Sunday, July 15, 2018

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huipputapaaminen Helsingissä - Yhteiskunnallista analyysiä Trumpin (ja Putinin) globalismin vastaisista rooleista

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin huipputapaaminen Helsingissä on huomenna, joten teen tässä siihen liittyvää asioiden tarkastelua ja yhteiskunnallispoliittista analyysiä - Facebookissa olen ollut edelleen hyvin aktiivinen näissäkin merkeissä, mutta nyt siis teen viimein blogiini ko. asioiden tutkimisen perusteella koostetta.

Ensimmäinen huomiota kiinnittävä seikka on tietenkin se, miten Donald Trumpin ennen näkemätön kiistanalaisuus, hämmentävyys ja ristiriitaisuus lännen valtamedianarratiiveissa ja ns. populaariajattelussa aiheuttaa väestöjen piirissä monenlaisia tuntemuksia ja reaktioita: Tämä on mielestäni erittäin oleellinen seikka siinä tarkastelussa, miten nimen omaan länsiväestöjen valveutumisen prosessi näyttäytyy tällä hetkellä.

Oma Donald Trumpin tekojen ja agendojen seurantani osana kokonaiskuvan edelleen tarkentamista on jatkunut koko hänen presidenttiytensä ajan ja itse asiassa hänen vuoden 2016 vaalikampanjansa ajoilta saakka - Olen tehnyt siinä prosessissa blogiini tähän mennessä kaksi laajaa analyysiä Trumpin agendaan, merkitykseen ja vaikutukseen liittyen. 

Niissä aloin paremmin oivaltamaan sitä, että Trumpin hämmentävän ja ristiriitaisen julkikuvan takana on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen ja hyväntahtoinen globalismin eli lännen tietyn eliitin haluaman imperialismin ja diktatuurivyörytyksen vastainen prosessi!

Ko. kirjoitukseni Trumpiin liittyen >> USA:n presidentinvaalit 2016 - Suuri kooste Facebook-seinäni vaalimateriaalista ja suhtautumisevoluutiostani Donald Trumpia kohtaan viime vuoden lopulta tähän vaalipäivään saakka ja Donald Trump vs. valevasemmisto - Analyysiä ideologisen ajattelun huonoudesta ja siihen liittyvistä sosiaalispsykologisista vaaroista osana Trump-fobioita.

Noista analyyseistäni huomataan, että niissä kerrotut asiat ovat entisestäänkin vahvistuneet ja kirkkaammin ilmentyneet tässä Trump-Putin -huipputapaamisen yhteydessä ja siksi ne ovat korostaneet merkitystään yhä selkeämmin - Selkeästi ilmenevät mm. seuraavat seikat, joita suhtautuminen Trumpiin eskaloi myös esille:

-- Lännen valtamedianarratiivin globalismiin sidottu agendallisuus ja pakkomielle.

-- Lännen väestöstä ns. valevasemmisto- ja viheroikeistokulttiin aivopestyjen kyvyttömyys / haluttomuus ymmärtää kokonaiskuvaa ja globalismin luonnetta opillisuuksiensa keskeltä.

-- Globalismin omaan mahdottomuuteensa luhistuva kriisinsä ja lähtökohtainen haittavaikutuksensa edistykselliselle ihmisyydelle.

Tuo valtamedianarratiivin agendallisuus ja pakkomielle näkyy ns. ylösalaisin käännettynä maailmankuvana. Sen mukaan periaatteellisesti varsin pitkälle vietynä heille muka; hyvä on "pahaa" ja paha on "hyvää" yleisesti luonnehdittuna. 

Tarkemmin tämä ilmenee mm. siten, että moiseen valtamedianarratiiviin on aivopesty käsitys patrioottisuuden ja kansallisvaltioperiaatteiden huonoudesta, vaikka kansallisvaltioperiaatteiden historiallinen prosessi on oikeasti lännen demokratian ja sivistyksen perusta monisatavuotisesti!

Renssanssin ja lopulta etenkin Valistuksen kanssa käsikädessä nimittäin syntyivät kansallisvaltiot periaatteineen (mm. vallan kolmijako, rahatalouden kontrolli reaalitalouden hyväksi; "Glass Steagall", hyvinvointitoimintojen ja -palvelujen luominen valtion toimesta yksityisen pääoman ulottumattomiin; terveydenhuolto, opetus jne., sekä sosiaalisen turvallisuuden ja jatkuvuuden ylläpito omien kansalaisten huolenpitona rajoineen, tulleineen, tariffeineen, protektionismeineen yms...) yksilöllisen valveutumisen ja eriytymisen yhteisöprojektioina - myös siitä huolimatta, vaikka sen synnytysprosessi oli usein väkivaltainenkin ja sotaisa, ja siksikin ensiarvoisen tärkeä ja vaalittava! 

Niinpä siinäkin on ymmärrettävä keskeisesti se, miten nykyisen globalismin takana olleet silloisetkin imperialistiset tahot (Brittiläinen imperiumi - Lontoon City - Rothschild-dynastia - Yhdysvaltoihin asetetut agenttinsa - tietyt pankit) pyrkivät koko senkin ajan pilaamaan kansallisvaltioperiaatteet luoneiden edistyksellisten ihmisten renessanssiprosessia mitä sairaimmilla ja tuhoisimmilla tavoilla ja manipuloinneilla, joista ensisijassa kaikki lännen sodatkin aina keskiajasta saakka ovat johtuneet. 

Imperialistinen länsieliitti on AINA rakastanut sotien, vastakkainasettelujen ja aggressioiden luomista taustalta ja kulisseista käsin valtioiden ja nyttemmin myös tai lähinnä ideologioiden keskuuteen maailmanvaltansa laajentamiseksi kaikilla aggressiivisilla tavoilla sen mukana.

Niinpä tuo em. lähtökohta valtamedian itse uskomassaan "todellisuudessa" eli käytännössä aivopesutaktiikassaan aiheuttaa monille valveutumattomille hullunkurisia käsitysflippaamisia maailman ja historian havainnoinnissa, kuten: 

-- Länsimaiden sodat muka ovat johtuneet alunperin nationalismista / patrioottisuudesta (kansallisvaltioista) - Väärin!

-- Patrioottinen itsenäisyys muka johtaa tuhoisaan ja väkivaltaiseen sisään päin kääntyneisyyteen - Väärin!

-- Kansallismieliset ihmiset muka ovat "natseja", "fasisteja" tai ainakin tavalla taikka toisella "äärimielisiä" - Väärin!

-- Donald Trumpin ja myös Vladimir Putinin havainnollistama patrioottisuus tahoillaan on muka samalla myös "kauheaa natsismia ja diktatuuria" - Väärin!

Mainostan tässä yhteydessä taas kahta vaihtoehtomediaa / vaihtoehtoajattelijaa, joiden käsitykset maailmasta ovat vuosikausien analyysieni perusteella tiedollisesti parhaimmasta päästä edelleenkin. Niistä selviää sitä perustaa, miksi tämäkin analyysini havainnollistaa asioita niinkuin tekee.

Eli >> LaRouche PAC ja Seppo Oikkonen blogeineen Alkon kassalla ja Kuinka Karl Marx tavataanToki muitakin hyviä lähteitä on, mutta nämä sopivat juuri tähän aihepiiriin erinomaisesti.

Tästä tullaankin sitten siihen, miten tuo em. valevasemmistolainen ja viheroikeistolainen kulttimielentila on juurikin käsittänyt asiat tuolla em. tavalla aivan väärinkin - Nämä osat väestöstä ovat olleet ainakin viimeiset parikymmentä vuotta erittäin aktiivisen aivopesun kohteena tuon valtamedianarratiivin ja myös koululaitokseenkin ujutetun aivopesutaktiikan kautta, jotta heille on saatu iskostettua jopa alitajuntaakin saakka virheellinen käsitys tuollaisesta nurinkurisesta maailmankuvasta, ja heidät on saatu siten vihittyä tavallaan imperialistien intressien tukiryhmäksi.

Nurinkurisuus on ollut heillä sitten lopulta sitä, että oikeasti demokraattinen ja edistyksellinen nähdään muka "kauhistuksena ja rappiona". Samalla oikeasti kauheaa ja rappiollista tuetaan imperialistien hyväksi ymmärtämättä oikeasti mistä on kyse - Parhaillaan siitä on ollut esimerkkinä ns. Helsinki Calling -mielenilmaus Trumpia ja Putinia vastaan näennäisestä hyväntahtoisuudestaan huolimatta >> Tulen osoittamaan seuraavaksi sen, miksi se "hyväntahtoisuus" on lähinnä vain näennäistä....

Maailmassamme prosessi kulkee tietenkin kohti ns. "maailmankylää" ja "ykseyttä", mutta sen on tapahduttava luonnollisesti ja ilman aggressiivista pakottamista. Nythän globalistien ja intressiensä kohdalla on ollut kyse siitä, että siinä pohjana olevat taloususkonto ja imperialistinen vallanhalu tarkoittaa antihumaania maailmanyhdistymisen pakkomiellettä Euroopan Unioineineen ja monikultturismeineen väestöjen haitaksi.

Sen sijaan esim. juuri LaRouche-liike on oivaltanut paljon paremmin sen, mitä on aito ja edistyksellinen "maailmankylä"-asenne >> Se on sitä, että paikalliskulttuurilähtöisesti sekä ihmisten psykologisten potentiaalien ja sosiologisten tarpeiden edistämisen pohjalta tapahtuu valtioiden ja kansojen välinen yhteistyön ja globaalin renessanssin luominen "kaikkien oma etu on myös yhteinen etu" -tyyppisesti. 

Sen sijaan sen "ykseyden" luomisen EI pidä tapahtua globalistien pakottamaan tapaan juurikin nurinkurisesti niin, että muka imperialismilähtöisesti tapahtuu paikalliskulttuurien tuhoaminen valtioiden ja kansojen lakkauttamisella homogeeniseksi globaalidiktatuuriksi, ja siten ihmisten psykologisten potentiaalien ja sosiologisten tarpeiden vääristäminen ja heikentäminen alistettavaksi orjamassaksi globalismiin!

Tuon globalismihaitan tueksi juuri valevasemmistolainen ja viheroikeistolainen kultti on luotu tarkoituksellisena ymmärtämättömyytenä ja "unelmien" väärin kohdistamisen harhautuksena, jotta näennäisen hyvien opillisuuksiensa varjolla tuo globalistien väärä ja tuhoisa "maailmankylän" idea pääsisi vaivihkaa totalitarsimin asteelle myös sitä kautta. 

Ko. globalismin "tukikultissa" opillisuutensa nimen omaan tukevat sitä, että mm. monikultturismin, ilmastoalarmismin ja kulttuurimarxistisen "kansainvälisyyden" avulla hävitetään ne hyvin tärkeät kansallisvaltioperiaatteet ja siten toimintapohja demokratialta ja reaalitaloudelta, koska samalla myös mustamaalataan em. tapaan niitä kansallisvaltioperiaatteita suojelevat "natseiksi" yms. muka haitallisiksi toimijoiksi nurinkurisesti.

Ymmärryksen vakava puute mm. nurinkurisuutena on siis ko. valevasemmistolaisen ja viheroikeistolaisen kultin yksi keskeinen piirre - monet heistä ovat opetelleet ja sisäistäneet tuon ylösalaisin olevan maailmankuvan niin totaalisesti, ettei sen läpi pääse realistisia havaintoja maailman tilasta ja analyysikykynsä on siksi lakannut olemasta asiaan kuuluvien tunnustuksellisten oppien mantramaisen toistamisen tieltä. Samalla siihen kuuluva psykologinen ryhmävahvistautumisen asenne kulttimielentilassaan sementoi ko. "ajattelua" entisestään siihen yhteen suuntaan.

Olen nyt havainnut Trumpin ja Putinin huippukokouksen yhteydessä tämänkin ryhmäpsykologisen ilmiön sekä siihen kuuluvan nurinkurisen kulttiopillisuuden vain vahvistuneen monien osalta - tämä huippukokous siis paljastaa senkin, miten etenkin siis valevasemmistolaisen ja viheroikeistolaisen kultin piirissä olevat eivät ymmärrä historiasta ja yhteiskunnallisista prosesseista riittävästi tai siis ymmärtävät nurinperin, ja pahimmillaan ovat jopa aivan täysinkin pihalla maailmantilasta opeteltuaan historiasta ja maailmasta ainoastaan virallisen narratiivin mukaisesti juuri ne "sopivimmat" kulttiopillisuudet mm. ns. "ääri-ihmisoikeuksistaan".

Tässä paljastuu siten sekin, miten kuilu valveutuneiden ja noiden valveutumattomien välillä on monin paikoin entisestään syventynyt: Valveutuneet ovat viime vuosina opetelleet maailmantilasta ja historiasta oleellisia asioita hyvin ahkerasti myös kulissien takaisten prosessien ja intressien suhteen sekä oppineet kyseenalaistamaan imperialismin kaikkia haittaominaisuuksia, mutta monilla valveutumattomilla se opettelu onkin ilmiselvästi jäänyt tekemättä huolimatta siitä, vaikka esim. minun kaltaiset ovat ko. opeteltavaa tietoa jakaneet ja analysoineet saataville auliisti jo vuosikausiakin!

Nykyvalveutumattomuudessa eli virheellisen ja vihollista tukevan maailmankuvan säntillisessä opettelussa onkin tällä hetkellä se pikantti piirre, että sen piirissä joutuu ymmärtämättömyyksineen hyvin helposti tukemaan globalismin haitallisia imperialistisia intressejä mm. "valevasemmistossa" tai "viheroikeistossa", vaikka kuvittelee siis nurinkurisesti olevansa siinä muka hyvällä asialla. 

Tämä kyseinen maailmankuvien tarkoituksellinen nurinkurisuus onkin siis hyvin tyypillinen globalistieliitin propagandataktiikoissa ja siksi hyvin vaarallinen, koska monet ovat joutuneet sen satimeen "luontevan" helposti kuvitellessaan olevansa "maailmanparantajien" aatelia. 

Jos tätä kuvattua nurinkurisuutta maailmantilassamme ei edes ollenkaan havaitse, niin on toki ymmärrettävän surullista se, että silloin on siinä tilassaan suorastaan mahdotonta ymmärtää maailmantilaa oikein tai pahimmillaan edes niin, että havainnot osuisivat edes osaksi oikein sattumaltakaan...

Käymälä-blogissa tämänlaiseen eksistentiaaliseen tiedon ja ymmärtämisen kriisiin onkin oivallinen tuore kirjoitus ko. ongelman yhdeksi havainnollistamiseksi >> INVESTOINTI VIHAAN, SURUUN JA PELKOON.

--- Miten sitten esim. juuri Donald Trumpin rooli tässä kaikessa ilmenee, vaikka hänen persoonaansa siis luonnehtii valtamedianarratiivin perusteella ennen näkemätön kiistanalaisuus, hämmennys ja "tyhmyys"?

Olen muutamien muiden valveutuneiden mukana alkanut ymmärtämään, että Trumpin rooli onkin tarkoituksellisen taktillisesti suunniteltu olemaan hämmentävä, ristiriitainen ja "tyhmä" valtamedian käyttöön - se on nyt ja toistaiseksi nähdäkseni oleellista taistelussa globalistieliittiä vastaan ja sen luoman nurinkurisen maailman kääntämiseksi hitaasti edistyksellisempään ja rauhanomaisempaan suuntaan.

Trump taustavoimineen (ns. "alliance" joissakin vaihtoehtomedioissa) on mm. ymmärtänyt, että globalisteja ja heidän valevasemmistolais-viheroikeistolaisia "tukijoukkojaan" vastaan on yhtenä taktiikkana toteutettava sellaista toimintaa, mikä kriisiyttää heitä entisestään vihaan ja paniikkiin, ja siten paljastamaan itsensä esille haitallisina yhteiskuntavoimina yhä paremmin. 

Trump siis tarkoituksella ärsyttää ja trollaa heitä mitä moninaisimmilla tavoilla, mikä on vain showta ja taktillista "tyhmäksi" tekeytymistä Trumpin taholta. Hän siis tarjoaa ko. globalisteille ja heitä tukevalle ko. kulttilahkolle juuri niitä viholliskuvakarikatyyrejä itsestään ja toiminnastaan hyvin suunnitellusti ja nerokkaasti, jotta heidän reaktionsa aktivoituisivat valveutuneiden ja valveutumassa olevien nähtäväksi yhä vahvemmin varoittavina esimerkkeinä huonosta yhteiskunnallispoliittisesta aktivismista.

Samalla Trump kuitenkin keskittyy omalla ja kauan suunnitellulla tavallaan kulisseissa tekemään aivan toisella tavalla hyvää politiikkaa ko. valveutumattomille luomansa mielikuvakarikatyyrin vastaisesti ovelana käänteispsykologisena suojakikkana - Kyseessä on siis sellainen taktiikka, mitä olen kuvannut tavallaan globalistien agendaa ajavien poliitikkojen sijalle käänteiseksi taktiikaksi.

Globalisteillahan taktiikkana on ollut aikaisemmin se, että he ovat julkisuudessa näytelleet äärimmäisen fiksuja ja edistyksellisiä persoonia Barack Obaman tapaan, mutta tehneet varsinaisesti pahojaan kulisseissa globalismin eteen. 

Ennen Obamaa sitä varten olikin luotu tavallaan kekseliäästi globalistien tarpeisiin "paha poliisi vs. hyvä poliisi" -taktiikka Obaman kiiltokuvaimagon voimistamiseksi julkisuudessa, kun ensin ns. vastapuolen imperialistinukkena globaaleja mielikuvia manipuloi Yhdysvaltain presidenttinä George W. Bush - Obama siis saatiin näyttämään monien silmissä "ihanalta" em. hyvin korostettuun tapaan, koska häntä voitiin verrata Bushiin näennäisten mielikuvien parissa >> Molemmat toteuttivat kuitenkin aivan samaa globalistien diktatuuriagendaa isäntiensä intressien eri vaiheissa.

Obaman aikakaudella moinen valheellinen "fiksuutta" ja "edistyksellisyyttä" korostava julkisuuskuva toimi globalistien propagandataktiikkana siis siten, että sen varjolla väestöjen päänmenoksi voitiin kulissien piilossa toimittaa kaikkia globalismin vaatimia agendoja paikoilleen yhdenlaisessa hämäännyksessä >> kuten rahatalousdiktatuuria, kansallisvaltioiden alasajamista, monikultturismia, ilmastoalarmismia yms. imperialismia tukevia prosesseja, ja samalla julkisuudessa näyteltiin kyseessä olevan muka mm.: "länsimaiset arvot", "maailman pelastaminen", "kansainvälisen lain palauttaminen" tai "demokratian ja vapauden tuominen diktatuureihin", kuten Syyriaan. 

Mutta nyt Donald Trumpin kohdalla tilanne on aivan uudenlainen eikä se ole enää sidonnainen tuohon aikaisempaan "paha poliisi vs. hyvä poliisi" -taktiikkaan! - siksi myös moni valveutunut on mennyt ajoittain lankaan kuvitellen kyseessä olevan edelleen muka tyypillinen vastapuolien vuorotteleva ja hämäävä dialektiikka yhden suuntaisen tausta-agendan eli globalismin-imperialismin suojaksi.

Trump on siis havaintoni ja analyysini mukaan uudelleen luonut asetelmia niin, että globalismin vastainen prosessi vaatii hänen osaltaan julkisuudessa tyhmänä ja hämmentävänä esiintymistä, mutta kulisseissa hänen globalismin vastainen missionsa edistyksellisen ihmisyyden palauttamiseksi etenee tällä uudella tavalla suojattuna - Siis asetelma on käännetty globalistien missioon nähden niin, että heidän taktillinen ja vastapuolinen dialektiikkansa ei enää toimi ja samalla uusi Trump-taktiikka luo kokonaan uudenlaisen poliittisen toimintatavan yhtenä vaiheena pois haitallisesta globalismista...

Trumpin "tyhmyys" julkikuvansa taktiikkana valtamedian kerrottavaksi (vaihtoehtomedioissa on sitten esillä Trumpin varsinainen ko. kulisseissa suojattu anti-globalistinen agenda) tarkoittaa siis mm. sitä, että hän ja taustajoukkonsa ovat ymmärtäneet länsimaiden väestöjen piirissä tuon edeltäneen globalismia tukevan aivopesun menneen monien kohdalla em. tapaan niin pitkälle, että he ovat tavallaan ns. menetettyjä tapauksia ja heitä ei voida siksi tässä vaiheessa valistaa ollenkaan globalismin vaaroista pois, eikä heidän omasta harhautuneesta roolistaan sen imperialismin edesauttajana.

Psykologia on siinä tosi vahvaa siksikin, koska niin totaalisesti globalismia tukemaan aivopestyjen itsekriittinen kyseenalaistus omakohtaisesti ei nyt toimi kunnolla, ja siksi he eivät pysty tunnustamaan omaa huijatuksi tullutta ko. rooliaan ja siksi heidän taholtaan syntyy lähinnä aggressiivisia projektioita ja sijaistoimintahulluuksia - tämähän on nähty myös juuri Yhdysvalloissa demokraattisen puolueen kriisiydyttyä Trump-fobiassaan jopa jo osin väkivaltaiselle asteelle virallisessakin narratiivissa kaiken maailman ruohonjuuritason "anti-fasistien" lietsontojen lisäksi.

Niinpä heille on tarjottava tuota em. trollausta aggressionsa lisäsytykkeeksi, jotta he aktivoituvat Trump- ja myös Putin-fobisissa reaktioissaan näkymään yhä selvemmin epäoleellisina ja huonoina poliittisina toimijoina, ja sen sijalle mahdollistuu sitten valveutuneiden kautta vähitellen parempaa ja edistyksellisempää poliittista toimintaa, kun ns. terve maalaisjärki ja yleensäkin aito sivistys tulee moiselle globalismiaivopesulle vastavoimana entistä tärkeämmäksi ja alkaa kattamaan yhä suurempaa osaa väestöstä >> Se aito "maailmakylä"-asenne alkaa toimimaan pahan sijaan!....

Täytyy myöntää, että viime keväänä minäkin menin hetkeksi tähän Donald Trumpin luoman taktiikan ansaan, ja kuvittelin hänen pettäneen aikaisemmin vaihtoehtomedioissa julkituomansa globalismin vastaisen missionsa >> Tilannehan oli siis silloin se, että Syyriassa oli muka taas tehty Bashar al-Assadin hallinnon toimesta kemikaali-isku "kapinallisia" vastaan, vaikka on ollut selvää jo monta vuotta, ette ne ovat globalistitahojen ja agenttiensa (kuten ns. valkokypärät juuri Syyriassa) manipuloimia false flag -taktiikoita imperialistisen agendansa edesauttamiseksi.

No, Trump meni tekemään sen takia ilmaiskun Syyriaan, missä näennäisesti ilmeni siis muka globalistien agendaan antautuminen ja jopa kolmannen maailmansodan sytyttäminen hänen taholtaan, ja se raivostutti jopa kokeneita salaliittoteoreetikkoja ja vaihtoehtomediapersoonia, kuten Alex Jonesia hyvin pikanttiin tapaan; en ollut nähnyt koskaan aikaisemmin Alex Jonesia kiroilemassa ja raivoamassa niin paljon kuin sillä hetkellä.

Sittemmässä tarkastelussa sen ilmaiskun tekopaikaksi ilmeni varsin merkityksetön kohde eikä mitään kummempaa edes seurannutkaan, mikä kieli seuraavaa: Trump joutuu välillä luovimaan globalistien vastaisessa taistelussa taktillisesti niin, että antaa välillä näennäistä löysää globalisteille muka toimiessaan heidän hyväksi; tässäkin siis ilmenee se sama, että ns. trollaaminen globalistien ja heidän tukijoidensa suuntaan ilmenee monella tavalla Trumpin hallinnon taholta...

Sen sijaan nyttemmin viime kuussa Trumpin globalismin vastaisuus on alkanut käymään selvemminkin ilmi, koska hänen tekemänsä "diili" Pohjois-Korean kanssa on ollut selvästi maailmanrauhaa palauttavaa laatua - tästä Pohjois-Korean tapauksesta voisin tehdä myös ihan omankin kirjoituksen.....

Kokonaisuutena joka tapauksessa näissä merkeissä on siis nyt itse asiassa erittäin suuri historiallinen ilo saada maahamme nämä kaksi suurvaltajohtajaa neuvottelemaan! - Vaikka Putinissa toki minuakin on mietityttänyt tietty kristilliseen uskontoon perustuva agendallisuus haittanakin (en luota organisoituihin uskontoihin), niin silti myös Putinin patrioottisuus ja reaalitalouskeskeisen yhteishyvällisyyden korostaminen osana kansallisvaltioperiaatteita ovat oleellista globalismin vastaista edistyksellisyyttä.

Heidän tapaamisensa asialistalla on kerrottu olevan talousasioiden lisäksi mm. Syyrian ja Ukrainan tilanteet, mitkä ovatkin olleet globalistien orkestoiman imperialistisen aggression kuumia pisteitä viime vuosina; esim. Ukrainan tilanteesta on ymmärrettävä se, että historiallisesti Krimi on kuulunut jo ennestäänkin Venäjälle, eikä muutama vuosi sitten tapahtunut "Krimin valtaus Venäjän taholta" siksikään ole valtamedianarratiiveissa muuta kuin globalistien propagandaa imperialisminsa hyväksi osana Venäjän valloittamisen / alistamisen intressiään - No, sekään "alistaminen" ei ole globalisteilta valtavasta yrityksestään huolimatta onnistunut oikein missään vaiheessa, hahhah!

Tapaamisensa tulosten tarkastelussa mm. sekä Syyrian että Ukrainan kysymykset ovatkin joka tapauksessa tärkeitä seikkoja arvioidessamme sitä, miten paljon Trumpin ja toisaalta Putininkin globalismin vastainen agenda on onnistuva etenemään myös tulevaisuudessa - Kannattaa vertailla tulosten kertomista valtamedia- ja vaihtoehtomedianarratiivien kesken!...

On joka tapauksessa yhä syytä muistaa, etteivät globalistit mitenkään ole nytkään luovuttamassa, vaan mm. heidän jatkuva hysteerinen pelkonsa ja aggressionsa tätä huipputapaamista kohtaan heidän valtamediaäänitorviensa ja osalle väestöihin luomansa Trump- ja Putin-fobian kautta on edelleen merkki siitä, miten he ovat jatkuvasti valmiita taistelemaan oman globalismi-pakkomielteensä hyväksi, ja se jatkaa olemistaan hyvin vaarallisena yhteiskunnallispoliittisena ominaisuutena edelleen monessakin katsannossa!...

Lopuksi voitaisiin kiteyttää Donald Trumpin globalismin vastainen missio seuraavasti: Globalismin ollessa ylösalaisin olevaa maailmaa, on Trump toteuttamassa sille lääkkeeksi alasylöisin olevaa prosessia...

No comments: