Friday, January 16, 2015

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 23.6.2013; kauppakeskuksen ja asuinkerrostalojen rungot-seinät saavuttamassa lopullisia muotojaan

Viime vuoden lopulla minulla jäi kesken Hämeenlinnan kauppakeskus Goodmanin sisältävän moottoritiekatteen työmaavaiheiden esittely - Nyt jatkan ko. valokuvallista esittelysarjaa osalla, jossa nähdään työmaan tilannetta valokuvattuna 23.6.2013; elettiin säältään vaihtelevaa kesää, missä kesä- ja elokuun helteitä / lämpöä tasapainotti viileähkö-normaali heinäkuu. Tämä kuvakavalkadini sisältää 16 otosta jälleen poimittuna tutusti ympäri katetyömaan.

Edellisessä osassa nähtiin maaliskuun 2013 työmaavaihetta, joten tässä vaiheessa aikaa oli kulunut reilut 3 kuukautta. Työmaalla rakennusten pystytys oli edennyt tässä ajassa hyvin nopeasti, joten sekä itse kauppakeskuksen seinä- ja runkorakenteet että asuinkerrostalojen vastaavat olivat nousseet jo lähes lopullisiin muotoihinsa. Seinissä nähtiin jo varsin pitkälle laitettuna eri rakennekerrokset, mutta julkisivujen pintamateriaaleja ei oltu vielä päästy laittamaan kivijalkojen koristerappauksia lukuun ottamatta. Aluetta ympäröivät kadut / tiet olivat talvikauden jälkeisessä kiivaassa uudelleenrakentamisvaiheessa, missä mm. sekä Paasikiventien että Turuntien uudet moottoritiesillat katealueen molemmissa päissä olivat jo melko pitkälle rakennettuja.

Tässä on tutusti avuksi Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie. Kuvat ovat tuttuun tapaan kuvaamisreitin mukaisessa kronologisessa järjestyksessä; ylinnä on viimeiseksi otettu kuva.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat puolestaan tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 17.3.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen ja pysäköintihallin rakentamisvaiheet etenemässä vauhdikkaasti,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.1.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen, pysäköintihallin ja infran rakentamisvaiheita,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 23.6.2013 asuinkerrostalojen ja kauppakeskuksen rungot-seinät alkaneet olla lähellä lopullista muotoaan >>Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 16

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien varrelta ja kauppakeskus Tavastilan edustalta länsiluoteeseen kohti katetyömaata; taustalla kauppakeskuksen runko oli jo lähes valmis ja etualalla keskellä nähdään uudistetun infrastruktuurin koppi ja uusille pensaille juuri levitettyä multa-alustaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 15

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien ja Kaivokadun risteyksestä pohjoisluoteeseen yli katetyömaan kaakkoisosan; työmaan itäpuoliskon eteläosissa maanalainen pysäköintihalli oli saatu jo melkein kokonaan peitettyä rakennekerroksilla piiloon. Tässä kohtaa etualalla oli tuleva olemaan rappuset kauppakeskuksen kaakkoispuolen aukiolle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien ja Kaivokadun risteyksestä länteen pitkin katetyömaan eteläreunaa; kauppakeskuksen eteläpäädyn runkorakenteet alkoivat hahmottua lähes valmiina, mutta em. kaakkoinen aukio toimi vielä työmaavarastona ja -kenttänä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäreunalta itään pitkin katetyömaan eteläreunaa; betonielementtejä tukevia tilapäisiä ja oranssisia teräspylväitä kauppakeskusksen eteläpäädyssä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäreunalta pohjoiseen läpi tulevan kauppakeskus Goodmanin pääkäytävää; tämä aukko oli tuleva olemaan eteläinen sisäänkäynti kauppakeskukseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta kaakkoon kohti Citymarketia; uudistettava silta oli vastaavassa rakennekerrosten luomisvaiheessa kuin alempana esiteltävä Turuntien silta työmaan pohjoispäässä; tässäkin liikenne oli siksi tilapäisesti yksisuuntainen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Paasikiventien ja Eureninkadun risteyksestä pohjoiseen pitkin katetyömaan länsireunaa; Eureninkadun liikenne oli yhä poikkeavasti yksisuuntainen, kun katua oltiin rakentamassa uuteen muotoon. Kauppakeskuksen muurimainen länsiseinä oli jo muodoltaan valmis ja kivijalkaseinässä oli jo toteutettu kukka-aiheista koristerappausta, joka on kuin yhdistelmä Marimekko-kuvioita ja koivumetsää.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Lahdensivuntieltä itäkoilliseen kohti katetyömaan lounaiskulmaa sekä Paasikiventien ja Eureninkadun risteystä; kauppakeskuksen eteläpääty oli jo hallitseva elementti, mutta liikennejärjestelyt olivat tosiaan melko sekavat ja ahtaat tässä rakennusvaiheessa, kuten havaitaan liikennemerkeistäkin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Eureninkadun varrelta pohjoiskoilliseen yli katetyömaan luoteiskulman; Eureninkadun uudistamisessa oli päästy jo tulevan keskikaistan puistolehmusten (Tilia X vulgaris) istutukseen ja tässä havaitaan niiden kastelujärjestelmän laittoa putkineen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksestä etelään pitkin katetyömaan länsireunaa; Eureninkadusta oli tullut kaupunkimainen kauppakeskuksen länsimuurin valmistuttua. Tässä päädyssä kauppakeskuksen alaosan kivijalkaseinää oli suojattu mustilla pressuilla yläosan työvaiheiden takia.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäreunalta länteen uudistettavan sillan rakenteisiin; ilmeisesti eristemaali oli hauskan turkoosinvihertävää pinnoitekerrosten tässä laittovaiheessa. Liikenne oli ohjattu vain toiselle puolelle yksisuuntaisesti ja kevyenliikenteen reitti kulki keskellä siltaa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäreunalta pohjoiseen uuden sillan rakenteisiin; moottoritien sijainti havaitaan häilyvästi kuvan vasemmassa reunassa. Oikeassa reunassa kuultaa läpi puolestaan Turuntien ja Lukiokadun välinen pysäköintihalli, joka tehtiin valmiiksi katetyömaan aloittamisen aikoihin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäreunalta etelään pitkin tulevan kauppakeskus Goodmanin hallirakenteita; kuvassa nähtävä etuala oli muodostuva kauppakeskuksen pohjoisen sisäänkäynnin aukioksi, jota täyttivät tässä vaiheessa työkoneet ja -tavarat.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien itäpäästä etelään kohti tulevan kauppakeskus Goodmanin ja Kaivokadun viereisten asuinkerrostalojen välistä kujaa; vasen asuinkerrostalo oli saavuttanut harjakorkeuden, mutta sen edestä puuttui vielä tuleva hotellirakennus, joka oli valmistuva viimeiseksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksestä länsilounaaseen kohti katetyömaan pohjoisosia; taustalla kauppakeskuksen habitus oli tässäkin jo lähes valmismuotoinen. Turuntien tällä itäosalla oli valmisteilla keskikoroketta ajoratojen jakamiseksi ja uudet katuvalaisimet oltiin jo pystytetty.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 23.6.2013 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksestä etelälounaaseen pitkin katetyömaan itäreunaa; em. hotellirakennus oli alkanut nousta kuvan oikeassa alaosassa pihaterassin päälle. Asuinkerrostalot rajasivat jo Kaivokadusta urbaania käytävää; etummainen talo oli jo harjakorkeudessa, mutta taaimmainen vähän siitä jäljessä.

No comments: