Monday, December 14, 2015

Pariisin ilmastosopimus 2015 - Hiilidioksidin vääristetty rooli ja ilmastonmuutosalarmismi tieteellisen ajattelun kriisissä ja länsieliitin imperiaalisessa hyväksikäytössä

Eilen saavutettiin Pariisissa kansainvälisessä konferenssissa ns. ilmastosopimus "ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi hiilidioksidipäästöjä vähentämällä". Sitä on juhlittu valtamedioissa ja ilmastonmuutosalarmistien piirissä "ennen näkemättömänä saavutuksena".

Itse suhtaudun moiseen "saavutukseen" petoksena ja harhaisena tragedianäytelmänä - Olen viime vuosina oppinut tutkimuksissani ja kyseenalaistuksissani, kuinka ilmastonmuutosasioissa hiilidioksidin noukkiminen muutoksen ja "uhkan" syylliseksi ja pääaiheuttajaksi on yksi ihmiskunnan historian suurimmista itsepetoksista ja valheessa lillumisista. Lisäksi se on yksi katalimmista ja vaivihkaa uhkaavimmista elementeistä länsieliitin imperiaalisen vallan missiossaan.

Koko vyyhti on siksi erittäin keskeisesti yhteiskunnallispoliittisen aktivismin tärkeimpiä kritiikin, kyseenalaistamisen ja ruotimisen kohteita. Samalla se on länsimaisen ajattelun parhaan terän eli tieteellisen ja humanistisen ajattelun kriisin indikoija ja siksi myös iso huolestuttava piirre koko transatlanttisessa rappioprosessissa.  

Tämä kaikki on tietenkin todella vaikeaa ja monimutkaista asiaa - varsinkin psykologisesti. Mutta asiaan on kuitenkin käytävä käsiksi!

Myös siitä huolimatta, vaikka säätilanteet tarjoavat esim. täällä Suomessa usein tällaisia poikkeuksellisia ja erikoisia ilmiöitä >> Etelä-Suomen säätä havainnollistavia valokuviani Espoosta ja Hämeenlinnasta marras- ja joulukuun viikoilta 47 - 50 / 2015 - Poikkeavaa-ennätyksellistä leutoutta ja ensilumi sisämaassa.

Lainaan ja kerään seuraavaksi havainnollistamaan näitä asioita seuraavat aineistot; ensin niiden kuvailua >>

Kari Arvolan FB-kommentin tuosta Pariisin ilmastokokouksesta ja sen oheen listaan Arvolalta erinomaisesti nykyistä ihmisen aiheuttamaksi väitettyä ilmastonmuutosta kyseenalaistavan kirjoituksen, jossa hiilidioksidin roolia ilmakehässä katsotaan länsihegemoniassa suggestoidun version sijaan toisella ja uskottavalla tavalla.

Sen alle laitan LaRouche-liikkeeltä kokonaiskuvallisen esityksen muodossa kyseenalaistavan uuden tiedevideonsa ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta historiallisessa uudelleen tarkastelussa. 

Kolmanneksi listaan mielenkiintoisen merijääraporttisivuston, jossa on esitetty erittäin suuri määrä jäätietoa sekä tämän hetken Maapallon jäätilanteista että jäähistoriasta. Ne osoittavat etenkin pohjoisella pallonpuoliskolla jäämäärien selvää vähenemistä viime vuosina, joten ei ole kuitenkaan virhe olettaa ilmaston lämpenevän. Vain sen syyt ovat yhtäältä epäselviä ja vääristettyjä sekä toisaalta virheellisissä intresseissä hyväksi käytettyjä.

Sitten laitan suomalaiselta Sääfoorumilta äskettäisen jutun, jossa huomiota kannattaa kiinnittää lukijakommenteissa nimimerkin "peikko763" tarjoamaan erittäin suureen määrään informaatiota ilmastosta ja meneillään olevista säätilanteista siihen liittyen. Ne osaltaan paljastavat sen, kuinka ilmastoon vaikuttavia elementtejä sekä prosessi- ja vuorovaikutusmekanismeja on paljon enemmän ja paljon vaikuttavammin kuin mitä länsihegemonian hiilidioksidipakkomielteisessä populaariajattelussa tunnustetaan ja tiedostetaan.

Viimeisenä linkitän NASA:n hiilidioksiditutkimukseen, jossa on alettu kartoittamaan hiilidioksidi"päästöjen" luonnetta ja lähteitä Maapallolla uuden tietotekniikan ja satelliittiteknologian avulla. Ensimmäisten tulosten perusteella selkeästi näkyy se, kuinka teollisten hyvinvointivaltioiden hiilidioksidi"päästöjä" on populaariajattelussa ja valtamedioissa selkeästi ylikorostettu ja siten mustamaalattu jo senkin perusteella virheellisesti.

Ko. aineistot linkkeinä >>

>> Kari Arvolan FB-julkaisu ja se lainattuna >> "Iltalehti eilen Pariisin ilmastokokouksesta:
"Loppukiri maapallon historialliseen ilmastosopuun alkoi Pariisissa samaan aikaan kun Pekingissä on suljettu kouluja ja päiväkoteja korkeimman mahdollisen saastehälytyksen tähden."

Nythän on niin, että savusumu ja uutiskuvien juhlima saastepilvi ei johdu hiilidioksidista, joka on ilmastoneuvottelujen pääkohde. Hiilidioksidi on väritön ja hajuton kaasu. 

Kuvien saastepilvi on yhdistelmä savua, nokea, pienhiukkasia ja vesihöyryä. Se johtuu paitsi suuresta polttomoottorien ja muiden polttoprosessien määrästä, myös polttotekniikan heikkoudesta.

Tämä on ongelma, johin voisi vaikuttaa merkittävästi, jopa ratkaisevasti. Mutta eikö mitä, Pariisissa merkitään paperille tiukasti tavoite, että ilmaston lämpeneminen halutaan pysäyttää 1,5 Celsius-asteen tasolle verrattuna ns. esiteolliseen aikaan. Jestas, kovat tavoitteet! Ovat oikein radikaaleja!

Alustavasti ilmakehän fysiikkaan vaikkapa vain harrastuksenomaisestikin perehtynyt henkilö joutuu kysymään, että mitä ihmettä tuo väki touhuaa?

Ihmiskunnan käytössä ei ole ensimmäistäkään keinoa, jolla ilmakehän lämpötila voitaisiin säätää halutulle tasolle.".

>> Kari Arvolan blogikirjoitus >> Kasvihuoneilmiö ilman seiniä ja kattoa.

>> LaRouche-liikkeen tiedevideo >> Galaxy Project IV: Galactic Climate Change.

>> Sea Ice Page - Global Sea Ice Reference Page: Arctic and Antarctic current graphs and imagery.

>> Myrskyisä viikonloppu | Sääfoorumi.

>> FM14 First results from NASA's Orbiting Carbon Observatory OCO 2 PressConference.

Nyt meidän tehtäväksi jää sitten esim. juuri näiden aineistojen paljastaman informaation kesken analyysin ja johtopäätösten teko, joka tietenkin on maailman vaikeimpia asioita.

Nyt ja jatkossa on kuitenkin aika suureen ja merkittävään ymmärryshyppyyn ja käänteen tekevään kyseenalaistukseen ilmastonmuutosalarmismin ja siinä hiilidioksidin roolin suhteen!

Alustavasti näyttää siis siltä, että Maapallolla on menossa lämpenevä kausi, mutta sen sälyttäminen ihmisen aiheuttamaksi hiilidioksidikatastrofiksi on selkeästi vähintään liioiteltua ja todennäköisimmin myös valehtelua ja petosta. Alarmismina se on hyväksi käytettyä länsieliitin geopoliittisiin, imperiaalisiin ja neofeodaalistaviin missioihinsa suggestoituna pelotteena ja pakotteena.

Tästähän olen aikaisemminkin blogissani paasannut >> Tunnisteet: ilmastonmuutos ja ilmastonmuutospetos.

Lisäksi tämä länsimaiden eliitti- ja rappiohegemoniassa sopivan habitaatin löytänyt alarmismi näyttää olevan tieteenfilosofiselta kannalta katsottuna taikauskoista pseudotiedettä ja uskonnollista kiihkoa.

Ilmastomme siis muuttuu juuri nytkin, muttei niinkään sillä tavalla tai siksi, kuten länsimaiset eliitin asiamiehet, aivopestyt tiedemiehet, valtamedian propagandistit ja asiaan vihkiytyneet-hyväksikäytetyt alarmistiaktivistit kuvittelevat.

Miksi ja miten tällainen uskomattomaan harha-ajatteluun ja sen mielettömän laajaan ja intensiiviseen hegemoniaan johtanut tilanne on voinut syntyä?...

Osaltaan kyse on varmaankin siitä, mistä Seppo Oikkonen on puhunut blogeissaan (Kuinka Karl Marx tavataan ja Alkon kassalla) eurooppalaisen kartesiolaisen paradigman hajoamisilmiönä - Sellainen tilannehan on siis muotoutunut ajatushistoriamme vaiheeseen siten, että aikaisemmin viimeisten n. 400 vuoden aikana kartesiolaisen paradigman synnyttämät subjektin eriytyminen ja ulkoisen todellisuuden objektivoituminen eurooppalaisessa ajattelussa olivat aluksi länsimaisten arvojen sekä tieteen ja teollisen hyvinvoinnin kehitysperustat, mutta nyttemmin ne ovat menneet kieroon ja rikki aiheuttaen pohjatilanteena länsikriisin monia eri piirteitä.

Siinä yksilön sokeuden asteelle kasvanut individualismi on maailman objektivoinnissaan kadottanut kykyään ymmärtää ja tulkita suuria kokonaisuuksia ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä. Käytännössä prosessiajattelu ja metafysiikan tiedostaminen ilmiöissä ja asioissa sekä asioiden syvien yhteyksien ja merkityksien hahmottaminen osana kokonaisuuksia on siis taantunut.

Samaan aikaan länsimaissa valtamedian rooli on kasvanut ennen näkemättömään vaikuttajan ja ajattelua ohjaavan toimijan rooliin > Kuten myös on jo ollut paljon paasattua, niin valtamedian sisällöt ovat hyvin monissa asioissa ja toiminnoissa saastuneet länsieliitin intressejä ja pakkomielteitä promotoivaan suuntaan, mikä on jo kättelyssä myös ilmasto- ja tiedeasioissa yksi virheellisen ajattelun lähtökohta ja suunta. 

Se uhkaa osaltaan käytännön toiminnallisuudellaan ja ajattelua ohjaavalla vaikutuksellaan länsimaisia hyviä arvoja ja kartesiolaisen paradigman hyviä saavutuksia! - Eli länsimaissa on tullut entistäkin vaikeammaksi yhtäältä hahmottaa valheen ja todellisuuden / oikean eroa sekä toisaalta juuri valheen vangiksi on entistäkin helpompi joutua, kun informaatiossa eliitin esoteerinen ja muille väestöille suggestoitu eksoteerinen taso ovat myös dualistisena dilemmana olemassa.

Niinpä nämä ajattelun vääristymät ja ongelmat ovat väistämättä heijastuneet myös tieteelliseen ajatteluun ja tieteelliseen metodiin yhtenä osana rappioprosessin kokonaisuutta - Tieteen tekoonkin on pesiytynyt taloususkonnosta ja imperialismista noussutta ideologista ja uskomuksellista sakkaa, joka ilmastonmuutosasioissa ilmenee teollista hyvinvointia ja ihmisiä syyllistävänä ja mustamaalaavana agendana sekä taannuttaa ajattelua ismillisen ja suggestoidun hegemonian ikeeseen liikaa innovatiivisen, kriittisen ja luovan järjen käytön sijaan ja niiden kustannuksella.

Siksi tähän eilen saavutettuun ilmastosopimukseen on suhtauduttava erittäin kriittisesti ja kyseenalaistavasti! - Se mitä todennäköisimmin on yhtäältä energian ja resurssien vaarallista tuhlaamista ja hukkaamista, jossa länsimaiden kriisin muiden ongelmanratkaisujen tarve jää samassa suhteessa liikaa huomiotta. Samalla se on länsieliittiä hyödyttävien intressien promotoimista monilla käytännön tasoilla, missä ylikansallinen totalitarismi- ja hegemonia-ajattelu rakentuu virheelliselle perustalle, ja missä ideologiset väärinajattelumallit toimivat eliitin taloususkontoa ja imperialismia tukevina harhoina ja petoksina.

Lisäksi on huomioitava, että teollisen hyvinvointivaltion vuorovaikutuksessa luonnon kanssa on muitakin ongelmia kuin vain tämä ns. ilmastonmuutospaniikki - Saastuminen, vääränlainen / huolimaton maankäyttö, rikolliset toimet haittaavina tekijöinä luontoa tuhoten sekä eliitin taloususkonnollis-imperialistinen toiminta maailmaa parantavia toimia ja aitoa ympäristönsuojelua haittaavana parasiittisaasteena ovat keskeisiä ihmistoiminnan vikoja.

Hiilidioksidi on siirrettävä maailmanparantamisen priorisointilistalla häntäpäähän!

No comments: