Tuesday, October 28, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu

Eilen aloitin Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakentamisprosessin valokuvaseurantaesittelyn >> Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.

Nyt jatkan esittelyä noin viikko työmaan aloittamisen jälkeisellä tilanteella, missä rakennusalueen kaikki puut oli kaadettu ja ensimmäisiä maansiirtotöitä oli jo aloitettu tekemään. Pidemmittä tarinoitta jätän alustuksen tähän ja annan 11.9.2011 ottamieni valokuvien puhua puolestaan. Kuvat ovat tässäkin kuvausreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; viimeiseksi otettu kuva on ylinnä. Kuvia on 10 kpl. ympäri rakennusalueen.

Tässä on vielä uudestaan Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 11.9.2011 puunkaatosavotan jälkeen >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Paasikiventieltä koilliseen kohti Kaivokatua; kuuluisa spurgujen "baaripaikka" oli vielä jäljellä.


HPIM0909

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos lännempää Paasikiventieltä koilliseen kohti Kaivokatua; maanmittauskeppejä oli jo laitettu paikoilleen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Paasikiventien sillalta pohjoiseen moottoritietä pitkin Turuntien sillalle; ajomaisema olikin yhtäkkiä avoin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan länsipäästä pohjoiskoilliseen; moottoritiepenkalla nähdään mm. villiintynyttä jättibalsamia (Impatiens glandulifera), joka oli alueen tunnuskasvi tähän saakka.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Eureninkadun varrelta pohjoiskoilliseen työmaan länsireunaa pitkin; puunkaatosavotta avasi näkymiä hurjasti etenkin tämän kadun varrelta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Eureninkadun varrelta eteläkaakkoon työmaan lounaiskulmalle; myös tässä maisema avartui paljon.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan länsipuolelta kaakkoon kohti kauppakeskus Tavastilaa; puunkaadon jälkeen moottoritie tuli kuin uutena hallitsevaksi elementiksi suojapuuston kadottua.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Turuntien sillalta etelään moottoritietä pitkin Paasikiventien sillalle; ajomaisema olikin yhtäkkiä avoin tästäkin suunnasta. Tämä sama näkymä oli myös eilisessä kuvasarjassa - Verratkaapa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpäästä etelään pitkin katetyömaata; tältä näyttää vuosikymmeniä kasvaneen tiheän lehtipuuston kenttäkerros heti puiden poiston jälkeen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 11.9.2011 - Otos idempää Turuntieltä etelään pitkin katetyömaan itäreunaa Kaivokadun varrella; käytöstä poistettu pysäköintialue oli vielä hahmotettavissa, mutta kuvassa havaitaan jo maansiirron alkaneen.

No comments: