Friday, February 21, 2014

Ukrainan kriisi länsieliitin taloususkonnollis-imperialististen intressien hyväksikäytössä Venäjää vastaan - Maailmanrauha erittäin vakavasti uhattuna!

Ukrainan kriisi alkoi eskaloitua kaaokseen ja mellakointiin viime vuoden marraskuusta lähtien ja aivan tämän viikon aikana kyseessä on ollut entisestään kärjistynyt tilanne jo aivan sisällissodan partaalle, missä Ukrainan nykyhallintoa vastustava oppositioliike on vakavasti kaapattu ns. uusnatsien käsiin.

Olen seurannut tilanteita tämänkin osalta sekä vaihtoehto- että valtamedioista näinä viime kuukausina ja nyt on syytä minunkin puuttua tilanteen kommentointiin tässä välissä joka tapauksessa edes tämän verran huolimatta muista kiireistäni.

Nimittäin kyse ei ole vain Ukrainan sisäisestä konfliktista, vaan se on myös erittäin korostetusti idän ja lännen erilaisten valtarakenteiden välinen keskeinen geopoliittinen vastakkainasettelu, missä kummallakin on sormensa ja intressinsä pelissä! Tämä uhkaa parhaillaan maailmanrauhaa pahiten sitten Toisen maailmansodan!...

Ukrainan sisäisenä asiana on toki ollut aluksi osaltaan väestönsä pettymystä sen nykyhallintoa kohtaan, mutta siihen liittyvä oppositio on kaapattu osaksi lännen imperiaaliaggressiota hyvin suunnitellusti ja siinä ei kyse ole ollenkaan humaanista demokratian levittämisestä, vaan sotaisasta hyökkäyksestä suvereenia valtiota ja sen kansaa vastaan! Aivan kuten kyse on ollut monelta osin Arabian keväässä; Libyassa ja Syyriassa. Nyt Ukrainassa moisena "oppositiona" ovat siis vuorostaan uusnatsit, jotka saavat "vallankumoustelustaan" jopa palkkaa länsieliitiltä.

Tilanne olisi myös hyvin sama, jos suomalaisten tyytymättömyys Kataisen hallintoa kohtaan kaapattaisiin entistä diktatuurillisemman länsieliittimyönteisen hallinnon pystyttämiseksi valevallankumouksena. Siksi on tärkeää luopua sokeuttavista tunnustuksellisen vastakkainasettelun opeista ja ideologioista välttääkseen joutumisen tällaisten valeoppositioiden vietäväksi ojasta radikaalisti pahempiin allikkoihin sekä valveutua ymmärtämään kokonaisuuden laajat yhteydet ja metafysiikka näinä geopolitiikan ja ekonomian globaaleina intressiristiriitoina - Moisten ideologiapahuuksien selättämiseksi ja humaanien vaihtoehtojen esiin nostettavaksi.

Puhtaasti ekonomian katsannossa idän valtarakenne kokee asiakseen enemmän reaalitaloudellisen kehityksen turvaamisen ja lännen valtaliitto itsetarkoituksellisesti rahataloudellisen hegemonian kasvattamisen. Tämä on yksi keskeinen juopa, missä Ukraina toimii nyt polttopisteenä, koska sen alueella ko. lännen ja idän intressit törmäävät Euroopan alueella vakavimmin - Geopolitiikan puitteissa ko. tappelupukarit ovat siis keskeisimmin Venäjä ja sen nationalismi sekä USA-UK -keskeisesti taloususkonnollinen imperialismi. 

On syytä ymmärtää tässä se, kuinka Venäjällä on reaalitaloudelliset toiminnot Ukrainassa keskeisenä mm. maakaasun muodossa, kuinka Venäjän strategiset intressit ovat mm. Sevastopolin laivastotukikohdassaan ja kuinka Venäjän historiallinen koti on juuri Kiovassa, kun Venäjän kulttuuri polveutuu juuri niiltä seuduilta. Niinpä lännen havaittu aggressio Ukrainaan ko. valeopposition avulla on suoranaista hyökkäystä myös Venäjän sydämeen ja siksi se on erittäin vaarallinen eskalaatioalusta Kolmanteen maailmansotaan - Jopa ydinsotaan! Lännen aggressio on suunniteltua riskiä sen yllyttämiseksi.

Vastakkain ovat myös maailmankatsomukselliset seikat; idässä / Venäjällä puolustetaan heidän intressejään normimoraalisesti ja matriarkaalisesti sekä puolestaan lännessä uusliberaalisesti ja patriarkaalisesti. Kummassakin on varmasti sekä hyviä että huonoja puolia, mutta keskeisintä on nyt todellakin ymmärtää tämä geopolitiikan kriisi nimenomaan lännen kontolle sälyttyvänä suunniteltuna pahuutena, jota kiteyttää länsieliitin taloususkonnollis-imperialistinen sokeus. Se on parhaillaan kaikkein vakavin aggression muoto!

Lännen osalta olemme nimittäin joutuneet havaitsemaan, kuinka sellainen uusliberaali ideologia on saastuttanut ekonomiansa rahataloustotalitaristiseksi diktatuuriksi, joka monessakin mielessä hyvin väkivaltaisesti pyrkii pelastamaan omaa viime vuosina ilmennyttä mahdotonta valuvikaansa velkapyramideineen ja johdannaisparasiitteineen aiheuttaen paitsi neofeodalismia niin myös tätä imperialismiaggressiota.

Se on esim. Venäjän nykyintresseihin verrattuna paljon paljon paljon paljon enemmän maailmanrauhaa vahingoittavaa, koska sen se pyrkii tekemään sekä laajentamalla imperialistista voimaansa että heikentämällä sitä uhkaavia vastavoimia. Sellainen vaatii nykyisessä geopoliittisessa ja maailmanekonomisessa tilanteessa länsieliitiltä ja asiamiehiltään erittäin väkivaltaista asennetta ja intressien moraalitonta junttausta vailla ymmärrystä hyvinvointi- ja edistysperiaatteista.

Sanalla sanoen se on juurikin Kolmatta maailmansotaa lietsovaa seinähulluutta lännen puolelta!

Siksi länsi toimii tässä kriisissä erittäin selkeästi ja ylivoimaisesti pahimpana aggression vyöryttäjänä ja se on käynyt jo Libyasta ja Syyriasta tutuilla tavoilla hyvin vakavasti ilmi sekä nyt myös Ukrainassa. Näistä maailmanrauhaa tuhoavista ja yhteiskuntia perikadollistavista eskalaatiotoimistaan länsieliitin ja asiamiestensä kuuluu tulla tulevaisuudessa asetetuiksi syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan!

Kaikki alla oleva linkittämäni ja lainaamani materiaali kertoo tästä länsi-imperialismin tuhomissiosta vailla omaatuntoa ja vailla ymmärrystä mistään yhteishyvällisestä yhteiskuntarakentamisesta.

Pidemmittä alustuksitta listaan seuraavaksi keskeisistä vaihtoehtomedioista viime ajoilta tätä Ukraina-aineistoa, joka kyseenalaistaa selkeästi lännen valtamedioissa syötetyn länsieliitin ko. taloususkonnollis-imperialistisiin intresseihin agendakahlitun propagandan ja kapeaksi viiruksi mitätöidyn tutkivan journalisminsa irvikuvan.


Verkkomedia >>

Vaarallinen eskalaatio Ukrainassa muistuttaa Syyrian tilanteesta: Lainauksia >> "On aika antaa myös oma kommentti tapahtumista Ukrainassa. Yhdellä sanalla sanoen: järkyttävää! Valtamedian aivopesu lännen intresseihin on jälleen voimalla käynnissä ja masinointi on jo vedenpitävästi dokumentoitu. Kyse on hegemoniaa tavoittelevan lännen valtaliiton hyökkäyksestä suvereenia maata kohtaan.

Masentavaa on tietenkin todeta, kuinka propaganda uppoaa meistä moniin, mutta mitä muuta voimme odottaa kun uutisagenda ohjaa konsensuksessa toimivaa intressiohjattua mediaa? Mikään ei ole Ukrainassa sitä, miltä sen halutaan lännessä näyttävän. Musta on muuttunut valkoiseksi. Siis kuinka on mahdollista, että poliiseja nyt Euroopassakin ampuvia palkattuja terroristeja ylistetään? Mieti nyt!"
 
"Tämä radikaaliblokki, joka provosoi Ukrainan hallintoa, toimii aivan samoin kuin muut terroristiryhmittymät lännen lietsomilla taistelutantereilla. Näin tapahtui Libyassa ja Syyriassa. Ollaan kaukana kansoista ja kansan valitsemista johtajista, demokratiasta. Käskyt provokaatioihin tulevat kaukaa Kiovasta ja kun totuus vihdoin valkenee itselleen Ukrainan oppositiolle, ettei heillä ole mitään vaikutusvaltaa aseistettuihin joukkoihin kentällä, onkin jo monella tapaa myöhäistä pelastaa Ukrainaa. Kansat ovat merkityksettömiä.

Odotettavissa on, että aito oppositio ottaa pian pesäeron radikaaliryhmiin, mutta se ei pelasta Ukrainaa, joka on palkkasotilaiden lietsoman sisällissodan partaalla. Hallinnon on siis pakko taistella yleisen turvallisuuden nimessä, aivan kuten Syyriassa, ja sitten länsimaat lisäävät vastatoimena masinoitujen palkkasotilaiden voimaa . Syyriassa on 130 000 kuollutta ja maa on raunioina, kuinka paljon tuhoa tulee kokemaan Venäjän vastaisen hyökkäyksen taistelutantereeksi joutunut Ukraina?".

Lännen valtaliiton masinoima Ukrainan vallankumous aiheutti verilöylyn Kiovassa: Lainaus >> "Yhdysvaltain ex-ministeri Paul Graig Roberts toteaa tietojen vahvistuneen, joiden mukaan Washington ja Bryssel lietsovat väkivaltaista vallankumousta Ukrainassa. Käsitystä tukevat myös Verkkomedian keräämät tiedot. Mellakoitsijoille maksetaan palkkaa ja kaiken takaa on paljastunut myös Israel.".
 
 
Ex-ministeri Roberts: Venäjä on hyökkäyksen kohteena: Lainauksia >> "Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Paul Graig Roberts kertoo, että Venäjä on Yhdysvaltain johtaman globaalin hegemoniatavoitteen ajaman hyökkäyksen kohteena. Robertsin mukaan Venäjän tulisi puolustautua voimakeinoin Ukrainassa ennen kuin on liian myöhäistä."
 
 "Monissa kirjoituksissani olen tuonut esiin kuinka NL toimi USA:n vallan jarruna tai esteenä. Sen romahdus vapautti USA:n neokonservatiivien vallanhimon ja hegemonian tavoittelun. Putinin johtama Venäjä, Kiina ja Iran ovat nyt ainoat tämän hegemonian ja agendan rajoitteet.

(Lisäisin tuohon kyllä muitakin maita ja näyttää siltä, että on syntynyt tilanne, jossa vastakkain on AAS (anglo-amerikkalais-sionistinen) –imperiumin ja Muun maailman joukkueet. kääntäjän näkemys.)"

 
"Venäjän hallitus (ja myös Ukrainan hallitus) tyhmästi sallivat Yhdysvaltojen rahoittamien suurien kansalaisjärjestöjen toiminnan Washingtonin agentteina ("ihmisoikeusjärjestöjen ", " demokratian rakentajien " jne."). Pussy Riot oli tapahtuma, joka oli suunniteltu Putinin ja Venäjän saattamiseksi huonoon valoon. (Naiset olivat hyödyllisiä typeryksiä.)
 
Läntisten tiedotusvälineiden hyökkäykset Sotshin olympialaisia vastaan ovat osa Putinin ja Venäjän pilkkaamista ja mustamaalaamista. Washington on päättänyt, että Putin ja Venäjä eivät saa mitään tunnustusta millään alalla olkoon sitten kyse diplomatiasta, urheilusta tai ihmisoikeuksista."
 
"Washington käyttää mediaa valmistelemaan Amerikan kansaa vastakkainasetteluun Venäjän kanssa ja yrittää kääntää venäläisiä ja muiden kansojen ihmisiä maailmassa Putinia vastaan. Washington haluaisi nähdä heikomman ja taipuisamman Venäjän johtajan kuin mitä Putin on.
 
Monet venäläiset ovat herkkäuskoisia. Kommunistivallan ja sen romahduksen jälkeisen kaaoksen kokeneina he saattavat naiivisti uskoa, että Amerikka on paras paikka, esimerkki maailmalle, " valkoinen hattu " , johon voi luottaa ja uskoa."
 
"Todennäköinen tulos tästä uskaliaasta strategisesta uhasta, johon Washington Venäjää ajaa, olisi ydinsota.
 
Neokonservatiivinen Victoria Nuland istuu onnellisena ulkoministeriön toimistossa siinä toivossa, että he valitsevat jäsenet seuraavan Ukrainan hallituksen. Onko tämä Yhdysvaltain virkailija tietoinen riskistä, että Washington voisi sekaantumalla Ukrainan ja Venäjän välisiin sisäisiin asioihin laukaista ydinsodan ? Ovatko presidentti Obama ja kongressi tietoinen siitä, että heillä on apulaisulkoministeri joka voi provosoida Armageddon’in ?
 
Huolettomat amerikkalaiset eivät huomaa mitään eikä heillä ole aavistustakaan, että kourallinen uuskonservatiivisen ideologian omaavia ajavat maailmaa kohti tuhoa.".
 
Ukrainan mellakat: Eräs uusliberalistisen eliitin taistelutanner globaalista hegemonista: Lainauksia >> "Ukrainan kansa muka pyrkii EU:n globaalin eliitin orjuuteen autoritääristä hallintoa, paukkupakkasia ja univajetta uhmaten? Onpa hurjan jaloa toimintaa!
 
Huomattakoon, että maassa asuu 46 miljoonaa ihmistä ja barrikadeilla on jokunen 100 000 osallistujaa. Tämä on noin viidesosa väestön yhdestä prosentista. Suomessa se vastaisi noin 10 000 osannottajaa. Vastarinta eurooppalaisuuden puolesta Janukovitšia vastaan on esimerkillistä sekä tavoitteidensa että osallistujamääränsä puolesta?"
 
"Valtamedia antaa mellakoista kuitenkin suppean näkemyksen. Jo yllä esitetty HS:n kirjoitus osoittaa sen todeksi. Ukrainan suurilukuinen kansa ei ole noussut hallintoaan vastaa, vaan rähisijöiden joukko, jonka yhtenä herättelijänä on muun muassa äärioikeistolainen Oleg Tjagnybokin, jonka tukijoina ovat läntiset toimijat omien intressiensä vuoksi."
 
"Mitä ilmeisimmin Ukrainassa käytetään Gene Sharpin kahden järjestön tuottamia väkivallattamon vastarinnan strategioita. Sharpin järjestöt, OTPOR ja CANVAS, levittävät vallankumouskäsikirjoja ympäri maailmaa.
 
Ei liene yllätys, että näiden taktiikoiden rahoituksen taustalla ovat Wall Streetin pankkiirit ja Yhdysvaltain sotilasesikunta Pentagon (Voltairenet 16 Dec 2013)."
 
"Syitä Ukrainan kieltäytymiseen vapaakauppasopimuksesta ei ole valtamedioissa tuotu riittävän selvästi esille. Myös Turtiainen näyttää unohtavan ne tyystin, mutta ehkä toimittajan oli pakko vaieta, sillä HS on tunnetusti globaalin eliitin äänitorvi. 
 
Ukrainan hallitus vetäytyi assosiaatiosopimuksesta EU:n kanssa kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n hirvittävien vaatimusten takia. EU oli luvannut Ukrainalle runsaan 600 miljoonan euron suuruisen lainan. Sen ehtona oli kuitenkin mainittu ankara sopimus IMF:n kanssa.
 
Nämä IMF:n ehdot, joita olivat esimerkiksi Ukrainan valuutan devalvointi, lämmityksen ja sähkön hinnan nostaminen sekä ”rakenteelliset uudistukset” bisnesilmapiirin tehostamiseksi. Lisäksi IMF ohjeisti Ukrainaa erikseen jäädyttämään julkisen sektorin palkat, pienentämään tulonsiirtoja sekä myöhemmin alentamaan veroja.
 
Näiden vaatimusten täyttäminen olisi johtanut sosiaaliseen romahtamiseen maassa (KU 29.11.2013)."
 
"Kun arabikevät tähtäsi Lähi-idän uusjakoon, Israelin ja länsimaiden aseman vahvistamiseen sekä Iranin alistamiseen tai eristämiseen, niin länsimaiden tukemilla Ukrainan konflikteilla haetaan Euroopan unionin ja Naton vahvistumista sekä osaltaan Venäjän heikentymistä. 
 
Vähän on sellaisia maailmanpoliittisia tapahtumia, jotka eivät liittyisi elitistisen maailmanjärjestyksen synnytyskipuihin, ja siinä ylikansalliset ja uskonnolliset eliittiryhmät ovat keskeisessä asemassa.
 
Tässä tulee kuvioihin siis sotilaallinen geopoliittinen valta-ajattelu idän ja lännen polttopisteessä. Osittaisena syynä on myös työvoiman saaminen EU:n työmarkkinoille, erikoisesti tulee huomata kansainvälisen pankkiirieliitin hyötymisen tavoittelu Ukrainasta."
 
"Ensinnäkin muutama sananen jutussa mainituista järjestöistä: CANVAS on OTPOR –järjestön sivuhaara. Nämä molemmat organisaatiot ovat globalistieliitin instrumentteja. Tämä havaitaan jo niiden kansainvälisten pyrkimyksien luonteesta. Onhan esimerkiksi CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies) vaalinut läheisiä suhteita Yhdysvaltain hallitukseen, Goldman Sachs-liikepankkiin sekä jo mainittuun tiedustelualan yritykseen Stratforiin (Strategic Forecasting Inc.). Goldman Sachs kuuluu täysin globalistimafian vaikutuspiiriin tai on sitä osa (OCCUPY 12.2.2013).".


LaRouche PAC >>

Hyvä yhteenveto >> Steinberg Briefing on the Countdown to War.

'Democracy Projects' Are Not Democratic: The Case of Ukraine & Russia: "The recent gaffe of Victoria Nuland being caught using her post in the U.S. State Department to push a self-proclaimed neo-Nazi into the presidency of Ukraine reveals a far more contemptible role being played by leading transatlantic forces, desperate to bring Eurasia under its control for its own political/economic survival.".

EIR FACT SHEET: Western Powers Back Neo-Nazi Coup In Ukraine: "Here is the first in a series of articles published by Executive Intelligence Review magazine detailing the neo-Nazi elements currently running a coup on the Ukrainian government. For more on this package visit larouchepub.com or here at, larouchepac.com.".

---> Sergei Glazyev Exposes U.S. Hand in Ukraine

---> After Ukraine's EU Refusal: Eurasian Development vs. Collapse and Chaos

---> Vitrenko Warned of Neo-Nazi Gangs in 2013.

FROM THE ARCHIVE: Storm Over Asia, Original 1999 Broadcast.

 
 

Infowars >>

‘I am a Ukrainian’ Video Exposed As Kony-Style Scam - February 20th, 2014 ja Exposed: Ukrainian ‘Protesters’ Backed by Kony 2012-Style Scam - February 20th, 2014

100 Dead in Ukraine as US and EU Move to Impose Sanctions - February 20th, 2014

Why Does Ukraine Seem So Much Like Syria? - February 20th, 2014

US-backed Ukrainian protesters shoot at media - February 20th, 2014

Western-backed Opposition in Ukraine Will Soon Get Looted Weapons - February 19th, 2014

The Truth About The Ukraine Crisis - February 19th, 2014

Ukraine Violence: Soros Hooligans Beat Cops - February 19th, 2014

Obama Sets A New Red Line – This Time For Ukraine - February 19th, 2014

This Is How Ukrainian Protesters Attack An Armored Personnel Carrier - February 19th, 2014

Breaking: Police Advance On Protesters in Ukraine - February 18th, 2014

US and EU Are Paying Ukrainian Rioters and Protesters - February 18th, 2014

Washington Orchestrated Protests Are Destabilizing Ukraine - February 13th, 2014

Only Two House Members Vote Against Meddling in Ukraine’s Internal Affairs - February 12th, 2014.


Muuta >>

US, EU are ‘neck deep’ in plan to see pro-Western regime change in Ukraine

The "Ukraine Situation" Explained In One Map.


--------------------------

Kuka hyötyy väkivallasta Ukrainassa? >> Tämä viimeinen juttu on varoittava malliesimerkki siitä, kuinka kapean tunnustuksellinen (äärimmäinen russofobia) ideologia-ajattelu sekä länsimedian aivopesun ikeessä harhailu tuottaa kokonaisuuksista ja länsimaisen geopolitiikan taloususkonnollis-imperiaalisista perussyistä ymmärtämätöntä kansalaisajattelua. Tätä juttua ja yhtä pihalla olevia monia lukijakommenttejaan vertaamalla kaikkeen yllä mainittuun sisältöön se käy hyvin nolosti selväksi.

No comments: