Sunday, April 12, 2015

Eduskuntavaalit 2015 - Talouspoliittinen analyysi eduskuntaan uudestaan pyrkivien ehdokkaiden kategorisoimiseksi menneisyyden taakoiltaan haitallisiksi vs. haitattomiksi

Maamme eduskuntavaaleihin on nyt tasan viikko aikaa, joten ryhdyn loppukirinä kartoittamaan sitä kuka on hyvä vaaliehdokas ja kuka ei sekä mikä puolue on haitallinen ja mikä ei... 

Aloitan prosessin kaivamalla esille edellisistä Kataisen ja Stubbin hallituksista eli vaalikauden 2011-15 eduskunnasta etenkin ne henkilöt, jotka ovat nyt yrittämässä uudelleen eduskuntaan, mutta omaavat haitallista menneisyyden taakkaa toimittuaan päättyvällä vaalikaudella päätöksissään huonosti eli Suomen sekä väestönsä kannalta haitallisesti.

Päätöstensä huonouteen otan mittapuuksi vuosina 2011-12 tekemäni kolme analyyttistä kartoitusta eduskunnan äänestyskäyttäytymisestä talousasioiden lakialoitteissa - Kyseessä olivat lakiäänestykset eurokriisissä Suomen osallistumisesta ns. Espanjan tukipakettiin sekä Suomen liittymisestä EVM- ja ERVV-mekanismeihin - Eli kaikissa kyseessä oli suuresti ja kulissien takaisesti globalistipankkiirien pelastaminen ja heidän taloususkonnollis-imperialististen intressien edistäminen hyvinvointivaltion ja Westfalenin rauhan periaatteet raiskanneella kustannuksella:

---> Eduskunnan maanpetoksellinen "Espanjan" tukipaketin äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta.

---> Eduskunnan maanpetoksellinen EVM-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta.

---> Eduskunnan maanpetoksellinen ERVV-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta.

Noissa analyyseissä suunnittelin ja toteutin monivaiheisen metodin ko. äänestyskäyttäytymisen pohjalta, jonka avulla valikoitui vaalikauden 2011-15 kansanedustajia eri asteisesti sekä pankkiirioligarkiaa palveleviin kansanedustajiin että toisaalta sitä eri asteisesti kyseenalaistaviin edustajiin - Noiden kolmen analyysin yhteenvetävänä lopputuloksena määrittyi viimeisessä analyysiosassa kaikkein eniten kumpaankin kategoriaan leimautuneet henkilöt. 

Käykääpä tutustumassa noihin analyyseihin ja niiden toteuttamismetodeihin, niin pääsette perille mm. niissä käytettyjen parametrien, laskutapojen ja kansanedustajaominaisuuksien mallinnuksista ja käyttötavoista.

Nyt viimein avautuukin tuolle pohjatyölleni erinomainen käyttöikkuna, kun sen kautta kaivan tulevan viikon vaaleja varten esille juurikin ne ehdokkaat, jotka yhtäältä ovat juuri talouspoliittisessa katsannossa analyysiyhteenvedon mukaan ne kaikkein haitallisimmat eduskuntaan uudelleen pyrkijät sekä toisaalta ne, jotka ovat tässä katsannossa vähiten taakallisia tai omaavat jopa esikuvallistakin laatua...

Heidän esille poimimiseksi tein niin, että ensin kaikista kolmesta analyysistä listasin kaikkiin käytettyihin kummankin kategorian asteisiin A+, A, B ja C valikoituneet henkilöt.

Sitten vertasin niistä muodostunutta henkilökoostetta näissä 2015 vaaleissa ehdokkaina oleviin, ja muutamien eduskunnan näissä vaaleissa jättävien henkilöiden karsimisen jälkeen tuloksena sain listattua kategoriat "haitallisimmat" ja "haitattomimmat" kansanedustajuutensa uusimaan pyrkiville vaaliehdokkaille.

Viimeiseksi noista kolmesta analyysistä kahdesta viimeisestä erittelin yhteenvetotietojen perusteella korostuneimmin kumpaankin kategoriaan päätyneet henkilöt ja vielä sen lisäksi jokaisessa kolmessa analyysissä kummankin kategorian puitteissa asteisiin "A" ja "A+" päätyneet henkilöt; näille merkkasin loppulistauksissa korostuneet ko. vaaliehdokkaiden haitta- ja haitattomuusominaisuudet.

Tämä kolmen lakiäänestyksen kautta tapahtunut analyysiprosessi kertoo siis selkeää kieltään tällaisten vaaliehdokkaiden talousasioihin liittyvistä maailmakuvista ja ymmärryksestä. Talousasioiden korostunut merkityshän jopa oikeastaan kaikessa politiikassa on nykyisen länsimaisen hegemonian puitteissa niin suurta, että sen perusteella myös Suomen eduskunnan kansanedustajia ja vaaliehdokkaita voidaan tarkastella talousasioiden kautta korostuneen leimallisesti, ja siksi tämä analyysilopputulos on jo hyvin havainnollinen ja voimakkaasti suuntaa antava.

Siksi tätä tietoa voidaan nyt soveltaa näissä(kin) vaaleissa hyvin merkitsevästi ja erottelukykyisesti, koska kummankin ko. analyysikategorian ääripäissä olevat henkilöt voivat hyvin todennäköisesti toistaa samanlaista käyttäytymistään myös tulevalla vaalikaudella 2015-19 - Tämä koskee varsinkin niitä, joiden maailmankuva on länsieliitin taloususkonnollisten agendojen läpitunkemaa suorastaan pakkomielteisellä ideologiatasolla eli he ovat niitä "pankkiirioligarkiamyönteisimpiä".

On siis syytä suhtautua tämän tuottamani analyysituloksen sisältöön vakavasti ja siinä jokaisen äänestäjän on syytä katsoa asiakseen etenkin välttää äänestämästä näitä haitallisia ominaisuuksia jo menneisyydessä eniten toteuttaneita uusehdokkaita! - Länsieliitin vääristyneitä ja sairaita intressejä palvelevia asiamiehiä jopa heidän tämän hetken vaalipuheistaan (pääsääntöisesti kuitenkin valetta ja ymmärtämättömyyttä) huolimatta!

On kuitenkin syytä muistaa, että tämä on vasta yksi tarkastelutapa, jolla voidaan erotella vaaliehdokkaista jyvät ja akanat!... Lisäksi voidaan havaita myös puolueiden ohjelmien ohjaavat / pakottavat yleisvaikutukset, jotka voivat poikkeuttaa muissa tarkasteluissa molemissa ko. analyysilopputuloksen kategorioissa olevien ehdokkaiden laatua toisenlaiseksi...

Jatkossa alkavalla vaaliviikolla pyrinkin vielä tarkastelemaan vaaliehdokkaita muistakin näkökulmista, missä mm. otan esille eri eduskuntapuolueiden vaaliohjelmat ja vertaan niitä jo useana vuonna hyväksi havaitsemiini muihin poliittisiin ohjelmiin, kuten LaRouche-liikkeen ja Itsenäisyyspuolueen ohjelmiin. 

Myös hyvien ja sivistyneiden yhteiskunnallispoliittisten ajattelijoiden kanssa eduskuntapuolueiden / ehdokkaiden asiavertailua on syytä tehdä; esim. "Seppo Oikkonen vs. valikoima vaaliehdokkaita" -tarkastelu olisi jännä....

Lisäksi tarkastelua on syytä tehdä nykyään hyvin vakavasti eskaloituneen geopolitiikan vastakkainasettelun kannalta - Miten länsieliitti vs. Venäjä -asetelma ja siinä länsimaisia ihmisiä ja varsinkin monia suomalaisia vaivaava russo- ja Putin-fobia ilmenee ja toteutuu vaaliehdokkaiden suhteen? ...Sekä toisaalta miten hyvin vaaliehdokkaat ovat tietoisia myös tuon vastakkainasettelukriisin maailmankuvallisista, geopoliittisista ja ekonomian taustoista osana kokonaiskuvallista maailman ja yhteiskunnan hallintaa vaaroineen ja mahdollisuuksineen?... 

Aikaa ei tietysti ole enää paljoa, mutta yritän saada ensi viikon sunnuntaihin mennessä lisää analyysisikermää aikaan näistä monista eri näkökulmista, joka paljastanee lopulta haitalliset ja parhaimmat vaaliehdokkaat selkeästi ja koherentisti esille...

Seuraavaksi alla esittelen em. analyysiprosessin metodini noiden vuosien 2011-12 kolmen äänestyskäyttäytymiskartoituksen pohjalta - Lainaan kustakin kolmesta analyysistä saavutetut analyysitulokset ja niiden alle listaan ko. metodin kautta lopuksi valikoituneet nykyiset eduskuntaan uudestaan pyrkivät vaaliehdokkaat haitta- ja haitattomuuskategorioissa.


ANALYYSI HEINÄKUULTA 2012 >> Eduskunnan maanpetoksellinen "Espanjan" tukipaketin äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta

Lainaus A >> "Yhteenveto pankkiirioligarkian myötäilevyyden korkeimmista asteista: A+ (Yhteispistein -10 ja sitä enemmän miinusta) --> Häkämies Jyri ja Katainen Jyrki. A (Yhteispistein -6 ja -10 välillä) --> Risikko Paula, Ihalainen Lauri, Räsänen Päivi, Thors Astrid, Urpilainen Jutta, Vapaavuori Jan ja Matikainen-Kallström Marjo. B (Yhteispistein -5 tai -6) --> Arhinmäki Paavo, Niinistö Ville, Salolainen Pertti, Sasi Kimmo, Kanerva Ilkka, Soininvaara Osmo, Kontula Anna, Tuomioja Erkki ja Virkkunen Henna. C (Yhteispistein -4) --> Autto Heikki, Eestilä Markku, Guzenina-Richardson Maria, Haavisto Pekka, Harkimo Leena, Pelkonen Jaana, Hemmilä Pertti, Kataja Sampsa, Toivakka Lenita, Kurvinen Esko, Uotila Kari ja Zyskowicz Ben.

Esiintynyt kummassakin aikaisemmassa äänestyksessä (ERVV+EVM) kategorioissa A tai B (Potentiaalinen yhteiskunnan vihollinen) ----> Stubb Alexander, Wallin Stefan, Virkkunen Henna, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta ja Vapaavuori Jan.

Heistä tässäkin äänestyksessä kategorioissa A tai B esiintynyt ----> Virkkunen Henna, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta ja Vapaavuori Jan.

Ollut näissä kolmessa äänestyksessä vähintään kahdesti enintään kategoriassa A ----> Risikko Paula, Katainen Jyrki, Wallin Stefan ja Urpilainen Jutta.

Tässä kolmannessa äänestyksessä esiintyi ankarimmassa kategoriassa A+ ----> Häkämies Jyri ja Katainen Jyrki.

Näistä neljästä yhteenvetona vähintään kahdesti mainitut (Potentiaalinen yhteiskunnan päävihollinen) ----> Wallin Stefan, Virkkunen Henna, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta, Vapaavuori Jan ja Katainen Jyrki.".

Lainaus B >> "Yhteenveto pankkiirioligarkian kyseenalaistavuuden korkeimmista asteista: A+ (Yhteispistein +9) --> Soini Timo. A (Yhteispistein +5 tai +6) --> Elomaa Ritva, Niinistö Jussi, Hakkarainen Teuvo, Hirvisaari James, Ruohonen-Lerner Pirkko, Sipilä Juha, Virtanen Pertti ja Väätäinen Juha. B (Yhteispistein +4) --> Mäkipää Lea, Mäntylä Hanna, Eerola Juho, Mölsä Martti, Niikko Mika, Hongisto Reijo, Immonen Olli, Jalonen Ari, Joutsenlahti Anssi, Saarakkala Vesa-Matti, Jääskeläinen Pietari, Soukola Ismo, Kivelä Kimmo, Tolppanen Maria, Kokko Osmo, Tossavainen Reijo, Turunen Kaj, Tuupainen Kauko, Lindström Jari, Lohela Maria, Vähämäki Ville ja Louhelainen Anne. C (Yhteispistein +3) --> Alatalo Mikko, Heikkilä Lauri, Kaikkonen Antti, Kalmari Anne, Kerola Inkeri, Koskela Laila, Kääriäinen Seppo, Yrttiaho Jyrki, Mattila Pirkko ja Mustajärvi Markus.

Esiintynyt kummassakin aikaisemmassa äänestyksessä (ERVV+EVM) kategoriassa A (Potentiaalinen yhteiskunnan hyvä esikuva) ----> Elomaa Ritva, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo ja Väätäinen Juha.

Heistä tässäkin äänestyksessä kategoriassa A esiintynyt ----> Elomaa Ritva, Ruohonen-Lerner Pirkko ja Väätäinen Juha.

Ollut näissä kolmessa äänestyksessä vähintään kahdesti enintään kategoriassa A ----> Elomaa Ritva, Hirvisaari James, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo, Väätäinen Juha, Niinistö Jussi, Hakkarainen Teuvo ja Virtanen Pertti.

Tässä kolmannessa äänestyksessä esiintyi edustavimmassa kategoriassa A+ ----> Soini Timo.

Näistä neljästä yhteenvetona vain kolmesti mainitut (Potentiaalinen yhteiskunnan pääesikuva) ----> Elomaa Ritva, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo, Väätäinen Juha.".


ANALYYSI KESÄKUULTA 2012 >> Eduskunnan maanpetoksellinen EVM-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta

Lainaus A >> "Yhteenveto pankkiirioligarkian myötäilevyyden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein -6 ja -9 välillä) --> Haavisto Pekka, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta ja Wallin Stefan. B (Yhteispistein -5 tai -6) --> Stubb Alexander, Vapaavuori Jan, Virkkunen Henna ja Matikainen-Kallström Marjo. C (Yhteispistein -4) --> Arhinmäki Paavo, Autto Heikki, Eestilä Markku, Guzenina-Richardson Maria, Harkimo Leena, Pelkonen Jaana, Hemmilä Pertti, Räsänen Päivi, Toivakka Lenita, Kopra Jukka, Kurvinen Esko, Uotila Kari ja Zyskowicz Ben.

Esiintynyt kummassakin äänestyksessä (ERVV+EVM) kategorioissa A tai B (Potentiaalinen yhteiskunnan vihollinen) ----> Stubb Alexander, Wallin Stefan, Virkkunen Henna, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta ja Vapaavuori Jan. On myös huomioitava, että tästä EVM -äänestyksestä poissa olleista ainakin Risikko Paula, Katainen Jyrki ja Tuomioja Erkki olisivat olleet helposti tälläkin kertaa joko A tai B kategorioissa, jos olisivat olleet äänestämässä.".

Lainaus B >> "Yhteenveto pankkiirioligarkian kyseenalaistavuuden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein +5 tai +6) --> Elomaa Ritva, Niinistö Jussi, Hakkarainen Teuvo, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo, Virtanen Pertti ja Väätäinen Juha. B (Yhteispistein +4 tai +4,5) --> Mäkipää Lea, Mäntylä Hanna, Eerola Juho, Mölsä Martti, Niikko Mika, Hirvisaari James, Hongisto Reijo, Immonen Olli, Jalonen Ari, Joutsenlahti Anssi, Saarakkala Vesa-Matti, Jääskeläinen Pietari, Soukola Ismo, Kivelä Kimmo, Tolppanen Maria, Kokko Osmo, Tossavainen Reijo, Turunen Kaj, Tuupainen Kauko, Lindström Jari, Lohela Maria, Vähämäki Ville ja Louhelainen Anne. C (Yhteispistein +3) --> Alatalo Mikko, Heikkilä Lauri, Kaikkonen Antti, Kalmari Anne, Sipilä Juha, Kerola Inkeri, Koskela Laila, Kääriäinen Seppo, Yrttiaho Jyrki, Mattila Pirkko ja Mustajärvi Markus.

Esiintynyt kummassakin äänestyksessä (ERVV+EVM) kategoriassa A (Potentiaalinen yhteiskunnan hyvä esikuva) ----> Elomaa Ritva, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo ja Väätäinen Juha.".


ANALYYSI SYYSKUULTA 2011 >> Eduskunnan maanpetoksellinen ERVV-äänestystulos ja kansanedustajien pankkiirioligarkiamyötäilevyyden asteet sen pohjalta

Lainaus A >> "Yhteenveto pankkiirioligarkian myötäilevyyden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein -6 tai -7) --> Arhinmäki Paavo, Risikko Paula, Katainen Jyrki, Stubb Alexander, Wallin Stefan ja Virkkunen Henna. B (Yhteispistein -4 tai -5) --> Filatov Tarja, Guzenina-Richardson Maria, Harkimo Leena, Pelkonen Jaana, Räsänen Päivi, Salolainen Pertti, Sarkomaa Sari, Sasi Kimmo, Kanerva Ilkka, Karhu Saara, Thors Astrid, Kontula Anna, Tuomioja Erkki, Urpilainen Jutta, Kyllönen Merja, Vapaavuori Jan ja Zyskowicz Ben. C (Yhteispistein -3) --> Mäkinen Tapani, Brax Tuija, Niinistö Ville, Rajamäki Kari, Holmlund Anne, Jungner Mikael, Sinnemäki Anni, Kiuru Krista, Kiuru Pauli, Korhonen Martti, Lipponen Päivi, Virtanen Erkki ja Modig Silvia.".

Lainaus B >> "Yhteenveto pankkiirioligarkian kyseenalaistavuuden korkeimmista asteista: A (Yhteispistein +5 tai +6) --> Elomaa Ritva, Hirvisaari James, Ruohonen-Lerner Pirkko, Soini Timo, Väätäinen Juha, Yrttiaho Jyrki ja Mustajärvi Markus. B (Yhteispistein +4) --> Mäkipää Lea, Eerola Juho, Mölsä Martti, Niikko Mika, Hongisto Reijo, Immonen Olli, Jalonen Ari, Joutsenlahti Anssi, Saarakkala Vesa-Matti, Juvonen Arja, Jääskeläinen Pietari, Soukola Ismo, Kivelä Kimmo, Tolppanen Maria, Kokko Osmo, Tossavainen Reijo, Turunen Kaj, Tuupainen Kauko, Lindström Jari, Lohela Maria, Vähämäki Ville ja Louhelainen Anne. C (Yhteispistein +3) --> Alatalo Mikko, Mäntylä Hanna, Niinistö Jussi, Hakkarainen Teuvo, Halla-aho Jussi, Kalmari Anne, Sipilä Juha, Kerola Inkeri ja Kääriäinen Seppo.".


ANALYYSILOPPUTULOS EDUSKUNTAVAALEJA 2015 VARTEN - HAITALLISIMMAT VS. HAITATTOMIMMAT UUSEHDOKKAAT >>

Eduskuntavaaleissa 2015 ehdokkuudeltaan haitallisinta menneisyyden taakkaa omaavat yrittämässä uudestaan Kataisen ja Stubbin lopettavista hallituksista / vaalikauden 2011-15 eduskunnasta (vakavimmin haitalliset merkattu punaisella):

Stubb Alexander, Kanerva Ilkka, Urpilainen Jutta, Risikko Paula, Ihalainen LauriRäsänen PäiviArhinmäki Paavo, Niinistö Ville, Salolainen Pertti, Sasi Kimmo, Kontula Anna, Tuomioja Erkki, Autto Heikki, Eestilä Markku, Guzenina-Richardson Maria, Haavisto PekkaPelkonen Jaana, Hemmilä Pertti, Uotila Kari, Zyskowicz Ben, Kopra Jukka, Filatov Tarja, Sarkomaa Sari, Mäkinen Tapani, Kiuru Krista, Kiuru Pauli, Lipponen Päivi ja Modig Silvia.

Eduskuntavaaleissa 2015 ehdokkuudeltaan lieventynyttä / olematonta menneisyyden taakkaa omaavat yrittämässä uudestaan Kataisen ja Stubbin lopettavista hallituksista / vaalikauden 2011-15 eduskunnasta (lievimmät merkattu vihreällä): 

Soini TimoElomaa RitvaNiinistö JussiHakkarainen TeuvoHirvisaari JamesRuohonen-Lerner PirkkoSipilä JuhaMäkipää Lea, Mäntylä Hanna, Eerola Juho, Mölsä Martti, Niikko Mika, Hongisto Reijo, Immonen Olli, Jalonen Ari, Saarakkala Vesa-Matti, Jääskeläinen Pietari, Soukola Ismo, Kivelä Kimmo, Tolppanen Maria, Kokko Osmo, Tossavainen Reijo, Turunen Kaj, Lindström Jari, Lohela Maria, Vähämäki Ville, Louhelainen Anne, Alatalo Mikko, Heikkilä Lauri, Kaikkonen Antti, Kalmari Anne, Koskela Laila, Kääriäinen Seppo, Mattila Pirkko, Juvonen Arja, ja Mustajärvi Markus.

No comments: