Sunday, August 03, 2014

Länsi vs. Venäjä -eskalaatio kesällä 2014 osa Brittiläisen imperiumin oligarkiasotaa ihmisyyttä ja kansallisvaltioperiaatteita tuhoten

Brittiläinen imperiumi on ja voi edelleen omasta mielestään muka hyvin - Todellisuudessa sitä uhkaa oma systeeminsä omassa mahdottomuudessaan, mutta se projisoi kaiken systeemivikansa ulkopuoliseen syntipukkiin, joka on korostunut viime aikoina yhä selkeämmin muka Venäjäksi ja Vladimir Putiniksi - He ajattelevat: "Syntipukki on tuhottava keinolla millä hyvänsä!".


Tämä kiteytys saa johdattaa tällä kertaa aikamme geopolitiikan äärimmäisen vaikeiden asioiden ymmärtämiseen - Olen koostanut tähän alle niitä havainnollistavia viisauksia LaRouche-liikkeen kahdesta viime kertaisesta webcast-seminaarista päiviltä 25.7. ja 1.8. Sitä ennen oma pohdintani-analyysini venyy tässä alussa pitkäksi, mutta tärkeäksi!

Noissa webcast-videoissa on kuitenkin käyty hyvin seikkaperäisesti ja kokonaisuuksia koherentisti hahmottaen läpi näitä viime aikaisia geopolitiikan ja talouden vaarallisia - antihumaaneita käänteitä tarvittavien historian, filosofian ja parannuskeinojen tähdentäminä. 

Erityisen huomion ko. videoissa ovat saaneet kuitenkin sellaiset historian henkilöt sekä nykytilanteissa Argentiinan hallituksen kabinettipäällikkö ja itse Lyndon LaRouche, jotka ovat vuosisatojen varsilla sekä nykyäänkin kiteyttäneet taistelua länsieliitin oligarkiaa ja imperialismia vastaan - Molemmissa webcast-seminaareissa näiden henkilöiden puheista ja kirjoituksista on otettu näytteet erikseen luettaviksi ja otan tässä ne itsekin esille kirjoittamalla ne tähän alle lainauksina. 

Nykyisen geopolitiikan asetelmaa - Länsi vs. Venäjä - ymmärtääkseen on nimittäin havaittava hyvin tarkasti ja laajasti se, ketkä ovat ja millä tavalla ovat historiassa edustaneet sekä nykyään ketkä edustavat ja miten edustavat yhtäältä tuota länsi-imperialistista oligarkiaa kaikkine häikäilemättömine epäpoliittisine keinoineen sekä toisaalta ketkä ja miten ne toiset ovat sellaiselle humaani ja edistyksellinen vastavoima. 

Tämän selvittäminen ja tajuaminen ei ole nykytilanteessa ollenkaan itsestään selvää, vaan erittäin pahasti länsimaisen valtamedian ja vuosikymmenten saatossa myös koulujen historian-yhteiskunnallisen opetuksen vääristämää ja sumentamaa.

Eli miten asiaa voidaan lähestyä? >>

Brittiläinen imperiumi - Mikä se on nykyään? Miten Yhdysvallat suhteutuu siihen nykyään? Entä niiden historia? Ja mikä on nykyinen Venäjä tässä länsi vs. Venäjä -sopassa sekä suhteessa em. geopolitiikan entiteetteihin?... Nämä ovat erittäin vaikeita kysymyksiä, joiden vastauksia etenkään nykyään russofobisesti suuntautuneet eivät voi ymmärtää ilman vapautumista ko. ideologiasokeudestaan laajempaan valveutumisen tilaan.

Näiden seikkojen historiaa ja nykyisiä olemuksia olen aikaisemminkin käsitellyt tässä blogissa, itse asiassa jo heti aktivistiaikani alusta eli syksystä 2008 saakka, kun silloinen Georgian kriisi oli tavallaan vastaava kuin nykyinen Ukrainan kriisi. 

On ollut aktivistiaikani alusta asti varsin selvää, että LaRouche-liike on tämän geopolitiikan historian paras asiantuntija maalimassa nykyaikanamme. Heidän useiden vuosikymmenien mittainen tutkimustuloksiensa sarja ja sen pohjalta nykysysteemin haastava missionsa täten väittää näihin em. kysymyksiin viitaten länsimaiden osalta keskeisesti, että Yhdysvallat oli alkuunsa Brittiläisestä imperiumista eroon pyrkinyt antioligarkkinen ja anti-imperiaalinen kansallisvaltiohanke - Jossain mielessä toki ns. keinotekoinen ja siten tavallaan ikään kuin "luonnollisesta kasvuympäristöstään" siirretty ihanteellinen "puutarhaviljelys"; miten niin? - Katsotaanpa uutta historiatutkimusta >> 

Eurooppalainen sivilisaatio kehittyi 1500-luvulta alkaen Seppo Oikkosen mukaan ns. kartesiolaisen paradigman luomassa uudessa ajatushistorian kehitysvaiheessa, missä ensimmäistä kertaa historiassa oli edellytyksenä luoda kansallisvaltiokonsepti ja sen elimellisinä osina toteutuivat mm. demokratia, yksilön vapaudet ja oikeudet sekä teollinen hyvinvointi. Näillä oli sekä yksilölliset että kollektiiviset puolensa ns. objektivoituvassa todellisuudessa, jossa itsetietoisemmaksi tullut subjekti alkoi tarkkailemaan maailmaa aivan uudella tavalla - En nyt puutu näihin tarkemmin, kun niistä on jo ollut asiaa tässä blogissa.

Tässä on tähdellistä huomata, että nämä kansallisvaltioperiaatteet kehittyivät hyvin pian oligarkian ja imperialismin vastaisiksi voimiksi, koska ne tekivät em. demokratian ja teollisen hyvinvoinnin kehityksien kautta enenevässä määrin tyhjäksi silloisen rahatalousparasiitin - eli monarkkivallan ylläpitämän feodaalisen ja tyrannisen epäyhteiskunnan. Euroopassa onkin 1500-luvulta alkaen nähty runsaasti sen takia sotia ja muita yhteiskunnallisia manipulaatioita, joiden tarkoitus on ollut tehdä tyhjäksi tämä kansallisvaltiokonsepti silloisen oligarkkisen rahatalousparasiitin ja sen mukana kulkevan imperialismin hyväksi. 

LaRouche-liike on ollut erinomaisen hyvä havainnollistamaan tätä eurooppalaista vastakkainasettelua, jonka historiavaiheet kertovat pikkutarkasti totunnaista valtatietoa kyseenalaistaen mm. juuri Brittiläisen imperiumin syntyvaiheet - Siinä ne vaiheet ovat pohjanneet juuri Rooman imperiumin ja Venetsian ylimystön historiallisten juurten muovaamiseen oligarkkiseksi ja imperiaaliseksi vallanhaluksi ja valtatoiminnaksi koko Eurooppaan - maailmaan, minkä keskeiseksi aseeksi on viime vuosisatojen aikana muodostunut rahatalouden velka- ja koronkiskontamanipulaatiot. 

Brittiläisen imperiumin muodostuminen olikin prosessi, jonka tarkoitus oli luoda tietoisesti "Uusi Rooma" ylimystön omaksi "paratiisiksi" - Se nähdään edelleenkin 1600-luvulta alkaen muodostuneissa Britannian vanhoissa ylimystön kartanopuutarhoissa, joissa jäljiteltiin tietoisesti ja tarkkaan eliittiasenteellisina maisemaelementteinä mm. juuri antiikin Rooman tärkeitä rakennuksia, kuten Pantheon temppeliä. 

Euroopassa oli tuon em. kartesiolaisen maailmankuvan nousussa eli 1500-luvun ns. Renessanssin aikoina älymystön edustajia, jotka halusivat päästä eroon silloisen "valveutumisen" seurauksena silloisista oligarkki- ja monarkki-tyranneista -- näistä Brittiläisen imperiumin muodostajista -- mahdollisimman ihanteellisella tavalla: Siinä heille ratkaisun avain oli uuden mantereen löytyminen, ja siinä missiossaan he tulivat lopulta luoneeksi 1700-luvulla Yhdysvallat; "he" olivat mm. ne Yhdysvaltain kuuluisat perustajaisät. 

Siinä projektissaan he tulivat kuitenkin "vahingossa" luoneeksi keinotekoisen kansallisvaltiokonseptin juuri siksi, koska se oli ehkä jopa yltiöihanteellinen ja sen sivilisaatiolliset sisällöt tuon kartesiolaisen paradigman herättämänä olivat siirretyt pois eurooppalaisen kulttuurihistorian maantieteellisistä ja kielellis-sosiologisista paikkaan sidotuista jatkumoista. Siinä prosessissa myös ns. ehkä liiankin neitseellisen puhtaaseen maaperään istutettuna. Se oli kenties oleva yksi ongelman ydin Yhdysvaltojen antautumiseen nykyiseksi eurooppalaisen oligarkian ja imperialismin totaaliseksi toteuttajaksi...

Tässä Yhdysvaltojen alkuperäisessä antioligarkkisessa, antifeodaalisessa, antimonarkkisessa ja anti-imperiaalisessa missiossa oli ongelmana myöhemmin myös se, että nämä eurooppalaiset oligarkit, feodaalistajat, monarkit ja imperialistit tietenkin huomasivat Yhdysvaltain pyrkimykset ottaa heistä lopullinen pesäero ja jopa tuhota heidät lopulta - Niinpä Euroopan / Brittiläisen imperiumin oligarkkinen missio alkoi kohdentaa jatkuvasti agenttejaan ja manipulaatioitaan Yhdysvaltojen tuhoamiseksi. 

Sen tunnettuja oireita-ilmiöitä olivat mm. USA:n ja Britannian välinen sota vuonna 1812 sekä Yhdysvaltojen sisällissota muutama vuosikymmen myöhemmin, missä etelävaltioiden muodostaman ns. konfederaation eliitti oli valjastettu Brittiläisen imperiumin agenteiksi USA:n hajottamiseksi ja lopulta myöhemmin muuttamiseksi Euroopan oligarkian lopulliseksi temmellyskentäksi. Samalla pohjoisvaltiolaiset puolustivat tuota Yhdysvaltain alkuperäistä antioligarkkista ja anti-imperiaalista sivilisaatioperintöä - Se kuvastui nimenomaan presidentti Abraham Lincolnin ymmärryksessä yhteiskunta- ja geopolitiikan asioissa.

Yhdysvallat selvisi vielä tuosta sisällissotavaiheestaan, jonka jälkeen etenkin kolmella tietyllä presidenttikaudella pyrittiin tuoteuttamaan tuota Yhdysvaltain antioligarkkista ja anti-imperiaalista sivilisaatiomissiota; nämä presidenttiydet olivat 1800-luvun lopussa William McKinley, 1930-40 -luvuilla Franklin D. Roosevelt ja 1960-luvun alussa John F. Kennedy. 

Valitettavasti muutoin Brittiläisen imperiumin oligarkian agentit pyrkivät tekemään Yhdysvalloissakin tihutöitään ja heidän orkestroimansa JFK:n murha sinetöi lopulta Yhdysvaltojen kaappaamisen vähitellen viime vuosikymmenten mittaan kokonaan eurooppalaisen oligarkian ja imperialismin toteuttajaksi - Tässä muuttamisessa ovat "kunnostautuneet" erityisen radikaalisti 20 viime vuoden aikana molemmat George Bushit sekä nykyinen Barack Obaman hallinto - Tuloksena siitä tällä hetkellä on siksi jo hyvin paljon historialliselta perinteeltään tuhottu USA irvikuvallisena ja petomaisena torsona.

Vuoden 1999 Glass-Steagall -lain kumoamisen myötä näiden eurooppalaisten imperialistien rahatalousparasiittinen valta-ase täydellistyi Yhdysvalloista alkaen myös ns. johdannaismarkkinoiden luomiseksi taloususkonnolliseksi missiokseen - Tämä käynnisti ennen näkemättömän ilmiön taloudessa >> Rahatalous ja rahatalouden "arvoilla" pelaaminen irrotti rahatalouden itsensä reaalitaloudesta parasiittiseksi eliitin vallan ja maailmanherruudellisen irrationaalisuuden harha-agendaksi, joka ilmenee läntisen maailman talousjärjestelmän sekä systeemivikana että neofeodaalistavina imperialismin ja talousdiktatuurin pakkomielteinä.

Niistä ovat viime vuosina olleet selkeimpinä merkkeinä: EU:n ja euron perustamiset sekä niiden jatkoksi pankkiunionin ja liittovaltion vaatiminen, vuosien 2007 - 2008 finanssikriisistä alkanut bail out- ja sittemmin myös bail in -politiikka rahatalousparasiitin tiivistämiseksi ja kasvattamiseksi imperiaaliseksi maailmanherruudeksi sekä tällä vuosikymmenellä imperiaaliset länsieliitin manipuloimat ns. proxysodat mm. Libyassa, Syyriassa ja nyttemmin Ukrainassa sekä näiden kautta viimein Venäjän mustamaalaaminen länsieliitin totaalivihollisekseen - Siitä alempana lisää....

Yhdysvalloissa LaRouche-liike ja muutamat muut vaihtoehtomedioiden (Kuten Infowars) edustajat ovat tässä nykytilanteessa oikeastaan viimeisiä tämän antioligarkkisen ja anti-imperiaalisen kansallisvaltiokonseptin puolustajina, joista itse ymmärrän eniten tuota LaRouche-liikkeen sisältöä. 

Selvästi ja jatkuvasti on ollut nähtävissä, kuinka Lyndon LaRouche ja liikkeensä väki ovat nimenomaan suoraan ja vahvasti jatkumoa Yhdysvaltain perustajaisistä ja sitä kautta Euroopan 1500-luvun Renessanssin antioligarkkisista ja anti-imperiaalisista älymystöistä - LaRouche-liike on hyvin vahvasti edelleen halukas toteuttamaan ihanteellisella tavalla Yhdysvaltojen alkuperäistarkoituksen eurooppalaisen sivilisaation viljelemiseksi uudella mantereella puhtaaksi monarkian-oligarkian-tyrannian ikeestä kansallisvaltioperiaatteiden paratiisiksi. 

Ymmärrän heitä siinä aivan hyvin ja puolustan sitä asennetta nykymaailmassa poikkeuksellisen pikanttina humaanien edistysarvojen ja hyvyyden tuottajana koko ihmiskunnan hyväksi!

Miten sitten Venäjä tai ylipäätään itäiset vallat sisältyvät tähän geopolitiikan kuvioon? - Tässäkin täytyy ensin katsoa historiaa, ja nimenomaan väärennetyn ja vaietun valtahistorian tuolta puolen totunnaista ja ehdollistettua kyseenalaistaen. Tässäkin LaRouche-liikkeen anti on ollut hyvin arvokasta opintomateriaalia, mutta olen oppinut seuraavia asioita myös muista lähteistä.

Nimittäin Neuvostoliiton ymmärtäminen oikein on oleellista tässä eurooppalaisen oligarkian-imperialismin valtaliitto- ja maailmanherruuspeleissä - LaRouche-liikkeen historia-analyysit ovat osoittaneet, kuinka mm. tsaarin Venäjä ja Otto von Bismarckin Saksa ottivat 1800-luvun lopulla yhteiskunnallista oppia nimenomaan Yhdysvaltojen perustajaisien ja heidän mukaisten USA:n hallintojen (mm. juuri tuo McKinleyn presidenttiys) teeseistä - Saksa ja Venäjä 1900-luvun alkuun tultaessa olivat täten selkeästi antioligarkkisen ja anti-imperiaalisen mission kyllästämiä varsin oleellisesti, vaikka Venäjä jonkinlainen itsevaltainen monarkia olikin sen lisäksi. 

Tästä missiosta Suomikin sai silti hyvää hyötyä oltuaan tuolloin Venäjän vallan alla - Se oli juurikin Venäjä, joka näitä yhdysvaltalaisia valistuksen ja edistyksen ideoita toi tänne maahamme mm. yliopistoperiaatteiden ja muun virastokulttuurin parantamisen myötä sekä tietenkin autonomisen hallinnon antamisena meille alkusysäyksenä itsenäistymisellemme - Akateemisen sivistyksemme (Sen vähän ja nykyään Aalto yliopisto -muotoisena oligarkian kynsiin alasajettavana) perusta on täten luultua enemmän Venäjällä eikä esim. Ruotsissa, ja alkuperäisimmin kuitenkin siis Yhdysvalloissa ja tulleena siinä tsaarin Venäjän kautta.

Tuo 1900-luvun alku oli kriittinen Euroopassa Brittiläisen imperiumin / länsieliitin oligarkialle, koska nämä yhdysvaltalaiset kansallisvaltioideat haastoivat tässä vaiheessa myös vanhalla mantereella pankkiiridiktatuurin ja monarkkisen eliittihegemonian - Mikä siis oli oleva näiden imperialistien vastaus omaa olemassa oloaan uhkaavaan silloiseen vaaraan? >> Se oli sekä Ensimmäisen että jatkumona Toisen maailmansodan orkestroiminen Euroopan tuhoamiseksi hajoita ja hallitse -menetelmän äärikeinona! 

Siinä tiimellyksessä Venäjän kohtaloksi tämä länsioligarkia orkestroi bolshevikkien vallankumouksen ja tsaarin Venäjän lakkauttamisen itseään uhkaavan prosessin mitätöimiseksi - Tuloksena siinä oli Brittiläisen imperiumin agenttien - Kuten Karl Marx, Vladimir Lenin ja Leon Trotsky - alkuun panema Neuvostoliitto, joka oli tuleva yhdeksi irvokkaimmista ja pahuudellisimmista kansallisvaltiokonseptin vääristymistä.

>> Tässä vaiheessa haluan tähdentää nimenomaan sitä, kuinka 1900-luku tuotti länsimaissa selkeästi länsieliitin ideologisen ja taloudellisen tuen edesauttamana eräät hirvittävimmät valtiokokeilut, mitä historia tuntee: Ne olivat siis tähdellisimmin Neuvostoliitto ja natsi-Saksa. 

Molemmat epävaltiot perustuivat ennen kaikkea tuon kartesiolaisen paradigman mahdollistaman kansallisvaltiokonseptin vääristämiseen äärimmäisiksi totalitarismin muodoiksi; voidaan sanoa, että sekä Neuvostoliitto että natsi-Saksa perustuivat valtion käsitteen nostamiseksi ylimaalliseksi ja jumalalliseksi totaalientiteetiksi, mikä nieli yhteiskuntatoiminnoista humaanit arvot kitaansa ja synnytti siinä ko. "valtioiden" edustuskuviksi muodostuneet johtajat uudenlaiseksi feodaali- / monarkkieliitiksi. Samalla sellainen mahdollisti antihumaanien ideologioiden kasvun osaksi totalitarismia.

Tämä sopi erittäin hyvin Brittiläisen imperiumin nukkemestareille, koska heille tällaisia totalitarismin hallitsijoita oli demokraattisen johtamisen sijaan helpompaa ohjailla samaan tapaan kuin feodaaliajan (keskiajan) ylimystön rappioituneita - korruptoituneita hallitsijoita.

Tämä kansallisvaltiokonseptin vääristäminen tällä tavalla joko kansallissosialistisesti / fasistisesti tai marxilaisesti / kommunistisesti oli myös oleellinen keino länsieliitille manipuloida maailmaan heitä uhanneen kansallisvaltiokonseptin mutaatiot heille vaarattomiksi, missä operaation ytimenä olivat juuri Brittiläisen imperiumin talousasetuntemus ja siinä talouden kautta valtio- ja yhteiskuntateesien manipuloiminen. 

Vaihtoehtomedioiden ja LaRouche-liikkeen tutkimustulokset osoittavat, kuinka yhtäältä kommunismi pohjautui varsin paljon Lontoon Cityn talousideologioille, mitä manipuloi esim. juuri nuoren Karl Marxin päähän Brittiläisen imperiumin silloinen tärkeä agentti David Urquhart. Samoin on tunnettua se, kuinka sekä Lontoon City että Wall Streetin eurooppalaisen oligarkian agentit (Kuten Bushin klaanin Prescott Bush) rahoittivat Hitlerin valtaan tietoisena ideologia-aseenaan heidän hyväkseen - Tuloksena näistä molemmista oli juuri Toinen maailmansota.

Tämä 1900-luvun valtiohuijaus oli molempien maailmansotien lisäksi Lontoon Citylle ja Brittimonarkialle oivallinen vallanhallintavaihe, mutta silloista Yhdysvaltain antioligarkkista ja anti-imperiaalista FDR:n hallintoa lukuun ottamatta tietenkin. Sitten kuitenkin Toisen maailmansodan aikana Hitler karkasi ko. nukkemestareilta liiaksi karkuun ja hänet oli pysäytettävä uutena uhkana Brittiläiselle imperiumille. Yhdysvalloissa FDR haaveili jo maailmasta ilman oligarkiaa ja imperialismia, mutta hänen kuolemansa ja Brittiläisen imperiumin agentin Harry S. Trumanin tilalle astuminen muutti tilanteen uudella mantereella jo hyvin paljon. 

Uutena keinona selvitä hajoita ja hallitse -metodiensa valtiaana Brittiläinen imperiumi loi siitä alkaen olosuhteet Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton vastakkainasettelulle, joka JFK:n murhaamisen jälkeen laitettiin tositoimiin ns. Kylmänä sotana. JFK:n murhaamiseen päättyi käytännössä Yhdysvaltain antioligarkkinen ja anti-imperiaalinen missio, jonka monet ihmiset varmasti jotenkin tiedostivat ja kokivat siksi ko. murhan "maailman romahtamisena"...

Lopulta 1980-luvulla kommunismin idea oli kuitenkin käyttänyt omaan mahdottomuuteensa kaatuneet mahdollisuutensa loppuun Neuvostoliiton hajotessa ja jälleen länsieliitin oli keksittävä uudet keinot Venäjän valtaansa saattamiseksi ja mitätöimiseksi itselleen vaarattomaksi - Siinä auttoi Brittiläisen imperiumin agentti-sijoittaja George Soros ja heikkona hallitsijana mokannut Boris Jeltsin, joiden edesauttamana Lontoon Cityn oligarkiaa pyrittiin viljelemään Venäjälle urakalla korvaamaan kommunismin diktatuuri ns. tuhokapitalismilla.

Nyttemmin Venäjän johtajana jo kahteenkin otteeseen on ollut Vladimir Putin ja hän onkin osoittautunut erittäin suureksi kannoksi kaskessa länsieliitille! - Mutta mikä on nykyään länsieliitti, kun LaRouche-liike kutsuu sitä edelleen "Brittiläiseksi imperiumiksi"? 

Se tulee juuri tuosta em. historiasta, missä kaksi systeemiä on ollut vastakkain jatkuvasti vuosisatojen ajan >> Yhtäältä oligarkiaa ja imperialismia on promotoinut keinoilla millä hyvänsä Lontoon City -keskeinen monarkeista, eliittipankkiireista ja muista eliiteistä koostuva ns. sionistinen kartelli ja toisaalta sitä vastaan on välillä menestyksekkäästi ja toisinaan huonosti käyden taistellut tuo 1500-luvun Renessanssista ja kartesiolaisesta paradigmasta ajatushistoriavoimaa saanut älymystö kansallisvaltioideansa kera, missä sen luomista demokratian, ihmisoikeuksien ja teollisen hyvinvoinnin kehityskaarista on ollut melkein jo lopullista selättämisvaaraa "Brittiläiselle imperiumille". 

Ns. "Brittiläisen" tästä nykyisestäkin länsieliitistä tekee juuri se, että sen historiallinen keskustyyssija on muodostunut Lontoon Cityn pääkallopaikalle ja se on edelleen ko. kartellin poliittisen ideologian johtokeskus. Tämä huolimatta siitä, että Yhdysvallat on ollut nykyään keskeisimmin pinnalta katsoen esillä näiden oligarkkisten ja imperiaalisten agendojen junttaajana - Kyseessä Valkoisessa talossa, Federal Reserve -laitoksessa ja Wall Streetilla on kuitenkin eurooppalaisen monarkian ja oligarkian valta eli USA on "Brittiläisen imperiumin" alusmaa. 

Sitä ilmeisesti on edesauttanut tuo edellä mainitsemani seikka "liian neitseelliseen maaperään istutetusta liian ihanteellisesta kansallisvaltioideasta" - On ollut nähtävissä se, kuinka tavallaan helposti ns. keinotekoiseen valtioon voidaan istuttaa suunnilleen yhtä keinotekoisesti korvaava uusi valtiomuoto: anti-oligarkian on korvannut oligarkia sukkelana operaationa.... 

Nykyään ainoiksi "Brittiläisen imperiumin" keinoiksi säilyttää valtaansa alkuperäisen "kolonialisminsa" jälkeen on jäänyt rahataloutensa irrationaaliset aseet, Yhdysvaltoja geopoliittisena voimanaan käyttäminen, missä militaariset imperiaalikeinot proxysotiensa, NATO:n ja ns. "värivallankumousten" avulla toteutuvat jo itsetuhoisestikin sekä mielenmanipulaatio viihteen ja valtamediatietojen avulla lamaannuttaen kokonaisia kulttuureita rappiokierteeseen...

Miksi Vladimir Putin on nyt se keskeisin uhka tälle länsieliitille ja heidän maailmankuvalleen?...

Vastaus löytyy osaltaan siitä, kuinka Putin ja lähipiirinsä itse asiassa on ymmärtänyt jotain oleellista LaRouche-liikkeen teeseistä! - Voidaan jopa väittää, että Putin on halukas jäämään historiaan JFK:n kaltaisena valtiomiehenä eli Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksen toteuttajana antioligarkkisesti ja anti-imperiaalisesti; kuulostaako uskomattomalta? - Eipä oikeastaan, kun on kuunnellut useita Putinin viimeaikaisia puheita, seurannut hänen toimintaansa mm. osana BRICS-maiden länsieliittivastaisia ratkaisuja ja katsonut läntisen valtamedian mustamaalaavan ikeen ohitse todellisia Putinin toimia mm. Ukraina-kriisin yhteydessä. 

Toki - kuten olen aikaisemminkin osoittanut - Putinin hallinnolla on ollut ns. liialliseen normimoraaliin perustuvia ongelmia sisäpolitiikkansa ohjaamisessa. Se on ollut mielestäni merkki kuitenkin "vain" luonnollisista kasvukivuista Neuvostoliiton aikaisesta diktatuurista nousemisessa ja toipumisessa demokraattiseksi kansallisvaltiokonseptin oikeanlaiseksi toteuttajaksi.... - Tie on ollut Venäjälle hyvin vaikea, mutta minun havaintoni mukaan nykyinen Putinin Venäjä on kuitenkin kokonaisuutena maailmalle jo jopa parempi esimerkki kuin Obaman Yhdysvallat: Ukraina-kriisi on ollut tässä jo vahva käännekohta. 

Nykyistä tilannetta on myös katsottava viime kuussa BRICS-maiden luoman uuden kehityspankin kautta - Sen luoma uusi talousjärjestelmä nimittäin pohjautuu hyvin paljon LaRouche-liikkeen teeseihin reaalitaloudesta tai paremminkin ns. fyysisestä ekonomiasta. Itse asiassa tiedän joidenkin vaihtoehtomedioiden tietojen (Mm. Russia Today -kanavalla on ollut mm. itse Lyndon LaRouchekin haastateltavana) perusteella, että LaRouche-liikkeen sisältö on todennäköisesti ollut ihan tietoisestikin hyväksikäytöön otettua niin Venäjällä kuin jopa kaikissa muissakin BRICS-maissa! 

Niinpä tämän perusteella voidaan jo päätellä, kuinka Venäjä ja muut BRICS-maat ovat itse asiassa nykyään yllättäen se antioligarkkinen ja anti-imperiaalinen vastavoima Brittiläisen imperiumin ja kaappaamansa Yhdysvaltojen maailmanherruusvisioille - Osat ovat heittäneet häränpyllyä maailman geopolitiikassa viime vuosikymmenten aikana ja enää mikään esim. 1980-luvulla tai jopa vain reilut 10 vuotta sitten tiedetty totunnainen maailmankuva ei oikeastaan ollenkaan päde!

Siksi meidän kaikkien on ymmärrettävä tämä uusi geopoliittinen tilanne juuri näiden asioiden tiimoilta, mitä olen tässä esittänyt huolimatta läntisen valtamedian ja länsieliitin asiamiesten (russofobit mukaan lukien) ennen näkemättömän uutterasta Venäjän mustamaalaamisesta vailla perusteita!

Sillä mustamaalaamisella on todella hurja ja moraaliton tarkoitus, jonka olen jo tuonut esille mm. Ukraina-kriisin ja äskettäisen MH17-matkustajakoneen alasampumisen tiimoilta tekemissäni kirjoituksissa - Kyseessä on länsieliitin / Brittiläisen imperiumin taholta yrittää I ja II maailmansodan kaltaista uusintaa oman vararikkoisen systeeminsä turvaamiseksi vanhoilla ja em. hajoita ja hallitse -metodiensa pahuuksilla!.....

Seuraavaksi laitan alle tuota kaikkea em. selittäviksi poiminnoiksi ne LaRouche-liikkeen lainaukset: niitä on syytä pohtia vakavasti, koska ne avaavat valveutumista myös näistä tässä mainituista asioista eteen päin ja uusiin asioihin. Kannattaa myös katsoa nuo linkitetyt webcast-videot, joissa nämä lainaukset asettuvat paremmin esitettyihin konteksteihinsa >>


August 1st, 2014 Webcast >> "The full length webcast from August 1st, 2014. Dennis Small, Matthew Ogden and Dennis Mason discuss the implications of the passage of House Concurrent resolution 105, the significance of the advancements made in China's Lunar Space Program, and discuss Lyndon LaRouche's concept of a conference to settle matters of international economy and physical science.".

Lainauksia:

Argentiinan hallituksen kabinettipäällikkö Jorge Capitanich: "It is not possible for the world to coexist with these types of minuscule agents, (the vulture funds), who distort the functioning of the international financial system, relations among the nations... The defense of the Argentine position is the defense of our sovereignty, the defense of our resources, the defense of our children's daily bread... (International leaders) haven't hesitated to provoke wars, to intervene in nations for the sole purpose of appropriating resources... We are going to continue what we're doing, in a complex world.".

Abraham Lincolnin talousasiain avustaja Henry C. Carey: "Two systems are before the world... one looks to pauperism, ignorance, depopulation, and barbarism; the other to increasing wealth, comfort, intelligence, combination of action, and civilization. One looks toward universal war, the other to universal peace. On is the English system, the other we may be proud to call the American system, for it is the only one ever devised the tendency of which was that of elevating while equalizing the condition of man throughout the world. Such is the true mission of the people of these United States... To raise the value of labor throughout the world... to improve the political condition of man... to diffuse intelligence and to promote the cause of morality... (and) to substitute true Christianity for the detestable system known as the Malthusian, (proving) to the world that it is population that makes the food come from the rich soils, and food tends to increase more rapidly than population, thus vindicating the policy of God to man.".

Lyndon LaRouche: "The central feature of my original contribution to the Leibniz science of physical economy, is the provision of  method for addressing the causal relationship between, on the one side, individual's contributions to axiomatically revolutionary advances in scientific and analogous forms of knowledge, and, on the other side, consequent increases in the potential population-density of corresponding societies." ..... 

"In its application to political economy, my method focuses analysis upon the central role of the following, three-step sequence: first, axiomatically revolutionary forms of scientific and analogous discovery; second, consequent advances in machine-tool and analogous principles; finally, consequent advances in the productive powers of labor."

Vladimir Vernadsky: "Mankind's power is connected not with its matter, but with its brain, its thoughts and its work guided by its mind. In the geological history of the Biosphere, a great future is opened to Man if he realizes it and does not direct his mind and work to self destruction." ..... 

"Human thought... modifies that which we call  the laws of nature... With Man, the form of biogeochemical energy associated with reason grows and expands with time... and is especially due to the growth of reason itself... The creation and expansion of the scientific understanding of our surrounding universe." ....

"Thanks to human creativity, the biosphere is rapidly shifting into a new state -- the noosphere... A single individual unit of living matter, out of the totality of humanity - A great personality, whether a scientist, an inventor, or states-man - can be of fundamental, decisive, directing importance, and can manifest himself as a geological force."

Gottfried Leibniz: "An increased agreement and closer correspondence of skilled people will be aroused, creating opportunity and arrangements of many excellent and useful thoughts, inventions, and experiments... Establish a school of inventors and, as it were, an official laboratory, in which each could readily work out his tests and concepts. .... To facilitate the crafts through improvements and tools, through always inexpensive fire and motion;... to test and be able to work out everything in chemistry and mechanics, to work with glass, to create telescopes, machines, water devices, clocks, lathes, painting studios, presses, paint companies, weaving factories, steel and iron works.".


July 25th, 2014 Webcast >> "Dennis Small, Diane Sare and Kesha Rogers discuss the implications of the recent passage of HCR 105 in the House of Representatives, including presentations of Nuclear Power as a metric for progress, the wisdom of John Quincy Adams, Goya, and General MacArthur. Matthew Ogden Hosts.".

Lainauksia:

Kardinaali Nicolaus Cusanus (Nicholas of Cusa): "News of the atrocities which have recently been perpetrated by the Turkish king in Constantinoble and have now been divulged, has so inflamed a man, who once saw that region, with zeal of God, that amongst many sighs he asked the Creator of all things if in His kindness He might moderate the persecution, which raged more than usual on account of diverse religious rites... " ... "Then, on account of lengthy, continuous meditation... he concluded that it would be possible, through the experience of a few vise men... to find a unique and propitious concordance, and through this to constitute a perpetual peace in religion upon a appropriate and true course".

John Quincy Adams: "Let our answer be this: America, with the same voice which spoke herself into existence as a nation, proclaimed to mankind the inextinguishable rights of human nature, and the only lawful foundations of government. America, in the assembly of nations, since her admission among them, has invariably, through often fruitlessly, held fort to them the hand of honest friendship, of equal freedom, of generous reciprocity...

Wherever the standard of freedom and Independence has been or shall be unfurled, there will her heart, her benedictions and her prayers be.

But she goes not abroad, in search of monsters to destroy.

She is the well-wisher to the freedom and independence of all...

America's glory is not dominion, but liberty. Her march is the march of the mind. She has a spear and a shield, but the motto upon her shield is Freedom, Independence, Peace. This has been her declaration: this has been, as far as her necessary intercourse with the rest of mankind would permit, her practise.".

Gottfried Leibniz: "It is agreed that whatever God wills is good and just. But there remains the question whether it is good and just because God wills it, or whether God wills it because it is good and just; in other words, whether justice and goodness are arbitrary, or whether they belong to the necessary and eternal truths about the nature of things." .... 

"Indeed this view would destroy the justice of God... To say my will takes the place of reason, is properly the motto of a tyrant. Moreover, this opinion would not sufficiently distinguish God from the devil... A celebrated English philosopher named Hobbes (who has lain down truly wicked principles and adhered to them with too much fidelity) has wished to uphold almost the same thing as Thrasymachus: for he wants God to have right to do everything, because he is all-powerful." .... 

"It is not enough, indeed, that we be subject to God, just as we would obey a tyrant; nor must he be only feared because of his greatness, but also loved because of his goodness... Justice is nothing else than the charity of the wise, that is to say goodness towards others, which is conformed to wisdom. And wisdom, in my sense, is nothing else than the science of felicity.".


Aiheeseen liittyvää täydentävää-syventävää aineistoa LaRouche PAC -sivustolta: 


It's The British Empire, stupid

LaRouchen neljän kohdan pelastussuunnitelma (NOT AN OPTION: AN IMMEDIATE NECESSITY)

THE BRICS SUMMIT: Half of Humanity Launches a New World Economic Order.

LaRouche: China Has Set The Standard For Mankind!

The System Is Crashing and Only LaRouche's Solution Can Save Mankind.

Lisäksi oleellisesti paljastava on tämä alla oleva parin vuoden takainen Vladimir Putinin puhe, missä havainnollistuu selkeästi hänen aikeensa jo silloin olla em. tapaan länsieliitin / Brittiläisen imperiumin oligarkkista maailman yksinapaisuus-imperialismipakkomiellettä vastaan hyvin LaRouche-liikkeen kaltaisin teesein. 

Se on entistäkin ajankohtaisempi havainnollistus Putinin yhteiskuntaymmärryksestä, joka kontrastoi esille erittäin kirkkaasti ja valitettavasti maailman geopoliittisen nykytilanteen: länsieliitin imperialismi (Unipolar world) vs. Venäjä (multipolar world - BRICS-maat)! - Putin on siis monella mittapuulla tarkasteltuna ymmärtävä ja humaani johtaja, vaikka kuinka läntinen valtamedia yrittää mustamaalata häntä ennen näkemättömän suorasukaisesti ja totaalisen agendallisesti oman kelvottomaksi likaantuneen systeeminsä pelastamiseksi.

>> Vladimir Putin exposes the NWO… worth every single minute of your time.


Lopuksi Verkkomedian aihetta sivuavia / koskevia uusimpia uutisjuttuja ja artikkeleita havainnollistamaan tätä maailman tilan luonnetta >>

Britannia astunut Venäjän-vastaisten NATO-sotilastoimien johtoasemaan Euroopassa

Kolmas maailmansota uhkaa lännen valmistautuessa sotilastoimiin Venäjää vastaan

NATO on vaarallinen arvovalinta

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ryhtymässä aseistamaan voimallisesti Kiovan joukkoja

Kiina ehdottaa Krimin niemimaan yhdistämistä Venäjään Krasnodariin tunneliyhteydellä

Poliittinen uhkapeli saattaa johtaa suursotaan.

No comments: