Saturday, February 21, 2015

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 4.8.2014; kaikkien rakennusten julkisivut pääosin kokonaan valmiit ja enää kauppakeskuksen sisustamistyö pääosassa

Nyt julkaisen viimeisen osan Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheista, ennen kuin aloitan toisenlaisena valokuvakoosteena esittelemään täysin valmista ko. aluetta viime marraskuussa ottamieni valokuvien avulla - Siitä teen todennäköisesti myös useamman osan esittelyn, koska valokuvasatoa otin kauppakeskuksen avajaisten heti perään sen verran paljon ja monipuolisesti.

Tässä viimeisten rakennusvaiheiden esittelyosassa oltiin edetty jo elokuun alkuun viime vuonna 2014, missä melkein kaikki alueen rakennukset oli jo viimeistelty julkisivuiltaan valmiiksi pinnoitteineen kaikkineen ja ympäröivät alueet muutenkin olivat olleet jo edellisvuoden 2013 lopusta saakka valmiit; tässä vaiheessa lähinnä vain kauppakeskuksen mainoskyltit puuttuivat ja alueen koilliskulman hotelli-asuinrakennus oli vielä hitusen kesken harjakorkeudestaan. Eniten keskeneräisyyttä olikin enää vain kauppakeskuksen sisustamisessa.

Tuolloin elokuun alussa takana oli ollut erittäin vaihteleva kesä sään suhteen - Toukokuussa oli vuoroin hellettä ja koleaa ja kesäkuun loppupuoli oli jopa lähes ennätyskolea. Heinäkuusta muodostui kuitenkin lähes kokonaisuudessaan erikoisen helteinen ja hellesäätä oli edelleen myös tuona kuvauspäivänä 4.8. Sen päivän täydellisesti selkeä taivas oli erityisen hieno tilanne kuvata tämä työmaa läpi, kun sellaista ei ollutkaan sattunut siihen mennessä koko kesänä Hämeenlinnan vierailuillani. Niinpä heti teki mieli työmaavaiheiden viimeiseen valokuvaussessioon ko. alkuiltapäivän paahteesta huolimatta.

Tässä on tutusti avuksi Hämeenlinnan Google Maps -kartta, josta voitte tarkastella vertaillen alla olevien valokuvieni kohteita ja näkymäsuuntia sekä tietenkin katsoa myös Street View -näkymiä. Moottoritiekate ja nyt valmis kauppakeskus Goodman sijoittuu seuraavien katujen rajaamalle alueelle: Eureninkatu, Turuntie, Kaivokatu ja Paasikiventie

Tässä viimeisessä työmaavaiheiden kuvasarjassa olen poikkeuksellisesti rikkonut aikaisemman kronologisen kuvaesittelymuodon, koska jo sen verran valmis alue tarjosi kuvasommitteluun paremmin sopivaa tarinallista ja teemallista ryhmittelyä. Niinpä moni 20 kuvasta alla on laitettu ryhmiin mm. etäisten maisemanäkymien ja intiimempien katunäkymien mukaan, ja ylinnä on "kirsikkana kakussa" kauppakeskuksen näyttävimmän eteläjulkisivun korostettua esilleottoa.

Valokuvaseurantaesittelyn edelliset osat ovat puolestaan tässä: Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.10.2013; kauppakeskuksen ja asuinkerrostalojen julkisivujen pintamateriaalilaittoa ja katu-uudistus valmis,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 23.6.2013; kauppakeskuksen ja asuinkerrostalojen rungot-seinät saavuttamassa lopullisia muotojaan,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 17.3.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen ja pysäköintihallin rakentamisvaiheet etenemässä vauhdikkaasti,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 13.1.2013; kauppakeskuksen, asuinkerrostalojen, pysäköintihallin ja infran rakentamisvaiheita,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 22.9.2012; katerakenteen valut valmiit, Turuntien silta uudestaan rakennettavana ja asuinkerrostalojen rakennus alussa,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 18.3. ja 22.4.2012; katerakenteen teräsbetonien valua sekä Paasikiventien sillan purku,

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 9.10. ja 20.11.2011; maanrakennustöitä sekä paalutuksen aloitusta ja betonivaluvalmisteluja

Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaatilanne 11.9.2011; puunkaatosavotta suoritettu ja


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja kauppakeskus Goodmanin rakennusvaiheet valokuvaseurantana - Työmaan alkamista edeltäneitä näkymiä syyskuun 2011 alussa.


Hämeenlinnan moottoritiekatteen ja Goodman-kauppakeskuksen rakentaminen: Työmaatilanne 4.8.2014 - rakennusten julkisivut pääosin kokonaan valmiit ja keskeneräisyyttä enää lähinnä kauppakeskuksen sisustamisessa >>


Kauppakeskus Goodmanin näyttävää eteläjulkisivua:


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 15

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta pohjoiseen yläviistoon Goodmanin eteläpäädyn yläreunaan; ko. kauppakeskuksen eteläpäätyyn oli jo luotu valmiiksi tavaramerkikseen näyttävästi kuvioitu julkisivu katedraalimaisen porttiaiheen kera.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 16

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventien moottoritiesillalta pohjoiseen Goodmanin eteläpäätyyn; ylempään kuvaan verrattuna tismalleen samalta kohdalta näkymä alempaa, missä nähdään kauppakeskuksen eteläpäädyn pääsisäänkäynnin viimeistelyvaiheita.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 13

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventieltä Helsingin suuntaan moottoritielle johtavan liittymän vierestä koilliseen kohti Goodmanin eteläpäätyä; ko. kauppakeskuksen eteläpäädyn näyttävää julkisivua kokonaisena, mutta vielä ilman mainoskylttejä, jotka olivat tulevia tuohon teräskehikkoon...


Kauppakeskuksen ja katealueen etäistä näkymätarkastelua eri suunnilta:


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 19

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventien eteläreunalta pohjoisluoteeseen kohti Goodmania kauppakeskus Tavastilan länsipään sivuitse; rakennusalueen maisemaan sijoittuminen näytti tältä kuvakulmalta jo täysin valmiilta lukuun ottamatta vielä noita jäljellä olleita työmaakontteja.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 20

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventien eteläreunalta länsiluoteeseen kohti Goodmanin eteläpäätyä; ko. kauppakeskus näytti tässä näkymässä muutoin valmiilta, mutta nyttemmin tutuksi tulleita led-valoisia mainoskylttejä ei oltu vielä asennettu paikoilleen tuohon rakennuksen kaakkoiskulmaan.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 1

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Citymarketin luoteiskulmalta luoteeseen kohti Goodmanin eteläpäätyä ja yli moottoritieltä kaupunkiin tulevan liittymän; parhaimmat näkymät ovat juuri ko. kauppakeskuksen etelä- ja kaakkoispuolilta, kuten juuri moottoritietä ko. katetunnelia Helsingin suunnasta lähestyttäessä. Niiltä on laajimmat avoimet maisemat, ja tuo julkisivu on oikein juuri siinä katsannossa näyttävimmäksi puoleksi valittu ja luotu.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 11

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Lahdensivuntieltä itäkoilliseen kohti Goodmanin eteläpäätyä; tässä on etäisempää näkymää kauppakeskuksen sijoittumisesta maisemaan ylempään kuvaan nähden toiselta puolen (länsi) moottoritietä. Pystypalkkinen sini-valkokuviointi onkin erittäin erottuva teema joka suunnalta katsottuna, ja jopa tällaisessa täydellisen sinitaivaan säätilanteessakin.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 12

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Lahdensivuntieltä pohjoiskoilliseen kohti Goodmanin länsireunaa; näkymässä alavasemmalla nähdään myös Kari Juvan veistos "Rakentajat (Sokkeli)". Kauppakeskuksen länsireunan värimaailman havaitaan sointuvan hyvin länsipuolen isojen puistolehmusten (Tilia X vulgaris) ja metsävaateroiden (Acer platanoides) kesäasun kanssa.


Kauppakeskuksen ja katealueen intiimimpää kaupunkikuvatarkastelua:


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 10

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Eureninkadun varrelta pohjoiskoilliseen pitkin Goodmanin länsireunaa; tämäkin katualue oli ollut jo valmiina edellisvuoden 2013 lopusta saakka, mutta tässä vaiheessa kauppakeskuksen sisustaminen oli vielä kesken ja osaksi sen takia tuossa länsireunallaan pidettiin vielä työmaavarastoa.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 9

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Eureninkadun länsireunan kevyenliikenteen väylän pohjoispäästä eteläkaakkoon kohti Goodmanin länsireunaa; ajoradan ja kevyenliikenteen väylän välissä oli suojattu ja säilytetty koko työmaan ajan isoja puistolehmuksia (Tilia X vulgaris), jotka nyt loivat kesäasussaan hienosti varjoista ja siivilöityvää metsikkönäkymää kauppakeskukselle.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 8

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksestä eteläkaakkoon kohti Goodmanin länsireunaa; julkisivultaan jo kokonaan valmistunut länsireunan muurimainen olemus teki Eureninkadusta hyvin urbaanin verrattuna työmaata edeltäneeseen tiheään lehtipuustoon ko. kadun ja moottoritien välissä.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 7

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Turuntien ja Eureninkadun risteyksestä itäkaakkoon kohti Goodmanin pohjoispäätyä; kauppakeskuksen pohjoispäädyssä rakennusmassat ja niiden värit ovat rakennetun alueen eri puolista kaikkein vaihtelevimmat, mikä luo ilmeikkään rikasta kaupunkikuvaa ja eri pastelliset värisävyt sointuvat hyvin suunnitellusti yhteen; väriteema vahvenee idästä länteen ja sekin luo kaupunkitilan hienolla tavalla gradienttiseksi.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 6

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Turuntien moottoritiesillan itäpuolelta etelään kohti Goodmanin pohjoista pääsisäänkäyntiä; kauppakeskuksen tämä julkisivu oli ollut viimeisenä valmistumassa, mutta tässä se olikin jo saatu lähes valmiiksi. Alaoikealla olevan bussipysäkin vieressä oli valmistunut jo aihio istutusaltaaksi, johon oli tuleva mm. pieniä puita ja pensaita...


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 5

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksen länsipuolelta lounaaseen kohti Goodmanin pohjoispäätyä; hotelli- ja asuinrakennus oli tässä vaiheessa jo peittänyt edellisessä seurantaosassa samasta kuvakulmasta katsottaessa vielä näkyneen kauppakeskuksen pohjoisen pääsisäänkäynnin. Tämä "peittävä" rakennus oli kuitenkin vasta tulossa harjakorkeuteen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 4

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Turuntien ja Kaivokadun risteyksestä etelälounaaseen pitkin uusien asuinkerrostalojen itälaitaa pitkin; myös tämä näkymä oli esillä viime kertaisessa seurantaosassa, ja tässäkin nähdään tuon viimeisimpänä etualalla rakennettavan talon katunäkymän vihdoin viimeistellyt olemus keskeneräisyydestään huolimatta.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 3

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Kaivokadun varrelta ja Raatihuoneenkadun risteyksestä länsiluoteeseen kohti Goodmanin itä-koillista sisääntuloa; ko. asuinkerrostalojen väliin luotiin hienoa näkymää katealueen kohotetulle terassitasolle, missä pilkottaa kivan vihjeen tavalla kauppakeskuksen pohjoisen pääsisäänkäynnin kaarevaa julkisivua. Terassin alla oli valmisteilla sivusisäänkäyntiä kauppakeskukseen.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 2

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Kaivokadun varrelta ja Palokunnankadun risteyksestä pohjoisluoteeseen pitkin uusien asuinkerrostalojen itälaitaa; paradoksaalisesti Kaivokadun varren uusien asuinkerrostalojen valmistuttua kadun itäpuolen vanhoissa kerrostaloissa olikin alkanut julkisivuremontti ja siksi tuo oikean reunan talopaketointi oli tullut. Tässä vaiheessa jo useassa uusien talojen asunnoissa asuttiin jo.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 17

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpuolelta pohjoiseen pitkin Goodmanin itälaitaa; näkymässä hahmottuu kuin koosteena koko alueen rakennusvaihetilanne, missä itse kauppakeskus oli mainoskylttejä vaille valmis; nuo rautakehikot olivat ko. kylttejä varten. Lisäksi havaitaan uusien asuinkerrostalojen valmiit hahmot, mutta samalla Kaivokadun itäpuolen em. vanhojen kerrostalojen julkisivuremonttia. Rakennusalueen kaakkoinen aukio oli pinnoitustyövaiheessa, mutta vielä rakentamatta jätetyllä kerrostalopaikalla oli vielä työmaan varastoa kontteineen. Puu- ja pensasistutuksia varten oli tämänkin kadun reunalle luotu allasaihiot tuossa alaoikealta keskelle.


Moottoritiekatteen eteläpuolinen uusittu viheralue kesäasussaan ensimmäisenä kokonaisena kasvukautenaan:


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 18

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Paasikiventien moottoritiesillan itäpuolelta etelään yli uudistettujen viheralueen ja moottoritieliittymien; edeltäneeksi syksyksi 2013 valmistunut ja viime seurantaosassa esitelty viheralue oli tässä edeltäneen kuuman heinäkuun tuloksena hieman kellastuneessa tilassa, vaikka tällä seudulla oli ollut silloin tällöin ukkoskuuroja ko. helteiden aikana.


Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - kuva 14

Hämeenlinnan moottoritiekate ja Goodman-kauppakeskus: Työmaatilanne 4.8.2014 - Otos Lahdensivuntieltä kaakkoon yli moottoritien ja kohti Citymarketia; tässä etäisempää näkymää ylemmän kuvan uudistetulle viheralueelle. Ylemmissä kuvissa esiteltyyn kauppakeskuksen eteläpäädyn näyttävään julkisivuun verrattuna ko. alueen istutukset ovat tosiaan jääneet "tylsiksi", kuten viime esittelyosassa jo osaltaan kritisoin. Julkisivun värikästä ja vaihtelevaa teemaa olisi voitu jatkaa paremmin ko. viheralueelle räväkämpien ja monipuolisempien lajivalintojen avulla... 

Tässäkin on taas siksi esimerkki siitä, kuinka Suomessa arkkitehtuuriin kyllä panostetaan välillä ihan hienostikin, mutta niidenkin ympäristöissä maisema-arkkitehtuuri, puistot, puutarhat ja pihat ym. viheralueet jäävät aivan liian paljon sivuosaan tai viimeistelemättä yhtä innovatiivisesti / näyttävästi kuin itse talot ja rakennukset... Tosin nyttemmin ilmi tulleena itse Goodmanin kauppakeskusrakennuksen äärellä olevilla jo em. istutusaltailla(kin) on käytetty kasveja ihan monipuolisesti ja visuaalisestikin herkullisella tavalla...

No comments: