Wednesday, November 14, 2018

Kalifornian maastopalot 2017-18 - Palojen syttymissyiden analyysiä huuhaa-tietojen ja tahallisuuden katsannoissa

Tänä vuonnakin viime vuoden tapaan valtamediassa on kauhisteltu Yhdysvaltain Kaliforniassa riehuvia lukuisia ja katastrofaalisia maastopaloja, ja tällä hetkelläkin niitä riehuu sillä alueella poikkeuksellisen paljon. Ne ovat aiheuttaneet valtaisan määrän tuhoja kaupungeille ja muille taajamille ihmisasutuksineen, ja ihmishenkiä on menetetty sadoittain - Paikallisesti kärsimys ja tuho on siis jopa ennen näkemätöntäkin luokkaa!

Nyt on aika kyseenalaistaa niiden maastopalojen syissä monien vaihtoehtomedia- ja aktivistitahojen levittämiä huuhaa-tietoja pitkällä analyysillä! - keskeiset kyseenalaistettavat seikat ovat havainnot ns. energia-aseiden muka oletetuista käytöistä ja muka niillä selitetyt "luonnottomat" ilmiöt maastopalojen syinä.

Ensimmäisenä kyseenalaistan tämän(kin) videon (Don't believe in DIRECT ENERGY WEAPONS? DEW's) muka osoittaman "reaaliaikaisen energia-aseen käytön" tuolla valoviivallaan - oikeasti kyse on jokaiselle valokuvaajalle ja videokuvaajalle tutusta linssiheijastumasta, millaisia on aina pimeän yötilanteen otoksissa, missä esiintyy hyvin kirkas pistemäinen tai laikkumainen valonlähde; tyypillisesti tulipalo tai räjähdys.

Vastaavia valoviivaheijastumia ilmenee myös päiväaikaan kuvattaessa tietyssä kulmassa auringonvaloa vasten; näistä päivänvalotilanteista on minulla paljon kokemuksia omissa luonto- ja säävalokuvausprojekteissani.

Niinpä näiden valoviivojen väittäminen energia-aseiden käytöksi on pelkästään huuhaata - linkkinä tässä (Bombs and Explosions gone wrong) on vertailuksi tilannevideota energia-aseisiin täysin liittymättömästä tulipalosta pimeällä, missä esiintyy aivan samaa viivaheijastumaa kuin tuossa em. Jerry Wizmanin videossa.

Toinen merkittävä debunkkaaminen liittyy siihen, miten näissä maastopaloissa on väitetty energia-aseiden olevan syttymissyinä, koska muka "luonnottomasti" palo valitsee rakennetuilla alueilla vain tai lähes pelkästään rakennuksia eikä vierellään olevia puita; puut ovat siis joko palamattomia tai vain vähän palaneita rakennusten ollessa totaalituhoutuneita.

Tähän liittyen tässä on videolinkkinä (Christmas Tree Fire: Watered Tree vs. Dry Tree) havainnollistus palamiseroista kuivan joulukuusen ja kastellun (oksistoonsa ja neulasiinsa vettä imeneen) joulukuusen kesken - siitä havaitaan, miten ällistyttävän valtava palamisero on kuivuneella puulla verrattuna puuhun, joka terveenä sisältää täysimääräisen vesisisällön joka paikassaan.

Maastopaloissa tämä vertautuu ensinnäkin siihen, miten niiden pääasiallinen leviämistapa on alkuun kenttäkerroksen kuivimpien ruoho- ja pensaskerrosten syttyminen. Sateetta jääneillä alueillahan nämä kasvillisuuden osat ovat aina ensin kuivuudesta kärsimässä ja monet isot puut voivat sisältää vielä paljonkin vettä syvemmältä maasta sitä saaden.

Sitten tulipalon laajempi ja kuumempi vaihe tilanteen voimistuessa alkaa paremmin sytyttämään myös terveitä vettä sisältäviä puita, mutta aina siis ensin kuivimpia elementtejä. 

Tulipalohan sitten edetessään kuivattaa terveiden puidenkin vesisisältöä pois, mikä edesauttaa palon leviämistä ja voimistumista tilannekohtaisesti, ja välillä terveet puut eivät vesisisältönsä takia pala kokonaan eli lähinnä vain kaarnaa ja ohuimpia oksia kärtsähtää.

Tulen käyttäytymisestä maastossa on siis ymmärrettävä heti alkuun se, että se aina valitsee leviämisreitikseen kaikkein kuivimmat eli vähiten vettä sisältävät rakenteet ja elementit - tietenkin myös tuulen suunnalla ja voimakkuudella on tässä merkittävä osuutensa.

Rakennetulla alueella tämä kuivien elementtien "valintareitti" fysikaalisena sääntönä ilmenee hyvin selvästi erikoistilanteena ja villiin luontoon nähden erilailla, koska talot ovat jo rakennustekniikan ja rakennussääntöjen takia mahdollisimman kuivina pidettäviä elementtejä.

Vierellään olevat puut ovat etenkin puutarha-alueilla ympäröivien villimaastojen puita jopa paljon enemmän vettä sisältäviä, koska puutarhoja kastellaan tyypillisesti kuivuuskausilla hyvinkin uutterasti esim. juuri noilla Kalifornian paikoilla.

Niinpä on aivan luonnollista, että tulipalo tuulenkin sopivasti avustamana "valikoi" rakennetulla alueella hyvin tarkasti lähinnä rakennuksia "parhaaksi" palamisalustakseen, kun tuli sopivasta maastokohdasta pääsee rakennetullekin alueelle sisälle.

Energia-aseiden käyttöväitteet ovat siis tässäkin vain huuhaata.

Kolmas debunkattava asia on se, ettei maastopalot muka pysty sulattamaan tai taivuttamaan metallia, ja mm. romahduttamaan rakennuksia maan tasalle - niin käydessä on muka ollut kyse energia-aseen käytöstä / lasereista.

Tähän ei liity havainnollistusvideota, mutta voimakkaissa maastopaloissa on aivan normaalia, että lämpötilat nousevat erittäin korkeaksi ja siinä alumiini voi sulaa mm. auton renkaista ja rakennuksissa muissa metalleissa voi tapahtua taipumisia lämpölaajenemisen ja pehmenemisen takia ja siksi rakenteiden lujuuden heikkenemistä ratkaisevasti - omakotitaloissahan ei tuolla Kaliforniassa ole sellaista teräsrakennevaatimusta kuin esim. pilvenpiirtäjissä, joten siellä asunnot voivat olla aika haperoa isoissa maastopaloissa.

---- Kaikesta em. huolimatta nämä debunkkaamiset eivät poista sitä mahdollisuutta, että näitä tulipaloja on voitu sytyttää tahallaan ja jopa hyvinkin katalissa ja valtaeliitin piireihin liittyvissä tarkoitusperissä!

Tahallisuudessa on silloin oikeastaan kaksi vaihtoehtoa - ensinnäkin osa näistä maastopaloista on voitu sytyttää jokin mielisairaan pyromaanin ihan "vain" omaksi huvikseen, mihin ei liity sinänsä mitään yhteiskunnallispoliittisia intressejä.

Toiselta osaltaan on kuitenkin myös hyvin mahdollista, että joku poliittinen toimija on ollut sytyttäjänä saadakseen toteutettua tulipalojen avulla agendaansa edistävän vaikutuksen joko itselleen tai edustamalleen intressiryhmälle.

On aivan ilmeistä, että yksi sellainen ryhmäintressi on ilmastoalarmismin hiilidioksidisatujen korostaminen, koska muka ko. tilanteessa tahallistetaan näin: "katsokaa, miten hirveitä maastopaloja ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus saa aikaan" --- Tulen täällä blogissakin jatkossa kyseenalaistamaan ilmastoalarmismin hiilidioksidiuskomukset edelleen, kuten olen jo tehnyt uutterasti tänä vuonna Facebook-seinälläni...

Valtamedia onkin jo poiminut tämän "ilmastonmuutos"-narratiivin aivan kyseenalaistamatta ohjelmaansa - ei ole välttämätöntä, että valtamediassa olisi tietoinen tieto maastopalojen sellaisistakaan tahallisista sytytyssyistä, vaan pelkkä alemman hierarkiatasonsa aivopesu riittää, missä kuvitellaan kaikkea "tavanomaisesta poikkeavaa" hiilidioksidimörön aiheuttamaksi.

Esille on tullut myös sellainen skenaario, jossa maastopaloja on sytytetty etenkin niille paikoille, joille oligarkkiset rakennuttajat yms. eliittipiirit ovat suunnitelleet valtavia infraprojekteja, mutteivät saisi muutoin maata käyttöönsä mm. yksityisten omistusten ja luontoarvojen takia.

Tämänlainen asia on tullut somessa esille siihen liittyen...

On aivan mahdollista ja monta kertaa jo muissa yhteyksissä osoitettuakin, että nykylännessä esiintyy niinkin häikäilemätöntä ja pahuudellista toimintaa, ja jotkut tekevät siinä aivan mitä tahansa narsististen ja psykopaattisten mielihalujensa täyttämiseksi joko itselleen tai em. kaltaisille intressiryhmille - Aivan mitä tahansa!...

Toisaalta näitä debunkkauksia itsejäänkin voidaan käyttää väärin sellaiseen, missä debunkkaaja haluaa muka todistaa niiden avulla, että hänen "viralliseen tietoon" pelkästään perustuva maailmankuva on ainoastaan oikein.

Hän siis silloin yhtäältä haluaa näillä debunkkaamisilla todistaa itselleen psykologisena torjuntareaktiona sen, ettei maailma ole niin paha ja raadollinen kuin se oikeasti nykyglobalismissa on.

Toisaalta hän haluaa projisoida omat piilevät pelkonsa ja mielen hajoamisprosessit ulospäin vetoamalla näiden debunkkaamisten avulla ko. huuhaa-tietoja väittävien olevan muka häntä paljon sairaampia ja hullumpia.

Näiden tahallisten maastopalojen aiheuttamiseksi ei siis välttämättä tarvita mitään niin huomiota herättävää toimintaa kuin energia-aseita - olisikin sulaa hulluutta toimia salassa olevalta "agentilta" niin, että hän paljastaisi metodinsa.

Energia-asekokeiluita toki on olemassa armeijakonteksteissa, muttei mielestäni tällaisissa yhteyksissä em. syistä johtuen.

Tahallista maastopalosarjaa voidaan aivan hyvin sytytellä ihan vain "tulitikkuleikki"-tyyppisillä metodeilla huomaamattomasti vaikkapa sadasta eri paikasta käsin, kunhan tietää mm. noita em. tulen käyttäytymissääntöjä, maasto-olosuhteita ja säätilannetta.

Kalifornian maastopaloissa on siis mahdollista em. kaltaiset lavastetut syttymissyyt ihan luonnollisesti, mutta olen myös epäillyt sellaistakin, että noiden huuhaa-uskomusten voimistamiseksi on tehty tahallista lavastamista niinkin, jotta sellaisen psykologisen disinformaatio-operaation avulla pystytään osaltaan mustamaalaamaan valtaeliitin ja valtamedian disinformaatiota ja haittatekoja (kaikki muutkin, eikä vain nämä maastopaloihin liittyvät) ihan oikeinkin kyseenalaistavat muka "sairaiksi salaliittoteoreetikoiksi".

Totta kuitenkin on myös se, että näihin huuhaa-tietoihin uskovia ja niitä levittäviä aktivistejakin on paljon - spekulaation kohteeksi sitten helposti jää se, että onko siinä kyse perehtymättömyydestä, tyhmyydestä vai tahallisesta disinformaation levittämisestä....

No comments: