Saturday, July 18, 2015

Ilmastonmuutosalarmismi ja kasvihuoneilmiö tieteeseen ujutettuina taikauskoina ja poliittisina alistamis- ja aivopesutyökaluina

Blogikirjoitteluviivettä on ollut edelleen, mutta nyt tässä kajahtaa ilmoille käänteen tekevä kriittinen kirjoitus ilmastonmuutosalarmismia ja itse asiassa Maapallon koko kasvihuoneilmiötä totuutena pitävää uskontoa ja varsinkin ko. "ilmiön" voimistumisesta varoittavaa agendaa vastaan!

Monet blogini lukijat jo tietävätkin, että vuosien saatossa minulla on ollut aiheesta jo ennestään monta kriittistä kirjoitusta ja tutkintaa, mutta nyt olen saavuttanut ko. kritiikissäni uuden tason, joka on itse asiassa aivan viime päivien ja tämän lauantain 18.7. aikaisen viime hetken intensiivisen tutkimisen tulosta.

Tilanne alkoi kehittymään, kun havaitsin Forecan sivustolla Aleksi Jokelan tekemän kirjoituksen > Ilmakehän lämpö on piiloutunut merenpinnan alle | Sään takaa. Se on tyypillistä ilmastonmuutosalarmismia puolustelevaa propagandaa spekulatiivisuudessaan ja epätarkkuudessaan, kun se antaa siinä ymmärtää sen muka liittyvän ihmisen aiheuttamaan hiilidioksidin lisääntymiseen ja sen muka aiheuttamaan ilmaston lämpenemiseen.

Sitten hoksasin laittaa sen vertailuun mm. näiden ilmastonmuutosalarmismia ja jopa yleensä länsimaiden tieteen tilaa kyseenalaistavien aineistojen kanssa: New Paradigm for Mankind: 1900 and the Death of Science | LaRouchePAC ja Kasvihuoneilmiö ilman seiniä ja kattoa.

Tuo kolmikko on jo hyvin merkittävä vertailussa ilmastonmuutosalarmismia kyseenalaistavan tiedon kanssa. Toki jo tuossa Aleksi Jokelan jutun lukijakommenteissakin on myös aika hyvin kyseenalaistavaa aineistoa paikoitellen.

Nyt kuitenkin tarjoan teille laajennettuna vertailuna hyvin opettavaisen tietopaketin ilmastonmuutosalarmismista ja siihen liittyvästä poliittisesta keinottelusta osana länsieliitin maailmanhallitustavoitetta ja väestöjen alistamista uuteen barbaariseen ja neofeodaaliseen keskiaikaan.

Vertailun ja tietopaketin johtopäätös on kovan työn (aivopesun purkamisen) takana, mutta se paljastaa mm. tässä esitetyllä tavalla sen, kuinka länsimaissa tiede on kaapattu virallisella tasolla länsieliitin intressien palveluun ja sitä vääristellään, yksinkertaistetaan ja valehdellen muokataan vastaamaan väestöjen aivopesutavoitteita ja eliitin asiamiesten työohjelman vaatimuksia-raameja.

Yhdeksi helpottavaksi tarkastelupisteeksi voidaan aluksi ottaa koko paketin ymmärtämiseksi vaikkapa tuosta Kari K. Arvolan jutusta (Kasvihuoneilmiö ilman seiniä ja kattoa) tämä oleellinen lainaus: "Myös Ilmatieteen laitoksen oppimateriaalin kirjoittajalle näyttää olevan epäselvää, että ilman, maan ja veden lämpö on kineettistä energiaa, ei molekyylien, ei myöskään ns. kasvihuonekaasujen molekyylien säteilyä.".

Olen siis nyt viimein tänään lauantaina 18.7.2015 tarkkaan lukenut Kari Arvolan blogista kaikki ilmastonmuutosalarmismin ja koko kasvihuoneilmiön kyseenalaistamista koskevat kirjoitukset, joita on vuodesta 2013 alkaen aika monta - Täytyy sanoa, että tämä kyseenalaistuspaketti on kaikkein pätevin ja vakuuttavin, jonka olen koko 7-vuotisen aktivistiaikani parissa aiheesta kohdannut!

Harmi, että vasta nyt havahduin sen kunnolla läpikahlaamiseen, mutta ilmeisesti aikaisemmin ei vain ollut sille vielä aika muilta kiireiltä, opetteluilta jne...


Joka tapauksessa tämä intensiivinen lukuhetki vihdoin taitaa merkitä sitä, että olen nyt tänään lauantaina 18.7.2015 käynyt 7 vuotta kestäneen ns. parantumisprosessini kokonaan läpi! > Se tarkoittaa sitä, että itse asiassa ennen vuotta 2008 eli ennen aktivistiaikaani olin minäkin ns. ilmastonmuutosuskovainen ja -alarmisti. Eli siis rehellisesti sanottuna olin aivan aivopesty hihhuli, mutta vähitellen vuodesta 2008 lähtien muun yhteiskunnallispoliittisen aktivismin ja maailman uudelleen opettelun mukana olen oppinut havaitsemaan ilmastonmuutosagendankin petoksellisuuden ja valheellisuuden - Nyt se prosessi on siis saavuttanut yhden pääteaseman.

Aluksi keskityin siinä ko. petoksen poliittisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden esille purkamiseen osana länsieliitin intressipakkomielteitä, mitkä olikin varsin helppoa poimia esille opittuani transatlanttisen ekonomian ja geopolitiikan historiaa ja niiden nykyistä tilaa ja luonnetta. Itse kritiikin kohteen olemukseen ja sen tieteellisen perustan piirteisiin tutustuin kuitenkin asteittain ja vielä lopullista / kunnollista kantaani viivytellen. Huolimatta siitä, että omasin jo ennen aktivistiaikaanikin paljon meteorologista tietoutta.


Nyt tämä Kari Arvolan tietopaketti on viimein tuonut viimeisen puuttuneen tieteellisen palapelin osan ymmärrykseeni ja varmistuksen, jonka perusteella voin nyt todeta pätevyyteeni muodostuneen riittäväksi osoittamaan ja tuomitsemaan ihan tieteen perusteellakin ilmastonmuutosagendan kokonaan huuhaaksi ja missä se on siis pelkästään valhe eliitin poliittisena alistamis-, aivopesu- ja tuhoamistyökaluna!


Sen seuraus on tietenkin se, että voin nyt kohdistaa voimakasta kritiikkiä kaikkia niitä tahoja kohtaan, jotka vähänkin pitävät ilmastonmuutosagendaa "totena" / käyttävät sitä poliittisten intressien ajamiseen tai muokkaamiseen. Esim. olisi Itsenäisyyspuolueelta suuri virhe käyttää uudestaan seuraavia vaaleja ajatellen heidän edelliskerroilla näkynyttä jopa panikoivaa ilmastonmuutosalarmismiaan > Jos niin käy, niin hylkään ko. puolueen varteen otettavana vaihtoehtona vaaleissa ja epäilen vahvasti sen olevan valeoppositiollinen.


Tämä koko prosessi on paljastanut myös ihmisyydestä valitettavia oleellisia asioita, mitkä ovat tietenkin vaikeuttaneet myös minun ajattelua ja opiskelua > Ihminen näyttää olevan taipuvainen hyvin herkästi sekä taikauskoisuuteen että auktoriteettiuskoisuuteen, jos vain asiat esitetään näennäisen "pätevinä" ja kohdeyleisö ei äkkää / halua kyseenalaistaa sitä ehdollistettua "pätevyyttä".


Eikä siinä sittenkään ole tapahtunut kovinkaan oleellista muutosta nykyaikana mm. verrattuna juuri keskiaikaan.

Nykyajassakin nimittäin erittäin valitettava asia on juuri se, kuinka ns. luotettavina ja pätevän tiedon lähteinä yleisessä ajattelussa pidettyihin instituutioihin (valtamedia, korkeakoulut, tutkimuslaitokset jne.) on länsimaissa saatu ujutettua hyvin vakavaa ja perinpohjaista taikauskoa-propagandaa! >> Pahimmin saastuneet "tieteenhaarat" siinä ovat olleet juurikin sekä talous"tiede" että ilmasto"tiede". Se ei ole sattumaa siksikään, koska molemmat on kytketty länsieliitin ja heidän maailmanhallituspyrkimyksen keskeisiin väestönkontrollimekanismeihin.


Länsimainenkin yhteiskunta on siksi vaarallinen alusta olla valveutumaton ja välinpitämätön tai väärällä tavalla oppinut, koska ensinnäkin länsieliitillä on vuosisataiseen perinteeseen perustuvaa tietoa ihmismassojen hallinnasta ja alistamisesta juuri siten, että he käyttävät hyväksi ihmisten herkkyyttä taikauskoon ja auktoriteettitarpeeseen mm. juuri pukemalla "tietoa" ns. pätevään ulkoasuun harhautukseksi > Siksi nykyaikana uskovaisuus ilmastonmuutoksen uhkaan muka yhteisöstä nousevana vikana on oikeastaan samaa kuin oli keskiaikaisen luostarimunkin usko muka noitiin Jumalaa vastaan yhteisöstä nousseena pahuutena.


Massoilla on puolestaan taipumusta äärivaikeasti opetella moisista hyväksikäytöistä ja aivopesuista pois, koska nyky-yhteisöjenkin joukkopsykologiaan kuuluu siinä mm. koko joukko hyvin vaikeasti valveutumista estäviä ryhmäsidonnaisia ja ryhmäpsykologisia ominaisuuksia, missä siis mm. auktoriteettitarve on yksi ja yhteisön kanssa samaan populaariajatteluun uskominen toinen > ns. yhteinen valhe / harha totuutena.


Monille voi myös olla psyyken terveyden kannalta hyvin vaikeaa kyseenalaistaa yhtäkkiä koko siihen mennessä oppimansa maailmankuva. Mieluummin lähdetään siksi torjunnan, projisoinnin ja kyseenalaistavan viestin tuojasta syntipukkia luovan ajattelun tielle. Samaa psyyken mekanismia aiheuttaa se versio, missä yksilö on kokenut ko. ilmastonmuutosalarmismin vuosikausia vakavana maailmanparannusprojektina, mutta ei kykene hyväksymään sen olleenkin oikeasti vain eliitin pelinappulana olevaa harhaa ja pahasti kieroon mennyttä hyväuskoisuutta.


Jos mielii näistä länsimaiden harhoista ja pakkomielteistä eroon, niin myös yhteisön sosiaalisen ja ryhmäpsykologisen konstruktion kyseenalaistaminen on kuitenkin samalla väistämätöntä, ja voi esim. aiheuttaa kyseenalaistajaa kohtaan konflikteja ja jännitteitä sekä sosiaalista eristämistä ja manipuloimista em. psyyken mekanismeistakin johtuen.

Lisäksi yhteiseen valheeseen kuvatuilla tavoilla sokeasti ja pakkomielteisesti uskominen voi paljon todennäköisemmin viedä koko yhteisön turmioon kuin on alunperinkään ollut valhetta kantavissa uskomuksissa sisältönä!


Tästä on vakavia historiallisia varoitusesimerkkejä, joista muistuu mieleeni eräs Etelä-Amerikassa vuosisatoja sitten elänyt intiaaniheimo; tästä oli useita vuosia sitten tv-dokumentti, mutta en nyt muista heimon nimeä (ei kuitenkaan tainnut olla asteekit) >> Tilanne heidän yhteisössään oli kuitenkin muistini mukaan se, että he elivät vuoristossa muista erittäin eristynyttä elämää yltäkylläisesti ja edistyksellisesti, mutta heillä oli ihmisuhraamisen kultti sitä varten, että sen avulla tyynnyteltiin "jumalia" aiheuttamasta mm. ulkopuolisia uhkia (toisen heimon hyökkäystä).


Jostain syystä ilman todellista tilannetta ulkopuolisen uhkan kokeminen ko. yhteisössä voimistui ja saavutti itseään ruokkivan vainoharhan kierteen. Heimo kuvitteli silti koko ajan, että ko. uhka vähenee, jos ihmisuhraamista voimistetaan ja nopeutetaan. Lopulta heidän harhoissaan ihmisuhraaminen riistäytyi käsistä äärimmäisenä kehäpäätelmäansana, ja siitä tuli sisältä päin yhteisön tuhonnut kuoleman aalto - Yhteisöä kohdannut uhka olikin lopulta kokonaan sisäinen asia vastoin uskomuksiaan eli yhteisön omassa kollektiivisessa ajattelussa toteutunut perikato.

Niinpä heimo kuoli ja katosi aivan toisella tavalla kuin he olivat koko ajan itse pelänneet.

Tämänlainen skenaario on syytä pitää nyt varoituksena mielessä, kun olemme nyt alisteisia lännessä kaikenlaiselle manipulaatiolle ja infosodalle!....


Lopuksi listaan linkkeinä Kari Arvolan ko. blogista muutamia keskeisiä ilmastonmuutosta ja kasvihuoneilmiötä kyseenalaistavia kirjoituksia lähdeaineistoksi >>

Ilmakehän lämpöfysiikkaa II

Ilmakehän lämpöfysiikan perusteita

Häntä heiluttaa koiraa? Ei sentään.

Henryn laki

Välipuhe hiilidioksidin säteilystä

Kasvihuoneilmiöstä ilmakehäefektiin

Kasvihuone ilman kaasuja

Kasvihuoneilmiö, jota ei ole.

No comments: