Monday, December 08, 2014

Suomen itsenäisyyden ja identiteetin rappio länsieliitin imperiaalimission puristuksessa vuonna 2014 - Westfalenin periaatteet yhteishyvän ja kansallisvaltioiden sisältöinä tuhottavina

Viime lauantaina 6.12. vietettiin jälleen Suomen Itsenäisyyspäivää erittäin valitettavien geopoliittisten olosuhteiden keskellä, missä korostuneesti on jo vuosia toteutunut suomalaisen itsenäisyyden ja sivistyksen alasajo ja rappio osana länsieliitin imperialistista masinointia ja taloususkonnollista hegemoniatavoitetta kansallis- ja hyvinvointivaltioperiaatteet tuhoten.

Nämä kaksi asiaa koskevaa valtamediauutista jo hälyttävästi kuvaavat ko. tragediaa.

>> USA onnittelee itsenäistä Suomea: "Sisunne on oleellinen osa menestystänne" >> Harvinaisen groteski tervehdys petollisessa teennäisyydessään ja salajuonisessa imperialismissaan.

>> Jörn Donnerin Bitte-vaimon puku hylkeennahkaa: "Hylkeitä pitää saada ampua" >> Aika "hyvin" näköjään "suomalainen" eliittikin jo ottanut ns. oppia Ruotsin ja jopa Brittienkin ylimystöltä. Eli: kauhistuttavaa ylimielisyyttä!

-----

Kokosin tähän alle parilta viime päivältä aiheeseen liittyvää materiaalia Facebookista, joten katsotaanpa siinä ja tämän seuraavan alustukseni kera lähemmin tätä Suomen itsenäisyyden ja sivistyksen nykyistä rappiotilaa. 

Voimme havaita tästä materiaalista monella tasolla historiallisesti ja yhteiskuntarakenteiden suhteen sen, kuinka ensinnäkin Suomen itsenäisyys on ollut todella ihmeellinen ja onnekas sattuma lähes 100 vuotta sitten ja kuinka se on ollut sittemmin koko olemassa olonsa ajan hyvin hauraana sekä erittäin traumaattisen menneisyytemme vakavasti rasittama että nyt parhaillaan nykyisen länsi-imperialismin uhkaama hyvin vaarallisesti!...

Otan keskeiseen esittelyyn kaksi kirjoitusta, missä aloitan Sande Parkkosen yhteenvedolla; siinä havainnollistetaan tuota nykyisen länsi-imperialismin saastuttavuutta itsenäisyytemme tuhoamiseksi EU:n roolin kautta. Sitten korostan menneisyytemme historiallisen traumataakan vakavuutta itsenäisyytemme pohjan monikerroksellisena sairautena ottamalla esille Arhi Kuittisen kattavan historia-analyysin. Siinä tuodaan hyvin mielenkiintoisella ja häkellyttävällä uus-historiatutkimuksella esille Ruotsin vallan aikainen vuosisatainen kolonisaatiopahuus, mikä on ollut aivan keskeinen menneisyytemme kollektiivisten traumojen alkulähde ja päätuotantotehdas! 

Kuten voidaan havaita siitäkin, niin kollektiiviset traumat voivat elää kansojen piirissä käsittelemättöminä jopa useita vuosisatoja aiheuttaen epäyhteiskuntasakkaa mm. normimoraalisena ja vastakkainasetelmallisena väkivaltana, projektiivisina vihaongelmina, patologisena alistumisena eliitti vs. alammaiset -rooleihin jne. 

Ukraina on tällaisesta yhteiskuntasaastumisesta varmaankin se äärimmäisin esimerkki nyky-Euroopassa, mitä länsieliitti käyttää häikäilemättä ja moraalitta hyväkseen geopolitiikan imperiaali- ja taloususkontomissiossaan Venäjää (BRICS-maita) vastaan.

Kuten myös nähdään, niin meillä suomalaisilla onkin jatkossa erittäin paljon kansallisen psykoanalyysin tarvetta, jotta ko. traumojemme aiheuttamat projektiiviset ja patologiset viha- ja syntipukkitoiminnot (kuten äärimmäisen yletön russofobia) voitaisiin meistä kitkeä pois antaen tietä oikealle humaanille edistykselle ja terveelle itsenäisyydelle sekä siitä seuraavalle hedelmälliselle kansainväliselle yhteistyölle sekä itään että länteen...

Valitettavasti länsieliitin nykyään masinoima imperiaalinen ja taloususkonnollinen missio käyttää suomalaisiakin yhä lisää sairastuttaen ja tuhoten hyväkseen, jossa EU ja euro ovat olleet yksi eurooppalainen antisivistystaso ja nykyään russofobia siinä sisältöjunttauksiensa valheellisena polttoaineena. Yhteiskunnallista tervehtymistä ja kansallista psykoanalyysiä ei ole siksi tulossa Suomeen, ennen kuin tämä länsieliitti on saatu aisoihin ja Suomi irti mm. EU:n ja euron pahuudesta!...

Esille otetusta materiaalista on ensinnäkin nyt syytä ymmärtää hyvin perusteellisesti juuri se, kuinka Suomen kollektiivisia traumoja em. synty- ja alkuperustein ei olla käsitelty ja siksi ne jatkavat yhä eloaan pinnan alla tuottaen erilaisia vakavia oireita mm. dualistisesti eliitti- ja alammaisrooleihin jumittumisineen siihen kuuluvine omine piirteineen; nykyinen kriisi on niitä selvästi vahvistanut, mikä on tyypillistä yhteiskuntarakenteiden alkaessa hajota!... 

Yksi ko. traumaoireista on siis ollut tänä vuonna lietsottu äärimmäinen russofobia ja sen pauloissa väärin ymmärtäminen ja harhaan eksyminen palvelemaan juurikin oikeaa päävihollistamme - Länsieliitin pitkäaikaisen historiallista oligarkia-imperialismipahuutta! 

Siinä voidaan hyvin nähdä ensinnäkin se, kuinka jo useiden satojen vuosien takaa nimen omaan ruotsalainen eliittihegemonia suomenruotsalaisiin eliittiharhoihin ylettyen on katsonut päävihollisekseen juuri Venäjän alkujaan syistä, jotka jo ovat hämärtyneet aikoja sitten, ja silti se taho ei ole päässyt ko. syntipukkitraumastaan ja projektiivisesta harhastaan eroon nykypäiväänkään mennessä. 

Niinpä se on nyt lietsonut sekä Ruotsissa (mm. äskettäinen muka Venäjän sukellusvenedraama Tukholman saaristossa) että suomalaisen hallinnon eliitti- ja ruotsalaistaustaisten puolueiden ja apupuolueidensa (Kokoomus, RKP, Vihreät, SDP, Kristilliset ja jopa osaltaan Vasemmisto ja Keskusta sekä valeoppositio Perussuomalaiset) avulla russofobiaa ennen näkemättömästi länsieliitin tuhoon tuomittujen imperiaali-intressien pakotteessa. Toimijat ovat olleet siinä kuin uskolliset marionetit vailla omaa tahtoa ja vailla tietoa oikeista teoista - Sitä on jouduttu kokemaan monen suomalaisen eliittiasiamiehen toiminnoista ja sanomisista jatkuvasti jo monen kuukauden ajan oksennukseen saakka!

Länsieliitin marionettimestarit ja sosiaalisen manipuloinnin taikurit tietävätkin käyttää tätä Fennoskandian historiallista draamaa nyt hyväkseen täysin moraalitta ja sokeana omasta pakkomielteestään imperialismiinsa ja taloususkonnolliseen hegemoniaansa, mikä on vararikossa ja omassa mahdottomuudessaan geopoliittisessa pattitilanteessa jopa maailmansotaa lietsovaan tapaan!...

Toisekseen esille otettu materiaali havainnollistaa sen, kuinka Ruotsin vallan aikana Suomea ei niinkään sivistetty, vaan nimen omaan etusijalla suomalainen identiteetti, tahto ja omatunto pyrittiin tuhoamaan järjestelmällisesti silloisten ylimystötyrannioiden keinoin silloisten eliittihegemoniatarpeiden saavuttamiseksi. 

Seuraus siitä on ollut tuon itsenäisyytemme vain hyvin hauras luonne, koska pohjalla vaikuttaa väestöömme nuo tahallaan aiheutetut monenlaiset kollektiiviset traumaongelmat satojen vuosien takaa erilaisine projektiivisine, patologisine ja dualistisine oireineen, kuten juuri russofobiset pakkomielteet tai väestöä jakavana dualismina yhtäältä rahvaan piirissä alistuneet auktoriteettiuskopinttymät ja toisaalta eliitin piirissä harhaiset oman erinomaisuutensa vääristymät antisivistyksenä >> Rappion kiteytys.

Kolmanneksi havaitaan se, kuinka tuo Suomen ihmeen kaupalla saavutettu / säilytetty pieni ja hauras sivistys - itsenäisyys on ollut peräisin ko. väärennetyn ja turmeltuneen historian sijaan paljon enemmän juurikin kahdesta eri suunnasta, mutta ei niinkään Ruotsista tai "EU-Euroopasta"! >> Yhtäältä se on peräisin kaukaa jopa yli 1000 vuoden takaisista muinaishistorian heimokulttuurimme laajoista ja intensiivisistä kukoistuksista sekä toisaalta tsaarin ajan Venäjän ko. Ruotsin vallan eliittipahuudelta pelastaneiden kulttuurillisten ja yhteiskunnallisten vapauksien ja edistysprosessien kautta 1800-luvulla saatuina - Venäjän silloin suotua meille siinä sopivan autonomian kuin askeleena kohti itsenäisyyttämme.

Sitten roolia Suomen sivistyneen itsenäisyyden saavuttamisessa voidaan sanoa näytelleen 1900-luvulla myös ns. hyvinvointivaltio- tai kansallisvaltioperiaatteet, joiden kukoistus lähti osaltaan liikkeelle historiallisena prosessina Yhdysvaltain perustamisperiaatteista 1700-luvulla geopolitiikan otettua siinä tietoisen pesäeron Brittiläisen imperiumin ylimystö- ja oligarkiahegemoniasta ja ns. kartesiolaisen paradigman tuotettua sen taustana katsomukselliset periaatteet luoda ihmisoikeuksia ja -vapauksia sekä demokratiaa ja siinä tieteen edistyksenä teollista hyvinvointia ja luonnontieteiden ymmärrystä yhteishyvän edistämiseksi. 

Yhdysvalloista tämä uusi valtioperiaate lähti leviämään ja kehittymään Euraasiassa mm. Bismarckin Saksan sekä juurikin tsaarin ajan Venäjän olosuhteissa omilla tavoillaan, mistä tuo Suomenkin itsenäisyys osaltaan sai alkunsa - Historiallisena prosessina voidaan puhua myös ns. west­faleni­laisesta suvereni­teetista, jonka mukaan (Westfalenin rauha): "Westfalenin rauhansopimusta pidetäänkin yleisesti modernin valtio­järjestelmän peruskirjana.[5] Se perustuu valtiollisen suvereni­teetin käsitteeseen, tunnusti valtioiden itse­määräämis­oikeuden ja kielsi valtioita puuttumasta toisten valtioiden sisäisiin asioihin. Westfalenin rauha oli esikuvana monille myöhemmillekin kansain­välisille sopimuksille ja vaikutti suuresti kansain­välisen oikeuden kehitykseen yleisestikin.".

Tätä westfalenin periaatetta nykyisen länsieliitin tärkeimpiin imperiaaliagentteihin kuuluva Tony Blair on sanonut vihaavansa ja aikovansa osaltaan tuhota sen! >> London's Blair Pushes Post-Westphalia Chaos - Puettuna puheessaan tietenkin pseudodemokraattiseen ja harhaälykkääseen valekaapuun.

1900-luvulla tuollaista westfalenin periaatetta ja hyvinvointivaltiomissiota toteuttivat länsimaissa aluksi parhaiten USA:n Franklin D. Rooseveltin ja John F. Kennedyn presidenttikaudet. Niiden parissa luotiin mallit hyvinvointivaltioperiaatteiden moderneille toteuttamistavoille, joista onkeensa ottivat lopulta kenties parhaiten Pohjoismaat, kuten Ruotsi ja Suomi 1960- ja 70-luvuilla. Tämä kansallisvaltiokehitys oli kuitenkin melko selvästi erillinen prosessi irti sekä Ruotsin vallan aikaisista em. "keskiaikamenetelmistä" että Suomen ko. traumaattisesta historiasta ja siksi menestys siinä ns. "pohjoismaisena hyvinvointina" tuli maailmalla tunnetuksi hetken ajaksi, ja mihin yllä John Kerry harhaisesti taitaa viitata jo menneenä vaiheena ja häpäistynä aarteena.

Pinnan alainen historia on siis kuitenkin jäänyt käsittelemättä ja oikein ymmärtämättä niin monella tavalla sekä Suomessa ja Ruotsissa että koko transatlanttisessa piirissäkin! - Niinpä on nyt aivan oleellisesti väärin ja vakavasti kieroa se, kuinka Suomea(kin) ollaan jälleen tuhoamassa vailla ymmärrystä ja osana länsieliitin uudelleen voimistamaa imperiaaliagendaansa. Se on jo niellyt nuo kansallisvaltio- ja hyvinvointivaltioperiaatteet kitaansa, vääristänyt ne ja toteuttaa ne valheellisina keppihevosinaan jo varsin avoimesti neofeodaalista ja fasistista sisältöään! - Tuhoten myös juuri em. westfalenin periaatteet Tony Blairin toivomaan tapaan!...

Moista vastaan westfalenilaisen itsenäisyyden ja kansallisvaltioperiaatteiden puolustamiseksi nykyinen Putinin Venäjä ja laajemmin myös BRICS-maat ovat tänä vuonna olleet yllättävä, mutta oleellinen vastavoima >> Putin: ''Venäjä pysyy itsenäisenä valtiona tai se lakkaa olemasta''.

Kansallisvaltio- ja hyvinvointivaltioperiaatteet sellaisina kuin ne länsimaissa aikoinaan syntyivät osana Brittiläisen imperiumin eliitti-oligarkiavastaista yhteiskunta- ja yhteishyvämissiota ja westfalenin periaatteita ovat kuitenkin meille suomalaisille parhaalla tavalla keskeinen osa länsimaisen sivistyksen ydintä - Venäjä voi olla tällä hetkellä osana BRICS-maita jopa ainoaa ko. länsieliitin eli Brittiläisen imperiumin nykyinkarnaation vastaista allianssia omalla tavallaan edistyksellisenä ja omine ongelmineen. Silti meille suomalaisille on jo historiallisesti nuo omat em. sivistys- ja kehityspolkumme, jos vain ymmärtäisimme niitä taas alkaa kulkea uudella tavalla vastoin länsieliitin EU-, imperiaali-, oligarkia- ja taloususkontoharhoja! 

On kuitenkin traagisen ymmärrettävää, kuinka me suomalaiset olemme hyvin pahasti sekaisin tällä hetkellä kollektiivisesti niin monella tavalla, mikä haittaa erittäin oleellisesti tuollaista itsenäisyytemme ja sivistyksemme rippeiden vaalimista ja uudelleen kehittämistä! >> Me olemme kadottaneet alkuperäisen identiteettimme pahasti jo Ruotsin vallan alla, olemme nyt väärennetyn historian ja harhaan johdetun pseudosivistyksen ikeessä ja saamamme oikea sivistys on ollut vasta liian pientä, haurasta ja nuorta kasvaakseen hedelmälliseksi hyvinvointivaltiomissioksi... 

Lisäksi ns. älymystömme on nykyään länsieliitin harhaisten, pakkomielteisten ja päälleliimatun brutaalien ideologioiden liiaksi aivopesemää, mistä juuri yletön russofobiakin kielii jopa muutoin älykkäinä tunnettujen henkilöiden parissa. Huonoa on myös se, kun ns. rahvas ei osaa ajatella täällä itseään vielä riittävästi itsetuntoisina ja valistuneina omantunnonetiikan vahvistamina toimijoina mm. juuri dualistisen eliitti vs. alammaiset -alistuneisuutensa sijaan, jotta vahva, terve ja edistyksellinen kansanvalta hyvän itsenäisyyden ja sivistyksen edesauttajana mahdollistuisi sitäkin kautta...

Aivopesu sekä historialliset petokset, harhat ja traumat taitavatkin olla maassamme vielä aivan liian vaikeita ja hahmottamattomia niiden poiskäsittelyn aloittamiseksi saati loppuun saattamiseksi. Samalla transatlanttinen piiri on kaapattu kokonaan länsieliitin em. pahuuksien valtaan imperiaaliagendana ja vakavana globaalisaastumisena - Valitettavasti, ja valitettavista tällaisten seurauksistakin tiedetään valistuneiden parissa jo... Vai miten kohtalo on sinun mielestäsi ja sinun kohdallasi?!...


SANDEN BLOGI: ITSENÄISYYS >> Totuus EU:sta ja itsenäisyydestämme. Parisen lainausta: 

>> "Itsenäisen valtion  tunnusmerkit ovat: oma lippu, oma raha, oma laki, oma hallinto, oma päätöksenteko.

Kiitos suomalaisten poliitikkojen, meille ei ole enää omaa rahaa, omaa lakia, omaa hallintoa eikä omaa päätöksen tekoa. Rahamme on euro. Laeistamme ainakin 70% tulee Euroopan Unionista. Vaikutusvaltamme Euroopan Unionin päätöksiin on noin 0,2-0,6% joidenkin tutkijoiden mukaan. Lippuakin on pyritty pikkuhiljaa vaihtamaan."

"Olitko joskus sitä mieltä, että päättäjät Helsingissä ovat irtautuneet tavallisten suomalaisten arjesta? Tuntuivatko "Helsingin herrat" etäisiltä ja kaukaisilta? Oliko sinulla tunne siitä, ettet pysty vaikuttamaan asioihin millään tavalla?

Mitä luulet, onko tilanne parempi, kun asioistasi päättävät ihmiset, jotka eivät ole koskaan Suomessa käyneet, tai jos ovatkin, ovat ajaneet mustalla autolla lentokentältä edustustiloihin päivälliselle? Mitä luulet tapahtuvan, kun asioistasi päättävät virkamiehet, jotka istuvat tuhansien kilometrien päässä kotipaikastasi?"
"Kansojen itsemääräämisoikeuden vähentäminen on ollut Euroopan Unionin ohjelmallinen sisältö viimeiset parikymmentä vuotta. Euroopan Unioni on pyrkinyt ja onnistunutkin kahmimaan itselleen valtaa tavalla, joka täysjärkistä häkellyttää. Suomalainen suuryrityseliitti tykkää kehityksestä, koska se on epäisänmaallista, veroja kiertävää, ylikansallista yritystoimintaa. Suomalainen poliittinen eliitti rakastaa liittovaltiokehitystä, koska se oikeuttaa poliittisen eliitin kansanvastaisen toiminnan ja antaa sille selkänojan. Eliittimme perustelee kansan kannalta tuhoisia päätöksiään Euroopan Unionilla hyvin usein ja antaa mielellään ymmärtää, ettemme voi mitään koska asioista päätetään jo muualla."

"Euroopan Unioni on epädemokraattinen. Etkö usko? No, voit miettiä kuinka monesta komissaarista olet saanut sanoa mielipiteesi. Voit kysyä itseltäsi saitko äänestää EU-presidentistä tai kuinka suuri osan europarlamenttivaalien äänistä tulikaan Suomesta. Voit miettiä sitä, miksi sinun maitotilasi tekee konkurssin, miksi työpaikallasi työt vähenevät ja miksi maamme talous on tuhoutunut muutamassa vuodessa. Meille sanotaan, että syy on suomalaisen työntekijän. Todellisuudessa syy on euro ja EU, joiden vuoksi meillä ei voi olla omaa talouspolitiikkaa. Me emme voi luoda omaa talouslinjaamme tai kehittää talouttamme meille parhaiten sopivalla ja meitä eniten hyödyttävällä tavalla. EU-jäsenyys ja eurojäsenyys estävät sen. Me voimme vain sopeutua päätöksiin, jotka tehdään tuhansien kilometrien päässä sellaisten miesten toimesta, joille Suomea ei ole edes olemassa.".

Arhi Kuittisen analyysi >> "Suomi on ruotsalainen" - Suomenruotsalaiset määrittävät suomalaisuuden YLE:n avulla: Lainauksia monista keskeisistä asiakokonaisuuksista 

>> "Pronssikaudenkin suurimmat rakennelmat olivat Suomessa - linnoitukset ja linnavuoret - joita eliitti ja kirkkofanaatikot tuhosivat laajasti 1600-1980. Käkisalmi on Euroopan vanhin kauppakaupunki - yli 8000-v.

300-luvulla kaikki pohjoismaat, Tanska, Ruotsi, Viro, Norja, Karjala ja  Suomi olivat suomenkielistä aluetta tuoreen englantilaisen kielikartan mukaan.   Englanti oli geneettisesti suomalainen hieman erilaisella kulttuurilla ja kielellä. Shamanistinen maailmankuva ja ihmiskuva oli täysin identtinen."

"Museovirasto valehtelee jopa ulkomaalaisille tutkijoille ja kieltäytyy tekemästä julkista listaa monista mm. pronssikauden jäljistä, jotta suomalaisilla ei olisi omaa historiaa ja jotta Suomi olisi ruotsalainen ja saksalainen ja antautuisi pankkiireille lopullisesti. Suomalainen eliitti kieltää painokkaasti että olisi olemassa mitään suomalaisuutta. 

Miksi kaivaa kolonisaatioterroria esille? Poliittinen kolonisaatio jatkuu mm. Nato-junttauksessa, euroterrorissa "Meidän täytyy alistua Saksan talouspolitiikalle Saksan hyväksi" ja museoviraston johtajan vaatimuksessa tuhota kaikki arkeologiset luunäytteet!"

"1) Stonehenge on nuorempi kuin esikuvansa suomalaiset astronomiset temppelit eli jätinkirkot länsi- ja itä-Suomessa.  kts wiki

2) Suomessa on vanhimmat isot kallioon ja maastoon kaiverretut jatulintarha-spiraalit 

3) Suomesta on nyt löytynyt jätinkirkkojen yhteydestä manhireja, jotka ovat täysin identtisiä muodoltaan ja kooltaan brittien falloskivien kanssa - Suomessa vain vanhempia.

"On neidolla punapaula..." on tuhansia vuosia vanha jatulintarhan eli spiraalitanssin hedelmällisyysrituaalin rituaalilaulu. Stonehenge on nyt kolmen todisteen kautta suomalaisen kulttuurin kulttuuriperimää."

"Suomea ajetaan alas valtiona ja faktisesti rahatkin siirretään "EU:lle" eli saksalaisille pankkiireille. Ideologia Suomen luovuttamiselle ja suomalaisen identiteetin halveksimiselle on pitkä ruotsalaisen tuontikulttuurin sisäänrakennettu tuhoamismentaliteetti eli itsetuhoeetos historiassamme - ja siihen liittyy itsetuhoinen lataus tietämättömyytenä Suomen omasta historiallisesta kulttuuri-identiteetistä ja omintakeisesta vahvuudesta; Kolonisaation tarjoamaa herrakulttuurin hierarkista ja ulkoapäin määriteltyä identiteettiä ja arvohegemoniaa.

Tämän käytännön ilmentymänä on ollut suomalaisten muinaismerkien jatkuva tuhoaminen viranomaisten ja kirkkokiihkoilijoiden toimesta. 

Oikeiston germanismi ja Suomen luovuttaminen saksalaisille pankkiireille on toistunut historiassamme nyt kolmatta kertaa. Taustalla on saksilaisten/tanskalaisten kirkkoruhtinaiden ristiretket ja verotuslinnakkeet Suomessa 600-1200 vuosina. Saksalaisen kulttuurin brutaali valta saapui Suomeen suurieleisesti ja ylimielisyys oli häikäisevää."

"Valloittajien kulttuurin ihailu, vahvempien palvonta ja oman kulttuurin pakonomainen halveksunta on psykologinen traumatila, joka voi jatkua satoja vuosia vaikka kolonisaatio olisikin lakannut. Porvarioikeisto halusi luovuttaa Suomen Saksan valtaan ja tämä oli suurin syy sisällissodan syttymiselle: työläiset halusivat itsenäisen ja demokraattisen Suomen. Kokoomus jatkaa ja ylläpitää vuoden 1917 eetostilannetta, uhkakulttuuria, työläisten nujertamista ja Ruotsin kolonisaation aiheuttamaa traumaa nyt euroalistumisen politiikan kautta."

"Ruotsalaisethan eivät pidä meitä tällä hetkellä missään tapauksessa ruotsalaisina.

Mutta suomenruotsalaiset pitävät.
Mitä tästä paradoksista voi päätellä? 

Suomenruotsalaisilla on oma traumatilansa. 

Heillä on ylemmyyskompleksi kun taas tavaliset suomalaiset toistavat aatelisten kolonisatioajan alemmuuskomplekisaan.  

Se, mitä Vatikaani ja ruotsalaiset aateliset tuhosivat suomalaisten kulttuurista ja luonnonkansan sekä omavaraisen kauppiaskansan mentaliteetista kielloilla, rangaistuksilla, pakanalaeilla ja shamaanien teloituksilla, ei puhuta."

"Suomalainen ahdistus, itsemurhaluvut, viinaanmeneminen ja herrapelko on suoraan yhdistettävissä Ruotsin kuninkaiden ryöstöretkiin Euroopassa, jolloin suomalaisia nuoria pellavapäitä pakotettiin ennennäkemättömiin ja epäinhimillisiin tappotouhuihin ja siviilien ryöstämiseen, traumatisoitiin verisissä murhaorgioissa Ruotsin aatelisten ryöstösaaliiden tähden.

Ruotsi rikastui, Suomi köyhtyi ja ahdistui: suomalaiset miehet kääntyivät kirkon myymän ruotsalaisen viinan puoleen ja väkivalta valtasi Suomen "ruotsalaisena sivistyksenä," ryöstömurhien ja raiskausten tuliaisena Euroopan ryöstöretkiltä. 
  
Identiteetin ja kulttuurin menettäminen tyhjiönä kuninkaan kirkon kulttuurisilppurissa on vieläkin suomalaisen ahdistuksen juuri."

"Kirkon terrori oli käsittämättömän brutaalia ja järjestelmällistä kolonisaatiota.

Tämän takia Vatikaanin inkvisition kirjaston raportteja munkeilta ja myöhemmin papeilta Suomen kolonisaation etenemisestä ei julkaista. 

Lait olivat epäinhimillisiä ja täsmällisiä paikalliskulttuurin tuhoamiseksi. 

1978 asti Suomessa oli voimassa lait, jotka kielsivät kansanparannusperinteiden suorittamisen.

Ankarilla rangaistuksilla."

"Verotus oli niin helvetillistä että Turun tuomiokirkon katto oli kultalaatoilla peitetty. 

Tämä katto oli tärkein syy kuninkaan "uskonpuhdistukseen" kirkoissa. On todella kumma että historioitsijat eivät puhu tästä katosta - tai ei sittenkään: silloin jouduttaisiin pohtimaan sitä verotuksen ja turhamaisuuden määrää, mitä Turun eliitti Suomessa harjoitti."

"Tätä ei peruskoulussa opeteta: 

Ruotsin kolonisaatioprojekti pysähtyi aivan viime hetkellä kun kuningas oli allekirjoittanut asetuksen, jolla Suomen kieli kiellettiin julkisena kielenä koko Ruotsin alueella mutta Suomen sota ja Tsaarin vapauksia antava valta vapautti Suomen aivan uudenlaiseen kulttuuri- ja kauppakehitykseen.

Se, että itsenäinen Suomi aloitti Ruotsin sosialistisen kapitalismin matkimisen eli hyvinvointivaltion rakentamisen 1964 ja varsinkin 1970-luvulla oli suomalaisten oma poliititnen valinta uudesta valtiomuodosta. Siitä ei voi vetää mitään perusteluja 900-vuotisen kolonisaatiohistorian ylistämiseksi."

"Käsittämättömintä "Suomi on ruotsalainen" historianväärennyssarjassa on se käsitys, että Ruotsi olisi ollut johdonmukainen ja esimerkillinen kulttuurikehityksessään ja sivistyksessään demokratiaksi ja hyvinvointivaltioksi. 

Ruotsihan oli vielä 1970-luvulla äärimmäisen avoimen rasistinen maa siirtotyöläisiä kohtaan, kuten suomalaisiakin kohtaan.  

Ruotsalaiset tiesivät avoimesti että b-luokan kansalaiset oli hankittu -b-luokan paskatöihin. 
Suomalaisille lapsille järjestettiin koulu usein vain haisevissa kellareissa eikä heitä päästetty oikean koulun luokkiin tai edes aitoruotsalaisten urheilukentälle monilla paikkakunnilla."

"Carl Haglund on Ruotsin puolustusministerin Karin Enströmin hyvä ystävä.

Tämä voi nyt tuhota Suomen, tämä Nato-hysteria ja "isäntämaasopimuksen runnominen, jota valtamedia pumpaa suomalaisille

Olemme syvällä kusessa ruotsalaisten 1000-vuotta vanhan Venäjävihan kanssa.".


Muuta hienosti täydentävää materiaalia >> 

Tuo kaikki em. ja linkitetty taustana tämä on myös hyvin havainnollinen pointti Suomen tilasta Käymälä: SUOMI ON PERUSTETTU RUOTSALAISTEN TARINOILLE.

Tänään paremmin kuin huomenna >> Esko Seppäsen talouspainotteinen yhteenveto Suomen tragediasta EU:n eliittihegemoniapahuudessa.

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajaa ei kutsuttu Linnaan >> Mauri Nygårdin erinomainen havainnollistus Suomen menetetystä itsenäisyydestä!


Em. traumataakkamme oireita havainnollistava episodi Itsenäisyyspäivän illasta Helsingistä; patologinen ja projektiivinen kollektiiviviha etsii monia purkautumiskeinoja... >>

Sadan tuhannen euron mielenosoitus: kertomus Luokkavierasjuhlista 2014 | Vallankumouksen hedelmiä >> Analyysi eilisillasta. Lainaus loppujohtopäätöksestä: "Anarkistien näyttävä marssi ja ikkunoiden rikkominen on hetkeen ja hätkähdyttävyyteen perustuvalla medialle kiinnostavampi kohde kuin sinimustien marssi. Äärioikeisto on kuitenkin jo nyt annettujen pahoinpitely- ja murhayritystuomioiden perusteella se todellinen uhka ja kohde, jota pitäisi tutkia ja joka pitäisi estää heti alkuunsa.

Itsenäisyyspäivänä äärioikeisto otti pienen mutta taitavan askeleen kohti mainstreamia. Samalla anarkistit noudattivat yleisessä tajunnassa ennakolta ollutta käsikirjoitusta.".

---> Masinoitu anarkismi kaappasi itsenäisyyspäivän aktivismin jälleen eliitin hallintaan.

Lukijakommentti: "Harhaanjohdetut palvelevat heitä joita luulevat vastustavansa. Niinpä. Eikä vain näissä masinoiduissa mielenosoituksissa vaan myös laajemmin yhteiskunnassa ja erityisesti politiikassa. Mitä muuta on esim. Persut? Harhaanjohdettu ihmisjoukko joka palvelee euroterroria ja Natoa, siis eliittiä joka rahastaa heitä heidän ymmärtämättään että heitä kusetetaan. Ja sen aikoo nyt tehdä Sipilä, tämän kepun suuri Paavi joka ei edes kehdannut sanoa kuinka paljon oli voittanut pörssikaupoillaan ja joka on tunnustanut olevansa Israelin ystävä. Niin, harhaanjohdetut, eikö teillä järki riitä vaikka asia on niin yksinkertainen kuin se ikinä olla voi....".


Jari Ansio lataa Facebook-seinällään erittäin selkeän yhteenvedon näistä Suomen kollektiivisista traumoista osana itsenäisyysrappiotamme, jonka säästin tähän lopuksi

>> Lainaus: "Odotellen sitä päivää kun kansakunta voisi aloittaa itsenäisenä, sivistyneen itsetuntoisena historiastaan ja asemastaan kansakuntien joukossa; tunnustaen myös järkyttävät virheensä, joihin sen osa on syyllistynyt johtajiensa perverssioiden takia: keskitys- ja tuhoamisleirit itsenäisyyden aamussa, työväenluokan ja sen johtajien vainot ja murhat maailmansotien välillä, patologisen vihanlietsonnan, jonka hintana oli lopulta oli kymmenet tuhannet ihmisuhrit ja kokonaisen sukupolven henkinen vammauttaminen.

Virheensä tunnustanut, anteeksipyynnön ja -annon kautta voi kansakuntaa rakentaa terveelle pohjalle; sen sijaan että jatkettaisiin valheelle perustuvalle näennäistodellisuudelle rakentuvaa jakomielistä toisen maailman sodan natsien liittolaisten ja tuhoamisleirien pystyttäjien glorifiointia ja sotiensa sairasta pyhittämistä.

Milloin isänmaa on niin kypsä, että se kestää totuuden ja elämää kunnioittavan, koko kansakuntaa kunnioittavan valtionjohdon ja historiankirjoituksen - itsenäisen elämän ja itsetuntoisten suhteiden rakentamisen naapureihinsa; toisten selän taaakse piiloutuvan räksyttämisen ja patologisen itsepetoksen sijaan. Milloin?

"Katson ulos ikkunasta, yhä vieläkö se on siellä - isänmaa?" (entistä JKL:n Lyseon poikaa, myös runoilija Otto-Willen kanssa samaa koulua käynyttä Sami Forstenia mukaillen)".

No comments: