Friday, April 10, 2015

Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Valokuvallista seurantaa systemaattisen osaston uusimisesta vuosina 2014-15

Tämän kevään kasvukausi on määritelmällisestikin alkamassa ja jo alkanutkin tällä viikolla Etelä-Suomessa lämpöaallon ansioista - Siksi alan taas ottamaan korostetusti esille kasviaiheisia valokuviani ja kirjoituksiani. Sitä alustamaan laitan tässä esittelyyn Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan suuren puistouudistuksen ja -remontin, mistä olen tehnyt hieman valokuvaseurantaa viime kesästä saakka.

Kohteen puistoremontti alkoi viime vuoden kesäkuussa kaikkein suurimmalta osaltaan, kun alueen ns. systemaattisen osan kokonaan uudestaan teko aloitettiin. Kyseessä on ollut siis ruohovartisten kasvien näytemaan uusiminen. Sitä varten on taidetta ja tiedettä erinomaisesti yhdistelleen suunnitelman tehnyt maisema-arkkitehti Gretel Hemgårdin suunnittelutoimisto.

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan omalla sivustolla puutarhan uudistamisesta on oma juttunsa: Kaisaniemen uudistaminen.

Lainaus siitä tuohon systemaattisen alueen uusimiseen liittyen: "Alueen ruutukaavamainen polkuverkosto on keskeisiltä osiltaan suojeltu, joten yleisilme ei ratkaisevasti muutu. Istutusalueiden sijoittelu sen sijaan muuttuu täysin: kasvit esitellään evoluution kehityskulun mukaisesti. Kasvikunnan evoluutio kuvataan ja kasvit ryhmitellään sukupuun muodossa. Puun tyvellä eli portin lähellä ovat alkukantaisimmat kasvit kuten sanikkaiset ja kauempana kohti Palmusalia sijaitsevat kehittyneemmät koppisiemeniset kasvit. Kehityksen suuntaa ja aikajanaa kuvastavat ”puunoksat”, jotka toimivat kulkukäytävinä.".

Olen siis seurannut etenkin tämän systemaattisen osan uudelleen rakentamisen valmistumista, ja alla olen koonnut siitä 17 ottamani valokuvan seurantasarjan - Niistä 10 ylintä kuvaa ovat viime kuun 19. päivältä, kun olin talvitauon jälkeen tämän vuoden ensimmäistä kertaa tutustumassa mm. ko. alueen rakentamistilanteeseen. Alimmat 7 kuvaa ovat viime vuodelta eri päiviltä pitkin ko. alueen rakentamistilanteita.

Noissa ylimmissä viime kuun kuvissa havaitaan siis jo täysin valmis systemaattisen osan istutusallasrakenne, mutta kasvit ovat vielä sijoittamatta paikoilleen. Tuon Kaisaniemen oman jutun mukaan niitä istutellaan sijoilleen tulevan kesän aikana, ja istutuksiltaankin alue on viimein valmis ilmoituksen mukaan ensi elokuussa.

Tuosta systemaattisen alueen valmiista rakenteesta havaitaan jo hienosti suunnitelman onnistunut toteutuminen käytännössä - Paikka on rakentunut mielestäni jopa ihan kansainvälisen tason luonteiseksi sekä taiteelliselta kannalta tarkasteltuna että käytännöllisyytensä puitteissa, mikä on harvinaista herkkua Suomessa! 

Odotankin suurella mielenkiinnolla kasvien paikoilleen laittamista - Miten tarkalleen perennat sijoittuvat vierekkäin sekä eri suunnista ja etäisyyksiltä keskenään nähtäviksi?... Tuon em. istutussuunnitelman mukaan varmasti syntyykin herkullisella tavalla hierarkkinen kasviestetiikka, joskin kasvitieteelliselle puutarhalle tyypillistä tilkkutäkkimäistä "sillisalaattitunnelmaa" myös jää. Se ei toki ole pelkästään huono asia, vaan runsautta ja monipuolisuutta ilmentävä rikkaus ja elävöittäjä oleellisesti. 

Tuo luonnonhistoriallinen sommitelmateema luo pohjaa kasviestetiikan hallitulle dynamiikalle, mutta voi toisaalta olla paikoin ehkä turhan kahlitsevakin. Itse nimittäin haluaisin suunnitella kasvillisuutta esim. tämänkaltaisilla alueilla korostetusti ns. "uuden estetiikan" innovointina...

En ota vielä tämän enempää kantaa kohteen uusiin kasvisommitelmiin esteettisessä katsannossa, koska haluan nähdä lopputuloksen ensin käytännössä monena vuodenaikana jatkossa - Kunnollista kasvisommitelman lopputulosta joudutaankin odottelemaan jopa pidempään kuin tuo Kaisaniemen jutussa mainittu ensi elokuu (istutukset valmiit silloin), koska perennoilla eli monivuotisilla ruohovartisilla lajeillakin kunnolliseen näyttävyyteen saakka kehittyminen vie aikaa ainakin parisen vuotta; jotkut lajit eivät edes kuki kunnolla 1 - 2 vuoteen istuttamisen jälkeen. 

Toisaalta moni uudelle alueelle tuleva kasvi on ollut korjuussa vanhalta systemaattiselta alueelta itse kasvitieteellisen puutarhan tilapäisissä kasvipenkeissä, mistä ne vain siirretään takaisin paikoilleen; niillä näyttäväksi uudestaan kehittyminen on lyhyempi prosessi. 

Kuitenkin vasta aikaisintaan ensi vuoden 2016 kasvukaudella voidaan alkaa näkemään eri kasvilajien kukinta- ja muiden vaiheidensa kautta ko. suunnitelman kasviestetiikkaominaisuuksia riittävän hyvin todellista kommentointia varten...

Tämä kasvitieteellisen puutarhan uusiminen tarkoittaa myös sitä, että nimenomaan ruohovartisia lajeja löytyy tänä vuonna aikaisempaa vähemmän uudelle neljännelle kaudelle kasviesittelysarjaani "Viikon kasvivalokuva", jonka saatan aloittaa jo tänä viikonloppuna... Ainakaan tältä kohteelta voi olla tänä vuonna melko turha vielä etsiäkään näyttäviä perennoja valokuvattavaksi. Mieluummin täytynee odotella ehkä jopa vuoteen 2017 saakka, ennen kuin voidaan aloittaa ko. uudistetun systemaattisen osaston kasviestetiikan valokuvatutkintaa ja -seurantaa kunnolla...

Jo tämän vuoden aikana saatan silti tehdä vielä jatko-osan tälle puistoremontin kuvakirjoitukselle, missä tulen näyttämään ensimmäisiä tunnelmia uusista kasvisommitelmista ko. alueella... Seuraavina vuosina tulen tekemään sitten lisääkin alueen esittelyä ja kommentointia jossain muodossa muutenkin kuin vain tuon "Viikon kasvivalokuva" -sarjani puitteissa. Mukaan voi tulla myös vanhan systemaattisen osaston ja tämän uuden vertailua, kun muutoksina on ollut myös ko. alueen reunoilta poistettuja puita ja pensaita - Minullahan on runsaasti valokuvia myös tuon vanhan maiseman ajoilta...


Uusittua systemaattista osastoa Helsingin Kaisanimen kasvitieteellisessä puutarhassa maaliskuussa 2015 >>


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 I

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna etelälaidalta koilliseen torstaina 19.3.2015; vain hieman edelliseltä kasvupaikaltaan siirrettynä ja säilytettynä osaksi uutta sommitelmaa tässä keskellä oleva puu on neidonhiuspuu (Ginkgo biloba), jonka talvenkesto on osoittautunut erinomaiseksi viimeisten n. 10 vuoden aikana. Taustalla nähdään paikan päärakennusta, jonka mäeltä on ottamiani valokuvia tässä kuvasarjassa.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 H

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna etelälaidalta pohjoiseen torstaina 19.3.2015; vasemmassa laidassa nähdään säilytettynä mustaselja (Sambucus nigra), joka on koko Suomen mitassa harvinainen sekä yksilönä että isolta kooltaan. Sen takana nähdään vanhalta systemaattiselta osastolta korjuuseen siirrettyjä perennoja tiiviissä tilapäisriveissään.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 C

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna pohjoislaidalta etelään torstaina 19.3.2015; uusitun istutussommitelman rakenteita, missä itse istutusaltaat on rajattu paksuilla puurimoilla. Se on mm. hoidon kannalta tehokasta ja järkevää. Altaiden multa on ollut suojattuna suodatinkangaspeitteillä talven yli odottaessaan kasvien istutusta.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 J

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna etelälaidalta pohjoiseen torstaina 19.3.2015; itäisin kolmesta etelä-pohjoissuuntaisesta sorakäytävällisestä pääakselista. Taustalla näkyy alueen isoja poppeleita (Populus sp.) ja muitakin puita kasvihuoneiden pohjoispuolella.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 G

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna etelälaidalta koilliseen torstaina 19.3.2015; systemaattisen osaston keskimmäisen etelä-pohjoissuuntaisen pääakselin eteläpäässä olevaa kaksiosaista uutta vesiallasta, joka pohjaa samalla paikalla olleeseen lähes luonnontilaiseen kosteikkoon.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 F

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna torstaina 19.3.2015; ylemmässä kuvassa olevaa vesiallasta em. keskimmäiseltä etelä-pohjoissuuntaiselta pääakselilta etelään kuvattuna, missä vesialtaan halkoo kahteen osaan uusi silta. Tuossa vaiheessa vesi oli vielä jäässä, mutta on ollut nyttemmin jo kauan sula.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 E

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna keskeltä lounaaseen torstaina 19.3.2015; yksityiskohtaisempaa kuvaa uusituista kasvialtaista, missä em. "sukupuu"-suunnitelman mukaisesti kivetyt käytävät tulevine nurmikkoreunoineen haarautuvat ja johtavat puun oksien tapaan etenkin pääakselikäytäviltä istutusaltaiden äärelle.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 D

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna itälaidalta länteen torstaina 19.3.2015; sorakäytävällisistä pääakseleista se tärkein eli itä-länsisuuntainen pääkäytävä, joka johtaa alueelle kasvitieteellisen puutarhan Unioninkadun portilta saakka.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 B

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattuna päärakennuksen mäeltä länteen torstaina 19.3.2015; kasvitieteellisen puutarhan päärakennuksen mäeltä kuvattu maisemaotos kasvihuoneiden eteläpuolella olevalle ko. uudistetulle systemaattiselle osalle.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 19.3.2015 A

Uusittua Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa kuvattunapäärakennuksen mäeltä länsilounaaseen torstaina 19.3.2015; kasvitieteellisen puutarhan päärakennuksen mäeltä kuvattu maisemaotos kasvihuoneiden eteläpuolella olevalle ko. uudistetulle systemaattiselle osalle kauempaa vanhan kivikkopuutarhaosan yli, mitä myös ollaan uudistamassa - Etualan kivikkokasvit on tässä jo otettu korjuuseen odottamaan. Nuo vihreillä taimisuojilla ympäröidyt kasvit ovat peruukkipensaita (Cotinus coggygria).


Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan uusi systemaattinen osasto rakentamisvaiheessa vuonna 2014 - Yksityiskohtaisempia kuvia; kuvat on otettu työmaa-aidan läpi >>


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 16.10.2014

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna torstaina 16.10.2014; istutusaltaiden teko oli jo hyvässä vaiheessa ja niiden mullalla täyttöä oli aloitettu tässä osaston kaakkoiskulmauksessa - altaat olivat multineen valmiit seuranneen parin kuukauden kuluttua joulukuussa.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 30.8.2014

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna lauantaina 30.8.2014; ennen istutusaltaiden rakentamista tässä em. kuvaan nähden samalla kaakkoiskulmauksen alueella oli vielä valmistumassa uuden pohjan rakenne suodatinkankaineen, kastelujärjestelmineen ja routimattomine maakerroksineen (sorakerroksia).


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 4.7.2014

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna pohjoislaidalta etelään perjantaina 4.7.2014; remontin alkuvaiheisiin kuului vanhan maan poisto koko alueelta riittävän paksusti ennen uusien maakerroksien ja rakenteiden paikalleen laittoa. Se projekti kesti kesäkuun lopulta elokuulle. Kuvan keskellä nähdään tuolloin yhä runsaassa kukassa ollutta säilytettyä mustaseljaa (Sambucus nigra).


Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan uusi systemaattinen osasto rakentamisvaiheessa vuonna 2014 - Maisemanäkymäkuvia >>


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 8.11.2014

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna päärakennuksen mäeltä länteen lauantaina 8.11.2014; istutusaltaiden rakentaminen oli vielä kiivaassa vaiheessa ja niiden multatäyttöä oltiin myös tekemässä.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta 30.8.2014 B

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna päärakennuksen mäeltä länteen lauantaina 30.8.2014; vanhat maamassat oli jo poistettu edeltäneen kesä-heinäkuun aikana ja uusien maakerrosten paikalleen laittoa soraosiltaan oli nähtävissä tässä vaiheessa.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta työmaan alettua 20.6.2014

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna päärakennuksen mäeltä länteen perjantaina 20.6.2014; työmaan ensimmäisenä vaiheena oli poiskarsittavan vanhan puuston ja pensaikon kaato työmaa-alueen laidoilta pois uuden entistä laajemman systemaattisen osan tieltä pois - Työmaa oli jo aidattu, työmaakopit pystytetty ja kaadetut puut kasattu poisvientiä varten.


Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan remontti - Tilannetta ennen työmaata 7.6.2014

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan systemaattista osastoa remonttivaiheessa kuvattuna päärakennuksen mäeltä länteen lauantaina 7.6.2014; juuri ennen työmaan alkamista näkymässä oli vielä esillä vanhan systemaattisen osaston suorakaiteen muotoisesti sommitellut kasvipenkit. Niistä oli jo edellisvuosina 2012-13 poimittu tärkeimmät kasvit em. tilapäisistutukseen talteen ja muut oli jätetty sijoilleen rikkaruohottumaan ja odottamaan vanhojen maamassojen mukana poistoa.

No comments: