Saturday, December 31, 2016

Päättyvän vuoden 2016 yhteiskunnallispoliittista yhteenvetoa ja paremman Uuden Vuoden toivotus

Nyt vedän tätä päättyvää vuotta yhteen yhteiskunnallispoliittisesti ja muutenkin omasta näkökulmastani - Voidaan kokonaisuutena sanoa, että vuosi 2016 oli hyvin kahtiajakoinen, missä yhtäältä kauhistuttavat ja rumat asiat etenivät Suomessakin edelleen, mutta myös positiivista ja kaunista sattui yllättävälläkin tavalla...

---- Päällimmäisenä vuosi 2016 jättää mieleen tietenkin Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka ratkesivat marraskuussa Donald Trumpin voittoon Hillary Clintonista > Valtamedia, monet (vale)vasemmistolaiset piirit ja NWO-sidonnainen länsieliitti Hillary Clintonin takana ei osannut ollenkaan odottaa sellaista ratkaisua, ja koki Trumpin voiton siksi radikaalina yllätyksenä ja kohdallaan ilmeisesti maansuruakin vakavampana traumana.

Itselleni Trumpin voitto ei ollut yllätys, vaan merkit hänen voittoon alkoivat kasaantua esille jo viimeistään viime kesän aikana, jos vain ei ollut sokeasti petoksellisen ja mustamaalaavan valtamedian lumoissa silloin. 

Sen sijaan nuo Clintonin voittoon vihkiytyneet ryhmät kokivat elämänsä järkytyksen, ja sen jälkeen suurin osa heistä ovatkin paljastaneet itsensä oikeastaan jopa historian huonoimpiin häviäjiin kuuluviksi, koska he eivät ole voineet ollenkaan hyväksyä vaalitulosta, ja jotkut kuvittelevat jopa edelleenkin sen olevan kauhua ja vääryyttä joka tapauksessa ilman aikomustakaan katsoa itseään peiliin ja analysoida oikeasti tilannetta auki. 

Vasemmistoradikaalit nuoret aloittivatkin heti ko. vaalituloksen perään jopa melkoiset mellakoinnit ja väkivaltaisetkin puheet Yhdysvaltain kaupungeissa kuin viimeistä päivää; tosin nyttemmin he ovat jo väsyneet jonkin verran ilmaisemaan pettymystään. 

Lisäksi länsieliitin Obama-Clinton -klikki valtamedian tuella on yrittänyt sabotoida ja mitätöidä Trumpin vaalivoittoa jo vaikka millä keinoilla, kuten äänten uudelleen laskennalla, syyttämällä vaalitulosta Venäjän hakkeroinniksi jne., mutta jatkuvasti he ovat vain nolanneet itsensä lyömällä kirveensä kiveen > tragikoomisesti äänten uudelleen laskenta muutamassa osavaltiossa tuotti Trumpille jopa lisää ääniä.

Muutenkin myös näiden vaalien lisäksi valtamediauutisoinnissa kävi ilmi harhainen ja pakonomainen russofobia, kun melkein kaiken mahdollisen mukaan niin näissä vaaleissa Clintonin häviössä kuin edelleen monissa muissa geopolitiikan ilmiöissä piti projektiivisesti tehdä Putinista ja Venäjästä syyllinen > Venäjä ei liene ihannevaltio, mutta sen roolia on 100-kertaisesti pahennettu ja mustamaalattu jo vuosia realistisiin olosuhteisiin nähden.

Itselleni tämä Trumpin vaalivoitto oli vuoden suurimpia (ellei jopa suurin) ilon aiheita, vaikkei Donald Trumpin hallinnosta voidakaan vielä päästä takuuseen eikä kunnolla perillekään - Kuten toin päättyvän vuoden aikana ilmi mm. Facebookissa, niin katsantoni Trumpia kohtaan muuttui tutkimusteni ja erilaisten asioiden - tilanteiden etenemisten valossa sekä Trumpin vaalikampanjan tiettyjen merkkien perusteella paljon aikaisempaa positiivisemmaksi.

Minulla on FB-seinältäni suuri määrä Trump-aiheista materiaalia edelleen odottamassa jatkojalostusta tänne blogiini, mutta sen purkaminen blogikirjoituksiksi jää alkavan vuoden 2017 asiaksi; tosin pyrin siihen ennen kuin Trump astuu virkaansa tammikuun 20. päivänä > Joka tapauksessa Trumpin vaalivoitto, siihen reagoiminen em. tapaan sekä monet muut seikat siinä on syytä analysoida esille, koska se paljastaa maailman tilasta niin monenlaista ja osaltaan myös ihmisen psykologiasta ja sosiologiasta...

Minusta vaikuttaa vieläkin siltä, että Trumpin hallinnolla on aikaisempiin USA:n presidentteihin verrattuna vihdoin paljonkin parempaa ihan konkreettisestikin suunnitteilla, vaikka ei ole syytä Trumpistakaan odottaa mitään messiasta tai täydellistä suunnan muuttajaa - Onhan myös niin paljon korjattavaa maailman tilassa, ja NWO-sidonnainen länsieliitti ei halua tehtävän monia asioita niin kuin Trump aikoo tehdä... 

Odotukseni Trumpin hallintoa kohtaan ovat kuitenkin edelleen suhteellisen hyvät ja toiveikkaat, ja Trumpin vaalilupaukset olisivat edelleen tulossa toteutettaviksi ainakin osittain...

Mainittakoon tähän yhteyteen lisäksi vielä, kuinka Britannian EU-erosta äänestäminen kesällä oli samanlainen ilmiö NWO-eliittiä vastaan kuin Trumpin presidentiksi valinta, koska ns. Brexit toteutui siinä. Britannian EU-eroaminen ei ole kuitenkaan vieläkään täysin selvä lopulliselta muodoltaan ja luonteeltaan...

---- Vuoden 2016 aikana toinen erityisen merkittävä asia oli edelleen pakolaiskriisi ja siihen liittyvät maahanmuuttokriittiset tendenssit vastaan valevasemmistolainen monikultturismi, sekä muut aiheeseen kuuluneet yhteiskunta- ja yhteisöongelmat. 

Tämä aihepiiri jakoi edelleen ihmisiä eri leireihin hälyttävänä polarisaatioprosessina; siinä näytti yhä siltä, etteivät monet osaa havaita "leireistänsä" käsin tähänkään tilanteeseen liittyviä pinnan alaisia prosesseja ja kokonaiskuvia kunnolla, vaan vastakkainasetelmalliset leimaamisen, tabullistamisen, mustamaalaamisen ja viholliskuvallistamisen mielihalut ryhmävahvistautumisineen olivat liian usein keskeisiä asioita.

Pakolaiskriisiin liittyi kuitenkin esim. pakolaisten joukkoon soluttautunut ääri-islamistinen terrorimentaliteetti ja uskonnollinen vallankumousimperialismi, ja muut islamistiseen ajattelutapaan kuuluvat sosiaaliset vaikeudet suhteessa länsimaisiin arvoihin > Länsimaat joutuivat pahimmillaan kohtaamaan päättyvänä vuonna ennen näkemättömän runsasta islampainotteista terrori-iskujen aaltoa, missä mm. yleisön joukkoon ajetut rekka-autot olivat tappavina aseina.

Osaa noista terroriteoista on väitetty ns. false flageiksi, joita on historiassa oikeastikin käytetty monta kertaa hajoita ja hallitse -tyylisesti geopolitiikan intressien ja poliisivaltioagendan läpiviemiseksi > Hyvin mahdollista ja osin todennäköistäkin, että noinkin on niiden piirissä ollut myös tänä päättyvänä vuonna... 

Mutta pohjalla islampainotteisessa terrorissa on kuitenkin ollut se tilanne, että pakolaiskriisissä on vaeltanut kehittymättömistä kulttuureista ennen näkemättömän runsaasti ihmisiä toisenlaiseen länsimaiseen kulttuuriin, joka on ilmiselvä ongelma >> eli myös Suomessakin, missä sen takia kulttuurikonfliktien riskiä ja sosiaalisia jännitteitä on tullut selvästi lisää.

Joillakin NWO-tahoilla on ollut tähänkin rappioittamiseen intressejä juurikin hajoita ja hallitse -metodina maailmanhallintaa varten: Väestön keinotekoisella siirrolla ja sekoittamisella (geopoliittinen aggressio>sota>pakolaiset>kulttuurikonfliktit...) kulttuurien universaalia tuhoamista ja neofeodaalistamista...

Tuskin alkavanakaan vuonna 2017 tämä pakolaiskriisi kaikkine noine ongelmineen vieläkään merkittävästi hellittää, mutta Trumpin hallinnon mahdolliset toimet ainakin ääri-islamin suitsimiseksi voivat ehkä muuttaa tilannetta parempaan suuntaan jo alkavan vuoden mittaan...

---- Länsieliitin imperialistiseen aggressioon liittyen heidän aikaansaamansa Syyrian sota ja siellä heidän promotoimansa ääri-islamistinen "oppositio" Bashar al-Assadin hallintoa vastaan eskaloitui päättyvänä vuonna huippuunsa, kun Venäjä tuli osapuoleksi sotaan päinvastaisella agendalla länsieliitin intresseihin nähden > NWO-eliitti halusi kammeta al-Assadin jo viidettä vuotta peräkkäin pois, mutta Venäjä tuki al-Assadia ja pyrki tuhoamaan ääri-islamistit pois. Joulukuun alussa tilanteeseen tuli kuitenkin ratkaisu, kun Venäjän avulla ääri-islamistit saatiin poistettua tärkeistä kohteista ja kaupungeista, jolloin länsieliitin intresseille tuli ratkaiseva takapakki.

Syyrian sota onkin jatkuvasti paljastanut valveutuneille aktivisteille länsieliitin suunnattoman tekopyhyyden ja imperialistisen aggressionsa hulluuden, ja tänä päättyvänä vuonna kenties enemmän kuin koskaan ennen, kun näimme sekä Syyriassa että edelleen Ukrainassa Kiovan juntan Donbassia kohtaan harjoittamiensa sotarikosten seuraukset > Syyriassa valtavat rauniokaupungit silmän kantamattomiin, hirvittävä määrä kuolleita ja kärsineitä ihmisiä, Donbassissa siviilikohteiden tuhonnan jatkuminen edelleen jne.

---- Sekä Syyrian että Ukrainan sota-alueiden uutisointi lännen ja varsinkin Suomen valtamediassa paljastikin päättyvänä vuonna länsieliitin intressien hyvin pahanlaatuisen agendallistumisen länsimaiden virallisiin narratiiveihin ja käytännön toimiin > Transatlanttinen NWO-missio kävi päättyvänä vuonna entistäkin selvemmäksi ja tuomittavammaksi!

Se paljastuminen olikin myös itse asiassa suuri osasyy Donald Trumpin vaalivoittoon, koska Trumpin vaalikampanjan keskeinen sisältö oli monelta osin NWO:n vastainen - Siitä kuitenkin myöhemmissä kirjoituksissani lisää...

---- Täällä Suomessa väestö alkoi heräämään yhä ennemmän huomaamaan Sipilän hallituksen kataluuden, taloususkonnollisen terrorin ja mediamanipuloinnin NWO-sidonnaisuudessaan > Esim. liikenneministeri Anne Bernerin hurjat suunnitelmat liikenteen yksityistämisestä, orwellilaisesti kontrolloimisesta ja siihen kuuluvan infrastruktuurin myymisestä käytännössä sijoittajille on ollut viime viikkojen suuri kohu.

Merkittävimmillään kuitenkin muutama viikko sitten kävi jopa ennen näkemättömästi ilmi pääministeri Sipilän mielihalut hallita ja sensuroida ylen toimitusta Suomen Kuvalehden vuotaman tiedon mukaan. Asiasta tuli suuri kohu, kun alkoi käydä ilmi se, miten Suomessa valtaapitävät ja valtamedia olisivat ihan yhteistuuminkin sensuroimassa ja ohjaamassa tietoa kyseenalaisin tarkoitusperin!...

yle halusi esittää tapauksessa osaltaan viatonta, ja näytteli ikään kuin loukkaantunutta uhria ja varsin näennäisesti syytteli Sipilää, mutta jätti sen keskeisen asian kuitenkin piiloon, miten muutoin hegemoniallisesti yle(kin) on ollut oikeastaan aina osa vallanpitäjien ja kulissien takaisten kabinettien mediamanipulointia hyvin monissa asioissa!

Tämä Sipilä-kohukin on kuitenkin nyt jäänyt taas unholaan ilman, että asiasta jäi käteen mitään merkittävää seuraamusta kenellekään > Toisin sanoen sitä ollaan jo hyssyttelemässä unholaan, jotta Suomen eliitti saa olla rauhassa menossa olevan neofeodaalistamisen ilakoinnissaan.

Joka tapauksessa minullekin on jo ollut useita vuosia selvää, kuinka Suomenkin eliitti ja valtamedia aivan varmasti omaavat keskinäisiä salaisia / kirjoittamattomia sopimuksia eliitin intressien turvaamiseksi, joten valtamedian journalistinen etiikka on monelta osin vain sananhelinää väestön harhauttamiseksi "tyytyväisyyteen" ja suggestiiviseen valeonnellisuuteen > Tuo Sipilän tapaus toi tilanteen ensimmäistä kertaa Suomen historiassa jo varsin paljon pintaan, muttei ilmeisesti vieläkään riittävästi...

---- Sipilän hallituksen kataluus kuitenkin tuli vuonna 2016 jo niin paljon esille tuossakin kriisissä, että tämän kautta väestö on kyllä Suomessa alkanut ymmärtämään Suomen muutoksen NWO-imperialismin kourissa tasavallasta "yritykseksi" - Kts. tämä Sande Parkkosen kirjoitus

Demokratiaahan Suomessa ei liene koskaan ollutkaan kunnolla, mutta feodaalikirous ja transatlanttisen NWO-eliitin intressihyökkäys on viime vuosina yrittänyt tulla toden teolla takaisin!

Juuri siksi alkavana vuonna Suomen 100-vuotisjuhlallisuudet ovat irvokasta pilaa sekä itsenäisyyden konseptia ja yhteishyvää varten olevia kansallisvaltioperiaatteita halveeraavia! > Jollei juurikin alkavana vuonna tule hyvin selkeä muutos pois NWO:n pahuudesta oikeaan kansainväliseen yhteistyöhön itsenäisten kansallisvaltioiden kesken!...

---- Omakohtaisena kokemuksenani yhteiskunnallispoliittinen aktivismini on ollut seuraavanlaista >> Yhtäältä olen ollut iloinen ja tyytyväinen tajuttuani paljon lisää asioita, eli ymmärrykseni on kasvanut entisestään kohti tarpeellista kokonaiskuvallista ja koherenttia muotoa - Yksi merkittävä tiedon lisääntymisen prosessi liittyikin päättyvänä vuonna juuri Donald Trumpin vaalikampanjan sosiologis-psykologiseen analysointiin. 

Toisaalta olen kokenut aikaisempaa enemmän ns. turnausväsymystä, joka ilmeni vuonna 2016 ainakin blogikirjoitteluni selvänä vähentymisenä - Yksi osasyyllinen kyllästymiseeni lienee ollut se, kun lisäksi tänä päättyvänä vuonna eskaloitui huippuunsa minua kohtaan vihamielinen tai hyljeksivä kohtelu sosiaalisessa mediassa > Tämä ilmeni etenkin Facebookissa, jossa pidin koko vuoden ajan yllä päivittäistä yhteiskunnallispoliittista aktiviteettia; osalle se aiheutti siinä määrin närästystä ja torjuntaa, että muutama ihan kanssa-aktivistikin hylkäsi minut FB-kaverilistoiltaan kuluneen vuoden aikana.

Välillä toki saatan olla melko suorasanainen, koska pyrin tabuttomaan ja rehelliseen asioiden analyysiin. Toisaalta olen huomannut, kuinka minuakin suorasanaisemmilla kanssa-aktivisteilla nuo samat minut hylänneet ihmiset ovat kuitenkin pysyneet niiden muiden FB-kavereina > Se toki aiheuttaa minulle epäoikeudenmukaisuuden tunteita. 

Tämä onkin mietityttänyt minua siten, että vaistoan tuosta minua kohtaan olleen torjunnan / hyljeksinnän luonteesta jonkinlaista projektiivista käyttäytymistä eikä syy ole niinkään se, kuinka suorasanainen metodin ja asenteen tasolla itse olen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tietyissä analyyseissäni ilmeisesti osaan kiteyttää tiettyjä asioita niin, että jotkut huomaavat ne ismi-ajattelussaan ideologisina ja ryhmätunnistamisen merkkeinä, joita he arvioivat juurikin enemmän ismillisen ryhmävahvistautumisen ja leirimentaliteetin katsannoista, ja siten mm. liian herkästi ja virheellisesti juuri viholliskuvallisina karikatyyreinä ja harhoina. 

Heissä paljastuu siis ideologista ahdasmielisyyttä kokonaiskuvallisen ja koherentin ymmärtämisen kustannuksella, josta käsin he voivat jopa kanssa-aktivistejakin arvioida sokean binaarisesti "hylkää" / "hyväksy" -mentaliteetilla.

Tämänkinlainen sosiaalinen epäharmonia ja sairastunut suhtautuminen yhteiskuntailmiöihin on asia, joka ilmeisesti vaivaa erityisesti meitä suomalaisia mm. historiallisista traumoistamme ja siinä kahtiajakautuneesta kansanluonteestamme johtuen, koska olemme olleet melkein 1000 vuotta historiallisesti herrakansojen alistamia, tyrannisoimia ja sosiaalisesti muokkaamia "hallintoalammaisia", ja niille eliiteille kelpaamisen metodeja etsineitä pelkureita ja pyrkyreitä > Suoraankin niitä ongelmia löydetään osaltaan siksi myös nykyajastamme > Käsittelemätön ja kansallista psykoanalyysiä läpikäymätön historia seuraa herkästi hyvinkin kaukaa menneisyydestä ajatteluumme, ja toteuttaa menneisyyden virheitä yhä uudelleen ja uudelleen...

Siksi tulevalle vuodelle 2017 esitän toiveen, että niin kanssa-aktivistien kuin muidenkin pitää alkaa opettelemaan aina vain enemmän tästä sosiologis-psykologisesta haitasta poispääsyä, koska se on yksi iso tietoisuuden avautumista edesauttava seikka, joka sitten osaltaan käytännössäkin voi tulevaisuudessa parantaa monia yhteiskunnallisia ongelmiamme...!

Näissä merkeissä päätän tämän vuoden 2016 viimeisen blogikirjoitukseni! - Jätän huomiselle Uudenvuodenpäivälle (mahdollisesti myöhemmäksikin...) aikaisemmin lupaamiani valokuvallisia sää- ja luontojulkaisuja, koska päätin sisällyttää niihin Joulun tilanteiden lisäksi myös tämän vuodenvaihteen tilanteita; eli toivon edelleen siinäkin kärsivällisyyttä teiltä blogini lukijoilta.

Aivan lopuksi toivotan teille kaikille parempaa ja tietoisuutta nostattavampaa Uutta Vuotta 2017!

No comments: