Sunday, January 15, 2017

Talven 2016-17 sää- ja luontovaiheita maisemavalokuvissani - Marraskuu

Nyt esittelen runsaasta valokuvaamisestani poimittuja otoksia havainnollistamaan kuluvan talven sää- ja luontotilanteita Etelä-Suomessa - Sopivasti, kun talvi on suunnilleen puolivälissä. 

Teemaksi olen valinnut maisemakuvat, ja jaan ne esille tähän mennessä ilmenneen talven puitteissa kolmeen osaan kuukausittain. Julkaisen nämä kolme osaa melkein samalla kertaa tänään sunnuntaina 15.1.2017 ja huomenna maanantaina 16.1.2017 > Tämä ensimmäinen osa kattaa viime marraskuun.

Kerron alkuun lyhyesti kussakin osassa pääpiirteittäin tapahtuneet sääolot Etelä-Suomessa taustoitukseksi kuvilleni; kuvien ottopaikka ja -aika on ilmoitettu kunkin kuvan yhteydessä tarkemmin, ja kuvat on listattu lopussa kronologiseen järjestykseen ylimmän vanhimmasta alimman uusimpaan.

Marraskuun 2016 sääolot Etelä-Suomessa >> Kuun alkupuoli toi ennenaikaisen talven Etelä-Suomeen, joka tarkoitti yleisesti ensilumen satamista sekä jopa selvästikin tavanomaista kovempia pakkasia ajankohtaan nähden. Aluksi talventulo oli kuun ensimmäisinä parina-kolmena päivinä hillittyä, mutta pian se voimistui etenkin etelärannikon melko runsaaseen lumimäärään sekä minimilämpötiloihin yleisesti -10 ja -15 asteen välillä.

Pakkas- ja talvijakso kesti kuun puoliväliin, ja n. 15. päivästä alkaen leudot länsi-lounaisvirtaukset vesisateineen ottivat hyvin voimakkaasti vallan; lämpötilat kohosivat ajoittain lähes +10 asteeseen, ja näin ollen alkukuun lumet sulivat laajasti kokonaan nopeaan tahtiin - muutamassa päivässä myös etelärannikon runsaslumisilla alueilla. Melkein kaikki syntynyt routa ja järvijäät sulivat myös pois.

Hyvin leutoa jaksoa kesti lähes yhtämittaa 27. päivän paikkeille, jolloin voimakas pohjois-koillisvirtaus toi taas talvisempaa säätä takaisin kuun loppupäiville - Sillä kertaa talvi ei ollut kuitenkaan edeltäneen veroinen, vaan lumisateet jäivät vähiin ja pakkaset pysyivät enimmäkseen heikkoina - kohtalaisina, eli -10 asteen leudommalla puolella.


Seuraavaksi marraskuun 2016 maisemavalokuvia >>
Lievää kuuraa niityllä ja metsän puustossa kuvattuna tiistaina 1.11.2016 klo. 14:31 Nummi-Pusulan (nyk. Lohjaa) Leppäkorvessa - Talvisempi sää alkoi näin hillitysti nollakelissä / pikkupakkasella, ja ko. vuorokautena tämän paikan sekä pääkaupunkiseudun välillä matkallani havaitsin lumikuuroista paikoin kertynyttä ohutta lumipeitettä.
Parin-kolmen sentin lumipeittettä ja auringonnousua aamun pakkasessa kuvattuna perjantaina 4.11.2016 klo. 9:15 Espoon Leppäsillassa - Kuun toisena päivänä Suomen eteläpuolinen matalapaine tuotti tällaisen ensilumen tälle alueelle; kuvan peltoa kynnettiin itse asiassa ko. lumisateen aikana viime tipassa talvikuntoon sänkivaiheesta, eli isännälle talventulo oli yllätys.
Ruskan viimeisiä vaiheita parin-kolmen sentin lumipeitteen kera kuvattuna perjantaina 4.11.2016 klo. 10:06 Espoon Leppäsillassa - Sen verran aikaisin talventulo saavutti etelärannikon, että viimeisenä ruskaantuvissa puissa ja pensaissa oli vielä paikoin melko runsaastikin lehtiä, kuten tässä vasemman laidan tammessa (Quercus robur).
Sentin-parin lumipeitettä ja auringonnousua aamun pakkasessa kuvattuna sunnuntaina 6.11.2016 klo. 9:09 Hämeenlinnassa Vanajaveden ja moottoritien välissä - Lumipeitteessä ei ollut edeltäneen kuvan etelärannikon ja tämän kuvan sisämaan välillä mainittavaa eroa tässä vaiheessa linjalla Helsinki-Hämeenlinna. Ensilumi satoi molemmille paikoille yhtäaikaa, joka on tyypillistä nopeassa kylmenemisessä.
Railokuvioitunutta uutta järvijäätä kuvattuna sunnuntaina 6.11.2016 klo. 11:04 Hämeenlinnassa terveyskeskuksen takaa kohti Hämeen linnaa - Järvijään lievä ja vaihteleva lumipeitteisyys kertoi, että jäät ehtivät syntyä osaksi ennen lumisateiden tuloa ja toiseksi osaksi niiden jälkeen sekä aikanakin. Jään paksuus oli optimaalista railomuodostukselle; kts. myös alempana sama ilmiö.
Melko runsasta lumimäärää ja kuuraa aamun pakkasessa kuvattuna perjantaina 11.11.2016 klo. 9:15 Espoon Leppäsillassa - Kuun 7. - 9. päivinä etelärannikolle saatiin osaltaan sulan meren ansiosta n. 20 - 30 cm lisää lunta; ns. "lake effect" -lumipyry. Sen jälkeen pakkasten kiristyminen lisäsi hienosti kuuraa mm. ruohovartisten kasvien jäänteisiin, ja tässä se osoittaa kuinka tärkeää ns. talventörröttäjien estetiikka on talvisin.
Luonnonlumihiihtolatua kuuraisessa talvisäässä kuvattuna perjantaina 11.11.2016 klo. 9:25 Espoon Leppäsillassa - Luonnonlumelle hiihtämään pääseminen on etelärannikon olosuhteissa hyvin harvinaista näin aikaisin, mutta tällä kertaa yli 20 cm:n lumimäärä tuotti muutamaksi päiväksi erinomaiset ja poikkeukselliset talviliikuntaolosuhteet; ihmisiä olikin ajoittain erittäin paljon hiihtämässä.
Edelliseen kuvaan nähden havainnollistettua lumen sulamisen nopeutta samassa kuvakulmassa ja paikassa kuvattuna perjantaina 18.11.2016 klo. 9:19 Espoon Leppäsillassa - Pakkaslumena muodostunut hanki sulaa helposti pois, kun samalla useiden plusasteiden kanssa vallitsevat kosteat ja ajoittain vesisateiset ilmamassat; sulaminen oli alkanut todenteolla vasta 16.11. ja noin kahden päivän kuluttua tästä nuokin lumet olivat jo kokonaan poissa.
Lumetonta ja vesisateista aamua kuvattuna sunnuntaina 20.11.2016 klo. 9:05 Hämeenlinnassa kohti Goodman-tavarataloa - Lumettomuus vallitsi laajasti Etelä- ja Länsi-Suomessa seuraavan viikon ajan, eli ns. tyypillinen marraskuun pimeys oli taas hallitsevaa; tuon aamun ja koko päivänkin hämäryys korostui paksupilvisen sään takia lisäksi entisestään.
Lumettomana viheriöiviä nurmikoita ja sulavaa järvijäätä kuvattuna sunnuntaina 20.11.2016 klo. 10:03 Hämeenlinnassa Viipurintien sillalta Vanajavedelle etelälounaaseen - Kuun alun pakkasjakso ei onnistunut vielä pilaamaan nurmikoiden vihreyttä kunnolla pois, mikä korosti tuossa vaiheessa leudon sään tunnelmaa kuin kasvukauden "paluuna".
Oranssia aamuauringon valoa luonnonlumettomissa olosuhteissa kuvattuna lauantaina 26.11.2016 klo. 9:40 Espoon Leppävaaran urheilukeskuksen keinolumentekoalueen vieressä - Kuun alun pakkasjakso oli sen verran tuhti, että tykkilunta ehdittiin tekemään tällä alueella melko hyvin; ensimmäisenä sitä oli tykitetty-levitetty tuohon matalaan liukumäkeen, ja se oli kestänyt kohtalaisesti yli viikon plussakelit, kun samalla luonnonlunta ei ollut enää moneen päivään.
Vaihtelevia ruskean ja oranssin sävyjä lumettomalla peltoalueella iltapäiväruskon aikaan kuvattuna lauantaina 26.11.2016 klo. 15:10 Espoon Leppäsillassa - Edeltävään kuvaan verrattuna aurinko oli hieman jo alempana horisontissa, jota tuon valon punaisempi sävy tässä osaltaan osoitti. Kumpukerrospilvissä sopivasti auringon suunnassa tapahtuva selkeä sää tuottaa tuollaista kirkasta ns. vastaruskoa, kuten tässä.
Kokonaan sulanutta Vanajavettä voimakkaassa pohjois-koillistuulessa kuvattuna sunnuntaina 27.11.2016 klo. 11:31 Hämeenlinnassa pääkirjastolta Hämeen linnalle - Yli viikon jatkunut hyvin leuto plussakelinen sää ehti kuin ehtikin sulattamaan järvijäitä myös kokonaan; vain pienissä seisovan veden järvissä jäätä jäi edelleen vähän jäljelle. Tämä Vanajavesi on virtaavavetinen järvi. Huomatkaa aaltojen ja kumpukerrospilvien järjestyminen tuulen mukana omilla tavoillaan "sama"suuntaisesti.
Voimakkaan pohjois-koillistuulen mukana tulleiden lumikuurojen aiheuttamaa kuviollista lumipeitettä asfalteilla kuvattuna sunnuntaina 27.11.2016 klo. 14:26 Hämeenlinnan Liikennepuistossa - Lämpötilan laskettua pakkaselle tämä ilmiö on aina tuulisella säällä taattua ohuen lumen kanssa; vain riittävän vähäinen lumimäärä on vaatimus, jotta lumettomia laikkuja jää "väleihin".
Edellispäivän lumikuuroista tullutta vähäistä lumipeitettä sekä uudestaan jäätynyttä Vanajaveden pintaa kuvattua maanantaina 28.11.2016 klo. 12:47 Hämeenlinnassa Paasikiventien eteläreunalla - Tuulisen sään jatkuttua edelleen asfaltin hieman kohonneelta kohdalta vähäiset pakkaslumet pölyttyivät helposti pois.
Uudestaan jäätynyttä Vanajaveden pintaa ja alkuiltapäivän matalaa auringonvaloa kumpukerrospilvien kera kuvattuna maanantaina 28.11.2016 klo. 12:53 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta lounaaseen - Alla olevaan kuvaan verrattuna tämä järvenselkä oli vallinneeseen pohjoistuuleen nähden suojaisa, ja siksi jää pääsi syntymään sille edeltäneen yön aikana puhtaana ja tasaisena.
Voimakkaassa pohjoistuulessa vasta osaksi jäätymään alkanutta Vanajaveden pintaa kuvattuna maanantaina 28.11.2016 klo. 13:16 Hämeenlinnassa pääkirjaston läheltä koilliseen - Yllä olevaan kuvaan verrattuna tämä järvenselkä oli vallinneeseen pohjoistuuleen nähden tuulisin mahdollinen etelä-pohjoissuunnassa pitkulaisena; siksi jäät muodostuivat siinä hitaan mosaiikkimaisesti aaltovaikutuksen takia rannan viereltä alkaen.
Vanajaveden tuoreen jään pinnalle satanutta vähäistä lunta kuvioituna railovesiviivoilla ja tuulenpuuskien vaikutuksilla sekä kuvattuna tiistaina 29.11.2016 klo. 12:52 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta eteläkaakkoon - Tuulet olivat heikkenemässä / heikenneet, mutta muistona ennen seuranneen illan lumisadetta voitiin vielä havaita tuulen esteettinen työ.
Voimakkaan ja vähäisen railovesiviivan risteäminen Vanajaveden tuoreen jään pinnalle sataneessa vähäisessä lumessa kuvattuna tiistaina 29.11.2016 klo. 13:01 Hämeenlinnassa Paasikiventien sillan eteläpuolella - Railoja muodostuu järvijäihin helposti uuden jään paksuuntuessa alle 5 cm:n paksuuksissa, kun yhtäältä virtaava vesi alla sekä painevaihtelut jäässä mm. rannan muotojen puristuksissa vaikuttavat siinä.
Kahta erilaista jäänmuodostusaluetta Vanajaveden pinnalla kuvattuna tiistaina 29.11.2016 klo. 13:22 Hämeenlinnassa pääkirjaston läheltä pohjoiseen; mukana nyt myös Hämeen linna - Yllä olevaan edellispäivän lähes saman kulman-paikan kuvaan verrattuna tässä edustalla oli se aikaisemmin esitelty hitaasti jäätymään alkanut mosaiikkijää nyt umpijäätyneenä ja kuura-lumipeitteen kera, ja tuo ulapampi tasainen-kirkas jää muodostui viimeisenä tuulten heikennyttyä.
Edellispäivään verrattuna hieman runsaampaa uutta lunta Vanajaveden tuoreen jään pinnalla sekä alkuiltapäivän pitkiä varjoja kuvattuna keskiviikkona 30.11.2016 klo. 12:47 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta eteläkaakkoon - Tasainen uusi lumipeite mahdollisti erinomaisen alustan ajankohdan matalan auringonvalon luomille varjonäytelmille; tässä oli oikealla olevan lehtipuuston läpi siivilöitynyttä valoa. Huomatkaa myös jonkin eläimen jäljet.
Hieman runsaamman uuden lumen seassa railoaukoista tihkunutta vettä tummemmat kohdat aiheuttaneina ja kuvattuna keskiviikkona 30.11.2016 klo. 12:57 Hämeenlinnassa Paasikiventien etelälaidalta eteläkaakkoon - Tasainen uusi lumi mahdollisti toisaalta "ylästön" jään alta tihkuvalle railoreikävedelle; jään paksuus oli edelleen optimi tälle näytelmälle, ja sama koski ilman lämpötilaa, joka oli vain hitusen pakkasella.

No comments: