Wednesday, November 05, 2014

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.1.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen, pysäköintihallin ja infran rakentamisvaiheita

Nyt on taas aika jatkaa Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheiden valokuvaseurantaa! - Aikataulu jatko-osille on väljä...

Hämeenlinnan moottoritiekatteen rakentamisessa etenemistä oli tapahtunut reippaahkon vähitellen sitten edeltäneen syyskuun tilannehavainnollistuksen - Nyt esiteltävä tammikuun 2013 rakennusvaihe sattui sointumaan kuvaustilanteessa vallinneeseen talvisen pilviseen säähän erinomaisesti, koska auratussa ja tieliikenteen likaamassa lumessa, rakennusvaiheissa olleissa betoni- ja runkoväreissä sekä itse pilvissä olivat läsnä hyvin harmonisesti samanlaiset ruskeanharmaat sävyt. Siksi tämä olikin tavallaan yksi näyttävimmistä työvaiheista valokuvata.

Tässä vaiheessa itse katteen päälle oli alkanut jo hahmottumaan tulevan kauppakeskus Goodmanin runkoa osittain. Samalla Kaivokadun pohjoispään työmaalla asuinkerrostaloja varten laitettavat pihaterrassitasot alkoivat olla lähes valmiita. Kaivokadun eteläpään viereisellä työmaa-alueella oli alkanut tapahtua paljon edelliseen vaiheeseen nähden, kun em. asuinkerrostalojen eteläpuolella oli "maanalaisen" pysäköintihallin rakentamistyöt vauhdissa ja muun infrastruktuurin paikoilleen laittamista oli myös tehty työmaa-alueen kaakkoisosissa. Niinpä siellä yli vuoden ajan säilytetty "pumppubaari" oli viimein kadonnut niiden töiden tieltä. 

Katsotaanpa alla kuvien kera tarkemmin; tästä työvaiheesta valikoin esittelyyn 12 kpl. kuvia eri puolilta työmaata. Tällä kertaa työmaata nähdään siis täysitalvisissa olosuhteissa kunnon lumihangen kera - Tämä talvi 2012-13 olikin Etelä-Suomessa taas ankara sekä pakkasten että lumimäärän suhteen, kuten edeltänyt talvikin >>

Tässä on taas ensin Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu siis seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat puolestaan taas tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa,


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja 

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 13.1.2013 asuinkerrostalojen, kauppakeskuksen, infran ja pysäköintihallin rakentamisten eri vaiheissa >>


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 12


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Kaivokadun eteläpäästä luoteeseen katetyömaan itäpuoliskon eteläosiin; pysäköintihallin rakentaminen oli etenemässä kuvassa mm. junttaamisen ja betonivalujen tekovaiheissa. Kuvan keskivaiheilla oleva lievästi kalteva ramppi (Nykyinen Goodmanin ja uusien asuinkerrostalojen väliin tullut katutaso) on se taso, jonka alle ko. pysäköintihalli oli tuleva jäämään.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Paasikiventien tilapäiseltä liikenneväylältä etelään; tämän tien rakentaminen uusiksi ei ollut vieläkään edennyt lähes yhtään, mutta sen eteläpuolinen viheralue oli muuttunut yhä enemmän työmaa-alueen uudeksi varastoksi varsinaisen työmaa-alueen jäätyä jo kokonaan vain rakennusalueeksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos edelliseen kuvaan nähden lähes samasta kohtaa, mutta suunnattuna koilliseen katetyömaan itäpuoliskon eteläosien yli Kaivokadulle; pysäköintihallin rakennusvaiheet olivat taustalla ja etualalle oltiin sijoitettu Paasikiventien viereistä kauppakeskuksen vaatimaan infraa. Alue oli peittyvä ko. pysäköintihallin katon tasalle ja tuli sisältämään päällään kauppakeskuksen kaakkoiskulman aukion.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 9


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos edelleen lähes samasta kohtaa kahteen edelliseen kuvaan verrattuna, mutta suunnattuna pohjoiseen varsinaisten katerakenteiden itäreunaa pitkin; etualalla oli ollut käynnissä kauppakeskuksen vaatiman infran laittoa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos moottoritien keskivaiheilta eli Paasikiventien tilapäiseltä kevyenliikenteen väylältä pohjoiseen pitkin moottoritien peittänyttä katerakennetta; Turuntien päässä olevalta kateosalta käsin oli käynnistetty kauppakeskuksen rungon rakentaminen, minkä hahmo siintää tuolta taustalta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 7


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Paasikiventien ja Eureninkadun risteyksen läheltä itäkoilliseen Kaivokatua kohti yli katetyömaan; nosturit olivat olleet edellisvuoden lopulta alkaen työmaan hallitsevimpia elementtejä, kuten tässä katerakenteen päälle sijoitetusta isoimmasta nosturista havaitaan.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 6


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Eureninkadun varrelta lähes pohjoiseen pitkin ko. katua ja sivuten katetyömaan luoteiskulmaa; tulevan kauppakeskus Goodmanin runkoa oli jo varsin hyvin valmiina pohjoisosiltaan lähes kuvan keskellä. Sen sijaan itse Eureninkatu oli jätetty edelleen yksikaistaiseen tilapäiseen työmaavaiheseen, missä jopa katuvalaistus oli rakennettu tilapäisiin puupylväisiin. Vasemmassa reunassa kadunvarren lehmukset olivat olleet ko. tavalla suojattu jo vuodesta 2011 alkaen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 5


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksestä kaakkoon katetyömaan länsiosien pohjoiselle alueelle; ko. paikalla oli siis eniten rakennettuna tulevan kauppakeskus Goodmanin runkoa. Tässä havaitaan mm. sen länsiseinän alaosiin jo laitettuja kuvioituja betonielementtejä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 4


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Turuntieltä etelään pitkin katerakenteen itäreunaa; tuleva kauppakeskus ja nosturit olivat erityisen hallisevia maisemaelementtejä tämän tien varrelta nähtynä. Ko. tie oli edelleen kiertoreitillä edelliskerralla syyskuun 2012 tilanteessa esitellyn siltatyömaan jatkuttua vielä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 3


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksen läheltä lounaaseen kohti tulevan kauppakeskuksen pohjoispäätä; edelliseen kuvaan verrattuna tässä havaitaan kauppakeskusrakenteen ja nosturien visuaalinen hallitsevuus kauempaa. Lisäksi kuvassa nähtävän kaltaiset kirkkaat työmaavalonheittimet olivat pimeällä tämän talven tunnus alueella.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 2


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Kaivokadun varrelta etelälounaaseen pitkin työmaan itäreunaa; paikalle nousevien asuinkerrostalojen pihaterassitasot olivat pystytettyjä tässä lähes kokonaan, mutta kovin paljoa tämä työmaan osa ei ollut edistynyt edellisestä syyskuun 2012 tilannehavainnollistuksesta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 13.1.2013 - Otos Kaivokadun varrelta pohjoisluoteeseen työmaan itäpuoliskon pohjoisosalle rakentuville asuinkerrostaloille; asuinkerrostaloja varten tulevat pihaterassitasot olivat valmistumassa jo lähes kokonaan. Etummaisen tason valutyöt olivat tässä vielä kesken ja taaimmaisten päälle oli alkamassa itse talojen rakentaminen.

No comments: