Thursday, July 31, 2014

Kesän 2014 ukkosseuranta; torstai 31.7.2014 (Lännestä yli alueen menevän kylmän rintaman mukana rajuja ja voimakastuulisia rintamaukkosia)

Tänään on vuorossa lännestä koko tarkastelualueen ylittävä kylmä rintama, joka tarjoaa kesän tähän mennessä rajuimmat ukkoset mahdollisten laajaa tuhoa tekevien syöksyvirtausten kera! Pidemmittä introitta tässä on Myrskyvaroitus.com -sivuston ennusteanalyysi tilanteesta >>

Kokonaiskuvaus torstain 31.7.2014 tilanteesta: Myrskyvaroitus.com -sivustolla on päivitetty tästä ukkostilanteesta ennuste (Rajuilmaennuste 31.7.2014), josta lainaan pari kuvaavaa kohtaa tähän seuraavaksi.

"Kesän yksi rajuimmista ellei rajuin ukkospäivä koittaa torstaina, Helenan päivänä. Voimakkaiden tuuliväänteiden säestämänä on koko ukkosiin liittyvien ilmiöiden kirjo mahdollinen: yli 25 m/s ukkospuuskia, rankkasateiden aiheuttamia kaupunki- ja taajamatulvia, 2-4 cm (mahdollisesti yli 4 cm) rakeita sekä rajua salamointia. Olosuhteet ovat olemassa myös yksittäisten trombien muodostumiselle. Tilanteessa ovat ainekset kasassa erittäin voimakkaille ukkosille ja laaja-alaisille vahingoille, ja se saattaa aiheuttaa vaaraa ja haittaa Neste Oil Rallyn järjestelyihin Keski-Suomessa. Epävarmuuksien vuoksi pahimman skenaarion toteutuminen on kuitenkin vielä auki."

"Jo torstain vastaisena yönä voi olla runsaasti salamoivaa kohokonvektiota liikkeellä lämpimään advektioon liittyen etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mahdollisesti myös Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Lapissa.

Päivän mielenkiintoisempi ja vaarallisempi ukkoskehitys keskittyy lännestä itään matkaavan kylmän rintaman etu- eli itäpuolelle. Suurin alatroposfäärin kosteus löytyy varsin kapeana 100-200km levyisenä kaistaleena rintaman etupuolelta. Kylmän rintaman ennakoitu sijainti on karkeasti ottaen aamupäivällä (klo 10) länsirannikon läheisyydessä, iltapäivällä (klo 15) Uudenmaan länsiosa - Pirkanmaa/Keski-Suomi - Taivalkoski ja illalla (klo 21-23) itärajan läheisyydessä.

Rajuimmat ukkoset syntyvät edellä mainitun kylmän rintaman läheisyyteen ja sen etupuolelle. Sekä 0-6 km että 0-3 km tuuliväänteet ovat vaara-alueella noin 20 m/s mikä lisää merkittävästi vaaraa aiheuttavan konvektion riskiä. Ensimmäiset voimakkaammat sisämaan ukkoset saattavat koostua osittain supersoluista, mutta päivän mittaan ukkossolut järjestäytyvät yhdeksi tai useammaksi konvektiiviseksi järjestelmäksi. Nämä ukkosrykelmät ottavat todennäköisesti rintaman myötä N-S tai NE-SW -suuntaisen nauhamaisen muodon. Paikoin niiden pohjoisosiin tosin liittyy enemmän luode-kaakko-suuntaisia pullistumia, joiden yhteydessä syöksyvirtausten riski on kaikkein suurin. Todennäköisimmin tällaisia "bow-echo" kaarikaikuja syntyy karttakuvan oranssilla alueella, etenkin Keski-Suomen ja Pohjois-Savon pohjoisosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. 

Erityisesti kaarikaikujen yhteydessä syöksyvirtaukset voivat olla yli 25 m/s ja tuulituhoja saattaa syntyä laajoilla alueilla. Järjestäytyneissä ukkosrykelmissä voi intensiivisen salamoinnin ohella sataa 2-4 cm rakeita. Mikäli irrallisia supersoluja pääsee muodostumaan, ovat yli 4 cm rakeet myös mahdollisia. Rintaman läheisyydessä alimman kilometrin tuuliväänne on voimakasta eikä yksittäisen (supersolu)trombin mahdollisuutta voida sulkea pois. Nostotiivistyskorkeus on malliluotausten perusteella varsin alhaalla, mikä helpottaa mahdollisen trombin muodostumista. Todennäköisemmin konvektiivinen moodi kuitenkin suosii "suoria konvektiivisia tuulia". Koska ukkosjärjestelmät liikkuvat lähes rintamapintaa myöden koilliseen, voivat sadekertymät nousta erittäin suuriksi. Tästä syystä kaupunki- ja taajamatulviin on syytä varautua. Kehittyvät ukkossolut ovat hyvin nopealiikkeisiä. Ne voivat matkata noin 100 km/h ja suuntana on koillinen. Mahdollisten supersolujen osalta liikesuunta on enemmän itäkoilliseen.

Maan eteläosassa vaaraa aiheuttavien ukkoskuurojen riski on pienempi heikomman tuuliväänteen vuoksi ja siksi, että kypsyvät ukkossolut matkaavat alueelta nopeasti poispäin koilliseen. Joissakin ennustemalleissa tosin Virosta saapuu iltapäivän/illan aikana mahdollinen järjestäytynyt konvektiivinen järjestelmä maan eteläosaan, mutta tämän toteutuminen on pieni arvoitus.".

Oma seurantapaikkani on koko tämän episodin ajan Espoon Tapiola.

Seurannassa käteviä linkkejä >>  Ilmatieteen laitoksen sadetutka, Testbedin Etelä-Suomeen rajoittuva sadetutka, Kelikamerat ja Finnish Lightning Centerin palvelu. Ilmatieteen laitoksen 15 min välein päivittyvä Etelä-Suomen sadetutka on salamaiskumerkintöineen paras.

Omaa selostustani torstain 31.7.2014 ukkosvaiheista >>

Torstai 31.7. Klo. 11:00: Viime yön aikana pääkaupunkiseudulla ukkosti hieman klo. 01:00 maissa, mutta itäosissa (Saimaan pohjoisreunalta pohjoiseen ja siitä itään) ukkosti lämpimän rintaman ylityksen yhteydessä runsaasti; erityisen raju ukkossolu ylitti Savonlinnan tienoon klo. 04:00 - 05:00 aikana! Aamulla klo. 06:00 ja 08:30 välillä ukkosti vielä paikoin rajusti Pohjois-Karjalassa. Nyttemmin tuon lännestä tulevan kylmän rintaman yhteydessä rajua ukkosta kehittyi aluksi Tukholman itäreunalle ja Pohjois-Itämerellä ja nyttemmin klo. 09:30 - 10:30 välillä tuo ukkosalue on rymistellyt lounaissaaristossa ja parhaillaan on saapunut Turun seudullekin rajua ukkosta. Tästä ulottuu pienempien ukkoskuurojen häntä Viron länsipuolelle matkalla pohjoiskoilliseen. Ukkosta on pian saapumassa myös Poriin ja siitä Pohjanmaalle on syntynyt rintaman mukaisina jonoina uusia pieniä vielä ukkostamattomia kuuroja. Jyväskylän kohdalle on syntynyt pieni kuuro.

Täällä Tapiolassa taivaalla on ollut aamupäivän aikana hajanaisia ja vähäisiä pallero- ja hahtuvapilvilauttoja, mutta ne ovat olleet muodoiltaan erityisen pikantisti linssimäisiä, mantelimaisia ja aaltomaisia, mikä kertoo tuossa ukkosennusteessakin mainitusta voimistuneesta tuuliväänteestä eli eri troposfäärin eri korkeuksilla on alkanut tuulemaan eri suunnista ja / tai eri voimakkuuksilla (Yläkerroksissa myrskyisästi) - Tästä voi päätellä, että tulevaan ukkosrintamaan voi liittyä erityisen voimakkaita syöksyvirtauksia. Taivas on kostean utuisen ilmamassan vuoksi samea, etelätuuli on kohtalaista ja lämpötila on kohonnut erityisen lämpimän eli ns. trooppisen yön +21 asteen minimilämpötilasta +26 asteeseen.

Torstai 31.7. Klo. 11:45: Suurin ukkosrypäs on siirtynyt jo Turun seudulta pohjoiseen ja sen jatkeena etelä-pohjoissuuntaisessa jonossa ukkostaa nyt Porin seudulla; ukkosia on alkanut syntymään myös Porista Pohjanmaalle ulottuvissa kuurojonoissa. Hangon länsireunalta pitkälle etelään Viron länsireunalle ulottuva kapea kuurojono on voimistunut ukkostamaan rajusti yhtenä rintamana; tämä näyttäisi lähestyvän pääkaupunkiseutuakin varsin nopeasti. Täällä Tapiolassa taivaalla olevat hahtuva- ja palleropilvilautat ovat vahvistuneet ja alkaneet jonoutua etelä-pohjoissuunnassa ko. ukkosrintaman mukaisesti. Aurinko silti paistaa yhä ajoittain. Lämpötila on +27 astetta ja etelätuuli kohtalaista ja puuskaista.

Torstai 31.7. Klo. 12:40: Eteläinen ukkosrintaman osa ulottuu Hankoniemeltä Viron länsirannikolle ja nyt siinä ukkoset ovat alkaneet kokkaroitumaan erillisiksi isommiksi möykyiksi. Pohjoisempi ukkosrintaman osa on muodostanut laajempaa tasaisen sateen aluetta Porin pohjois-koillispuolelle ylitettyään Porin, mutta siitä ulottuu paksu ukkostava solurykelmä kaareutuvasti etelään Tampereen lounaispuolelle, missä eteläpäässään muodostuu pieniä ukkossoluja Lohjajärven länsireunalle saakka. Näiden etelä- ja pohjoisalueiden välissä rintama on ukkosetonta heikkoa kuurottelua Salon seudun yli tuon Lohjajärven tuoreen ukkosrintaman takana toisena rintamana. Täällä Tapiolassa taivaan on vallanneet yhä enemmän hahtuvapilvilautat etelä-pohjoissuunnassa osaksi jonoutuneena sekä konvektiivisesti kokkaroituneena. Länsitaivaalla näkyy tuon ukkosrintaman yläosakilpeä valkeana vyöhykkeenä; lähestyy nopeahkosti. Lämpötila on +26 astetta ja etelätuuli on ajoittain navakkapuuskaista.

Torstai 31.7. Klo. 13:25: Pohjoisempi ukkosalue on venynyt pitkäksi kovan salamoinnin alueeksi ja on siirtynyt ulottumaan Hämeenlinnan länsi-lounaispuolelta Tampereen yli kohti Vaasaa, missä pohjois-luoteispäässä on yhä laajempi sadealue. Eteläisempi ukkosalue jyllää Suomenlahden länsiosissa ja Viron luoteisosissa ja se alkaisi tulla suoraan pääkaupunkiseudun päälle. Täällä Tapiolassa hahtuvapilvilautat alkavat jäämään itätaivaalle ja länsitaivas on niistä lähes puhdas - Länsitaivaalla sen sijaan on tuon eteläisemmän ukkosalueen verhopilvimäinen yläosakilpi lähestymässä jo laajasti ja samalla luoteis-pohjoistaivaanrannassa näkyy tuoreempina ukkostorneina tuon pohjoisen ukkosalueen etelähännän kuurot. Lämpötila on kohonnut takaisin +27 asteeseen.

Seuraavat päivitykset ovat taas takautuvasti tehtyjä >>

Torstai 31.7. Klo. 13:45: Suomenlahden länsiosissa ukkostanut alue alkoi hajaantumaan salamoinniltaan heikommaksi ja lähestyessään pääkaupunkiseutua sen itäreunalla kehittyi vain pieniä uusia kuuroja. Pohjoisempi pitkä ukkosnauha oli eteläpäästään heikko ja alkoi ylittää Hämeenlinnaa. Pohjoisempana sen voimakkaammat osat olivat jo Tampereen itäpuolella; kaikkein voimakkain erityisen raju ukkosrypäs oli suoraan Tampereen pohjoispuolelta kohti Vaasaa sisältyen osaksi Vaasan kaakkoispuolen laajaa sadealuetta. Tapiolassa länsi-lounaistaivaalla tuon lähestyvän ukkosrintaman etupuolella alkoi kehittyä runsaasti kokkareista kumpukerrospilvilauttaa ja sen seassa kukkakaalimaisia lähes kuuropilviksi muodostuneita kumputorneja; tämä valli saapui tarkastelualueen ylle nopeasti. Läntinen taivaanranta etäämmällä oli sameammin ja tasaisemmin tumma. Etelätuuli oli navakkapuuskaista ja lämpötila kohosi +28 asteeseen.

Torstai 31.7. Klo. 14:15: Eteläinen ukkosalue oli melko paljon heikentynyt. Sen länsiosat olivat mössääntymässä tasaiseksi sateeksi ja vain itäreunalla ukkosti hajanaisesti; tosin Tallinnan seudulla ukkonen voimistui uudestaan. Tämä sade ulottui pohjoisimmillaan pääkaupunkiseudun länsireunalta Lohjajärven pohjoispuolelle. Pohjoisempi etelä-pohjoissuuntainen ukkosnauha tuotti itälaidalleen tuoreita ukkossoluja tiiviissä rivissä ja tämä systeemi alkoi lähestyä Päijänteen länsirantaa. Laaja sadealue alkoi siirtyä Vaasan itälaidalla pohjoiskoilliseen. Tapiolassa edellistilanteen kuuropilvimäinen kumpukerrospilvivalli oli siirtynyt itätaivaalle ja länsitaivaalla oli tasaisempaa sadepilveä. Navakkapuuskainen tuuli kääntyi nopeasti länsilounaaseen ja lämpötila lähti laskemaan nopeasti alle +25 asteen.

Torstai 31.7. Klo. 14:40: Edellistilanteeseen ei ollut ehtinyt muutoin tapahtumaan merkittävää muutosta, mutta Tapiolaan tuli pieni heikosti ukkostanut kuurosolu tässä vaiheessa etelälounaasta tuon tasaisemman sateen itäreunalla; noin minuutin satoi rankahkosti ja ennen sadetta kuuron tumma alaosa oli suht näyttävän kokkareinen ja sadeseinämä melko hyvä myös, vaikka taivas oli lähes kokonaan pilvessä kauttaaltaan. Lämpötila laski tämän kuuron myötä +20 asteen tienoille ja tuuli oli edelleen navakkapuuskaista ajoittain.

Torstai 31.7. Klo. 15:30: Eteläinen kuuronauha oli lakannut ukkostamasta siirryttyään pääkaupunkiseudun päälle, missä se oli klo. kolmen jälkeen satamassa tasaisen kohtalaisesti. Samalla keskisellä Suomenlahdella oli kuitenkin lähestymässä Porvoota uusi ukkossolu. Virossa oli muodostunut runsaasti ukkoskuuroja. Pohjoinen ukkosnauha oli edelleen voimakkaasti salamoivassa tilassa, mutta se oli katkeamassa Jyväskylän eteläpuolella; eteläisempi osa oli ylittämässä Päijännettä pituussuunnassa ja pohjoisempana rajut tuulituhoisat ukkoset kaarikaikuineen sivuuttivat Jyväskylää länsikautta pohjoispuolelle. Tapiolassa satoi siis tasaisen kohtalaisesti vielä n. 10 min tästä eteen päin ja jyrinä oli lakannut. Taivaalla oli verhopilvimäistä sadepilveä laajana kilpenä, joka rakoili länsitaivaanrannassa. Itätaivaanrannasta sadeharson läpi kuulsi hetken aikaa heikosti tuon keskisen Suomenlahden ukkosen yläosatorni-kilpi. Lämpötila oli asettunut n. +20 asteeseen ja länsilounaistuuli oli heikentynyt paljon.

Torstai 31.7. Klo. 16:45: Pääkaupunkiseudun ylittänyt kuurojen jäännesade oli jo lähes haihtunut pois Mäntsälän ja Lahden välillä. Samalla tuo keskisen Suomenlahden uusi ukkossolu oli ehtinyt sivuuttaa Porvoon itäpuolitse ja oli tässä vaiheessa saapunut uudestaan voimistuneena Kouvolan seudulle. Viron ukkostelusta tuli itäiselle Suomenlahdelle kaksi voimakasta uutta ukkossolua. Päijännettä ylittänyt ukkosnauha oli päässyt järven itäpuolelle heikentyneenä ja alkoi kuolla. Huomattavasti oli ehtinyt heikentyä myös Jyväskylän pohjoispuolelle ehtinyt raju ukkosrintama; nyt se oli enimmäkseen mössääntynyttä sadetta. Tapiolassa taivaalla oli kylmän rintaman ylityksen tässä vaiheessa jo tapahduttua rintaman takaosan verho- ja hahtuvapilveä vaihtelevina lauttoina jonoutuneena rintaman mukaan ja samalla lännestä oli saapumassa annos alapilvikanneksi sumupilvimäistä kumpukerrospilvilauttaa. Lämpötila alkoi kohota +21 asteeseen ja länsituuli oli heikkoa.

Torstai 31.7. Klo. 17:00 - 19:30: Ukkosherkkyys on ollut selvästi laskussa tuossa jo Päijänteen tasalta itään edenneessä kylmässä rintamassa viimeisten parin tunnin aikana: Kouvolan seudulla edellistilanteessa ukkostanut solu jaksoi ukkostaa vielä Mikkelin itäpuolelle siirryttyäänkin, mutta on nyttemmin heikentynyt. Suomenlahden itäosissa läntisempi uusi ukkosrypäs mössääntyi tasaiseksi sateeksi ennen rantautumistaan Kotkan seudulle, mutta itäisempi on jaksanut ukkostaa kaakonkulmalla ja nyttemmin vielä Saimaalla uudestaan voimistuvana. Näyttää siltä, että itäisimpiin osiin ei enää tällaisia yksittäisiä ukkosryppäitä kummempaa tänä iltana tule.

Täällä Tapiolassa on ollut menossa kylmän rintaman takareunan pilvisyyden etääntymisvaiheet eli sään selkeneminen; edellistilanteen jälkeen alapilvinä olleet sumupilvimäiset kumpukerrospilvet haihtuivat pois ja samalla ilmamassan utu hälveni. Niinpä lännestä selkenevän taivaan sinisyys on nyt vahvempaa kuin viime aikoina on ollut. Länsitaivas on siis kokonaan selkeä ja itätaivaalla on nyt etääntyvinä hahtuva- ja verhopilviä etelä-pohjoissuuntaisesti osittain raidallisina. Virossa olevien kuurojen yläosakilpiä on vielä niiden jatkeena näkyvissä kaakkoisella taivaanrannalla. Selkenevällä pohjoistaivaanrannalla puolestaan näkyy sisämaahan jääneitä kumpukerrospilviä; niiden seassa siellä on ollut vielä heikkoja kuuroja, kuten nyt Hämeenlinnan ja Lahden välillä liikkeessä itään. Länsi-lounaistuuli on heikkoa-kohtalaista ja lämpötila on +23 astetta ilta-auringon alettua paistamaan täydeltä terältä.

Tapiolaan tulleesta tämän päivän sademäärästä totean, että se on arviolta n. 5 mm ja siitä on tilapäistä helpotusta kuivuuteen lähinnä vain nurmikoille ja pienille ruohovartisille kasveille.

Päätän tämän seurannan tähän, kun ukkostilanteet ovat lähialueilla kokonaan ohitse. Loppuun laitan vielä listauksen päivän ukkosuutisista. Seuraavaa ukkosseurannalle otollista tilannetta ei ole vielä tarkkaan tiedossa, mutta ensi viikolle tiedossa oleva hyvin kuuma helle saattaa jossain vaiheessa mahdollistaa ukkosia...

Lopuksi listaus päivän ukkosuutisista >> Iltalehti: Ukkonen riehui Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa - sähköttä yli 45 000 taloutta, Ukkonen riehui Turun seudulla - tulvia, tulipaloja ja irronneita kattoja, Näin rankkasade sai Turun keskustan tulvimaanTrombi riehui leirintäalueella Saarijärvellä - neljä loukkaantuiMyrsky riepotteli rallikansaa Jyväskylässä: Katso hurjat kuvat!, Myrsky kaatoi Lidlin seinän - Iäkäs mies jäi alle, Ukkonen sytytti tulipaloja Satakunnassa, Mies oli kahvilan terassilla - Salama iski viereen ja Tämän päivän ukkoset olivat kesän rajuimmat.

Ilta Sanomat:
Ukkosmyrsky murjoi Suomea: Tulvia, tulipaloja ja lentäviä kattoja - katso hurjat kuvat!, Nyt jysähti – jättisalama iski Turun keskustaan, Ukkosmyrsky iski Turkuun – tiet tulvivat ja autot "uivat", Leirintäalueelle iski trombi tai syöksyvirtaus - neljä loukkaantui, Ensimmäisenä Saarijärven tuhoalueelle saapunut pelastaja: "Ihmiset olivat paniikissa ja itkivät", Myrskyn silmään joutunut Satu oli sekuntien päässä kuolemasta - "Jos olisin tuossa seissyt, olisin kuollut", Mänty rojahti Annen asuntovaunun katon läpi - "Istuin tuossa pöydässä, kun rysähti" ja Näin tuhoa kylväneet ukkoset etenevät - katso, missä salamoi juuri nyt
.

Helsingin Sanomat: Rajuilma aiheuttanut tuhoja eri puolilla maata - sähköt poikki kymmeniltä tuhansilta, Junayhteyksiä poikki ukkosrintaman iskettyä ajolankoihin ja Syöksyvirtaus kaatoi puita leirintäalueella Saarijärvellä, neljä loukkaantui.

MTV: Kuvat: Syöksyvirtaus kylvi tuhoa leirintäalueella - satoja puita kaatunut, VIDEO: Raju ukkosrintama pyyhkäisi Varsinais-Suomen yli – Turussa tulvii, Loimaalla kattoja irti ja Yli 45 000 taloutta ilman sähköjä.


Yle: Ukkonen aiheuttanut laajalti vaurioita Keski-Suomen sähköverkkoihin – "aikamoinen moukarointi", Syöksyvirtaus tai trombi jyräsi leirintäalueen Saarijärvellä – neljä ihmistä loukkaantui lievästi, Ukkosmyrsky teki Kymenlaakson pelastuslaitokselle tehtäväsuman, Ukkosmyräkkä Pirkanmaalla: vakava loukkaantuminen, kivelleajo ja kaatuneita puita, Kuvagalleria: Ukkosrintaman jäljillä Pirkanmaalla, Pirkanmaalla ihasteltiin ja paettiin ukkosta – video, Hurja ukkosmyrsky pisti Porin lainehtimaan – videoUkkosrintama riehui Turun yllä – video ja Myrsky ryöpyttää Suomea - lähetä kuva.

Yhteenvetona voidaan siis todeta näiden uutisjuttujenkin perusteella, että Etelä- ja Keski-Suomen alueella kovimmat ukkoset olivat etenkin Turun seudulla sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueilla.

Päivitys perjantaina 1.8.2014 klo. 23:30: Myrskyvaroitus.com -sivustolla on tästä ukkosepisodista uusi sen jälkeinen myrskyjuttu, jossa kerrotaan mm. Saarijärven tienoon rajuimmista syöksyvirtauksista sekä monenlaista numeerista dataa tästä myrskystä. Tässä yhteydessä ristittäköön tämä rajuilmaepisodi Helena-myrskyksi! >> Merkittävin rajuilma neljään vuoteen löylytti Suomea - Helena numeroina

Päivitys lauantaina 2.8.2014 klo. 18:50: Nyt on vuorostaan Sääbriefing -blogi tarjonnut erinomaisen jutun Helena-myrskyn ukkosista. Juttu sisältää hienoja valokuvia bongausreissulta sekä mm. Ilmatieteen laitoksen tutka-animaation ko. ukkosrintaman liikkeistä ko. päivän aikana >> Ukkosia ja kuumaa kesäsäätä.

No comments: