Thursday, December 31, 2015

Vuoden 2015 yhteiskunnallispoliittinen tilinpäätös - Suomen rappioprosessi kiihtyi rajusti monine ilmiöineen länsieliitin intressien ikeessä

Vuosi 2015 on tulossa loppuunsa, joten päätin muistella ja vetää yhteen sen aikaisia yhteiskunnallispoliittisia päätapahtumia > Ko. vuoden aikana kävi ilmi, kuinka Suomi vajosi transatlanttisen ajatustaantuman mukana itsenäisyyden aikansa pahimpaan rappioon ja tuhoprosessiin länsieliitin agendojen ja koko väestön katsannossa ilmenneiden vakavien ajatusvirheiden takia - Tarkastelen näitä ilmiöitä nyt monelta kantilta.

Tähän väliin mainitsen ensin, että päätin sittenkin hidastaa ennen Joulua aloittamaani kirjoitussarjaa "Länsirappion ymmärtämisestä Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogin avulla". Tunniste > Eliitin Esoteeriset Symbolit -blogi. Mainitsemistani joulukuun 6 osasta neljä jäljellä olevaa jää siten alkavan vuoden 2016 puolella julkaistaviksi - No, sama rappioprosessi jatkuu varmasti alkavana vuonnakin, joten oleellisesti ne osat ovat ajankohtaisia vielä pitkään jatkossakin...

-----

Vuodesta 2015 jää siis mieleeni todella valtava pettymys suomalaiseen yhteiskunnallispoliittiseen elämään > Kevään eduskuntavaalit olivat siinä ehkä suurin katastrofi kaikista. Siinä kiteytyi se, kuinka puolueparlamentarismi on Suomessa läpikotaisin saastunut yhtäältä maamme hyväveliverkoston määräysvaltaan ja toisaalta sekin länsieliitin intressien promotoimiseen, joka ilmenee myös kunkin puolueen ohjelmissa manipuloituihin tapoihin toteuttaa politiikkaa - Kaikilla eduskuntapuolueilla esim. EU:n ja euron kyseenalaistamista ei ole lähimainkaan riittävästi. 

Kaikkein selkeimmin tietenkin tämä vaalipettymys kävi loppuvuoden aikana ilmi Sipilän hallituksen voimakkaasti junttaamissa poliittisissa "uudistuksissa", jotka suorastaan kirkuivat yhteishyvän purkamista, rahatalousparasiitin vallan kasvattamista ja valtion muokkaamista niiden parissa länsieliitin imperiaalisten intressien diktatuuriin - talouspolitiikan pakkomielteet ja sote-uudistus olivat siitä räikeimmin esille tulleet esimerkit.

Vaikka tämä prosessi oli tiedossa ja varoitettu jo ennen kevään eduskuntavaaleja, niin silti väestömme päätyi kokonaisuudessaan valitsemaan hyvin järjestelmällisesti valtaan juuri ne ihmiset, jotka selkeimmin tätä rappioprosessia edelleen olivat aivopestyjä jatkamaan. Samalla vaalien tuloksena kävi lopullisesti ilmi Perussuomalaisten valeoppositiollinen petos, kun ko. puolue liittyi uskollisen vakaasti Sipilän hallituksen neofeodaalistavan politiikan osaksi.

Sen sijaan edes jotenkin tarpeellista ja uutta ajattelua yhteiskunnallispoliittiseen toimintaan tarjonnut Itsenäisyyspuolue jäi kevään vaaleissa erittäin vähäiseen marginaaliin. Sekin kieli siitä, etteivät suomalaiset uskalla eivätkä osaa ajatella nykymenolle riittävän kollektiivisesti vaihtoehtoista, oikeasti tarpeellista ja monipuolisesti luovaa politiikkaa. 

Vaalipettymystä korosti tietenkin näin aktivistin kannalta se, kuinka jo vuosia vaihtoehtomedioissa ja somessa paasattu valveutumisen ja vaihtoehtojen yritys muuttaa maailmaa paremmaksi ei ollutkaan vaikuttanut vieläkään lähes ollenkaan ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen ko. vaaleissa.

Toisaalta tämä vaalipettymys havainnollisti myös sitä, kuinka valtapolitiikassa jopa kaikki vaalipuhe voi olla petosta ja harhaanjohtamista eikä siksikään muutosta voida saada aikaan nykyisen puolueparlamentarismin rappion piirissä. 

>> Itselleni syntyi tästä kaikesta viimeistään se johtopäätös, että moisessa puolueparlamentarismin rappiosuossa äänestäminen on aivan turhaa. Siksi päätin toistaiseksi lopettaa äänestämisen kokonaan kaikissa jatkon vaaleissa, joista seuraavana on vuorossa vuonna 2017 kunnallisvaalit.

Kokonaisuutena väestön ajatusvirheet ja -puutteet olivat siis myös erittäin suuri pettymys päättyvänä vuonna - Siinä ilmiöt ottivat monta muotoa, joista merkittävimmät olivat tuon eduskuntavaaliesimerkin lisäksi maahanmuuttokriisiin suhtautumisen dualistiset ja ismilliset vastakkainasettelut sekä ilmastonmuutosalarmismin pseudotieteen pauloissa rypemiset.

Kaikissa näissä yhtenä kantavana ja perustavaa laatua olleena elementtinä on ollut maamme puitteissa se, kuinka suomalaisten piirissä on jäänyt vaikuttamaan ns. herrakansojen (Ruotsin ja Venäjän vallan ajat) 1000 vuotta kestäneiden alistamis- ja tuhoamistoiminnan seurauksina äärimmäisen tukahduttavat ja harhaohjaavat alammaisasenteet. 

Ne ilmenivät päättyvänä vuonna pikantisti mm. juuri siten, että puolueparlamentarismin totunnaisen kaanonin kyseenalaistusta ei kyetä tekemään kunnolla. Siksi Sipilän hallitukseen pettyminen kanavoituu edelleen pääasiassa vain hallitus vs. oppositio -dialektiikan harhaanjohtavaan umpioon eli yhden ja saman puolueparlamentarismin puitteisiin ilman oikeita ja ns. laatikon ulkopuolelta tulevia vaihtoehtoja >> 

Hallituspuolueiden suosio on viimeisimmissä gallupeissa laskenut selvästi ko. hallituspolitiikkaa vastaan ja siinä etenkin perussuomalaisten kohdalla sen puolueen petoksen paljastuttua monille, mutta oppositiopuolueiden suosion vastaava nousu etunenässään SDP on vain samoilla tuoleilla leikkimistä yhden ja saman "Titanicin kannella". 

Ei siis oikeita muutoksia tuovaa sisältöä ole siinä oikeasti tulossa; SDP itse hallitusvastuussa oltuaan toteutti aikoinaan aivan samaa länsieliittisidonnaista missiota, eivätkä myöskään Vihreät ja Vasemmisto ole nekään puhtaita siinä katsannossa.

Noista alammaisasenteista selkeä merkki oli päättyvänä vuonna 2015 sekin osaltaan näihin eduskuntavaaleihin ja Sipilän hallitukseen liittyen, että suomalaisten mielissä elää edelleen eliittiin samastumisen tarve ja eliitin jopa tukholman syndroomainen ihailu > Siksikään näissä eduskuntavaaleissa ei nähty riittävästi kyseenalaistusta eikä tarpeellinen vastareaktio ja kritiikki Sipilän hallituksen missioon ja koko valtakoneistoamme kohtaan ole ollut riittävää edelleenkään.

On myös havaittava, kuinka suomalaisilla on näiden alammaisasenteiden takia edelleen liikaa myös sairaalloistakin luottamusta kaikenlaisiin auktoriteetteihin, missä julkisuuden henkilöiden ja viranomaisten sanomisiin uskominen oli myös päättyvänä vuonna itsepetoksellista. Moinen ilmeni sekä hallituksen toiminnan puitteissa että myös ilmastonmuutosalarmismin kuvittelemisessa muka aidosti oikeaksi mielentilaksi ja asiantuntijoiden osoittamaksi kriisiksi. 

Kansainvälisellä tasolla hallinnasta ryöstäytynyt maahanmuuttokriisi paljasti puolestaan alammaisasenteistamme sen, kuinka mielemme on tiukasti jaettavissa ismillisiin vastakkainasetteluihin - Alammaisasenteissamme elää piilevinä taipumukset jakaa ihmisiä ns. hyviin ja huonoihin sekä "meihin" ja "noihin toisiin". 

Yhteiskunnan kriisitilanteet paljastavat ne käytännössä esille, kuten päättyvänä vuonna ilmeni yhä enemmän. 

Tämä dualismisairautemme johtuu siitä, kun suomalaisiin jo ruotsinvallan aikoina iskostettiin eugeniikkainen malli, jossa kantaväestö oli pakotettu ja alistettu olemaan "huonoa pohjasakkaa", jota "ylempien" eli ruotsalaisen aateliston ja "paremman väen" oli hallittava säälimättä. 

Suomalaiset alkoivat siksi yhtäältä osoittaa sosiaalisen kiipimisen pakkomielteitä sairaasti ja toisaalta toisten kilpailullista mitätöimisen- ja syrjäyttämisen asenteita "apuvoimana" omille sosiaalisen pätemisen kampeamisilleen, jotta olisivat olleet ko. eliitin silmissä "hyväksyttävämpiä".

Siksi edelleenkin ilmenee Suomessa juuri se, että asioiden oikean ja kokonaisvaltaisen ymmärtämisen sekä moniarvoisen ja monipuolisen yhteisymmärryksen sijaan jaamme toisiamme ko. historiallisen alistamisen seurauksena syntyneen alitajuntaisen ja kollektiivisen ryhmäpsykologian pohjilta aivan liian herkästi ns. "hyviin ja huonoihin" hyvin monissa asioissa. 

Päättyvänä vuonna maahanmuuttokriisi paljasti tämän kansallisen taipumuksen hyvin selkeästi ja raadollisestikin, kun jakolinja ns. rasistien ja ns. suvakkien välillä jyrkkeni ja voimistui rajusti.

Itse olin tähänkin prosessiin erittäin pettynyt, koska havaitsin sen ajatukselliset ja yhteiskunnallispoliittiset puutteet myös omakohtaisesti. 

Tuon jakolinjan eri puolille asettuneet ihmiset eivät enää tunnistaneet kokonaiskuvaa ja pinnan alaisia prosesseja, vaan heidän keskuudessaan alkoivat vallita lähinnä vain ismillisellä pintatasolla tapahtuneet ohuet ja vääristyneen ideologiset tunnistamis- ja leimaamispakkomielteet >> 

Vastapuoli oli joko "rasisti" tai "suvakki" huolimatta siitä, kuinka hyvin leimattavalla oli ymmärrystä myös noista pinnanalaisista prosesseista ja oikeista ongelmista - Siksi esim. minäkin sain päälleni virheellisesti rasistin leimaa, kun rohkenin somessa kyseenalaistaa rasisteiksi "niitä toisia" leimaavan leirin ajattelutapoja ja tuoda esille niiden sijalle ymmärrystä maahanmuuttokriisin länsieliittisidonnaisista pinnan alaisista prosesseista ja agendoista.

Jopa aktivisteiksi itseään mieltäneiden piirissä tätä harhaista leimaamistapaa ilmeni, joka oli tässä katsannossa itselleni kaikista suurin pettymys ja huolen aihe, sekä tietenkin vakava merkki suomalaisen ajattelun sairaudesta kokonaisuudessaankin.

Ilmastonmuutosalarmismi puolestaan jatkoi vellomistaan myös tänä vuonna 2015 ja se saavutti yhden lakipisteensä Pariisissa järjestetyssä hiilidioksidi"päästöjä" vähentämään pyrkineessä kansainvälisessä konferenssissa - Omat tutkimukseni ja muiden ilmastonmuutosskeptisten kirjoitukset herättivät minut päättyvänä vuonna lopullisesti siihen, kuinka ilmastonmuutosalarmismin taustalla ollut tiede onkin ollut pahasti pseudotieteellä, taikauskolla ja harhaisen ismillisillä asenteilla saastutettua, ja sellaisena länsieliitin hyväksikäyttöön helposti valjastettua rappiota.

Länsirappiosta kertoikin vakavaa kieltään päättyvänä vuonna yleensäkin se, kuinka jopa tieteen piiriin on pesiytynyt sellaista ajattelua, joka kaventaa ja vääristää tieteellisen metodin harjoittamista poliittisia intressejä palvelevaksi toiminnaksi. 

Pahimmillaan se on jo johtanut juuri ilmastotieteessä sellaisiin taikauskoisiin kuvitelmiin, missä hiilidioksidin rooliin kohdistetaan tavallaan projisoivasti taantuneen mielen pelkoja ja uskomuksia > Hiilidioksidi on muka kauhea ja kavahdettava saaste ja ihmistoiminnan pahuutta symboloiva elementti nro. yksi - Oikeasti on käynyt niin, että tiede on alkanut muuttumaan rappion välineeksi yhä enemmän toteuttaakseen eliitin alhaisia mielihaluja. 

Se on ihmistoiminnan pahuutta symboloivaa enemmän kuin lähes mikään muu!

Itse asiassa on länsirappion puitteissa erittäin kuvaavaa juuri se, kuinka sekä tämä tieteen saastuminen että maahanmuuttokriisin ilmentämät dualistiset vastakkainasetteluharhat toimivat operaatiollisesti aivan samojen eliitti-intressien päämäärien hyväksi transatlanttisessa piirissä ja toki Suomessakin > Molemmissa taikauskoisuus ja pelot kohdistuvat juuri siten, että maailmanparantaminen toteutuu niiden pelkojen "torjumiseksi" aidon yhteishyvän purkua pakottavana missiona. 

Julkilausuttuna sitä ei nähdä eikä paljasteta, mutta pinnan alaisissa prosesseissa se silti etenee, koska sen sisältö on em. tapaan niin sairas ja harhainen! - Moni ei edes kykene tunnustamaan niin harhaisia ja haitallisia ajattelumalleja itsessään ja / tai edustamassaan ryhmässä: Niinpä rappion sitä prosessiosaa ei voida niin vain pysäyttää!...

>> Eli rasisti vs. suvakki -dualismissa ei päästä yhteisymmärrykseen valtion ja yhteiskunnan roolista toteuttaa yhteishyvää, vaan yhteishyvän ja demokraattisen valveutumisen perustana historiassa kehittyneitä kansallisvaltioperiaatteita ei kyetä näkemään oleellisesti parempaa maailmaa luovina prosesseina, ja sen sijaan ne kansallisvaltioperiaatteetkin joutuvat mitätöintimission ikeeseen, kun tuossa dualismiharhassa "rasistien" ns. nationalismipahuutta ulotetaan koskemaan niitäkin, jopa kaikkea kansallisvaltiosisältöä pahimmillaan. 

Sellaisesti mitätöityjen kansallisvaltioperiaatteiden promotointia ei "kehdata" vastakkainasettelun ns. suvakkipäässä enää tehdä, ja sijalle jää vain "lisää EU:ta" eli oikeasti vain lisää eliitin tuhoavaa imperialismia. Samalla dualismin toisessa päässä eli ns. rasistipäässä vastareaktiona voimistuu äärinationalismi, joka likaa terveet kansallisvaltioperiaatteet totalitarismilla entisestään. 

>> Lapsi menee joka tapauksessa pesuveden mukana! - Harhaisesti!

Aivan samaan tuhoamistarkoitukseen sopien ilmastonmuutosalarmismissa hiilidioksidista on mustamaalattu virheellisesti ihmisen aiheuttamaksi kuviteltu ilmastonmuutosdraiveri. Siinä hiilidioksidista on leivottu teollista hyvinvointia kyseenalaistava poliittinen ase ihmiskunnan historian yhtenä suurimpana valheena ja se on siksi massiivinen aivopesuelementti väestöjä vastaan, ja se toimii käytännössä eliitin imperiaalisen vallan laajentamista edesauttamalla. 

Ilmastonmuutosalarmismi juuri tässä katsannossa on siksi myös kansallisvaltioperiaatteiden mitätöintiä, koska ilmastonmuutosalarmismin kyseenalaistama teollinen hyvinvointi on kasvanut historiassa samassa ajatushistoriallisessa kehityksessä, jossa myös demokratian sisällöt kansallisvaltio pohjanaan ovat kehittyneet. Kun lisäksi tässä alarmismissa "ongelmanratkaisuna" tarvitaan mukamas keskitettyä ja imperiaalista maailmanhallintaa muka "itsekkäiden" ja siksi muka "hiilidioksidisaastuttavien" valtioiden takia, niin ko. alarmismin metodi on selvästi kansallisvaltioita tuhoavaa. 

>> Tässäkin lapsi menee pesuveden mukana! - Harhaisesti!

Ilmastonmuutosalarmismi ja rasisti vs. suvakki -dualismi toimivat siksi molemmat aktiivisesti eliitin aseina yhteishyvää, humanismia ja edistystä vastaan > Ne asettavat omine toimintamekanismeineen kansallisvaltioperiaatteet tuhottaviksi ja eliitin imperialismin laitettavaksi sijalle korvaavaksi dystopiaksi.

Transatlanttisessa tarkastelussa tänä päättyvänä vuonna vallitsivat edellisten lisäksi myös edelleen russofobiset mielialat valtamedioissa (etenkin juuri Suomessa) sekä terrorismin varjolla toteutettavat poliisivaltiorakenteiden kiristämiset - Länsieliitin intressien takia ja promotoimina nämäkin! 

Venäjän ja Putinin syyllistämistä jatkettiin yhä edellisvuosien tapaan ilman riittäviä perusteita ja suoranaisten valheidenkin avulla. Polttopisteenä siinä oli edelleen Ukrainan kriisi sekä uutena piirteenä Venäjän Syyriassa lokakuun alussa aloittamansa ISIS-järjestön pommitukset. Siinä Venäjä osoitti menestystä, kun puolestaan USA liittolaisineen on paljastunut lähinnä ISIS-järjestöä omiin geopoliittisiin tarkoituksiinsa promotoineeksi tahoksi. Myös Putinin Venäjän luonnehtiminen mustamaalaavan projisoivasti diktatuuriksi ja rappiovaltioksi kuului edelleen asiaan.

Länsieliitin viimeisten reilun 10 vuoden aikana toteuttamansa imperiaalisen aggression sekä suoranaisena suunniteltuna psyop-agendana että välillisesti vasta-aggressioiden kautta tapahtuneena lisääntyivät terrorismin sekä aidot että false flag -tyyppiset iskut ja uhat edellisvuosiin verrattuna. 

Niistä esim. Pariisin kaksi terrori-iskua olivat selkeitä merkkejä - Ääri-islamistien ISIS-järjestö toimi siinäkin moneen tarkoitukseen ollen sekä maahanmuuttokriisiin piilotettu "uuden ajan ydinpommi" länsieliitin promotoimissa yhteiskuntien hajoita ja hallitse -metodeissa osana geopolitiikkaansa että länsieliitin pelote väestönkontrollitarpeissaan länsimaiden itsensä piirissä.

-- Ei siis oikeastaan mitään uutta taivaan alla länsieliitin aggressioissa ja imperialismipakkomielteissä tänä päättyvänäkään vuonna 2015.

Kuitenkin kokonaisuutena päättyvän vuoden yhteiskunnallispoliittisesta sisällöstä jää mieleeni hyvin vakava rappioprosessin etenemisvaihe. Se vaikuttaa olevan niin voimakaslaatuinen ja monimutkainen, etten usko ensi vuonna 2016 siihen tulevan mitään oleellisia parantumisen prosesseja. 

Ehkä riittävää valveutumista ja havahtumista sekä niistä tulevaa ongelmanratkaisukykyä ja neorenessanssillista luovuutta saattaisi tulla muutaman vuosikymmenen mittaisessa tarkastelussa Suomeenkin, muttei vielä tosiaankaan lähitulevaisuudessa, ja pikemminkin yhä pahenevaa rappioprosessia on näköpiirissä...

Niinpä joudun valitettavasti ottamaan alkavan vuoden vastaan hyvin surullisin ja pessimistisin tunnelmin yhteiskunnallispoliittisessa katsannossa.

No comments: