Monday, January 01, 2018

Valevasemmistolaisuus globalismissa kulttuurimarxismin näkökulmasta havainnollistettuna - Miten "vasemmisto vs. oikeisto" -jaon on muututtava globalismin vastaisessa taistelussa (Päivitetty!)...

Inspiroiduin vahvasti tekemään oman Uuden Vuoden 2018 puheenvuoroni merkittävästä ajankohtaisesta aiheesta, jonka herätti tekemään tämä suomennettuna erinomainen yhteenvetovideo kulttuurimarxismista! >> Mitä on kulttuurimarxismi?  


Päivitys sunnuntaina 7.1.2018 klo. 16:40 >> Gary Orsum: Cultural Marxism Is A Thing. Tässä on edellä olevan videon täydennykseksi Gary Orsumilta erinomainen kooste kulttuurimarxismin historiasta ja muodostumisesta aikamme vitsaukseksi.


--- Tässä on siten lähtökohtani aiheeseen >> Kulttuurimarxismi on itse asiassa oleellinen kom
ponentti valevasemmistolaisen ideologian rakennusaineena, ja sellaisena se on globalismin imperialististen ja fasististen operaatioiden kulmakivi taloususkonnollisen kapitalismin mukana.

Miksi ja miten? - Se selviää alla olevan analyysin myötä, missä tapahtuu laajaa pohdintaa >>

Ensinnäkin alkuun: Sitähän VALEvasemmistolaisuus nimenomaan tarkoittaa, että se pinnallisten käsitekikkailujensa ja utopioina esittelemien yli-ihanteidensa alla oikeasti tukee ja edistää fasismia, ja siihen kuuluu tietenkin myös viherfasismi (mm. valheellisen ilmastoalarmismin kautta toteutuva globalismin tukeminen).

Fasismihan tarkoittaa alunperin yksityisen rahatalouden ja valtiollisen vallan diktatuurillista yhteenliittymää, mutta nythän se on tarkoittanut lisääntyvästi globalismin edistyessä valtiollisen vallan komponenttinsa muuttamista imperialistisen keskitetyn vallan muotoon mm. EU:n ja euron kautta.

Näin ollen valevasemmistolaisuus on oikeastaan aikalailla alusta loppuun saakka oikeistolainen missio globalismissaan, mutta nykyiset julkisen (valta)keskustelun ja valtamedian narratiivien käsitekikkailut ja käsitesekaannukset toimivat oivallisena harhautuksena globalistieliitin hyödyksi ko. "aatteen" ominaisuuksien havainnoinnissa ja analyysissä.

Nimittäin yleensä ko. "liikkeestä" käytetyt nimitykset "vihervasemmistolaisuus" tai pelkästään vain "vasemmistolaisuus" eivät ole oikeasti sitä kuvaavia tässä analysoiduista syistä johtuen - Silti samalla ko. "liikkeen" sisällä olevat kuvittelevat muka olevansa hyvinkin edistyksellisen "vasemmistolaisuuden" asialla.

Sellainen moisten "vasemmistolaisten" käsitys itsestään ei pidä paikkaansa, koska aito vasemmistolaisuus on nimenomaan antiglobalistista eli siten varsinaisesti antifasistista, ja siten tietenkin myös antikulttuurimarxilaista - nykyinen vasemmisto on kuitenkin lähes kokonaan globalistista, jolloin itse asiassa aitoa vasemmistoa ei enää ole olemassa etenkään virallisissa hallinnoissa, eikä "antifasismina" tunnetussa ruohonjuuritason valejoukkoliikkeessäkään > vasemmisto onkin onnistuttu tuhoamaan jo lähes toimintakyvyttömäksi pois globalistien NWO-mission tieltä.

Aitoa vasemmistoa on olemassa enää marginaalissa mitättömästi, mutta hieman enemmän vaihtoehtomedioiden sisällöissä, josta merkittävänä esimerkkinä otan esille LaRouche-liikkeen - Toisaalta nimenomaan valevasemmistolaistakin narratiivia on myös vaihtoehtomedioissa, mistä esimerkiksi otan "The Young Turks" -median.

Vaihtoehtomedioiden narratiivit tähdentävät nykyään myös olematta tukeutumasta liikaa "oikeisto vs. vasemmisto" -dikotomiaan, koska nykyvastakkainasettelut tapahtuvat aidommin "eliitti vs. rahvas"- ja "globalismi vs. lokalismi" -akseleilla > Olen hyvin paljon samaa mieltä.

Siksi oikeastaan LaRouche-liike tähdentää samaa ja on siten myös omanlaisensa sekoitus sekä vasemmistolaisuutta että oikeistolaisuutta, mutta risteytettynä toteuttamaan reaalitalouden, hyvinvointivaltioiden ja yleensä kansallisvaltioperiaatteiden asiaa edistyksellisesti siten, että sellaisen globaali toteutus ei ole yhdet valtiot toisia valtioita vastaan, vaan voittoja kaikille kaikkien hyväksi globaalina edistyksenä ja harmoniana. 

LaRouche-liike tähdentää, että oleellista on kuitenkin säilyttää kansallisvaltiot sivistyksen ja edistyksen perustoina ko. kehitystä varten, mikä on sitä aitovasemmistolaisuutta; sekä toteuttaa rahapolitiikkaa niin, että sopivasti pankkikontrolloitu (Glass Steagall -periaate) rahatalous valjastuu reaalitaloutta eli sivistystä ja sen perustana olevaa infrastruktuuria palvelevana markkinataloutena kansallisvaltioperiaatteiden sitä sopivasti rajaten ja hoitaen > Sellainen "kapitalismi" on puolestaan aito-oikeistolaisuutta ilman fasismia.

Niinpä selvästi nähdään, miten valevasemmistolaisuus toimii ihmisyyttä vastaan, kun sen operaatiot toteuttavat tähdellisesti globalismia > Globalismihan nimenomaan tähtää siihen, että kansallisvaltiot lakkautetaan ja siksi päästetään lännen imperialismi toimimaan rahataloudellisen fasismin ja kulttuurimarxismin yhteenliittävänä diktatuurina > NWO > Siis miten? - katsotaanpa:

Tämän Mitä on kulttuurimarxismi? -videon analyysi selvästi osoittaa, kuinka globalismin kulttuurimarxistinen komponentti toimii vahvasti sosiologisena aivopesumekanismina niin, että se tekee kansallisvaltioperiaatteiden yhteisöllisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tyhjäksi / vähintään heikoksi, ja siten pelaa helpomman pohjan globalismin imperialistisille intresseille ja fasismille, koska kulttuurimarxismin mekanismeissa lopulta identiteeteiltään umpisolmuun sekoitettu ja pirstaloitu kansallisvaltioton väestö juurettomana ja rappioitettuna on keskitetyn NWO-vallan taholta helposti kontrolloitavaa ja alistettavaa massaa > tie globalistien totalitarismiin mataloituu tahallisena taktiikkana.

Eli tarkemmin ko. videon materiaaleista osoitettuna >>

1. Kulttuurimarxistisen ideologian dogmeissa määritelty vastakkainasettelukäsitys "alistettujen" ja "alistavien" välillä on valittu niin, että "hyvin katalan sopivasti" niiksi alistajiksi on päätynyt juuri sellaisia tahoja ja ihmisryhmiä, joiden varassa on kuitenkin puutteistaan ja vääryyksistään huolimatta myös tapahtunut kansallisvaltioperiaatteiden sekä historiallinen muodostuminen että niiden nykyiset ylläpitoprosessit! 

-- Täten ko. ryhmien ja tahojen yksioikoinen mustamaalaaminen "taantumukseksi", "rasismiksi", "natsismiksi" yms. valevasemmistolaisuuden halimiksi karikatyyrillisiksi viholliskuviksi tuottaa vaarallisen saumattomasti globalismia palvelevaa aivopesua ja taannuttamista em. tapaan kansallisvaltioiden lakkauttamista edistäen.

2. Kulttuurimarxistisen ideologian dogmeissa vastaavasti "alistetuiksi" valittuja pyritään pönkittämään kaiken muun kustannuksella siten, että taaskin "hyvin katalan sopivasti" kukin vähemmistö pyrkii sekoittamaan yhteiskunnan toiminnallista pakkaa niin, että ne pyrkivät sijoittamaan agendansa ylikorostettuihin tai haitallisiin rooleihin enemmistöihin tai kansallisvaltioperiaatteisiin nähden: 

Eli esim. niin, että "heteroseksuaalisuutta" katsotaan rappiona, ja vain muut seksuaalisuuden muodot asetetaan enemmän ihanteiksi; 

"valkoihoisuus" katsotaan pahan alkujuureksi, ja muut rodut asetetaan sen edelle ja suositaan siksi monikultturismia; 

"cis-sukupuoliset identiteetit" katsotaan huonoudeksi, ja promotoidaan sen sijaan monia muita ns. sukupuolikäsityksiä, eli on muka olemassa paljon muitakin suku"puolia" kuin vain mies ja nainen; 

"kristinusko" katsotaan vain sorroksi, ja sen sijaan muita uskontoja ja etenkin islamia korostetaan parempana tai vähintään suositaan uskontojen "samanarvoisuutta", vaikka käytännössä niiden väleillä on mm. merkittäviä ihmisoikeudellisia ja sisällöllisiä eroja jne....

-- Täten ko. ryhmien roolina toteutuu sekä enemmistöjen mustamaalaus yhteiskunnan pohjasakaksi että kunkin vähemmistön kautta tapahtuva identiteettien loputon pirstoutuminen hallitsemista odottavaksi sekamelskaksi > lopulta tapahtuu väestöt sekoittava geopoliittinen samuuden hetteikkö kansallisvaltioidentiteetit poistaen, jossa "hajota ja hallitse" -mekanismi on toteutunut loogiseen lopputulemaansa, ja siten se palvelee globalismin maailmanhallintapakkomielteitä imperialismissa ja fasismissa.

Siksi valevasemmistolaisuus kokonaisuudessaan on parhaillaan erittäin vaarallinen ihmisyyden kehittymistä vastaan oleva harha ja dystopia! > Ja etenkin muutaman viime vuoden aikana kaikkia noita kulttuurimarxistisia ideoita on nähty toteutettavan tosi paljon käytännössä.

Mutta aito vasemmistolaisuus ei ole enää myöskään vanhakantaista "kommunismia", koska ensinnäkin siinä keskitytään liian kapeakatseisesti talous- ja valtionäkökulmiin muodostamalla vastakkainasetteluja tyyliin: "kapitalismi" vs. "sosialismi" tai "työläiset" vs. "kapitalistit (porvarit)" tai "fasismi" vs. "kommunismi".

Ja tässä Mitä on kulttuurimarxismi? -videossa osoitetaan siis sekin, että kulttuurimarxismi on oikeastaan vain uudelleen päivitettyä marxismia (kommunismia), jossa aivopesuoperaatioiden painopiste on siirretty talousmekanismeista sosiaalisiin mekanismeihin.

Tuollaiset mustavalkoisuudet ovatkin myös pohjia totalitarismille varsinkin, jos erehdytään kuvittelemaan, että on pakko valita vain jompi kumpi asettelun eri puolista > Juurihan osoitin, miten optimaalisesti toimiva yhteiskunta osaa toteuttaa luovasti sekä aitovasemmistolaisuutta että aito-oikeistolaisuutta koherenttina prosessina.

Sama pätee myös tuossa kulttuurimarxismin vastakkainasettelukäsitysten valikoimassa > eli jos on muka pakko valita "alistettujen" ja "alistavien" välillä vain jompi kumpi, niin pahasti totalitarismia ja aitoa rappiota toteuttavaan suohon mennään silloin varmasti! - Onhan näet niin, että "alistettujen" ja "alistavien" väleillä voidaan tietenkin tehdä sovintoja ja sopimuksia harmoniaan, sekä ennen kaikkea nuokin vastakkainasetteluasiat voidaan nähdä nykyistä paljon realistisemmassa valossa ilman ideologisia harhautustaktiikoita ja vääristymiä kulttuurimarxismin ollessa niistä juuri varoittava havainnollistus.

Nykyään on ollut kuitenkin erittäin vakava ongelma sekin, että tämä kulttuurimarxismi ja laajemmin valevasemmistolaisuus on saanut valtavan jalansijan juuri niiden ihmisten parissa, joiden pitäisi muka olla yhteiskunnan toiminnallista eliittiä eli siis ns. älymystöä ja asioiden tiloihin eniten vaikuttavia tahoja! > Kulttuurimarxismi / valevasemmistolaisuus on ujuttautunut etenkin parin viime vuosikymmenen aikana hyvin kattavasti yliopisto-opetukseen ja jopa muuhunkin opetukseen, kun otetaan myös ilmastoalarmismikin (viherfasismi) tarkasteluun mukaan - Tämä tietenkin tuottaa ihmisiä yhteiskuntatoimintaan ko. ideologiavääristymät ja -harhat pahasti mielessään kasvavana joukkona, ja käytännössäkin tämä prosessi on ollut viime vuosina selvästi nähtävissä.

Lisäksi nykyään on isona ongelmana myös se, että yleisestikin ihmisillä on näissä asetteluissa suuria vaikeuksia tunnistaa ideologioita ja "vasemmisto vs. oikeisto" -jakoja oikein saati edes välttävän osittaisesti - Se on toki ihan ymmärrettävää, koska ihmisten päitä pahasti sekoittavissa valtamedioissa juurikin vasemmisto ei ole (enää) oikeasti sitä miksi se siellä kuvailee ulospäin itseään. Eikä (vale)oikeisto myöskään esiinny siellä ns. tunnistettavassa varsinaisessa muodossaan (taloususkonnollinen ja globalistinen fasismi), vaan se on mm. "edistyksellistä globalisaatiota" tai "vastuullista talouspolitiikkaa".

Samalla hämmennystä ja eksymistä ymmärrettävästi lisäten vaihtoehtomedioissa tähdennetään varsin paljon tavallaan kahta vastakkaista asetelmaa globalismin vastaisessa aktivismissa; yhtäältä tähdennetään "vasemmisto vs. oikeisto" -vastakkainasetelman olevan tarpeeton / lakannut, ja toisaalta muodostetaan silti sitä vastakkainasettelua niin, että otetaan puolin ja toisin juuri noita puutteellisia / vääristyneitä käsityksiä toinen toisistaan omien viholliskuvakarikatyyriensä käyttöön.

Tuo vaihtoehtomediamekanismi toteutuu tarkemmin sanottuna niin, että valevasemmistolainen viholliskuvakäsitys poimii materiaalia vihanpitoonsa juuri tuon kulttuurimarxismin "alistetut ja alistajat" -dogmeista -- Samalla vaihtoehtomedioissa kypsynyt ns. "alt-right" -liike (vaihtoehto-oikeistolaisuus) puolestaan ei osaa kunnolla tajuta sitä, että moinen nykyvasemmisto ei tosiaan ole oikeaa vasemmistolaisuutta, ja siksi siinä kiihotutaan tarpeettomasti myös karikatyyrilliseen viholliskuva-asetelmaan väärin kuvitellun "vasemmiston" kanssa.

Toki vaihtoehtomedioissa on myös muodostunut tervettäkin patriotismia ko. globalismia vastaan, joka voidaan laskea aidoksi ja hyväksi oikeistolaisuudeksi; eli sellaiseksi nationalismiksi, mikä ei sisällä fasismia eikä natsismia - Pieni joukko myös Suomessa on ollut kuitenkin myös totalitaristisemman nationalismin kannalla, eli se on sitä väärää oikeistolaisuutta mm. liiallisena vastakkainasetelmana kaikkea vasemmistolaisuutta kohtaan; näin on ollut tilanne esim. Vastarintaliikkeen kohdalla.

Kuitenkin jo mainittuun tapaan optimaalisen yhteiskunnan muodostuminen ja ylläpito toki vaatii sekä vasemmistoa että oikeistoa, mutta niiden molempien on myös tervehdyttävä toteuttamaan sellaista yhteiskuntamissiota globalismin sijaan ja ilman totalitaristisia tendenssejä - Sitä varten ensin on osattava ymmärtää ne ihmisyyden ja yhteiskunnan periaatteet, jotka toteuttavat sivistystä ja ihmisyyden jalostumista oikein / mahdollisimman optimaalisesti, ja tämän lähtökohdat tietenkin eroavat eri kulttuureista toisiin... 

Siis! >> Miten on mm.: järjestettävä rahatalous ja pankkitoiminta palvelemaan reaalitaloutta, miten reaalitalouden on palveltava yhteishyvää infrastruktuurin kehittämisen kautta, miten kansallisvaltioperiaatteet on ymmärrettävä historiallisena prosessina kehittyneen ihmisyyden yhteisöprojektiona, miten ihmisoikeudet toteutuvat parhaiten ns. oman kulttuurin piirissä ja siten varsin yhtenevästi kansallisvaltioissa, miten ihmisyys on sosiaalinen ja kehittyvä ominaisuuksiltaan ja vaatii edistyäkseen riittävän harmonisen ja sitä kehitystä mahdollistavan yhteiskuntarakenteen eli juuri mm. kansallisvaltioiden raameja jne....

Vasta noita asioita riittävästi ymmärrettyään voidaan alkaa miettimään sitä, miten voidaan roolittaa siinä sekä vasemmisto että oikeisto aitoina itsenään sellaisten tavoitteiden toteuttamiseen ja vaalimiseen yhdessä! - Kuten yllä mainitsin, niin esim. LaRouche-liikkeen usean vuosikymmenen aikana kehittämänsä / jalostamansa periaatteet-mallit sekä noista perimmäisistä ja pohjustavista yhteiskuntaperiaatteista että vasemmisto- ja oikeistoroolituksista sitä varten ovat oivallisia esimerkkejä ihmiskunnan edistymiselle.

Epäilen kuitenkin vahvasti suomalaisen yhteiskunnan ottavan mitenkään nopeasti onkeensa näistä seikoista, koska täällä vaikuttaa edelleen vahvasti historiallisista traumoistamme johtuvia vastakkainasettelutarpeita ja muita sosiaalisia ongelmia, joihin kiinnittyy liikaa noita huonoja ja vääriä tapoja olla sekä "vasemmistoa" että "oikeistoa". Saati että sellaisessa tilanteessa voisimme yhteisönä ymmärtää riittävästi kaikkia niitä mekanismeja, jotka yhtäältä tekevät globalismista haitallista ja toisaalta osoittavat kansallisvaltioperiaatteet ratkaisevan tärkeiksi säilyttää vielä kauan tulevaisuuteen...

Koko tämän analyysini perusteella voidaan kuitenkin nyt helpommin havaita esim. sitä, minkälaiset tahot voivat olla ns. valeoppositiota nykytilanteessamme, ja se on ajankohtaisesti tärkeää täällä Suomessa tänä alkaneena vuonna 2018, koska jo tässä kuussa on presidentinvaaliemme ensimmäinen kierros! - Sitä vartenhan itse kunkin on hyvä opetella vaalivalintansa todella kunnolla tässä kriisivaiheessamme: 

>> Selvästi voidaan siinä havaita heti kärkeen se, että globalismia tavalla taikka toisella syleilevät ja promotoivat ovat väärällä asialla. 

>> Tietenkin kulttuurimarxilainen / valevasemmistolainen ideologia on myös siksi vähintään yhtä väärää, vaikka toki mm. ihmisoikeuskäsitykset sinänsä eivät tietenkään ole kokonaan vääriä. 

Se on kuitenkin kaikissa mainituissa tapauksissa väärää, että otetaan muka annettuina jyrkät kahtiajaot ja vastakkainasettelut niin, että on muka ajauduttava niiden mukaan liian ankariin (ja siksi herkästi harhaanjohtavasti vääristyneisiin ja totalitarismia edesauttaviin) "joko tai" -valintoihin mm. puolien valinnassa tai tarpeellisen politiikan suunnissa.

Oma käsitykseni on enenevässä määrin alkanut tähdentämään vastakkainasettelujen liennytystä, mutta kuitenkin edelleen tähdennän voimakkaasti ns. väärien käsitysten haitallisuutta parempiin nähden, ja itse asiassa maailmankuvani tällä tavalla edelleen selkiytyessä ja kehittyessä on luonnollista, että oikea erottuu väärästä entistä tarkemmin ja syvällisemmin. 

Ratkaisujen avaimet paranevaan yhteiskuntaan esim. tämän analyysini perusteella ovat joka tapauksessa mm. siinä, että ihmisten on alettava oppimaan luovaa ja rakentavaa risteyttämistä ja harmoniaan tähtäämistä paitsi vasemmisto- ja oikeistoroolien kesken niin myös oikeastaan kaikessa siten, että muutenkin on opeteltava kokonaiskuvallisen ja koherentin maailmankuvan muodostamista sekä tuon em. kehittyvän ihmisyyden kynnysvaatimuksia jalostumiseen ja paranemiseen. 

Sen opettelun myötä nyt jyrkkinä esiintyvät vastakkainasetelmat alkavat tulevaisuudessa lientymään yhteistyötä mahdollistavaan suuntaan kaikkien osapuolten kesken... Ehkä?

Edellinen yhteiskunnallispoliittinen kirjoitukseni Teal Swaniin (Teal Swan länsimaiden valveutumisaallon hengellisenä esikuvana - Aktivismin psykologisesta ja sosiologisesta roolista parempaan maailmankuvaan ja ihmisyyteen) liittyen onkin nyttemmin ollut yksi tekijä tässä ajatteluni kehittymisessä myös näiden seikkojen suhteen, mutta työtä vielä riittää minulla siinä edelleen; eli on mm. otettava esille tarkemmin Tealin ajattelun hyötyjä ja haittoja liitettyinä mm. näihin mainittuihin yhteiskuntatekijöihin... 

Olen oppinut Teal Swanilta kuitenkin jo mm. sen, että ihmisyyden kehittymisessä yksi merkittävä aspekti on ns. hajallaan / rikottuna olevien ominaisuuksien yhtenäiseksi / ehjäksi kokoamisen taito ja prosessi psykologisesti ja sosiologisesti, koska oleellinen periaate ihmisyyden kehittymisessä on mm. pyrkiä kohti "ykseyttä", eli käytännössä hyvää koherenssia ja harmoniaa > siksikin tavallaan myös vasemmiston ja oikeiston on lähestyttävä toisiaan, ja lopulta niiden kesken tapahtuisi jonkinlainen yhteinen harmonia ja yhteistyöprosessien vuo, missä tosiaan voisi jopa aidostikin lakata "vasemmisto vs. oikeisto" -kahtiajako...?

Sellaisessa on varmasti monia toteutumistapoja, joihin voi liittyä toki isojakin ongelmia... Sellaisesta pohdinnasta teen varmaankin muilla kerroilla kirjoituksia tämän(kin) vuoden aikana, mutta päästän teidät nyt pohtimaan itse edelleen tätä kaikkea tässä esille tuomaani.

No comments: