Monday, July 24, 2017

Ilmastonmuutosalarmismi ja perusteenaan olevan hiilidioksidin rooli tieteeksi naamioituina globalistien poliittisina aseina - Tilanteen laaja kyseenalaistus

Blogini on ollut vaihteeksi "kesälomalla", vaikka yhteiskunnallis-poliittinen aktivismini sinällään ei olekaan ollut mm. edelleen lähes päivittäin jatkuneen Facebook-aktiviteettini myötä. 

Nyt blogikirjoittamiseni kuitenkin aktivoituu tällä ilmastonmuutosalarmismiin liittyvällä koosteella ja analyysillä! - Olen poiminut alle etenkin tältä vuodelta aiheeseen liittyneistä Facebook-julkaisuistani sisältöjä, mutta myös jotain sopivaa vanhempaakin asiaa, vaikka niistä osa on ehkä ollut joskus esillä täällä blogissanikin. 

Syntyneen koosteen tarkoitus on seikkaperäisesti ja tieteellisestikin havainnollistaa edelleen sitä, miten hiilidioksidiperusteinen ilmastonmuutosalarmismi on ihmiskunnan historian suurimpia huijauksia, ja miten sen rooli on olla globalistien geopoliittisten tavoitteidensa ja sosiologisten manipulaatioidensa eräs toiminta-alusta ja metodien välineistö.

Tämän koosteen-analyysin vastarooli tarkemmin sanottuna on täten sekä mitätöidä ja osoittaa havainnollisesti hiilidioksidista levitettyä virallisen tieteen ja valtamedian valhetta että paljastaa niiden valheiden käyttöä ns. itse teoissa globalistien ja tukivoimiensa käsissä.


Aloitan ensin hyvin havainnollisella kuvalla, jossa on esitetty ilmakehän hiilidioksidin päälähteet Maapallolla osuuksina > Sources of Atmospheric Carbon Dioxide -kuva >> Lainaus: "Biosphere 55,28%, Oceans 41,46%, Burning of Fossil Fuels 3,27%".

Tästä on jo lähtökohtapäätelmänä se, ettei hiilidioksidin lisääntyminen ihmistoiminnan seurauksena voisi olla merkittävä ongelma silloinkaan, vaikka hiilidioksidilla olisikin virallisen tieteen väittämä ilmastoa lämmittävä ominaisuus - Seuraava havainto on kuitenkin heti perään se, ettei hiilidioksidilla edes ole sellaista lämmittävää vaikutusta, joten tämä jo vakuuttavasti sulkee hiilidioksidin pois laskuista ilmastonmuutosta aiheuttavana komponenttina > Seuraavaksi tarkastelenkin sitä, miten ja miksi hiilidioksidi ei ole väitetyn kaltainen ns. "kasvihuonekaasu". 

Seuraavat koosteet sisältävät paljon sekä tunnettujen ilmastoalarmismia kyseenalaistaneiden luentoja ja analyysejä video- ym. linkkeinä että omaa kommentointiani lapsuudestani saakka kertyneen meteorologian ymmärrykseni perusteella >>


Facebook-julkaisustani 10. kesäkuuta 2017 22:54: Olen nyt illalla viettänyt taas aikaa ilmastonmuutosalarmismia kyseenalaistavien tietojen parissa - Tällä kertaa valikoin tähän kovaa tieteellistä materiaalia ko. kyseenalaistukseen > alla on lista videoita sekä uusintana Kari K. Arvolan tiettyjä blogikirjoituksia, joista ilmenee tieteellisesti se, kuinka totaalisesta huijauksesta on kyse hiilidioksidiperusteisessa ilmastoalarmismissa.

>> Voidaankin todeta, että hiilidioksidia ilmastonmuutoksen syynä pitävä alarmismi on ihmiskunnan historian suurimpien joukkopsykoosien veroinen mielen katastrofi.

>> Voidaan siksi myös todeta, että kaikki hiilidioksidin vähentämiseksi ko. alarmismin takia töitä tekevät ovat turhan ja hyvin todennäköisesti myös haitallisen puhteen äärellä.

>> Haitallinen se on siksi, koska hiilidioksidiperusteinen ko. alarmismi on äärimmäisellä tavalla sekä politisoitu että kollektiivisen psykoosin ideologiasisältöä.

>> Ko. äärimmäinen politisointi tarkoittaa sitä, että se on kytketty globalismin intressejä tukevaksi toiminnan muodoksi; eli ko. alarmismi ei ole ollenkaan tiedettä, vaan se on ideologisiin / uskonnollisiin kultteihin verrattava propagandasysteemi.

>> Kollektiivisen psykoosin voimakkuudesta puolestaan kertoo se, kuinka esim. juuri näiden seuravien videoiden erinomaisesti & oleellisesti kyseenalaistavaan sisältöön ei olla suhtauduttu lähes ollenkaan vakavasti, vaan ne on aina virallisissakin yhteyksissä ohitettu "huuhaana".

No, ymmärrettävää se tavallaan on niiden psykososiologisten seikkojen valossa, joita olen tässä viime aikoina pohtinut ja tuonut esille (aihe, johon palaan myöhemmin)... 

Kuitenkin länsimaisen ajattelun hyvin vakavasta taantumasta & kriisistä tämä alarmismiuskontokin on vain yksi esimerkki > kokonainen aikalaisajattelumme on monilta osin voimakkaiden kollektiivisten valheiden lietsomaa ja alistamaa - asiat ovat olleet monessa kohtaa ylösalaisin, jonka tulevaisuuden seurauksia ei uskalla edes kuvitella.....

Sitten listaus videoita ja kirjoituksia ilmastoalarmismin ja sen hiilidioksidiperustan kyseenalaistamiseksi:

---> Nobel Laureate Smashes the Global Warming Hoax.

---> Global Warming Is A blatant LIE & This video scientifically Proves it.

---> John Coleman (founder of The Weather Channel) Global Warming Scam.

---> Kasvihuoneilmiö ilman seiniä ja kattoa.

---> Ilmakehän lämpöfysiikan perusteita.

---> Ilmakehän lämpöfysiikkaa II.

---> On hienoa olla ilmaston katastrofaalisen lämpenemisen kieltäjä!

---> Lord Monckton on Climate Change (Another Must See).

---> Lord Christopher Monckton - Global Warming is a Hoax.

---> Tim Ball - The Deliberate Corruption of Climate Science.


Jatkan kyseenalaistusta merkittävän käytännön ilmiön havainnollistuksella >>

Tämä Antarktiksella äskettäin tapahtunut Larsen C -jäätikköhyllyn lohkeaminen on ollut ilmastoalarmisteille suuri herkkupala muka osoittaa sen olevan merkki vakavasta hiilidioksidiperusteisesta ilmaston lämpenemisen etenemisestä >> Massive Antarctic Ice Shelf Days From Breaking Off.

Näin asia ei kuitenkaan ole ollut > Katsotaanpa!

Jäätiköthän ovat aivan normaalisti ns. juoksevaa ja lohkeilevaa "ainesta", mikä virtaa, muovautuu, irtoilee ja hajoilee luonnon prosesseissa aina hyvin helposti. Välillä siinä nyt vain sattuu tällaisia dramaattisempiakin "Larsen C" -lohkeamisen kaltaisia prosessivaiheita, mitkä eivät ole mitään uutta Maapallon historiassa eikä niihin edes välttämättä tarvita mitään sulamistakaan - Nyt vain valtamediassa ja alarmistipiireissä uskotellaan tilanteeseen liittyvän muka kauhistuttavaa sulamista, missä siis tekosyinä viljellään tuon alarmismiuskonnon mukaan kauhuskenaariomantroja ideologisesti ja pseudotieteellisesti.

Miettikääpä minkälaiset olosuhteet parin-kolmen viime kuukauden aikana tuolla Antarktiksella on olleet tämän lohkeamisprosessin aikana? >> Tietenkin ankaroituva talvi, jolloin missään sen jäätikköalueilla ei edes ole tapahtunut mikäänlaista sulamista missään reunoillakaan! Kyse on ollut nyt vain joustavan jäätikön omista fysikaalisista ominaisuuksista ja myös merivirroista jäätikön alla / ympärillä.

Meteorologiaa ja luonnonprosesseja ymmärtämättömille sekä muutenkin Maapallon olosuhteiden havainnoinnissa suhteellisuuden tajun puutteellisille tällaista alarmismiuskontoa voidaan toki edelleenkin helposti myydä mm. tällaisen tekohälytysjutun avulla.

Sen sijaan itse sekä lapsesta saakka monenlaiseen ympäristötietoon että viimeisen 10 vuoden aikana geopolitiikan kulissien takaisiin prosesseihin hyvin perehtyneenä voin jo nähdä todella syvälle tämänkin huijauksen ja harhaisen tarinan ytimeen.

Seuraavaksi samanlaista valveutumista osoittavalta Janne Pohjalalta tähän jäätikköaiheeseen liittyvä FB-julkaisu

17. heinäkuuta 2017 23:36 Janne Pohjalan FB-julkaisu:  New report about Antarctica is horrible news for global warming alarmists >> Lainaus: "Jäähyllyn irtaantumisuutisointi tuotti takapotkun mediassa. Alarmismi ei mene enää läpi. Vastapalloina on todettu että 

1) Ilmiö on normaali 

2) Että enää ei edes Antarktiksen niemimaa lämpene 0,32C/10v vaan jäähtyy -0,47C/10v 3) 

3) Että jään määrän vaihtelu on ensisijaisesti luonnollista vaihtelua (viittaamani "keinulautailmiö") eikä niinkään globaalin lämpenemisen vaikutusta

4) Ilmastotiedemiehet eivät kykene selittämään tapahtumia (ja siksi normaalista ilmiöstä yritetään tehdä katastrofia)

Enää edes valtamediassa, kuten WaPo mene ilmastoalarmismi läpi sellaisenaan vaan lähdekritiikki on kasvanut ja se toinenkin näkökanta tulee jatkuvasti enemmän esiin. Onko vuosi 2017 se vuosi jolloin hiilihypoteesin sulamiselle ei ole paluuta?

Lähteet:

Niemimaa (2):
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716327152 

Luonnollinen vaihtelu (3):
http://dailycaller.com/2017/06/24/study-antarctic-sea-ice-loss-driven-by-natural-variability-not-global-warming/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL073656/abstract

Selitys puuttuu (4):

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/03/01/antarctic-ice-has-set-an-unexpected-record-and-scientists-are-struggling-to-figure-out-why/?utm_term=.5bf90b5f91bf".

Vielä tähän jäätikköaiheeseen liitän tämän hieman vanhemman FB-julkaisuni:

Facebook-julkaisustani 30. syyskuuta 2015 11:47:  Ilmastorealismia: Kun jää paljastaa kiusallisia ilmastosalaisuuksia >> Niinpä! - Se länsimaisessa valtamediassa ja valtapoliitikkojen puheissa suuresti kauhisteltu ilmastonmuutos juuri ihmisen totaalisesti aiheuttamaksi väitettynä onkin ollut itse asiassa normaalia Maapallon ilmaston vaihtelua ja paluuta taas jonkin verran lämpimämpään kauteen.

Ilmastonmuutosalarmismi on siis kokonaan länsieliitin eli globalistien hallintaansa ottamaa poliittista propagandaa, joka on heille yksi monista väylistä juntata heidän valtiotonta ja yhteishyvätöntä maailmanvaltarakennetta > Tässä alarmismikatsannossa siis muokattuna osaksi Agenda 21 -missiota. Se propaganda siis on silkkaa valehtelua ja tukee heidän pääasiana etenevää taloususkonnollis-imperialistista vallan pakkomiellettä.

Länsieliitin keskeisiä hahmoja on otettu jo vuosikymmeniä sitten puuhaamaan tämän propagandajunttaamisen taustalle, kuten olen blogissani jo vuosia sitten havainnollistanut. Esim. WWF ja muut vastaavat eri ympäristöorganisaatiot ilmastonmuutospelottelun taustalla juontavat juuriaan Rockefellerin ja Rothschildin dynastioiden sekä brittimonarkian raha- ja valtalähteille myös tämän alarmismin aikaansaamiseksi.

Hyvin valitettava asia on se, että ihan kunnollistakin maailmanparantamisasennetta omaavia ihmisiä on saatu hyväuskoisuuttaan aivopestyä tämän mission pelinappuloiksi hätäilemään ko. alarmismin synkkyyttä ja promotoimaan tietämättään siitä juontuvia pahantahtoisia eliitin ko. pyrkimyksiä.

Tilanne sisällöltään on siis ollut tässä operaatiollisesti aivan sama kuin mitä tänä vuonna (siis vuonna 2015 tämän fb-julkaisun ajankohtana) on kärjistynyt maahanmuutto- ja pakolaisasioissa vastaavana hyväuskoisuutena.

Ilmeisesti ns. vihervasemmistolaiset (valevasemmistolainen kultti) on saatu koottua näihin molempiin pseudomaailmanparantamisiin kaikkein laajimmin ja syvimmin; heidän hätänsä ja huolensa on toki usein aitoa, muttei sisällä kunnollista ymmärrystä taustalla ja kulisseissa vaikuttavista kataluuksista globalistien ko. maailmanvaltamissiossa. 

Ehkä valitettavinta on se, että heidän päänsä kääntämiseksi ja unesta herättämiseksi ei ole tehtävissä helposti juuri mitään asiassa vaikuttavien ryhmäpsykologisten-sosiaalisten ilmiöiden takia -- Valtava ja kaiken kattava yhteinen valhe on luonteeltaan aina sellaista, että se ei juurikaan ota vastaan kyseenalaistusta ja vastuuta omien uskomustensa kontolle eikä sillä ole tapana lakata kuin vasta tietynlaisessa loogisessa yhteiskuntaprosessin päätepisteessä...??!!


Sitten otan esille tässä kuluvassa kuussa lausutun puheenvuoron eräältä tyypilliseltä ilmastoalarmistilta, jossa sisältö on osaksi kääntymistä alarmismista poispäin, mutta se on samalla itseään silti tiedolliseen umpikujaan laittavaa itsepetosta tässä ko. alarmismin kyseenalaistavassa katsannossa >>

Facebook-julkaisustani 8. heinäkuuta 2017 17:41: Ilmastoaktivisti: Pahin ilmastomörkö on väistynyt >> Ilmastouskovaiset yrittävät nyt itsepetoksellisella lohdutusideologialla väistää sen tosiasian, ettei hiilidioksidi koskaan ole ollut oikeasti ilmastonmuutoksen syy - tämä on ko. uskovaisten oman vastuunsa kieltämistä propagandastaan, virheidensä katalaa piilottamista sekä harhaisten uskomustensa takautuvaa ylevöittämistä todellisuuteen nähden käänteisellä havaintojen tulkinnalla ilmaston viime aikojen (yli 10 vuotta) toteutuneesta lämpenemättömyydestä ko. alarmismin hurjiin lämpenemisennusteisiin nähden.

Ko. alarmismi näin edelleen pahentaa sisältönsä petosluonnetta, ja siksi se on myös osoitus joukkoliikkeen muodon saaneesta narsistisesta asenteesta "hyväntekijänä" > Ei myönnetä mitään omalle kontolle tulevaa kritiikkiä ja virheidensä osoitusta, vaan aina vain projisoidaan ja väännetään asiat omalta & ideologian kannalta "parhain" päin.

Itse en tule päästämään näitäkään huijareita vähällä, vaan kritiikkini terä pysyy niin kauan vahvana, kunnes alkaa oikea katuminen ja vastuun myöntäminen!...

En tiedä onko tämä Kaisa Kosonen ollut tietoinen valehtelija ainakaan aluksi; ideologinen sokeus nimittäin on usein tosi vahva käänteisen maailmankuvan ja siihen totena uskomisen ylläpitäjä, ja siinä uskotaan omaan hyväntekijän rooliin vilpittömästi, vaikka samalla tiedostamattomana toteutuu myös haitallisia prosesseja ja katalia tahoja edesauttavia seikkoja - Silti tämä ns. jatkettu petos alkaa olla merkki jo jonkin asteisesta tahallisuudestakin alunperin vilpittömästi toimineiden hyväskoisten hölmöjenkin piirissä....


Sitten jatkan siitä, miten tämä alarmismi on viime aikoina toteutunut käytännössä globalistien toimintatavoissa ja tavoitteissa >>

Facebook-julkaisustani 25. kesäkuuta 2017 16:28: Arnold Schwarzenegger ja Ranskan presidentti lähettivät yhdessä ilmastoterveisiä >> Schwarzenegger ja Macron ovat tyypillisimpiä globalisteja, jotka on laitettu promotoimaan ilmastoalarmismiuskontoa imperialististen tavoitteiden hyväksi. 

-- Kuten olen jo osoittanut, niin sellaisella ei ole mitään tekemistä ympäristötietoisuuden, luonnonsuojelun tai maailmanparantamisen (tekopyhyyden uusi maailmanennätys > "make planet great again") kanssa, vaan se on pelkästään jyrkkää ja moraalitonta huijausta mustamaalatun hiilidioksidin avulla. 

-- Samalla se on pseudotiedettä poliittisena huuhaa-kulttina, joka jopa myös tuhoaa aidon tieteen maineen ja tarkoituksen > sivilisaation perikatovaara kasvaa!

Mainittakoon tässä yhteydessä Emmanuel Macronista se, että hänen "en marche" -liikkeensä on toki taitava globalistien "vaihtoehtoliike"-huijaus tavallaan valeoppositiollisena kaappauksena ja vastaiskuna globalistit kyseenalaistavalle aktivismille ja aidolle vaihtoehtoliikkeelle > Samaa Suomessa Sauli Niinistön presidentinvaalikampanjakin yrittää toistaa.

Mutta tällaisella "en marche" -liikkeellä ei ole ollut oikeasti ranskalaisten mandaattia, koska mm. äskettäisissä Ranskan presidentinvaaleissa (missä Macron tuli valituksi presidentiksi patriootti Marine Le Peniä vastaan) jopa yli puolet ranskalaisista jätti kokonaan äänestämättä ikään kuin vasta-vastaiskuna / ihan myös vain ahdistuneisuuttaan ja luopumistaan, eli monet heistä jättivät jäähyväiset poliittiselle vaikuttamiselle...

Facebook-julkaisustani 5. kesäkuuta 2017 14:34: Suomen metsät uhrataan Euroopan ilmastotalkoille | Kauppalehti >> Hiilidioksidipakkomielteisen ilmastonmuutosalarmismin ajatussairauden seurauksista tämä on yksi hyvin havainnollinen esimerkki >> tässä havainnollistuu siis se, miten harhaisen pikkumaisesti ja tarpeettomasti ajatus- ja toimintaenergiaa haaskaantuu siinä pois yhteiskuntarakenteemme piiristä, kun pohditaan käytäntöön "hiilinieluja" ja "hiilijalanjälkiä" ko. "ilmastonmuutoksen torjumiseksi".

Koska siis moinen alarmismi on suurta huijausta, niin ko. ajatus- ja toimintaenergian haaskaus on tietenkin pois oleellisista aikamme länsirappion parantamistarpeista, ja osaltaan siksi sinälläänkin moinen on myös yhteiskuntahaittana hyvin suurta.

Valevasemmistolaisessa kultissa tämä alarmismi on tietenkin rooliltaan erityisen vahvaa ja suunnilleen yhtä suurta kuin monikultturisminkin ajatusharhat, joten tulen kiinnittämään jatkossakin erityistä huomiota niihin molempiin analysoidessani ja tuodessani esille tämän valevasemmistolaisen kulttimielentilan luonnetta...

Jatkoa ko. metsäaiheeseen ---> Janus-kasvoiset ympäristönsuojelijat siunaavat metsäluonnon tuhon.

Facebook-julkaisustani 1. elokuuta 2013 14:33: Tutkijat: Ihmisperäinen ilmastonmuutos on totta >> Yli +4 asteinen vesi kohoaa ja pysyy merissä ja järvissä aina pinnalle päällimmäiseksi asettuvana kerroksena. AINA! 

Lukijakommentti >> "[Toinen tärkeä syy on se, että lämpö varastoituu valtameriin eikä nosta maapallon keskilämpötilaa. Kun syvyydet ovat lämmenneet eikä niihin mene enempää lämpöä, ilmakehä lämpenee lisää. Valtamerien tutkimusta tulisi laajentaa, jotta saisimme lisää todisteita.]

Tämä väite on aivan uskomatonta fuulaa, eikä sille löydy minkäänlaista tieteellistä näyttöä. Ei mitään. Tai jos on, niin Anna varmasti sellaisen tutkimuksen osoittaa. Väite siitä, että lämpö on jotenkin mystisesti karannut valtamerten syviin osiin (700 m ja syvemmälle) ei kertakaikkiaan voi pitää paikkaansa. Se on termodynamiikan lakien vastaista. Lämpö ei voi mitenkään hypätä ilmakehästä yli 700 metrin syvyyteen lämmittämättä ensin vesipatsaan ylempiä osia. Syy miksi ilmastotiede näin yrittää väittää on pelkkä hätävalhe ja perustuu siihen yksinkertaiseen syyhyn, ettei merten syvistä alueista (700 m ja yli kattaa aivan valtaosan valtameristä) ole mitään vertailukelpoista ja kattavaa aineistoa ennen ARGO-aikakautta. Meillä ei ole tietoa, ovatko valtamerten syvät alueet lämmenneet, kylmenneet vai pysyneet samoina ennen ARGOa, emmekä voi sitä enään mitenkään saada. Väite ei perustu tieteelle, sillä tieto puuttuu.".

Tässäkin paljastuu jo heti ko. alarmismipropagandan poliittinen tarkoitushakuisuus, mikä liittyy siis omien tutkimusteni mukaan myös Agenda 21 -missioon, jota pyörittävät pitkälti samat eliittitahot kuin ketkä pyörittävät pankkiiri-oligarkkikartelliakin etenkin länsimaissa.

Ilmastonmuutosalarmismissa kyseessä on siis myös teollisen hyvinvoinnin alasajamiseen perustuva neofeodaalistamismissio väestön hallinnan osaltaan helpottamiseksi globalistien taloususkonnollis-imperialistista valtarakennetta varten.

Niinpä nyt ja jatkossa esitettävät tuollaiset "hätävalheet" ovat väestöjen tyhmänä pitämisen maailmanennätyksiä.


Vielä samasta aihepiiristä lyhyemmillä kommenteillani:

Facebook-julkaisustani 12. heinäkuuta 2017 21:20: Presidentti Niinistö häkeltyi Putinin näkemyksestä: "Ilmastonmuutos ei ehkä olekaan ihmisen aiheuttama" >> Putin on aivan oikeassa - Niinistönkin harhat aiheesta ovat tyypillisintä globalistin ideologiaa.

Facebook-julkaisustani 10. heinäkuuta 2017 22:43: Ranskan presidentti: terrorismin syynä on ilmastonmuutos | Kansalainen >> Tämäkin paljastaa sen, miten ilmastonmuutosalasmismi on globalistien poliittinen työkalu eikä tiedettä.

Facebook-julkaisustani 2. kesäkuuta 2017 10:41:  Goldman Sachsin johtaja twiittasi ensi kertaa – otti kantaa Trumpin päätökseen vetäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta >> Hohhoh! :D - Tällainen eliittipankkiiri kun ottaa kantaa tähän asiaan noin, niin sen pitäisi olla jo iso hälytys!

Ei siitä, että hiilidioksidipakkomielteinen ilmastonmuutos olisi totta, vaan kuinka suuri kusetus se on, ja miten se on liitetty nimen omaan ko. eliitin taloususkontoon ja imperialismiin toiminnalliseksi osaksi.

---> Ilmastonmuutos on EU:n valtti energiapelissä - Vastavalkea.fi.

---> Siinähän itkette. Toivottavasti itkevät mahdollisimman paljon, niin tulevaisuus muistaa heidät varoittavana esimerkkinä kulttimielentilastaan mahdollisimman selkeästi: Bisnesjättien johtajat haukkuvat ja hylkäävät Trumpin: "Tekee mieli itkeä".

---> Infowars Nightly News LIVE: Trump Wrecks Bilderberg Plans, Elites Meet To Bring Him Down.

---> Historic: Trump rejects Paris climate treaty » Alex Jones' Infowars.

Facebook-julkaisustani 1. kesäkuuta 2017 12:14: Tutkijat varoittavat: Ilmastonmuutos tekee kaupungeista sietämättömän kuumia pätsejä | Kauppalehti >> "...väittävät brittiläiset, meksikolaiset ja alankomaalaiset taloustieteilijät."

>> Taloustieteilijöiden on aivan turha mennä sanomaan yhtään mitään moiseen ilmastonmuutosalarmismiin, koska se itsessäänkin on jo suuren luokan huijaus!

Toivottavasti Trump sanoo selkeästi irtisanovansa Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta... > Ja niin myös kävikin riittävän osoittelevasti!

>> Presidentti Donald J. Trump ja ilmastonmuutos on peruttu - Ilmastofoorumi ry « Ilmastofoorumi ry.

Facebook-julkaisustani 26. huhtikuuta 2017 1:46: Ilmastonmuutos voi kaataa yhteiskuntia | Helsingin yliopisto >> No sattuipa tuokin sopivasti esille esimerkiksi virallisen tieteen ko. pseudotiederappiosta.

Facebook-julkaisustani 22. maaliskuuta 2016 14:01: 56 miljoonaa vuotta sitten koettiin raju lämpöhuippu – mutta se oli pientä nykyiseen ilmaston­muutokseen verrattuna >> Lainaus: "Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos muuttaa nyt maapalloa sellaisella vauhdilla, että sille on vaikea löytää vertaista planeettamme historiasta.

Samalla saastumisen vaikutukset luontoon ja ekosysteemeihin saattavat olla ennennäkemättömät, tuore tutkimus varoittaa.".

Noin sanotaan tuossa hesarin jutussa!

Mielenkiintoista, eikö totta?

Eli! >> Ihmiskunnan syyllistäminen on länsieliitin / globalistien erästä suosikkipuuhaa, johon "hiilidioksidin aiheuttama" ilmastonmuutos on luotu oikeastaan kaikkien aikojen suurimpana huijauksena, jonka ihmiskunta on koskaan kohdannut olemassaolonsa aikana.

Mikään muu huijaus, ideologia tai muu manipulaatio ei voi mitenkään vetää moiselle vertoja tieteellisen ajattelun kannalta, kun nyt tajuamme tämän koosteen-analyysin linkkeineen kaikkineen kokonaan läpi kahlanneena sen, miten ilmastoalarmismi käytännössä on syntynyt, edennyt ja ilmennyt viimeisen 50 vuoden aikana.

Facebook-julkaisustani 25. joulukuuta 2014 23:59: Grahn-Laasonen: Ilmastonmuutos on maailman suurin bisnesmahdollisuus >> Agenda 21 ja länsieliitin imperiaaliset-taloususkonnolliset pakkomielteet on jo vuosikausia sitten sovitettu yhteen petoksena ja harhaisena neofeodaalistamisena paljolti rahatalousparasiitin autonomisesta toimijasubjektiudesta käsin > Siksi Grahn-Laasonenkin on vain muottiin valettu länsieliitin asianainen tässä alarmismiuskossaankin.


Viimeiseksi annan puheenvuoron aikamme parhaimpiin kuuluvalle suomalaiselle ilmastoalarmismin kyseenalaistajalle Kari K. Arvolalle: Hän ottaa alla kantaa tämän kesän alussa olleeseen Pariisin ilmastokokoukseen. Siinä hän osoittaa ko. alarmismin pohjana olevan hiilidioksidipakkomielteen mahdottomuuden osuvasti. Samalla hän tuo myös oleellisesti esille sen, kuinka ko. alarmismin varjossa on aina muhinut teollisen aikakauden aikana paljon vakavampia ympäristöongelmia, kuten pienhiukkasten, noen ja savun aiheuttamat ilmansaasteet.

-- Hiilidioksidi ei ole saaste ollenkaan, vaan elämälle välttämätön ilmakomponentti, jonka määrän soisi olevan nykyistä paljon suurempikin ilmakehässämme!

Kari Arvolan FB-julkaisu >&gt: "Iltalehti eilen Pariisin ilmastokokouksesta:
"Loppukiri maapallon historialliseen ilmastosopuun alkoi Pariisissa samaan aikaan kun Pekingissä on suljettu kouluja ja päiväkoteja korkeimman mahdollisen saastehälytyksen tähden."

Nythän on niin, että savusumu ja uutiskuvien juhlima saastepilvi ei johdu hiilidioksidista, joka on ilmastoneuvottelujen pääkohde. Hiilidioksidi on väritön ja hajuton kaasu. 

Kuvien saastepilvi on yhdistelmä savua, nokea, pienhiukkasia ja vesihöyryä. Se johtuu paitsi suuresta polttomoottorien ja muiden polttoprosessien määrästä, myös polttotekniikan heikkoudesta.

Tämä on ongelma, johon voisi vaikuttaa merkittävästi, jopa ratkaisevasti. Mutta eikö mitä, Pariisissa merkitään paperille tiukasti tavoite, että ilmaston lämpeneminen halutaan pysäyttää 1,5 Celsius-asteen tasolle verrattuna ns. esiteolliseen aikaan. Jestas, kovat tavoitteet! Ovat oikein radikaaleja!

Alustavasti ilmakehän fysiikkaan vaikkapa vain harrastuksenomaisestikin perehtynyt henkilö joutuu kysymään, että mitä ihmettä tuo väki touhuaa?

Ihmiskunnan käytössä ei ole ensimmäistäkään keinoa, jolla ilmakehän lämpötila voitaisiin säätää halutulle tasolle.".

No comments: