Monday, October 27, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa

Nyt aloitan jo kauan aikomani Hämeenlinnan moottoritiekatteen rakennustyömaan ja sen vaiheiden esittelyn ottamallani ensimmäisellä valokuvakavalkadilla.

Kyseessä on valokuvaseuranta, jota tein katetyömaan aikana joka vuosi muutaman kuukauden intervalleissa. Tarkoitukseni oli seurata ja tutkia siinä mm. maisemien muuttumisprosesseja, työmaa-alueen mielenkiintoisia yksityiskohtia ja työvaiheita, infrastruktuurin ja arkkitehtuurin luomista jne. Lopulta mielenkiinto tulee kohdistumaan "ennen ja jälkeen" -tilanteiden vertailuun työmaata edeltäneiden ja sen valmistumisen jälkeen otettujen valokuvaparien muodossa...

Aihe on nyt ajankohtainen, koska ensi torstaina 30.10.2014 moottoritiekatteelle rakennettu kauppakeskus Goodman avataan juhlallisin menoin (Hämeen Sanomien juttu) ja se sinetöi koko työmaan valmistumisen viimein kokonaan. Kauppakeskuksen nimi "Goodman" valittiin yleisöäänestyksen perusteella viime vuonna ja valitun voittajanimen taustalla on Hämeenlinnasta kotoisin ollut ja jo edesmennyt laulaja Irwin Goodman.

Katetyömaahan liittyi ko. kauppakeskuksen rakentamisen lisäksi myös Kaivokadun varrelle laitetut asuinkerrostalot sekä Paasikiventien sillan eteläpuolisen viheralueen uusiminen ja paikan moottoritieliittymien ja muidenkin liikennejärjestelyjen parantaminen.

Katetyömaa alkoi syyskuun alussa vuonna 2011 ja juuri ennen sen alkua aloitin työmaasta ko. valokuvaseurannan. Ensimmäiset sarjat valokuvia otin katetyömaan ympäristöstä 3. ja 4.9.2011, jolloin laitoin jo tuolloin aikoinaan blogiini aiheesta kolme valokuvaa sisältäneen jutun >> Hämeenlinnan moottoritiekattauksen alkaminen ja projektialueen vanhat maisemanäkymät.

Heti seuranneena maanantaina 5.9.2011 katetyömaan hommat alkoivat massiivisella puunkaatosavotalla; alueellahan oli runsasta ja monilajista lehtipuustoa moottoritien laidoilla ja ensitöiksi ne tietenkin piti poistaa kokonaan. 

Valikoin näistä ko. ensimmäisistä valokuvasarjoista tuohon alle 30 kpl. kuvia havainnollistamaan alueen tilaa sellaisena kuin se oli juuri ennen työmaan aloittamista; kuvia on joka puolelta aluetta ja myös eri etäisyyksiltä ko. kohteeseen verrattuna. Kuvat on laitettu kuvausreitin mukaiseen kronologiseen aikajärjestykseen; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Tässä on Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie.

Jatkossa joka päivä tämän viikon ajan pyrin laittamaan valokuvia esille eri blogikirjoituksiin tästä valokuvaseurannan sadosta havainnollistamaan työmaan eri vaiheita kronologisesti sen valmistumiseen asti, joten nyt tulette saamaan ennen näkemättömän runsasta valokuvieni ryöppyä!

Viimeiset valokuvasarjat "työmaasta" eli jo valmiista alueesta tulen itse asiassa ottamaan vasta tuon Goodmanin avajaisten jälkeisenä viikonloppuna joko 31.10. tai 1.11.2014; niistä valikoidut otokset tulevat julkaisuun viimeisenä ja niissä todennäköisesti tulen esittelemään em. kuvaparivertailuja tyyliin "ennen ja jälkeen" sekä kauppakeskuksen sisäkuviakin...


Moottoritie Hämeenlinnan kohdalla täytti 50 vuotta tänään! >>

Seuraavaksi ennen alla olevaa ensimmäistä valokuvasarjaa kerron myös tästä moottoritiestäkin, koska sattumalta juuri tänään 27.10.2014 on ollut sen 50-vuotisjuhlat! (Hämeen Sanomien juttu) - Nimittäin tuona päivänä vuonna 1964 valmistui moottoritie juuri tähän Hämeenlinnan kohdalle.

Kerronkin nyt parisen muistoani liittyen kokemuksiini tästä moottoritiestä - Hämeenlinnahan on minulle tuttu jo kaukaa varhaislapsuudestani, koska yli 14 vuotta sitten edesmennyt äidin äitini eli mummoni asui siellä; tarkemmin sanottuna lapsuudessani 70- ja 80-luvuilla hänellä oli rintamamiestalo Puistonmäen kaupunginosassa Sudentiellä. Alueella on juuri mm. rintamamiestaloja / sen tyylisiä asuinrakennuksia sekä uudempiakin omakotitaloja länteen viettävän harjun reunalla, josta on näkymät suoraan ko. moottoritien ja sen kohdalla olevan laakson yli länteen tai länsilounaaseen vastakkaiselle harjulle, missä on puolestaan mm. Ahveniston hautausmaa ja moottorirata.

Ensimmäiset muistoni ko. moottoritiehen muodostuivatkin juuri siten, että ko. mummoni luona usein perheeni kanssa vierailtuani jo varhain taaperosta alkanut ympäristön tarkkailuni tavoitti niillä kyläilykerroilla moottoritien suunnasta tulleet autoliikennemelut ja se sekoittui usein tuon moottoriradan kilpa-automeluun - Molemmista äänet kantautuivatkin sopivalla säällä erityisen voimakkaana mummon pihalle, vaikka kohteisiin oli sentään matkaa kilometreissä. Pihalta ei ollut kuitenkaan esteettömiä näkymiä runsaan välissä olleen puuston takia kumpaankaan kohteeseen varsinkaan kesäaikana, joten vain meluäänet olivat kohteiden havainnollistajina; muistan, kuinka se tuntui jotenkin salaperäisen mystiseltä ja siten mielenkiintoiselta, mikä oli omiaan varmaankin osaltaan voimistamaan kokonaiskiinnostustani ympäristön erilaisiin asioihin.

Pimeänä vuodenaikana puolestaan äänien lisäksi oli tuolloin moottoritieltä kantautuneina merkkeinä mummon ko.  pihalle voimakkaan oranssiset katuvalot, jotka etenkin pilvisellä, sumuisella tai myös lumisateisella säällä heijastuivat voimakkaasti ja ne loistivat siksi ko. pihalle erikoisen erottuvasti - Tuolloinhan 70- ja 80-luvuilla Suomessa katuvalaistus oli muutoin aina "valkoista", mutta poikkeuksena vain moottoriteillä suosittiin sen sijaan aina oranssin väristä valaistusta; tämä oli hyvin jyrkkäsääntöistä. Niinpä jo siitä aloin alle 10 vuotiaana havaitsemaan ja tutkimaan sitä, kuinka taajamien keinovalaistus toi pilvet ja säätilanteet usein erityisellä tavalla esille pimeällä ja hämärällä; erottuvin moottoritievalaistus oli tietenkin hienointa. Saan siis kiittää osaltaan moottoritietä myös meteorologiakiinnostukseni muodostumisesta.

Toinen erikoinen ko. moottoritiehen liittyvä muistoni on hieman tuoreempaa laatua ja se on kesäkuulta 1988 - Silloin nimittäin itse asiassa juuri tuon nykyisen moottoritiekatteen kohdalta ja lisäksi jonkin matkaa Tampereen suuntaan tien ainakin toinen ajorata suljettiin liikenteeltä puolustusvoimien lippujuhlan ajaksi, mikä oli tietenkin hyvin erikoista. Väylälle laitettiin marssimaan juhlien paraatikulkueet ja -kalustot ja kyseessä oli jopa puolustusvoimien 70-vuotisjuhlaparaati.

Koin paraatin omakohtaisesti katsojana paikan päällä, koska 12 vuotta sitten edesmennyt isäni osallistui siihen hänen oltua aikoinaan aktiivinen reservin upseeri. Paikalla oli muutenkin hyvin paljon yleisöä katselemassa ko. paraatia moottoritien laidoilla ja silloilla. Lisäksi tapahtuma oli myös televisioitu suorana. Siinäpä teille mielenkiintoinen yksityiskohta perhetaustastani....


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaan lähtötilanne 3. ja 4.9.2011 juuri ennen rakennustoiminnan aloittamista >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 16

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Saaristenkadun ja Hämeensaarentien risteyksestä luoteeseen kohti kaukana olevaa tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 15

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos kauppakeskus Tavastilan eteläpuolelta Paasikiventien ja Eteläkadun välisen pysäköintipaikan itäreunalta länteen kohti tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Paasikiventien etelälaidalta luoteeseen tulevalle katetyömaalle ohi kauppakeskus Tavastilan kulman.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Hämeensaarentien länsipäästä läheltä moottoritien tuloliittymää pohjoisluoteeseen kohti tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Hämeensaarentien länsipäästä pohjoiseen kevyenliikenteen väylää pitkin kohti tulevaa katetyömaan itälaidalla olevaa Kaivokatua ja ohi kauppakeskus Tavastilan länsilaidan.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos kauppakeskus Tavastilan eteläpuolelta Paasikiventien ja Eteläkadun välisen pysäköintipaikan länsireunalta luoteeseen kohti tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos lähes Paasikiventien suuntaisesti länteen moottoritiesillalle, missä tuleva katetyömaa sijaitsee etuoikealla kasvuston takana.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Ylempään kuvaan verrattuna tässä on otos em. kasvuston toiselta puolelta tulevan katetyömaa-alueen eteläosassa itään kohti kauppakeskus Tavastilaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos tulevan katetyömaan sisällä sen eteläpuoliskolta eli siinä olleelta pysäköintialueelta koilliseen kohti Kaivokatua.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos tulevan katetyömaan sisällä sen eteläpuoliskolta eli siinä olleelta pysäköintialueelta kaakkoon kohti kauppakeskus Tavastilaa ja Kaivokadun eteläpäätä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Kaivokadun varrelta pohjoisluoteeseen katetyömaata edeltäneelle pysäköintialueelle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos kauppakeskus Tavastilan pohjoispuolelta länteen tulevalle katetyömaalle pitkin Palokunnankatua.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Kaivokadun varrelta etelälounaaseen katetyömaata edeltäneelle pysäköintialueelle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Turuntien päätteenä olevalta historialliselta rakennukselta pitkin Turuntietä länteen tulevan katetyömaan oltua vasempien puutalojen takana.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksestä lounaaseen katetyömaata edeltäneelle pysäköintialueelle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 4.9.2011 - Otos Hallituskadun länsipäästä lounaaseen Kaivokadulle ja katetyömaata edeltäneelle kaukaiselle pysäköintialueelle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Lukiokadun moottoritiesillan länsipäästä eteläkaakkoon kohti kaukana olevaa tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Eureninkadun ja Turuntien rajaamalta vanhalta hautausmaalta kaakkoon tulevalle katetyömaalle ja ko. katujen risteykseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan länsipäästä itäkaakkoon tulevan katetyömaan pohjoisreunalle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos etelään Turuntien sillalta pitkin moottoritietä Paasikiventien sillalle eli pitkin tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Turuntien eteläpuoliselta kevyenliikenteen väylältä itään yli Eureninkadun ja kohti tulevan katetyömaan pohjoisreunaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Eureninkadun länsireunalla olevien puutalojen välistä itään kohti tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Eureninkadun varrelta eteläkaakkoon kohti tulevan katetyömaan lounaiskulmaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan länsipäästä kaakkoon kohti nykyistä City-marketia ja tuleva katetyömaa on kuvaajasta taka- / sivuvasemmalla.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Eureninkadun eteläpäästä itään kohti tulevan katetyömaan eteläreunaa ja Paasikiventien moottoritiesillan pohjoislaidalle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Eureninkadun varrelta pohjoiskoilliseen kohti tulevan katetyömaan luoteiskulmaa / pitkin katetyömaan länsireunaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Lahdensivuntieltä Eureninkadun ja Paasikiventien risteyksen yli itään tulevan katetyömaan oltua kuvan vasemmasta reunasta sivuun.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Lahdensivuntieltä koilliseen yli Eureninkadun ja Paasikiventien risteyksen kohti tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos pohjoiseen Paasikiventien sillalta pitkin moottoritietä Turuntien sillalle eli pitkin tulevaa katetyömaata.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaan lähtötilanne 3.9.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta koilliseen kohti Kaivokatua ja yli tulevan katetyömaan kaakkoiskulman / eteläpuoliskon.

No comments: