Sunday, December 27, 2015

Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Länsieliitin kulissien takaisesta hierarkkisesta valtarakenteestaan ja "johtajuudestaan"

Jatketaanpa Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla tapahtuvaa länsieliitin kulissien takaisten toimintatapojensa tutkimista - Ko. blogin inspiroimana kirjoitin ylös huomioitani ja pohdintojani viime syyskuussa FB-seinälleni.

Juuri ennen Joulua palasin tekemään niiden pohjalta blogikirjoituksia, joista ensimmäinen osa on tässä > Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla - Eliitin sairas psykologia historiansa vankina ja lapsen asteelle jääneenä kehittymättömyytenä.

Tällä kertaa keskityn länsieliitin valtarakenteen ja "johtajuuden" luonnehdintaan erotellen tietoja eksoteerisille ja esoteerisille tasoille:

Länsieliitillä on siis globaali (varsinkin transatlanttinen) valtamagia hierarkkisena systeeminä kulissien takana eli valtamedian ja kouluissa jaettavan tiedon ulkopuolelle piilotettuna - Tässäkin on siksi osattava nähdä eksoteerisen ja esoteerisen erot ja niiden merkitykset.

Eksoteerinen valtayleisölle tarkoitettu taso esim. kertoo, että eniten valtaa maailmassa on Yhdysvaltain presidentillä tai että Yhdysvallat on imperiumi ja valtiona maailmanvaltias, ja että se on geopolitiikassa - taloudessa ylintä valtaa käyttävä toimija - Se on todellisuudessa aivan virheellinen päätelmä, kun mukaan otetaan tarkasteluun tuo esoteerinen ulottuvuus eli eliitin kulissien takainen valtarakenne - toiminta.

Muitakin radikaaleja virheitä länsimaailman valtakoneiston rakenteen, johtajiston ja toiminnan hahmottamisessa tehdään, jos pitäydytään vain länsi-ihmisille tarkoitetun eksoteerisen teatterin harhaanjohtavissa, piilottelevissa ja valehtelevissa tiedoissa.

Kenellä länsieliitistä sitten on eniten valtaa, kuka on "päälliköiden päällikkö" maailmassa ja mikä on eliitin valtarakenteen luonne? - Tuossa EES -blogissa esitetyssä sisällössä ja aikaisempien vuosien tutkimuksissani mm. LaRouche-liikkeen ja muidenkin taholta vertailtuna voidaan havaita hyvin todennäköinen tulos maailman ylimmästä valtiaasta > Hän on Britannian kuningatar Elisabeth II.

Esoteerisen tiedon mukaan hänen maailmanvaltijuutensa ei selity pelkästään vain tuolla kuningattaruudella, vaan piilossa pidetty eliitin valtarakenne on myös sitä, kuinka henkilö sijoittuu sen valtahierarkiassa ja organisaatiorakenteissa sekä kuinka paljon muita titteleitä ja toimintaan vaikuttamisen keinoja hänellä on eksoteerisellä tasolla osoitetun lisäksi piilossa.

Esim. Elisabeth II on myös ns. Maltan ritareiden johtaja, kuten tässä EES -blogissa tuodaan ilmi, ja se on ko. eliitin katsannossa paljon merkittävämpää kuin mikään kuningattaruus > Eliitti rakastaa hierarkioita ja sosiaalisia luokitteluja, ja yleisölle niistä paljastetaan vain suhteellisen vähäpätöiset ja / tai vain eksoteerisellä tasolla tunnustettuihin julkisiin valtarakenteisiin (kuten valtiot) liittyvät.

Elisabeth II on myös maailman ainoan todellisen imperiumin johtaja, Brittiläisen imperiumin, jonka valtarakenne perustuu esoteerisellä tasolla nykyäänkin vahvasti Rothschild-suvulta jo aikoinaan satoja vuosia sitten tilattuun ja toteutettuun rahatalous- ja keskuspankkijärjestelmään, joka kattaa maailmasta suurimman osan virtuaaliseksi dystopiaksi eli taloususkonnoksi kehittyneenä parasiittina.

Lännen valtarakenne eksoteerisen tason piilottamana on siis myös sellainen, että länsieliitin ydinhenkilöillä on usein monta eri titteliä, mutta usein vain yksi niistä on paljastettu eksoteerisellä tasolla väestöille - Esim. Juan Carlos on eksoteerisellä tasolla Espanjan kuningas, mutta esoteerisellä tasolla hänellä on myös muitakin kuninkuuksia; hän on tämän EES -blogin mukaan myös mm. Jerusalemin kuningas.

Liekö Suomellakin / Helsingilläkin jokin kuningas esoteerisellä tasolla, tuli tästä mieleeni??....

Tähän kaikkeen em. ja EES -blogissa paljastettuun verrattuna esim. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama näyttääkin olevan todellisuudessa aika vähäpätöinen työrukkanen ydineliitin komennossa - Näin olenkin ymmärtänyt jo koko Obaman presidenttiyden aivan alusta saakka.

On myös niin, että eksoteerisellä tasolla tietyt instituutiot näyttävät olevan tiettyjen henkilöiden johtamia, mutta esoteerisen tulkinnan kautta nähtynä he ovatkin "vain vähän" valtaa omaavia keulakuvakoristeita > Esim. paavi ei oikeasti johda Vatikaania, vaan on vain yleisölle suunnatun eksoteerisen tason johtaja "katolisen kirkon päänä" > Vatikaania johtaa oikeasti ns. musta paavi eli jesuiittaveljeskunnan kenraali. Lisäksi musta paavi on koko länsieliitin maailmanvallan johtajana hyvin korkealla ja lähellä Elisabeth II:n johtajuutta.

Mainitsen myös siitä, kuinka eksoteerisellä tasolla hyvin vastakkaisina tai erillisinä toisistaan tai edustamistaan ideologioista / ryhmistä yleisölle roolejaan esittelevät henkilöt ovatkin länsieliitin piilotetussa esoteerisen tason valtarakenteessa jopa aivan samojen organisaatioiden samaa porukkaa > Esim. Nelson Mandela oli Maltan ritarikunnan jäsen siinä missä aikoinaan myös Benito Mussolini ja Adolf Hitler.

Tästäkin siis tulee havaituksi, kuinka melkein kaikki yhteiskunnallispoliittinen sisältö on eksoteerisellä tasolla meille länsimaisille ihmisille vain tarkoituksella loihdittua teatteria ja huijausta, jonka takia koulukirjoissa, valtamediassa jne. meille syötetty tieto on vain hyvin vähän totuudellista eliitin kulissien takaiseen maailmaan verrattuna.


Tällä huijaamisella on aina ollut länsieliitille tärkeä strateginen rooli väestöjen kontrolloinnissa ja ihmisten mielien muokkaamisessa > Olemme karjaa, jota testataan ja hyväksi käytetään jatkuvasti.

Valveutuminen ja ihmisyyden roolin oikeanlainen sisäistäminen väestöjen keskuudessa vaatii siksi sitä, että pääsemme yleisesti hyvin selville tämänkin eksoteerisen ja esoteerisen dialektiikan huijauksesta, jotta mm. aito yhteishyvä mahdollistuu kunnolla yhteiskuntiimme.

Siksi jokaisen on jätettävä salaliittoteoreetikko-termiin stigmatisoitu sosiaalinen paha leimaaminen, ja alettava tutkimaan ja vastustamaan tätä eliitin valtarakennetta sekä luomaan vaihtoehtoa ko. ehdollistetun eksoteerisen totunnaisuuden kumoamiseksi, jotta aidon ja koherentin tietoisuuden kasvua tapahtuu käytännössä.

Se työ kestää ymmärtääkseni hyvin kauan ja on poikkeuksellisen vaikeaa - Valitettavasti siksi vaikuttaa mielestäni siltä, että vasta ehkä kaukaiset tulevaisuuden jälkipolvet pääsevät nauttimaan sen tuottamista hedelmistä kunnolla....


Lopuksi listaan aihetta osaltaan syventämään LaRouche-liikkeen tietoja transatlanttisen eliittisysteemin historiasta. Niiden tietojen kanssa tarkasteltuna EES -blogin sisällötkin muodostuvat entistä havainnollisemmiksi sekä täydentyvät mielenkiintoisesti. Samalla tietenkin ne kasvattavat yhdessä kokonaiskuvallista ymmärrystä länsimaailman rappiosta ja uhkista >>
 
 
Omasta blogistani vanha kooste: LaRouche -liikkeen vanhaa yhteiskunnallispoliittista tutkimusaineistoa valveutumiseksi oligarkiaa ja imperialismia vastaan.

LaRouche -liikkeen vanhalta nettisivulta dokumenttifilmejä:

-- Who We Fight: The Complete Series
 

-- The Takedown of Glass-Steagall

-- The New Dark Age

-- The Lost Chance of 1989: The Fall of the Wall


-- 1932: Speak Not of Parties But of Universal Principles
 

No comments: