteiskuntasopimuksia, ihmiskunnan sosiaalisia konstruktioita jne. 

Hallintarekisteriuudistuksen tuottamat rakenteellisen korruption lujittamiset, kapitalistisen omistamisen salaamiset, veronkierron mahdollistamiset veroparatiisiluomisina, monetaristisen sijoittamisen priorisoimiset ja rahataloustotalitaristisen toiminnan sujuvoittamiset kuvaavat yksi yhteen sitä, kuinka nykyinen eliittihegemoniallinen "talous" tarvitsee uudistuksensa taloususkonnollisesta rahataloustoimijasta käsin supervääristyneenä käsityksenä. 

Se on äärimmäistä ihmiskunnan vastaista toimintaa, koska rahan asettaminen kaiken sisällön määrääväksi toimijasubjektiksi tuottaa reaalitodellisuuden neofeodaalisen alistumisen sen alle pahimmillaan perikadollistuvin seurauksin. 

Siksi tämäkin "uudistus" eli oikeammin TAANNUTUS ja RAPPIOLLISTUS on yksi erittäin monista viimeaikaisista rahataloustoimijalähtöisistä maanpetos- ja rikostoiminnoista, jossa moraalisena vaatimuksena on tulevaisuudessa näiden sotkujen selvittämisessä mm. toimittaa niitä aiheuttaneiden toimijoiden kontolle asianmukaiset rangaistukset yhteiskuntasopimusten palauttamiseksi humaanille tielle.

Lainauksia: "Hallintarekisteriä ovat kritisoineet niin talousrikostutkijat, syyttäjänlaitos kuin tutkivat journalistitkin. Arvostelijoiden mukaan hallintarekisteri lisää veronkiertoa ja korruptiota sekä vaikeuttaa huomattavasti näiden tutkimista.".

"Toisin kuin arvo-osuustileille, ei hallintarekisterissä oleville osakkeille merkitä omistajan, vaan tilinhoitajan nimi. Omistajan kohdalla voi siis lukea vaikka Swiss Bank.

Käytännössä suomalaisten pörssiomistusten siirtyminen hallintarekisteriin tarkoittaisi, että poliitikot ja virkamiehet voivat olla päättämässä omistamiensa yhtiöiden asioista kenenkään tietämättä.".

"Arvostelijat ovat sanoneet hallintarekisterin tekevän Suomesta veroparatiisin, puolustajien mielestä se tekisi Suomesta kiinnostavan sijoituskohteen. Laukkasen mukaan se tarkoittaisi, että maahan tulisi paljon likaista rahaa, jonka alkuperää voi vain arvailla.

– Kysymys on siitä, haluammeko tietää, ketkä tätä maata omistavat ja ketkä tänne investoivat, vai emmekö halua.".

Jne., jne.....

---> Tässäpä taas Saku Timoselta erinomainen havainnollistus siitä, että tuossa ylläkin kuvattu rahataloustotalitarismi edesauttaa nimenomaan neofeodaalista tyranniaa ja yhteiskunnan rappiollistamista ylimystö vs. alammaiset -dystopiaan neokeskiaikaiseen tyyliin >> Menneisyys elää | Uuninpankkopoika Saku Timonen.

Tällaista kohti olemme siis tällä tiellä mm. menossa >> "Vuosina 1663-1883 maassamme oli palveluspakko. Jokaisen oli oltava jonkun palveluksessa, jos hän ei ollut itsenäinen yrittäjä tai maanviljelijä. Työtön katsottiin irtolaiseksi ja hänet passitettiin pakkotyölaitokseen tai kehruuhuoneeseen tuomittujen rikollisten joukkoon. Tämä tapahtui ilman oikeudenkäyntiä pelkällä hallinnollisella päätöksellä.".

Rahataloustotalitaristit eivät tajua, että yhteiskunnan kehitys tarkoittaa yhteishyvällistä ja hyvinvointivaltiollista periaatetta, missä raha tulee alistaa reaalitalouden toiminnan kehykseen ja vasta sitten työstäkin tulee mielekäs ja hedelmällinen tapa toteuttaa ihmisyyttä.

Glass-Steagall -periaate pankkitoimintaan ja ns. "amerikkalainen talousjärjestelmä" (Huomio; ei tarkoita ollenkaan nykyistä USA:n talousjärjestelmää, joka on brittiläistä monetarismia juuri rahataloustotalitarismina toteutuvaa taloususkontoa) ovat hyvinä malleina tuoteuttaa hyvinvointivaltioperiaatteet uudestaan voimaan >> American Credit System Class Series Review.

---> Tuo perustuu juuri reaalitalouden arvostamiselle ja vaalimiselle osana ihmiskunnan edistämistä yhä kehittyneemmäksi. Sekä tietenkin perustuu oligarkismin ja virtuaalisten markkina-arvojen poistamiselle ja mitätöimiselle.

Ko. korjaavalla ja humanismin palauttavalla taloussysteemillä on myös elimellinen yhteys suvereenin ja demokraattisen hyvinvointivaltion periaatteisiin.

Itsekeskeisten hyvinvointivaltioon >> Jyrki Katainen peräänkuulutti äskettäin yksilökeskeisyyden lisääntymisen puolesta; tässä on siihen hyvä kommentti ja liittyen mm. juuri sellaisen yli-individuaalin sokeuden tuottamaan Ayn Randilaiseen pahuuteen, mikä kasvaa rahataloustotalitarismin luomassa kasvualustassa.

Miksei kukaan tee mitään >> Aika harhainen kirjoitus monelta osin; puutun siihen mahdollisesti tarkemmin myöhemmin, mutta tässä alkuun lainaus ja kommentti: "Bruttokansantuote on tasaisesti noussut, palveluala on tasaisesti kasvanut, teollisuus on tasaisesti pienentynyt ja veroasite ei oikein korreloi sen väitteen kanssa, että veronalennukset toisivat onnen ja autuuden teollisuudelle.


Uusi nokia varmasti tulee jossain vaiheessa. Kuka olisi kuvitellut, että muutaman euron hintainen kännykkäpeli pitää isoa tehdasta pää vedenpinnan yläpuolella? Kuka olisi arvannut, että firma jonka päätuotteessa ammuttaan lintuja sioilla, olisi markkina-arvoltaan 5-7 miljardia? Rovio on uusi Nokia, hetken. Sitten tulee joku muu. Ei me tarvita uutta nokiaa, me tarvitaan miljoona uutta mielenkiintoista juttua.
".


>>> Ei! Emme tarvitse "miljoonaa uutta mielenkiintoista juttua" itsetarkoituksena emmekä varsinkaan reaalitodellisuudesta irrallisena rahataloususkonnon tuoteautomaattina. Sen sijaan ihmiskunnan elinolosuhteita ylläpitävän reaalitalous (maatalous, teollisuus, koulutus, terveydenhuolto = teollinen hyvinvointi) on otettava hätätilakehittämisen piiriin.

"Lintuja sikojen päälle ampumalla" tai reaalitaloudesta irrallisilla "markkina-arvoilla" ei tuoteta ruokaa pöytään tai luoda infrastruktuuria, joka mahdollistaa hyvinvointivaltioperiaatteille fyysiset raamit. 

Toki "miljoona uutta mielenkiintoista juttua" voi olla henkisenä potentiaalina hyvä juttu, jos se perustuu yhteiskunnan moraalia ja ymmärrystä kohottaviin taiteellisiin ja kongnitiivisiin ominaisuuksiin ja prosesseihin. Kuitenkin markkina-arvojen koostuminen ylikorostuneesti ja monetaristisesti pörssi- ja rahatalouspelinä sellaisesta reaalitalouden kustannuksella on selkeästi vääristymä ja virhe. 

Niinistö ministerilounaalla: "Kutsutaanko meitä viisaiksi?" >> Apuaaa! Urpilainen on kutsunut Suomen vanhat tuhoajat ja 90-luvun laman toteuttajat koolle, jotta lisää neofeodaalistamista voitaisiin tehdä. Hyi helvetti!!!

---> Urpilaisesta kyseenalaistus >> Valtionvarainministeri Jutta: risti kaulassaan, uskottavuusvaje niskoillaan.

Lainaus: "Olen usein ihmetellyt, että mikä kotimaisessa uusliberalismissa on niin oikeudenmukaista ja humaania?". 

Vastaus on, että eipä uusliberalismissa olekaan ollenkaan mitään oikeudenmukaista ja humaania, koska se on taloususkontoa, imperialismia ja niiden tuloksena neofeodaalistamista. Oppineet on nyt aivopesty luulemaan, että tällainen uusliberalismi olisi cool-juttu.

Tuloksena näistä oppineista on juuri rahataloustotalitarismin asiamiehiä ja -naisia, ja nyt Urpilainen itsekin sellaisena kokoaa heitä talkoisiin kuin viimeistä päivää...

Sitä pahempi reaalitaloudelle ja ihmisyhteisöille, mutta vielä vähän aikaa sitä parempi rahataloudelle ja sen oligarkia-pankkiiri-monarkiaeliitille... Kunnes koko systeemi oikeasti viimeisen kerran leikkaa omaa mahdottomuuttaan kiinni neokeskiaikaan tuhotussa maailmassa ja poliisivaltiodiktatuurilliseen maailmanhallintoyritykseen kompastuen.

Geenitutkijan jäätävä miete: Ihmisestä on tulossa tyhmä ja ahne eläin >> Kaikkein tyhmentynein ihmisjoukko tässä mielessä on selvästi superahneet ja -itsekkäät eliittisukulinjat lakeijoineen satojen vuosien takaa tyyliin Rothschild, Rockefeller, brittimonarkia jne.

Taantuma on ohi euroalueella >> BKT ei kerro mitään siitä, kuinka rahatalous ja reaalitalous ovat irronneet toisistaan niin, että ensin mainittu toimii jälkimmäistä tuhoavana parasiittina. Niinpä tämä on vain yksi bullshit-uutinen, jonka arvo koostuu taloususkonnollisten intressien harhaisesta pyhittämisestä. 

Mitä paremmin taloudella alkaa menemään, niin sitä huonommin ihmisillä tulee keskimäärin menemään; muutama rikastuu entisestään ja suurin osa muista taantuu lisää köyhyyteen ja neofeodaaliseen rappioon.

Pekkarinen: Hallituksen kaatuminen yhä lähempänä >> Totta kai se on lähempänä, mutta mitä sitten. Valeoppositioko valtaan ja taas neofeodaalistetaan toisella tavalla? Tai sössitään muutoin vain puoliksi valveutuneena ja vääriä lääkkeitä ruiskutellen...

Maksajan paikalla | Uuninpankkopoika Saku Timonen >> Hyvin vakava havainnollistus hallituksemme syvästä pahuudesta! >> Kuntauudistusta pakotetaan näin pahuudella läpi ja tässä on käytännön tarkka kuvaus siitä, kuinka hyvinvointivaltion tuhoaminen neofeodalismiin ja lopulta perikatoon tapahtuu T I E T O I S E S T I!!! 

Tämä on suunniteltu osa länsieliitin NWO-projektia tuottaa uusylimystöllinen ja uuskeskiaikainen maailmanhallinto esikuvinaan Rooman imperiumin ja Brittiläisen imperiumin visvaisimmat piirteet neofeodaalityranniana.

Taloususkonto on aikamme valtauskonto ja kaikkien aikojen tuhoisimmaksi sellaiseksi muodostumassa >> HÄLYTYS!!

Euroopan pankeissa muhii jo 3200 miljardin euron painajainen - ja se vain kasvaa >> Sehän on selvää, että painajaiset kasvavat rahataloudessa, koska sitä hoitavat taloususkontosokeat imperialistit. Sitten sitä painajaista sysätään tavallisen ihmisen niskaan syyllistämällä reaalitalous ja kansallisvaltiollinen demokratia, minkä myötä manipuloidaan ko. roskalainat ja velkapyramidisotkut meidän kontolle julkisen talouden "kestävyysvajeena" ja "yli varojen elämisenä".

Kokoomusnuoret vaativat sairaanhoitajien vastaanottoja maksullisiksi - "aiheettomat sairauslomat vähenevät" >> Jaahas, neofeodaalistajalahko aivopieruilee taas!

Raimo Ilaskivi vaatii hätätilahallitusta >> Jaahas, Ilaskivi taitaa vaatia sellaista uutta hallitusta, joka toimii sumeilematta reaalitalouden suitsimiseksi tiukkaan neofeodalismiin. Eikä siis vaadi sumeilematonta rahatalouden suitsimista, mikä on reaalitalouden ja ihmisyyden neofeodaalistamisen sijaan tehtävä!

Urpilainen: Tilanne on pahempi kuin 1990-luvulla >> Ylläri pylläri - NOT! Ja miksiköhän (Käskee katsomaan mm. juuri Urpilaista peiliinsä)?!

"Uskallan luvata Suomen elintason alentuvan seuraavat kymmenen vuotta" >> Banksteri toimii tähänkin tapaan rahatalouseliitin (oligarkian) hyväksi ja syyllistää reaalitalouden toimintaa projektiivisesti siitä, mistä hän ja isäntänsä ovat itse syyllisiä; talouden tuhoamisesta rahataloususkonnon moraalittomien ja sairaiden asenteiden - opillisuuksien takia. >> Tämä uhkailunsa on siksi epäinhimillisyydessään kuvottavimpia valehteluita, mitä Stadigh pystyy lausumaan!

Ei muuta kuin Glass-Steagall -reformi suoraan kurkkuun ja sydämeen tällaisille yhteiskunnan tuhoajille!

Viranomaiset kauppaavat miljoonilla euroilla henkilötietoja >> Lisää sairasta visvaa yhteiskuntarappiostamme!

Sailas Kanava-lehdessä: Suomi tarvitsee oikean hallituksen - "Temppu tuo mieleen sadun hölmöläisistä" >> Sailas on erittäin kuuliainen pankkiiri-oligarkkieliitin asiamies, jonka tehtäväksi on laitettu pakottamaan maamme hallitus tekemään reaalitalouden ja reaalitodellisuuden mitätöimistä neofeodalismiin ja niukennettuna fasistiseen tehokkuuteen eli "muka-talouskasvuun" rahataloustotalitarismin näennäiseksi hyväksi, jotta länsieliitti voi paksusti ja pääsee toteuttamaan imperiaalista maailmanhallintoaan sokeutuneena taloususkonnollisiin ja väestönkontrollisiin opillisuuksiin.

Valtion ensi vuoden budjetissa 6,6 miljardia alijäämää - paikkaukseksi lisää velkaa >> Systeemi pakottaa rakentamaan yhä lisää velkapyramideja ja laittautumaan orjaksi pankkiiri-oligarkkieliitille, jotka puolestaan tällä systeemillä pakottavat yhteiskunnat todella antihumaaniin rappiokierteeseen ja hyvinvointivaltioperiaatteiden mitätöimiseen. Hyvä ei heilu ollenkaan!

Tutkimus: USA:n velka jopa kuusinkertainen virallisiin lukuihin nähden | RT >> Niinpä! Sairaan systeemin kuva taloususkontoikeessä on juuri tätä; velkapyramideja, joiden takia talous on kriisissä ja jota pyritään korjaamaan väärin neofeodaalistavilla rappiotuhonnoilla, kun pitäisi itse rahatalous suitsia ja muuttaa hyvinvointiyhteiskuntaa luovaksi - ylläpitäväksi!

Urpilainen väläytti nuorten ja keski-ikäisten työuran tehostusta | m.iltalehti.fi >> Kuten sanottua; tämä kikkailu on lähinnä rahatalousintressien pönkittämiseksi / pelastamiseksi tarkoitettua tehostamista eikä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista; rahatalousaseen käyttämistä imperiaalisten ja väestönkontrollisten agendojen toteuttamiseksi.

Presidentti Niinistö: Suomessa eletään joka vuosi yli varojen >> Niinistö on väärässä! >> Ainoa mainitsemisen arvoinen yli varojensa elävä taho on rahataloutta pyörittävä eliitti; oligarkia - pankkirismi, joka luo velkapyramidi- ja johdannaisspekulointirahaa rahatalous- ja pörssipelikeinotteluun neofeodaalistamissotana. Tähän on tultu, että maan isän arvojohtajuus perustuu tällaisille imaginaarisille rahatalousluvuille taloususkontona. Seuraukset ovat hirvittäviä...

Muka "köyhien / suomalaisten yli varojen eläminen" on juuri sitä, että reaalitalous ja hyvinvointiyhteiskunta ovat muka liian kalliita ylläpitää suhteessa rahatalouden keinotteluissa huvenneisiin / likaantuneisiin eliitin rahoihin verrattuna. Siksi eliitin rahatalous vaatii toimijasubjektina, että oligarkismi ja "heidän systeeminsä" on pelastettava ihmisten kustannuksella antihumaanisti vailla käsitystä humaanista reaalitalouskeskeisestä talousjärjestelmästä ja sen elimellisenä parina kulkevista hyvinvointivaltiollisista demokratiaperiaatteista. 

Tavallaan eliitin - oligarkian moinen rahatalouskaan ei ole totta, koska eliitin varat perustuvat yhä enemmän johdannasspekulaatioihin eli virtuaalisiin markkina-arvoihin pörssi- ja rahataloususkontona ja ne ovat siksi yhä enemmän velkapyramideja vailla kosketusta reaalitodellisuuteen, mutta samalla autonomisia vaatimuksia neofeodaalistamiseen. Siksi moinen systeemi on näkymätön ase, joka alistaa ihmiskuntaa neokeskiaikaan tarpeettomasti ja harhaisesti.

Niinistö myös tavallaan jälkiviisastelee ja on varovasti jotain pseudomoraalista mieltä lumeeksi; mitään oikeaa ja konkreettista Niinistö ei esim. sano mitään siitä megaongelmasta, kuinka rahatalous ja reaalitalous ovat irronneet toisistaan ja rahataloudesta, jonka takia lännen talousjärjestelmästä on tullut imaginaarista uskontoa neofeodaalistavana aseena.

Urpilainen: Taloustilanne niin paha, että rakenneuudistuksia aikaistettava >> Urpilainen on väärässä; reaalitalouden alasajoa moisina "rakenneuudistuksina" ei pidä ottaa käsittelyyn, vaan nimenomaan rahatalous pitää ajaa alas mm. Glass-Steagall -reformilla ja sitten muutetaan rahatalous reaalitaloutta ja hyvinvointivaltioperiaatteita edesauttavaksi palvelijaksi!

Urpilainen väläytti nuorten ja keski-ikäisten työuran tehostusta >> Kuten sanottua; tämä kikkailu on lähinnä rahatalousintressien pönkittämiseksi / pelastamiseksi tarkoitettua tehostamista vailla reaalitodellisuuspohjaa eikä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

SDP on ryhtynyt neo-kokoomukseksi.

Kourallinen jauhoja | Uuninpankkopoika Saku Timonen >> Eriarvoistaminen ja orjatyön luominen kuuluvat yhteiskunnan rappioistavaan neofeodaalistamiseen oleellisena osana eliittihegemonian intressejä ja Kokoomus etunenässä moisia rahataloustotalitaristisia intressejä varten toimii sen asiamiehenä erittäin radikaalisti; uuskeskiaikainen ylimystö vs. alammaiset -kastijako halutaan palauttaa sairaasti! 

Päättäjämme näyttävät olevan seonneet pelottavasti, kun näitä vaatimuksia sataa nyt kuin ukkosella rakeita. Aivan kuin joku ulkopuolinen virusentiteetti olisi varastanut poliitikkojemme ruumiit. No, mm. Bilderberg-ryhmässä (Bilderberg-ryhmän 2013 kokoontumisen seurantaa Infowars-mediasta (Päivitetty loppuun!) ) sitä "entiteettiä" onkin aivopesty julkiseen hallintoon.

AY-liike on kuollut >> Sosiaalidarwinismi ja eugeniikka voimistuu valitettavan odotetulla tavalla, kun rahataloustotalitarismi vaatii numeeristen malliensa mukaista yhteiskunnan alasajoa neofeodaaliseen perikatoon elitismikartellien toiminnan vaatimana. Siksi! >> Lainaus: "Tämä on ammattiyhdistysliike nykyään. Tämä on se liike joka lähti liikkeelle ihan kaikkien ihmisoikeuksista ja siitä että hyvää pitäisi myös jakaa eikä kaikkea pitää aina itse. Tämä on se liike, joka lähti siitä että heikompaansa pitää auttaa. Tämä on se liike, joka lähti siitä että kenenkään olot eivät parane jos kaikkien olot eivät parane. Tämä on se liike, joka nyt vaatii sosiaaliturvan heikentämistä niiltä joilla ei ole koulutusta. Tämä on se liike joka nyt vaatii heikompien potkimista. Tämä on se liike joka nyt vaatii kylmästi kaikista heikoimpien jättämistä oman onnensa nojaan.".

Yhdysvaltain Detroitissa taloja myydään yhdellä dollarilla | Venäjän Ääni >> Detroitista on tullut Mad Max -maailma >> Esimerkki rahataloustotalitarismin ja oligarkian toiminnan seurauksista!

OAJ väläyttää: Vähemmän koulutetuille pienempi sosiaaliturva >> Lisää neofeodaalistavaa hevonvitunpaskaa elitismin ja lännen taloususkonnon nimissä toimivilta idiooteilta!

Eugeniikkakin puree ja voi hyvin näiden sairaiden kapitalistien käsissä numeerisen imaginaarisuuden takia; ihmisiä luokitellaan ja alistetaan rahan näennäisten pseudoarvojen takia >> Onko mikään kulttuuri koskaan ollut yhtä sairas?!

Tämän lukijakommentin on ilmeisesti tarkoitus olla osoittelevaa sarkasmia jollain tavalla. Jos ei eli on vakavaa agendaa, niin se on kuin itse Saatana puhuisi siinä huutamalla läpi >> "Ehdottomasti näin! Lisäksi sosiaaliturva voidaan poistaa vangeilta, rikoksesta tuomituilta ja epäillyiltä, kuten kaikki mottoripyöräilijät, väärään ammattiin kouluttautuneilta mm. työttömät toimittajat ja taiteilijat, kirjailijat ja runoilijat, jos ei määräajassa tule tuottavaa työtulosta. Väärin ajattelijoilta, kuten ilmastonmuutosskeptikot ja kepulaiset. Hyvä OAJ!".

IMF: Demokraattiset vaalit haitaksi talouskasvulle >> Neofeodaalistava kehitys Euroopan tuhoajana rahataloustotalitarismia taloususkontoaseena käyttäen eli IMF kertoo diktatuurin pystyttämisestä selkeää kieltään ja ko. jutussa oleva kuvaaja (How austerity broke stability and growth in the Eurozone) on yksi havainnollisimmista sellaisen pahuuden paljastajista; bailoutpolitiikan tuottamana syntyi räjähtävä työttömyyden kasvu (Reaalitalouden neofeodaalistumisen symboli) ja toisaalta vastinparina sille julkisen talouden niukentaminen (Rahataloustotalitarismin kasvun symboli suhteessa reaalitodellisuuteen ja hyvinvointivaltioperiaatteisiin).

TE-keskus siirretty turvallisuussyistä salaiseen osoitteeseen? >> Suomen yhteiskuntarakenteen ja hyvinvointivaltioperiaatteiden perikadollinen hajoaminen on jo alkanut vakavasti! Taloususkonnon neofeodaalistava prosessi paljastuu sen kautta edenneeksi hälyyttävästi!

Yhteiskuntaan ei voi luottaa >> Erittäin erinomainen kiteytys Suomen neofeodaalistuvasta kohtalosta länsimaisen taloususkonnon ja imperialismin ikeessä!

Taas jättisakot keinottelusta >> Sakko, jolla ei mikroskooppisen pienuutensa takia ole mitään merkitystä tämänkin keinottelupuljun rahataloustotalitaristisista rikoksista ja moraalittomuuksista saatuihin "voittoihin" verrattuna. Kosmeettista pelleilyä! Moisten rahataloustotalitarististen agendojen neofeodaalistavan ikeen kautta se on myös kansalaisten kannalta vittuilua.

Kansainvälinen Punainen Risti varoittaa: väkivaltaisia kansannousuja nähdään pian Euroopassa >> Ajan tyypillinen uhkakuva taloususkonnon ja imperialismin ikeessä.

Goldman Sachsin johtaja pitää pahimman mahdollisen toteumista varmana >> Jaahas, nyt sitten on joku koira haudattuna systeemin muuttamiseksi eliitin mieleiseen tapaan kriisin ja romahduksen kautta ---> Problem - Reaction - Solution!... Mitä ilmeisimmin mm. Glass-Steagall ei kuulu Blankfeinin korjaussarjaan, vaan kaikki neofeodaalistavat antilääkkeet.

Ei enää sivistysvaltio: EU-suomessa eniten lakia rikkovat viranomaiset >> Oligarkki-imperialismin käytännön neofeodaalistamismenetelmistä.

---> Yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen.

IMF: Euroalueen kasvu voi jämähtää pitkäksi aikaa >> Aha, nyt sitten aletaan uhkauslinjallekin. Jos emme suostu neofeodaalistavaan reaalitalouden alasajoon rahatalouden parantamiseksi ja pelastamiseksi vailla kosketusta reaalitodellisuuteen, niin sitten "kasvu" jämähtää.

Tuo "kasvu" muuten on ehkä se kaikkein harhaisin ja mitäänsanomattomin termi, jota valtavirtaekonomiassa käytetään. Se "kasvu" kuvaa rahatalouskeskeisiltä opeilta käsin harhasisäistettyä "markkinoiden" parantumista kovempaan taloususkontokuntoon eli käytännössä sitä, miten tässä järjestelmässä rahaa saadaan kasvatettua yhä autonomisempaan ja parasiittisempaan markkinavirtausvoimaan. Niinpä "kasvua" mitataan siten yhä enemmän rahataloustoimijasta käsin ja reaalitalous on yhä enemmän sille alistettua viljelyalustaa. 

Siksi "kasvu" onkin tässä järjestelmässä oikeastaan samanlainen termi kuin uskonnollisissa piireissä "iänkaikkinen elämä" tms. 

Talouskasvu ei kerro mitään mm. siitä, mikä on rahatalouden ja reaalitalouden ero ja miten rahatalous on autonomisoitunut omaksi imaginaariseksi totalitarismiksi vailla humaania kytkentää reaalitodellisuuteen...

50 vaikutusvaltaisinta yhtiötä - kuka kontrolloi globaalia taloutta - myös Suomea? >> Globaalia taloususkontoa käytännössä pyörittävät 50 oligarkki-imperialistista yhtiötä! Näiden takia neofeodaalistuva prosessi on viimeisen 5 vuoden aikana kiihtynyt hälyyttävälle tasolle! Nämä mm. vaativat kansallisvaltion ja sen historiallisten ihmisyyttä suojaavien periaatteiden lakkauttamista rahataloudellisten intressien hyväksi tuhokapitalismina!

Toimittajan kommentti: "Nähdäkseni on olemassa ainoastaan yksi vastakkainen suunta, jolla voimme välttää kulttuurimme tuhoutumisen: itsenäinen, liittoutumaton ja talousdemokraattinen Suomi, joka hakeutuu uskottavaan erillisasemaan valtaliittojen puristuksessa.

Meidän on kannettava vastuumme ja geopoliittinen sijaintimme on ratkaiseva - olemmeko siltojen rakentajia vai lännen valtaliiton puskuri?


Suomenniemellä on vapaudesta taisteltu aina, eikä aikakautemme tee poikkeusta: "Ken kutsun kuulee, astukoon rohkeasti linjaan. Joten valmistautukaa, meidän on jälleen taisteltava Suomen itsenäisyyden ja sen vapauden puolesta!" ".

Käymälä: KAPITALISMIN SANKARIRAKENTAJAT >> Tauti on tosiaan edennyt systeemi- ja olemustasolla jo pitkälle terminaalivaiheeseen. Joudumme odottelemaan fyysisiä oireita yhä enemmän...

Lainaus: "Siitä kolmannesta tiestä, kapitalismin ja maailmanlopun ohituskaistasta: sille ei pidä antaa mitään historiallista nimeä, kuten kommunismi tai sosialismi. Ei sillä voi mitään tekemistä noiden historiallisten systeemien kanssa olla, siksikään että kaikkien ulottuvilla oleva teknologiamme on jo nyt rajattomasti kehittyneempää kuin 100 vuotta sitten. Historiallisen koston kierteistä on päästävä eroon, jos aidosti eteenpäin halutaan mennä. Seuraavan askeleen edellytys on anteeksianto.

Kapitalismi on ytimeltään hienostunutta väkivaltaa. Toisessa vaakakupissa on heidän rahansa. Toisessa vaakakupissa koko ihmisyys ja biologinen elämä. Terroristien kanssa ei pidä neuvotella, tai saa neuvotella vielä alkuliman muodossa, evoluution tuossa päässä. Kapitalistit eivät välitä evoluution suunnasta, vaan ainoastaan evoluution tuottaman lisäarvon muuttamisesta rahaksi. Siksi he eivät lopeta niin kauan kuin yksikin atomiydin on hajottamatta. He tulevat nylkemään jokaisen elävän olennon ja atomin, niin kauan mikään universumissa liikkuu.".

---> HARHAPOLKUJEN SÄHKÖPAIMENET.

Detroit: Test Case For Genocide >> Tässä on seikkaperäisempi analyysi siitä, kuinka Detroitin tuho on ollut alkumakua tahallisesta neofeodaalistavasta taloususkonto- ja pankkiiri-imperiaalipolitiikasta. Detroitin kohtalo on tulossa kaikkialle länsimaiden suurkaupunkeihin (Myös Helsinkiin) ennen pitkää, jos oligarkkieliittin ko. tuhoagendoja ei saada lakkautettua!

---> LaRouche Warned You About the Doom of Detroit in 2005.

Totta se on: Euroopan talous alkaa parantua >> Mitenkäs se Seppo Oikkosen kiteytys taas menikään: Rahatalous ja reaalitalous ovat niin radikaalisti eronneet toisistaan ensin mainitun autonomisoiduttua omaksi imaginaaritotalitarismiksi, että mitä paremmin "taloudella" alkaa menemään, niin sitä pahempaan jamaan ihmiset, kulttuuri ja ympäristö joutuvat... 

Selvähän se on, koska talousmittarit mittaavat yhä vähemmän todellisen maailman ominaisuuksia ja entistä enemmän vain velkapyramidoituja ja johdannaisvivutettuja "markkinoita".

Maailma on taloudellisten realiteettien ikeen alla samalla tavalla kuin keskiajalla kaiken ajateltiin olevan Jumalan ajatuksia ja Jumalan teoista johtuvaa. Länsimaita ollaan primitisoimassa takaisin keskiaikaan.

Kiina ja Venäjä vastustavat sitä prosessia! >> Amerikkalaisasiantuntija: Kiina ja Venäjä ottavat dollarilta reservivaluutan aseman.

Tällä tiellä muutamassa vuosikymmenessä länsimaat ovat takapajuisia ja diktatuurillisia kehitysmaita, mutta Venäjä ja Kiina kukoistavat ihmiskunnan esimerkkeinä. Ehtona tietenkin, että WW3 ei ala...

Yhtä tyhjän kanssa sanoa mitään - Kansalaiset eivät koe voivansa vaikuttaa EU:hun mitenkään >> Voimattomuus vaikuttaa mitenkään valtarakenteeseen kertoo karua kieltään juuri siitä, että sellaista ilmentävä yhteiskuntarakenne ei ole demokratia, kansanvalta eikä luonnollinen humaani entiteetti. Sen sijaan se on nimenomaan keinotekoinen totalitarismi ja diktatuuri! EU ja euro ovat juuri sellaisia!

Sitten manipuloidaan tilastoja väestöjen aivopesu- ja "rauhoittamis"keinona >> Tilastollista puppua.

Analyysi: Britannian alamäki siivitti kuningashuoneen nousuun >> Brittiläinen imperiumi elää ja voi hyvin itse suunnitellusti aiheuttamansa neofeodaalistamisprosessin kautta ja aivopesee samalla väestöt ihailemaan itseään.

Ajatushautomo Britanniassa: Paras EU-erosuunnitelma palkitaan >> Hmmm., mielenkiintoista!... Lontoon Cityn sanomalehti Financial Timeskin on jännän takinkääntöisesti vaatinut Glass-Steagall -reformia... Täytyy miettiä silti vielä, että onko tässä Britannian EU-vastaisuudessa joku koira haudattuna vai mitä on meneillään... 

Nämä näyttäisivät olevan pinnalta katsoen hyvää agendanmuutosta, mutta on samalla muistettava, että juuri Britanniasta ja Lontoon Citystä käsin suorastaan kaikki (nyky)imperialismi ja rahataloustotalitarismi on ollut perinteisesti ja vanhastaan lähtöisin! Siinä katsannossa nuo agendamuutokset vaikuttavat hyvin erikoisilta...

Onko siis kehitteillä joitain uudenlaisia imperialismin ja rahataloustotalitarismin muotoja tuon uuden "EU-vastaisen" agendan varjossa....?

Hajotetaan EU ja parantavana ratkaisuna sen tilalle tarjotaankin... Wait for it.... "Maailmanhallinnollisia reformeja", jotka ovatkin eliittihegemoniaa neofeodaalisesti pönkittäviä...

Kreikka ei saa verorahoja kerättyä - samaan aikaan troikan edustajat saavat asua maassa verovapaasti >> Taloususkonnollinen pahuus kiteytyneimmillään! 

Lainaus: "Kreikan hallitus on valmistanut säännöksen vapauttamaan maassa asuvat troikan edustajat veroista.

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n, Euroopan keskuspankin EKP:n ja EU:n muodostaman troikan edustajista osa asuu pysyvästi Kreikassa ratkomassa maan talouskriisiä.


Keep Talking Greece -sivusto kertoo, että uuden säännöksen mukaan troikan edustajien ei tarvitse täyttää Kreikan veroilmoitusta.


He voivat näin ollen ostaa verovapaasti taloja, luksusautoja ja -veneitä sekä Kreikan valtion velkakirjoja ja olla piittaamatta lakisäännöksistä joita he määräävät kreikkalaisille.

Troikan edustajien ei tarvitse raportoida Kreikan veroviranomaisille mistä he ovat saaneet varat, joilla hankkivat kalliita ”leikkikaluja”.".

Autoin tytärtäni väärin hänen rahaongelmissaan >> Näinhän se menee; systeemiä on usein kierrettävä pärjätäkseen. Se puolestaan on tunnusmerkki antihumaanista ja viallisesta systeemistä! Lännen talousjärjestelmä on yhä korostuneemmin sellainen.

Putin Bans Russian Officials From Owning Foreign Rothschild Bank Accounts & Stock! Ending The NWO Cabal… >> Putin tietää kyllä näissä talous- ja raha-asioissa hyviä strategisia siirtoja länsieliitin taloususkontoa ja imperialismia vastaan!

Pääministeri Katainen lähdössä EU-komissaariksi - tämä selittää paljon? | Uusi Suomi >> Päätihulainen on jättämässä uppoavaa laivaa!?...

Jutta Urpilainen Turun Sanomille: Eurokriisistä ei ole paluuta >> Jutta Urpilainen varoittaa sellaisista asioista, joiden toteutumista hän on itse moraalittomana globalistien sätkynukkena ollut aiheuttamassa ja panemassa liikkeelle vastoin kaikkia kansallisvaltioperiaatteita ja elitismin hyväksi >> Tekopyhyyden superilkeä huipentuma!

Nyt sitten aivopestään, ettei muka ole paluuta kriisistä vanhaan aikaan ja tämä tietenkin tarkoittaa, että ei muka olisi paluuta hyvinvointivaltion luomiseen, kun länsieliitti puskee EU-liittovaltiota ja pankkiunionia osana heidän imperialistisia ja taloususkonnollisia maailmanhallintodystopioitaan.

Vaihtoehto ko. hulluudelle! >> Glass Steagall Defined: Cancel Wall Street's Worthless Debt!

EU:lta katoaa rahaa, EVM:n henkilöstön syytesuoja pitää >> Hyvä havainnollistus siitä, kuinka Jutta Urpilainen puolustaa EU-imperialismin totalitaristista pahuutta ja sen suojissa elävän pankkiiri-oligarkian mieletöntä seinähulluutta!

EU haluaa, että sinä maksat toisten velat! Haluatko? >> Reijo Tossavainen on oikeassa, mutta syyttävää sormea pitää kohdistaa enemmän pankkiiri-oligarkkikartelliin ja elitismin suuntaan! Muutama hieno lukijakommentti Heidi Kuittiselta ja Tero Ruokamolta >>>

"En hyväksy, sillä sokea ei voi taluttaa rampaa. Meillä ei ole varaa edes oman maan kestävyysvajeen korjaamiseen, saati sitten muiden maiden auttamiseen. Laittamalla kaksi tai useampi köyhää yhteen ei voi saada yhtä rikasta. Tätä alkemistien ihmettä hallitus yrittää kuitenkin taikoa myös kuntauudistuksessa."

"Juuri tällaisia yksinkertaisia kysymyksiä pitäisi ihmisten tajuta kysyä. Miksi pelastamme pankkeja? Eikö lainan-antajalla pitäisi olla varaa menettää lainaamansa, kun on kerta ollut varaa lainatakin? Tosiasiassa kaikki ovat velkaa varmistetussa asemassa oleville lainan-antajille, ja juuri tuo yhden osapuolen varmistettuun asemaan pohjautuva järjestelmä pitäisi kyseenalaistaa. Talous on yhteistyötä, ei pääoman kasaamista."

"Pankki- ja rahoituskriisi on pitkälti tekaistu ja sen varjolla saadaan lopullinen päämäärä eli liittovaltio kätevästi kyhättyä. Kuten A. Stubb on todennut The London School of Economicsissa pitämässään puheessaan: "Kriisi on hirvittävä asia hukattavaksi".

"The summits on financial governance are hopefully the start of a new recognition of our interdependence. It should be turned into global norms and institutions before it is too late. A crisis is a terrible thing to waste.


"
http://www.lse.ac.uk/assets/richmedia/channels/pub... ".

Siispä aloitetaan paluu humaaniin ja edistykselliseen ihmisyyteen Glass-Steagall -reformilla!

Alexander Stubb: Euroon jopa kahdeksan uutta maata >> Löytyipä pari kk vanha juttu (Keväältä 2013), mutta tässä on selkeä esimerkki siitä, kuinka aivopesu on tehnyt vakavalla tavalla tuhoisaa jälkeä ymmärrykseen: Puistattaa kovin paljon nuo Stubbin kommentit, kun tietää jo niin perinpohjin EU:n ja euron sisälle kirjoitetun antihumaanisuuden taloususkonnon ja imperialismin työkaluina.

Allsop auction cancelled full highlights >> Elitismiä, imperialismia ja niiden käyttövoimana olevaa rahataloustotalitarismia vastaan on kuitenkin yhä enemmän nousemassa kapinaa! >> Tässä esimerkki äskettäin Irlannista! 

Pankkiiri-oligarkki -mafian tyranniaan ei enää niin vain alistuta monin paikoin. Tämä trendi on mitä todennäköisimmin leviävä ja voimistuva, mitä enemmän taloususkonnollinen hegemonia aiheuttaa neofeodaalistamisdiktatuuria ja mitä enemmän se sotkeutuu omaan mahdottomuuteensa; niitä se tulee mekanismivaluvikojensa ja sisään kirjotetun antihumaanisuutensa takia varmasti tekemään. 

Kuitenkin myös kaaos ja anarkia ovat ilmiselviä vaaroja juuri sen takia ja siksikin juuri mm. Glass-Steagall- reformi on tärkeä promotoitava!

Kosolan viitoittamalla tiellä | Uuninpankkopoika Saku Timonen >> Susanna Koski on liittynyt vaarallisten kokoomusnuorten rintamaan, mikä on hälyyttävää! Neofeodaalistamisen aivopesu on todella mennyt lujaa näiden idioottien päähän. Susanna ilmentää täydellistä projisointia, missä oman ideologian antihumaanisuus luodaan kokonaan ulkopuolelle muita demonisoimalla. 

Susanna ei näe ollenkaan sitä, kuinka kansantaloudellinen rasite on nimenomaan Susannan ja kaltaistensa promotoima taloususkonto ja sen rahataloustotalitarismi kaikkine rappiollistamis- ja neofeodaalistamisvaikutuksineen ja -mekanismeineen: Jotka on jo erittäin hyvin dokumentoitu, selvitetty ja havainnollistettu! 

Sen sijaan Susanna demonisoi juuri ne yhteiskuntatoiminnot, jotka ovat hyvinvointia ja ihmisyyden edistyksellisiä pyrkimyksiä ylläpitäviä oleellisia periaatteita sekä oleellisia demokratian ja hyvinvointivaltion rakenteita reaalitalouden elimellisinä osina. 

Tämä on todella hälyyttävää rahataloustotalitarismin ja elitismin promotointia osana lännen taloususkonnollista imperialismia, joka kääntää rahatalouden hegemoniaa yhä radikaalimmin ihmisyyden tuhonnan työkaluksi! 

Tämä on vakava esimerkki juuri siitä, kuinka rahatalous on erkaantunut reaalitaloudesta omaksi imaginaariseksi tyranniaksi, josta käsin ajattelevat aivopestyt asiamiehet ja -naiset eivät osaa ajatella kokonaisuuksia eikä hyvinvointiperiaatteiden perusteita historiallisina voimina ja sosiaalisen struktuurin moraalisina pohjina!

Lainaus: "Lapuan liikkeen filosofia lienee kaikille tuttu. Periaatehan oli, että kaikki työväen etuja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajavat olivat maanpettureita ja punikkeja, jotka tuli kitkeä pois isänmaan maaperää saastuttamasta. Liike kunnostautui 1930-luvulla ay-liikkeen ja yleensä vasemmiston vastustamisessa kunnes tukehtui omaan suuruudenhulluuteensa.

Isäin tunkkainen henki näkyy kuitenkin elävän vahvana näiden kokoomusnuorten joukossa. Kosken puheet ovat tosiaan kuin suoraan 30-luvulta."!

Juuri esim. tämä Seppo Oikkosen analyysi valottaa sitä ajatushistoriallista ja sosiologista rappiotaustaa, missä tällaiset Susanna Kosket saavat "hyvää" kasvualustaa saastaisine mielipiteineen >> Kansalaiskeskustelun pintajännitteet ja käsitesoppa.

OMFG!!! G Osborne D Alexander are claiming £2,425 per child >> The Artist Taxi Driver on taas vauhdissa ja syystä >> Pankkiiri-oligarkki-monarkki -diktatuurin luoma neofeodaalistamiskehitys on ottanut uuden radikaalin askeleen Britanniassa eliitin ja elitismin hyväksi!

Europe's rich 'could face uprising similar to Peasants' Revolt' - Telegraph >> Eliitti on väärällä puolella ihmisyyttä moraalittomuudessaan. Taloususkonto on luonut kenties pahimpiin koskaan kuuluneen rappiollistumishegemonian luoden yhteiskuntakriisiensä kautta vastakkainasetteluvaaroja radikaalisti - Nyt!, Syystä!, Vääjäämättömästi!...

Nyt se sanottiin ääneen Kreikasta: "Euromaat eivät saa koskaan rahojaan takaisin" >> Samaan aikaan tunnustetaan jo tämäkin selvä petos! Urpilainen; nyt ulos ministerin vakanssista ja heti!

Tänään alkaa uusi kädenvääntö pankkien pelastamisesta - "suurin määräysvallan siirto EU:n historiassa" >> Tämäkin vielä!

Kiteytys lukijakommenteissa: " "EU:n komissio julkistaa tänään uuden suunnitelman siitä, miten ongelmissa olevia pankkeja voidaan hoitaa ja sulkea." 

Huhupuhetta. Todellisuudessa komissio julkistaa suunnitelman, miten huijarien ja spekulanttien rahat saadaan palastetuksi.".

Kyseessä on siis selkeä ja raju imperiaalinen ja neofeodaalistava toimenpide, kuten kaikki EU:n taloustoimenpiteet tähänkin saakka!

Oikeastaan sillä ei ole mitään tekemistä talouden kanssa, vaan tässäkin on kyse suorasta sodasta ihmisyyttä vastaan.

Siksipä pääasiallinen promotoinnin kohde pitää olla Glass-Stegall -reformi ja sen jälkeinen kansallisen pankki- ja talousjärjestelmän palautus ja jatkoluominen yhteishyvällisenä kansallisvaltioperiaatteena ilman imperiaalisia unioneita ja oligarkkikartelleja!

Rehn: Kreikka saamassa tarvitsemansa 8 miljardia >> Vai on tukisumman ehtona taas neofeodaalistamista ja valtion tuhoamista: Koska tajutaan kokonaan, että tällaisella ei ole mitään tekemistä talouden kanssa, vaan se on suoraa sotaa ihmisyyttä vastaan??!!

Sveitsi päättää: Johtajille korkeintaan 12-kertainen palkka pienipalkkaisimpiin nähden? >> Sveitsi näyttää mallia, mutta sitä kritisoivat sellaiset "yritykset", joilla on ns. päässään vain taloususkonnollisia harhoja.

Pankkiirit saavat pitää jättibonuksensa - EU perääntyi >> Nonni! Lisää pahuuden viljelyä eli väestöjen neofeodaalistamista taloususkonnon ja sen toimintaperiaatteena olevan rahataloustotalitarismin takia. Lännen perikatokehitys vain jatkuu tämänkin myötä. Ei ole yllätys, että juuri Iso-Britannia ja "Lontoon rahoitusalan edustajat" (Luetaan; Lontoon City Rothschildin klaanin ja brittimonarkian sekä heidän kaikkialle maailman keskus- ja investointipankkeihin ja pörsseihin levittäytyneet asiamiehensä) vastustivat tätäkin vähää humaanin ja hyvyyden pientä pilkahdusta. Nyt sekin sammutettiin.

Ekonomisti: Suomi voi olla ensimmäinen eurosta lähtijä >> Jeee, kohta on markka takaisin!

...Mutta todennäköisesti syvän konkurssin kautta, koska EU- ja euro-virheitä ja -petosta ei ensin haluta myöntää.

Viesti Kreikalle: Täyttäkää lainaehdot tai vastaatte seurauksista >> Pankkiiridiktatuuri yrittää olla kovana peittääkseen oman pahuutensa aiheuttaman tuhon talousjärjestelmässä ja ylläpitääkseen taloususkonnollista rahatalouden totalitarismiaan! 

Oikea humaani tapa tässä kohtaa on osoittaa totaalisesti moiselle oligarkkiklaanille ovea pois kaikesta rahaan liittyvästä pystyttämällä heti ensimmäisenä toimenpiteenä Glass-Steagall-reformi! Nuo "lainaehdot" ovat täysin rikollisia, suurella tavalla antihumaanin sortavia ja vailla mitään oikeutusta tässä vaiheessa!

Muistutuksena tässäkin moisten "lainoittelijoiden" taustaa ja aiheuttamaansa nykytilannetta hahmottava Helga Zepp-LaRouchen pitkä analyysi-yhteenveto >>> Helga Zepp-LaRouche: The Opportunity Is Ours to Create the New Paradigm, A New American Revolution.

EU-komissio epäilee jättipankkeja kartellista >> Ai, nyt niinkun vähän muodon vuoksi epäillään. Sitten seuraa tietenkin pankkiirien itse tekemä tutkimus, jonka tuloksena mitään epäilyttävää ei ole / Vaadittavat toimenpiteet ovat vain neofeodaalistavia...

Ministeri Stubb ei tunne euroalueen tilaa >> Heikki Niskakangas on jo kohtuullisesti hajulla siitä, missä suossa EU-diktatuurissa mennään. Koko systeemin petollisuus ja pahuus on kuitenkin vielä paljon lisää. 

Stubb on puolestaan sokean tunnustuksellinen länsieliitin kätyri, joka ajaa Suomeakin tuhoon jo pelkkää uskonnollisuuttaan. Stubb voi itse asiassa tuntea asioiden tilan, mutta jatkaa siitä huolimatta kuin omaan mahdottomuuteensa räjähtävän uskonlahkon johtaja.

Tämä on täyttä totta >> Lainaus: "EKP on pitänyt pankkien likviditeettiä yllä niin sanotulla lotrauksella eli antamalla pankeille rajattomasti luottoa yhden prosentin korolla. Mutta pankkien vakavaraisuusongelma on ratkaisematta. Keskuspankki on pitänyt Espanjan ja Italian valtiot jotenkuten luottokelpoisina lupaamalla tehdä mitä tahansa euron pelastamiseksi. Päätöksellä on vain ostettu aikaa, mutta se ei estä maiden velkaantumista eikä talouden kurjistumista.

On väärin luulla, että oikeat ratkaisut on tehty ja että nyt vain odotellaan parempien aikojen tuloa. Vaikeat ajat ovat edessäpäin. Hyvin vaikeat ajat."!!

Glass-Steagall -reformi heti kehiin!!

Valtiovarainministeriö on rikkonut lakia Suomen ja Kreikan vakuusasiassa >> !!

Viattomia miehiä >> Kanerva ja Sukari ovat varmaankin oppineet valehtelemalla, petostelemalla ja salaamalla saamaan tahtonsa läpi jo pikkulapsista saakka. Ja Suomen ilmapiirin saastuminen jatkuu vakavin seurauksin. Hyvin vakavin!

---> Ilkka Kanerva - Oletteko koskaan törmännyt poliittiseen valheeseen?

Arvaa mitä: Kreikan pelastuspaketin rahat ovat taas loppumassa >> No ohhoh, kuinkas nyt noin. Voi voi sentään ja herranen aika. Noo, eiköhän se uuskeskiaika saada aika pian koko Eurooppaan...

Suomen ammattikouluista vähennetään 1 950 opiskelupaikkaa >> Neofeodaalistaminen jatkuu suunnitellusti. Näkemiin Suomi!

Islanti sanoutuu irti EU:sta >> Islanti näyttää mallia ja Arhi Kuittinen lataa EU-asioiden tilat, niinkuin ne ovat!

EU päätti, keistä tulee maksumiehiä >> EU päätti lausua propagandaa häivyttääkseen neofeodaalistamisen ja projisoi oman syyllisyytensä sen taustalla reaalitalouden ja ihmisten niskaan.

Tallenne paljastaa pankinjohtajien valehtelun keskuspankille >> Joopa joo, tämä ei ole yksittäistapaus, vaan yksi oire yleisestä valheellisesta monetaristisesta järjestelmästä, missä totalitaristinen rahatalous irtoaa reaalitodellisuudesta ja yhteishyväsopimuksista uskonnolliseksi parasiitiksi sekä reaalitaloutta tuhoisasti hyväksi käyttäväksi imperiaali-instrumentiksi ja elitismin ideologiseksi pahuusgeneraattoriksi. 

Viimeiset 5 vuotta ovat olleet sen kokonaisuuden eskaloitumista radikaalisti!

Suomi lisää löylyä, vaikka taju uhkaa lähteä >> Neofeodaalistava ja kansallisvaltioita tuhoava tyrannia on ollut rahataloustotalitarismin avulla ydineliitin taholta täysin suunniteltua, koska se ei voi syntyä vahingossa! Hyväuskoiset globalistien asiamiehet ovat tehneet siinä likaisen käytännön työn taloususkonnollisen sokeuden vallassa.

---> Pahuus kiteytyy siksi yhä avoimemmin >> Euromaat sopivat kriisirahaston suoran pankkituen ehdoista.

Siis oikeasti!!! Kansallisvaltioiden ja niiden kansojen tuhontaa suunnitelleet eliittipankit vaativat itselleen suoraakin tukea, jotta voisivat edelleen tuhota ihmiskuntaa yhä pahemmin!!!!!!!

Koska tämä helvetillisyys lopetetaan??!!!

Attacin raportti nostatti raivon Saksassa: "Kreikka-tuki mennyt lähes pelkästään pankeille" >> Tästä viimeistään pitäisi olla vesiselvää se, kuinka rahatalous on irronnut reaalitaloudesta autonomisen uskonnolliseksi ja antihumaanin imperiaaliseksi totalitarismiksi, mihin alkuvaiheen torjunta- ja uudistamislääke on Glass-Steagall -reformi!

Panic deepens on world financial markets - World Socialist Web Site >> Rahatalouden uskonnollis- ja imperiaalishegemoniallinen syöpä makaa yhä haitallisemmin reaalitalouden päällä neofeodalismia ja teollisen hyvinvoinnin tuhoa aiheuttaen.

Stubb: Turkin EU-neuvottelujen jatkuttava poliisin toimista huolimatta >> Stubb toisin sanoen paljastaa asenteen olevan se, että imperiaaliset agendat menevät kaiken humaanin ja oikeudenmukaisen edelle; uskontoa on pakko harjoittaa, vaikka se johtaisi moraalin täyteen perikatoon ja sitä kautta fyysiseenkin rappioeskalaatioon. Tämähän on toki ollut selvä jo pitkään, kun on katsellut näiden imperiaali- ja taloususkontoasiamiesten sokeita ja tunnustuksellisia epäpolitiikkatoimia.

Ministeri hiiltyi: "Oppositio kehottaa rikkomaan lakia" >> Kuntauudistus on Suomessa varmaankin se kaikkein pahin taloususkonnollisessa paradigmassa sumentuneen tajunnan läpi tuotettu sekoilu, mitä hallitus junttaa vieläpä hätäisellä juosten kustulla aikataululla!

Vuonna 2026 alle 40% suomalaisista käy töissä - työryhmä vaatii muutoksia hyvinvointiyhteiskuntaan >> Ai tällaistakin neofeodaalistamista rahataloustotalitarismin tarkoituksellisella varjolla on olemassa. No, hyvä tietää!

Stora Enso aikoo irtisanoa 2500 – Suomesta 650 >> Reaalitalouden tuhontaa ja perään voisi lisätä vielä paljon listaa tämän kesän 2013 aikana tehdyistä massairtisanomisista.

Varoitus: ”Asuntovelallista voi odottaa yllätys” >> Yllätys yllätys... Not!

Rahaa ja lahjakortteja – näin pankkijätti palkitsi asuntovelallisten häädöstä >> Tässä on selkeä esimerkki siitä, kuinka taloususkonnollisten ideologioiden ja käytäntöjen idioottimainen ja antihumaani noudattaminen aiheuttaa neofeodaalistavia pahuuksia! >> Suunniteltua pahuutta!

Maailmanpankki: BRICS-valtiot kehittyvät muita maita nopeammin >> Venäjällekin on yritetty sälyttää tuhoutumista vaikka kuinka paljon, mutta on todellisuudessa kuitenkin erittäin selvä se, että kaikki nämä BRICS-valtiot edistyvät yhteiskuntaprosesseissaan länsimaita paljon paremmin reaalitalouden suhteen juuri siksi, koska ne ovat pyrkineet eroon länsimaiden neofeodaalisesta rappioprosessista ja sen päägeneraattorina olevasta taloususkonnosta velkapyramideineen, korkoansoineen ja johdannaisspekulaatioineen!

Onko jossain vaiheessa tulevaisuudessa dystopiauhkana tässä kehityskuviossa siis se, että länsimaat ovat uusia kehitysmaita neokeskiaikaisina takapajuloina ja maailman ainoa reaalivauraus ja humaani yhteiskunta huippuedistyksellisenä moderniutena tulee idästä...?!

Eurooppa syö nuorensa – ja röyhtäisee päälle >> Juuri tämäkin on sitä kauan varoiteltua neofeodaalistamista, joka lännen ydineliitin promotoimana on täysin tahallista ja tarkkaan suunniteltua jo vuosikymmenienkin takaa ja joihin liittyviä agendoja heidän asiamiehensä hyväuskoisina hölmöinä ja taloususkonnollisten ideologioiden sokaisemina laittavat nyt tuhoisasti ja maanpetoksellisesti käytäntöön aiheuttaen ei enää niin vaivihkaa länsieliitin imperiaalisten maailmanhallintodystopioiden konkretisoitumista.

Islanti on pyrkinyt välttämään tätä kohtaloa varsin hienosti, mutta se ei riitä ja varsinkaan globaalissa katsannossa; On mm. laitettava Glass-Steagall -reformi täytäntöön, jotta pankkiiri-oligarkkipiirin ko. neofeodaalistavia tuhoja aiheuttanut pelikenttä saadaan suljettua eli rahataloudesta poistetaan velkapyramidikehitys ja totalitaristiset sairaudet johdannaisuskomuksina, jotta reaalitalouden toimintaa saadaan palautettua järkevämmäksi ja raha luotua sen palvelijaksi. 

Rahareformit pankkien kansallistamiseksi kansallisvaltioperiaatteiden demokratiakehykseen ja paikallistasoille hajauttamiseksi ovat osa sitä prosessia myös.

Vallan keskittäminen imperiaalisesti on siis myös lopetettava välttämättömänä periaatteena! Se tietää luopumista mm. kuntauudistuksesta Kokoomus-mallin mukaan jne.

Neofeodaalistamisen sijaan! --> GLASS-STEAGALL AND NAWAPA NOW.

Kova väite suomalaisista huippupoliitikoista – HS: CIA antoi 1 000 000 $ >> Tämä ei olisi mikään ihme, vaan on ollut varmaankin kulissien takainen hyvin periaatteellinen ja yleinen sääntö hyvin kauan. Siksi se on viimeinkin lopetettava mm. Glass-Steagall -reformin avulla, joka sulkee rahatalouskikkailut pois talousjärjestelmästä.

Selkeä analyysi eurosta eroamiseen - pankkikriisi on salainen projekti >> Juuri näin; euro ja EU ovat olleet tahallisia rahataloustotalitaristisia diktatuurin rakentamismissioita länsieliitin dystopiavyörytyksessä. Lainaus >> "Kun finanssialan asiantuntija tunnustaa että pankkikriisiä kasvatettiin Liittovaltion synnyttämiseksi. 

Eurokriisi on siis poliittinen väline, vallankaappaus. 


Kriisi ja sitä edeltäneen utopian paisuttelu kriisin yllyttäjänä on ollut eurokraattien muurinmurtaja.".

Katainen väläyttää uusia leikkauksia >> Rahataloustotalitarismin pääasiamies Suomessa väläyttää uutta neofeodaalistamista antihumaanisti ja täysin tarpeettomasti, kun vaihtoehtona on moisia vaativan rahataloustotalitarismin lakkauttaminen Glass-Steagall -reformilla ja poistamalla rahataloutta autonomiseksi uskonnoksi saastuttavat oligarkit ja pankkiirieliitit sotkemasta yhteiskuntien asioita!

Jeff Steinberg Briefing to LaRouchePAC National Mobilization Call >> Jeff Steinbergin alustus ja kutsu liikkeeseen syrjäyttää imperialistiset globalistit ja taloususkontopapit; paljon koostettua asiaa mm. Obaman hallinnon erittäin laajasta rikosvyyhdistä ja tarpeesta heti laittaa ko. hallinto pois viralta ja asettaa virkarikossyytteeseen!

Libera sulkee silmänsä elinkeinoelämän edessä >> Tyypillistä taloususkonnon sokaisemaa promotointia Liberalta; yhteiskunta alas ja neofeodalismiin rahan vallan ja siihen kuuluvan imperialismin maksimoimiseksi äärimmäisen antihumaanisti. Libera onkin talousterroristijärjestö!

SOTE-politiikan pelottavat “säästöt” | Promerit.net >> Elitismi-imperialismin promotoimaan neofeodaalirappioon kuuluu myös terveydenhuollon alasajo, jota ydineliitin lakeijat uskovat käsittelevänsä hyväuskoisesti muka taloudellisena välttämättömyytenä - "Säästöinä" ja "kohdentamisina" ja "tehostamisina", mutta joka itse ydineliitin piirissä tiedetään laitetun alulle tarkoituksellisena eugeniikka- ja väestönkontrolliprojektina malthusilaisesti ja rikollisen kansanmurhaisesti aseenaan monikäyttöinen rahataloustotalitarismi velkapyramideineen kaikkineen!

Haglund: Suomella ei ole varaa hyvinvointiyhteiskuntaan >> Kuka tämä länsieliitin lakeija kuvittelee olevansa?! Ei ainakaan viisas, ei valtiomies, ei johtaja eikä varsinkaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseen saati kehittämiseen sopiva! 

Aivan taatusti meillä on varaa hyvinvointiyhteiskuntaan, kunhan vain lakkautetaan toivottoman antihumaani ja velkapyramidillinen rahataloustotalitarismi autonomisena uskontona ja ei päästetä valtaan tällaisia Haglundeja, jotka ovat taloususkonnollisesti sokeita globalisti-intressien ja eliittihegemonian palvojia!

Olli Rehn should resign for crimes against Greece and against economics – Telegraph Blogs >> Oikein! >> Olli Rehn pois vallasta! Mutta hänkin on toisaalta vain yksi vaihdettava asiamies - lakeija oligarkkisen ydineliitin käskytyksessä.

Katainen ylisti tuomittua miestä >> No eipä ole mikään yllätys, että rahatalouseliitin kätyrimiehet pitävät yhtä ja suosittelevat dystopioitaan keskenään.

Kreikka on konkurssissa – samalla miljardien maksut EKP:lle >> Uutta valveutunutta talousjournalismia Taloussanomissa! Emme ole enää vain Jan Hurrin varassa siellä :)

Brittilehti lyttää Suomen vakuudet - Urpilaiselle irvaillaan >> Ulkomaillakin nauretaan Urpilaisen valehtelushowlle, joka on ollut niin pieleen mennyttä poliittista teatteria SDP:n omahyväisenä julkisivukikkailuna kuin vain voi olla. Se on hyvä esimerkki siitäkin, kuinka valheita on jouduttu peittelemään yhä uusilla valheilla ja jouduttu yhä enemmän sotkuun ja yhä enemmän energiaa on mennyt valheen hallitsemiseen poistuen tärkeistä asioista. Siitä on seurauksena kaoottisuuden kasvua. 

Surullisinta on se, kun tajuaa tämänlaisen prosessin kuvaavan koko länsimaista talousjärjestelmää. Tämä vakuusskandaali on siinä vain yksi symbolinen pilkku koko kauhistuttavassa tilkkutäkissä!

Urpilaisen show on kuitenkin hyvin pikanttina muistutuksena siitä, kuinka valtaan ei pidä päästää ihmisiä, jotka uskovat tekevänsä hyvää ymmärtämättä kuitenkaan mitään asioiden taustoista ja siellä luuraavasta pahuudesta ja systeemiviasta. 

Sellaisilla taloususkonnon asiamiehillä on siis valtaa paljon enemmän kuin on ymmärrystä. 

Pahempi vaihtoehto on tietenkin se, että tämänlaista manipulaatiota tehdään täydessä ymmärryksessä selkeiden periaatteiden ohjaamana. Toisaalta taloususkonto sisältääkin ne käytännöt juuri sillä tavalla opillisen tiukasti, mutta niitä toteutetaan siis erittäin syvästi harhaisen paradigman puitteissa.

---> Näin Kreikka-vakuuksien sopimusmiina laukeaa.

IMF: Kreikan velkojen alaskirjaukset alkamassa - tappiot lankeamassa tukijamaille | The Guardian >> Eli se niistä "vakuuksista"! Valehtelija-Jutta pois vallasta!

Suomella ei ole Kreikasta vakuutta vs. Korkman: Soinin vakuuspuheet panettelua >> Kyseessä on suuri paniikki ja johtajuuden megaromahtaminen moraalissa ja toimintakyvyssä, kun vakavimpiin kuuluvasta rahatalousoperaatiosta puhutaan täysin vastakkaisia sekavuuksia!! 

Todistustaakka ja vastuu on nimenomaan Urpilaisen ja Kataisen ilmentämällä (vakuus)suunnalla!!

Ja eipä sieltä Urpilaisen ja Kataisen suunnalta löydy mitään muuta kuin vastuutonta länsieliitin taloususkonnollisten intressien ja sen myötä systeemivikaisena jo luhistumisprosessissa olevan talousjärjestelmän hyysäämistä antihumaanisti ja sokeasti!

Ei ole mitään mieltä siinä, että biljoonien suuruisen velkapyramidisotkun kustantajaksi laitetaan reaalitalous ja sen ylläpitämä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus sekä orjuutetaan ihmisyys siihen neofeodaalistavan kuolettavasti. Aikomus on länsieliitillä hyvin selvä; ei ole edes tarkoituskaan selvittää oikeasti ko. velkapyramidihirvitystä, vaan sen avulla tehdään historiasta tuttua imperialistista manipulaatiota ja tuhontaa omaksi huvikseen maailmanhallinto- ja väestönkontrollidystooppisesti.

Heidän eliittikartellien syytä on jo alunperinkin koko mokoma velkapyramidi! Sen avulla neofeodaalistaminen ja rappioon orjuuttaminen ON suunnitellusti ihmiskunnan vastaista pahuutta!

Katainen: Tässä asiassa Suomi elää täydessä illusiossa >> Katainen elää vielä täydellisemmässä illuusiossa (Tai tahallisessa emävalheessa), koska ei sano oikeaa syytä talouskriisiin, joka on taloususkonnollinen pankkijärjestelmä ja sen rahataloudellinen velkapyramidihuijaus korkoaseineen ja johdannaisspekulointeineen! 

Siksi sellaisen perusteella muka oikeutetut ja pakotetut "säästötoimenpiteet" eläkeiän korotuksineen, kuntauudistuksineen yms. neofeodaalistamisineen ovat selkeästi pahuutta!

Ruuan hintaan kaavaillaan Suomessa jättikorotusta >> Koska tämä helvetillinen neofeodaalistaminen saadaan loppumaan ja aloittamaan sen sijalle aitohumaani yhteiskuntaelämä!!??...

Banks that Want Your Money and Life >> Transatlanttisen pankkiiri-oligarkki -systeemin ja taloususkonnollisen neofeodaalituhonnan pääpukaripankit!

---> Huomioikaa myös Nordea.

Timo Soini osti HS:n etusivun arvostellakseen vakuuksia >> Tämä on kyllä Timo Soinilta hyvä veto!

Loppukevennyksenä Ismo Leikolan humoristinen tilanneanalyysi, joka on yhä hyvin validi >> Ismo Leikola - Velka.

No comments: