Monday, March 02, 2015

Jatkuva leutous viikoilla 8 - 10 / 2015 ja sen mahdollistama erityisvarhainen kevään alku jo toisena vuonna peräkkäin! - Valokuvallinen havaintosarja

Sää on ollut viimeisten 2 - 3 viikon aikana poikkeuksellisen leudon (jatkuvasti plusasteisia säitä lähes - kokonaankin ilman pakkasta ja lähinnä vain vesisateita) luonteensa takia huomion keskipisteessä, joten päätin taas ottaa valokuvallista havaintoaineistoa sen aiheuttamasta poikkeuksellisen varhaisesta keväästä ja siten lumien ja jäiden erikoisen etuaikaisesta sulamisesta Etelä-Suomessa - Valokuvieni kohteet ovat tutusti Espoosta ja Hämeenlinnasta.

Tämä erityisen varhainen kevään alku on lähes yksi yhteen toisinto viime vuoden 2014 helmikuun lopun tilanteesta, jolloin laajasti koko Etelä-Suomessa sisämaata myöten lumipeite oli maaliskuun alkajaisiksi kokonaan - lähes kokonaan jo poissa. Tässä on viime vuodelta vastaavanlainen valokuvallinen havainnollistusjuttuni: Poikkeuksellisia / erikoisia säätilanteita valokuvin: Jatkuva leutous viikoilla 7 - 9 / 2014 ja sen mahdollistama erityisvarhainen kevään alku.

Tänä vuonna 2015 erona tuohon viime kertaan on kuitenkin ollut se, kuinka Etelä-Suomen sisämaahan ehti keskimääräistä paljon leudommasta talvesta huolimatta kertyä sen aikana sen verran paljon eli jopa aivan normaalisti lumipeitettä helmikuu alkupuolelle mennessä, että sen sulaminen on kestänyt yllättävän hyvin jatkuvia lämpöasteita ja siksi nyt maaliskuun alettua sisämaassa on ollut vielä edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden selvästi enemmän lumipeitteen jäännettä. Sen sijaan etelärannikolla on lumien pois sulamisen tilanne selvästi samanlaisempi viime vuoden maaliskuun alkuun nähden - Tuosta viime vuoden jutun kuvista ja alla olevista tämän kerran kuvista voitte vertailla näiden eri vuosien olosuhteita keskenään.

Lisäksi erona viime vuoden helmi-maaliskuun vaihteeseen on ollut nyt se, että leutoudesta huolimatta leppien (Alnus sp.) ja pähkinäpensaan (Corylus avellana) kukinnat eivät ole onnistuneet vielä alkaa kunnolla hedenorkkojensa notkeutumisesta huolimatta - Syynä on ollut ainakin ajankohtaan nähden erityisen runsaspilviset säät, missä aurinkoa on pilkahtanut ainoastaan n. 2 - 3 päivänä pienien hetkien verran näiden viikkojen 8 - 10 aikana.

Seuraavaksi listaan alle tämän kertaiset valokuvani, joita on 23 kpl.; olen ryhmitellyt ne osasarjoiksi siten, että ylinnä havainnollistan etelärannikon (Espoon) lumiensulamisvaiheita. Sitten otan käsittelyyn sisämaan (Hämeenlinnan) lumien sulamistilanteen helmikuun viimeisenä päivänä vertailuksi etelärannikon esitettyyn n. vastaavan ajan jo lähes lumettomaan vaiheeseen. Seuraavina on puolestaan kuvapareina kaksi kohdetta Hämeenlinnan Vanajaveden järvijäiden sulamisesta. Lopuksi koostan sekalaisen, mutta esteettisesti sommitellun kuvasarjan sekä Espoosta että Hämeenlinnasta havainnollistamaan monia tämän erityisvarhaisen kevään alun poikkeuksellisia ilmiöitä - tilanteita.


Lumen sulamisen eteneminen kronologisena kuvasarjana viikkojen 8 - 10 aikana Espoossa (etelärannikolla pelto- ja niittyalueella) - Ylinnä uusin kuva >>


Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 2.3.2015

Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä maanantaina 2.3.2015; peltoaukeat alkoivat olla käytännössä lumettomat ja vain metsien reunoilla ja metsissä oli laikuittain lumipeitejäännettä.


Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 27.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä perjantaina 27.2.2015; peltoaukeat olivat jo yli puoliksi paljaat.


Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 23.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä maanantaina 23.2.2015; peltoaukeilla oli saavutettu n. puoliksi sula-aukkoinen tilanne.


Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 20.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä perjantaina 20.2.2015; peltoaukeiden sula-aukot olivat laajentumassa eikä yhtenäistä lumipeitettä ollut enää edeltäneen viikon 7 jälkeen - Yhtenäinen lumipeite kattoi pisimmillään tällä alueella vain ajan tammikuun lopulta eli viikolta 4 viikolle 7 (helmikuun puoliväliin). Muutoin lumipeite oli talven aikana vain joko hetkittäistä, laikullista tai vain lyhyitä aikoja yhtenäistä.


Lumen sulamisen eteneminen kuvaparina viikoilla 8 ja 9 Espoossa (etelärannikolla Leppävaaran keskustassa) >>


Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran keskustassa 26.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran keskustassa torstaina 26.2.2015; urbaaneissa puisto-olosuhteissa oli saavutettu jo lähes kokonaan sula tilanne, kun jäljellä oli enää vain noita yksittäisiä puhtaan jään olemuksen menettäneitä rakeisten jäälaikkujen rippeitä. Paljastuneen nurmikon vihreys oli melko paljon säilynyttä edeltäneeltä hyvin leudolta syksyltä.


Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran keskustassa 20.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista lumen sulamista Espoon Leppävaaran keskustassa perjantaina 20.2.2015; urbaaneissa puistoissa tammi- ja helmikuun jatkuvasti pitkiltä suojasäiltä lyhyisiin pakkastilanteisiin edestakaisin vaihdellut sää tuotti paljon ahavajäätiköitä, mitkä tässä vaiheessa olivat varsinaisen lumipeitteen sulettua jääneet jäljelle vetisinä kerroksina.


Lumen sulamistilannetta viikon 9 lopussa Hämeenlinnassa >>


Poikkeuksellisen aikaisen lumensulamisen tilanteita Hämeenlinnassa 28.2.2015: linnan vallihauta

Poikkeuksellisen aikaisen lumensulamisen tilanteita Hämeenlinnassa lauantaina 28.2.2015; Hämeen linnan vallihaudan nurmipintainen seinä oli sulanut jo viikon 7 Föhn-tuulitilanteessa (Lähes ennätysleuto Föhn-tuulitilanne viikolla 7 / 2015 - Päivälämpötilaseurantaa 10. - 12.2.2015) aukoille, koska tässä kyse on iltapäivän aurinkoa eli lounaistaivasta vasten kohdistuneesta rinteestä. Tuota aurinkoista Föhn-tilannetta lukuun ottamatta jatkosulaminen on tapahtunut erittäin pilvisissä säissä ja siksi erot aurinkoisten ja varjoisten paikkojen välillä sulamisnopeudessa ovat jääneet hyvin pieniksi normaaliin nähden.


Poikkeuksellisen aikaisen lumensulamisen tilanteita Hämeenlinnassa 28.2.2015: keskustapuisto

Poikkeuksellisen aikaisen lumensulamisen tilanteita Hämeenlinnassa lauantaina 28.2.2015; vertailuksi viime vuoden vastaavaan aikaan otettuun saman kohteen kuvaan tässä Ystävyydenpuistossa nähdään siis vielä säilynyttä vanhaa lumipeitettä n. 10 cm paksuisena tiiviinä ja jäisenä kerroksena. Myös peltoaukeilla näillä seuduilla oli melko vastaava tilanne, mutta kynnökset jo paikoin pilkottivat esillä; eli kuin yllä vastaava tilanne Leppävaaran pellolla 20.2. Alueen lumi oli kuitenkin sulanut viikkojen 6 - 7 syvyysmaksimin 35 - 50 cm:n paksuudesta jo paljon.


Poikkeuksellisen aikaisen lumensulamisen tilanteita Hämeenlinnassa 28.2.2015: lehtipuumetsikön oja

Poikkeuksellisen aikaisen lumensulamisen tilanteita Hämeenlinnassa lauantaina 28.2.2015; ojat ja joet olivat virranneet jo viikolta 8 alkaen koko ajan jäättöminä myös sisämaassa eikä niissä koko talvenakaan ollut jäitä kuin vain hetkittäin ja ohuesti. Tämä tilannekuva on samasta kohteesta, joka oli esillä helmikuun 7. päivänä esittelemässäni viikon 6 runsaan märän lumen kuorrutustilannehavainnollistuksessa: Etelä-Suomen runsas puustolumi helmikuun alussa viikolla 6 / 2015 - Maisemien esteettinen kuva-analyysi Hämeenlinnasta ja Espoosta .


Järvijäiden sulamisvaiheita kuvaparina Hämeenlinnassa viikoilla 8 ja 9 (Kapean salmen tilanteet) >>


Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa B 28.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa Vanajavedellä lauantaina 28.2.2015; viime vuoden helmi-maaliskuun vaihteen kaltaisesti lähes samaan tapaan virtaavien vesistöjen (kuten salmet) jäät olivat jo lähes kokonaan sulaneet, kun jäätä ei ollut ehtinyt kertymään normaaliin nähden yhtä paljon kuin lunta tällä sisämaan alueella.


Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa B 21.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa Vanajavedellä lauantaina 21.2.2015; tämä päättynyt talvi sisälsi leudon sään keskellä sisämaassakin vain niin lyhyitä pakkasjaksoja joulukuun lopusta helmikuun alkuun, etteivät virtaavat järvivesistöt itse asiassa missään vaiheessa ehtineet jäätyä kokonaan umpeen tai jäätyivät vain hyvin ohuesti. Siksi jo helmikuussa lähes koko ajan vallinneissa plussakeleissä mm. salmien sula-aukkoisuus oli jo huomattavaa kuun alkupuolelta lähtienkin.


Järvijäiden sulamisvaiheita kuvaparina Hämeenlinnassa viikoilla 8 ja 9 (Järvenselän tilanteet) >>


Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa 1.3.2015

Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa Vanajavedellä sunnuntaina 1.3.2015; edellisvuoden vastaavan ajan tilanteeseen verrattuna myös laajempien järvenselkien sulamistilanne oli hyvin samanlainen eli jääpeite oli jo lumipeitteetöntä, haurastunutta ja selvästi helmikuun puolivälin paksuusmaksimista ohentunutta eli tässä paksuimmillaankin alle 30 cm.


Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa 20.2.2015

Poikkeuksellisen aikaista järvijäiden sulamista Hämeenlinnassa Vanajavedellä perjantaina 20.2.2015; viikkojen 8 - 10 sulamiskauden alkuvaiheessa järvijäiden päällä pysyi aluksi sulamisvesiä lammikoina, kun jäiden kovuus sen vielä salli ennen jäiden haurastumisvaihetta. Aivan kuten viime vuodenkin helmikuun lopun jatkuvissa plussakeleissä.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen aiheuttamia erikoisilmiöitä Hämeenlinnassa ja Espoossa Karakallio-Leppävaara -akselilla viikkojen 8 - 10 aikana >>


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: moottorikelkkailun loppu Hämeenlinnassa 21.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Moottorikelkkailun loppu Hämeenlinnassa lauantaina 21.2.2015; nuo harvat ajoraitajäänteet vetisen loskaisella järvijäällä kertovat siitä, kuinka moottorikelkkailun kausi jäi tällä alueella taas erittäin lyhyeksi ja vaisuksi heikon järvijääkauden takia - Havaintoni mukaan moottorikelkkailua oli havaittavissa tällä järvellä vain tammikuun lopun ja helmikuun puolivälin välisenä aikana eli viikoilla 4 - 7.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: tulviva pelto Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 23.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Tulviva pelto Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä maanantaina 23.2.2015; viikkojen 8 - 10 aikaista ääriharvinaista auringon pilkahdusta, joka heijastuikin kauniisti vedestä. Tässä vaiheessa sulamisvesilammikoita ja -tulvia pidätteli pinnoilla osaksi vielä routa, vaikka se oli jäänyt normaalia selvästi ohuemmaksi ja alkoi jo sulaa raoille / laikuille.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: liukkaudentorjuntahiekkaa Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 23.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Liukkaudentorjuntahiekkaa Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä maanantaina 23.2.2015; tammikuun ja helmikuun alkupuolen plussakeleistä lyhyisiin pakkasjaksoihin edestakaisin vaihdellut sää aiheutti sen, että kevyen liikenteen väylille muodostui siksi ajaksi erittäin voimakasta liukkaudentorjuntatarvetta. Syntyneiden ahava- ja tallontajääkenttien sulettua ennätysrunsas liukkaudentorjuntahiekka jäi yhä jäljelle sisältäen mm. tuollaisia sulamisvesivirtojen muovaamia kuvioita - Tämä hiekkamäärä on aiheuttava erityisvaikeita pölinäongelmia allergikoille ja muillekin kevään poutaantuessa ja kuivuessa, ennen kuin hiekat ehditään siivoamaan pois.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: jääpolku Espoon Leppävaarassa 23.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Jääpolku Espoon Leppävaarassa maanantaina 23.2.2015; tässä kohdassa on muuta aluetta nopeammin paljaaksi sulava loiva lehtorinne etelä-lounaaseen, mutta tuo jääpolku paljastaa sen, kuinka ihmisten tallomana jääksi tiivistynyt lumi sulaa muuta lumipeitettä hitaammin. Oikeassa reunassa nähdään lievästi tulvivaa ja kokonaan sulana virtaavaa ojaa.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: tekolatu Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 26.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Tekolatu Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä torstaina 26.2.2015; Leppävaaran urheilukeskuksen toimesta voitiin joulukuun lopun pakkasilla toteuttaa tykkilumetusta tekoladun tekoon ja se olikin kestänyt vielä tässä vaiheessa hiihtokuntoisena muun luonnon lumen lähes kadottua - Nyttemmin tämäkin tekolatu alkaa jo vetää viimeisiään.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: kadonnut luonnonlumilatu Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä 2.3.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Kadonnut luonnonlumilatu Espoon Leppävaaran ja Karakallion välillä maanantaina 2.3.2015; tällä kohdalla oli tammikuun ja helmikuun alkupuolen aikana luonnonlumelle koneellisesti tehty hiihtolaturata, mutta sen käyttö jouduttiin lopettamaan sulamisen takia jo viikolla 8 ja nyt tälle viikolle 10 mennessä vain ladun käyttötiivistymisestä johtuneita jääkerrosjäänteitä oli lievästi jäljellä.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: kokonaan sulanutta kivikeskustaa Espoon Leppävaarassa 26.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Kokonaan sulanutta kivikeskustaa Espoon Leppävaarassa torstaina 26.2.2015; urbaanit ja siten runsaasti kivetyt - asfaltoidut alueet sulavat lumesta puhtaaksi ensimmäisenä muihin ympäröiviin alueisiin verrattuna ja siksi tässäkin nähdään jopa kuivaa tilannetta kuin koko talvena ei olisi lunta ollutkaan. Tuon puron sulamisvesitulva on jäänyt melko hillityksi, koska ko. muiden alueiden lumisulaminen on kuitenkin ollut melko hidasta ko. viikoilla 8 - 10 verrattuna normaalisti maalis-huhtikuun vaihteessa - huhtikuun alussa tapahtuvaan äkkinopeampaan kevätsulamiseen.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: tulvavesi Hämeenlinnassa 20.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Tulvavesi kevyen liikenteen käytävällä Hämeenlinnassa perjantaina 20.2.2015; etelärannikon paljon vähäisempään lumitilanteeseen verrattuna sisämaassa ollut normaalipaksu lumihanki ja siksi kaupunkien isot aurausvallit ja paksu ahavajäätiivistyminen mahdollistivat viikkojen 8 - 10 sulamiskauden alussa kevyenliikenteen väylillä selvästi enemmän tällaisia sulamistulvia, kun vesi ei päässyt aluksi poisvirtaamaan.


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: jäätä ja tulvaa istutusaltaassa Hämeenlinnassa 21.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Ahavajäätä ja tulvaa istutusaltaassa Hämeenlinnassa lauantaina 21.2.2015; sisämaan varsin luminen tammikuun - helmikuun puolivälin jakso tuotti vesikeli-pakkassää jaksojen edestakaisin vaihdellessa runsaasti ahavajäätä myös näin, mikä ilmeni tässä Goodman-kauppakeskuksen uudessa istutusaltaassa poikkeuksellisen pahana - Tällainen liikamärkyys ja ahavajään tukahduttaminen voi olla kohtalokkaan tuhoisaa mm. noille alppiruusuille (Rhododendron cv.)...


Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: paljastunutta perennaryhmää Espoon Leppävaarassa 26.2.2015

Poikkeuksellisen aikaisen kevään ja sulamisen erikoisilmiöitä: Paljastunutta perennaryhmää Espoon Leppävaarassa torstaina 26.2.2015; etelärannikon olosuhteissa monet perennat pääsivät sekä lumesta että ahavajäästä vapaiksi jo viime viikolla 9, mutta tyypillisesti tässäkin vuorenkilpien (Bergenia cordifolia) ainavihanta kasvusto oli talven jäljiltä tyypillisen nuutunutta - Syynä siihen ei ollut niinkään pakkaset, kun niitä oli vähän ja ei kylmimmilläänkään kovin ankarana (tällä alueella -15 ja -20 asteen välillä). Sen sijaan juuri paljon tiivistynyt ja ahavajääksi em. säävaihteluissa muodostunut lumipeite oli varmaankin pääsyy tällä kertaa.

No comments: